Поиск по базе сайта:
Інформація про Дубовогрядську зош І ііі ступенів Сахновщинського району Харківської області Рік заснування icon

Інформація про Дубовогрядську зош І ііі ступенів Сахновщинського району Харківської області Рік заснування
Скачати 106.85 Kb.
НазваІнформація про Дубовогрядську зош І ііі ступенів Сахновщинського району Харківської області Рік заснування
Дата конвертації30.12.2014
Розмір106.85 Kb.
ТипІнформація


Відділу освіти

Сахновщинської райдержадміністрації
Інформація

про Дубовогрядську ЗОШ І – ІІІ ступенів

Сахновщинського району Харківської області

Рік заснування

1902 рік як 2-річна, реорганізована у 1989 році в середню, в новому приміщенні навчаємося з 1975 року.

Директор школи

Дубова Оксана Юріївна, освіта вища, за фахом учитель математики, спеціаліст І категорії. Заклад очолює з 07.09.2012 року.

^ Контингент учнів

У школі навчається 79 учнів, з них учнів 1- 4 класів 21 чол., 5-9 класів – 42 учнів, 10-11 класи – 16 учнів. Випускників 9 класу - 9 учнів. Випускників 11 класу 5 учнів. У ЗНО участі не брали так, як у минулому навчальному році не було випускників 11 класу.

^ Мова навчання

Українська мова навчання.

Профільне навчання

Навчально-виховний процес старшої школи здійснюється за універсальним профілем. Допрофільні класи – філологічний напрям (українська філологія).

^ Педагогічний колектив

Педагогічний колектив нараховує 20 педагогів (з них 4 сумісника), з них 18 чол. мають вищу освіту, 2 чол. – середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію має - 1 чол., І кваліфікаційну категорію – 13 чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 4 чол., звання «старший учитель» - 1.

^ Забезпечення харчуванням

Гарячим безкоштовним харчуванням на 100 % (21 учень) забезпечено учнів початкових класів. Дітей пільгових категорій – 28, з них 2 харчуються за рахунок батьків, решта – за рахунок ДП АФ «Вікторія».

^ Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою: «Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом удосконалення форм і методів проведення сучасного уроку».

У конкурсі «Учитель року» брали участь 4 учителі, з них: у 2002 – Душко В.М., 2006 – Риженко Н.М., 2007 – Литвишко Г.А., 2011 – Стрельченко В.С.

Брали участь у районній виставці-ярмарці педагогічних ідей: 2007 рік - Варнавська Л.Ф., учитель іноземної мови; 2008 рік - Стрельченко Л.М., учитель початкових класів; 2009 рік – Литвишко Г.А., учитель зарубіжної літератури; 2010 – Стрельченко В.С., учитель початкових класів, 2013 – Варнавська Л.Ф., учитель іноземної мови.

^ Гурткова робота

Працюють гуртки: хореографічний, прикладного мистецтва, баскетбольний, краєзнавчий. Працює секція дитячо-юнацької спортивної школи.

^ Підвіз учнів та вчителів

До школи потребують підвозу 2 учителя з села Катеринівка та 2 учителя з с. Новодмитрівка. Підвіз здійснюється шкільним автобусом.

^ Матеріально-технічне забезпечення

У закладі 13 навчальних кабінетів, бібліотека, комбінована майстерня, спортзал. У наявності спортивний майданчик. Актовий зал відсутній.

1 комп’ютерний клас у складі 5 комп’ютерів. Середній показник кількості учнів на 1 ПК становить 16 чоловік.

В управлінській діяльності використовується 2 комп’ютера.

Бібліотечний фонд налічує 12403 примірників художньої та навчальної літератури.

^ Досягнення вихованців

Щорічно учні школи беруть участь у районних олімпіадах з базових дисциплін, виборюють призові місця. У 2012/2013 навчальному році призові місця зайняли:

І місце – Іноземна мова (французька) – Гайдар І. (8 клас); іноземна мова (французька) – Скряга С. (10 клас); фізика – Дробот О. (7 клас);

ІІ місце – Іноземна мова (французька) – Душко В. (9 клас); трудове навчання – Келембет В. (8 клас);

ІІІ місце – Математика - Гайдар І.(8 клас)

У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів з іноземної мови (французької) взяла участь учениця 10 класу Скряга С.

Результативною була участь учнів у учнівських турнірах. Взяли участь у двох турнірах: з економіки та юних раціоналізаторів та винахідників, у яких відповідно зайняли І та ІІІ місця.

Крім того, учні школи беруть участь у інших Всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Учні школи беруть активну участь у районних заходах: фестивалі дружини юних пожежників, спартакіаді «Спорт протягом життя», оглядах-конкурсах художньої самодіяльності. У районних змаганнях з футболу декілька років підряд займають призові місця.


Директор школи О.Ю.Дубова

Информация

о Дубовогрядськой ООШ І – ІІІ ступеней

Сахновщинского района Харьковской области

^ Год создания

1902 год как 2-летняя, преобразована в 1989 году в среднюю, в новом помещении дети учатся с 1975 года.

Директор школы

Дубовая Оксана Юриевна, образование высшее, по специальности учитель математики, специалист І категории. Школу возглавляет с 07.09.2012 года.

^ Контингент учеников

В школе обучается 79 учеников, из них учеников 1- 4 классов - 21 чел., 5-9 классов – 49 учеников, 10-11 классы – 16 учеников. Випусскников 9 класса - 9 учеников. Випусскников 11 класса 5 учнів. У ЗНО участия не принимали так, как в прошлом учебном году не было випусскников 11 класса.

^ Язык обучения

Украинский язык обучения..

Профильное обучение

Образовательно-воспитательный процес старшей школы осуществляется по универсальному профилю. Допрофильные классы – филологическое направление (украинская филология).

^ Педагогический коллектив

Педагогический коллектив насчитывает 20 педагогов (из них 4 за совместительством), з них 17 чел. имеют высшее образование, 3 чел. – среднее специальное. Высшую квалификационную категорию имеют - 1 чел., І квалификационную категорию – 13 чел., ІІ квалификационную категорию – 4 чел., звание «старший учитель» - 1.

^ Обеспечение питанием

Гарячим бесплатным питанием охвачено на 100 % (21 ученик) учащихся начальных классов. Детей льготных категорий – 28, из них 2 питаются за счет родителей, остальные – за счет ДП АФ «Виктория».

^ Творческий потенциал

Педагогический коллектив работает над проблеммой: «Повышение качества учебно-воспитательного процесса путем усовершенствования форм и методов проведения современного урока».

В конкурсе «Учитель года» брали участие 4 преподавателя, из них: в 2002 – Душко В.Н., 2006 – Рыженко Н.Н., 2007 – Литвишко Г.А., 2011 – Стрельченко В.С.

Брали участие у районной выставке-ярмарке педагогических идей: 2007 год – Варнавская Л.Ф., учитель иностранного языка; 2008 год - Стрельченко Л.Н., учитель начальных классов; 2009 год – Литвишко Г.А., учитель мировой литературы; 2010 – Стрельченко В.С., учитель начальных классов, 2013 – Варнавская Л.Ф., учитель иностранного языка.

^ Гуртковая робота

Работают кружки: хореографический, прикладного искусства, баскетбольний. Работает секция детской юношеской спортивной школы.

^ Подвоз учеников та учителей

К школе требуют подвоза 2 учителя из села Катериновка и 2 учителя из села Новодмитровка. Подвоз осуществляется школьным автобусом.

^ Материально-техническое обеспечение

В школе 13 учебных кабинетов, библиотека, комбинированая мастерская, спортзал. В наличии спортивная площадка. Актовый зал отсутствует.

1 компьютерный класс в составе которого 5 компьютеров. Средний показатель колличества учеников на 1 ПК составляет 16 человек.

В управленческой деяльности используется 2 компьютера.

Библиотечний фонд насчитывает 12403 экземпляров художественной та обучающей литературы.

Досстижения воспитаников

Ежегодно ученики школы берут участие в районных олимпиадах с базових дисциплин, занимают призовые места. У 2012/2013 учебном году призовые места заняли:

І место – иностранный язык (французький) – Гайдар И. (8 класс); иностранный язык (французький) – Скряга С. (10 класс); физика – Дробот А. (7 класс);

ІІ место – иностранный язык (французький) – Душко В. (9 класс); трудовое обучение – Келембет В. (8 класс);

ІІІ место – Математика - Гайдар И.(8 класс)

У ІІІ етапе олимпиад з иностранного языка взяла участие ученица 10 класса Скряга С.

Результативным было участие учеников в ученических турнирах. Взяли участие в 2 турнирах, у которых заняли І та ІІІ места.

Кроме этого, учащиеся школы берут участие в других Всеукраинских та международных конкурсах.

Учащиеся школы берут активное участие в районных мероприятиях: фестивале дружин юных пожарников, спартакиаде «Спорт на протяжении жизни», смотрах-конкурсах художественной самодеятельности.Директор школы О.Ю.Дубовая
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації