Поиск по базе сайта:
Положення про Третій Всеукраїнський конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе» Загальні положення icon

Положення про Третій Всеукраїнський конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе» Загальні положення
Скачати 70.19 Kb.
НазваПоложення про Третій Всеукраїнський конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе» Загальні положення
Дата конвертації25.05.2013
Розмір70.19 Kb.
ТипПоложення

Положення

про Третій Всеукраїнський конкурс благодійних проектів

«Добро починається з тебе»


1. Загальні положення


1.1. Це Положення визначає правові, організаційні та фінансові рамки реалізації Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» (далі – Фонд) проекту «Добро починається з тебе» для підтримки ініціатив дітей та молоді щодо їхньої благодійної діяльності.


1.2. Положення ґрунтується на нормах Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, Конвенції про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України «Про удосконалення якості освіти» та відповідає організаційним вимогам Фонду.


1.3. ^ Мета проекту: об’єднання зусиль, бачення та досвіду учасників проекту для відродження в Україні благодійництва як норми суспільного життя і соціальної відповідальності; виховання у дітей та молоді потреби й навичок благодійної діяльності; популяризація дитячих і молодіжних благодійних та соціальних ініціатив, підтримка

соціально-активної учнівської і студентської молоді.


1.4. Третій Всеукраїнський конкурс благодійних проектів (далі – Конкурс) проводить Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Академії педагогічних наук України.


1.5. У Конкурсі можуть брати участь учні загальноосвітніх, професійних та позашкільних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, члени дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань (далі – учасники Конкурсу).


1.6. Термін проведення Конкурсу: серпень 2009 року – липень 2010 року.


1.7. Участь у Конкурсі можуть брати благодійні проекти, терміни реалізації яких співпадають із термінами проведення Конкурсу. Також у Конкурсі можуть брати участь постійно діючі та довготривалі благодійні проекти, етапи реалізації яких мають співпадати із визначеними термінами проведення Конкурсу (15 грудня 2009 року – 10 квітня 2010 року). Всі заходи, час проведення яких виходить за межі вказаного періоду, не будуть розглядатися Національною конкурсною комісією.


^ 2. Пріоритети Конкурсу


2.1. Конкурс проводиться у 2-х номінаціях:

Перша номінація: Конкурс серед дитячих колективів загальноосвітніх, професійних та позашкільних навчальних закладів, дитячих громадських організацій та об’єднань.

Друга номінація: Конкурс серед молодіжних колективів вищих навчальних закладів, молодіжних громадських організацій та об’єднань.


2.2. Подані на Конкурс благодійні проекти будуть розглядатися за такими тематичними напрямками:

- благодійні ініціативи соціального спрямування (підтримка людей похилого віку, інвалідів, дітей з особливими потребами; організація туристичних та спортивно-оздоровчих акцій тощо);

- благодійні ініціативи культурологічного спрямування (організація етнографічних експедицій, допомога у відродженні мистецьких цінностей свого краю, підготовка та поширення інформації про культурні, художні пам’ятки регіону (міста, села) тощо);

- благодійні ініціативи екологічного спрямування (реалізація заходів щодо збереження та відновлення навколишнього природного середовища).

2.3. У проекті має бути передбачено конкретний результат його виконання, соціальні наслідки проведених заходів та акцій для окремих суспільних груп, а також можливості його моніторингу.


^ 3. Підготовка та оголошення Конкурсу


3.1. Організація та проведення Конкурсу здійснюється згідно з цим Положенням.


3.2. Організаційні заходи та оцінювання проектів здійснює Фонд спільно із співорганізаторами і партнерами Конкурсу.


3.3. Фонд готує й оприлюднює в засобах масової інформації, на сайтах Фонду, освітніх закладів, партнерів і співорганізаторів Конкурсу оголошення про Конкурс, що містить наступну інформацію:

 • номінації та напрямки, за якими буде проводитися відбір та оцінювання проектів;

 • основні вимоги до оформлення конкурсних документів;

 • терміни, порядок подання та адреси, за якими подаються конкурсні матеріали;

 • телефон для довідок тощо.


^ 4. Національна конкурсна комісія


4.1. Для підготовки та проведення Конкурсу Фонд створює Національну конкурсну комісію, затверджує її персональний склад та призначає Голову комісії.


4.2. До складу Національної Конкурсної комісії можуть входити співробітники Фонду, науковці, педагогічні працівники, представники громадськості, засобів масової інформації тощо.


4.3. Автори проектів, поданих на Конкурс, не можуть бути членами Національної конкурсної комісії.


4.4. Благодійні проекти, подані на Конкурс від організацій, представники яких є членами Національної конкурсної комісії, не розглядаються.


^ 5. Порядок проведення Конкурсу


5.1. Подання документів на Конкурс:

5.1.1. До участі в Конкурсі допускаються проекти, які відповідають визначеним напрямкам.

5.1.2. Для участі в Конкурсі до Національної конкурсної комісії подається комплект матеріалів у 2 примірниках:

- реєстраційна картка благодійного проекту, що подається на Конкурс (форма 1);

- резюме проекту (форма 2);

-перелік поданих документів, підписаний керівником організації та завірений печаткою (форма 3).

5.1.3. Комплект матеріалів на участь у Конкурсі, зазначених у підпункті 5.1.2, надсилається до Фонду у письмовому та електронному варіантах.

5.1.4. Матеріали, подані на Конкурс, мають бути виконані комп’ютерним набором, шрифт Times New Roman, 14 розмір – основний текст, 12 розмір – додатковий текст, через 1 інтервал, на одному боці аркуша А4.

5.1.5. До основних документів можуть додаватися фото- та відеоматеріали, презентаційні матеріали, статті із газет, журналів, інші документи і матеріали, які на думку учасника, допоможуть найповніше розкрити зміст проекту.

5.1.6. Документи мають бути виконані державною мовою.

5.1.7. До участі у Конкурсі не допускаються проекти, що не відповідають зазначеним вище умовам конкурсу або не оформлені належним чином.

5.1.8. Організатори залишають за собою право розміщувати надіслані на Конкурс матеріали у друкованих видання та на сайтах Фонду, партнерів і співорганізаторів Конкурсу із обов’язковим зазначенням назви закладу чи організації, від яких надійшов благодійний проект, прізвища та імені керівника проекту.

5.1.9. Матеріали, подані на Конкурс, не повертаються учасникам, незалежно від результатів розгляду.

5.1.10. Матеріали, які надійшли на Конкурс після встановленого терміну, не розглядаються.

5.1.11. Подані на Конкурс матеріали реєструються у Фонді. Список зареєстрованих учасників конкурсу затверджується протоколом Національної конкурсної комісії та публікується на сайтах Фонду.


^ 5.2. Календарний план проведення конкурсу:

Конкурс проводиться у два етапи:

Перший етап: серпень – грудень 2009 року:

 • Серпень – вересень 2009 року – оголошення Конкурсу та поширення інформації про нього;

 • 15 вересня – 15 листопада 2009 року – збір і аналіз аплікаційних форм благодійних проектів, надісланих на Конкурс;

 • 15 листопада - 15 грудня 2009 року – конкурсний відбір благодійних проектів для участі у другому етапі Конкурсу;

Другий етап: грудень 2009 – травень 2010 року

 • 15 грудня 2009 – 10 квітня 2010 року – реалізація й моніторинг відібраних благодійних проектів;

 • 15 квітня 2010 року – кінцевий термін надання організаторам підсумкової інформації щодо реалізації благодійних проектів;

 • травень 2010 року – визначення та нагородження переможців конкурсу;

 • липень 2010 року: аналіз результатів реалізації благодійного проекту, підготовка матеріалів для поширення набутого досвіду.


^ 5.3. Оцінювання проектів та визначення переможців:

5.3.1. Оцінювання проектів базується на принципах відкритості й прозорості процедур з чітко визначеними критеріями оцінки поданих матеріалів.

5.3.2. Основними критеріями оцінювання проектів є:

 • актуальність ідеї та можливість її реалізації;

 • оригінальність ідеї, покладеної в основу проекту;

 • відповідність проведених заходів зазначеній меті й завданням проекту;

 • ефективність і дієвість інструментарію, використаного під час реалізації проекту;

 • перспективи розвитку проекту;

 • можливість узагальнення та поширення досвіду реалізації проекту.

5.3.3. Національна конкурсна комісія проводить оцінку кожного поданого на Конкурс благодійного проекту та визначає переможців Конкурсу.

5.3.4. Рішення Національної конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар комісії. Кожен член комісії має право письмово висловити свою особисту думку.

5.3.5. Результати оцінювання проектів на першому та другому етапах конкурсу оприлюднюються на сайтах Фонду: www.ukraine3000.org.ua, www.novi.org.ua.

5.3.6. Визначення переможців Конкурсу здійснюється на підставі відкритої і прозорої процедури оцінювання благодійних проектів Національною конкурсною комісією. У кожній номінації в трьох тематичних напрямках (соціальний, культурологічний, екологічний) визначаються переможці (перше, друге, третє місця).

5.3.7. Переможці Конкурсу нагороджуються відзнаками Фонду, цінними призами та грошовими преміями.

5.3.8. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайтах Фонду та через засоби масової інформації.


^ 6. Заключні положення


6.1. Фонд не надає учасникам Конкурсу фінансову і матеріальну підтримку для реалізації благодійних проектів.


6.2. Національна конкурсна комісія має право видавати листи підтримки переможцям Конкурсу до державних установ, українських та міжнародних благодійних організацій з проханням про додаткове фінансування проекту.


6.3. На прохання виконавця проекту Національна конкурсна комісія в межах своїх повноважень та наявних коштів бюджету Всеукраїнського благодійного проекту «Добро починається з тебе» може надавати виконавцю інформаційну і консультаційну підтримку в ході реалізації проекту, а також клопотати у разі необхідності про надання підтримки відповідними структурами місцевої виконавчої влади.


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації