Поиск по базе сайта:
Шановний (на) Запрошуємо Вас взяти участь у X міжнародній науково-практичній конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» icon

Шановний (на) Запрошуємо Вас взяти участь у X міжнародній науково-практичній конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»
Скачати 79.31 Kb.
НазваШановний (на) Запрошуємо Вас взяти участь у X міжнародній науково-практичній конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»
Дата конвертації03.12.2013
Розмір79.31 Kb.
ТипДокументи

Шановний (на) ________________________


Запрошуємо Вас взяти участь у X Міжнародній науково-практичній конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», яка відбудеться на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 24-25 жовтня 2013 року.

На конференції планується робота наступних секцій:

 1. Фінансова політика та функціонування фінансової системи України;

 2. Фіскально-бюджетний механізм в забезпеченні соціально-економічного розвитку України;

 3. Корпоративні фінанси та конкурентоспроможність національної економіки;

 4. Світові тенденції та розвиток національного фінансово-кредитного ринку в умовах глобалізації;

 5. Банківська система України в умовах сучасних фінансово-економічних трансформацій.Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.


^ ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

24 жовтня

9.00 – реєстрація учасників конференції

10.00 – пленарне засідання

14.00 – робота в секціях

25 жовтня

10.00 – продовження роботи в секціях

14.00 – закриття конференції


ОРГКОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Губерський Л.В. – д.філос.н., професор, академік НАН України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Заступники голови оргкомітету:

Вижва С.А. – д.геол.н., професор, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Лютий І.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Базилевич В.Д. – д.е.н., професор, чл.-кор. НАН України, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Члени оргкомітету:

Андрєєв П.П. – к.е.н., Голова Державної фінансової інспекції України,

Гаджиєв Шамседдін Гуммет огли – д.е.н., професор, ректор Азербайджанського Державного Економічного Університету,

Геєць В.М. – д.е.н., професор, академік НАН України, віце-президент НАН України, директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

Єфименко Т.І. – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, Президент Академії фінансового управління Міністерства фінансів України,

Варналій З.С. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Ігнатюк А.І. – д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії, заступник декана економічного факультету з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Крупка М.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка,

Міщенко В.І. – д.е.н., професор, директор Центру наукових досліджень Національного банку України,

Науменкова С.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Нікіфоров П.О. – д.е.н., професор, декан економічного факультету Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича,

Омелянович Л.О. – д.е.н., професор, перший проректор Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,

Пікус Р.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри страхування та ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

^ Тарангул Л.Л. – д.е.н., професор, в.о.ректора Національного університету ДПС України,

Федосов В.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,

Юревічінє Д. – д.е.н., професор, заступник декана факультету економіки і фінансового менеджменту Університету Миколаса Ромеріса (Литва).

^ Секретар оргкомітету:

Яфінович О.Б. – к.е.н., асистент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Вимоги до оформлення тез доповідей:

1. Обсяг – не більше 5 стор. друкованого тексту, набраного в редакторі MS Word.

2. Всі поля - 20 мм. Відступ на абзац – 1,25 мм.

3. Шрифт: Times New Roman – 14, міжрядковий інтервал - 1,5.

4. Вказати:

 • у верхньому правому кутку, напівжирним шрифтом – прізвище, ім’я, по-батькові автора, науковий ступінь, учене звання, заклад (повністю);

 • на наступному рядку по центру, великими літерами, напівжирним шрифтом – назву доповіді.

5. Через 1 інтервал – тези доповіді.

6. Посилання даються по тексту у квадратних дужках (наприклад: 4, с. 5).

7. У тексті допускаються рисунки, таблиці – не більше 1. Рисунки слід виконувати розміром не менше 6060 мм і не більше 110170 мм у форматі *jpg, *bmp.

8. Бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

.

Оргкомітет залишає за собою право повертати тези доповідей для доопрацювання у разі їх невідповідності тематиці конференції та визначеним вимогам щодо їх оформлення.

^ Умови участі в конференції

1. Матеріали конференції будуть опубліковані до початку конференції на веб-сайті економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://www.econom.univ.kiev.ua/, що відповідає вимогам п. 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 423 від 07.03.2007 р. щодо апробації результатів наукової роботи.

За результатами конференції кращі доповіді планується опублікувати у науковому виданні, яке включено до переліку фахових видань ВАК України.

2. Для участі в конференції просимо до 30 вересня 2013 р. надіслати в електронному вигляді на адресу оргкомітету конференції (konf_finans_2013@ukr.net):

1) заявку на участь в конференції (див. форму заявки),

2) тези доповіді (див. вимоги до оформлення тез),

3) відскановану копію квитанції або платіжного доручення про оплату оргвнеску.

У полі «Тема» електронного повідомлення зазначити своє П.І.Б. та ВНЗ, вкладені файли називати із зазначенням прізвища автора (наприклад: Іванов В.П. КНУ ім. Т. Шевченка; вкладенні файли під назвами: zayavka_Ivanov.doc; tezi_Ivanov.doc, kvitanciya_Ivanov.doc).

^ Включення оргкомітетом учасників у програму конференції відбудеться після розгляду надісланих матеріалів та оплати оргвнеску.

3. Оргкомітет сприятиме поселенню в готелі за умови попереднього інформування у заявці. Витрати на проїзд і проживання – за рахунок коштів учасників.

4. Організаційний внесок для учасників конференції в сумі 300 грн. необхідно сплатити за наступними реквізитами (для оплати в гривнях):^ Отримувач: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

Р/р 31252277221544 в ГУ ДКСУ м. Києва

^ Код банку 820019

Код ЄДРПОУ 02070944

Призначення платежу: за участь П.І.Б у конференції «WTPDFSU'2013», економічний факультет.

Іноземні учасники конференції можуть сплатити встановлений внесок після прибуття до м. Києва.


Додаткова інформація за телефоном: (+38 044) 5213285; (+38 066)1082307; для іноземних учасників (+38 067)5012977.

E-mail: konf_finans_2013@ukr.net

www.econom.univ.kiev.ua

Зразок

Заявка


на участь у X Міжнародній науково-практичній конференції

«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»

24-25 жовтня 2013 року

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь
Учене звання
Місце роботи

(повна назва організації)
Посада
Поштова адреса
Телефон / факс
E-mail
Назва секції, в якій бажаєте

працювати
Назва доповіді
Планую:
 • виступити з доповіддю
 • взяти участь як слухач
Потреба в гуртожитку:
 • так
 • ні
^ Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економічний факультет

Кафедра фінансів

Кафедра банківської справи

Кафедра страхування

та ризик-менеджменту

Азербайджанський Державний Економічний Університет

ЗАПРОШЕННЯX Міжнародна науково-практична конференція

«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»

«WTPDFSU'2013»


24-25 жовтня 2013 року


Київ
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації