Поиск по базе сайта:
Барна М. М., Волощенко О. В., Козак О. П. Орієнтовне календарно – тематичне планування з українського читання icon

Барна М. М., Волощенко О. В., Козак О. П. Орієнтовне календарно – тематичне планування з українського читання
Скачати 469.35 Kb.
НазваБарна М. М., Волощенко О. В., Козак О. П. Орієнтовне календарно – тематичне планування з українського читання
Сторінка1/3
Дата конвертації13.02.2013
Розмір469.35 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3Барна М.М., Волощенко О.В., Козак О.П.


Орієнтовне календарно – тематичне планування з українського читання

(4 клас, ІІ семестр)


Львів – 2012


Українське читання , 4 клас

ІІ семестр (72 год. + 1 год. - резерв часу)з/п
Дата проведення

Тема уроку

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів


(при складанні конспекту уроку державні вимоги доцільно конкретизовувати)


Джерело

^ Людина починається з добра ( 10 год.)

1
Л. Забашта «Людина починається з добра»; «Чарівні окуляри» (притча)

 • виділяє в тексті суттєву інформацію;

 • називає ознаки вірша як жанру;

 • розрізняє вірші за емоційною тональністю;

 • добирає та правильно застосовує під час читання творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає з їх допомогою своє та авторське ставлення до змісту твору;

 • вміє знаходити і пояснювати істотні ознаки певних подій;

 • уміє користуватися загально-навчальними уміннями: формулювати запитання до тексту;будувати діалог;

 • уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності (епітет, метафору, без вживання терміну) порівняння; з’ясовувати з допомогою вчителя їх роль у тексті, створенні художніх образів, описів;

 • співвідносить прочитаний твір з певним жанром;

 • виконує творчі види завдань до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту)

Хрестоматія, частина ІІ, с.3


2
І. Драч «Хіба чекати плати за добро?» «Названий батько» (українська народна казка)

Б.Лепкий «Як мені вас не любити…»

 • знає напам’ять вірш;

 • називає місце події у казках, героїв, пояснює їхні вчинки, мотиви поведінки; відмінність соціально-побутових казок від казок про тварин та героїко-фантастичних (на конкретних прикладах);

 • розрізняє прозові, поетичні, драматичні твори;

- розрізняє народну соціально-побутову казку;

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору; розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце і час подій, як вони пов’язані між собою;

 • читає вголос наприкінці навчального року у темпі, не нижчому 95 сл./хв.; усвідомлено і достатньо вільно читає мовчки у темпі, не нижчому 110 сл./хв.;

 • уміє складати план казки; використовує його для розповіді, різних видів переказу

Хрестоматія, частина ІІ,

с. 4-8

3
«Старий і яблуня» (притча);

Інна Кульська «На автобусній зупинці…»

 • виділяє в тексті суттєву інформацію;

 • самостійно розрізняє, визначає, обґрунтовує елементарні жанрові ознаки літературних творів;

 • самостійно визначає головних і другорядних персонажів твору; встановлює тип персонажа (позитивний, негативний);

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити характери, вчинки головних персонажів твору, їх стосунки з іншими героями;

 • добирає та правильно застосовує під час декламації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає з їх допомогою своє та авторське ставлення до змісту твору

 • вміє знаходити і пояснювати істотні ознаки певних подій; характеризувати дійових осіб; встановлювати смислові зв’язки між частинами тексту;

 • уміє висловлювати емоційно-оцінні судження (морально-етичного і естетичного характеру); обґрунтовувати свою думку;

 • виявляти ставлення автора до зображеного;

 • знає і вміє користуватися прийомами складання римованих рядків

Хрестоматія, частина ІІ,

с. 8 – 9

4
В. Сухомлинський «Добре слово»,

Народні прислів’я про добро

 • знає напам’ять 8-10 прислів’їв, розуміє їх зміст та пояснює, у якій життєвій ситуації доцільно вживати кожне з прислів’їв;

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору; розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • самостійно визначає головних і другорядних персонажів твору; встановлює тип персонажа (позитивний, негативний);

 • розуміє текст, свідомо і достатньо повно відтворює зміст прочитаного;

 • уміє користуватися загально-навчальними уміннями: формулювати запитання до тексту; виділяти основне у творі і характеристиці персонажів; знаходити причиново-наслідкові зв’язки;

 • виконує творчі види завдань до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту);

Хрестоматія, частина ІІ,

с.10 - 11

5
В.Сухомлинський «Усмішка»

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору; розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце і час подій, як вони пов’язані між собою;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події, зовнішність персонажів, їхні характери, вчинки, стосунки з іншими героями;

 • уміє користуватися загально-навчальними уміннями: будувати діалог; виділяти основне у характеристиці персонажів; знаходити причиново-наслідкові зв’язки;

 • співвідносить прочитаний твір з певним жанром;

 • уміє складати план оповідання; використовує його для розповіді, різних видів переказу

«Читанка»,частина ІІ,с. 126

6
«Скалки доброти» (притча»

М.Сингаївський «Дощ із краплі починається»

 • розрізняє прозові, поетичні, драматичні твори;

 • виділяє в тексті суттєву інформацію;

 • пояснює, обґрунтовує вчинки героїв та їхні мотиви; висловлює до них своє та авторське ставлення;

 • вміє знаходити і пояснювати істотні ознаки певних подій; характеризувати дійових осіб; встановлювати смислові зв’язки між частинами тексту;

 • уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності (епітет, метафору, без вживання терміну) порівняння; з’ясовувати з допомогою вчителя їх роль у тексті, створенні художніх образів, описів;

 • виконує творчі види завдань до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту);

Хрестоматія, частина ІІ, с.12

«Читанка»,частина ІІ,с.133;


7
М. Шашкевич «Бджола і горлиця», «Вуж та їжак»

 • знає і видатних культурних діячів;

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору; розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце і час подій, як вони пов’язані між собою;

 • уміє користуватися загально-навчальними уміннями: формулювати запитання до тексту; будувати діалог; аналізувати, порівнювати персонажів; виділяти основне у творі; знаходити причино-наслідкові зв’язки, доводити і формулювати (з допомогою вчителя);

 • уміє висловлювати емоційно-оцінні судження (морально-етичного і естетичного характеру); обґрунтовувати свою думку;

 • виявляти ставлення автора до зображеного

Хрестоматія, частина ІІ,

с. 13

8
Урок позакласного читання (УПЧ)


9-10
А. Чехов «Каштанка»

 • виділяє в тексті суттєву інформацію;

 • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту (епізоди);

 • пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце і час подій, як вони пов’язані між собою;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити місце події, зовнішність персонажів, їхні характери, вчинки, стосунки з іншими героями;

 • читає вголос наприкінці навчального року у темпі, не нижчому 95 сл./хв.; усвідомлено і достатньо вільно читає мовчки у темпі, не нижчому 110 сл./хв.;

 • співвідносить прочитаний твір з певним жанром;

 • пояснює, обґрунтовує вчинки героїв та їхні мотиви; висловлює до них своє та авторське ставлення;

 • самостійно розрізняє, визначає, обґрунтовує елементарні жанрові ознаки літературних творів;

 • уміє складати план оповідання; використовує його для розповіді, різних видів переказу

 • уміє висловлювати емоційно-оцінні судження (морально-етичного і естетичного характеру); обґрунтовувати свою думку;

 • виявляти ставлення автора до зображеного

Хрестоматія, частина ІІ, с.13-19

^ У кожного є співуча пір’їнка ( 9 год.)

11
В. Сухомлинський «Співуча пір’їнка»

Притча про таланти

 • виділяє в тексті суттєву інформацію;

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору; розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • самостійно визначає головних і другорядних персонажів твору; встановлює тип персонажа (позитивний, негативний);

 • самостійно розрізняє, визначає, обґрунтовує елементарні жанрові ознаки літературних творів;

 • уміє користуватися загально-навчальними уміннями: формулювати запитання до тексту; будувати діалог; виділяти основне у творі; знаходити причино-наслідкові зв’язки;

 • виконує творчі види завдань до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту)

«Читанка»,частина ІІ,с.158;


Хрестоматія, частина ІІ,с.20

12-13
П. Бажов «Живинка у справі»

 • виділяє в тексті суттєву інформацію;

 • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту (епізоди);

 • пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце і час подій, як вони пов’язані між собою;

 • пояснює, обґрунтовує вчинки героїв та їхні мотиви; висловлює до них своє та авторське ставлення;

 • розуміє текст, свідомо і достатньо повно відтворює зміст прочитаного;

 • уміє користуватися загально-навчальними уміннями: формулювати запитання до тексту; будувати діалог; аналізувати текст; виділяти основне у творі і характеристиці персонажів; знаходити причино-наслідкові зв’язки, доводити і формулювати (з допомогою вчителя);

 • бере участь в інсценізації прочитаних творів

Хрестоматія, частина ІІ, с.21-26

14
В. Чухліб «Пісня тоненької очеретини»

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору; розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано в тексті; які події, пригоди трапилися, місце і час подій, як вони пов’язані між собою;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити характери, вчинки персонажів;

 • читає вголос наприкінці навчального року у темпі, не нижчому 95 сл./хв.; усвідомлено і достатньо вільно читає мовчки у темпі, не нижчому 110 сл./хв.;

 • уміє висловлювати емоційно-оцінні судження (морально-етичного і естетичного характеру); обґрунтовувати свою думку;

 • виявляти ставлення автора до зображеного

«Читанка»,частина ІІ,с. 169

15
Катерина Білокур (з енциклопедії «101 видатна постать»

 • знає і видатних культурних діячів;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • самостійно розрізняє, визначає, обґрунтовує елементарні жанрові ознаки літературних творів;

 • розуміє текст, свідомо і достатньо повно відтворює зміст прочитаного;

 • уміє користуватися загально-навчальними уміннями: формулювати запитання до тексту; будувати діалог; знаходити причино-наслідкові зв’язки;

 • уміє складати план статті; використовує його для розповіді, різних видів переказу

 • знає і вміє користуватися прийомами; складання римованих рядків

Хрестоматія, частина ІІ, с.27-29

16
УПЧ


17
І. Драч «Славетна співачка»

 • знає і видатних культурних діячів;

 • самостійно визначає відносно завершені і самостійні частини тексту (епізоди);

 • визначає основний смисл твору і розповіді;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • характеризує дійових осіб; встановлює смислові зв’язки між частинами тексту;

 • уміє користуватися загально-навчальними уміннями: формулювати запитання до тексту; виділяти основне у творі і характеристиці персонажів; знаходити причино-наслідкові зв’язки, доводити і формулювати (з допомогою вчителя);

 • знає і вміє користуватися прийомами складання римованих рядків

Хрестоматія, частина ІІ, с.29 - 32

18
Віталій Кличко, Володимир Кличко (з енциклопедії «101 видатна постать»

 • знає і видатних культурних діячів;

 • розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • самостійно розрізняє, визначає, обґрунтовує елементарні жанрові ознаки літературних творів;

 • розуміє текст, свідомо і достатньо повно відтворює зміст прочитаного;

 • уміє користуватися загально-навчальними уміннями: формулювати запитання до тексту; будувати діалог; виділяти основне у творі і характеристиці персонажів; знаходити причино-наслідкові зв’язки, доводити і формулювати (з допомогою вчителя)

Хрестоматія, частина ІІ, с.32 - 33

19
Тематична контрольна робота

Об’єктами контролю й оцінювання з читання є:

 • навичка читання мовчки з урахуванням усіх її характеристик;

 • елементарна обізнаність з колом дитячого читання;

 • елементарна обізнаність з літературознавчими поняттями;

 • уміння працювати з текстами різних жанрів;

виконання творчих завдань на основі прочитаного
^ Поетична світлиця (22 год.)

20
Монографічне вивчення творчості Лесі Українки: сім’я майбутньої поетеси.

Т. Горохович «Перший вірш»;

Леся Українка «Надія»

 • знає видатних культурних діячів;

 • виділяє в тексті суттєву інформацію;

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору; розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • пояснює, обґрунтовує вчинки героїв та їхні мотиви; висловлює до них своє та авторське ставлення;

 • пояснює, як, з яких джерел можна одержати біографічні відомості про майстрів мистецтва слова;

 • читає вголос наприкінці навчального року у темпі, не нижчому 95 сл./хв.; усвідомлено і достатньо вільно читає мовчки у темпі, не нижчому 110 сл./хв.;

 • уміє користуватися загально-навчальними уміннями: формулювати запитання до тексту; будувати діалог; знаходити причино-наслідкові зв’язки, доводити і формулювати (з допомогою вчителя)

Хрестоматія, частина ІІ, с.34-38

21
Монографічне вивчення творчості Лесі Українки: захоплення природою рідного краю.

Леся Українка «Давня весна», «Вечірня година»

 • називає основні теми та жанри творчості письменників, з якими неодноразово зустрічалися під час навчання;

 • знає напам’ять вірш;

 • називає ознаки вірша як жанру; теми опрацьованих віршів;

 • розрізняє вірші за емоційною тональністю;

 • пояснює, як змінюються почуття поета у ліричному вірші (на конкретному прикладі);

 • співвідносить прочитаний твір з певним жанром;

 • добирає та правильно застосовує під час декламації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає з їх допомогою своє та авторське ставлення до змісту твору

 • уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності (епітет, метафору, без вживання терміну) порівняння; з’ясовувати з допомогою вчителя їх роль у тексті, створенні художніх образів, описів

Хрестоматія, частина ІІ, с.38

«Читанка»,частина ІІ,с. 42 - 44

22
Монографічне вивчення творчості Лесі Українки: навчання майбутньої поетеси.

Леся Українка «До мого фортепіано»; «Тиша морська»

 • правильно називає прізвища українських письменників та їх твори;

 • називає ознаки вірша як жанру;

 • розрізняє вірші за емоційною тональністю;

 • пояснює, як змінюються почуття поета у ліричному вірші (на конкретному прикладі);

 • усвідомлює та самостійно визначає тему і основну думку твору; розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків, персонажів;

 • пояснює, які яскраві, влучні слова, словосполучення, вислови допомагають глибше, краще уявити картини природи, місце події, зовнішність персонажів, їхні характери, вчинки, стосунки з іншими героями;

 • добирає та правильно застосовує під час декламації різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає з їх допомогою своє та авторське ставлення до змісту твору;

 • уміє знаходити в тексті засоби художньої виразності (епітет, метафору, без вживання терміну) порівняння; з’ясовувати з допомогою вчителя їх роль у тексті, створенні художніх образів, описів

Хрестоматія, частина ІІ, с.39 - 42
  1   2   3
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації