Поиск по базе сайта:
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького факультет післядипломної освіти кафедра терапії №1 icon

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького факультет післядипломної освіти кафедра терапії №1
Скачати 213.34 Kb.
НазваЛьвівський національний медичний університет імені Данила Галицького факультет післядипломної освіти кафедра терапії №1
Дата конвертації27.05.2013
Розмір213.34 Kb.
ТипДокументи

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Данила Галицького

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ТЕРАПІЇ №1


Затверджую”

Голова Вченої ради ФПДО

Декан ФПДО доц. О.Є.Січкоріз

“ “ _____________ 2011 р.

_____________________________

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Передатестаційного циклу з спеціальності
Медицина невідкладних станівМетодичне засідання кафедри Засідання методичної комісії

12.01.2011 р. протокол № .02.2011 р. протокол №


Завідувач кафедри Голова методичної комісії


проф. Вдовиченко В.І. доц. Січкоріз О.Є.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчання на передатестаційному циклі „Медицина невідкладних станів" має дві важливі мети. Перша - поглиблення та удосконалення теоретичної і практичної підготовки лікарів-курсантів згідно з вимогами до надання медичної допомоги населенню України. При складанні програми за основу були взяті нормативні документи МОЗ України, а також враховані сучасні досягнення медичної науки, вимоги практичної охорони здоров'я. Передатестаційний цикл „Медицина невідкладних станів" розрахований на підвищення професійної кваліфікації лікарів всіх підрозділів лікувально-профілактичних закладів (поліклінік, стаціонарів, спеціалізованих центрів тощо). Другою важливою метою ПАЦ є визначення рівня знань лікарів-курсантів згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик як лікаря-спеціаліста з спеціальності „Медицина невідкладних станів", так і лікарів другої, першої і вищої кваліфікаційних категорій. При складанні навчальної програми та плину ПАЦ „Медицина невідкладних станів" керувались навчальним планом та уніфікованою програмою передатестаційного циклу з спеціальності „Медицина невідкладних станів", затверджених МОЗ України 15.10.2007p., Наказом МОЗ України №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

Тематика занять, представлена у робочій навчальній програмі передатестаційного циклу „Медицина невідкладних станів” включає всі важливі розділи , складається з 26 годин лекційного курсу, 22 годин семінарських занять, 36годин практичних занять, 6 годин іспиту (разом 90 годин) та 66 годин занять з суміжних дисциплін (разом 156 годин).

Тематика занять відповідає вимогам до навчального плану та програми занять на передатестаційних циклах, внесені зміни в тематичні плани не перевищують допустимі.

Заняття з лікарями-курсантами проводяться на різних клінічних базах кафедри з метою широкої демонстрації курсантам невідкладної патології та ознайомлення з потужними сучасними лікувально-діагностичними можливостями великих лікувально-профілактичних установ обласного центру.

Для виявлення та належної оцінки знань лікарів-курсантів передбачені всі види контролю: визначення вхідних (базових) знань лікарів-курсантів, етапний контроль під час навчання, вихідний (заключний) контроль знань. Для визначення вхідних (базових) знань лікарів-курсантів застосовується як комп'ютерна атестаційна програма, так і письмовий тестовий іспит. Під час навчання регулярно проводиться біжучий контроль теоретичних знань та практичних навичок і вмінь лікарів-курсантів. Заключний іспит включає три етапи: на першому етапі кожен лікар-курсант складає комп'ютерний іспит з метою виявлення теоретичної підготовки, на другому етапі він демонструє набуті практичні навички і вміння, на третьому - відбувається теоретичний іспит (співбесіда) за екзаменаційними білетами.

Лікарі-курсанти, які успішно склали заключний іспит, в залежності від попереднього рівня кваліфікації, отримують свідоцтва з рекомендаціями атестаційним комісіям головних управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій про присвоєння або підтвердження другої, першої чи вищої кваліфікаційних категорій.РЕЦЕНЗІЯ


на робочу навчальну програму

передатестаційного циклу з спеціальності
^
Медицина невідкладних станівРобочу навчальну програму передатестаційного циклу з спеціальності “Медицина невідкладних станів” складено на підставі навчального плану та уніфікованої програми передатестаційного циклу з спеціальності “Медицина невідкладних станів”, затверджених МОЗ України 15.10.2007 р.

Запропонована у робочій навчальній програмі передатестаційного циклу з спеціальності “Медицина невідкладних станів” тематика занять охоплює окремі важливі питання даного розділу медицини, включає 26 годин лекційного курсу, 28 годин семінарських занять, в тому числі 6 годин іспиту, 36 годин практичних занять, (разом 90години).

Тематика занять відповідає вимогам до навчального плану та програми занять на передатестаційних циклах , внесені зміни в тематичні плани не перевищують допустимі.

Для виявлення та належної оцінки знань лікарів-курсантів передбачені всі види контролю: визначення вхідних (базових) знань лікарів-курсантів, етапний контроль під час навчання, заключний контроль знань.

Робоча навчальна програма передатестаційного циклу з спеціальності “Медицина невідкладних станів” сприяє підвищенню кваліфікаційного рівня лікарів-курсантів та може бути впроваджена у навчальний процес кафедри терапії №1 факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.


РЕЦЕНЗЕНТ


Зав кафедри неврології

та нейрохірургії ФПДО ЛНМУ

д.мед.н. А.В. Паєнок


РЕЦЕНЗІЯ


на робочу навчальну програму

передатестаційного циклу з спеціальності
^
Медицина невідкладних станів”Робочу навчальну програму передатестаційного циклу з спеціальності “Медицина невідкладних станів” складено на підставі навчального плану та уніфікованої програми передатестаційного циклу з спеціальності “Медицина невідкладних станів”, затверджених МОЗ України 15.10.2007 р.

Запропонована у робочій навчальній програмі передатестаційного циклу з спеціальності “Медицина невідкладних станів” тематика занять розглядає важливі питання даного розділу терапії, включає 26 годин лекційного курсу, 28 годин семінарських занять, в тому числі 6 годин іспиту, 36 годин практичних занять, (разом 90години).

Тематика занять відповідає вимогам до навчального плану та програми занять на передатестаційних циклах , внесені зміни в тематичні плани не перевищують допустимі.

Для виявлення та належної оцінки знань лікарів-курсантів передбачені всі види контролю: визначення вхідних (базових) знань лікарів-курсантів, етапний контроль під час навчання, заключний контроль знань.

Робоча навчальна програма передатестаційного циклу з спеціальності “Медицина невідкладних станів” сприяє поглибленню професійних знань, умінь та навиків, охоплює весь обсяг теоретичних знань і практичних навиків, необхідних лікарю певної кваліфікаційної категорії для проведення самостійної лікувальної роботи та може бути впроваджена у навчальний процес кафедри терапії №1 факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.


РЕЦЕНЗЕНТ


Проф. кафедри сімейної медицини ФПДО

ЛНМУ ім. Данила Галицького

д.мед.н. В.А.Скибчик


Тематичний план лекцій на передатестаційному циклі

Медицина невідкладних станів”

п/п

ТЕМА


Год.

1.

Бронхіальна астма. Астматичний статус

2

2.

ХОЗЛ. Бронхообструктивний синдром

2

3.

ТЕЛА

2

4.

Гостра серцева недостатність. Серцева астма. Набряк легень

2

5.

Інфаркт міокарда. Кардіогенний шок

2

6.

Порушення ритму і провідності серця

2

7.

Ішемічна хвороба серця. Стабільна та нестабільна стенокардії

2

8.

Артеріальна гіпертензія. Кризи

2

9.

Цирози печінки. Енцефалопатія. Печінкова кома

2

10.

Гостра та хронічна ниркова недостатність. Уремічна кома

2

11.

Коми при цукровому діабеті

2

12.

Коми при порушеннях внутрішньої секреції – наднирниковий та тиротоксичний кризи


2

13.

Геморагічні діатези – тромбоцитопенічна пурпура, гемофілія, геморагічні васкуліти

2

РАЗОМ


26


Тематичний план семінарських занять

п/п

ТЕМА


Год.Диференційний підхід до лікування хворих з різними формами стенокардії

2Лікування неускладненого інфаркту міокарди

2Ускладнення інфаркту міокарди та їх фармакотерапія

2Фармакотерапія при порушенні ритму і провідності серця

2Диференціальна діагностика та лікування гіпертонічних кризів

2Фармакотерапія бронхіальної астми та астматичного статусу

2Профілактика та лікування ТЕЛА

2Інтенсивна терапія в алергології

2Фармакотерапія ускладнень цирозів печінки

2Інтенсивна терапія в ендокринології

2Фармакотерапія геморагічного синдрому в гематології

2Іспит

6

РАЗОМ


28
^
Тематичний план практичних занять


п/п

ТЕМА


Год.ІХС. Епідеміологія, фактори ризику

2Класифікація ІХС

2Клініка та диференціальна діагностика різних форм стенокардії

2Нестабільна стенокардія. Критерії діагностики. Лікування

2Діагностика інфаркту міокарда

2Надшлуночкові форми порушення серцевого ритму. Медикаментозне лікування

2Шлуночкові форми порушення серцевого ритму. Медикаментозне лікування

2Діагностика та невідкладна допомога при гострих брадикардіях і порушеннях провідності серця

2Клініка ХОЗЛ та бронхіальної астми, диференціальна діагностика

2Пневмонії та їх ускладнення

2Інфекційний перикардит, ускладнення, лікування

2Коми при цукровому діабеті, диференціальна діагностика

2Феохромоцитома , ускладнення, лікування

2Клініка та діагностика наднирникового кризу

2Клініка та діагностика тиротоксичного кризу

2Гостра та хронічна ниркова недостатність, лікування

2Синдром ДВЗ

2Анемії, діагностика та диференціальна діагностика

2
РАЗОМ

36^ Зав. кафедри терапії №1

ФПДО ЛНМУ, д.мед.н. проф. В.І. Вдовиченко


Робочий навчальний план

передатестаційного циклу з спеціальності
^
Медицина невідкладних станів


Термін навчання 1 місяць.


Кількість навчальних годин – 156


Розрахунок учбових годинКод


курсу

^ Назва курсу

Разом

Кількість учбових годин

Лекції

Практ. зан.

Семінари
Спеціальність
^
Медицина невідкладних
станів
90

26

36

28
Додаткові програми

66


Всього: 156 годинЗав. кафедрою, професор В.І. Вдовиченко


^Розрахунок учбових годин передатестаційного циклу з спеціальності
Медицина невідкладних станів”
Тривалість навчання 1 місяць

Кількість навчальних годин – 156

^ РОЗРАХУНОК УЧБОВИХ ГОДИН

^ Назва курсу

Кількість учбових годин

Нормативні матеріали

Лекції

Семінари

Пр. заняття

Всього

Спеціаль -

ність
^
Медицина невідкладних станів
Алергічна реактивність і механізми алергічних реакцій

0

2

0

2

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №432 від 03.07.2006 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Алергологія”.


Пульмонологія

6

4

4

14

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №507 від 28.12.2002 р. „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

МОЗ України Наказ №7 від 10.01.2005 р. „Про затвердження стандартів надання медичної допомоги за спеціальністю „Професійна патологія” в амбулаторно – поліклінічних закладах”.

МОЗ України Наказ №128 від 19.03.2007 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія”.

МОЗ України Наказ №432 від 03.07.2006 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Алергологія”.

МОЗ України Наказ №106 від 14.03.2005 р „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

МОЗ України ДП „Державний фармакологічний центр” від 08.09.2008 р. „Формулярне керівництво з використанням лікарських засобів”, розділ „Пульмонологія. Лікарські засоби”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.

Кардіологія

10

10

18

38

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №507 від 28.12.2002 р. „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

МОЗ України Наказ №436 від 03.07.2006 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Кардіологія”.

МОЗ України Наказ №106 від 14.03.2005 р „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

МОЗ України ДП „Державний фармакологічний центр” від 08.09.2008 р. „Формулярне керівництво з використанням лікарських засобів”, розділ „Кардіологія. Лікарські засоби”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.

Гастроентерологія

2

2

0

4

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №507 від 28.12.2002 р. „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

МОЗ України Наказ №271 від 13.06.2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Гастроентерологія”.

МОЗ України Наказ №819 від 12.12.2006 р. „Про організацію гастроентерологічної допомоги населенню України”.

МОЗ України Наказ №106 від 14.03.2005 р „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

МОЗ України ДП „Державний фармакологічний центр від 08.09.2008 р. „Формулярне керівництво з використанням лікарських засобів”, розділ „Гастроентерологія. Лікарські засоби”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.

Нефрологія

2

0

2

4

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №507 від 28.12.2002 р. „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

МОЗ України Наказ №593 від 12.12.2004 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Нефрологія”.

МОЗ України Наказ №106 від 14.03.2005 р „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

МОЗ України ДП „Державний фармакологічний центр” від 08.09.2008 р. „Формулярне керівництво з використанням лікарських засобів”, розділ „Урологія, андрологія, сексопатологія, нефрологія. Лікарські засоби”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.


Гематологія

2

2

4

8

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №507 від 28.12.2002 р. „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

МОЗ України Наказ №106 від 14.03.2005 р „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

МОЗ України ДП „Державний фармакологічний центр” від 08.09.2008 р. „Формулярне керівництво з використанням лікарських засобів”, розділ „Гематологія. Лікарські засоби”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.


Ендокринологія

4

2

8

14

МОЗ України Наказ №24 від 17.01. 2005 р. „Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Медицина невідкладних станів”.

МОЗ України Наказ №507 від 28.12.2002 р. „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги”.

МОЗ України Наказ №5356 від 22.05.2009р. „Клінічні протоколи обстеження та лікування хворих з ендокринологічною патологією ”.

МОЗ України Наказ №574 від 05.08.2009 р. (зміни до наказу №356)

МОЗ України Наказ №106 від 14.03.2005 р „Про державну реєстрацію лікарських засобів”.

МОЗ України ДП „Державний фармакологічний центр” від 08.09.2008 р. „Формулярне керівництво з використанням лікарських засобів”, розділ „Ендокринологія. Лікарські засоби”.

Міжнародна класифікація захворювань – 10, 1997 р.

Іспит

0

6

0

6Всього

26

22

36

90Суміжні дисципліни

Медична інформатика

6

6Медицина

катастроф

6

6СНІД

Вірусні гепатити

6

6Неврологія

16

16Хірургія

16

16Реанімація

16

16

ВСЬОГО

66Разом ПАЦ „Медицина невідкладних станів”

156

Зав. кафедрою, професор В.І. Вдовиченко


література

 1. Айламазян Е.К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. – Нижний Новгород, 1997. – 281 с.

 2. Актуальні питання інтенсивної кардіології та реанімації (За ред. В.З.Нетяженка) // Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія, 1999, № 1. – 236 с.

 3. Алперт Дж., Френсис Г. Лечение инфаркта миокарда. – М.: Практика, 1995. – 255 с.

 4. Антоненко Л.М., Жарінов О.Й., Іванів Ю.А. Сучасна діагностика та лікування гострого інфаркту міокарда. – Л., 1995. – 103 с.

 5. Артеріальна гіпертонія: сучасні діагностичні та лікувальні підходи / В.О. Бобров і співавт. – Л., 1998. – 94 с.

 6. Бобров В.А., Жарінов О.Н. Шлуночкові аритмії. – Л.: Кальбарія, 1995. – 124 с.

 7. Бобров В.А., Жарінов О.Н., Ягенський А.В. Фібриляція передсердь: сучасна класифікація, принципи ведення хворих. Методичні рекомендації. – К.: "Четверта хвиля", 2001. – 32 с.

 8. Василюк М.Д. і інші. Ускладнені виразки шлунка та 12-палої кишки. – Ів.-Франківськ, 1998. – 93 с.

 9. Виленський Б.С. Неотложные состояния в невропатологии: Руководство для врачей. – Л.: Медицина, 1986. – 304 с.

 10. Дощицин В.Л. Лечение аритмий сердца. – М.: Медицина, 1993. – 317 с.

 11. Дубицкий А.Е., Семенов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. – К.: Здоров’я, 1993. – 464 с.

 12. Интенсивная терапия: Пер. с англ. // Гл. ред. А.И. Мартынов. – М.: Медицина, 1998. – 639 с.

 13. Крижанівський В.О. Діагностика та лікування інфаркту міокарда. – Київ: Фенікс, 2000. – 451 с.

 14. Крылов А.А., Земляков А.Г., Михайлович В.А., Иванов А.И. Неотложная гастроэнтерология: руководство для врачей. – СПб.: Питер Паблишинг, 1997. – 512 с.

 15. Кушаковский М.С. Аритмии сердца. – СПб.: Гиппократ, 1992. – 544 с.

 16. Кушаковский М.С., Журавлева Н.Б. Аритмии и блокады сердца: атлас электрокардиограмм. – Л.: Медицина, 1983. – 340 с.

 17. Мала Л.Т., Волков В.І., Коваль С.М. Невідкладна допомога в кардіології. – Київ: здоров'я, 1999. – 320 с.

 18. Мандел В.Д. Аритмии сердца: механизмы, диагностика, лечение. – М.: Медицина, 1996. – Т. 1-3. – 1140 с.

 19. Невідкладні стани в кардіології. / Переклад з англ. за ред. Едварда К. Чанга. – К., 1997. – 415 с.

 20. Невідкладні стани в клінічній практиці та їх лікування / Ред. Є.Х. Заремба. – Л., 1998. – 34 с.

 21. Неотложная терапия на этапе ПМП / Под ред. В.М.Мавродия. – Одесса: фотосинтетика, 1999. – 57 с.

 22. Неотложная урология и нефрология / Под ред. А.В.Люлько. – Київ: Здоров'я, 1996. – 288 с.

 23. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів / В.Ф.Москаленко, Г.Г.Рощін, Л.М.Анкін та ін. – Київ, 2001. – 111 с.

 24. Руксин В.В. Неотложная кардиология. – СПб: Невский диалект, 1997. – 471 с.

 25. Сафар П., Бичер Н. Дж. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. Пер. с англ. – М.: Медицина, 1997. – 256 с.

 26. Чанг Е. Невідкладні стани в кардіології. / Переклад з англ. – К., 1997. – 415 с.Зав. кафедри терапії №1

ФПДО ЛНМУ, д.мед.н., проф. В.І.ВдовиченкоСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації