Поиск по базе сайта:
Тема філософське осмислення дійсності icon

Тема філософське осмислення дійсності
НазваТема філософське осмислення дійсності
Дата конвертації30.07.2014
Розмір25.9 Kb.
ТипДокументи

Тема 1. ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ДІЙСНОСТІ

 1. Світогляд і філософія. Поняття і структура світогляду. Функ­ції світогляду.

 2. Історичні типи світогляду та їх прояв у світоглядові сучасної людини.

 3. Світогляд і ментальність. Риси української ментальності, їх прояв у світоглядові.

 4. Виникнення та основні етапи розвитку філософії: класична, некласична (модерна ), постмодерна філософія.

 5. Д.Чижевський про особливості розвитку української філо­со­фії.

 6. Предмет і функції філософії. Філософія і наука, філософія і фахові політологічні дисципліни.

Основна література

 1. Горський В. Історія української філософії.–К.,1996.–С.5-25.

 2. Історія філософії України. Підручник.–К.,1994.–С.5-22.

 3. Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії.–Л.,1993.–259с.

 4. Кульчицький О.Основи філософії і філософічних наук. –Мюнхен-Львів,1995.­–Р.1.–С.24-35.
 5. ^

  Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу.–К.: Обереги,1992.–88с.


 6. Петрушенко В.Л. Філософія:Курс лекцій.Навч. посібник.–К.,- Л.,2001.–Тема 1.

 7. Філософія. Курс лекцій:Навч.посібник.–К.:Либідь,1993. –Лекція 1.

 8. Філософія: Підручник/Бичко І.В. та ін.–К.:Либідь, 2001.–Тема 1.

 9. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.–Нью-Йорк,1991.–С. 7-19, 15-16.

 10. Чижевський Д. Філософські твори: у 4-х тт./Під заг. ред. В. Лісо­вого. – К., 2005.–Т.1.– Р. І. Філософія і національність.–С.5-13; Р. 2. Український народний характер і світогляд.–С.14-18.

Додаткова література

 1. Ґжеґорчик А. Життя як виклик. Вступ до раціоналістичної фі­лософії.–Варшава,1996.–Р.1.Вступна характеристика філосо­фії та вибраного напрямку.–С.17-31.

 2. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу.–К.:АТ "Обереги",1994.424 с. 

 3. Карась А. Філософія, її предмет і призначення/Філософія: предмет та історія.Текст лекцій.–Львів,1994.– С. 3-38.

 4. Мамардашвили М. Как я понимаю философию.–М.,1992.–С.14-26, 57-71, 91-99.

 5. Мартин Хайдеггер.Основные понятия метафизики//Вопросы философии.–1989.–№9.–С.116-131.

 6. Мірчук І. Історія української культури.–Мюнхен-Львів,1994.–С.294-305, 316-337.

 7. Ортега–И–Гассет.Что такое философия?–М.,1991.–С.51-191.
 8. Предмет і проблематика філософії:Навч. пос./За заг. ред. М.А.Скринника і З.Е.Скринник/.–Львів:ЛБІ НБУ,2001. Р.1.


 9. Словник української міфології.–К.,2005р(Відповідні статті).

 10. Ф.Р. Рыльский.К изучению украинского народного мировоз­зрения//Українці:народні вірування,повір’я, демонологія/2-е видання.–К.:Либідь,1992.–С.25-52.

 11. Філософський енциклопедичний словник.–К., 2002р.(Відпо­відні статті).

 12. Філософський словник.–К.,1986. Статті: Міф, Міфологія, Нау­ка, Релігія, Світогляд, Філософія.

 13. Элиаде М. Аспекты мифа.–М.,1996.–Гл.І-ІІІ.–Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/el_ asp/index.php
 14. Элиаде М. Аспекты мифа/ Пер. с фр. В.Большакова.М.: «Инвест - ППП»,1996.–Гл.І-ІІІ.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації