Поиск по базе сайта:
Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2011 рік icon

Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2011 рік
Скачати 226.89 Kb.
НазваРезультати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2011 рік
Дата конвертації18.06.2013
Розмір226.89 Kb.
ТипДокументи

Результати наукової роботи

кафедри світової літератури

факультету іноземних мов

за 2011 рік


Кількість публікацій за звітний період


Підручників – 1 (15 др. арк.)

Навчальних посібників – 3 (42,3 др. арк.)

Вісників – 1 (26,9 др. арк.)

Збірників тез доповідей – 1 (9,9 др. арк.)

Перекладів – 1 (9,4 др. арк.)

Статей – 47 (17,4 др. арк.)


Тез доповідей – 11 (1,1 др. арк.)


Підручники


 1. Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія світової літератури Середньовіччя та Відродження : підручник [гриф МОН України] / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний  / відпов. ред. Я. Кравець. – К. : Знання, 2011. – 476 с. – 15 др. арк.


Навчальні посібники


 1. Кравець Я. Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія : навчальний посібник [гриф МОН] / Я. Кравець. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 88 с. – 5,4 др. арк.

 2. Мацевко-Бекерська Л. В. Методика викладання світової літератури : навч. посібник [гриф МОН] / Л. В. Мацевко-Бекерська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с. – 12,5 др. арк.

 3. Сенчук І. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої половини ХХ століть: Вільям Батлер Єйтс і Джеймс Джойс : навч. посібник / І. Сенчук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 416 с. – 24,4 др. арк.


Вісники


 1. Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / відпов. за випуск О. Бандровська. – Випуск 18. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Серія іноземні мови. – 342 с. – 26,9 др. арк.


Збірники тез доповідей


 1. VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 170 с. – 9,9 др. арк.


Переклади


 1. Мігель де Унамуно. Святий Мануель Добрий, мученик / Унамуно Мігель де // Вибрані твори ; пер. з іспан. Маєвська О. Т. – Львів: Астролябія, 2011. – C. 429–465. – 9,4 др. арк..


Статті


 1. Бандровська О. Синтез технології і тілесності в літературі модернізму („Камера обскура” Володимира Набокова) / О. Бандровська // Американський модернізм: контекст, постаті. Післямодерністський погляд / Відп. ред. Т.Н. Денисова. – К.: Факт, 2010. – С. 213–227. – 0,7 др. арк.

 2. Бандровська О. Шекспір у 9-ому епізоді "Улісса" Дж. Джойса: метафізика індивідуального і універсального / О. Бандровська // Шекспірівський дискурс. – Вип. 1. – Запоріжжя, 2010. – С. 225–237. – 0,6 др. арк.

 3. Варецька С. Проблеми пам’яті й автобіографічне письмо (Ґ. Ґрас «За чищенням цибулі») / С. Варецька // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – Випуск 18. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Серія іноземні мови. – С. 90–98. – 0,5 др. арк.

 4. Варецька С. Магічні фотографії Маріхен як метафора пам’яті в романі Ґ. Ґраса “Фотокамера. Історії темної кімнати” / С. Варецька // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 82. – С. 117–124. – 0,5 др. арк.

 5. Варецька С. Своєрідність поетики тваринного у художній творчості Ґюнтера Ґраса / С. Варецька // Сучасні літературознавчі студії. Топос тварини як антропологічне дзеркало : збірник наукових праць. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – Вип. 8. – С. 384–396. – 0,5 др. арк.

 6. Кіт О. Концепція творення і розкриття образу Жанни д’Арк у п’єсі-хроніці Бернарда Шоу “Свята Іоанна” / О. Кіт // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / За ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Випуск 4.8. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – Серія “Філологічні науки”. – С. 41–47. – 0,5 др. арк.

 7. Кіт О. Художні особливості літературної біографії: Іван Кошелівець “Жанна д’Арк” / О. Кіт // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 18. – С. 128–136. – 0,5 др. арк.

 8. Копистянська Н. Правдивість слова О. В. Чичеріна / Н. Копистянська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – Випуск 18. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Серія іноземні мови. – С. 3–9. – 0,5 др. арк.

 9. Кравець Я. Андрій Свірко – бельгійський перекладач і дослідник поетичної творчості Івана Франка / Я. Кравець // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – Вип. 51. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Серія філологічна. – С. 177–195. – 0,7 др. арк.

 10. Кравець Я. Іван Франко та іспанська література / Я. Кравець // Українське літературознавство. – Вип. 74. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 210–220. – 0,6 др. арк.

 11. Кушнір І. “Втрачені ілюзії” Еміля Маньна та Емми Боварі (за романами “Обставини життя” Ш. Ф. Рамюза та “Пані Боварі” Ґ. Флобера) / І. Кушнір // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – Випуск 18. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Серія іноземні мови. – С. 323–330. – 0,5 др. арк.

 12. Маєвська О. Маєвська О. Т. Жіночі образи та моделювання чоловічої психології у романі Міґеля де Унамуно “Туман” / О. Маєвська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – Випуск 18. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Серія іноземні мови. – С. 184–189. – 0,3 др. арк.

 13. Мацевко-Бекерська Л. Екстрадієгетичний наратив малої прози Тимофія Бордуляка / Л. Мацевко-Бекерська // Наукові записки. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 23–40. – 0,5 др. арк.

 14. Мацевко-Бекерська Л. Послідовність нарації та її часова перспектива в романі Юстейна Ґордера “Замок в Піренеях” / Л. Мацевко-Бекерська // Наукові записки. Серія : Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 31. – С. 385–397. – 0,4 др. арк.

 15. Мацевко-Бекерська Л. Наратив як засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору / Л. Мацевко-Бекерська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – Випуск 18. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Серія іноземні мови. – С. 52–59. – 0,5 др. арк.

 16. Мацевко-Бекерська Л. Наратологічні аспекти образотворення в дискурсі сучасного літературознавства / Л. Мацевко-Бекерська // Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство : міжвузівський зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VІ. – Ч.1. – С. 10–18. – 0,5 др. арк.

 17. Мацевко-Бекерська Л. Типологія наратора: комунікативні аспекти художнього дискурсу / Л. Мацевко-Бекерська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / За ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Випуск 4.8. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – Серія “Філологічні науки”. – С. 64–70. – 0,5 др. арк.

 18. Маценка С. Мона Ліза – “Жінка без властивостей”: експресіоністська проекція містичного досвіду в новелі Георга Гайма “Злодій” / С. Маценка // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 82. – С. 288–298. – 0,5 др. арк.

 19. Мельник Д. Рецепція естетики раннього романтизму у романі І. Бахман “Маліна” / Д. Мельник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – Випуск 18. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Серія іноземні мови. – С. 315–322. – 0,4 др. арк.

 20. Мельник Д. Функціонування біблійних образів, мотивів та символів у художньому світі роману І. Бахман “Маліна” / Д. Мельник // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 82. – С. 163–171. – 0,4 др. арк.

 21. Пастушук Г. Символіка середньовічного блазня в семіотично-релігійному контексті “Бестіарію” / Г. Пастушук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – Випуск 18. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Серія іноземні мови. – С. 211–219. – 0,5 др. арк.

 22. Пастушук Г. Образ блазня в “Діалогах між Соломоном і Маркольфом”: профанація чи карнавалізація сакрального? / Г. Пастушук // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 82. – С. 49–59. – 0,5 др. арк.

 23. Поліщук Н. Міфопоетичний світ О. Кобилянської: архетип провини і покарання / Н. Поліщук // Мова і культура : науковий журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. ІІ (138). – С. 368–-379. – 0,8 др. арк.

 24. Сенчук І. Особливості функціонування міфу в творчості В.Б. Єйтса: драма “Воскресіння” / І. Сенчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – Випуск 18. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Серія іноземні мови. – С. 249–257. – 0,5 др. арк.

 25. Сенчук І. Міфологема смерті–воскресіння як „метафора” циклічної концепції історії в драмі В.Б. Єйтса “Воскресіння” / І. Сенчук // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 82. – С. 252–260. – 0,5 др. арк.

 26. Тарасюк Я. Феномен нульового твору (на основі творчості Франсуа Моріака) / Я. Тарасюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – Випуск 18. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Серія іноземні мови. – С. 271–277. – 0,4 др. арк.

 27. Яремчук В. Трансформація жанру видіння: від Вільяма Блейка до Чарльза Вільямса / В. Яремчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць. – Випуск 18. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Серія іноземні мови. – С. 305–314. – 0,4 др. арк.

 28. Яремчук В. Антропософський дискурс у романах Чарльза Вільямса / В. Яремчук // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці : Рута, 2011. – Вип. 82. – С. 77–86. – 0,4 др. арк.

 29. Кравець Я. Слово від автора / Я. Кравець // Сорабістичні студії: Україна, Франція, Бельгія : навчальний посібник [гриф МОН]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 84–85. – 0,1 др. арк.

 30. Кравець Я. Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870-2008 : Бібліографічний покажчик. – Київ-Львів, 2010. – 246 с. / Я. Кравець // Вісник НТШ. – Львів, 2010. – ч. 44 (осінь-зима). – С. 72–73. – 0,2 др. арк.

 31. Кравець Я. Післямова / Я. Кравець // Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження : підручник / За ред. Я. І. Кравця. – 3-тє вид., перероб. і доп. / Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. – К.: Знання, 2011. – С. 463–465. – 0,2 др. арк.

 32. Кравець Я. Венцлевський Зигмунд / Я. Кравець [у співавт.] // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 278. – 0,1 др. арк.

 33. Кравець Я. Вернер Ріхард Марія / Я. Кравець // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 280. – 0,1 др. арк.

 34. Кравець Я. Глох Ян / Я. Кравець // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 351. – 0,1 др. арк.

 35. Кравець Я. Дмитрук Віктор Володимирович / Я. Кравець // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 446. – 0,1 др. арк.

 36. Кравець Я. Дольмаєр Віктор / Я. Кравець // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 453. – 0,1 др. арк.

 37. Кравець Я. Жигульський Здіслав / Я. Кравець // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 497. – 0,1 др. арк.

 38. Кравець Я. Забарило Клим / Я. Кравець [у співавт.] // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 505. – 0,1 др. арк.

 39. Кравець Я. Зауер Август / Я. Кравець // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 524. – 0,1 др. арк.

 40. Кравець Я. Кавчинський Максиміліан / Я. Кравець // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 573. – 0,1 др. арк.

 41. Кравець Я. Кергель Вільгельм / Я. Кравець // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 596. – 0,1 др. арк.

 42. Кравець Я. Ковальський Єжи / Я. Кравець // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 619. – 0,1 др. арк.

 43. Кравець Я. Колісніченко-Братунь Наталія Ростиславівна / Я. Кравець // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 634. – 0,1 др. арк.

 44. Кравець Я. Кравець Ольга Яремівна / Я. Кравець // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 663-664. – 0,1 др. арк.

 45. Кравець Я. Кручкевич Броніслав Ігнаци / Я. Кравець [у співавт.] // Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. 1. – С. 680. – 0,1 др. арк.

 46. Мацевко-Бекерська Л. Дитяча література як форма діалогу культур: герменевтичний аспект / Л. Мацевко-Бекерська // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – Вип. 1. – С. 17–25. – 0,4 др. арк.

 47. Маценка С. Мона Ліза – “Жінка без властивостей”: експресіоністська проекція містичного досвіду в новелі Георга Гайма “Злодій” / С. Маценка // Поетика містичного [колективна монографія]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 187–208. – (розширена редакція). – 1 др. арк.


Тези доповідей на конференціях


 1. Бандровська О. Технології замість гільйотини: влада і людина в романі О. Гакслі “Чудовий новий світ” / О. Бандровська // VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 6–8. – 0,1 др. арк.

 2. Бережанська Ю. Антагонізм поколінь у прозі Густава Майрінка / Ю. Бережанська // VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 11–12. – 0,1 др. арк.

 3. Варецька С. “Мовчання і письмо” – дихотомічне зіставлення у творчості Герти Мюллер / С. Варецька // VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 21–23. – 0,1 др. арк.

 4. Кіт О. Жанна д’Арк в українському літературознавстві та перекладах / О. Кіт // VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 55–56. – 0,1 др. арк.

 5. Kravets Y. Le théâtre du silence de Charles Van Lerberghe / Y. Kravets // Bulletin de l’Association Européenne François Mauriac, avril 2011. – № 25. – P. 20. – 0,1 др. арк.

 6. Кравець Я. Стильова поліфонійність новели Проспера Меріме “Взяття редуту” / Я. Кравець // VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 56–58. – 0,1 др. арк.

 7. Кушнір І. Влада землі над людиною: роман “Кінець буржуа” К. Лемоньє: перегук з романом “Земля” Е. Золя / І. Кушнір // VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 58–59. – 0,1 др. арк.

 8. Мацевко-Бекерська Л. Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві: читацькі стратегії / Л. Мацевко-Бекерська // VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 88–91. – 0,1 др. арк.

 9. Маценка С. Специфіка музично-семантичного аналізу в “Інструментальній музиці Бетовена” Е. Т. А. Гофмана / С. Маценка // VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 91. – 0,1 др. арк.

 10. Мельник Д. Самотність як вимір буття жіночих персонажів Інгеборг Бахман (на основі збірки оповідань “Синхронно”) / Д. Мельник // VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 92–94. – 0,1 др. арк.

 11. Пастушук Г. Парадокс мудрої глупоти як вихідний сатиричний прийом пізньосередньовічної англійської “літератури дурнів” / Г. Пастушук // VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 108. – 0,1 др. арк.

 12. Сенчук І. Роль фольклорних елементів у структурі ранніх драм Вільяма Б. Єйтса “Графиня Кетлін” та “Земля потаємних бажань” / І. Сенчук // VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 117. – 0,1 др. арк.

 13. Tarasyuk Y. Le phénomène du silence dans le roman de François Mauriac “Préséances” / Y. Tarasyuk // Bulletin de l’Association Européenne François Mauriac, avril 2011. – № 25. – P. 24–25. – 0,1 др. арк.

 14. Хабета І. Тема “виживання” у романі М. Етвуд “Рік потопу” / І. Хабета // VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 130–132. – 0,1 др. арк.

 15. Яремчук В. Авторська міфологія Еріка Р. Едісона (на прикладі роману “Змій Уроборос”) / В. Яремчук // VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі” : збірник тез. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 160–161. – 0,1 др. арк.

 16. Бандровська О. Антропологічний вимір художньої літератури і художнє засвоєння тілесності / О. Бандровська // Міжвузівська наукова конференція «Актуальні проблеми вивчення та викладання зарубіжної літератури» (ХІ Шрейдерівські читання) / Упор. Т. Пічугіна. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 4. – 0,1 др. арк.

 17. Бережанська Ю. Ритм у малій прозі Густава Майрінка / Ю. Бережанська // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2010р. (7-8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 15. – 0,1 др. арк.

 18. Горлач М. Мультикультурне “Я” Доріс Лессінг / О. Бандровська // Міжвузівська наукова конференція «Актуальні проблеми вивчення та викладання зарубіжної літератури» (ХІ Шрейдерівські читання) / Упор. Т. Пічугіна. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 38. – 0,1 др. арк.

 19. Горлач М. Особливості поетики роману Доріс Лессінг “Літо перед темрявою” / М. Горлач // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2010р. (7-8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 23. – 0,1 др. арк.

 20. Кифор Г. Естетика фразеологічних одиниць за романами Ельфріде Єлінек “Піаністка” та “Коханки” / Г. Кифор // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2010р. (7-8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 38. – 0,1 др. арк.

 21. Кіт О. Концепція творення і розкриття образу Жанни д’Арк у п’єсі-хроніці Бернарда Шоу “Свята Іоанна” / О. Кіт // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2010р. (7-8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 39. – 0,1 др. арк.

 22. Копистянська Н. Думки про наукове материнство і поняття наукової школи / Н. Копистянська // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2010р. (7-8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 44. – 0,1 др. арк.

 23. Кушнір І. Міф Золотого віку у творчості Леклезіо / І. Кушнір // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2010р. (7-8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 51. – 0,1 др. арк.

 24. Маєвська О. Роман “Святий Мануель Добрий, мученик”: кульмінація дуалістичного світогляду Мігеля де Унамуно / О. Маєвська // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2010р. (7-8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 54–55. – 0,1 др. арк.

 25. Мацевко-Бекерська Л. Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві / Л. Мацевко-Бекерська // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2010р. (7-8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 58–59. – 0,1 др. арк.

 26. Мельник Д. Модель андрогінності у творчості Інґеборґ Бахман / Д. Мельник // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2010р. (7-8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 60. – 0,1 др. арк.

 27. Пастушук Г. Часопросторова ідентифікація блазня в художньому творі / Г. Пастушук // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2010р. (7-8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 70–72. – 0,1 др. арк.

 28. Рубанова Г. Арабо-мусульманська культура в контексті іспанського Середньовіччя / Г. Рубанова // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2010р. (7-8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 76. – 0,1 др. арк.

 29. Сенчук І. Ірландія в міфопоетичній картині світу Вільяма Б. Єйтса / І. Сенчук // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2010р. (7-8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 80–81. – 0,1 др. арк.

 30. Яремчук В. Міфопоетична модель світу у творчості Клайва Степлза Льюїса / В. Яремчук // Тези звітної наукової конференції факультету іноземних мов Львівського національного університету імена Івана Франка за 2010р. (7-8 лютого 2011 р.). До 100-річчя від дня народження професора Кусько Катерини Яківни / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 101. – 0,1 др. арк.


Участь у міжнародних конференціях

Міжнародна наукова конференція “Література. Культура. Комунікація”. м. Краків (Польща), грудень 2010 р.:

 1. Бандровська О. Т. – к.ф.н., доц. Доповідь: “James Joyce a powieść hipertekstowa: perspektywa dialogiczna i eksperyment naracyjny”.


38-а Міжнародна наукова шевченківська конференція, Черкаси, 20-21 квітня 2011 р.:

 1. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Тарас Шевченко в латиноамериканських (іспаномовних) літературах”.


Міжнародна наукова конференція “Топос тварини як антропологічне дзеркало”, Київ, 24-25 березня 2011 р.:

 1. Бережанська Ю. В. – асп. Доповідь: “Експресіоністичний бестіарій Густава Майрінка”.

 2. Варецька С. О. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Своєрідність поетики тваринного у художній творчості Ґюнтера Ґраса”.


Міжнародна науково-практична конференція “Василь Стефаник та українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століть”. Івано-Франківськ, 17-18 травня 2011 р.:

 1. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Своєрідність наративної організації малої прози Василя Стефаника”.


Міжнародна наукова конференція “Мова – література – культура в контексті національних взаємозв’язків”. Бердянськ, 24-25 травня 2011 р.:

 1. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Гетеродієгетичний наратив як форма психологізації зображення у малій прозі”.


ХІ Міжнародна конференція молодих учених. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. Київ, 15-17 червня 2011 р.:

 1. Варецька С. О. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Типологічна спорідненість бароко й Просвітництва в Німеччині”.

 2. Мельник Д. М. – асист. Доповідь: “Нова мова як нове буття: мовна проблематика в оповіданнях збірки “Синхронно”.

 3. Сенчук І. О. – асист. Доповідь: “Танатологічні мотиви в оповідній системі драми Вільяма Б. Єйтса “Дейрдре”.

 4. Тарасюк Я. П. – асист. Доповідь: “Еволюція французького католицького роману та творчість Моріака”.

 5. Яремчук В. В. – асист. Доповідь: “Жанрова своєрідність “космічної трилогії” К. С. Льюїса”.


ХХ Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго. Київ, 20-23 червня 2011 р.:

 1. Бережанська Ю. В. – асп. Доповідь: “Ритм у малій прозі Густава Майрінка”.

 2. Коминська Н. І. – асп. Доповідь: “Проблеми жіночої ідентичності: культурологічний аспект”.

 3. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Світова література як навчальний предмет: методологічні аспекти культурологічного дискурсу”.

 4. Маценка С. П. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Музичні виміри німецькомовного літературного модернізму”.

 5. Михайлюк Н. І. – асп. Доповідь: “Розвиток мистецьких мотивів в англійському наративному дискурсі початку ХХ ст. (за мотивами творчості В. С. Моема)”.

 6. Поліщук Н. Ю. – к.ф.н, доц. Доповідь: “Конструювання моделі жіночої ідентичності в американській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття”.


Міжнародна конференція “Пригадувати означає пливти проти течії” – Кріста Вольф та її творчість. Зєльона Ґора (Польща), 16-18 червня 2011 р.:

 1. Маценка С. П. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Spirale als Denkfigur und Textmetapher im Werk vom Christa Wolf”.


Міжнародний колоквіум “Мовчання та література” Європейської Асоціації Ф. Моріака, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 7-8 липня 2011р.:

 1. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Le théâtre du silence de Charles Van Lerberghe”.

 2. Тарасюк Я. П. – асист. Доповідь: “Le phénomène du silence dans le roman de François Mauriac “Préséances”


Міжнародний симпозіум “Американське short story: теорія жанру і практика сучасності (рубіж ХХ-ХХІ ст.)”. м. Київ, 15 вересня 2011 р:

 1. Бандровська О. Т. – к.ф.н., доц. Доповідь: “За межею жанру: смислообрази Г. Стайн”.


Міжнародна наукова конференція “Крихти буття: література і практики повсякдення”. Бердянськ, 22-23 вересня 2011 р.:

 1. Бережанська Ю. В. – асп. Доповідь: “Антагонізм поколінь у прозі Густава Майрінка”.

 2. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Концепт пам’яті у дискурсі прозового наративу Юстейна Ґордера”.


Міжнародна наукова конференція “Англійський ренесансний парнас: Шекспір та його сучасники”. Запоріжжя, 22-25 вересня 2011 р:

 1. Пастушук Г. О. – асист. Доповідь: “Марґінальні сучасники Шекспіра: актор-образ-автор у постаті ренесансних блазнів (Річард Тарлтон, Роберт Вілсон, Вільям Кемп і Роберт Армін)”.


Міжнародна наукова конференція “Ґенеза жанрових форм у контексті інтермедіальності”. Чернівці, 29-30 вересня 2011 р.:

 1. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Наративна парадигма інтермедіальності”.

 2. Маценка С. П. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Інтермедіальна поетика роману, який прагне стати музикою (на матеріалі німецькомовної літератури)”.


VII Міжнародні Чичерінські читання “Світова літературна класика у “Великому часі”. Львів, 21-22 жовтня 2011 р.:

 1. Бандровська О. Т. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Технології замість гільйотини: влада і людина в романі О. Гакслі “Чудовий новий світ”.

 2. Бережанська Ю. В. – асп. Доповідь: “Проза Густава Майрінка крізь призму наративних технік експресіонізму”.

 3. Варецька С. О. – к.ф.н, доц. Доповідь: “Мовчання і письмо” – дихотомічне зіставлення у творчості Герти Мюллер”.

 4. Горлач М. В. – асп. Доповідь: “Фрагментарність як основний спосіб творення форми і художніх образів роману Доріс Лессінг “Золотий записник”.

 5. Кіт О. І. – асп. Доповідь: “Жанна д’Арк в українському літературознавстві та перекладах”.

 6. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Стильова поліфонійність новели Проспера Меріме “Взяття редуту”.

 7. Кушнір І. Б. – асист. Доповідь: “Влада землі над людиною (роман “Кінець буржуа” К. Лемоньє): перегук з романом “Земля” Е. Золя”.

 8. Маєвська О. Т. – асист. Доповідь: “Стратегії замовчування ідентичності в романі “Авель Санчес” М. де Унамуно”.

 9. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві: читацькі стратегії”.

 10. Маценка С. П. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Специфіка музично-семантичного аналізу в “Інструментальній музиці Бетовена” Е. Т. А. Гофмана”.

 11. Мельник Д. М. – асист. Доповідь: “Самотність як вимір буття жіночих персонажів Інгеборг Бахман (на основі збірки оповідань “Синхронно”)”.

 12. Пастушук Г. О. – асист. Доповідь: “Парадокс мудрої глупоти як вихідний сатиричний прийом пізньосередньовічної англійської “літератури дурнів”.

 13. Поліщук Н. Ю. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Поліфонійність жіночого “я” у вибраній новелістиці Кейт Шопен”.

 14. Сенчук І. А. – асист. Доповідь: “Роль фольклорних елементів у структурі ранніх драм Вільяма Б. Єйтса “Графиня Кетлін” та “Земля потаємних бажань”.

 15. Тарасюк Я. П. – асист. Доповідь: “Тема смерті у романі Ф. Моріака “Плоть і кров”.

 16. Хабета І. М. – асп. Доповідь: “Теми “виживання” у романі М. Етвуд “Рік потопу”.

 17. Яремчук В. В. – асист. Доповідь: “Авторська міфологія Еріка Р. Едісона (на прикладі роману “Змій Уроборос”)”.


Участь у вітчизняних конференціях

Міжвузівська наукова конференція “Актуальні проблеми вивчення та викладання зарубіжної літератури: ХІ Шрейдерівські читання”. Дніпропетровськ, 2-3 лютого 2011 р.:

 1. Бандровська О. Т. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Антропологічний вимір художньої літератури і художнє засвоєння тілесності в англійському модерністському романі”.

 2. Горлач М. В. – асп. Доповідь: “Мультикультурне “Я” Доріс Лессінг”.

 3. Кушнір І. Б. – асист. Доповідь: “Трансформація натуралізму в творчості К. Лемоньє”.

 4. Маценка С. П. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Німецький філософсько-літературний дискурс про музику та культурну ідентичність”.

 5. Тарасюк Я. П. – асист. Доповідь: “Феномен мовчання у романі Моріака “Місця за рангом”.

 6. Яремчук В. В. – асист. Доповідь: “Філософсько-релігійні та міфопоетичні принципи творчості представників гуртка “Інклінгів”.


Наукова конференція “Мирон Кордуба: вчений і громадсько-політичний діяч (до 135-річчя від дня народження)”, м. Львів, 2 березня 2011 р.:

 1. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Наукова конференція “Мирон Кордуба: вчений і громадсько-політичний діяч (до 135-річчя від дня народження)”, м. Львів, 2 березня 2011 р.”.


ХХІI Наукова сесія Наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 25 березня 2011 р.:

 1. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Леся Українка у бельгійському прочитанні”.


Всеукраїнська наукова конференція “Літературний процес: кордони герменевтики, рецептивної поетики, теорії інтерпретації”. Київ, 8-9 квітня 2011 р.:

 1. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Комунікативний дискурс наративу: від першого читання до читацьких стратегій”.


Міжвузівська науково-практична конференція “Євронаука-2011: (“Актуальні проблеми розвитку сучасної науки”)”. Кривий Ріг, 15 квітня 2011 р.:

 1. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Діалогічна історія художнього тексту в контурах рецепції та інтерпретації”.


Всеукраїнська наукова конференція “Карбівничий чистого металу”. Львів 19-20 травня 2011 р.:

 1. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Своєрідність авторської розповіді першого рівня у малій прозі Василя Стефаника”.


Всеукраїнська наукова конференція “Літературознавство ХХІ століття. Периферійні та місцеві ідентичності в літературі”. Миколаїв, 27 травня 2011 р.:

 1. Варецька С. О. – к.ф.н, доц. Доповідь: “Історія, пам’ять, ідентичність у романі “Моє століття” Ґюнтера Ґраса”.

 2. Коминська Н. І. – асп. Доповідь: “Проблеми жіночої ідентичності в романі Т. Моррісон “Улюблена”.

 3. Маєвська О. Т. – асист. Доповідь: “Особистісна та колективна ідентичність в романі “Святий Мануель Добрий, мученик”.

 4. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Світова література як чинник гармонійної освітньо-виховної комунікації”.

 5. Маценка С. П. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Літературна “бездомність”: відмова від ідентичності у творах Герти Мюллер”.

 6. Мельник Д. М. – асист. Доповідь: “Самоідентифікація як особистісний дискурс у романі І.Бахман “Маліна”.

 7. Пастушук Г. О. – асист. Доповідь: “Блазень явний і прихований: до проблеми ідентифікації образу у художньому тексті (на прикладі творів англійської літератури)”.

 8. Поліщук Н. Ю. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Константи ідентичнісного буття в американській жіночій малій прозі останньої третини ХХ століття”.

 9. Тарасюк Я. П. – асист. Доповідь: “Конфлікт ідентичностей у ранній романній творчості Моріака”.


Всеукраїнська науково-практична конференція “Літературно-мистецька генерація кін. XIX – поч. XX ст. Родина Рильських”. Київ, 6-7 жовтня 2011 р.:

 1. Кіт О. І. – асп. Доповідь: “Орлеанська діва” Вольтера у перекладацькій спадщині Максима Рильського (до історії українського прочитання постаті Жанни д’Арк)”.

 2. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Французькомовне прочитання творчості Максима Рильського”.


ХХV щорічна наукова франківська конференція “Іван Франко і Львівський університет”. Львів, 27-28 жовтня 2011 р.:

 1. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Із перекладацької спадщини Івана Франка: драма В. Гюго “Торквемада” (1882 р.)”.


Урочиста академія кафедри французької філології і кафедри світової літератури. Львів, 27 жовтня 2011 р.:

 1. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Маркіян Шашкевич і діячі “Руської Трійці” у французькомовній критиці та перекладах”.


Всеукраїнська науково-теоретична конференція “Література і місто: художній поступ”. Луганськ, 2 листопада 2011 р.:

 1. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Коли тихо дощить на місто”: комунікативні аспекти міського тексту (збірка А.Содомори “Сльози речей”).


Звітна наукова конференція ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 7-8 лютого 2011 р.:

 1. Бандровська О. Т. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Метатекстова функція імені в романі Олдоса Гакслі “Чудовий новий світ”.

 2. Бережанська Ю. В. – асп. Доповідь: “Ритм у малій прозі Густава Майрінка”.

 3. Варецька С. О. – асист. Доповідь: “Магічні фотографії Маріхен як метафора пам’яті у романі “Фотокамера. Історія темної кімнати” Ґюнтера Ґраса”.

 4. Горлач М. В. – асп. Доповідь: “Особливості поетики роману Доріс Лессінг “Літо перед темрявою”.

 5. Кифор Г. М. – асп. Доповідь: “Естетика фразеологічних одиниць за романами Ельфріде Єлінек “Піаністка” та “Коханки”.

 6. Кіт О. І. – асп. Доповідь: “Концепція творення і розкриття образу Жанни д’Арк у п’єсі-хроніці Бернарда Шоу “Свята Іоанна”.

 7. Копистянська Н. Х. – д.ф.н., проф. Доповідь: “Думки про наукове материнство і поняття наукової школи”.

 8. Кравець Я. І. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Франкомовні студії творчості Лесі Українки (до 140-річчя від дня народження поетеси)”.

 9. Кушнір І. Б. – асист. Доповідь: “Міф Золотого віку у творчості Леклезіо”.

 10. Маєвська О. Т. – асист. Доповідь: “Роман “Святий Мануель Добрий, мученик”: кульмінація дуалістичного світогляду Мігеля де Унамуно”.

 11. Мацевко-Бекерська Л. В. – д.ф.н., доц. Доповідь: “Комунікативний дискурс наративу у прозі Марка Леві”.

 12. Маценка С. П. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Проблема ідентичності у творчості Герти Мюллер”.

 13. Мельник Д. М. – асист. Доповідь: “Модель андрогінності у творчості Інґеборґ Бахман”.

 14. Пастушук Г. О. – асист. Доповідь: “Часопросторова ідентифікація блазня в художньому творі”.

 15. Поліщук Н. Ю. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Поліфонійність жіночого “я” у вибраній новелістиці Кейт Шопен”.

 16. Рубанова Г. Л. – к.ф.н., доц. Доповідь: “Арабо-мусульманська культура в контексті іспанського Середньовіччя”.

 17. Сенчук І. А. – асист. Доповідь: “Ірландія в міфопоетичній картині світу Вільяма Б. Єйтса”.

 18. Тарасюк Я. П. – асист. Доповідь: “Феномен пам’яті у романах Клода Сімона”.

 19. Яремчук В. В. – асист. Доповідь: “Міфопоетична модель світу у творчості Клайва Степлза Льюїса”.

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації