Поиск по базе сайта:
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти icon

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Скачати 123.45 Kb.
НазваЛьвівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Дата конвертації25.05.2013
Розмір123.45 Kb.
ТипКонкурсЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


79007‚ м. Львів‚ вул. Огієнка, 18а тел./факс +38 0322 724773 e-mail: loippo@ukr.net www.loippo.lviv.ua

_68______від 10.02.2010 р.

На від _

Завідувачам рай(міськ)методкабінетівЗгідно з наказами Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 /2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20 березня 2008 року № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»; наказів Міністерства освіти і науки від 14 листопада 2003 року № 759 «Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 рр.», від 2 лютого 2010 року № 63 «Про Міжнародний конкурс з українознавства», з метою залучення учнівської молоді до пізнання України і українського світу через індивідуально-пошукові форми: пропаганди сучасних досягнень науки про Україну та український народ; популяризації української освіти в Україні та зарубіжжі, виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму Національний науково-дослідний інститут українознавства 24 - 27 березня 2010 року проводить щорічний Міжнародний конкурс з українознавства.

Конкурс має відкритий характер, проводиться на добровільних засадах. У ньому за власним бажанням можуть брати участь учні 8 – 11 класів загальноосвітніх закладів усіх типів та форм власності України та зарубіжжя.

Конкурс проводиться в два етапи:

І етап – заочний до 1 березня 2010 року

ІІ етап – очний – 24 – 27 березня 2010 року

І етап передбачає написання науково-дослідної роботи за такими орієнтованими напрямками: Україна і українці у світі; дослідження українського етносу, його психології та ментальності; розвиток національної ідеї, державотворення; самобутності української мови, культури, освіти, науки, природи.

ІІ етап передбачає виконання письмових конкурсних завдань, публічний захист науково-дослідної роботи (до 8 хвилин), виконання завдань Internet-олімпіади.

Для участі в Конкурсі необхідно надіслати до ^ 1 березня 2010 року (за поштовим штемпелем) науково-дослідну роботу, оформлену відповідно до вимог, заявку-анкету учасника конкурсу, де автор зазначає повну інформацію про себе, за адресою:

Науково-дослідний інститут українознавства, к.301 (відділ філософії освіти та освітніх технологій), вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135.

З Положенням Міжнародного конкурсу з українознавства, вимогами до написання та оформлення робіт, критеріями оцінювання та іншими нормативними документами можна також ознайомитися на сайті Науково-дослідного інституту українознавства http:/rius.kiev.ua/konkurs.html.

Просимо проінформувати про проведення даного конкурсу вчителів і учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Про участь у конкурсі учнів шкіл району просимо повідомити у Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (кабінет проблем виховання, к. 41).


^ Заступник директора М.Кацюба


Виконавець:

Дуда Я.Д.,

2-72-47-52

Положення про Міжнародний конкурс з українознавства


<I.> Загальні положення

1. Міжнародний конкурс з українознавства (далі Конкурс) проводиться Науково-дослідним інститутом українознавства Міністерства освіти і науки України (далі НДІУ), Міжнародною асоціацією “Україна і світове українство” спільно з місцевими органами виконавчої влади, громадськістю та міжнародними організаціями.

2. Мета Конкурсу: утвердження українознавства як окремої навчальної дисципліни і методології освітньо-виховного процесу на засадах гуманітарної науки як синтезуючої і цілісної системи наукових інтегративних знань; реалізація державних програм, статутних завдань, напрямів та проектів наукових досліджень; формування в учнів знань про Україну та українство як органічну спільність із вселюдством, сприяння самореалізації кожної особистості та нації; виховання патріотизму, любові до своєї Батьківщини, глибокої поваги до держави, історії, традицій, культури українського народу;

3. Основними завданнями Конкурсу є пошук і розвиток дієвих форм:

         впровадження українознавства в освітній процес як окремої навчально-виховної дисципліни і методології національної освіти;

         розвиток інтелектуального потенціалу учнівської молоді;

         виховання творчої особистості на засадах українознавства як цілісної системи освіти та виховання;

         залучення учнівської молоді до пізнання України і українського світу через індивідуально-пошукові форми,

         визначення перспектив наукових досліджень та їх подальше прогнозування;

         пропаганда сучасних досягнень науки про Україну та український народ;

         інтеграція у навчальний процес інноваційних освітніх технологій, активізація ефективних форм і методів навчання і виховання;

         активізація міжнародного співробітництва з науковими та освітніми установами зарубіжних країн, впровадження українознавства у навчальний процес освітніх закладів зарубіжжя.


ІІ. Учасники Конкурсу


1. Конкурс має відкритий характер. У ньому за власним бажанням можуть брати участь учні 8 – 11 класів загальноосвітніх закладів усіх типів та форм власності України та зарубіжжя.

2. Для учнів з обмеженими фізичними можливостями проводиться Іnternet-олімпіада з населеного пункту України чи зарубіжжя, що мають телезв’язок з Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України.

3. Учасники Конкурсу (до підбиття остаточних підсумків) мають право подавати до журі апеляції з приводу оцінювання конкурсних робіт та Internet-олімпіади.


ІІІ. Умови проведення Конкурсу


1. Організаторами і координаторами Конкурсу є Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України, Міжнародна асоціація “Україна і світове українство”.

2. Для організації та проведення Конкурсу створюються оргкомітет (додаток 1), координаційна рада (додаток 2), робоча група (додаток 3) та журі Конкурсу (додаток 4).

3. Конкурс проводиться на добровільних засадах.

4. Конкурс проводиться в два етапи:

I етап – заочний;

II етап – очний;

5. I етап передбачає написання науково-дослідної роботи за такими орієнтовними напрямками: Україна і українці в світі; дослідження українського етносу, його психології та ментальності; розвиток національної ідеї, державотворення; самобутності української мови, культури, освіти, науки, природи.

У своїх роботах учні мають виявити своє ставлення до досліджуваних тем, використовувати порівняльний аналіз різних навчальних дисциплін, висвітлювати результати самостійної пошукової роботи у геолого-географічних, краєзнавчо-екологічних, фольклорно-етнографічних, літературно-краєзнавчих експедиціях, визначати перспективи власного наукового дослідження. Учасники Конкурсу можуть представляти карти, технологічні програми та схеми, розроблені статистичні таблиці.

ІІ етап передбачає виконання письмових конкурсних завдань, публічний захист науково-дослідницьких робіт (до 8 хвилин), виконання завдань Internet-олімпіади.

6. Для участі в Конкурсі необхідно надіслати на поштову адресу Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України такі матеріали:

-                      науково-дослідницьку роботу, оформлену відповідно до вимог;

-                      заявку-анкету учасника конкурсу, де автор зазначає повну інформацію про себе (форма додається ).

7. Заявка-анкета на участь у Конкурсі та науково-дослідницька робота подається за адресою:

Науково-дослідний інститут українознавства МОН України,

вул.Ісаакяна,18, м. Київ, 01135.

Тел./ факс: (+38044) 236-01- 02.

9. Матеріали, подані на Конкурс, не повертаються.

10. До місця проведення II етапу Конкурсу учасники прибувають в супроводі керівників команд або батьків, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток, копію наказу загальноосвітнього закладу про направлення учнів на Конкурс, медичну довідку про стан здоров’я та відсутність інфекційних хвороб.

11. Керівники команд, батьки несуть відповідальність за збереження здоров’я та життя учнів під час проведення Конкурсу та перебування в м. Києві.

12. Керівники команд, батьки після прибуття на Конкурс проходять реєстрацію, отримують направлення на проживання, консультації щодо подальшої роботи Конкурсу.


IV. Вимоги до робіт учасників Конкурсу


1.   До розгляду приймаються роботи, написані українською мовою.

2.       Титульні аркуші науково-дослідних робіт, що подаються на конкурс, не повинні містити жодного посилання на авторів роботи чи твору.

3.       Роботи приймаються в такому вигляді: машинопис (інтервал – 1,5), комп’ютерний набір (шрифт Times New Roman – <14 pt>, інтервал – 1,5).

4.       Обсяг науково-дослідної роботи –20 – 25 сторінок машинопису.

До розгляду беруться роботи, що містять результати самостійного дослідження, виявляють власну думку та позицію конкурсанта, містять висновки, посилання на фундаментальні праці вчених.

5.       У кінці роботи обов’язково зазначаються використані джерела та перелік літератури.

6.       Науково-дослідницька робота оцінюється за такими критеріями:

         оригінальність;

         актуальність;

         глибина розкриття теми;

         обґрунтованість висновків власного дослідження.


V. Визначення переможців Конкурсу


1. Переможців визначає журі Конкурсу за сумарною кількістю балів, отриманих за рецензію науково-дослідницької роботи, публічний захист, виконання письмових конкурсних завдань.

2. У рамках конкурсу окремо визначаються переможці Internet-олімпіади.


VI. Нагородження учасників Конкурсу


1. Порядок нагородження учасників Конкурсу встановлюють оргкомітет та журі.

2. Призери учнівського Конкурсу та Internet-олімпіади нагороджуються дипломами та призами.


VII. Повноваження робочої групи (додаток 3), журі (додаток 4) та секретаря Конкурсу


1. Робоча група є виконавчим органом Конкурсу, формується з представників НДІУ МОН України, громадських організацій. Очолює групу голова, який обирається з членів Координаційної ради.

Робоча група забезпечує своєчасну підготовку всіх матеріалів, допомагає в організації та проведенні Конкурсу.

2. Журі створюється з числа наукових та педагогічних працівників.

Його очолює голова, який має одного або кількох заступників, секретаря.

Решта – члени журі, обов’язки між якими розподіляє голова або його заступник.

3. Журі конкурсу перевіряє та оцінює рівень і якість учнівських робіт, проводить консультації щодо завдань для учасників Конкурсу і керівників команд, розглядає апеляції, визначає переможців у загальному заліку з окремих завдань.

4. Голова журі бере участь у формуванні складу журі, несе відповідальність за об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників Конкурсу, очолює робочу групу із складання завдань, відповідних освітній кваліфікації, які публікуються у всеукраїнських тижневиках “Освіта”, “Освіта України”, в журналі “Українознавство”, на сайті Науково-дослідного інституту МОН України. У вищезазначених виданнях висвітлюються підсумки Конкурсу із зазначенням прізвищ переможців, керівників (консультантів) і назви навчальних закладів.

5. Секретар оргкомітету забезпечує ведення документації Конкурсу.


VIII. Фінансування Конкурсу

1. Конкурс фінансується меценатами, спонсорами, якими можуть бути як юридичні, так і фізичні особи.

2. У разі надання коштів фізичними особами, за бажанням спонсорів, переможці нагороджуються іменними преміями.


Додаток 1. Положення про Оргкомітет Конкурсу


1. Оргкомітет (додаток 1) створюється із числа педагогічних працівників, представників органів влади, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо.

2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників з окремих питань діяльності, секретаря.

 3. Оргкомітет:

3.1. Проводить організаційну роботу з підготовки Конкурсу.

3.2. Визначає та забезпечує порядок проведення Конкурсу.

3.3. Розробляє і затверджує умови проведення Конкурсу.

3.4. Затверджує склад апеляційної комісії Конкурсу.

3.5. Готує документацію для проведення Конкурсу (бланки протоколів, звіти тощо).

3.6. Формує склад учасників Конкурсу.

3.7. За поданням журі приймає рішення про відзначення учасників Конкурсу, готує документацію про результати захисту науково-дослідницьких робіт учнями.

3.8. Складає звіти про проведення Конкурсу.

3.9. При порушенні учасниками порядку та умов проведення Конкурсу вирішує питання про їх подальшу участь у Конкурсі.

3.10.Сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації.


Додаток 2. Положення про Координаційну раду Конкурсу


1. З метою успішної підготовки та проведення Конкурсу формується Координаційна рада з представників НДІУ МОН України, громадських організацій, меценатів.

2. Координаційна рада діє на засадах колегіальності ухвалення рішень, добровільності й рівноправності членства, гласності.

Оргкомітет


** Заявка – анкета учасника конкурсу:


Шифр роботи Клас Відділ


(заповнюється НДІУ на конкурсі)


^ ЗАЯВКА – АНКЕТА

Наукове дослідження на тему ________________________________________

__________________________________________________________________


Дані учасника Міжнародного конкурсу з українознавства:

Прізвище

Ім’я

По батькові

Дата народження
Домашня адреса:

Країна
Індекс
Область, район
Місто, село, смт
Вулиця, будинок, квартира
Телефон: код + №
домашній
мобільнийНавчальний заклад

(повна назва)
Клас (якщо спеціализований-вказати спеціалізацію)
Адреса навчального закладу

Країна
Індекс
Область, район
Місто, село, смт
Вулиця, будинок,
Телефон: код + №

П.І.П керівника навчального закладу

^ Дані про керівника роботи:

Прізвище

Ім’я

По батькові

Місце роботи (назва ЗНЗ, фах, посада)
Контактний телефон:

робочий

Код + №

мобільний
домашній

____”_______________2010 р. Підпис учасника __________________

 
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації