Поиск по базе сайта:
7 клас (2011-2012 н р.) Українська література І. Напишіть твір-роздум на тему icon

7 клас (2011-2012 н р.) Українська література І. Напишіть твір-роздум на тему
Скачати 77.28 Kb.
Назва7 клас (2011-2012 н р.) Українська література І. Напишіть твір-роздум на тему
Дата конвертації24.05.2013
Розмір77.28 Kb.
ТипДокументи

Завдання для міської, районної олімпіади з української мови та літератури

7 клас (2011-2012 н.р.)

Українська література


І. Напишіть твір-роздум на тему „ Чого варті у житті слова?”

12 б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

5 б.

 1. До якої групи лірико-побутових пісень належать козацькі та чумацькі пісні?

 2. У чому полягає секрет розміру коломийкового вірша?

 3. Які мовні засоби надають повісті І. Франка «Захар Беркут» особливого колориту, неповторності?

 4. Яка основна думка балади Т. Шевченка «Тополя»?

 5. Про який твір сказано так: «Внутрішня структура цього пристрасного монологу побудована на поступовому підвищенні: від спокійного плинного звертання до слухачів відбувається наростання емоцій»?


^ Українська мова

І. Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції). 8 б.

Мороз прилине синьо і прозоро розвісить скрізь сивий дим інею.

ІІ. Укажіть іменники жіночого роду. Доберіть до кожного з них прикметники, узгоджуючи їх граматичні значення. Словосполучення запишіть.

Адреса, продаж, дівча, непосида, Перу, путь, кенгуру, авеню, собака, бідолаха, нероба, ступінь, м’якуш, мати. ^ 5 б.

ІІІ. Утворіть слова за допомогою суфіксів –ськ(ий) або-ств(о):

Чукотка, Прага, Париж, Сиваш, латиш, товариш, казах, рибалка, брат, людина.

^ 5 б.

ІУ. З’ясуйте синтаксичну роль інфінітива. 5б.

А) Дали наказ виступати. Б) Ми повинні вчитися. В) Наказали виступати. Г) Прийшли вчитися. Д) Вчитися – наш обов’язок.


Усього 40 б.


Завдання для міської, районної олімпіади з української мови та літератури

8 клас (2011-2012 н.р.)

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на тему «Тільки родина – як вічна зернина на невмирущому полі життя…»^ 12 б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

5 б.

 1. Яка найважливіша особливість художнього образу?

 2. Про яку історичну пісню сказано так: «Цей твір багатоголосий. У пісні звучать і героїчні мотиви, і гордість за перемогу, і дошкульна іронія, і навіть сарказм…»?

 3. Який образ-символ використано в пісні «Та, ой, як крикнув козак Сірко»?

 4. У якій пісні поєднуються протилежні почуття: від лагідного попередження коханого, який так боляче образив дівчину, до страшних слів помсти?

 5. Які художні засоби споріднюють «Слово про похід Ігорів» із фольклорними творами?^ Українська мова

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції). 8 б.

А над нами дзвонить даленіючи лебедина пісня і підноситься до ласкавого сонця.

ІІ. Запишіть іменники в родовому відмінку однини:

Пломбір, Париж, Красний Лиман, листопад (назва процесу), радіус, рулет, багаж, гнів, край, пасажир, Дунай, віск, Шевченко, Ігор, університет.

5 б.

ІІІ. Випишіть слова в три колонки залежно від написання: 1) окремо; 2) разом; 3) через дефіс.

Написав(би), немов(би), як(небудь), (чи)мало, (що) разу, казна (що), надумав(таки), все (ж), тільки(що). ^ 6 б.


ІУ. Перебудуйте речення в односкладні й запишіть. Визначте їх вид. 4б. 1.Колискова пісня передає багатющий світ материнських почуттів, безмежну любов до своєї дитини. 2. У пісню для немовляти мати вкладала найсокровенніше. 3. А ще – вплітала калину, символ краси, сили, фізичного й морального здоров’я дитини. 4. Коли ти станеш уже зовсім дорослим, згадуватимеш пісні, які колись співала тобі мама.


Усього 40 б.


Завдання для міської, районної олімпіади з української мови та літератури

9 клас (2011-2012 н.р.)

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на тему «Людину називають Людиною, коли вона спроможна відповідати за свої вчинки» ^ 12 б.


ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

5 б.

1. Як Іван Вишенський визначив у «Посланні до єпископів» головну ідею своєї творчості?

2 Які є види шкільної драми?

3. Які жанри перекладної літератури були найпопулярнішими?

4. Що таке алюзія? У якому творі вона використана?

5. Чим вирізняється балада серед інших пісенних жанрів?

Українська мова

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Побудуйте його структурну схему. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції та її компонентам як простим реченням). 10 б.

Річка широка та глибока а вода синя та чиста і котиться вона виблискуючи та шумуючи.


ІІ. Укажіть прикметники, від яких можна утворити ступені порівняння; запишіть їх усіма можливими способами. 3 б.

Голий, бордовий, високий, низький, синюватий, мертвий, милий, горбатий, масовий.


ІІІ. Подані іменники поставте в орудному відмінку однини. Поясніть написання.

Бандероль, більшість, велич, віддаль, Волинь, галузь, єдність, зустріч, кров, любов, мужність, пам'ять, суміш, чверть, подорож.

^ 5 б.


ІУ. Від поданих іменників утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові.

Лука, Сава, Кузьма, Захар, Юрій, Микола, Хома, Ілля, Анатолій, Сидір. 5 б.

Усього: 40 б.


Завдання для міської, районної олімпіади з української мови та літератури

10 клас (2011-2012 н.р.)

Українська література

І. Написати твір-роздум на тему «Висока духовність немислима без почуття власної гідності».

^ 12 б.

ІІ. Дати відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

5 б.

 1. До яких жанрів належать такі твори І. Карпенка-Карого: «Мартин Боруля», «Хазяїн», «Безталанна», «Сава Чалий»?

 2. Де і коли було відкрите Наукове товариство імені Тараса Шевченка?

 3. У чому полягала життєва мета І. Нечуя-Левицького?

 4. Яка авторська позиція у повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького?

 5. Кому Михайло Старицький присвятив баладу «Гетьман»?


ІІІ. Установіть відповідність між прикладами і тропами. 4 б.

Приклад Троп

1)Я в снах колись стрівся з А - синекдоха

нею в терновому саду. Б - порівняння

2) Слухати Солов’яненка - В – метонімія

насолода. Г - епітет

3).Поезія згубила камертон. Д - метафора

4)Усі чекали вечері, бо досі крихти

в роті ніхто не мав.


^ Українська мова

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Побудуйте його структурну схему. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції та її компонентам як простим реченням). 10 б.

Сумно і смутно людині коли обертаючись до найдорожчих джерел дитинства та юності нічого не бачить вона дорогого небуденного.

.

ІІ. Відшукайте стійкі лексичні сполучення слів, у яких стираються ознаки якісних, відносних чи присвійних прикметників.

Біла хустина, залізні нерви, залізні дроти, вовча натура, Франкові твори, вовчий апетит, лисяча хитрість, собачий холод, собача будка. 5 б.


ІІІ. Як правильніше сказати українською мовою: навшпиньках чи навшпиньки? Відповідь аргументуйте.

4 б.


ІУ. Побудуйте синонімічні ряди до дієслів: гаятися, бентежити, гребувати, майоріти, стямитися.

5 б.

.

Усього: 45 б.


Завдання для міської, районної олімпіади з української мови та літератури

11 клас (2011-2012 н.р.)

Українська література

І. Написати твір-роздум на тему «Чудова думка втрачає всю свою цінність, коли вона погано висловлена» Вольтер. 12 б.

ІІ. Дати відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

5 б.

 1. Хто з українських митців згуртував, а потім зруйнував організації «Ударна група поетів-футуристів» і Аспанфут?

 2. Кого з поетів-модерністів двічі висували на здобуття Нобелівської премії, називали «князем української поезії»?

 3. У творчості яких письменників знайшли своє продовження авангардистські пошуки М. Семенка?

 4. Про кого з письменників літературознавець О. Білецький сказав: «Музика заполонила його світосприймання…».

 5. Який основний мотив вірша П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить…»?


ІІІ. Установіть відповідність між художніми засобами й прикладами. 4 б.

Художній засіб Приклад

1. Неологізм А. Я сестру вашу так любив –

Дитинно, злотоцінно.

2. Порівняння Б. Де тополя росте,

Серед поля стою

3. Уособлення В. Я Ваші очі пам'ятаю,

Як музику, як спів.

4. Алегорія Г. Ви знаєте, як сплять старі гаї?

Вони все бачать крізь тумани.

Д. Одчиняйте двері –

Наречена йде!


^ Українська мова

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Побудуйте його структурну схему. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції та її компонентам як простим реченням). 10 б.

Мабуть немає киянина чи гостя столиці України якого б не вражала велич і краса Софійського собору.

ІІ. Запишіть подані слова та словосполучення у формі кличного відмінка. 3 б.

Пані Олена, Валерій Петрович, друг Петро, швець, Ольга Федорівна, брат Андрій, юнак, колега Петричук, молодець.


ІІІ. Поясніть лексичне значення власне українських слів. Уведіть кожне слово в речення.

Гарний, вишуканість, громада


ІУ. Запишіть подані нижче слова правильно, розкривши дужки та знявши скісну риску:

При/все/людно, по/де/куди, будь/де, сімсот/п…ятдесяти/семи/кілометровий, аби/куди, пів/ящика, пан/(є) (Є) вропейський, (Ш) (ш) евченківське слово, (К) (к) київські (В) (в) улиці, місто (С) (с) ухий (Л) (л) иман, (Ф) (ф) ранкова поема, брунатно/сірий, рука/в/руку, рано/по/раненьку, у/сто/крат. 5 б.

Усього: 45 б.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації