Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Скачати 96.45 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Дата конвертації30.07.2014
Розмір96.45 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів
Програма
вступних випробувань з німецької мови

для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» / «Спеціаліст»

на природничих факультетах Львівського національного університету

імені Івана Франка

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

25.02.2013 р. (протокол № 9)

Львів-2013


Знання іноземних мов як засобу соціального спілкування є невід’ємною частиною суспільного розвитку нашого часу. Геополітичне положення та сучасний економічний стан України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з усіма країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають знання іноземних мов, зокрема німецької мови, як обов’язкового компонента у галузі вищої освіти.

Роль німецької мови у сучасному глобалізованому світі ставить перед вищими навчальними закладами завдання підготувати випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»/«Магістр» з таким рівнем знань німецької мови, який відповідав би загальновизнаним стандартам та який давав би можливість вільно застосовувати її у подальшій діяльності, розширити коло його знань про культуру і традиції країни, мову якої він вивчає, спілкуватись з фахівцями інших країн відповідної сфери діяльності. Такий підхід до розуміння ролі німецької мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти в Європі та максимального наближення навчальних програм до єдиних міжнародних стандартів.

^ Програма вступних випробувань з німецької мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Спеціаліст»/«Магістр» на природничих факультетах укладено з основними положеннями Програми курсу іноземної мови на природничих факультетах.

Програма з німецької мови укладена для вступників у магістратуру всіх природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка: біологічного, географічного, геологічного, економічного, електроніки, механіко-математичного, прикладної математики та інформатики, фізичного, хімічного.

Програма створена з урахуванням базових вимог та завдань другого, завершального етапу навчальних програм усіх перерахованих факультетів для освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) бакалавр. Метою цього етапу є завершення створення у фахівців даного рівня мовної та мовленнєвої компетенції, достатньої для користування німецькою мовою в усній і письмовій формі у різних сферах діяльності.

З метою успішного складання тестових випробувань вступникам необхідно повторити навчальний матеріал за наступними розділами:

а) лексичний:

1. Навчання в університеті. Знайомство. Інформація про себе та свою сім’ю. Звичний день студента. Життя у студентському містечку. Мій університет. Історія та сьогодення факультетів. Система вищої освіти України та країн, мова яких вивчається.

2. Україна: загальні відомості, географічне положення, столиця, основні міста та пам’ятки культури, українські свята і традиції.

3. Німеччина та німецькомовні країни: загальні відомості, географічне положення, столиця, основні міста та пам’ятки культури, німецькі свята і традиції.

4. Навколишнє середовище.

б) граматичний:

1. Іменник: його функції в реченні, відмінювання артикля.

2. Займенники: особовий, присвійний, вказівний, зворотній, неозначено-особовий

3. Дієслово: сильні, слабкі, неправильні дієслова; три основні форми дієслова; зворотні дієслова і дієслова з префіксами; наказовий спосіб, самостійні, допоміжні, модальні дієслова; часові форми дієслів в активі та пасиві: утворення, вживання; інфінітив, інфінітивні групи: функції, вживання, партиціпи: утворення, функції в реченні.

4. Прийменники.

5. Просте речення: розповідні, питальні, спонукальні речення, порядок слів у простому поширеному реченні; заперечення у реченні.

5. Складне речення: складносурядне і складнопідрядне речення; порядок слів у них та їх сполучники.
Список основної рекомендованої літератури з німецької мови.

Для всіх факультетів

Євгененко Д., Білоус О., Гуменюк О. та ін. Практична грама­тика німецької мови: навчальний посібник для студентів та учнів. – Вінниця, 2004.

Задорожний В., Зайферт Т. Комунікативна німецька мова. – Львів: Видавничий центр “Львівська політехніка”, 1998.

Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: Навчальна книга “Богдан”, 2004.

Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. – Leipzig, 2003.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.

Біологічний факультет

Денисенко С.Н., Микитка І.С. Німецька мова для студентів біологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008 (з грифом МОН України).

Жовківський А.М. Німецька мова. – Чернівці, 2003.

Задорожний В., Зайферт Т. Комунікативна німецька мова. – Львів: Видавничий центр “Львівська політехніка”, 1998.

Євгененко Д., Білоус О., Гуменюк О. та ін. Практична грама­тика німецької мови: Навчальний посібник для студентів та учнів. – Вінниця, 2004.

Смолій М.С. Німецька мова. Граматичний довідник. – Тернопіль: Навчальна книга “Богдан”, 2004.

Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Biologie. – Leipzig: Herder Institut, 1975.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik.

Географічний факультет

Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів-географів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008.

Ратич М., Жовнірук З., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів географічного факультету (3 частини). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2001.

Єрмакова Г., Тимчишин Л. Німецька мова для студентів зі спеціальності “туризм” (І частина). Методичні вказівки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.

Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. – Київ: “ВП Логос”, 2004.

Бочко Г., Кудіна О. З німецькою мовою по світу. Українсько-німецький розмовник. – Київ: Видавничий центр “Просвіта”, 2001.

Allbrecht U., Fandrych Ch., Grushaber G. Passwort Deutsch. Підручник 2. Курс для вивчення німецької мови. Навчальний посібник. – Київ: Методика, 2007.

Colen U. Herzlich willkommen. Deutsch in Restaurant und Tourismus. – München: Langenscheidt, 2004.

Dallapiazza R. M., Jan E., Schönherr T. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2005.

Griesbach Н., Schulz D. Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe in einem Band. – Hueber Verlag, 2004.

Геологічний факультет

Денисенко С.Н., Микитка І.С. Німецька мова для геологів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2010.

Жовківський А.М. Німецька мова. – Чернівці, 2003.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.

Schmid G.F. Keine Deutschlandkunde. Ein erdkundlicher Überblick. – Stuttgart: Ernst Klett GmbH, 1990.

Економічний факультет

Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. – Київ: “ВП Логос”, 2004.

Allbrecht U., Fandrych Ch., Grushaber G. Passwort Deutsch. Підручник 2. Курс для вивчення німецької мови: Навчальний посібник. – Київ: Методика, 2007.

Freyhoft D., Beketova O., Yzermann N. Wirtschaftssprache Deutsch. – Verlag Nowa Knyha, 2002.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.

Факультет електроніки

Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів електроніки та фізики (тексти лекцій). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.

Vorderwülbecke. Stufen International 1, 2, 3. – München, 1999.

Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Physik. – Leipzig: Herder Institut, 1975.
Механіко-математичний факультет

Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів механіко-математичного i прикладної математики та інформатики. – Львів: Видав­ничий центр ЛНУ, 2004.

^ Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Збірник фахових текстів з німецької мови для студентів математичних факультетів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007.

Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.

Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Mathematik. – Leipzig: Herder Institut, 1975.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.

Факультет прикладної математики та інформатики

Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів механіко-матема­тичного і прикладної математики та інформатики.– Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.

^ Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Німецька мова: Нав­чальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.

Жовнірук З., Ратич М., Тимчишин Л. Збірник фахових текстів з німецької мови для студентів математичних факуль­тетів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007.

Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Mathematik. – Leipzig: Herder Institut. VEB Verlag. 1975.

Фізичний факультет

Жовнірук З.Л., Ратич М.Т., Тимчишин Л.С. Німецька мова для студентів І та ІІ курсів факультетів електроніки та фізики (тексти лекцій). – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.

Jung W. Grammatik der deutschen Sprache. – Leipzig, 2003.

Vorderwülbecke. Stufen International 1,2,3. – München, 1999.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.

Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Physik. – Leipzig: Herder Institut, 1975.
Хімічний факультет

Денисенко С.Н., Микитка І.С., Качмар В.Ю. Методичні рекомендації з німецької мови для студентів 1 курсу хімічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.

Денисенко С.Н., Микитка І.С., Качмар В.Ю. Методичні рекомендації з німецької мови для студентів 2 курсу хімічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.

Калениченко А.С. Buch für Chemiestudenten. – Київ, 1976.

Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Chemie. – Leipzig: Herder Institut, 1973.

Reimann M. Grundstufen. Grammatik. – Hueber Verlag, 2005.
Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.
Протокол № 4 від 25січня 2012 р.

Голова Вченої ради В.Т. Сулим

ЗРАЗКИ

^ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЗРАЗКИ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ МОВИ

(ОКР «Магістр»/«Спеціаліст»; природничі факультети)

Test 1

I.

1.1. Welchem Punkt im Text entspricht jede der Behauptungen:
#1. Tirol assoziiert sich mit alten Bauernhöfen in schöner Landschaft (...).

#2. Die Olympischen Winterspiele fanden zweimal in Innsbruck statt (...).

#3. Tirol ist ein führendes Land im Fremdenverkehr (...).

#4. Die alljährliche Herbstmesse in Innsbruck ermöglicht die Darbietung und Entfaltung des Sports und des Fremdenverkehrs (...).

#5. Eine bedeutende Rolle in der Vorbereitung der Olympiasieger spielt die Arlberger Schule des Skilaufs (...).
Tirol


 1. Tirol ist eines der berühmtesten Urlaubsgebiete der Welt. Das ist eine schöne Gebirgsregion, begrenzt von den Alpen.

 2. Wenn man den Namen Tirol nennt, hat man eine ganz bestimmte Vorstellung: Berge und Wälder, Alpinistik und Wintersport, alte Bauernhöfe in schöner Landschaft, Volkstanz und Blasmusik.

 3. Tirol ist der wichtigste Devisenbringer Österreichs im Fremdenverkehr.

 4. Hier befinden sich viele Reisebüros, Jugendherberge, Seilbahnen.

 5. Eine besondere Rolle spielt im Tiroler Fremdenverkehr der Wintersport. Auf dem Arlberg und an seinen Hängen liegen viele beliebte Wintersportorte.

 6. Die Arlberger Schule des Skilaufes hat internationale Bedeutung erlangt, manche Olympiasieger sind aus ihr hervorgegangen.

 7. Tirol besitzt einen guten Ruf als Wintersportland. 1964 und 1976 finden in Innsbruck die Olympischen Winterspiele statt.

 8. Innsbruck ist das Herz Tirols. Es schlägt im Rhythmus der modernen Zeit, die das Leben der Stadt mit der Freude der reisenden Völker, dem Lärm von Festen und Kongressen und mit dem Schwung des Sports erfüllt.

 9. Heute ist Innsbruck ein Verkehrsknotenpunkt und Flughafen, ein Verwaltungsmittelpunkt, eine Universitätsstadt.

 10. Alljährlich im Herbst gibt die Innsbrucker Messe einer umfassenden Schau des Fremdenverkehrs und des Sports beste Möglichkeiten der Darbietung und Entfaltung.


^ 1.2. Finden Sie die richtige Variante der Satzfortsetzung:
#1.) In unserer Stadt werden (…)

1). haben schon die Übersetzung gemacht.

2). das Wetter ist herrlich.

3). viele neue Häuser gebaut.
#2.) Ich kenne diesen Mann (…)

1). seit einem Jahr.

2). die Sonne scheint hell.

3). Deutsch gelernt.
#3.) Sie ging weg, (…)

1). wo du das Buch gekauft hast.

2). ohne ein Wort zu sagen.

3). was er erzählt.
#4.) Die Studenten legen (…)

1). die Prüfungen ab.

2). wegen der Krankheit zum Unterricht nicht gehen.

3). das gemacht.
#5.) Meine Eltern haben beschlossen, (…)

1). sehr gut Deutsch.

2). nicht sehr teuer.

3). ihren Urlaub auf dem Lande zu verbringen.
II.

^ 2.1. Setzen Sie in die Lücken die richtigen grammatischen Formen ein:
#1. Wie spät ist (...) jetzt?

1) er; 2) man; 3) es.

#2. Anna, (...) doch nicht so traurig!

1) sei; 2) seid; 3) seist.

#3. Er (...) Deutsch, wie ein echter Deutscher.

1) sprecht; 2) spricht; 3) sprichst.

#4. Gestern (...) mein Bruder etwas später aufgestanden.

1) ist; 2) hat; 3) wird.

#5. Der Kranke wurde (...) dem Arzt untersucht.

1) mit; 2) durch; 3) von.
^ 2.2. Füllen Sie die Lücken aus:
#1. Klaus und Gabi sind jetzt (...) der Straße.

1) zwischen; 2) auf; 3) bei.

#2. (...) eines Buches schenkte er seiner Schwester Parfüm.

1) von; 2) hinter; 3) statt

#3. Ich fahre (...) dem Auto.

1) mit; 2) wegen; 3) für.

#4. Die Freunde spazierten lange (...) die Stadt.

1) aus; 2) durch; 3) trotz.
#5. Sage ihm, (...) er morgen alle Papiere bringen soll.

1) wenn; 2) aber; 3) dass.
III.

^ 3.1. Setzen Sie in die Satzlücken das passende Wort ein:

#1. Der Unterricht wurde in der lateinischen, später deutschen, polnischen, seit 1939 ukrainischen (...) erteilt.

1) Ausland; 2) Beruf; 3) Fach; 4) Kenntnisse; 5) Sprache.

#2. Er (...) an die guten wirtschaftlichen Perspektiven der Ukraine.

1) glaubt; 2) passiert; 3) gibt; 4) heißt; 5) besucht.

#3. Das (...) der Ukraine muss noch viele politische und ökonomische Probleme lösen.

1) Meer; 2) Herz; 3) Mantel; 4) Geschichte; 5) Volk.

#4. Seine Frau hat kein (...) am Sport.

1) Interesse; 2) Zeitung; 3) Frieden; 4) Park; 5) Straße.

#5. Zur Zeit hat unsere Stadt über 700 Tausend (...).

1) Wasser; 2) Interesse; 3) Freundschaft; 4) Autorität; 5) Einwohner.
^ 3.2. Welche ukrainische Entsprechung passt zu dem unterstrichenen Wort:
#1. Die Universität verfügt über 5 Museen und ein geologisches Zentrum. (…)

1) має в розпорядженні; 2) продає; 3) здає в оренду; 4) привласнює;

5) відмовляється.

#2. Für die Ausbildung der Studenten sorgen Dozenten und Professoren der Universität. (…)

1) виховання; 2) знання; 3) освіта; 4) ввічливість; 5) майбутнє.

#3. Wir hoffen, Sie bald wieder zu sehen. (…)

1) сподіваємось; 2) мріємо; 3) забуваємо; 4) хочемо; 5) вважаємо.

#4. Das Kastanienblatt wurde zum Wappen Kyjiws. (…)

1) прапор; 2) герб; 3) земля; 4) зразок; 5) малюнок.

#5. In der Prüfung war es gar nicht so leicht, wie sie sich das vorgestellt hat. (…)

1) неможливо; 2) важко; 3) швидко; 4) напружено; 5) легко.
Test 2

I.

^ 1.1. Welchem Punkt im Text entspricht jede der Behauptungen:
#1. Neben ihrem Studium haben die Studenten oft einen Job. (…)

#2. Mehr als die Hälfte der Studenten wohnt zur Miete. (…)

#3. Nach dem Abitur kann man in Österreich das Studium aufnehmen. (…)

#4. Viele Studenten überschreiten die festgesetzte Zeit ihres Studiums. (…)

#5. Den Studenten stehen manche Fächer zur Wahl. (…)

Studium in Österreich

 1. In Österreich kann jeder studieren, der das achtzehnte Lebensjahr erreicht und das Abitur (die österreichische Matura) gemacht hat.

 2. Je nach der Fachrichtung sind manchmal noch Zusatzprüfungen notwendig. Die Regelstudienzeit beträgt 8-10 Semester.

 3. Die Studenten müssen zahlreiche Pflichtfächer belegen und können sich einige Wahlfächer auswählen. In diesen Fächern müssen die Prüfungen abgelegt werden.

4. Vor dem Studienabschluss wird eine Diplom- oder Magisterarbeit geschrieben. Oft muss man ein Staatsexamen machen. Erst danach hat man einen richtigen Abschluss.

5. Aber bis dahin ist ein länger Weg, nur wenige schaffen ihr Studium in der festgesetzten Zeit.

6. Der Studienplan wird individuell zusammengestellt. Vieles hängt von der Selbstorganisation des Studenten ab.

7. Das erste Semester ist für viele junge Leute eine Phase des Suchens und Kennenlernens. Viele Studenten haben nebenbei auch einen Studentenjob. In Österreich gibt es kein Fernstudium.

 1. Den Studenten stehen moderne Bibliotheken zur Verfügung. Alle nötigen Bücher findet man sehr leicht mit Hilfe von Computern und Katalogen.

9. Laut Statistik wohnen 30 % der Studierenden bei ihren Eltern und 16 % in den Studentenwohnheimen.

10. Andere Studenten mieten ein Zimmer oder eine Wohnung, was allerdings nicht so preisgünstig wie die Unterkunft in einem Studentenwohnheim ist.
^ 1.2. Finden Sie die richtige Variante der Satzfortsetzung:
#1.) Meine Schwester absolviert (…)

1). kann nicht einschlafen.

2). bald die Universität.

3). wir gehen in den Park.
#2.) Die Freunde gehen (…)

1). abends ins Theater.

2). ich habe Hunger.

3). ich kann nicht mitfahren.
#3.) Seit dem ersten September ist (…)

1). es war schwierig.

2). meine Freundin Studentin.

3). ich gehe spazieren.
#4.) Das Studium an der Universität ist (…)

1). ich fahre mit dem Bus.

2). nicht leicht.

3). zuerst die Hausaufgabe.
#5. Mein Freund kommt heute zum Unterricht nicht, (…)

1). denn er ist krank.

2). ist sehr teuer .

3). diese Frage zu beantworten.
II.

^ 2.1. Setzen Sie in die Lücken die richtigen grammatischen Formen ein:
#1. Monika (...) viel von dieser alten Kultur.

1) wisst; 2) weißt; 3) weiß.

#2. Das Haus meiner Eltern ist im vorigen Jahr gebaut (...).

1) worden; 2) werden; 3) geworden.

#3. (...) studiert an dieser Hochschule viele Fremdsprachen.

1) wir; 2) man; 3) du.

#4. (...) er sein Auto hier parken?

1) dürft; 2) durftet; 3) darf.

#5. Er verspricht uns nicht mehr…(...).

1) zu rauchen; 2) rauchen; 3) geraucht.
^ 2.2. Füllen Sie die Lücken aus:
#1. Wir haben den Tisch (...) das Fenster gestellt.

1) an; 2) mit; 3) wegen.

#2. (...) dem Unterricht gehen alle ins Theater.

1) für; 2) hinter; 3) nach.

#3. Die Kinder saßen (...) den Tisch und hörten dem Lehrer zu.

1) seit; 2) um; 3) in.

#4. Das Mädchen setzt sich (...) den Jungen.

1) neben; 2) bis; 3) von.

#5. Es war eine schöne Reise, (...) nur einige Tage dauerte.

1) als; 2) dass; 3) die.


III.

^ 3.1. Setzen Sie in die Satzlücken das passende Wort ein:

#1. Diese Arbeit (...) den Interessen meines Freundes.

1) malt; 2) entspricht; 3) kommt; 4) singt; 5) fährt.

#2. Wir nehmen voneinander Abschied und (...) gute Freunde.

1) parken; 2) bleiben; 3) tanzen; 4) fühlen; 5) reden.

#3. Sie macht eine (...) nach Bonn.

1) Reise; 2) Weg; 3) Urlaub; 4) Ferien; 5) Übung.

#4. Er ist mit seiner Sekretärin zufrieden. Sie hat perfekte (...) in Spanisch und Englisch.

1) Lachen; 2) Eltern; 3) Freunde; 4) Elemente; 5) Kenntnisse.

#5. Ich schicke meinen Freunden ein E-mail über meinen (...).

 1. Nacht; 2) Minute; 3) Haare; 4) Besuch; 5) Tasse.


^ 3.2. Welche ukrainische Entsprechung passt zu dem unterstrichenen Wort.
#1. Das Rathaus liegt auf dem Marktplatz. (…)

1) проспект; 2) будівля; 3) скеля; 4) ліс; 5) ратуша.

#2. Ursula widmet ihren Kindern ihre ganze Freizeit. (…)

1) забирає; 2) обіцяє; 3) присвячує; 4) набридає; 5) прибирає.

#3. In welchem Studienjahr stehen Sie? (…)

1) семестр; 2) високосний рік; 3) Новий рік; 4) курс; 5) поверх.

#4. Die Ukraine nimmt den Südwesten der Europäischen Tiefebene ein. (…)

1) простягається; 2) бере; 3) займає; 4) роздає; 5) належить.

#5. Ein wichtiger Zweig der Leichtindustrie des Landes ist Textilindustrie. (…)

1) неважливий; 2) важливий; 3) головний; 4) економічний; 5) розвинутий.

ПРИМІТКА : завдання частини І оцінюються в 1 бал, частини ІІ – 1 бал, частини ІІІ – 1 бал.
КЛЮЧІ

до зразків тестових завдань

TEST 1

1.1. - 2, 7, 3, 10, 6

1.2. - 3, 1, 2, 1, 3
2.1. - 3, 1, 2, 1, 3

2.2. - 2, 3, 1, 2, 3
3.1. - 5, 1, 5, 1, 5

3.2. - 1, 3, 1, 2, 5
TEST 2

1.1. - 7, 10, 1, 5, 3

1.2. - 2, 1, 2, 2, 1
2.1. - 3, 1, 2, 3, 1

2.2. - 1, 3, 2, 1, 3
3.1. - 2, 2, 1, 5, 4

3.2. - 5, 3, 4, 3, 2Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації