Поиск по базе сайта:
Провідні тенденції сучасної світової літератури змістовий модуль Англійська література кінця ХХ початку ХХІ ст. Тема 1 icon

Провідні тенденції сучасної світової літератури змістовий модуль Англійська література кінця ХХ початку ХХІ ст. Тема 1
Скачати 232.5 Kb.
НазваПровідні тенденції сучасної світової літератури змістовий модуль Англійська література кінця ХХ початку ХХІ ст. Тема 1
Дата конвертації18.06.2013
Розмір232.5 Kb.
ТипКонспектПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Змістовий модуль 1. Англійська література кінця ХХ - початку ХХІ ст.


Тема 1. Загальні тенденції розвитку англійської літератури останніх десятиліть ХХ – першого десятиліття ХХІ століття.

Тема 2. Особливості розвитку біографічного роману в англійській літературі останніх десятиліть.

Тема 3. Англійський університетський роман останніх десятиліть ХХ століття.

Тема 4. Сучасний англійський історіографічний роман.

Тема 5. Поетологічні особливості гіпертекстуального роману.


Самостійна робота

 1. Конспект 7 розділу монографії М. Бредбері «Британський роман Нового часу.

 2. Кожному студентові пропонується написати самостійну аналітичну роботу обсягом до 4 000 тисяч знаків. Об’єктом дослідження такої роботи слід обрати один з творів запропонованого списку художньої літератури (Велика Британія, США). Предметом дослідження повинні стати поетологічні особливості твору, які засвідчують його відповідність провідним тенденціям художньої літератури останніх десятиліть.


Рекомендована література

 1. Бандровська О.Т. Творчість Девіда Лоджа і академічний контекст. – Київ: Генеза, 1998. – 99 с.

 2. Бандровська О. Наративні стратегії в сучасному англійському біографічному романі // Функціонування літератури в контексті культури. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2003. – С. 5-12.

 3. Бандровська О.Т. Трансформації біографічного роману у творчості П. Акройда // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т. CCXLVI. – Праці філологічної секції. – Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2003. – С. 127-137.

 4. Бредбері, Малколм. Британський роман Нового часу. – Київ: Ксенія Сладкевич, 2011. – 480 с.

 5. Визель М. Теория сетературы, Итало Кальвино, литература, гипертекст. – http://www.litera.ru/slova/viesel/viesel.htm

 6. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков: „Фолио”; Москва: АСТ, 2000. – 256 с.

 7. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

 8. Павич, Милорад. Хазарский словарь uchcom.botik.ru/libr/cit/khaz.koi8.html

 9. Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст. –http://www.philosophy.ru/library/eco/internet.html.

 10. Bradbury M. The Modern British Novel. – London: Penguin Books, 1994. – 436 p.


Список художніх текстів

 1. Акройд, Питер. Заповіт Оскара Вайлда. Чаттертон. Хоксмур. Повість про Платона (один роман за вибором студента).

 2. Барнс, Джуліан. Папуга Флобера.

 3. Лодж, Девід. Обмін місцями. Маленький світ. Славетна професія (один роман за вибором студента).

 4. Бредбері, Малколм. Історична особистість.

 5. Joyce, Michael Afternoon, a Story. Eastgate Systems, 2001

 6. Moulthrop, Stuart Victory Garden. Eastgate Systems, 2002

 7. Павич, Мілорад. Хозарський словник.Питання до іспиту

 1. Визначити основні особливості сучасного англійського біографічного роману.

 2. Пояснити, в чому, на думку дослідників, полягає відмінність між літературною біографією і біографічним романом.

 3. Охарактеризувати героя сучасного біографічного роману.

 4. Назвати письменників та їхні твори, що репрезентують сучасне біографічне письмо в англійській літературі.

 5. Назватить літературні біографії Пітера Акройда.

 6. Пояснити поняття „університетський роман”.

 7. Назвати представників університетського роману другої половини ХХ ст. і визначити основні особливості їхньої романної творчості.

 8. Охарактеризувати літературознавчі погляди Девіда Лоджа.

 9. Визначити основні художні особливості університетських романів Д.Лоджа.

 10. Пояснити, у чому полягає ігровий характер постмодерністичних романів.

 11. Навести приклади принципу гри, маніпуляції з класичними текстами (адаптації, переказу, продовження) в сучасних англійських романах.

 12. Пояснити поняття „гіпертекстуальна література”.

 13. Назвати представників гіпертекстуального роману та їхні твори.

 14. Охарактеризуйте принципи побудови сюжету гіпертекстуального роману.

 15. Пояснити, як стратегія читання впливає на формування сюжету гіпертекстуального твору.

 16. Назвати твори світової літератури, які можна вважати літературними „попередниками” гіпертекстуального роману.Змістовий модуль 2. Американська література кінця ХХ - початку ХХІ ст.

Тема 1. Творчість С. Плат: самобутність та своєрідність художнього світу поетки.

Тема 2. Особливості розвитку американського постмодернізму: витоки, теоретичні й естетичні засади, ключові постаті.

Тема 3. Феномен мультикультуралізму в американській літературі останньої третини ХХ ст. Чинник раси, етносу, ґендера.

Тема 4. Особливості розвитку афро-американської літератури. Поліфонійна структура письма Тоні Моррісон.

Тема 5. Домінанти азійзько-американської літератури.

Тема 6. Література “індіанського ренесансу” 1970-1990-х рр.

Тема 7. Механізми функціонування бікультурної жіночої ідентичності (розмивання, стирання, зникнення, протиставлення, конструювання) в художньому світі Е. Вокер / Т. К. Бамбари, С. Сиснерос, Л.-М. Сілко / Л. Ердрич.


Самостійна робота

Проблема екзистенційної свободи в романі Т. Моррісон “Улюблена” / “Пісня Соломона”. Завдання: написання есею.


Рекомендована література

Базова

 1. Висоцька Н. О. Єдність множинного. Американська література кінця ХХ — початку ХХІ століть у контексті культурного плюралізму. – К., 2010.

 2. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ ст. – К., 2002.

 3. Тлостанова М. Проблема мультикультурализма и литература США конца ХХ века. М., 2000.

 4. The Norton Anthology of American Literature / Nina Baym, gen. ed. – Shorter 5th ed. New York, 1999.

Допоміжна

 1. Американська література після середини ХХ століття: Матеріали міжнародної конференції / Київ, 25-27 травня 1999 р. / Уклад. Т. Н. Денисової. – К., 2000.

 2. Американські літературні студії в Україні. – К., 2006. – Вип. 3. "Література США: роздуми, есеї, розвідки".

 3. Вікно в світ. 1999. №№ 4-6.

 4. Головна течія – гетерогенність – канон в сучасній американській літературі: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції з американської літератури / Київ, 3–5 жовтня 2005 р. / Уклад. Т. Н. Денисова. – К., 2006.

 5. Тлостанова М. Эра Агасфера, или Как сделать читателей менее счастливыми // Иностранная литература. 2003. № 1.

 6. American Poetry since 1945 // The Norton Anthology of American Literature. Shorter fifth edition. – New York; London. 1999.

 7. American Prose since 1945 // The Norton Anthology of American Literature. Shorter fifth edition. – New York; London. 1999.

 8. Modern American Women Writers / E. Showalter, ed. – New York. 1991.


Питання до іспиту

  1. Розвиток американської поезії другої половини ХХ ст.: загальна характеристика; основні школи та персоналії.

  2. Творчість С. Плат: самобутність та своєрідність художнього світу поетки.

  3. Особливості розвитку американського постмодернізму: витоки, теоретичні й естетичні засади, ключові постаті.

  4. Еволюція творчості Т. Пінчона другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Призма ентропії.

  5. Творчість Дж. Барта — теоретика і практика американського постмодернізму.

  6. Жанрове розмаїття творчості Дж. Барта; проблематика основних творів.

  7. Загальна характеристика творчості Д. Бартелма. Поетика фрагмента.

  8. Поняття “інтертекстуальності” як засадничого принципу постмодерністичної літератури (на прикладі аналізу твору Т. Пінчона / Дж. Барта / Д. Бартелма).

 1. Феномен мультикультуралізму в американській літературі останньої третини ХХ ст. Чинник раси, етносу, ґендера.

 2. Особливості розвитку афро-американської літератури. Творчий доробок Тоні Моррісон, Еліс Вокер і Тоні Кейд Бамбари.

 3. Поліфонійна структура письма Тоні Моррісон: проблемно-тематичний і формальний рівні вияву (на прикладі аналізу прочитаного роману).

 4. Домінанти азійзько-американської літератури. Характеристика творчого спадку Амі Тан і Мексін Гонґ Кінґстон.

 5. Загальна характеристика творчості Сандри Сиснерос: проблема амбівалентності жіночого єства.

 6. Література “індіанського ренесансу” 1970-1990-х рр. Самобутність творчого письма Наварра Скотта-Момадея, Леслі Мармон Сілко, Луїз Ердрич.

 7. Механізми функціонування бікультурної жіночої ідентичності (розмивання, стирання, зникнення, протиставлення, конструювання) в художньому світі Е. Вокер / Т. К. Бамбари, С. Сиснерос, Л.-М. Сілко / Л. Ердрич.^ Змістовий модуль 3. Німецька література кінця ХХ - початку ХХІ ст.


Тема 1. Загальні тенденції літератури ФРН (література «нульового пункту», «Група 47», література «нового реалізму», «конкретна поезія», «Група 61», документальний театр, експериментальний театр (Б. Штраусс), екзистенціалізм, драма абсурду, література «нової суб’єктивності», постмодернізм).

^ Тема 2. Загальні тенденції літератури колишньої НДР (естетика літератури соціалістичного реалізму, антифашистська література, Біттерфельдська дорога І, ІІ, література «суб’єктивної автентичності», театр Б. Брехта та його послідовників (Г. Мюллер), експериментальна література 80-х).

^ Тема 3. Розвиток німецької літератури після об’єднання (тема Повороту в новітній німецькій літературі, поп-література, тема непереборного минулого, діагностика сучасного «суспільства вражень», постдраматичний театр).


Питання до іспиту

 1. Антифашистська творчість В. Борхерта (новели, драма «Зовні, за дверима»).

 2. Німецька література «розрахунку з минулим».

 3. Екзистенціалізм у повоєнній німецькій літературі.

 4. Художні особливості «конкретної поезії».

 5. Поетика «нового реалізму Кельнської школи»

 6. Драма і театр у німецькій літературі другої половини ХХ ст.

 7. Розвиток роману у німецькій літературі другої половини ХХ ст.

 8. Постмодернізм у німецькій літературі.

 9. Розвиток літератури після об’єднання Німеччини.

 10. Поп-література у Німеччині. Творчість Юдіт Герман. Роман «Фазерланд» К. Крахта.

 11. Творчість Г. Е. Носсака.

 12. Творчість Ґ. Ґрасса.

 13. Творчість Г. Белля.

 14. Естетика «суб’єктивної автентичності» у творчості К. Вольф.

 15. Творчість В. Ґенаціно.

 16. Творчість У. Тімма.

 17. Творчість Г. Мюллєр.


Контрольні питання для самостійної роботи

 1. Покажіть вплив експресіонізму на творчість Вольфґанґа Борхерта.

 2. Яку гіпотезу висуває А. Зеґерс щодо взаємного сприйняття творчості Гоголя, Гофмана та Кафки в оповіданні «Зустріч у дорозі»?

 3. Яку відповідь дав Г. Белль на запитання «Де ти був, Адаме?»

 4. Чому Г. Белль вибрав клоуна головним героєм роману «Очима клоуна»?

 5. Парфюмер Гренуй – геній чи злочинець?

 6. Що наближає твори П. Зюскінда до постмодернізму?

 7. Які табуйовані теми розкриває Ґ. Ґрасс у повісті «Траєкторією краба»?

 8. Проаналізуйте «констеляцію» вірша «Мовчання» Ґомрінґера.

 9. Охарактеризуйте роль документаризму у документальному театрі.

 10. Які ключові слова ви запропонували б як характеристику сучасного німецького суспільства, прочитавши романи В. Ґенаціно?

 11. Чим зумовлена, на Ваш погляд, популярність у 90-х роках «поп-літератури»?

 12. Окресліть тематику новел Юдіт Герман.

 13. Проаналізуйте тему вигнання у творчості В. Ґ. Зебальда.

 14. Які функції виконує тілесна пам’ять у повісті К. Вольф «На власній шкірі»?

 15. Поміркуйте над своєрідністю автобіографізму Ґ. Ґрасса на прикладі його книги «За чищенням цибулі».

 16. Визначте особливості образності поезії Дурса Ґрюнбайна.

 17. Як можна пояснити ностальгію за НДР у творчості Інґо Шульце.

 18. Що, на вашу думку, прагнув показати Уве Тімм «На прикладі брата»?

 19. Розкрийте своєрідність теми об’єнання в романі Томаса Бруссіґа «Герої як ми».

 20. В одній із промов Герта Мюллер зазначила, що «текст має поєднувати у собі повагу до дійсності та пристрасть до мерехтіння». Поясніть цю тезу на прикладі оповідань Г. Мюллер.

 21. Розкрийте проблему «непереборного минулого» в романі М. Байєра «Летючі собаки».


Література

Художні твори:

 1. Байер Марсель. Летучие собаки. – Санкт-Петербург: Амфора, 2004.

 2. Белль Г. Голос Вольфганга Борхерта. – № 7-8, 2007.

 3. Бёлль Г. Где ты был, Адам? // Бёлль Г. О самом себе. – Москва, 2004; (http:www.modernlib.ru/books/bell_genrih/gde_ti_bil_adam/read_1/).

 4. Бёлль Г. Глазами клоуна. – Москва, 2009.

 5. Борхерт В. Избранное. – Москва, 1977.

 6. Бруссіґ Т. Сонячна алея. – Львів, 2005.

 7. Бруссиг Т. Герои вроди нас // Иностранная литература, 2004/11.

 8. Вайс П. Заметки о докуметальном театре // Иностранная литература, 1968/7.

 9. Вайс П. «Дознание» и другие пьесы. – Москва: Прогресс, 1981.

 10. Вайс П. Заметки о документальном театре // Иностранная литература. – № 7, 1968.

 11. Вандербеке Б. Альберта приймає коханця // Всесвіт. – № 3-4, 2005.

 12. Вертиголов та інші політичні тварини. Антологія німецької літератури 90-х років ХХ ст. – Київ: Грані-Т, 2011.

 13. Вольф К. Кассандра. Медея. Летний этюд. – Москва, 2001.

 14. Вольф К. На своей шкуре // Иностранная литература, 2003/9.

 15. Генацино В. Парасолька на цей день. – Львів: Кальварія, 2008.

 16. Генацино В. Женщина, квартира, роман. – Москва: АСТ-Пресс, 2004.

 17. Генаціно В. Непередбачуваність слів // Всесвіт. – № 3-4, 2009. – С. 187-189.

 18. Герман Ю. Літній дім, згодом. – Львів: Класика, 2004.

 19. Герман Ю. Нічого, крім привидів. – Харьків: Фоліо, 2007.

 20. Грасс Г. Траектория краба. – Харьков: Фолио, 2004; (Иностранная литература, 2002/10).

 21. Грасс Г. Луковица памяти. – Москва, 2008; (Иностранная литература, 2008/3).

 22. Грасс Г. Фотокамера. – Москва: АСТ, 2009.

 23. Грюнбайн Д. Вариации без темы. – М., 2007.

 24. Грюнбайн Дурс. Стихи их книги «Строфы на послезавтра» // Иностранная литература, 2009/10. – С. 116-121.

 25. Ерпенбек Дж. Оповідання // Всесвіт. – № 1-2, 2005.

 26. Займоглу Ф. Звернення до бога // Всесвіт. – № 7-8, 2009. – С. 52-65.

 27. Зебальд В. Г. Аустерлиц. –Санк-Петербург: Азбука-классика, 2006.

 28. Зебальд В. Г. Пауль Берейтер. Из книги «Изгнанники. Четыре долгих рассказа» // Иностранная литература, 2004/11.

 29. Зегерс А. Встреча в пути // Встреча: повести и эссе писателей ГДР об эпохе «Бури и натиска» и романтизма. – Москва, 1983.

 30. Зюскінд П. Запахи // Всесвіт, 1993/11-12.

 31. Зюскинд П. Голубка // Голубка. Три истории и одно наблюдение. – Москва: Классика, 2007; (Иностранная литература, 1994/9).

 32. Йиргль Р. Театр на улицах // Иностранная литература, 2009/10.

 33. Кельман Д. Я і Камінський. – Львів: Класика, 2011.

 34. Кельман Д. Під сонцем. – Львів: Класика, 2011.

 35. Кельман Д. Край світу. – Львів: Класика, 2011.

 36. Контакт із Заходом. Сім німецьких оповідань. Німецькою, українською та російською мовами; [Упорядкування Клаудії Дате, Уве Дате]. – Київ : Критика, 2004. – 256 с. – (Серія світового письменства).

 37. Крахт К. Фазерланд. – М.: Ад Маргинем, 2001.

 38. Крахт Кристиан. Фазерланд // http://www.libtxt.ru/chitat/kraht_kristian/5612-Fazerland/1.html

 39. Ланґе-Мюллер Катя. Качки, жінки і правда. – [перекл.з нім. В. Кам’янця]. – Львів : Літопис, 2005. – 166 с.

 40. Марон М. Animal Triste. – Санкт-Петербург, 2004.

 41. Мора Т. День у день. – Львів: Літопис, 2009.

 42. Мюллер Хайнер. Гамлет-машина // Мюнхенская свобода и другие пьесы. – Москва: Новое литературное обозрение, 2004. – С. 161-170.

 43. Мюллер Хайнер. Стихи // Иностранная литература, 2009/10.

 44. Мюллер Герта. В молчаниии мы неприятны, а если заговорим – смешны // Иностранная литература, 2009/10. – С. 253-266.

 45. Мюллер Герта. Гойдалка дихання. – Харків: Фоліо, 2011.

 46. Мюллер Герта. Качели дыхания. – СПб: Амфора, 2010.

 47. Мюллер Герта. Эссе. Рассказ // Иностранная литература, 2005/4.

 48. Мюллер Герта. Рассказы из сборника «Низины» // Иностранная литература, 2010/1. – С. 3-11.

 49. Мюллер Герта. Рассказы // http:www.commentmag.ru/archive/24/4.htm

 50. Надольный С. Открытие медлительности. – М.: Азбука-классика, 2006.

 51. Носсак Г. Э. Спираль // Носсак Г. Э. Избранное. – М.:Радуга, 1982; http://lib.ru/INROZ/NOSSAK/spirale.txt

 52. Регенер С. Берлинский блюз. – Москва: Азбука, 2006.

 53. Телькамп У. Башня. История с затонувшей земли // Иностранная литература, 2009/10.

 54. Тимм У. На примере брата // Иностранная литература, 2004/11.

 55. Тимм У. Ночь чудес. – Москва: Текст, 2004.

 56. Тимм У. Открытие колбасы карри». – Москва: Текст, 2006. (http://lib.rus.ec/b/186164/read).

 57. Трайхель Г.-У. Загублений; [перекл. з нім. І. Андрущенко] // Всесвіт, Київ. – № 11–12, 2007. – С. 8– 49.

 58. Хильбиг В. Временное пристанище. – Санкт-Петербург: Азбука, 2004.

 59. Це Ю. Орли та янголи. Київ: Нора-Друк, 2008.

 60. Шмидт Арно. Левиафан, или Лучший из миров // Иностранная литература, 2010/5. – С. 3-39.

 61. Шульце І. Симпл сторіз. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2005.

 62. Шульце И. Новые жизни // Иностранная литература, 2009/10.

 63. Энценсбергер Х. М. Племянник Вольтера // Иностранная литература, 1998/7.

 64. Энценсбергер Х. М. Долой Гете! Объяснение в любви // Иностранная литература, 2009/8.


Критична література:

 1. Варецька С. Барокова парадигма у творчості Ґюнтера Ґраса. – Дрогобич: Коло, 2008.

 2. Ваховська Н. Вовк в овечій шкурі, або Не-гендерність письма Б. Вандербеке // Всесвіт. – № 3-4, 2005.

 3. Ваховська Н. Німецька література після Повороту // Простори // http://prostory.net.ua/de/articles/198-2009-04-16-18-19-10

 4. Воротникова А. Э. Мифорецепция в романе к. Вольф «Касадра». – Воронеж, 2007.

 5. Воротникова А.Э. Гиноцентрические романы Германии и Австрии 70-80-х гг. ХХ века. – Воронеж, 2006.

 6. Германия. ХХ век. Модернизм. Авангардизм. Постмодернизм. Литература, живопись, архитектура, музыка, кино, театр. – Москва: РОССПЭН, 2008.

 7. Зачевский Е. А. Зеркала времени. Очерки немецкоязычной литературы второй половины ХХ века. – СПб: Наука, 2005.

 8. История немецкой литературы: В 5 т. – М.: Наука, 1976. – Т. 5.

 9. История литературы ГДР. – М., 1982.

 10. История литературы ФРН. – М., 1980.

 11. Котик Ігор. Кохання, праця, життя за Вільгельмом Ґенацино / Ігор Котик; [Критика прози: статті та есеї / В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків]; [Львів : вид-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. – К. : Грані-Т, 2011.

 12. Котик-Чубінська Марія. Що сталося з рибами під час потопу // Критика прози: статті та есеї; [В. Неборак, І. Котик, М. Котик-Чубінська, М. Барабаш, К. Левків]; [Львів : від-ня Ін-ту ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. – К.: Грані-Т, 2011. – С. 308–317.

 13. Кудрявцева Т. В. Новейшая немецкая поэзия (1990-2000): основные тенденции и художественный ориентиры. – Москва: ИМЛИ РАН, 2008.

 14. Кузнецова А. Ю. Зарубежная литература второй половині ХХ века. – Великие Луки, 2004.

 15. Кучумова Г. В. Немецкоязычный роман 1980-2000: курс на демифологизацию. – Самара: Изд. САГА, 2009. – 152 с.

 16. Маценка С. “Послання незначного”. Поетика “прискіпливого погляду” у творах В. Ґенацино // Питання літературознавства. Випуск 13 (70). – Чернівці: “Рута”, 2005. – С. 9-17.

 17. Маценка С. Хронотопи свідомості. Про творчість Крісти Вольф. – Львів: ПАІС, 2007. – 236 с.

 18. Маценка С. П. Програма, методичні вказівки до курсу “Історія світової літератури другої половини ХХ ст. Розділ: Основні тенденції сучасної німецької літератури”. – Львів, 2005.

 19. Мірошниченко М. Специфіка художнього світу Мартіна Вальзера. – АКФН. – Дніпропетровськ, 2006;

 20. Мотылёва Т. Политический роман Петера Вайса // Вопросы литературы. – № 12, 1985. – С. 50-78.

 21. Пронин В.А. История немецкой литературы. – Москва, 2007.

 22. Роганова И С. Немецкая литература конца ХХ века и актуализация постмодернистической парадигмы. – Москва, 2007.

 23. Соколова Е. В. «Диалог невозможен»: коммуникативная проблематика в современной литературе Германии. Аналитический обзор. – Москва: РАН ИНОН, 2008.

 24. Соколова Е. С Востока на Запад и обратно. Литература Гемании после объеденения // Иностранная литература, 2003/9. – С. 245-254.

 25. Стариков В. В. Сопротивление как художественно-философская категория прозы Петера Вайса. – Краснодар, 2008.

 26. Стороха Б. Поетичний експеримент «залізнобетонної поезії» в австрійській літературі другої половини ХХ ст. // http: nomadologia.narod.ru/nomadologia/articles/science/poexperiment.htm

 27. Чугунов В. А. Немецкая литература рубежа ХХ-ХХІ века. – Воронеж, 2002.

 28. Чугунов В. А. Немецкая литература 1990-х годов. Ситуация повтора. – Воронеж, 2006.

 29. Чугунов В. А. Прошлое и настоящее в творчестве Марселя Байера // http://www.nrgumis.ru/articles/article_full.php?aid=97

 30. Этарян Е. О. Проблема объединения Германии в немецкой прозе 90-х гг. // Теоретические проблемы современной филологии. – Ереван, 2003. – С. 64-69.

 31. Barner W. (Hg.) Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. –München, 2006.

 32. Briegleb K., Weigel S. (Hg): Gegenwartsliteratur seit 1968- – München, 1992.

 33. Emmerich W. Kleine Literaturgeschichte der DDR. – Leipzig, 1996.

 34. Forster H., Riegel P. Deutsche Literaturgeschichte. Gegenwart. – Bd. 12. – München, 2004.

 35. Glaser H. A. (Hg.) Deutsche Literatur zwischen 1945 und 1995. Eine Sozialgeschichte. – Bern, 1997.

 36. Koebner Th. (Hg.) Tendenzen der deutschen Gegenwartsliteratur. – Stuttgart, 1984.

 37. Schmitt H.-J. (Hg.) Die Literatur der DDR. – München, 1983.

 38. Weidermann V. Lichtjahre. Eine kurze Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis heute. – Köln, 2006.

Переклади художніх творів та коментарі до них на сторінках інтернет-видання «Проstory»: http://www.prostory.net.ua/


Теми для реферетів (самостійна робота):

 1. Концепція історії в новелі Ґ. Ґрасса «Ходою краба».

 2. Жанрові переваги оповідання у відображенні образу сучасної людини Юдит Германн.

 3. Література як свідчення (роман Герти Мюллер «Гойдалка дихання»).

 4. «Відмінність» як оповіджена форма життя в романах В. Ґенацино.

 5. Герой В. Ґенацино як людина нудьгуюча.

 6. Тема об’єднання в романі Т. Бруссіґа «Герої як ми».

 7. Роль снів у структурі повісті «На прикладі мого брата» У. Тімма.

 8. Зображення думок та почуттів німецьких солдат у дзеркалі їхніх польових листів («На прикладі мого брата» У. Тімма).

 9. Жіноче письмо на прикладі роману «Альберта приймає коханця» Б. Вандербеке.

 10. Тема кохання у повісті «Відкриття ковбаси каррі» У. Тімма.

 11. Мотив тварин у романі «Летючі собаки» М. Байєра.

 12. Акустичний світ Третього райху в романі «Летючі собаки» М. Майєра.

 13. Комунікативна проблематика в романі «День у день» Т. Мора.

 14. Ностальгія за НДР у творчості Інґо Шульце.

 15. Тілесна пам’ять у повісті «На власній шкірі» Крісти Вольф.Змістовий модуль 4. Французька література кінця ХХ - початку ХХІ ст.


Тема 1. Французький роман кінця ХХ – поч. ХХІ ст. (основні напрями, тематика, персоналії).

Багатовекторність сучасного французького роману, основні напрями, тематика, головні персоналії. Сучасні люди у французькому романі кінця ХХ ст., відсутність літературних шкіл та угрупувань.

^ Тема 2. Тема часу та поетика опису Нобелівського лауреата Клода Сімона (1913-2005).

Нобелівський лауреат К. Сімон (1913-2005). Тема часу та поетика опису у романній творчості К. Сімона. Експериментальні спроби письменника, їхня спорідненість із нововведеннями сучасної літератури.

^ Тема 3. Мішель Турньє (1924 р.н.), особливості романістики письменника (класична чіткість, символічні відлуння, втілення філософського задуму).

М. Турньє (1924 р.н.), особливості романістики письменника – класична чіткість, символічні відлуння, втілення філософського задуму. Неоміфологізм у творчості письменника, переписування класичних сюжетів, їхня адаптація для читача шкільного віку.

^ Тема 4. Романи Патріка Модіано (1945 р.н.): пошук власної ідентичності, повернення до пам’яті і спогадів.

Романи П. Модіано (1945 р.н.): пошук власної ідентичності, повернення до пам’яті і спогадів, питання особистості у творчості письменника, його втілення у творах П. Модіано. Пошук втраченого часу як одна із найважливіших проблем романів французького письменника. Причини стійкого автобіографізму у романах Патріка Модіано.

^ Тема 5. Жан Марі Ґюстав Леклезіо (1940 р.н.): гармонія людини і світу, тіла і душі, індивідуальності і колективності.

Періодизація творчості. Шлях пошуків і розчарувань, прерогативи періодів творчості. Особливі риси автобіографізму Ж.-М. Ґ. Леклезіо; мультикультуралізм у романній творчості письменника.


Самостійна робота

Підготовка реферату на одну із тем:

 1. Культурна ситуація у Франції кінця ХХ ст.

 2. Здобутки і втрати французького роману другої половини ХХ ст.

 3. Пошуки власної ідентичності у французькому романі другої половини ХХ ст. (П. Модіано, Ж. Руо).

 4. Неоміфологізм у романі ХХ ст. (Ж. Грак, М. Турньє, Ж. М. Ґ. Леклезіо).

 5. Жіночий роман у французькій літературі кінця ХХ ст. (А. Ерно).

 6. Постмодернізм у французькій літературі (М. Уельбек).

 7. Явище франкофонії і франкомовного роману ХХ ст.


Рекомендована література

^ ХУДОЖНІ ТВОРИ


 1. Ассулін, П’єр. Подвійне життя (пер. з франц.) – Харків, 2003.

 2. Бегбеде, Фредерік. 1,499 Є (пер. з франц.). – Харків, 2004.

 3. Брасм, Анн-Софі. Дихаю (пер. з франц.). – Львів: Кальварія, 2008.

 4. Вербер, Бернард. Імперія ангелів (пер. з франц.) – [у друці.]

 5. Гарі Ромен. Декаданс // Всесвіт, №2, 1987, - С. 140-146.

 6. Ґрін Жульєн. Левіафан (новела) // Всесвіт, № 1-2, 2009. – С. 120-124.

 7. Греньє Роже. Примарний ідеал жінки.⁄⁄ Всесвіт, №2, 1987. – С. 136-140.

 8. Ерно, Анні. Застигла жінка (пер. з франц.). – К., 2002.

 9. Ерно, Анні. Пристрасть (пер. з франц.). – К., 2002.

 10. Жермен, Сільві. Книга ночей. – К., 2004.

 11. Кардиналь, Марі. Великий безлад // Всесвіт, № 5-6, 1999. – С. 4-51; Всесвіт, № 7, 1999. – С. 3-50.

 12. Курі-Гата, Венера. Полонянки мису Тенес (пер. з франц.). – К., 2002.

 13. Леклезіо Ж.-М.-Г. Провідник // Всесвіт, № 2, 1987. – С. 129-136.

 14. Леклезіо Ж.-М.-Г. Пустеля (роман)

 15. Леклезіо Ж.-М.-Г. Потоп. К., 2010.

 16. Малле-Жоріс, Франсуаза. Діснейленд. Нантакет // Всесвіт, № 1, 1990. – С. 2-33.

 17. Малле-Жоріс, Франсуаза. Паперовий будиночок. – К.: Пульсари, 2004.

 18. Малле-Жоріс, Франсуаза. Я хотіла б грати на акордеоні // Всесвіт, № 7, 1981. – С. 109-140.

 19. Модіано, Патрік. Вулиця темних крамниць. Зниклий квартал. – К., 2005.

 20. Модіано, Патрік. Неділі в серпні // Всесвіт, № 2, 1989. – С. 2-50.

 21. Modiano, Patrick. Les Boulevards de ceinture (франц. мовою). – в: Французская повесть. 70-е годы. – М., 1982. – С. 123-210.

 22. Сімон, Клод. Дорога Фландрії (пер. з франц.). – К.: Юніверс, 2002.

 23. Сімон, Клод. Зоосад (пер. з франц.). – К.: Юніверс, 2002.

 24. Сімон, Клод. Стокгольмська промова (пер. з франц.). – К.: Юніверс, 2002.

 25. Турньє, Мішель. П’ятниця, або Життя дикуна (видання з паралельним текстом). – Харків: Фоліо, 2000.

 26. Турньє, Мішель. Хай радість завжди буде з нами // Всесвіт, № 3-4, 2000. – С. 7-18.

 27. Уельбек, Мішель. Елементарні частинки. – Харків: Фоліо, 2006.

 28. Уельбек, Мішель. Можливість острова. – Харків: Фоліо, 2007.

 29. Уельбек, Мішель. Платформа. – Харків: Фоліо, 2004.

 30. Уельбек, Мішель. Розширення поля боротьби // Всесвіт, № 3-4, 2007.^ КРИТИЧНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Павленко Ю. Дискурс індивідуальної пам’яті в сучасному французькому романі (1970-2000-ті роки). Автореф. канд. дис., Київ-2006. – 20 с.

 2. Малець Г. Усі ми прагнемо любові… – в: Малле-Жоріс, Франсуаза. Паперовий будиночок (передмова).

 3. Тарасюк Я. Феномен сексуальності в романі М. Уельбека «Платформа» // Питання літературознавства. Науковий збірник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2005. – Вип. 13 (70). – С. 161-168.

 4. Драненко Г. Етнологічні дослідження в романах. Анні Ерно // Іноземна філологія. – Вип. 118. – Львів, 2007. – С. 55-61.

 5. Драненко Г. Підсумок критичної рецепції «нового роману» та його внесок у генезу новітнього французького роману // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства». – Чернівці: Рута, 2008. – С.75-76.

 6. Драненко Г. Філософсько-політичний зміст традиційної міфологічної оповіді у п’єсі сучасного французького письменника В. Волкова «Едіп» // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Вип. 352-353. Філософія. – Чернівці: Рута, 2007. – C.69-72.

 7. Драненко Г., Івасютин Т. Французький роман урожаю 2005 року // Всесвіт, № 7-8, 2006. – С.166-172.

 8. Модіано, Патрік // Всесвіт, № 3, 1979. – С. 236.

 9. Колонтирський І. Література зневіри (нотатки про сучасну французьку прозу) // Всесвіт, № 3, 1983. – С. 144-149.

 10. Фесенко В. Китайський любовний напій у французькому інтер’єрі // Всесвіт, № 9-10, 2003. – С. 169-172.

 11. Фесенко В. Кіт у чоботях, або Фрагментарні роздуми на теми французької літератури останнього десятиліття // Всесвіт, № 5-6, 2003. – С. 139-145.

 12. Фесенко В. Мішель Турньє // Всесвіт, № 3-4, 2000. – С. 7.

 13. Фесенко В. Патрік Модіано – в: Алхімія слова живого. Французький роман 1945-2000. – К., 2005. – С. 217-220.

 14. Еремеев Л. Прогрессивные тенденции в современном французском романе. – К., 1979.

 15. Еремеев Л. Французский «новый роман». – К., 1974.

 16. Уваров Ю. Современный французский роман (60-80-е годы). – М., 1985 (про П. Модіано, Ж.-М.-Г. Леклезіо).

 17. Наркирьер Ф. Французский роман наших дней. – М., 1980.

 18. Криворучко С. Мотив свободи в романі Мілана Кундери «Безсмертя» // Питання літературознавства. – Вип. 17. – Чернівці, 2009. – С. 41-47.

 19. Ржевская Н. Французская проза – 70-е годы.

 20. Паленко Ю. Дискурс індивідуальної пам’яті в сучасному французькому романі (1970-ті – 2000 р.р.). Автореф. канд. дисертації. – К., 2006.

 21. Зенкин С. Патрик Модиано [коментування] – в: André Stil. Dieu est un enfant. Patrick Modiano. Les Boulevards de ceinture. Pierrette Fleutiaux. Histoire du tableau. – Moscou, Ed. Radouga, 1972. – Р. 335-337.

 22. Марі Кардиналь та її роман // Всесвіт, №5,6,1999. – С. 4-5.

 23. Осадчук Р. Ландшафти пам’яті на перехрестях слів, або Тема часу та поетика опису Клода Сімона – в: Клод Сімон. Вибрані твори. – К., 2002. – С. 5-12.

 24. Балашова Т. Эрве Базен и путь французского психологического романа. – М., 1987.

 25. Віар Д. Клод Сімон – в: Алхімія слова живого. Французький роман 1945-2000. – К., 2005. – С. 195-198.

 26. Булумье А. Мішель Турне – в: Алхімія слова живого. Французький роман 1945-2000. – К., 2005. – С. 241-247.

 27. Боргомано М. Жан-Марі Гюстав Леклезіо – в: Алхімія слова живого. Французький роман 1945-2000. – К., 2005. – С. 247-250.

 28. Бобле-Віар М.-Е. Сільві Жермен – Алхімія слова живого. Французький роман 1945-2000. – К., 2005. – С. 253-256.

 29. Тюмерель Ф. Анні Ерно – Алхімія слова живого. Французький роман 1945-2000. – К., 2005. – С. 264-266.

 30. Коляуер М. Мішель Уельбек – Алхімія слова живого. Французький роман 1945-2000. – К., 2005. – С. 285-293.

 31. Лернієнко Г. Мандрівка в нікуди (про Т.Гріна) // Всесвіт, №1-2, 2009. – С.125-127.Питання до іспиту

 1. Пошуки власної ідентичності у французькому романі 70-90-х рр.

 2. Французькі письменники – лауреати Нобелівської премії з літератури (від Г. Роллана до Ж.-М. Леклезіо).

 3. Творчість Мішеля Турньє (1924 р.н.).

 4. Міфологічні трансформації у романах М. Турньє «Вільшаний король» та «Метеорити».

 5. Роман М. Турньє «П’ятниця, або Лімби Тихого океану».

 6. Творчість Клода Сімона (1913-2005).

 7. Романна творчість письменника як єдність пережитих подій.

 8. Роман «Дороги Фландрії» – програмний твір письменника в жанрі «потоку свідомості».

 9. Творчість Патріка Модіано (1915 р.н.).

 10. Тема пам’яті та пошуків власного коріння у романах письменника.

 11. «Загадка-уява» як складові світу пошуків у романах П. Модіано.

 12. Творчість Жана-Марі Гюстава Леклезіо (1940 р.н.).

 13. Еволюція письменника: від авангардного експерименту до втечі в інші світи.

 14. Автобіографічність прози письменника.Змістовий модуль 5. Іспанська та латиноамериканська літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст.


Тема 1. Основні тенденції розвитку латиноамериканського роману ІІ половини ХХ ст.

Впродовж усієї своєї історії розвитку, починаючи від свідомого постулювання себе як самостійної одиниці у 10-х роках ХІХ ст., латиноамериканська література демонструвала європейську центробіжність. Це пояснюється тим, що більшість письменників початку творення цієї літератури сформувалися на європейській культурі та європейському світогляді і, попри зрозуміле бажання деколонізації свого мислення, все ж рухалися у межах європейської парадигми. Лише з середини ХХ ст. латиноамериканська література створює власну специфічну територію літератури, тенденції якої не наслідують, а перегукуються зі світовими, а інколи навіть передують їм. Основна мета цієї теми показати діахронію латиноамериканської літератури від початку її створення, відтак сконцентрувати увагу на основних принципах літературного процесу ІІ пол. 20 ст., показати специфіку літератури цього періоду у контексті світової літератури.


^ Тема 2. Творчість Х. Л. Борхеса.

Літературний феномен аргентинця Х.Л.Борхеса полягає в тому, що писати він починає ще на початку 20 ст., його творчість втілює усі найяскравіші тенденції модернізму, але одночасно письменник передбачить і частково сформулює основні принципи літератури ІІ пол. 20 ст., а власне постмодернізму. Така вагомість письменника для світового літературного процесу унеможливлює розгляд латиноамериканської літератури ІІ пол. 20 ст. без цього імені, попри значний хронологічний зсув до І пол. 20 ст. В аналізі творчого методу насамперед звертається увага на період формування (вплив літературних попередників, філософських концепцій), участь в іспанському літературному русі ультраїзму і виведення з того часу ключового елемента Борхесівського письма: метафори і його еволюції від візуальності до інтелектуальності. Розглядаються проблематика, ключові образи та оповідні стратегії письменника. Для аналізу використовуються хрестоматійні новели Х.Л.Борхеса, які виявляють нові тенденції літератури ІІ пол. 20 ст.: «Сад зі стежками, що розбігаються», «Вавилонська бібліотека», «Троянда Парацельса», «Книга піску», «Алеф».


^ Тема 3. Творчість Г. Г. Маркеса.

Ім’я колумбійського письменника тісно пов’язане з поняттям «магічного реалізму». Тому насамперед з’ясовується походження цього поняття і основні властивості літературних текстів, які ним означаються. Аналіз письма Г. Г. Маркеса вибудовується навколо ідеї продуктивного перетворення дійсності, реальних біографічних фактів через уяву в універсальний літературний твір, що демонструє особливості індивідуальної та колективної міфотворчості не тільки латиноамериканської, а й світової літератури 20 ст. Твори письменника розглядаються у хронологічному порядку, звертається увага на чіткий поділ творчості на до роману «Сто років самотності» разом з романом («Опале листя», «Недобра година», «Полковникові ніхто не пише», оповідання) та після «Сто років самотності» («Кохання під час холери», «Записник з моїми сумними курвами»).


Дослідницькі завдання за текстом (Г.Г.Маркес «Сто років самотності», «Полковнику ніхто не пише», «Опаде листя».; ХЛ.Борхес Збірки «Вигадані історії», «Алеф»).


Рекомендована література

Художня:

 1. Борхес Х.Л. Алеф. – Харків: Фоліо, 2008.

 2. Борхес Х.Л. Безсмертний.// «Всесвіт», 1997. -- № 8/9.

 3. Борхес Х.Л. Дім Астеріона.// «Всесвіт», 2000. -- № ½.

 4. Борхес Х.Л. Книга піску.// «Всесвіт», 1988. -- № 4.

 5. Борхес Х.Л. Оповідання й мініатюри.// «Всесвіт», 1989. -- № 8.

 6. Борхес Х.Л. Поезії.// «Всесвіт», 1993. -- № 2.

 7. Маркес Г.Г. Оповідання. // «Всесвіт», 1972. -- № 3.

 8. Маркес Г.Г. Оповідання. // «Всесвіт», 1988. -- № 2.

 9. Маркес Г.Г. Кохання під час холери. // «Всесвіт», 1994. -- № 9-12.

 10. Маркес Г.Г. Осінь патріарха. // «Всесвіт», 1978. -- № 1-3.

 11. Маркес Г.Г. Полковникові ніхто не пише. // «Всесвіт», 1972. -- № 3.

 12. Маркес Г.Г. Стариган із крилами. // «Всесвіт», 1976. -- № 2.

 13. Маркес Г.Г. Хроніка вбивства, про яке всі знали. // «Всесвіт», 1981. -- № 11.

 14. Маркес Г.Г. Записник з моїми сумними курвами. // «Всесвіт», 2005. -- № 3

 15. www.lib.guru.ua

Критична:

 1. Епштейн М. Між міфом та реальністю. // «Всесвіт», 1988. -- №.6.

 2. Жердинівська М. Латиноамериканська література від джерел до «магічного реалізму». // «Всесвіт», 1998. -- № 1.

 3. Карбовська Я. Вибух талантів. // «Всесвіт», 1969. -- № 10.

 4. Наріжна В.Г. Х.Л.Борхес: доглядач вавилонської бібліотеки.Передмова до видання: Борхес Х.Л. Алеф. -- Харків: Фоліо, 2008.

 5. Нове слово латиноамериканської літератури. // «Всесвіт», 1976. -- № 2.

 6. Покальчук Ю На шляху до нової свідомості. // «Всесвіт», 1972. -- № 4.

Питання до іспиту

 1. Поняття «магічного реалізму». Роман «Сто років самотності» Маркеса під кутом зору «магічного реалізму».

 2. Феномен пам’яті у романі «Сто років самотності».

 3. Загальний огляд творчості Г.Г.Маркеса.

 4. Тема самотності у повісті Маркеса «Полковнику ніхто не пише».

 5. Колективне й індивідуальне у повісті Маркеса «Опале листя».

 6. Загальний огляд творчості Х.Л.Борхеса.

 7. Риси постмодернізму у творчості Х.Л.Борхеса.

 8. Концепція світобудови у «Вавилонській бібліотеці» Борхеса.

 9. Інтертекстуальність в оповіданнях Борхеса.

 10. Основні тенденції розвитку латиноамериканського роману ІІ пол.20 ст.

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації