Поиск по базе сайта:
Методика викладання французької мови (для студентів IV курсу) Мета icon

Методика викладання французької мови (для студентів IV курсу) Мета
Скачати 70.95 Kb.
НазваМетодика викладання французької мови (для студентів IV курсу) Мета
Дата конвертації18.06.2013
Розмір70.95 Kb.
ТипДокументи

Методика викладання французької мови (для студентів IV курсу)


Мета: ознайомити студентів з основними напрямками з історії дидактики; з базовими та теоретичними основами курсу; та набути практичних навиків для подальшої самостійної роботи у педагогічних закладах.

Завдання : знайомство з основними техніками педагогічної майстерності на сучасному етапі розвитку процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах; ознайомити з сучасними технологіями навчання іншомовного матеріалу та навчання іншомовного спілкування. Ознайомити зі ступеневою системою освіти в Україні та системою навчання іноземної мови.

^ Студент повинен:

Знати: предмет теорії методики викладання іноземних мов та її місце серед інших педагогічних дисциплін; основні історичні напрямки, їх представників, переваги та недоліки; знати особливості планування навчання іноземної мови на різних ступенях. Студент повинен знати особливості системи навчання, цілі, зміст, принципи, методи та засоби навчання на сучасному етапі в рамках ступеневої системи освіти України.

Вміти: застосовувати основні дидактичні методи на практиці, володіти технологією навчання іншомовного спілкування: аудіювання, діалогічне та монологічне мовлення, читання, письмо. Вміти розробляти тренувальні вправи з усіх видів діяльності згідно вимог типу та структури уроку. Вміти аналізувати урок. Організовувати самостійну та позакласну роботу учня при вивченні іноземної мови. Орієнтуватися у вимогах програми та опрацьовувати наукові джерела з метою глибокого осмислення даної науки. Формувати позитивне ставлення до вивчення мови. Постійно займатися професійною самоосвітою та самовихованням. Вміти аналізувати педагогічний та власний досвід роботи, здійснювати самоконтроль, самооцінку і вміти виділяти та переборювати професійні недоліки у професійній діяльності.

^

Теми для самостійної роботи студентів1. Зв’язки методики та інших дисциплін.

2. Комунікативний підхід.

3. Основні принципи системи навчання і види оцінювання навчальних досягнень.

4. Помилка. Традиційне та інноваційне бачення.

5. Глобальна симуляція.

6. Ігрова діяльність та рульові ігри.

7. Поезія та пісня.

8. Використання автентичних документів.

9. Нульовий урок.

10. Викладання іноземної мови з опорою на відео документи.

11. Використання НТЗ в організації навчального процесу.


Рекомендована література


 1. Андреевская-Левенстерн Л.С. Методика преподавания французского языка в средней школе. – М., 1983.

 2. Бухбиндер В.А., Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. – К., 1988.

 3. Бухбиндер В.А., Штраус В. Основи методики преподавания иностранных языков. – К., 1986.

 4. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. – Страсбург: «Ленвіт». –Київ, 2003. (кафедральна бібліотека, університетська бібліотека, книгарні)

 5. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. – М., 1990.

 6. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. Посібник для вчителів. – К., 1989.

 7. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. – Страсбург: «Ленвіт». –Київ, 2003.

 8. Ніколаєва С.Ю., Гринюк Г.А., Олійник Т.І., Метьолкіна О.Б., Постнікова Н.К., Онищенко К.І., Щербак Л.П. Сучасні технології навчання іншомовного спілкування. – К.: «Ленвіт», 1997. – 96с. (Вип. 1 (3). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).

 9. Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П., Бражник Н.О. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов. – К.: «Ленвіт», 1996. – 90с. (Вип. 1. «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).

 10. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах / Керівник авторського колективу Ніколаєва С.Ю. – К.: «Ленвіт», 1997. – 110с. (Вип. 2 (4). «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).

 11. Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах / Під ред. Ніколаєва С.Ю. – К.: «Ленвіт», 1996. – 96с. (Вип. 2. «Бібліотечка журналу «Іноземні мови»).

 12. Papo E, Bourgain D. Littérature et communication en classe de langue. – Paris: Hatier, 1989.

 13. Гез Н.И., Ляховицкий М.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М., 1982.

 14. Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельник С.В. Основы общей методики обучения иностранным языкам. Теоретический курс. – К., 1984.

 15. Комков И.Ф. Задачи и упражнения по методике преподавания иностранных языков. – Минск, 1986.

 16. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. – М., 1990.

 17. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М., 1985.

 18. Програми середньої загальноосвітньої школи. Іноземні мови. 1-4 класи. 5-11 класи. – К., 1995.

 19. Раушенбах В.Е. Краткий обзор основних методов преподавания иностранных языков с 1 по 20 век. – М., 1971.

 20. Рахманов И.В. (под ред.) Основные направления в методике преподавания иностранных языков в 19-20 веке. – М., 1972.

 21. Чистякова Т.А. Хрестоматия по методике преподавания французского языка. – М., 1982.

 22. Языкова Н.В. Сборник задач и заданий по методике преподавания иностранных языков. – Л., 1977.

 23. Barbot Marie-José. Les auto-apprentissages. – Paris: Cle international, 2000.

 24. BEACCO, J.C. "La méthode circulante et les méthodologies constituées", Le français dans le monde (recherches et applications) // Numéro spécial "Méthodes et méthodologies". – Janvier, 1995. – pp. 36-41.

 25. BESSE, H. et GALISSON, R. Polémique en didactique: du renouveau en question. – Paris: Cle international, 1980.

 26. Bolton S. Evaluation de la compétence communicative en LE.

 27. Borg S. La notion de progression . – Paris: les Editions Didier, 2001.

 28. Bourrissoux J., Pelpel P. « Enseigner avec l’audiovisuel », les Editions d’organisation, 1992.

 29. BOYER, H. et RIVERA, M. Introduction à la didactique du français langue étrangère. – Paris: Cle international, 1979.

 30. Castellotti V. La langue maternelle en classe de LE. – Paris: Cle international, 2001.

 31. Castellotti V., De Carlo. La formation des enseignants de langue. – Paris: Cle international, 1995.

 32. CASTELLOTTI, V. "Methodologie: que disent les enseignants?", Lefrançais dans le monde (recherches et applications) // Numéro spécial "Méthodes et méthodologies". – Janvier, 1995. – pp. 50-53.

 33. COSTE, D. "1940 à nos jours: consolidations et ajustements", Le français dans le monde (recherches et applications) // Numéro spécial "La didactique au quotidien". – Janvier, 1998. – pp. 71-95.

 34. Courtillon J. Elaborer un cours de FLE.

 35. Dictionnaire de didactique du français (langue étrangère et seconde) sous la direction de Jean-Pierre Cuq. – Paris: Cle international. 2003.

 36. Fily D. Faut-il enseigner la lecture.

 37. GALISSON, R. D 'hier à aujourd'hui, la didactique générale des langues étrangères. – Paris: Cle international, 1980.

 38. Germain C. La compréhension orale. – Paris: Cle international, 1998.

 39. Germain C. Le point sur la lecture. – Paris: Cle international, 1999.

 40. Germain C. Le point sur la phonétique. – Paris: Cle international,1998.

 41. Germain C. Le point sur la grammaire. – Paris: Cle international,1998.

 42. Germain C. La production écrite. – Paris: Cle international,1999.

 43. GERMAIN, C. Evolution de l'enseignement des langues: 5.000 ans d'histoire. – Paris: Cle international, Col. DLE, 1993.

 44. Guide du formateur (programme pluriannuel de formation continue des professeurs de français) 2003-2005 CIEP.

 45. Guide pédagogique pour le professeur de FLE sous la direction d’André Reboullet. – Hachette, 1971.

 46. Houziaux J. L’enseignement du français au cycle second inf.

 47. Julien P. Activités ludiques.

 48. Lamailloux P., Arnaud M-H., Jeannard R. Fabriquer des exercices de français.

 49. Lancien Th. Le document vidéo. – Paris: Cle international, 1986.

 50. Maccio Ch. Animation de groupes.

 51. Maddalera de Carlo. L’interculturel.

 52. Marquillo M. L’interprétation de l’erreur.

 53. Meirieu Ph. Outils pour apprendre en groupe.

 54. Perronnet J.-M. Devinettes pour dire, lire, écrire. – Hachette, 2001.

 55. PUREN, C. Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues. – Paris: Cle international, Col. DLE, 1988.

 56. PUREN, C. "Des méthodologies constituées et de leur mise en question", Le français dans le monde (recherches et applications) // Numéro spécial "Méthodes et méthodologies". – Janvier, 1995. – pp. 36-41.

 57. Tagliante Ch. L’évaluation.

 58. Veltcheff C., Hilton S. L’évaluation en FLE.

 59. Vigner G. Enseigner le français comme langue seconde. – Paris: Cle international, 2001.

 60. Vigner G. La grammaire en FLE. – Hachette, 2004.

 61. Weiss F. Jouer, communiquer, apprendre.

 62. Wenk Brian. Enseigner aux enfants. – Paris: Cle international, 1989.Зразки тестових завдань


 1. A quel synonyme correspond cette définition du terme méthode : ensemble de procédés et de techniques de classe visant à susciter chez l’élève un comportement ou une activité déterminés ?

 1. méthode

 2. méthodologie

 3. cours

 4. didactique


2. La méthodologie traditionnelle est également appelée :

 1. méthodologie audio-orale

 2. méthode grammaire-traduction

 3. méthodologie MAV

 4.  méthodologie active


3. Dans l’approche communicative la langue est conçue comme un instrument :

 1. de communication 

 2. d’étude 

 3. de traduction 

 4. de communication et d’interaction sociale


4. Quel but de l’enseignement prévoit la formation des sphères émotionnelle, motivationnelle de la personnalité de l’élève, le développement de la pensée logique, de la mémoire, de l’imagination de l’enfant ?

 1. éducatif

 2. formatif

 3. pratique

 4. instructif


5. Comment appelle-t-on un document qui n’est pas conçu exclusivement pour une classe de langue étrangère :


 1. identique

 2. oral

 3. écrit

 4. authentique


6. Dans la MT on accordait plus d’importance à la forme littéraire.

vrai faux

7. Dans la méthodologie active l’utilisation de la langue maternelle était interdite.

vrai faux

8. La MAV ne prend pas en compte l’expression des sentiments.

vrai faux

 1. Quel type de sémantisation possède des moyens intérieurs et extérieurs :

directe indirecte 1. Le Cadre européen commun de référence pour les langues définit sept niveaux de compétences en langues 


vrai fauxСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації