Поиск по базе сайта:
Мета та завдання навчальної дисципліни icon

Мета та завдання навчальної дисципліни
Скачати 57.65 Kb.
НазваМета та завдання навчальної дисципліни
Дата конвертації18.06.2013
Розмір57.65 Kb.
ТипПрограма


ВСТУП ДО ФІЛОЛОГІЇ (французька мова)

Мета та завдання навчальної дисципліни


В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: передумови та історію розвитку французької мови;

вільно орієнтуватися в модифікаціях, які мали місце в фонетичній,

граматичній та синтаксичній будові народної латини і підготували

передумови для розходження романських мов;

характерні особливості сучасної французької мови;

орієнтуватися в особливостях типів та соціально-функціональних різновидах

французької мови

вміти: грамотно виконувати лексичний і граматичний аналіз текстів;

формулювати самостійні висновки, які стосуються особливостей

фонетичного, морфологічного, словотворчого та синтаксичного розвитку

французької мови;

закріпити засвоєний матеріал практичними вправами усно, письмово

(написання рефератів).

^

Програма навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Французька мова в сучасному світі

Тема 1. Французька мова серед інших мов світу. Аспекти визначення становища мови.

Тема 2. Форми існування та соціальні функції мови. Функціональні типи мов.

Тема 3. Ареали поширення романських мов. Типи і функції французької мови в різних країнах.


Змістовий модуль 2. Походження і розвиток французької мови

Тема 4. Французька мова у групі романських мов.

Тема 5. Причини розходження романських мов. Періодизація історії французької мови

Тема 6. Соціолінгвістична історія романських мов.


Змістовий модуль 3. Мовна ситуація у Франції.

Тема 7. Мовна ситуація у Франції. Аспекти мовної ситуації

Тема 8. Мови етнічних меншин. Мовна політика французьких урядів.


Змістовий модуль 4. Особливості французької мови.

Тема 9. Рівнева структура мови.

Тема 10. Межі одиниць різних рівнів.

Тема 11. Звукова будова французької мови (загальна характеристика, система голосних звуків, система приголосних звуків у французькій мові).

Тема 12. Особливості морфології (частини мови, граматичні категорії).

Тема 13. Синтаксис (порядок слів, засоби виділення членів речення).

Тема 14. Лексика (проблема мотивованості слова, поняття об’єм значення слова, особливості словотвору).


Теми практичних занять
з/п

Назва темиФранцузька мова серед інших мов світу. Аспекти визначення становища мови. Ареали поширення романських мов. Типи і функції французької мови в різних країнах.Французька мова у групі романських мов.

Причини розходження романських мов. Періодизація історії французької мови.Мовна ситуація у Франції. Аспекти мовної ситуації

Мови етнічних меншин. Мовна політика французьких урядів.Рівнева структура мови. Межі одиниць різних рівнів. Звукова будова французької мови.Особливості морфології та синтаксису французької мови.Лексика (проблема мотивованості слова, поняття об’єм значення слова, особливості словотвору).


^ Самостійна робота
з/п

Назва темиФорми існування і соціальні функції мови (сфери і соціальні середовища мови)Формування зон поширення французької мови у світі (Європа, країни Америки, Африки, Азії та Оксітанії)Статус французької мови в сучасному світі. Французька мова як засіб міжнародного спілкуванняВаріанти французької літературної мови. Типи варіювання мови. Причини утворення варіантів у мові.Передумови виникнення та історія французької мови. Внутрішні процеси в історії французької мови.Територіальні модифікації французької мови. Діалекти та регіональні варіанти французької мови.Соціально-функціональні модифікації французької мови. Функціональні різновиди : розмовна мова, арго і жаргони, претенціозна мова.Мовна політика і питання культури мови. Проблема норми і міри по регулювання мови.Рівнева структура мови. Межі одиниць різних рівнів.Слово в мовному потоці. Транскрипція і словники. Омонімія у французькій мовіОсобливості аналітизму французької мови. Письмова і усна форма мови. Морфологічна нерегулярність. Книжна і розмовна мова.Зв'язок і взаємодія синтаксичних моделей із лексико-семантичним рівнем мови. Поняття лексикалізації.


Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Теми рефератів:

  1. Місце і роль французької мови у групі романських мов

  2. Проблема варіантності мови, типи і причини.

  3. Територіальні модифікації мови. Французька мова у країнах Азії.

  4. Мови етнічних меншин. Французька мова у країнах Африки. Регіональні варіанти французької мови.

  5. Соціально-функціональні різновиди мови французької мови. Особливості розмовної мови. Причини виникнення і розвитку арго і жаргонів.

  6. Мовна політика уряду і мовні проблеми. Англоманія і засоби її усунення в ареалах розповсюдження французької мови.

  7. Звукова будова французької мови. Транскрипція і словники.

  8. Омонімія французької мови. Її види і характеристика.

  9. Зв'язок і взаємодія синтаксичних моделей із лексико-семантичним рівнем мови. Поняття лексикалізації.

  10. Статус французької мови в сучасному світі. Французька мова як засіб міжнародного спілкування.Рекомендована література

Базова


1. Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую филологию. М., 1987

2. Гак В.Г. Введение во французскую филологию. М.: Просвещение, 1986.

3. Гринева Е.Ф. и др. Французький язык. М., 1981

4. Щеткин В.Е. История французького языка. М., 1984

5. Сергиевский М.В. Введение в романское языкознание. М., 1952.

6. Степанов Ю.С. Французская стилистика. М., 1965

7. Гак В.Г. Беседы о французком словаре. М., 1976


Допоміжна

1. Бородина М.А. Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков: Ретороманская подгруппа. Л.: Наука, 1973.

2. Гурычева М.С. Народная латынь. М., 1964.

4. Катагощина Н.А., Вольф Е.М. Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков: иберо-романская подгруппа. М.: Наука, 1968.

5. Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка (на французском языке). Л., 1972

6. Виллер М.Л., Гордина М.В., Белякова Г.А. Фонетика французского языка. Л., 1978

7. Левит В.Н. Лексикология французского языка. М., 1979


Зразок тестових завдань


1. Лексична коренева морфема (лексема) здатна виражати :

a) граматичне значення

b) лексичний зміст

c) служити для утворення нових слів


2. Складений дієслівний присудок утворюється за участю :

a) коню’ктива

b) атрибутивного додатку

c) інфінітива


3. Ким було введено в лінгвістиці понятті адстрату?

a) Ф. де Сосюром

b) В.Мейером-Любке

c) М. Дж. Бартоллі

d) А. Мейе

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації