Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Качалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Качалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Скачати 251.55 Kb.
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Качалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Дата конвертації30.12.2014
Розмір251.55 Kb.
ТипПояснювальна записка


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

відділу освіти Краснокутської

районної державної адміністрації

________________О.Г.Медяник

“____” ____________2013 року
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Качалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Героя Радянського Союзу О.Д.Майорова

Краснокутської районної ради Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік
ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

протокол №__ від ________2013

Голова ради школи

__________ О.П.Саковець

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

протокол №__ від ________2013

Голова педагогічної ради

____________В.М.Іменинник


^ Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Качалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

імені Героя Радянського Союзу О.Д.Майорова

^ Краснокутської районної ради Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік
І. Загальні засади

Качалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу О.Д.Майорова Краснокутської районної ради Харківської області здійснює планування своєї діяльності на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, у її складі:

 • початкова школа – 1-4 класи;

 • основна школа – 5-9 класи;

 • старша школа – 10-11 класи.

Робочий навчальний план закладу на 2013/2014 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року”, наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 №354 “Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області” та відділу освіти Краснокутської райдержадміністрації від 28.05.2013 № 142 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Краснокутського району»:

для 1-2-х класів:

за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 2), (додаток 1 до робочого навчального плану);

для 3-4-х класів:

за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682 (додаток 2), (додаток 2 до робочого навчального плану);

для 5-го класу:

за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551 (додаток 1), (додаток 3 до робочого навчального плану);

для 6-9-х класів:

за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009  №66 (додаток 2), (додаток 4 до робочого навчального плану);

 • для 10-11-х класів:

за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 (додаток 2), (додаток 5 до робочого навчального плану).

Мова навчання – українська.
ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

На виконання Державного стандарту освіти робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено виділення годин на предмети інваріантної складової з метою виконання у повному обсязі програм:

 • у 1 та 2 класах на предмети музичне мистецтво, образотворче мистецтво по 0,5 години на тиждень;

 • у 3 та 4 класах на українську мову по 2 години на тиждень;

 • у 5 класі на українську мову 0,5 години на тиждень;

 • у 7 класі на російську мову 0,5 години на тиждень;

 • у 10 та 11 класах на художню культуру по 0,5 години та предмет «Захист Вітчизни» по 1 годині на тиждень.

На виконання ст.12 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» введено додаткові години фізичної культури в 6,10,11 класах по 1 годині на тиждень.

Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

За рахунок годин варіативної складової передбачено курси за вибором:

 • у 3 та 4 класах «Сходинки до інформатики» по 1 годині на тиждень;

 • у 10 класі з метою удосконалення читацьких компетенцій старшокласників, розвитку їхнього естетичного смаку, духовної культури «Виразне читання» 1 година на тиждень

Згідно з розпорядженням Харківської облдержадміністрації та відповідним наказом Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації №289 від 26.07.2001 «Про затвердження у загальноосвітніх закладах області курсу «Харківщинознавство», з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, Харківської області введено обов’язкове викладання у 8,9-х класах курсу «Харківщинознавство» по 1 годині за рахунок годин варіативної складової робочих навчальних планів з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмету до документів про базову загальну середню освіту;

З метою розвитку в учнів пізнавального інтересу до рослинного і тваринного світу, виховання відповідального ставлення до природи, формування уміння вести дослідницьку роботу введено: факультатив «Екологія людини» , 11 клас –1 год.; факультатив «Зоологія.Ботаніка», 10 клас – 2 год; курс за вибором «Охорона тварин» ,8 клас – 1 год.;

 • з метою поглиблення, закріплення й розширення, узагальнення й систематизації знань; вироблення та удосконалення практичних умінь і навичок учнів у 8 класі проводитимуться індивідуальні заняття з української мови 1 година на тиждень; в 11 класі введено факультатив «Диференційне навчання.Розвязування задач з хімії» 1 година на тиждень;

 • з метою поглиблення знань учнів з історії Української держави, формування ціннісного ставлення до минулого українського народу, виховання патріотизму введено факультативні заняття «Стежками козацької слави» 0,5 години у 8 класі, «Світова слава українців» 0,5 години у 9 класі та «Визначні постаті України» 1 година у 10 класі на тиждень;

 • з метою формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки введено факультативний курс «Захисти себе від ВІЛ» у 10 та 11 класах по 1 на тиждень.

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин викладатимуться так:


Клас

Предмет


І семестр

ІІ семестр


7

Алгебра

Геометрія

3

1

2

2

8

Історія України

Географія

Основи здоров»я

2

1

1

1

2

-

9

Історія України

Географія

Основи здоров»я

1

2

-

2

1

1

10

Географія

Історія України

Біологія

Художня культура

1

2

2

-

2

1

1

1

11

Історія України

Людина і світ

Біологія

Екологія

Художня культура

Астрономія

1

-

2

1

1

-

2

1

1

-

-

1

Курси за вибором та факультативи викладаються за затвердженими державними та авторськими програмами (додатки 7 до робочого навчального плану).

Необхідності поділу класів на групи при вивченні окремих предметів немає.
ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, орієнтовно осінні – 14.10-20.10.2013, зимові – 30.12.2013-12.01.2014, весняні – 07.04-13.04.2014.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів», а саме:

  1. для учнів 1-4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин;

  2. - для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

- для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин;

- для учнів 10-х класів по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин.

У випускних 4-х, 9-х і 11-х класах проходитиме державна підсумкова атестація учнів у визначені Міністерством освіти і науки України терміни та відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію, затвердженого у визначеному законодавством порядку.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Режим роботи закладу:

 • п 'ятиденний навчальний тиждень,

 • одна зміна,

 • тривалість уроків 1 кл. – 35 хв., 2-4 кл. – 40 хв., 5-11 кл.- 45 хв., великі перерви – 20 хв, малі перерви – 10 хв.;

  1. - лінійка (п’ятниця), бесіда (понеділок), зарядка (вівторок, середа, четвер)

1 урок - 8.30 - 9.15

2 урок - 9.25 - 10.10

3 урок – 10.20 – 11.05

4 урок - 11.25 – 12.10

5 урок - 12.20 - 13.05

6 урок - 13.15 - 14.00

7 урок - 14.10 - 15.55

Директор Качалівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу В.М.Іменинник

Додаток 1

складений відповідно до додатка 2 Типових навчальних планів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572)
^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1-2-х класів з українською мовою навчання з вивченням

російської мови на 2013/2014 навчальний рік


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах1

2
Інваріантна складова
Українська мова (навчання грамоти)

7

-
Українська мова

-

3,5
Літературне читання

-

3,5
Російська мова

2

2
Іноземна мова (англійська)

1

2
Математика

4

4
Природознавство

2

2
Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

0,5

0,5Трудове навчання

1

1
Сходинки до інформатики

-

1
Основи здоров'я

1

1
Фізична культура

3

3
Разом

19+3

21+3
Варіативна складова

1

1
Додаткові години на предмети інваріантної складової

1

1
Музичне мистецтво

0,5

0,5
Образотворче мистецтво

0,5

0,5
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22
Усього (без урахування поділу класів на групи)

23

25

Директор школи В.М.Іменинник

Додаток 2

складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 29.11.2005 № 682)

^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 3-4-х класів з українською мовою навчання з вивченням

російської мови на 2013/2014 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3

4

Інваріантна складова

Українська мова

2

2

Українське читання3

3

Іноземна мова (англійська)

2

2

Російська мова

2

2

Я і Україна: Природознавство

Громадянська освіта

1

1

1

1

Математика

4

4

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Трудове навчання

1

1

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом

22

22

Варіативна складова 3 3

^ Додаткові години на предмети інваріантної складової,курси за вибором

3

3

Українська мова

2

2

Курс за вибором : Сходинки до інформатики

1

1

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

23

23

Усього (без урахування поділу класів на групи)

25

25

Директор школи В.М.Іменинник

Додаток 3

складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409,

зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України

від 17.05.2013 №551)
^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5-го класу з українською мовою навчання

російської мови на 2013/2014 навчальний рік


^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

5

Інваріантна складова

Українська мова

3,5

Українська література

2

Перша іноземна мова (англійська)

3

Російська мова

2

Світова література

2

Історія України

1

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Математика

4

Природознавство

2

Трудове навчання

2

Інформатика

1

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом

25,5+3

^ Варіативна складова 0,5

Додаткові години на предмети інваріантної складової

0,5

Українська мова

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

Усього (без урахування поділу класів на групи)

29
Директор школи В.М.Іменинник
Додаток 4

складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66)

^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 6-9 класів з українською мовою навчання з вивченням російської мови

на 2013/2014 навчальний рік

^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах


6

7

8

9

Інваріантна складова

Українська мова

3

3

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

2

2

Російська мова

2

1,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

Світова література

2

2

2

2

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Правознавство (практичний курс)

-

-

-

1

Етика

1

-

-

-

Математика

4

-

-

-

Алгебра

-

2,5

2

2

Геометрія

-

1,5

2

2

Природознавство

1

-

-

-

Біологія

-

2

2

3

Географія

2

2

1,5

1,5

Фізика

-

1

2

2

Хімія

-

1

2

2

Музичне мистецтво

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

Художня культура

-

-

-

1

Трудове навчання

1

2

2

1

Інформатика

-

-

-

1

Основи здоров’я

1

1

0,5

0,5

Фізична культура

2

2

3

3

Разом

28

30,5

30,5

32,5


Варіативна складова

Додаткові години на предмети інваріантної складової:

1

0,5

3,5

1,5

Фізична культура

1

-

-

-

Російська мова


-

0,5

-

-

^ Курси за вибором

Харківщинознавство

-

-

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

29

31

33

33

Факультативні курси:

-

-

2,5

0,5

Охорона тварин


-

-

1

-

Стежками козацької слави

-

-

0,5

-

Світова слава українців

-

-

-

0,5

Індивідуальні заняття ( українська мова)

-

-

1

-

^ Усього (без урахування поділу класів на групи)

29

31

34

34


Директор школи В.М.Іменинник


Додаток 5

складений відповідно до додатка 2

Типового навчального плану

(наказ Міністерства освіти і науки

України від 27.08.2010 № 834)
^ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10-11 класів з українською мовою навчання

(універсальний профіль навчання) на 2013/2014 навчальний рік


^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

10

11

Інваріантна складова

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

Світова література

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Правознавство

Економіка

Людина і світ

1

-

-

-

1

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра і початки аналізу

2

3

Геометрія

2

2

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

3

3

Хімія

1

2

Екологія

-

0,5

Технології

1

1

Інформатика

1

2

Фізична культура

2

2

Захист Вітчизни

1

1

Разом

29

32

Варіативна складова

7,5

5,5

Додаткові години на предмети інваріантної складової:Художня культура

0,5

0,5

Захист Вітчизни

1

1

Фізична культура

1

1

Курси за вибором:

2

-

«Виразне читання»

1

-

Спецкурс «Визначні постаті України»

1

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Факультативні курси:

3

3

«Захисти себе від ВІЛ»

1

1

«Екологія людини»

-

1

«Зоологія.Ботаніка»

2

-

«Диференційне навчання. Розв»язування задач з хімії»

-

1

Усього (без урахування поділу класу на групи)

36,5

37,5


Директор школи В.М.Іменинник
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації