Поиск по базе сайта:
Форма 1- додаток 2 до Агентського Договору icon

Форма 1- додаток 2 до Агентського Договору
Скачати 129.1 Kb.
НазваФорма 1- додаток 2 до Агентського Договору
Дата конвертації09.02.2013
Розмір129.1 Kb.
ТипДокументи

Форма 1- Додаток 2 до Агентського Договору
ДОГОВІР №__________

НА КОЛЕКТИВНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


м. Львів “______”_______________ 201__р.


_______________________________________________________________________, надалі “ТУРАГЕНТ” (ліцензія __________________________________________ № ______________ від ____________________ року), який представляє інтереси колективного замовлення групи туристів, в особі _________________________________________, з однієї сторони, та приватне підприємство туристична фірма “СКАРБИ СВІТУ ” (адреса: 79005, м.Львів, вул.Івана Франка, 46, оф.5а, телефон 032 2256186, факс 032 2601963; ліцензія Державної служби туризму і курортів серія AB № 566717 від 13.05. 2011 року), надалі “ТУРОПЕРАТОР”, на підставі договору на реалізацію туристичних послуг №_________ від __________________ р, уклали цей Договір про нижченаведене:


1. Предмет Договору.


1.1. ТУРОПЕРАТОР зобов’язується забезпечити ТУРАГЕНТ надання комплексу туристичних послуг (туристичний продукт), а ТУРАГЕНТ зобов’язується на умовах цього Договору прийняти та оплатити ці послуги.


1.2. Туристична подорож здійснюється за туром: ____________________________________________________

Термін подорожі, ______________________________________


Бронювання квитків на автобус ( поїзд) за маршрутом: ________________________________________________________________________________________________

дата виїзду та приїзду.


1.4. Розміщення в-______ , (в т.ч. транзитне) _____________________________________________________

(назва готелю, категорія)

1.5. Виселення з _______ « ____» 20__ р. О __________год.


1.6. Трансфер _____________ Харчування _____________________________________


1.7. Страховка ______________________________________________________________________


1.8. Екскурсійні програми, що входить до вартості туристичного продукту _ _________

_______________________________________________________________________________________________________


1.9. Додаткові послуги: ______

_______________________________________________________________________________________________________


1.10. ТУРОПЕРАТОР виступає як посередник між ТУРАГЕНТОМ, з одного боку, і транспортними, страховими компаніями, готелями й іншими підприємствами, установами, які надають послуги, з іншого боку.

По договорам, оформленим ТУРОПЕРАТОРОМ, набуває права і стає зобов'язаним ТУРАГЕНТ, навіть якщо ТУРОПЕРАТОР і був названий в договорі чи вступив у безпосередні відносини по виконанню договору, вчинивши юридичні дії (оплати, оформлення документів і т.д.).  1. Обов’язки сторін.


2.1. ТУРОПЕРАТОР зобов’язується:

2.1.1. Інформувати ТУРАГЕНТА про: основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в’їзних документів та правила в’їзду до країни тимчасового перебування, правила візового та митного режиму; медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки; місцезнаходження, поштові реквізити ТУРОПЕРАТОРА; умови перебування в країні тимчасового перебування туриста; характеристику готелів, у тому числі відомості про правила тимчасового перебування; умови обов’язкового страхування; розміри фінансового забезпечення ; строки і порядок оплати готельного обслуговування; програму туру та можливі зміни в програмі; дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування; ціну і порядок здійснення оплати; характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення; місце перебування організації, уповноваженої ТУРОПЕРАТОРОМ на прийняття претензій ТУРАГЕНТА.

Ознайомити ТУРАГЕНТА із звичаями місцевого населення, з релігійними обрядами, святинями, пам'ятниками архітектури, природи, історії, культури й іншими об'єктами туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, з станом навколишнього середовища, з санітарною та епідеміологічною обстановкою в країні (місці) подорожі.

2.1.2. Забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до розділу 1 цього Договору.

2.1.3. Забезпечити ТУРАГЕНТА необхідними документами: ваучером, страховим полісом, квитками на рейси згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаним в розділі 1 цього Договору.

2.1.4. Надати документ, що підтверджує оплату ТУРАГЕНТОМ вартості туристичних послуг згідно з умовами цього Договору (корінець прибуткового ордеру, квитанція, касовий чек тощо).


2.2. ТУРАГЕНТ зобов’язується:

2.2.1. Своєчасно надати документи, необхідні для оформлення поїздки : _

_______________________________________________________________________________________________________.

2.2.2. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правил в’їзду (виїзду) до країни тимчасового перебування; не порушувати громадський порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування.


2.2.3. Оплатити вартість туристичних послуг в наступному порядку:

30 % вартості туристичних послуг – при підписанні ТУРАГЕНТОМ цього Договору;

70 % вартості туристичних послуг – протягом 3 (трьох) діб з моменту підписання цього Договору або за письмової згоди ТУРОПЕРАТОРА, за домовленістю між сторонами.

У випадку здійснення короткотермінового замовлення (менш ніж за 7 днів до початку поїздки), ТУРАГЕНТ зобов’язується оплатити повну вартість туристичних послуг протягом 24 годин після підписання цього Договору.

Фактом оплати ТУРАГЕНТА вартості туристичних послуг в безготівковій формі вважається момент надходження грошових коштів ТУРАГЕНТА на рахунок ТУРОПЕРАТОРА.

При цьому ризик затримки здійснення банківських операцій відноситься на ТУРАГЕНТА.

2.2.4. Не пізніше ніж за 1 годину до часу виїзду (вильоту) прибути на вказане місце збору групи.

2.2.5. Сплатити ТУРОПЕРАТОРУ грошові кошти у випадку відмови від цього Договору до початку поїздки згідно з п.4.2., п.4.2.1., п. 4.2.2. цього Договору.

2.2.6. Відшкодовувати збитки, заподіяні ТУРОПЕРАТОРУ неправомірними діями групи.

2.2.7. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування.

2.2.8. Оплатити вартість в’їзної візи при зверненні за візою до уповноваженої державної установи згідно з правилами отримання віз.

2.2.9. У випадку зміни транспортною компанією часу відїзду виїхати вчасно до місця збору групи вказаного у інформаційному листі та здійснити вчасно посадку на автобусний рейс відповідно до вказівок ТУРОПЕРАТОРА.

2.2.10. Забезпечити здійснення страхування дитини віком до 1 (одного) року, якщо така дитина подорожує та

самостійно забезпечити здійснення страхування, якщо подорожуючому більше 75 (сімдесяти п’яти) років.

2.2.11. Виконувати пов’язані з наданням туристичних послуг вимоги представників ТУРОПЕРАТОРА та приймаючої сторони.


^ 3. Умови компенсації за ненадані послуги.


3.1. У випадку невиконання умов цього Договору з боку ТУРОПЕРАТОРА, ТУРАГЕНТ має право вимагати повернення оплачених коштів за ненадані послуги, за умови дотримання вимог п. 3.6. цього Договору.

3.2. У випадку відмови ТУРОПЕРАТОРА від виконання цього Договору, ТУРАГЕНТ має право на відшкодування підтверджених документально збитків, заподіяних внаслідок розірвання цього Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини ТУРАГЕНТА.

3.3. У випадку невиїзду групи туристів або окремих осіб з групи внаслідок неправильного оформлення паспорта, всі фінансові витрати по поїздці (ануляцiї) несе ТУРАГЕНТ.

3.4. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках ТУРАГЕНТ пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

3.5. У випадку дострокового припинення ТУРАГЕНТОМ перебування в поїздці, та (або) невикористання замовлених та оплачених послуг, з будь-яких причин, ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за такі дії осіб групи та не здійснює компенсації.

ТУРОПЕРАТОР не відшкодовує ТУРАГЕНТУ витрати, що виходять за межі послуг, вказаних у цьому Договорі.

3.6. У випадку невідповідності умов подорожі умовам цього Договору, ТУРАГЕНТ зобов’язаний повідомити не пізніше 2-х днів з моменту їх виявлення представника приймаючої сторони та повідомити протягом 14 днів з моменту закінчення подорожі ТУРОПЕРАТОРА у порядку, встановленому п.7.2. цього Договору. В іншому випадку претензії ТУРАГЕНТА не приймаються та компенсації не підлягають.


^ 4. Відповідальність сторін.


4.1. ТУРАГЕНТ має право, сплативши ТУРОПЕРАТОРУ штрафні санкції, відмовитись від виконання цього Договору або просити внести зміни до умов, що вказані в розділі 1 цього Договору. Заява про відмову ТУРАГЕНТА від туристичних послуг в письмовій формі приймається ТУРАГЕНТОМ до виконання з дня отримання такої заяви.^ При відмові або зміні Договору:

ТУРИСТ сплачує неустойку у розмірі:

У строк до 25 днів до початку подорожі -

0 (нуль ) відсотків від вартості туристичного продукту (його зміненої чи скасованої частини)

У строк від 25 до 15 днів до початку подорожі -

25 (двадцять п’ять ) відсотків від вартості туристичного продукту (його зміненої чи скасованої частини)

У строк від 15 до 5 днів до початку подорожі -

50 (п’ятдесять ) відсотків від вартості туристичного продукту (його зміненої чи скасованої частини)

у строк менш, ніж за 5 діб, чи дострокове припинення перебування в поїздці

100 (сто ) відсотків від вартості туристичного продукту (його зміненої чи скасованої частини)


4.2. У випадку відмови від виконання цього Договору або зміни його умов ТУРАГЕНТ сплачує ТУРОПЕРАТОРУ штрафні санкції в наступних розмірах:


4.3. ТУРАГЕНТ несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

Несвоєчасна, неповна або неправильна оплата ТУРАГЕНТОМ вартості туристичних послуг дає ТУРОПЕРАТОРУ право відмовити в наданні туристичних послуг з застосуванням штрафних санкцій до ТУРАГЕНТА відповідно до п.4.2. цього Договору.

4.4. У випадку невиконання з вини ТУРОПЕРАТОРА своїх зобов'язань, передбачених Договором, відповідальність ТУРОПЕРАТОРА перед ТУРАГЕНТОМ за цим Договором обмежується розміром подвійної плати вартості туристичного продукту (туристичних послуг).

4.5. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідальних особам групи туристів відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин. Так само ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності, якщо з будь-яких інших причин, які безпосередньо не залежали від ТУРОПЕРАТОРА, в тому числі з причини хвороби, особа з групи туристів не скористалася туристичним продуктом. Будь-які компенсації у цих випадках ТУРАГЕНТУ не виплачуються.

4.6. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за затримки, зміну умов автобусного перевезення, втрату багажу пасажирів, які виникли не з вини ТУРОПЕРАТОРА, а також за невиконання або неналежне виконання автоперевізником, готелем, страховою компанією та іншим суб’єктом надання послуг відповідно зобов’язання по наданню готельних послуг, страхових послуг, послуг з автоперевезення або іншої послуги.

ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за пов’язану з цими діями зміну обсягів та строків надання туристичних послуг. За порушення зобов’язання іншими особами, на яких було покладено його виконання ТУРОПЕРАТОРОМ, відповідальність несе безпосередній виконавець (транспортна компанія, страхова компанія, готель і т.д.)

4.7. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за збереження багажу, цінностей та документів ТУРАГЕНТА та осіб, що подорожують у групі, протягом усього періоду подорожі.

4.8. ТУРАГЕНТ несе повну відповідальність за наявність у осіб, що подорожують у групі, необхідних документів на в’їзд - виїзд, на транзит через територію будь-яких третіх країн за маршрутом подорожі в країну призначення, в тому числі документів, необхідних для вивезення за кордон дітей, та документів на багаж, та компенсує ТУРОПЕРАТОРУ всі витрати у випадку будь-яких порушень ним та (або) особами, що подорожують у групі, візового, прикордонного, митного режиму, включаючи ті витрати, які можуть виникнути у ТУРОПЕРАТОРАу зв’язку з необхідністю сплати штрафів, депортацією осіб групи.

4.9. ТУРАГЕНТ несе повну матеріальну відповідальність по виплаті штрафних санкцій у випадку недотримання ним та особами, що подорожують у групі , міграційних правил держави призначення.

4.10. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за відмову ТУРАГЕНТА у в'їздній візі компетентними організаціями іноземних держав і неможливість, у зв'язку з цим, подорожі та не приймає претензії з цих питань. У такому випадку ТУРОПЕРАТОР не повертає фактично сплачені грошові кошти за туристичний продукт (вартість візи, автобусних квітків, вартість проживання і т.п.), у зв'язку з неможливістю контролювати і впливати на діяльність і правила відповідних установ іноземних держав.

Відмова в видачі візи не є обставиною, що звільняє ТУРАГЕНТА від оплати замовленого туристичного продукту та відповідальності по оплаченому туристичному продукту. В цьому випадку ТУРАГЕНТ вправі заявити про відмову від Договору або про зміну Договору і зобов’язаний буде сплатити ТУРОПЕРАТОРУ штрафні санкції відповідно до п. 4.2, цього Договору.

4.11. Відповідальність за повноту та правильність наданих ТУРОПЕРАТОРУ відомостей про групу туристів та необхідних документів несе ТУРАГЕНТ. Несвоєчасне подання, подання неповних або некоректних даних, заміна чи виправлення даних, необхідних для отримання візи, розцінюється як звернення за новою візою з відповідною додатковою оплатою.

4.12. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за суб’єктивність сприйняття ТУРАГЕНТОМ умов проживання. Також ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності щодо будь-яких незручностей у зв’язку з проведенням на території країни подорожі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт, які виконуються за рішенням місцевої влади державними чи приватними структурами.

4.13. Початком подорожі вважається день виїзду з місця постійного проживання.

4.14. Категорія готелю, якість послуг, що надаються, встановлюються офіційними органами країни за місцем розташування готелю.

4.15. Адміністрація готелів країни перебування може тимчасово змінювати склад устаткування номерів, змінювати харчування, особливо на початку і в кінці сезону. Деякі розваги, послуги та устаткування, що вказані в каталозі ТУРОПЕРАТОРА, не обов’язково можуть бути в наявності протягом туристичного сезону або за рішенням адміністрації готелів можуть бути переведені з безоплатних в платні і навпаки. Жодні компенсації в цьому зв’язку ТУРОПЕРАТОРОМ ТУРАГЕНТУ не здійснюються. Устаткування, що зображене на рекламних фотографіях, необов’язково може бути в наявності протягом туристичного сезону.

4.16. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності перед ТУРАГЕНТОМ за негативні наслідки послуг, придбаних у будь-яких суб’єктів ринку туристичних послуг в країні відпочинку.

4.17. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності перед ТУРАГЕНТ за невідповідність наданих туристичних послуг сподіванням ТУРАГЕНТА та/або, відповідно, за незадоволення від наданих послуг, оскільки уява кожної конкретної особи має особистий та суб’єктивний характер і не може відповідати загальноприйнятим нормам, у тому числі тим, що встановлені офіційними органами та/або затверджені законодавством країни подорожі.

4.18. Відомості про правила поведінки у країні тимчасового перебування, правилах авіаційного перевезення, правилах перетину державного кордону та можливих штрафах публікуються в інформаційних матеріалах ТУРОПЕРАТОРА, на сайтах авіакомпаній в мережі Інтернет та на сайтах спеціалізованих державних органів.

ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності перед ТУРАГЕНТОМ та не сплачує компенсацій, якщо група або особа з групи туристів були виселені з готелю за рішенням адміністрації готелю або приймаючої сторони за порушення правил поведінки, зокрема за порушення тиші.


^ 5. Порядок перетину кордонів.


5.1. ТУРАГЕНТ та група осіб, інтереси якої ві н представляє зобов’язаний дотримуватись вимог чинного законодавства України, щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожують.


^ 6. Загальна вартість туристичних послуг.


6.1.

Загальна вартість туристичних послуг

________________________________________________
( цифрами та прописом):


________________________________________________
______________ грн. _______ коп.

________________________________________________^ 7. Порядок вирішення суперечок.


7.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання цього Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - згідно чинного законодавства України.

7.2. Всі претензії ТУРАГЕНТА з питань обслуговування за кордоном або на території України приймаються до розгляду в письмовій формі протягом 14 днів з моменту закінчення подорожі, за наявності складеного на місці Акту, підписаного ТУРАГЕНТОМ і представником приймаючої сторони (готелю, авіакомпанії чи іншого суб’єкта, який не надав чи неякісно надав замовлену ТУРАГЕНТУ у складі туристичного продукту послугу) про ненадання чи неякісне надання послуги.

7.3. У випадку, якщо ТУРАГЕНТ скористався запропонованою йому альтернативною послугою, претензії вважаються необґрунтованими, а послуги за Договором наданими належним чином.

7.4. ТУРОПЕРАТОР не приймає та не несе відповідальності по претензіям, що пов’язані з деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, несправності в роботі кондиціонера, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат та території й т. і.).

7.5. У випадку, якщо ТУРАГЕНТ скористався запропонованою йому альтернативною послугою, претензії вважаються необґрунтованими, а послуги за цим Договором наданими належним чином.


^ 8. Форс-мажорні обставини.


8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме: повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи, пожежі, вибухи, терористичні акти, захоплення заручників, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів, страйк, саботаж, локаут, оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя.

8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі та негайно, але не пізніше 48 годин з моменту їх настання, повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.


^ 9. Додаткові умови.


9.1. У випадку неможливості розміщення у готелі, вказаному в розділі 1 цього Договору, йому надається можливість проживання в іншому готелі такої ж або вищої категорії без додаткової оплати. Заміна готелю в даному випадку не є зміною програми подорожі, обов’язки ТУРОПЕРАТОРА з розміщення групи осіб , яку представляє ТУРАГЕНТ, вважаються виконаними, компенсації щодо зміни умов розміщення не сплачуються.

У виняткових випадках ТУРОПЕРАТОР має право змінювати графік руху за маршрутом та послідовність проведення екскурсійно-культурних заходів.

9.2. У випадку зміни вартості туристичних послуг, що пов’язана з підвищенням цін на транспорт, готельні послуги, оформлення документів більш ніж на 5 % вартості, обумовленої цим Договором, ТУРИСТ має право відмовитись від виконання цього Договору та вимагати повернення раніше сплачених коштів.

9.3. Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.


10. Адреси сторін.

ТУРОПЕРАТОР


ТУРАГЕНТ
^

ПП ТФ “Скарби світу” Україна, Львів, вул.І.Франка, 46/5А

р/р 26001341822600

в ПАТ “Укрсиббанк” МФО 351005

ЗКПО 30707296
Розмір Розмір фінансової відповідальності Туроператора ладає 20000 (двадцять тисяч) євро. Гарантія видана ВАТ АкціонАкціонерний комерційний банк розвитку малого та середн середнього бізнесу “Антарес”.ДОГОВІР № ______ на реалізацію туристичних послуг від “___” ___________ 20__ року


За та від імені Туроператора __________ За та від імені Турагента __________
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації