Поиск по базе сайта:
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти icon

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Скачати 76.63 Kb.
НазваЛьвівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Дата конвертації24.05.2013
Розмір76.63 Kb.
ТипДокументиЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


79007‚ м. Львів‚ вул. Огієнка, 18а тел./факс +38 0322 724773 e-mail: loippo@ukr.net www.loippo.lviv.ua
Від_11.01.2012 р.__№_16___

На ________ від ____________

Завідувачам рай(міськ)методкабінетів


Про порядок проведення

другого (обласного) туру

Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2012»


На виконання наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 21 листопада 2011 року №937 „Про проведення першого і другого турів Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2012” другий (обласний) тур конкурсу буде проведено у два етапи та фінал.

Повідомляємо, що до ^ 25 січня 2012 року необхідно подати матеріали переможця І туру в кожній номінації («Українська мова та література», «Біологія», «Іноземна мова» (англійська), «Етика», «Фізична культура») в інститут (кабінет координаційно-методичної діяльності). Матеріали учасників ІІ туру оформляються та подаються відповідно до рекомендацій, що додаються на трьох аркушах.


^ На першому етапі ІІ туру члени журі вивчатимуть та оцінюватимуть надіслані на конкурс матеріали.

Крім цього, кожен конкурсант:

а) виконує письмову роботу. Вона передбачає перевірку фахової підготовки учасників Конкурсу, володіння ними методикою викладання предмета, а також загальної ерудиції, виконання творчого завдання. Форму, зміст і тривалість виконання роботи визначає журі. Тривалість – до 1 год.

б) демонструє презентацію та проходить співбесіду. Співбесіда проводиться після презентації кожного конкурсанта і передбачає дискусію за змістом проблеми, над якою працює вчитель. Кількість запитань визначає журі. Тривалість – до 15 хв.

За результатами першого етапу ІІ туру конкурсу в кожній номінації визначаються по 12 учасників другого етапу змагань. Результати цього туру будуть оприлюднені на сайті інституту до 14.00 год наступного дня після проведення випробувань.


^ На другому етапі ІІ туру конкурсу кожен учасник:

а) проводить майстер-клас «Я роблю це так», що є однією з форм презентації досягнень конкурсанта як педагога, де він виконує роль вчителя, розкриваючи методи своєї роботи та оригінальні ідеї. Тривалість – до 15 хв.

б) виконують практичну роботу тривалістю до 1,5 год. Форму, зміст роботи і тривалість виконання визначає журі.

За результатами другого етапу ІІ туру конкурсу в кожній номінації визначаються по 5 учасників фіналу.


^ У фіналі кожен учасник:

а) проводить урок, дата проведення якого, тема, клас визначаються напередодні жеребкуванням. Урок має бути ілюстрацією представленого досвіду роботи вчителя, його творчого підходу щодо використання сучасних інноваційних технологій та здатності продукувати нові.

б) безпосередньо після уроку конкурсант проводить його самоаналіз. Самоаналіз – це власний аналіз і оцінка уроку в цілому та окремих його етапів. Учасник аналізує хід уроку, результати своєї та учнівської діяльності на уроці, оцінює особливості та рівень підготовки учнів; порівнює з уроками, які проводить у своїх класах, вказує на свої помилки та прорахунки. Учасник має показати вміння чітко і конкретно формулювати мету, завдання та визначати тип уроку. Члени журі можуть ставити питання для одержання додаткової інформації про результати діяльності вчителя та учнів на уроці.


За результатами всіх випробувань визначаються переможець та чотири лауреати Конкурсу.


Оцінювання кожного етапу відбувається за бальною системою з урахуванням специфіки навчальної дисципліни. Переможці кожного етапу та конкурсу в цілому визначаються за найбільшою сумою набраних балів. При однаковій сумі балів переможець визначається за більшою кількістю балів, набраних за проведення уроку.


^ Заступник директора М.Кацюба

Додаток

Перелік

матеріалів учасника другого туру

Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»


Реєстрація учасника другого туру Конкурсу здійснюється за умови подання ним повного комплекту матеріалів, що містить:

 1. особисту заяву учасника, написану власноруч, на ім'я голови оргкомітету про участь у Конкурсі, якою підтверджує обізнаність з умовами проведення Конкурсу;

 2. анкету учасника Конкурсу встановленого зразка (додаток 1);

 3. лист-представлення місцевого органу управління освітою (обсяг – до 1 друкованої сторінки);

 4. висновок методичного кабінету про педагогічну та методичну діяльність учасника конкурсу (обсяг - до 2 друкованих сторінок);

 5. опис власного педагогічного досвіду з розв'язання проблеми, над якою працює вчитель, в якому мають бути розкриті індивідуальні особливості роботи вчителя, сучасні та авторські форми й методи вирішення проблеми (обсяг – до 5 друкованих сторінок) та презентацію власного педагогічного досвіду в програмі Роwег Роіпt (15 слайдів) (додаток 2);

 6. розробки уроків різних типів (4-5 уроків) з повним дидактичним забезпеченням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (електронний варіант);

 7. розробку одного позакласного заходу як практичне підтвердження роботи над проблемою (електронний варіант);

 8. фотографії (одне кольорове фото розміром 9x14, та 4-5 сюжетних фотоматеріалів про педагогічну діяльність в електронному варіанті без зменшення розміру);

 9. перелік публікацій вчителя (якщо такі є);

 10. список використаної літератури;

 11. зміст матеріалів, наданих на Конкурс, із зазначенням сторінок.


Документи оформляються відповідно до поданого вище переліку на паперових (крім уроків та позакласних заходів) та електронних носіях.

Матеріали на паперових носіях, подаються в одному примірнику зібраними в папку, а в електронному варіанті – на 1-2 компакт-дисках у пластиковому футлярі із зазначенням номінації, прізвища, імені та по батькові учасника Конкурсу, а також міста (району), який він представляє.

Не підлягають розгляду матеріали, підготовлені з порушенням вимог щодо їх оформлення, а також ті, що надійшли із запізненням.

Матеріали, надіслані на Конкурс, не повертаються.

Додаток 1

АНКЕТА

учасника всеукраїнського конкурсу «Учитель року»
Прізвище, ім’я та по батьковіДата і місце народженняПовна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mailПаспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації)Ідентифікаційний кодЯкі навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломомМісце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу, e-mail)Стаж роботи: загальний,
у тому числі педагогічний:Кваліфікаційна категоріяЗванняДержавні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження)Класи, в яких викладаєтеМова викладанняПроблема (тема), над якою працюєтеІнноваційні форми роботи та технології, що використовуютьсяНавчальна література, якою користуєтесь при підготовці до уроку

18.

Ваше педагогічне кредо

19.

Опишіть (у формі короткої замітки обсягом до однієї сторінки) власний особистісний і педагогічний портрет

20.

Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням

21.

Підпис учасника _____________________ Дата______________________Додаток 2


Опис та презентація власного досвіду


    1. В описі досвіду вчитель висвітлює проблему, над якою працює, форми і методи її вирішення, розкриває індивідуальні особливості своєї роботи.

    2. Опис досвіду подається в паперовому та електронному вигляді. Електронний варіант виконується в Microsoft Word. Обсяг – до п’яти друкованих сторінок.

    3. Готуючи опис досвіду, можна скористатися такою послідовністю:

 • обґрунтування актуальності досвіду, його практична значимість;

 • висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційна значущість;

 • перелік наукових чи практичних досліджень, на яких ґрунтується робота, наукові концепції та теорії яких авторів використовуються;

 • розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;

 • розкриття запропонованих інновацій щодо організації навчально-виховного процесу;

 • аналіз результатів професійної діяльності, динаміка змін якості навчальних досягнень учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо;

 • проблеми і труднощі, які виникають в процесі роботи, шляхи їх подолання;

 • власна точка зору на зміст, форми, методи, прийоми, засоби навчання учнів предмету, який він викладає.

4. Презентація досвіду виконується в програмі Microsoft Power Point, обсяг презентації – до 15 слайдів.

При підготовці презентації необхідно враховувати наступне:

 • матеріал слід викладати стисло з максимальним інформуванням тексту, в чіткому порядку, без нагромаджень;

 • інформацію необхідно ретельно структурувати;

 • висновки, визначення, правила тощо подавати великим планом, бажано ілюструвати фотографіями, малюнками, схемами;

 • другорядну інформацію слід вміщувати внизу сторінки;

 • для унаочнення інформації бажано використовувати діаграми, схеми тощо;

 • графіки, схеми, малюнки, ілюстрації тощо повинні органічно доповнювати текст, мати чіткі пояснення;

 • рядок має містити 6 – 8 слів, а слайд 6 – 8 рядків;

 • загальний обсяг тексту не повинен перевищувати 50-ти слів;

 • заголовок має містити і великі, і малі літери;

 • слайди мають бути не надто яскравими, витримані в одному стилі;

 • під кожним слайдом має бути підпис автора.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації