Поиск по базе сайта:
Стилістика французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни Мета icon

Стилістика французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
НазваСтилістика французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Дата конвертації18.06.2013
Розмір59.1 Kb.
ТипПрограма

Стилістика французької мови


Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: Ознайомити студентів з теоретичними засадами стилістики французької мови, особливостями її фонетичних, лексичних та граматичних характеристик. Сформувати у студентів навички самостійної роботи над стилістичним аналізом тексту.

Завдання: засвоєння головних теоретичних проблем курсу, знайомство з термінологічним вокабуляром, необхідним для сприйняття загальних і часткових питань, пов’язаних з теоретичним засвоєнням предмета та практичним застосуванням.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: предмет стилістики французької мови та її місце серед інших філологічних дисциплін, критерії визначення функціональних стилів французької мови та їх головні характеристики; стилістичні фігури і тропи та їх місце у художньому тексті.

вміти: застосовувати знання головних характеристик функціональних стилів при аналізі художнього та інших типів текстів; сприймати у тексті інформацію, яка виражена не лише експліцитно , але й імпліцитно.

^

Програма навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Стилістика як лінгвістична та екстралінгвістична наука

Тема 1. Поняття стилістики. Предмет та методи дослідження стилістики, 4 види

стилістики. Внесок Шарля Баллі у розвиток сучасної стилістики французької

мови.

^ Тема 2. Поняття літературної мови, літературної і комунікативної норм.

Змістовий модуль 2. Місце стилістики у філологічній науці.

Тема 3. Функціональна стилістика та її зв’язки з іншими філологічними дисциплінами.

Тема 4. Критерії визначення функціональних стилів. Мовленнєві регістри.


Змістовий модуль 3. Головні функціональні стилі французької мови

Тема 5. Фонетичні, лексичні та граматичні особливості розмовного стилю мови та

стилю художньої літератури.

Тема 6. Головні лексичні та морфолого-синтаксичні характеристики науково-

технічного стилю мови.

Тема 7. Головні лексичні та морфолого-синтаксичні характеристики офіційного стилю

мови. Тексти законів, адміністративні тексти, тексти міжнародних угод.

Тема 8. Мова медійних джерел (усних і письмових). Типи газетних статей та структура

заголовків газетних статей. Особливості письмової реклами.

Тема 9. Епістолярний стиль та його головні характеристики.


Змістовий модуль 4. Методи дослідження художнього тексту.

Тема 10. Типологія текстів. Структура тексту. Представлення оповідача у тексті.

Тема 11. Лексико-семантичне поле як один із методів дослідження художнього тексту,

його структура. Роль синонімів у художньому тексті.

Тема 12. Різні типи оповідей і тонів. Їх основні характеристики.

Тема 13. Засоби експліцитного та імпліцитного вираження інформації в художньому

тексті.


Змістовий модуль 5. Стилістичні засоби та їх роль у художньому тексті.

Тема 14. Евфемізми та їх функції у мовленні та у тексті.

Тема 15. Глосер стиліста (основні стилістичні фігури та мета їх вживання у

художньому тексті).


Теми практичних занять
з/п

Назва темиКритерії визначення функціональних стилів. Мовленнєві регістри.
Фонетичні, лексичні та граматичні особливості розмовного стилю мови та

стилю художньої літератури.Головні лексичні та морфолого-синтаксичні характеристики науково-технічного стилю мови.Головні лексичні та морфолого-синтаксичні характеристики офіційного стилю мови. Тексти законів, адміністративні тексти, тексти міжнародних угод.Мова медійних джерел (усних і письмових). Типи газетних статей та структура заголовків газетних статей. Особливості письмової реклами.Типологія текстів. Структура тексту. Представлення оповідача у тексті.Лексико-семантичне поле як один із методів дослідження художнього тексту,

його структура. Роль синонімів у художньому тексті.Засоби експліцитного та імпліцитного вираження інформації в художньому тексті.Глосер стиліста (основні стилістичні фігури та мета їх вживання у художньому тексті).^ Самостійна робота

з/п

Назва темиПоняття стилістики. Предмет та методи дослідження стилістики, 4 види

стилістики. Внесок Шарля Баллі у розвиток сучасної стилістики французької мови.Поняття літературної мови, літературної і комунікативної норм.Критерії визначення функціональних стилів. Мовленнєві регістри.
Фонетичні, лексичні та граматичні особливості розмовного стилю мови та

стилю художньої літератури.Головні лексичні та морфолого-синтаксичні характеристики науково-технічного стилю мови.
Головні лексичні та морфолого-синтаксичні характеристики офіційного стилю мови. Тексти законів, адміністративні тексти, тексти міжнародних угод.Мова медійних джерел (усних і письмових). Типи газетних статей та структура заголовків газетних статей. Особливості письмової реклами.Епістолярний стиль та його головні характеристики.Типологія текстів. Структура тексту. Представлення оповідача у тексті.Лексико-семантичне поле як один із методів дослідження художнього тексту,

його структура. Роль синонімів у художньому тексті.


^

Різні типи оповідей і тонів. Їх основні характеристики.
Засоби експліцитного та імпліцитного вираження інформації в художньому тексті.Евфемізми та їх функції у мовленні та у тексті.
Глосер стиліста (основні стилістичні фігури та мета їх вживання у художньому тексті).
Рекомендована література

Базова


 1. Морен М.К., Тетеревникова Н.Н. Стилистика современного французького язика. М., 1970

 2. Потоцкая Н.П. Стилистика современного французского языка. М., 1974

 3. Хрестоматия по французской стилистике ( на французском языке). Составитель : Э.М. Береговская. М., 1986.

 4. Эткинд Е. Семинарий по французской стилистике М.-Л., 1964.

 5. Bally Ch. Traité de stylistique. Paris, 1909.

 6. Boclé Chr., Pariot C. La puissance de l’écrit avec l’art de la sémantique et les ressources de l’informatique. Ed. De la Bohème. 1997.

 7. Bonnard H. Stylistique, rhétorique, poétique. Ed. Magnard. Paris, 1995.

 8. Khovanskaia Z., Dmitrieva L. Stylistique française. M., 1991.

 9. Maingueneau D. Pragmatique pour le discours littéraire. Bordas. Paris, 1990.

 10. Obadia M., Dascotte. Les chemins de l’expression. Le lexique. Ed. Hachette, Paris, 1976.

 11. Queneau R. Exercice de style. Ed. Gallimard. 1989.Допоміжна література


 1. Balzac O. d. L’elexir de longue vie.

 2. Deux garnements.

 3. Iterrogatoire.

 4. La belle chocolatière.

 5. Vive le travail.

 6. Voyage au bout de la nuit.

 7. Les bienfaits de la Lune.

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації