Поиск по базе сайта:
Посібники: 2 в т ч. і на електронному носії icon

Посібники: 2 в т ч. і на електронному носії
Скачати 92.44 Kb.
НазваПосібники: 2 в т ч. і на електронному носії
Дата конвертації26.05.2013
Розмір92.44 Kb.
ТипНавчальний посібник


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ЕКОНОМІКИ

ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я в період

з жовтня 2010 р. по жовтень 2011 р.


 1. Монографії: не було.
 1. Посібники:. 2 (в т. ч. і на електронному носії)

 • Правове забезпечення процесу оформлення лікарем основної обліково-звітної документації медичного закладу. Навчальний посібник до практичних занять. / За ред . Заслуженого лікаря України, док. мед. наук, проф. Рудень В.В.-Львів. Видавничий дім Наутілус.- 2010.-629 с. /автори всього 9.

 • History of medicine Ed. by Ruden V.V. (Навчальний посібник). Львів, друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2011, - 354 с. / Ruden V.V., Оlishchuk V.V., Vasylenko O.G. 1. Підручники: не було
 1. Науково-популярні видання: не було.
 1. Інформаційні листи: 2
 • Управління процесом організації та проведення щеплення населення в Україні. МОЗ України, Укрмедпатентінформ. – Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – № 23-2011./ Рудень В.В., Москвяк Є.Й., Банчук М.В., Гутор Т.Г.

 • Нормативно-правове забезпечення діяльності лікаря в процесі проведення експертизи тимчасової втрати працездатності МОЗ України, Укрмедпатентінформ. – Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. – № 24-2011 /Рудень В.В., Чебан В.І., Дячишин В.І., Москвяк Є.Й., Гутор Т.Г. , Гера М.Ф., Ко­­вальська І.М., Ходор О.Є.
 1. ^ Методичні рекомендації МОЗ України: 1.

 • Рудень В.В. Законодавче та нормативно-правове регулювання організації та проведення процесу щеплення населення в Україні / Рудень В.В., Москвяк Є.Й., Банчук М.В., Гутор Т.Г., Ковальська І.М., Микитчак І.В. – Львів. – 2011. – 86 с.

 1. Методичні рекомендації, розробки для навчального процесу: 1

 • Збірник тестових ситуативних якірних завдань для підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» за навчальною дисципліною «Соціальна медицина, економіка та організація охорони здоров”я»/ Навчально-методичний посібник для студентів VI курсів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів України / За редакцією Заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, професора Рудень В.В., - Львів,2011.-72с.
 1. Опубліковано статей: Вітчизняні: 19

 • Рудень В.В., Гутор Т.Г. Кафедрі соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з дня заснування – 70 років. Україна. Здоров’я нації. – 2010. – №4. – С.163-167

 • Рудень В.В., Гутор Т.Г. Методика проведення та оцінки результатів експертних оцінок (на прикладі впровадження системи моніторингу здоров’я населення на рівні первинної медико-санітарної допомоги). Український медичний часопис. – 2011. – №2. – С. 31-34.

 • Юрейко О.В. Внутрішня організаційна структура Головної Руської Ради у Львові /Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.- Львів.-2010.- Вип. 11.-С. 67-73.

 • Рудень В.В. Про посткласичні методи навчання студентів на кафедрі соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я Львівського національного медичного університе-ту імені Д. Галицького у контексті Болонського процесу . Вісник Київського національного універ-ситету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. -2010.- № 94-96. - С. 146-151.

 • Рудень В.В. Теоретичні мотиви примінення інтерактивної навчальної технології “Розвиток критичного мислення через читання та письмо”- як механізм вдосконалення якості процесу викладання академічної дисципліни “Соціальна медицина та організація охорони здоров’я” Україна. Здоров’я нації, 2010, № 2 (14). – С. 89-95.

 • Рудень В.В. Правові засади лікарської допомоги у країнах Стародавнього Сходу - як емпіричний прообраз оплати лікареві за медичні втручання. Східноєвропейський журнал громадсь-кого здоров’я. – № 1 (9). - 2010. - С. 223-224 .

 • Рудень В.В. Теоретичні мотиви застосування інте-рактивної навчальної технології “Розвиток критичного мислення через читання та письмо” як механізм удосконалення якості процесу викладання академічної дисципліни “Соціальна медицина та організація охорони здоров’я” Україна. Здоров’я нації, 2010, № 2 (14). – С. 89 – 95.

 • Рудень В.В., Мудра М.М. Фінансування професійної діяльності лікаря у різні історичні епохи розвитку суспільств світу (огляд літератури Україна. Здоров’я нації, 2010, № 4 (16). – С. 130 – 139.

 • Рудень В.В., Москаленко В.Ф., Грузєва О.В., Король П.С., Огнєв В.А., Северин Г.К., Гранківський П.Д.Регіональні аспекти куріння студентів вищих медичних навчальних закладів України “Східноєвропейський журнал громадського здоров’я”.” /Матер. Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2011 р. "Резистентність до протимікробних препаратів та її глобальне поширення", м. Київ, 7-8 квітня 2011 року. – № 1 (13). - 2011. - С. 165-167

 • Рудень В.В., Москяк-Лесняк Д.Є. Епідеміологічний аналіз захворюваності жінок України на злоякісні новоутворення молочної залози у 2000-2008 роках Україна. Здоров’я нації, 2011, № 2 (18). – С. 57 – 63.

 • Рудень В.В. Дистанційна школа управління “Сучасне управління медичним закладом”: Тестовий контроль знань з питань експертизи втрати працездатності (початок) Практика управління медичним закладом, 2011, № 3. – С. 84-91.

 • Рудень В.В. Дистанційна школа управління “Сучасне управління медичним закладом”: Тестовий контроль знань з питань експертизи втрати працездатності (продовження) Практика управління медичним закладом, 2011, № 4. – С. 92-100.

 • Рудень В.В. Дистанційна школа управління “Сучасне управління медичним закладом”: Тестовий контроль знань з питань експертизи втрати працездатності (продовження) Практика управління медичним закладом, 2011, № 5. – С. 102-111.

 • Рудень В.В. Дистанційна школа управління “Сучасне управління медичним закладом”: Тестовий контроль знань з питань експертизи втрати працездатності (продовження) Практика управління медичним закладом, 2011, № 6. – С. 95-91.

 • Рудень В.В. Дистанційна школа управління “Сучасне управління медичним закладом”: Тестовий контроль знань з питань експертизи втрати працездатності (закінчення) Практика управління медичним закладом, 2011, № 7. – С. 94-106.

 • Рудень В.В. Дистанційна школа управління “Сучасне управління медичним закладом”: Тестовий контроль знань нормативно-правових документів (початок) Практика управління медичним закладом, 2011, № 8. – С. 70-80.

 • Рудень В.В. Дистанційна школа управління “Сучасне управління медичним закладом”: Тестовий контроль знань нормативно-правових документів (продовження) Практика управління медичним закладом, 2011, № 9. – С. 58-67.

 • Москяк-Лесняк Д.Є. Прогностичні тенденції раку молочної залози (С50) серед населення України. Східноєвропейський журнал громадського здоров”я, 2011, № 1 (13). – С. 174 – 175.

 • Москяк-Лесняк Д.Є. Епідеміологічні закономірності смертності серед жінок України з причини раку молочної залози (С50) у 2000-2008 роках . Клиническая онкология, специальный выпуск ІІ 2011. – С. 11 – 12.

Зарубіжні: не має


 1. Опубліковано тез доповідей:

Вітчизняні: 9

 • Гутор Т.Г. Примінення електронного паспорту здоров’я при оцінці якості надання медичної допомоги / Матер. XI з”їзду ВУЛТ, м. Харків, 28-30 вересня 2011 року. / Українські медичні вісті, січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75).- С.324.

 • Дячишин В.І., Дячишин Б.І. Інформаційно-комунікаційні зв”язки – складова процесу управління лікарським забезпеченням хворих / Матер. XI з”їзду ВУЛТ, м. Харків, 28-30 вересня 2011 року. / Українські медичні вісті, січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75).- С.324-325.

 • Козій-Бределева С.П. Медико-соціальне значення реабілітації в системі лікування інсульту / Матер. XI з”їзду ВУЛТ, м. Харків, 28-30 вересня 2011 року. / Українські медичні вісті, січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75).- С.2.

 • Мудра М.М., Рудень В.В. Про позитиви у запровадженні в Україні загальнообов”язкового державного соціального медичного страхування / Матер. XI з”їзду ВУЛТ, м. Харків, 28-30 вересня 2011 року. / Українські медичні вісті, січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75).- С.55-56.

 • Москв”як-Лесняк Д.Є., Рудень В.В. Рівень смертності серед жінок України з причини раку молочної залози (С50) згідно даних прогнозу на період до 2025 року / Матер. XI з”їзду ВУЛТ, м. Харків, 28-30 вересня 2011 року. / Українські медичні вісті, січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75).- С.333.

 • Ковальська І.М., Рудень В.В., Ших Л.Б. Християнський піст – як складова здорового способу життя людини / Матер. XI з”їзду ВУЛТ, м. Харків, 28-30 вересня 2011 року. / Українські медичні вісті, січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75).- С.328.

 • Яхно Г.Г. Репродуктивне здоров”я та відтворення населення / Матер. XI з”їзду ВУЛТ, м. Харків, 28-30 вересня 2011 року. / Українські медичні вісті, січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75).- С.320.

 • Цицько М.В., Рудюк М.В. Творчий шлях доктора медицини Євгена Борового / Матер. XI з”їзду ВУЛТ, м. Харків, 28-30 вересня 2011 року. / Українські медичні вісті, січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75).- С.369.

 • Юрейко О.В. Ставлення головної Руської Ради до епідемії холери в Галичині у 1848 році / Матер. XI з”їзду ВУЛТ, м. Харків, 28-30 вересня 2011 року. / Українські медичні вісті, січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75).- С.369.


Зарубіжні: 9

  • Гутор Т.Г. “Паспорт здоров’я” на сімейно-територіальній дільниці як засіб контролю за чинниками ризику ніенфекційних захворювань.- Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. /Матер. міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2010 р. "Урбанізація та здоров’я", м. Київ, 7-8 квітня 2010 року). – 2010. – №1. – С.136-137.

  • Новак В.Л., Кондур В.Б., Масляк З.В., Гутор Т.Г. Захворюваність і поширеність хвороб крові та кровотворних органів серед дорослого населення України. / Матеріали ювілейної науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів “Актуальні проблеми гематології та трансфузійної медицини”, Львів, 27-28 травня 2011. – С. 138-140.

  • Гутор Т.Г. Моніторинг стану здоров’я населення – як механізм підвищення якості надання медичної допомоги на рівні ПМСД /Матеріали ХІІІ конгресу СФУЛТ, Львів, 30 вересня – 03 вересня 2010. – С. 711.

  • Дячишин В.І. Лікар-менеджер системи охорони здоров”я /Матеріали XIІІ Конгрес Світової Федерації Українських лікарських товариств, 30 вересня-03 жовтня м. Львів: тези доповідей, Львів - Київ – Чікаго, 2010. - С. 715-716.

  • Яхно Г.Г. До 135-ліття від дня народження Українського мікробіолога Щасного С.М. /Матеріали XIІІ Конгрес Світової Федерації Українських лікарських товариств, 30 вересня- 03 жовтня м. Львів: тези доповідей, Львів - Київ – Чікаго, 2010. - С. 160.

  • Ковальська І.М. Про прогностичні тенденції захворюваності на рак молочної залози серед жінок в Україні на довготривалий період /Матеріали XIІІ Конгрес Світової Федерації Українських лікарських товариств, 30 вересня- 03 жовтня м. Львів: тези доповідей, Львів - Київ – Чікаго, 2010. - С. 719-720.

  • Мудра М.М. Фіскальні можливості розширення доходної частини місцевих бюджетів / XIII міжнародна науково-практична конференція “Фінанси України”.- 2010 р. С.49-52

  • Цицько М.В., Римар С.М. Степан Володимирович Балей – видатний український психолог, лікар, психоаналітик та філософ /Матеріали XIІІ Конгрес Світової Федерації Українських лікарських товариств, 30 вересня- 03 жовтня м. Львів: тези доповідей, Львів - Київ – Чікаго, 2010. - С. 157.

  • Цицько М.В., Тимочко М.І. Юліан Мовчан – лікар і громадський діяч /Матеріали XIІІ Конгрес Світової Федерації Українських лікарських товариств, 30 вересня- 03 жовтня м. Львів: тези доповідей, Львів - Київ – Чікаго, 2010. - С. 158.
 1. Автореферати захищених дисертацій: 1

 • Гутор Т.Г. Система моніторингу здоров”я населення на рівні первинної медико-санітарної допомоги.- автореф. дис. канд. мед. наук: Спеціальність – 14.02.03- соціальна медицина / Національний медичний університет ім. О.О. богомольця МОЗ України.- 2010.- 22с.
 1. Патенти, авторські права: 2.

 • Книга “Методичні рекомендації “Нормативне забезпечення діяльності лікаря в процесі проведення експертизи тимчасової втрати працездатності” /Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 38146.- Міністерство освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної власності.- 26.04. 2011 .- 1с.

 • Книга “Правове забезпечення процесу оформлення лікарем основної обліково-звітної документації медичного закладу” / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 38597.- Міністерство освіти і науки України, державний департамент інтелектуальної власності.- 20.06. 2011 .- 1с.
 1. Раціоналізаторські пропозиції: не було.
 1. Участь співробітників у з’їздах, конференціях, симпозіумах.

Зроблено доповідей:

на вітчизняних: 2

 • Науково-практична конференція “Запальні та гнійні процеси органів грудної порожнини” 28-29 квітня 2011 року , м. Львів.

 • XII З”їзд онкологів України, 20-22 вересня 2011 р., Судак, Автономна республіка Крим.


на міжнародних: 15

 • Міжнародна наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2011 р. "Резистентність до протимікробних препаратів та її глобальне поширення", м. Київ, 7-8 квітня 2011 року – 1 доповідь

 • Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні проблеми гематології та трансфузійної медицини», м. Львів, 27-28 травня 2011 – 1 доповідь.

 • XIІІ Конгрес Світової Федерації Українських лікарських товариств, 30 вересня- 03 жовтня, Львів - Київ – Чікаго, 2010. – 1 доповідь.

 • XI з”їзд ВУЛТ, м. Харків, 28-30 вересня 2011 року – 9 доповідей.

 • XIII міжнародна науково-практична конференція “Фінанси України”.- 2010 р. – 1 доповідь

 • ХХ Міжнародний славістичний колоквіум, 19-20 травня 2011 року, Львівський національний університет імені Івана Франка – участь 1.

 • Міжнародна спеціалізована виставка “Медичний форум-2011” – круглий стіл “Профілактика куріння як складова формування здорового способу життя” – 1 доповідь.

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації