Поиск по базе сайта:
Мета та завдання навчальної дисципліни icon

Мета та завдання навчальної дисципліни
Скачати 264.56 Kb.
НазваМета та завдання навчальної дисципліни
Сторінка1/4
Дата конвертації18.06.2013
Розмір264.56 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

Лексикологія сучасної французької мови

Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета : ознайомити студентів з основними засадами вчення про словниковий склад мови,

основні одиниці мови, морфеміку та словотвір, семантику.

Завдання : враховуючи головні теоретичні досягнення лексичної морфології та лексичної семантики, ознайомити студентів з фундаментальними положеннями сучасної лексикології про лексичну систему французької мови, її структурну організацію, основні одиниці системи та способи їхнього творення , семантичну системну ієрархію й,

зокрема, вивчення парадигматичних семантичних відносин та семантичної організації лексичних „ мікросистем” - семантичних полів у термінах семного аналізу.

Після вивчення курсу Лексикологія студент повинен:

Р о з у м і т и цілісну структуру курсу, його специфіку у порівнянні з іншими філологічними теоретичними дисциплінами, його зв’язки з іншими лінгвістичними галузями.

Д о с к о н а л о в о л о д і т и базовим теоретичним концептуальним апаратом.

дисципліни Лексикологія.

У м і т и застосовувати попередньо вивчені теоретичні положення у своїй майбутній професійній діяльності, а також у практичній студентській роботі. Виробити вміння та навички самостійного аналізу лексики, вміння здійснювати самоконтроль та самоаналіз якості та рівня сформованості своїх знань на аудиторних заняттях та через Інтернет в системі он лайн дистанційного навчання університету, яке відкрило значні можливості для самостійної роботи студентів в поза аудиторний , зручний для студента час.

^

Програма навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Лексикологія. Предмет лексикології.

Тема 1. Визначення предмету лексикології.

Тема 2. Місце лексикології серед лінгвістичних дисциплін.

Тема 3. Методи лексикологічних досліджень.

Тема 4. Лінгвістичний знак і референт.

Тема 5. Значення слова і поняття.

Тема 6. Функції слова.

Змістовий модуль 2. Лексична система. Одиниці лексичної системи.

Тема 7. Слово як одиниця мови. Дефініція слова.

Тема 8. Основні критерії ідентифікації й делімітації слова в мовному потоці

^ Тема 9. Морфемна структура слова. Поняття морфеми: дефініція, делімітація.

Тема 10. Типи морфем: лексичні(лексеми) , граматичні (грамеми).

Тема 11. Структурні типи слів. Головні критерії їхньої диференціації : неподільність, комутація.


^ Змістовий модуль 3. Словотвір. Предмет і завдання словотвору.

Тема 12. Основні шляхи збагачення лексичної системи французької мови.

Тема 13. Словотвір (Дериватологія). Основні поняття дериватології: відношення словотвірної похідності, словотвірна опозиція, словотвірна структура, словотворча основа, словотвірне значення, словотвірна модель, словотвірний тип.

Тема 14. Словотвірна модель(СМ), словотвірний тип(СТ) – комплексні одиниці

системи словотвору. Продуктивність СМ та СТ.

Змістовий модуль 4. Морфологічні способи словотвору.

Тема 15. Суфіксальна деривація. Функції суфіксів. Класифікація суфіксів.

Тема 16. Суфікси іменників. Основні семантичні групи субстантивних суфіксів.

Тема 17. Суфікси прикметників. Основні семантичні групи прикметникових суфіксів.

Тема 18. Суфікси дієслів та прислівників.


Змістовий модуль 5. Префіксальна деривація. Інші типи деривації

Тема 19. Продуктивні моделі дієслівної префіксальної деривації.

Тема 20. Продуктивні моделі префіксальної деривації іменників.

Тема 21. Продуктивні моделі префіксальної ад’єктивної деривації.

Тема 22. Префіксально-суфіксальна деривація (парасинтез) .

Тема 23. Невласне деривація (конверсія).

Змістовий модуль 6. Складні слова. Скорочення.

Тема 24. Скорочення. Способи скорочення. Типи слів.

Тема 25. Усічення (апокопа, афереза).

Тема 26. Ініціальні скорочення.

Тема 27. Слова – валізи.

Змістовий модуль 7. Запозичення.

Тема 28. Основні типи запозичень.

Тема 29. Запозичення з класичних та східних мов.

Тема 30. Запозичення з романських та германських мов.

Тема 31. Англійські запозичення.


Змістовий модуль 8. Фразеологія. Неологія.

Тема 32. Предмет фразеології. Критерії ідентифікації фразеологізмів.

Тема 33. Класифікація фразеологізмів.

Тема 34. Фразеологічні: зрощення, єдності, сполучення. Паремія.

Тема 35. Фразеологічні варіанти та синоніми.

Тема 36. Неологізми. Типи неологізмів.


^ Змістовий модуль 9. Семантичний аналіз лексики.

Тема 37. Типи лексичних значень.

Тема 38. Семантична еволюція слів. Основні способи семантичної еволюції слів.

Тема 39. Метафора. Метонімія. Синекдоха.

Тема 40. Поняття лінгвістичного поля. Типи полів.


^ Змістовий модуль 10 . Лексичні парадигми. Лексикографія.

Тема 41. Синонімія. Типи синонімів. Диференційні варіації синонімів.

Тема 42. Антоніми. Типи антонімів.

Тема 43. Гіпероніми, гіпоніми.

Тема 44. Омоніми, пароніми, автоніми.

Тема 45. Предмет лексикографії. Типи та види словників.

^ Теми практичних занять
з/п

Назва теми

1

Морфологічні способи словотвору. ЗМ4 /Т 15-18. Вправи.

2

Префіксальна деривація. Інші типи деривації . ЗМ5/Т19-23 Вправи-тести.

3

Складні слова. Скорочення. ЗМ6/ Т 27. Текстові вправи.

4

Лексичні парадигми. Лексикографія. ЗМ10 / Т41, Т43. Аналіз тексту. Аналіз словникових статей та типів дефініцій, тлумачних словників. Презентація студентами електронних словників.^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

1

Лексикологія. Предмет лексикології. ЗМ1/ Т 4-5

2

Лексична система. Одиниці лексичної системи. ЗМ2 / Т 7-11

3

Словотвір. Об‘єкт і завдання словотвору. ЗМ3 / Т 13-14

4

Морфологічні способи словотвору. ЗМ4/ Т 15-18. Письмова робота.

5

Префіксальна деривація. Інші типи деривації. ЗМ5 / Т 19-23

6

Складні слова. Скорочення. ЗМ6/ Т 24-27

7

Запозичення.ЗМ7/ Т 28-31. Письмова робота.

8

Фразеологія. Неологія. ЗМ 8/ Т 32-36. Реферат.

9

Семантичний аналіз лексики. ЗМ 9 / Т 37,39. Реферат.

10

Лексичні парадигми. Лексикографія. ЗМ 10/ Т 41-45Методичне забезпечення


1. MISHCHENKO V. Cours de Lexicologie du francais moderne. Methode, programme, exercices, Glossaire des notions importantes. - Lviv, LNU, 1-re ed. 2004; 2-ed 2008.

2. MISHCHENKO V. Cours de Lexicologie du francais moderne. – Lviv, 2008. Site: http://dl.lnu.edu.ua/

Рекомендована література

Базова

1. GREVISSE M. Le Bon Usage.- Paris, Louvin, Duculot, 1991, 12-e ed. Refondue par A. Goose, I-re partie Chap.III - Бібліотека французького альянсу (Alliance Francaise).

2. LEHMAN A., MARTIN – BERTHET Fr., Introduction a la Lexicologie, I-re partie: Semantique lexicale, IIe – partie: Morphologie lexical. - Paris, Nathan/HER,2000. Бібліотека французького альянсу (Alliance Francaise).

3. MISHCHENKO V. Cours de Lexicologie du francais moderne. – Lviv, 2008. Site: http://dl.lnu.edu.ua/

4. LOPATNIKOVA N., MOVCHOVITCHE N. Lexicologie du français moderne. –

Moscou, 1980.


Допоміжна

1. GARDE – TAMINE J. La grammaire: 1. Phonologie, morphologie, lexicologie. Methode et exercices corrigés.- - Paris, Armand Collin, 1990, 1998. Бібліотека французького альянсу (Alliance Francaise).


Інформаційні ресурси


1. Lexicologie - Wikipédia

fr.wikipedia.org/wiki/Lexicologie 

2. Neologie et lexicologie : hommage a Louis Guilbert / par R. Adda...


 catalogue.nla.gov.au/Record/1366103 

3. window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id.


Додаток 2

^ Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Кафедра французької філології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

  1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації