Поиск по базе сайта:
План роботи Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2009 рік icon

План роботи Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2009 рік
НазваПлан роботи Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2009 рік
Сторінка1/10
Дата конвертації13.02.2013
Розмір1.99 Mb.
ТипПлан
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


План роботи

Львівського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

на 2009 рік


Львів – 2009

План роботи Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2009 рік. - Львів: ЛОІППО, 2009.- 96 с.


Редакційна колегія: Шиян Р.Б. (голова), Кацюба М.Р., Пастушенко Н.М., Танчин І.З. (заступники голови), Шаповал Г.І. (відповідальний секретар), Барна М.М., Гарцула О.Є., Гриза Л.С., Дуда О.Д., Замрикіт Н.Р., Каличак О.М., Козлова Л.Г., Корнієнко І.О., Корж Н.П., Новикова Н.І., Пастушенко Р.Я., Ремажевська В.М., Сенчишин Я.Б., Тисовська О.С., Шиян О.І.


План роботи обговорено і затверджено на розширеному засіданні вченої ради

Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 21 січня 2009 року, протокол №1


© ЛОІППО, 2009


Вступ

Навчальна, наукова та організаційно-методична діяльність підрозділів Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти спрямована на поглиблення, розширення й оновлення професійних знань учителя, його умінь і навичок, а також на розв’язання завдань, визначених Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа).

Основні напрями функціональної діяльності інституту визначені його Статутом. Це, зокрема:

  • виконання функцій координаційного, науково-методичного та інформаційного центру в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

  • запровадження гнучкої системи безперервної освіти педагогічних працівників з вищою освітою, підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до ліцензійного обсягу;

  • апробація нових програм, підручників, посібників, навчально-методичних комплексів;

  • надання науково-методичної і консультативної допомоги районним і міським методичним кабінетам, дошкільним, загальноосвітнім та позашкільним навчальним закладам;

  • підготовка обдарованих дітей до участі в олімпіадах, конкурсах; аналіз і оцінка діяльності педагогічних працівників, рівня освіченості учасників навчально-виховного процесу дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

  • здійснення міжнародного співробітництва, укладання угод із зарубіжними установами і закладами освіти, участь у міжнародних програмах і проектах;

  • удосконалення і розвиток навчально-матеріальної, інформаційної бази для підвищення ефективності навчання, самоосвіти, наукових досліджень.

Виконання їх забезпечуватимуть працівники семи кафедр та восьми кабінетів інституту (додаток 1).

Засобами реалізації цих завдань будуть курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також різні організаційні форми роботи з професійного розвитку педагогічних працівників області у міжкурсовий період (додаток 2).

Додаток 1

Структурна схема
^

Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освітиДодаток 2

Структурна схема забезпечення методичного керівництва районними підрозділами підвищення кваліфікації педагогічних кадрівЛьвівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Інформаційні наради
Організація і проведення представницьких педагогічних заходів

Семінари
Організація і проведення конкурсів, змагань з учнями загальноосвітніх навчальних закладів

Творчі об’єднання
Видавнича діяльність

Вивчення та аналіз роботи методиста рай(міськ)метод-кабінету з організації діяльності з педагогічними праців-никами у міжкурсовий період
Представлення матеріалів у засобах масової інформації

Вивчення та аналіз стану навчально-виховної і методичної роботи в загальноосвітніх (дошкільних, позашкільних) навчальних закладах області
Науково-методичний супровід апробації і впровадження перспективного педагогічного досвіду та інноваційних технологій
Вчена рада інституту
Міжнародні зв’язки

Районні (міські) підрозділи підвищення кваліфікації педагогічних кадрівІ. НАУКОВА РОБОТА

^ Таблиця 1.1


Напрями наукових досліджень кафедр


з/п

Назва кафедри

Тематика науково-дослідної роботи

1.

Кафедра

освітньої політики

Управлінська компетентність керівника ЗНЗ в умовах освітнього округу

2.

Кафедра

педагогіки

Моніторингове дослідження якості мовної та математичної освіти учнів 3 (4)-х класів

3.

Кафедра

корекційної педагогіки

Створення орієнтованої на інтеграцію дитини в суспільство системи комплексної реабілітації дітей

з вадами психофізичного розвитку різних нозологій, починаючи з раннього віку

4.

Кафедра

гуманітарної освіти

Формування ключових компетенцій навчальними предметами галузі «Мови і літератури»: дидактичний аспект

5.

Кафедра суспільствознавчої

та культурологічної освіти

Науково-педагогічні основи виховання громадянського патріотизму в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

6.

Кафедра природничо-математичної освіти

Природничо-математична освіта у 12-річній школі: дидактико-методологічний аспект

7.

Кафедра життєвих компетентностей

Розвиток життєвих компетентностей учасників навчально-виховного процесу

Таблиця 1.2


^ Напрями наукових досліджень науково-педагогічних працівників


з/п


Прізвище, ім’я, по батькові

працівника кафедри

Тематика науково-дослідної роботи

Строк виконання^ Кінцевий результат

Завдання на 2009 рік


Кафедра життєвих компетентностей


1.

Шиян Олена Іллівна

Державна освітня політика з питань здорового способу життя


2009-2012

Монографія, науково-методичні рекомендації щодо реалізації регіональної освітньої політики з питань здорового способу життя молоді

Участь у конференціях, публікація статей, підготовка

матеріалів до науково-методичного збірника

2.

Кудрик Ліліана Григорівна

Проблема духовного розвитку людини і духовне виховання та самовиховання


2009

Науково-методичні рекомендації з питань духовного розвитку людини і духовного виховання та самовиховання

Участь у конференціях, публікація статей, підготовка

матеріалів до науково-методичного збірника

3.

Носкова

Маргарита Вячеславівна

Підготовка вчителів до використання ІКТ та Інтернет - технологій на уроках в середній школі в системі післядипломної педагогічної освіти


2009-2011

Науково-методичні рекомендації з питань використання ІКТ та Інтернет - технологій на уроках в середній школі в системі післядипломної педагогічної освіти

Участь у конференціях, публікація статей, підготовка

матеріалів до науково-методичного збірника

4.

Турчик Ірина Хосенівна

Освітня політика країн світу щодо формування здоров’я учнів на уроках фізичної культури

2009

Науково-методичні рекомендації з питань освітньої політики країн світу щодо формування здоров’я учнів на уроках фізичної культури

Участь у конференціях, публікація статей, підготовка

матеріалів до науково-методичного збірника

5.

Палюшок

Лілія Володимирівна

Підвищення кваліфікації вчителів інформатики в системі післядипломної педагогічної освіти

2009-2012

Науково-методичні рекомендації з питань підвищення кваліфікації вчителів інформатики в системі післядипломної педагогічної освіти

Участь у конференціях, публікація статей, підготовка

матеріалів до науково-методичного збірника

6.

Микитюк Оксана Михайлівна

Людина як феномен. Особливості впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчальному закладі

2009

Науково-методичні рекомендації з питань особливостей впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчальному закладі

Участь у конференціях, публікація статей, підготовка

матеріалів до науково-методичного збірника

7.

Іванова Марія Андріївна

Готовність шкільної системи до навчання в галузі здоров’я на засадах розвитку навичок здорового способу життя

2009-2012

Науково-методичні рекомендації «ШСЗ –як модель безпечного та нешкідливого навчального середовища»

Участь у конференціях, публікація статей, підготовка

матеріалів до науково-методичного збірника

8.

Воробець Дмитро Зіновійович

Збереження репродуктивного здоров’я учнів

2009-2011рр.

Науково-методичні рекомендації з питань розробки діагностично-лікувального алгоритму щодо репродуктивного здоров’я учнів

Підготовка та здача до друку статей по темі наукової роботи, підготовка

матеріалів до науково-методичного збірника


^ Кафедра педагогіки


1.

Барна

Марія Михайлівна


Волощенко

Ольга Володимирівна


Козак

Олександра Петрівна


Самофал

Ярослав Васильович


Моніторингове дослідження якості мовної та математичної освіти учнів 3 (4)-х класівСічень-Грудень

2008р.


Січень-червень 2009р.Рукописи аналітичних записок за результатами моніторингових досліджень


Науково-технічний звіт за результатами моніторингового дослідження якості мовної та математичної освіти учнів 3 (4)-х класів пілотних СЗШ Яворівського району.Провести 5 етап моніторингового дослідження

Підготувати до друку аналітичну записку за результатами 5 етапу дослідження.

Узагальнити матеріали. Підготувати науково-технічний звіт за результатами моніторингових досліджень якості мовної та математичної освіти учнів 3(4) класів пілотних СЗШ Яворівського району.

Заслухати дане питання на спільному засіданні кафедри та ради Яворівського методичного кабінету.


2.


Білан

Олександра Іванівна


Моніторингове дослідження якості навчання дітей середнього та старшого дошкільного віку з розділу природа за Програмою навчання та виховання дітей в ДНЗ


Січень-Грудень 2009р.


Науково-технічний звіт за результатами
моніторингового дослідження

Провести моніторингове дослідження у середніх та старших групах ДНЗ Яворівського району


Підготувати до друку аналітичну записку за результатами моніторингового дослідження


Підготувати науково-технічний звіт за результатами моніторингових досліджень


Заслухати дане питання на спільному засіданні кафедри та ради Яворівського методичного кабінету


Заслухати дане питання на спільному засіданні кафедри та ради Яворівського методичного кабінету


^ Кафедра корекційної педагогіки
Завідувач кафедри, канд. пед. наук, доцент Ремажевська В.М.

Створення моделі ранньої комплексної допомоги дітям з сенсорними порушеннями

2019 р.

Монографія

Узагальнення літератури.Завідувач кафедри, канд. пед. наук, доцент Ремажевська В.М.

Науково-методичні засади навчання дітей з полісенсорними порушеннями в Україні

2019 р.

Навчальний план.

Корекційно-розвиткова програма.

Розробка навчального плану та корекційно-розвиткової програми для учнів 1-го класу.Матвєєва М.П.

Розвиток довільності поведінки розумово відсталих школярів.

2012 р.

Монографія

Узагальнення літератури та результатів експериментуГлазунова К.М.

Психофізіологічна діагностика нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

2013 р.

Науково-методичні рекомендації

Опрацювання літератури.Коса Е.К.

Робота з батьками дітей раннього віку з проблемами розвитку в умовах центрів розвитку дитини.

2010 р.

Рекомендації

Поради для батьківМарунич Л.А.

Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку

2010 р.

Інструктивно-методичний лист

Проект Положення про логопедичні пункти дітей дошкільного віку.Спірідонова Г.Є.

Науково-методичні засади навчання дітей з полісенсорними порушеннями в Україні

2012 р.

Методичні рекомендації

Розробка програми навчання дітей з полісенсорними дефектамиБровченко Л.М.

Корекція постави слабозорих школярів.
Захист дисертації


Сороківський А.Ю.

Фізична реабілітація дітей з проблемами психофізичного розвитку раннього віку.

2012 р.

Захист дисертації

Вивчення літератури з даної проблеми.
^ Прізвище, ім’я, по батькові працівника кафедри

Тематика науково-дослідної роботи


Кафедра освітньої політики


Шиян Роман Богданович

Нова модель курсової підготовки керівників навчальних закладів

Хобзей Павло Кузьмович

Розробка моделей округу – юридичної особи

Товкало Мирослава Ярославівна

Школа як суб’єкт освітньої політики: керування людськими ресурсами, співпраця з громадою, маркетингова діяльність

Дуда Орися Дмитрівна

Профільне навчання та шляхи його впровадження

Панкевич Алла Ярославівна

Формування навчально-виховного середовища в освітніх округах

Єфімова Світлана Михайлівна


Психологічна готовність керівника ЗНЗ до роботи в умовах освітніх змін (впровадження інклюзивної моделі освіти)

Лучко Олег Миронович

Розробка моделей природо-відповідного навчання і виховання в сучасній педагогічній науці


^ Кафедра гуманітарної освіти


Поліщук Раїса Петрівна

Формування аудіативних умінь і навичок на уроках англійської мови

Приходько Інна Федорівна

Проблема оптимізації змісту шкільної літературної освіти

Захарків Володимира-Олександра Тодорівна

Формування лінгвістичної ерудиції та мовленнєвої компетенції учнів

Пастушенко Наталія Миколаївна

Компетентнісний підхід у навчанні української мови та літератури

Мазур Леонід Олексійович

Захист життя і здоров’я учасників навчально-вихованого процесу

Ковальова Людмила Леонідівна

Формування літературних компетенцій у процесі вивчення зарубіжної літератури

Зваричевська Мирослава Василівна

Дидактика літературної освіти в загальноосвітній школі

Кіргач Михайло Йосипович

Формування лінгвістичних комепетенцій учнів на уроках англійської мови


^ Кафедра природничо-математичної освіти


Новикова Ніна Іванівна

Дидактичний аспект підготовки вчителя біології до реалізації нових програм 12-ної школи

Гірний Олег Ігорович

Методологічні аспекти реформи освіти в Україні

Турчинська Орислава Михайлівна

Інноваційні підходи до реалізації програми з географії у 12-річній школі

Романюк Валентина Яківна

Впровадження нових програм з математики у 5-9 класах та оцінювання навчальних досягнень учнів

Бєлінська Інна Вікторівна

Використання педагогічних програмних засобів при викладанні математики

Шаромова Віра Радіонівна

Українознавчий аспект викладання фізики в школі.

Впровадження нових програм викладання фізики у 7-9 класах, контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах переходу на нові навчальні програми

Біда Дарія Дмитрівна

Формування готовності вчителів природничих дисциплін до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у загальноосвітній школі

Савчин Марія Михайлівна

Компетентнісний підхід в освіті і хімії

Зінкевич Мирослав Володимирович

Стаття «Ієрархія компонентів навчально-методичного комплекту з географії»


^ Кафедра суспільствознавчої і культурологічної освіти


Опанасюк О.П.

Сучасна культура в контексті стильових тенденцій

Матяшук В.П.

Патріотичне виховання; українська ментальність як чинник виховного процесу; підготовка вихователів ГПД та вчителів правознавства до впровадження інноваційних технологій навчання і виховання в практику роботи.

Івануса Г.П.

Підготовка вчителів до впровадження в навчання предметів суспільствознавчого циклу, інноваційних технологій – шлях до формування громадянина-патріота.

Калашник А.К.

1. Підвищення методичної підготовки вчителя християнської етики.

2. Утвердження християнських та патріотичних цінностей у педагогів.

Сохань Г.С.

Етнопедагогічні аспекти християнського виховання громадянина в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

Гусаков І.М.

Підготовка вчителів до вивчення євроінтеграційних процесів у шкільному курсі історії в контексті формування громадянської свідомості молодого покоління.

Дверій Р.Є.

З’ясування можливостей опанування дітьми музичним інструментарієм на уроках музичного мистецтва та у позаурочний час.

Танчин І. З.

Соціальні зміни і завдання, які постають перед сучасною освітою.^ Таблиця 1.3


Робота над дисертаційними дослідженнями


з/п

Тематика дисертаційного дослідження

Хто виконує

^ Завдання на 2009 рік


Кафедра корекційної педагогіки


1.

Психологічні механізми формування довільності поведінки і діяльності учнів з інтелектуальною недостатністю.

Професор кафедри

Матвєєва М.П.,

канд. псих. наук.,

доцент

Доопрацювання монографії

2.

Науково-методологічні засади створення системи комплексної реабілітації дітей з вадами зору в умовах НРЦ.

Завідувач кафедри, канд. пед. наук, доцент

Ремажевська В.М.

Доопрацювання монографії

3.

Корекція постави слабозорих дітей молодшого шкільного віку в умовах НРЦ

Викладач кафедри

Бровченко Л.М.

^ Кафедра природничо-математичної освіти


1.


Формування готовності вчителів природничих дисциплін до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у загальноосвітній школі.


Біда Д. Д.


Попередній захист

2.


Методика проведення практичних робіт з фізичної географії в основній школі.Зінкевич М.В.


Підготовка висновків до розділів

3.

Методологічні аспекти реформи освіти в Україні.Гірний О.І.


Підготовка другого і третього розділів

4.

Груба топологія на функціональних просторах


Бєлінська І.В.

Підготовка третього розділу

5.

Розвиток шкільної біологічної освіти в Україні (XX - початок ХХІ століття).Новикова Н.І.


Редагування І і ІІ розділів дослідження


^ Кафедра життєвих компетентностей


1.

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою: «Державна освітня політика з питань здорового способу життя»

Шиян О.І.

Дослідження регіональних особливостей державної освітньої політики з питань здорового способу життя молоді

2.

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: «Патогенетичні механізми розвитку сексуальної дисфункції у чоловіків та можливості її комплексної корекції»

Воробець Д.З.

Підготовка та здача до друку статей по темі наукової роботи

3.

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Підготовка вчителів до використання ІКТ та Інтернет-технологій на уроках в середній школі в системі післядипломної педагогічної освіти»

Носкова М.В.

Участь у конференціях, публікація статей, підготовка матеріалів до кафедрального збірника

4.

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Підвищення кваліфікації вчителів інформатики в системі післядипломної педагогічної освіти»

Палюшок Л.В.

Участь у конференціях, публікація статей, підготовка матеріалів до кафедрального збірника


^ Кафедра освітньої політики


1.

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою:

«Формування психологічної готовності вчителя інклюзивного класу».

Єфімова.М.

^ Кафедра гуманітарної освіти


1.

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за темою: «Філософія життя та проблема людської тілесності».


Мазур Л.О.

Затвердити тему докторської дисертації в інституті філософії НАНУ.


^ Таблиця 1.4

Експериментальна робота


з/п

Назва експерименту

Назва документу, що дозволяє експеримент

^ Кінцевий результат


Завдання на 2009 рік

Працівник кафедри, який бере участь у науково-методичному супроводі експериментуВсеукраїнський експеримент МОН України „Науково-методичні засади комплексної психолого-педагогічної, медичної, соціальної реабілітації дітей з полісенсорними порушеннями та глибокими порушеннями зору в контексті раннього втручання”

Наказ МОНУ

№ 174

від 14. 03.08р.

Про проведення науково-педагогічного експерименту „Науково-методичні засади комплексної психолого-педагогічної, медичної, соціальної реабілітації дітей з полісенсорними порушеннями та глибокими порушеннями зору в контексті раннього втручання”

2007 - 2019 рр.

Створення моделі ранньої комплексної допомоги дітям з глибокими вадами зору в Україні;

Створення моделі навчання і реабілітації сліпоглухих дітей в Україні.

Розроблення структурно-функціональної моделі комплексної психолого-педагогічної, медичної, соціальної реабілітації дітей з полісенсорними порушеннями та глибокими порушеннями зору в контексті раннього втручання

Науковий керівник

Ремажевська В.М., канд.пед.наук, доцент, колектив НРЦ «Левеня»Всеукраїнський експеримент Інституту спеціальної педагогіки АПН України «Поглиблене професійно-трудове навчання як засіб соціалізації дітей з порушенням слуху»

Наказ МОНУ №41/2 від 25.01.2002 р.

Науково-педагогічний експеримент «Поглиблене професійно-трудове навчання як засіб соціалізації дітей з порушенням слуху»

2002 - 2009 рр.

Нові педагогічні технології трудового навчання дітей зі зниженим слухом.

Узагальнення матеріалів. Експерименту.

Заключний етап.

Науковий керівник

Засенко В.В., докт. пед. наук, член-корекспонд. АПН , науковий консультант

Ремажевська В.М.,

канд. пед. наук, доцент,

колектив Підкамінської спецшколи-інтернату для дітей зі зниженим слухомУкраїнсько-канадський експеримент «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»

Наказ МОНУ

№ 1087 від 01.12.08 р.

2008-2013 р.р.

Створити інклюзивні програми навчання дітей з особливими потребами у Львівській області та АР Крим.

Розробка моделі інклюзивної освіти.

Керівник групи по розробці освітньої політики у Львівській області

(пілотний проект)

Ремажевська В.М.,

канд. пед. наук, доцент,

Колектив СШ № 95
Всеукраїнський експеримент Інституту психології ім. Г.С.Костюка

АПН України «Система психологічної, медичної, педагогічної та соціальної реабілітації дітей з девіантною та делінкветною поведінкою»


Наказ МОНУ від 07.08.08 р. № 738,

Наказ ГУОН Львівської облдержадміністрації №700 від 12.09.08 р.

Про проведення науково-педагогічного експерименту «Система психологічної, медичної, педагогічної та соціальної реабілітації дітей з девіантною та делінкветною поведінкою»


2008-2010 р.р.

Створення моделі психологічної, медичної, педагогічної та соціальної реабілітації дітей та підлітків з девіантною та делінкветною поведінкою.

Розробка спецкурсу: „Психофізіологічні особливості дітей з девіантною та делінкветною поведінкою”.

Навчання педагогів ЗОШ соціальної реабілітації


Науковий консультант

ст.викладач, канд.біол.наук.

Глазунова К.М.,

колектив Городоцької загальноосвітньої школи соціальної реабілітаціїОбласний експеримент «Науково-методичні засади комплексної психолого-педагогічної та соціальної реабілітації дітей з раннім дитячим аутизмом»

Наказ ГУОН Львівської облдержадміністрації

№ 642 від 13.08 2008 р. Про проведення науково-педагогічного експериментуНауково-методичні засади комплексної психолого-педагогічної та соціальної реабілітації дітей з раннім дитячим аутизмом


2008 - 2018 рр.

Структурно-функціональна модель комплексної психолого-педагогічної та соціальної реабілітації дітей з РДА.

Вивчення умов проведення експерименту на організаційному етапі.

Науковий керівник

Матвєєва М.П., канд. псих.наук, доцент, колектив Львівської спецшколи-інтернату для дітей з важкими вадами мовиОбласний експеримент

«Організація комплексної допомоги дітям з функціональними порушеннями зору»

Наказ ГУОН Львівської облдержадміністрації № 593 від 25.08.05 р.

Про створення експериментально-педагогічного майданчика на базі навчально-реабілітаційного центру для дітей з вадами зору „Левеня”

2005 – 2010 рр.

Створення моделі реабілітації дітей з функціональними порушеннями зору в умовах спеціального навчального закладу.


Апробація корекційних методик, аналіз результативності.

Науковий керівник

Ремажевська В.М.,

канд. пед. наук, доцент, колектив НРЦ «Левеня»Обласний експеримент

«Організаційні та науково- методичні засади діагностично-корекційної діяльності ПМПК в умовах створення орієнтованої на інтеграцію дитини в суспільство системи комплексної реабілітації дітей з вадами

психофізичного розвитку різних нозологій, починаючи з раннього віку»
2008 -2012 р.р.

Розробити та апробувати

систему ранньої (від народження) діагностики та комплексної реабілітаційної допомоги дітям з вадами психофізичного розвитку з метою успішної соціальної адаптації та інтеграції їх в суспільство.

Навчання консультантів ПМПК щодо здійснення психолого- педагогічного обстеження дітей з психофізичними вадами. Розробка документації.

Наукові керівники

Ремажевська В.М.,

канд. пед. наук, доцент,

Матвєєва М.П.,

канд.псих.наук,

доцент
^

ІІ. НАВЧАЛЬНА РОБОТАКафедра педагогіки


з/п

Прізвище та ініціали

Заплановано на Січень-липень 2009 року

^ Заплановано на 2008-2009 навчальний рік

Заплановано

на вересень-Грудень 2008 р.

Виконано

за вересень-Грудень 2008 р.
Всього

Аудит.

Позаауд.

Всього

Аудит.

Позаауд.

Всього

Аудит.

Позаауд.

Всього

Аудит.

Позаауд.

1.

Барна М.М.

37

37

0

450

405

45

300

270

30

413

368

45

2.

Волощенко О.В.

328

287

41

564

508

56

190

170

20

236

221

15

З.

Козак О.П.

496

422

74

750

676

74

250

226

24

254

254

0

4.

Самофал Я.В.

158

128

30

290

260

30

100

90

10

132

132

0

5.

Білан О.І.

383

494

0

575

525

50

190

170

20

192

192

0


^ Кафедра корекційної педагогіки


з/п

Прізвище та ініціали

^ Заплановано на 2008-2009 навчальний рік

Заплановано

на вересень-грудень 2008 р.

Виконано

за вересень-грудень 2008 р.

^ Заплановано на січень-липень 2009 року
Всього

Аудит.

Позаауд.

Всього

Аудит.

Позаауд.

Всього

Аудит.

Позаауд.

Всього

Аудит.

Позаауд.

1

Ремажевська В.М.

110
272

180

92


2

Матвєєва М.П.

420

210

210

210

110

100

217

130

87

203

101

102

3

Коса Е.К.

270

140

140

110

70

40

111

70

41

159

79

80

4

Глазунова К.М.(з о1.09.08)

600

300

300

160

100

60

165

106

59

435

217

218

5

Бровченко Л.М.(до 01.09.08)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Сороківський А.Ю.(з 01.09.08)

170

86

84

80

40

40

86

40

44

84

42

42

7

Марунич Л.А.

340

170

170

170

100

70

199

110

89

141

70

71

8

Спірідонова Г.Є.

340

170

170

170

100

70

188

110

78

152

76

77


Кафедра гуманітарної освіти
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації