Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Качалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Качалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Качалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Сторінка1/4
Дата конвертації30.12.2014
Розмір0.57 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

ПРОЕКТ відділу освіти Краснокутської

районної державної адміністрації

___________ О.Г.Медяник

“____” ____________2012 р.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Качалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Героя Радянського Союзу О.Д.Майорова

Краснокутської районної ради

Харківської області

на 2012-2013 навчальний рік
ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

протокол № __ від ___________2012 р.

Голова ради школи ______ В.В.Келеберда
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

протокол №___ від __________2012 р.

Голова

педагогічної ради ________ О.В.Рибак

М.П


^ Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Качалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

ім. Героя Радянського Союзу О. Д. Майорова

^ Краснокутської районної ради

Харківської області

на 2012-2013 навчальний рік
І. Загальні засади
1.Качалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу О. Д. Майорова Краснокутської районної ради Харківської області здійснює планування своєї діяльності на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти , Державного стандарту базової і повної середньої освіти, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01), Листа Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України від 07.05.2012 №1/9-341 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік», наказів Головного управління освіти і науки від 13.07.2009 №392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», наказу Головного управління освіти і науки від 11.05.2012 року № 268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012-2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», наказу відділу освіти Краснокутської РДА від 15.05.2012 року №136 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012-2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Краснокутського району» , Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, у її складі:

 • початкова школа – 1-4 класи;

 • основна школа – 5-9 класи;

 • старша школа – 10-11 класи.

2. Навчальна діяльність здійснюється :

 • у початкових класах :

у 1 класі - за Типовими начальними планами початкової школи,

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011р. №572 (додаток №2), (додаток 1 до робочого навчального плану);
у 2–4-х класах - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. №682 (додаток №2), (додаток 2 до робочого навчального плану);
у 5-9-х класах - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 р. №66 (додаток №2 ), (додаток 3 до робочого навчального плану);
у 10-11-х класах- за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. №834 (додаток №2) (додаток 4 до робочого навчального плану).

3. Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у школі зберігається універсальний профіль навчання.
4. Мова навчання – українська.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

1. Викладання навчальних предметів інваріантної складової забезпечується в повному обсязі годин, які передбачені Типовими навчальними планами .

2. На виконання Державного стандарту освіти робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено:
враховуючи особливості регіону, конкретні умови діяльності школи та наявність відповідних спеціалістів, бажання учнів і батьків, за рахунок варіативної частини виділено години на курси за вибором:

« Сходинки до інформатики» по 1 год. у 2,3,4 класах,

«Харківщинознавство» 1 год. у 8 класі і 0,5 год. - 9 клас,

«Основи споживчих знань» по 1 год. у 9,10,11 класах.

З метою формування здорового способу життя у 11 класі вводяться факультативні курси:

«Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу»- 1 год.

«Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»- 1 год.

У 10 класі вводяться курси за вибором :

«Історія України ХХ ст. у особах» - 1 год.

«Основи комп’ютерної графіки» - 1 год

З метою повного виконання програмного матеріалу до предметів з годинами інваріантної складової навчального плану , впровадження наукової та дослідницької діяльності школярів введено додаткові години варіативної складової на навчальні предмети:

Музичне мистецтво –1 клас- 0,5 год.,
Образотворче мистецтво-1 клас- 0,5 год.

Українська мова — 2 клас -1 год., 3 клас- 2 год., 4 клас -2 год.

Фізична культура—5 клас- 1 год., 6 клас -1 год.

Російська мова — 7 клас- 0,5 год.

Захист Вітчизни — 10 клас -1 год., 11 клас- 0,5 год.

Художня культура — 10 клас- 0,5 год., 11 клас- 0,5 год.,

На виконання ст. 12 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» введено додаткові години занять з фізичної культури і здоров’я за рахунок варіативної складової навчального плану у 5 класі- 1 год., у 6 класі- 1 год.

Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Згідно з розпорядженням Харківської облдержадміністрації від 20.07.2001 р. №476 , з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, Харківської області введено обов’язкове викладання у 8, 9-х класах курсу "Харківщинознавство" за рахунок годин варіативної складової робочих навчальних планів з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмету до документів про базову загальну середню освіту в обсязі 1 год. у 8 класі і 0,5 годин у 9 класі.

3. Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5…) викладаються таким чином:

Клас

Предмет

Кількість годин

І семестр

ІІ семестр

5

Англійська мова

Українська мова

3

4

4

3

7

Алгебра

Геометрія

3

1

2

2

8

Історія України

Географія

Основи здоров’я

2

1

1

1

2

-

9

Історія України

Географія

Основи здоров’я

1

2

-

2

1

1

10

Історія України

Худ.культура

Біологія

Географія

2

-

2

1

1

1

1

2

11

Історія України

Людина і світ

Худ.культура

Астрономія

Біологія

Екологія

1

1

1

-

1

1

2

-

-

1

2

-

Курси за вибором та факультативи викладаються за затвердженими державними та авторськими програмами (додаток 6 до робочого навчального плану)

Необхідності поділу класів на групи при вивченні окремих предметів немає.

ІІІ. Структура навчального року

1. Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2012-2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

2. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули.

3. Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08р. №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», а саме:

  1. для учнів ^ 1-4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин;

  2. - для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

- для учнів ^ 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин;

- для учнів 10-х класів по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин.

4.У випускних 4-х, 9-х і 11-х класах проходитиме державна підсумкова атестація учнів у визначені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України терміни та відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію, затвердженого у визначеному законодавством порядку.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.
5.Режим роботи закладу:

 • п 'ятиденний навчальний тиждень,

 • одна зміна,

 • тривалість уроків 1 кл. – 35 хв., 2-4 кл. – 40 хв., 5-11 кл.- 45 хв., великі перерви – 20 хв., малі перерви – 10 хв.;

1 урок - 08.15 - 09.00

2 урок - 09.10 - 09.55

3 урок - 10.15 - 11.00

4 урок - 11.20 - 12.05

5 урок - 12.15 - 13.00

6 урок - 13.10 - 13.55

7 урок - 14.05 - 14.50
Директор Качалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

ім. Героя Радянського Союзу О. Д. Майорова _________ О. В. Рибак
М.П.

Додаток 5

до робочого навчального плану
^ Перелік програм,

за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної складової

робочого навчального плану в 2012-2013 навчальному році

№ з/п

Класи

Назва предмета


Назва програми

Державна/ авторська

Ким і коли

затверджена, рекомендована

(реквізити: лист,

наказ від___ №____)

Кількість годин за програмою

Кількість фактично виділених за робочим навчальним планом

1

5

6

7

8

9

Українська мова

Українська мова 5-12 класи. Г. Шеле-хова та інші. – К.; Ірпінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист

№1/11—6611 від 23.12.2004

3,5

3

3

2

2

3,5

3

3

2

2

2

10

11

Українська мова

Українська мова. Академічний рівень

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

2

2

2

2

3

5

6

7

8

9

Українська література

Українська літера-тура. 5-12 класи. Р. Мовчан та інші. – К.; Ірпінь: Перун, 2005

Державна

Лист МОН України №1/11-6611 від 23.12.2004

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

10

11

Українська література

Українська літера-тура. Рівень стан-дарту, академічний рівень

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

2

2

2

2
5

5

6

7

8

9

Світова література

Зарубіжна літерату-ра. 5 – 12 класи. За ред. Д. С. Налива-йка. – К.; Ірпінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

10

11

Світова література

Зарубіжна літера-тура. Академічний рівень.

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

2

2

2

2

7

5

6

Природознавство

Природознавство. 5 – 6 кл. – К.; Ір-пінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

1

1

1

1

8

7

8

9

Біологія

Біологія 7 – 11 класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

2

2

3

2

2

3

9

10

11

Біологія

Біологія. Акаде-мічний рівень. Рівень стандарту.

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

1,5

1,5

1,5

1,5

10

7

8

9


Фізика

Фізика. Астроно-мія. 7-12 класи. О. Ляшенко, М. Дзю-бенко. – К.; Ірпінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

1

2

2


1

2

2


11

10

11

Фізика

Фізика. Акаде-мічний рівень.

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

3

3

3

3

12

7

8

9

Хімія

Хімія. 7-11 класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

1

2

2

1

2

2

13

10

11

Хімія

Хімія.Академічний рівень

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

1

2

1

2

14

11

Астрономія

Астрономія. Рівень стандарту. Академічний рівень.

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

0,5

0,5

15

5

6

7

8

9

Основи здоров'я

Основи здоровя. 5-9 класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

0,5

0,5

16

5

6

7

8

9

Трудове навчання

Трудове навчання 5 – 12 класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005


Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

17

10

11

Технології.

Технології. Рівень стандарту, академічний рівень

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

1

1

1

1

18

10

11

Захист Вітчизни

Програма з предме-та «Захист Вітчиз-ни». Рівень стан-дарту Профільний рівень

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

1

1

2

1,5

19

5

6

7

8

9

Математика

Математика. 5-12 класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

20

10

11

Математика

Математика. Акаде-мічний рівень.

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

4

5

4

5

21

6

7

8

9

Географія

Географія 6 - 11 кл. – К.; Ірпінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

2

2

1,5

1,5

2

2

1,5

1,5

22

10

Географія

Рівень стандарту, академічний рівень

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

1,5

1,5

23

2

3

4

5

6

7

8

9

Іноземна мова

Англійська мова. 2-12 класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

2

2

2

3,5

3

3

2

2

2

2

2

3,5

3

3

2

2

24

10

11

Іноземна мова

Англійська мова. Академічний рівень

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

3

3


3

3

25

2

3

4

Фізична культура

Фізична культура. Програми для ос-новної та спеціаль-ної медичних груп ЗНЗ 1-4 класи.-Харків: Ранок,2006

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

3

3

3

3

3

3

26

5

6

7

8

9

Фізична культура
Державна

МОН України лист

№1/11-4630 від 30.07.2009

2

2

2

3

3

3

3

2

3

327

1

Фізична культура

Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів.-Київ: видавничий дім «Освіта»,2012

Державна

Наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 р. №1050

3

3

28

10

11

Фізична культура

Програма з фізич-ної культури. Рівень стандарту, академічний рівень
Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

2

2

2

2

29

5

6

7

8

Музичне мистецтво

Художньо-естетич-ний цикл. Музичне мисте-цтво. 5-8 класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

1

1

1

1

1

1

1

1

30

9

10

11


Художня культура

Художньо-есте-тичний цикл. Художня культура.

9-10 класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

1

0,5

0,5


1

1

1


31

10

11

Художня культура

Художня культура Рівень стандарту.

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

0,5

0,5

0,5

0,5

32

5

6

7

Образотворче мистецтво

Художньо-естетич-ний цикл. Образо-творче мистецтво. 5-7 класи. – К.; Ірпінь: Перун, 2005

Державна

Рекомендовано комісією з дисциплін художньо-естетичного циклу НМР МОН України протокол №3

від 23.06.2006

1

1

1

1

1

1

33

5

6

7

8

9

Російська мова

Російська мова. 5-12 класи.-Чернівці: Букрек, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

2

2

1,5

2

2

2

2

2

2

2

34

5

6

7

8

9

Історія України

Історія України. Всесвітня Історія. 5-12 класи. Власов В. та інші. – К; Ір-пінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

1

1

1

1,5

1,5

1

1

1

1,5

1,5

35

10

11

Історія України

Історія України. Академічний рівень

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

1,5

1,5

1,5

1,5

36

6

7

8

9


Всесвітня історія

Історія України. Всесвітня Історія. 5-12 класи. Власов В. та інші. – К; Ір-пінь: Перун, 2005

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.2004

1

1

1

1

1

1

1

1

37

10

11

Всесвітня історія

Всесвітня історія. Рівень стандарту, академічний рівень

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

1

1

1

1

38

9

Інформатика

Інформатика. Програма для 9 класу

Державна

МОН України лист №1/11-6611 від 23.12.200439

10

11

Інформатика

Інформатика. 10-11 класи. Академічний рівень

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

1

2

2

2

40

11

Людина і світ

Людина і світ. Рівень стандарту,

академічний рівень

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

0,5

0,5

41

9

Правознавство

Правознавство. Практичний курс. ПП Вікторія, 2009

Державна

МОН України лист №1/11-1969 від 21.05.2008

1

1

42

10

Правознавство

Правознавство. Рівень стандарту, кадемічний рівень


Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

1

2

43

11

Екологія

Екологія. Рівень стандарту, академічний рівень.

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

0,5

0,5

44

11

Економіка

Економіка. Рівень стандарту, академічний рівень

Державна

Наказ МОН України

№1021 від 28.10.2010

1

1

45


2

3

4

1-4 класи

Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – Київ: Початкова школа, 2006

Державна

МОН України Наказ №469 від 20.06.2006


22

23

23


24

25

25

46

1

1 клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів.-Київ: Видавничий дім «Освіта», 2012

Державна

Наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 р.№1050

20

2347

1


Іноземна мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів.-Київ: Видавничий дім «Освіта», 2012

Державна

Наказ МОНмолодьспорту від 12.09.2011 р. №1050

1

1

Директор школи __________ О. В. Рибак

М.П.

Методист РМК _______ Н.Г.Бреславська

Додаток 6

до робочого навчального плану
  1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації