Поиск по базе сайта:
Вимоги до оформлення статей у матеріалах форуму Параметри тексту: шрифт тексту 12 п., гарнітура \"Times New Roman\", інтервал основного тексту 1,5 icon

Вимоги до оформлення статей у матеріалах форуму Параметри тексту: шрифт тексту 12 п., гарнітура "Times New Roman", інтервал основного тексту 1,5
Скачати 24.65 Kb.
НазваВимоги до оформлення статей у матеріалах форуму Параметри тексту: шрифт тексту 12 п., гарнітура "Times New Roman", інтервал основного тексту 1,5
Дата конвертації02.01.2013
Розмір24.65 Kb.
ТипВимоги до оформлення

Вимоги до оформлення статей у матеріалах форуму

  1. Параметри тексту: шрифт тексту – 12 п., гарнітура – “Times New Roman”, інтервал основного тексту – 1,5.

2. Параметри сторінки – А4 (210297 мм) – поля: верхнє – 6 см, нижнє – 4 см, праве, ліве – 3,5 см, орієнтація книжкова.

3. Мова тексту: українська, англійська, російська, польська.

4. Обов’язкові елементи статті:

4.1. Шифр УДК

4.2. Назва статті – шрифт 12 п., півжирний, усі літери прописні, інтервал одинарний (1,0), по центру.

4.3. Ініціали та прізвище автора(рів), науковий ступінь, місце праці – шрифт 12 п., інтервал одинарний (1,0), по центру, курсив.

    1. Ключові слова українською, англійською мовами –шрифт 12 п., інтервал одинарний (1,0).

    2. Реферат – англійською мовою – шрифт 12 п., інтервал одинарний (1,0).

5. Рубрикація (рубрики виділяють півжирним шрифтом і заверстують у текст):

5.1. Постановка проблеми. Називається проблема у загаль­ному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

5.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат­ковано вирішення проблеми і на які спирається автор, виді­лення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвя­чується означена стаття.

5.3. Постановка завдання – формулювання цілей дослідження.

5.4. Виклад основного матеріалу. Повне обґрунтування отриманих наукових результатів.

5.5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі.

5.6. Бібліографічний список (не менше 5 позицій з обов’яз­ковими посиланнями у тексті), оформлений за новим стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

^ 6. Оформлення графічного матеріалу: рисунки, виконані на комп’ютері або скановані, заверстуються в текст, не виходячи за поле набору; таблиці також заверстуються в текст.

^ 7. Форма подачі матеріалів: стаття подається роздрукованою на папері (2 примірники) і на електронному носії обсягом не менше 5 сторінок. Формат тексту на електронному носії і у видрукуваному варіанті повинен бути ідентичним. Звертаємо увагу на те, що статті, які не відповідають вимогам або надійшли із запізненням, не друкуватимуться в матеріалах форуму. Оргкомітет не несе відповідальності за пошкоджені під час пересилання електронні носії. У разі таких пошкоджень статті не перенабиратимуться.

^ 8. Оплата посторінкова (20 грн/стор.). Статті й оплату поштовим переказом надсилати на адресу: Шавалюк Олександр Іванович, Наукова частина, Львівський національний аграрний університет, вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл., 80381.

^ Відповідальний секретар: асистент кафедри економіки підприємства Шавалюк О.І.

Електронна пошта: forum_lnau@ukr.net

Контактний телефон для уточнення умов публікації статті: (032) 22-42-503.

9. Наукові статті приймаються до 15.05.2012 р.

10. У разі недотримання зазначених вимог статті до друку не прийматимуться.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
^

Анкета учасника


міжнародної науково-практичної конференції “………………………………………….”

Прізвище _______________________________ Ім’я _________________________ По батькові _______________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________________________________________

Посада _________________________________________________________________________________________

Організація _____________________________________________________________________________________

Поштова адреса _________________________________________________________________________________

Тел./факс/e-mail _________________________________________________________________________________

Назва доповіді, автор (и) __________________________________________________________________________

Бажане місце проживання: гуртожиток або готель.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації