Поиск по базе сайта:
План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області icon

План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
НазваПлан роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
Сторінка5/5
Дата конвертації25.10.2014
Розмір0.98 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5

^ Завдання НВК на 2014/2015 навчальний рік.

1. Педагогічному колективу НВК в 2014/2015 навчальному році продовжити роботу над реалізацією науково-методичної теми «Спрямовування науково-методичного потенціалу вчителів НВК на підвищення якості навчально-виховного процесу» через впровадження в роботу нетрадиційних методів і форм роботи, проведення інтегрованих уроків, індивідуальних занять з учнями схильними до відставання, здібними та обдарованими.

2. Нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція НВП.

3. Реалізація основних положень особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання.

4. Робота над впровадженням моніторингових досліджень в навчально-виховному процесі НВК та аналіз роботи учнівського та педагогічного колективів.

5. Цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів.

6. Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, коп’ютеризації та інформатизації НВП.

7. Вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, України.
8. Продовження роботи над вдосконаленням педагогічної майстерності вчителів (самоосвіта, взаємовідвідування уроків тощо)

9. Вивчення та впровадження в практику роботи інноваційних інтерактивних технологій у навчальній діяльності з використанням інтернет-простору;

10. Вдосконалення роботи над організацією навчання через різнорівневу диференціацію;

11. Робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізація творчої особистості.

12. Проведення шкільних олімпіад, турнірів та підготовка учнів до участі в конкурсах різного рівня, робота зі здібними та обдарованими дітьми.

13. Реалізація системи внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень.

14. Вивчення проблеми наступності навчання в школі І-ІІ ступенів та дошкільному підрозділі, адаптації учнів у НВК.

15. Організація роботи шкільних методичних об’єднань з урахуванням реалізації науково-методичної проблеми НВК та пріоритетних напрямків роботи, які вимагають докорінної перебудови навчально-виховного процесу.

16. Організація роботи щодо виконання рекомендацій районних (січневої та серпневої конференцій), атестаційної комісії.

17. Активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї.

18. Робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень.

19. Дотримання санітарно-гігієнічного режиму,.

20. Створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників НВК, виховання економічної, естетичної, правової культури.

21. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного здоров’я учнів.

22. Подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів у рамках програм «Спорт протягом життя».

23. Зміцнення зв’язку школи та сім’ї.

24. Розвиток матеріальної бази НВК.

25. Планування перспективного розвитку НВК.

26. Залучення позабюджетних коштів з метою зміцнення матеріально-технічної бази НВК.
^ АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ФЕДОРІВСЬКОГО НВК ЗА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дошкільний підрозділ Федорівського НВК у своєму складі має 1 різновікову: (від 2.5 до 6 років) У ньому працюють 2 працівники: вихователь, помічник вихователя.

Підвищенню професійної компетентності вихователів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь вихователів дошкільного закладу в методичній роботі району.

 Кількість дітей в групі короткотривалого перебування налічує 14 осіб.

 Організація навчально-виховного процесу здійснюється згідно з Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», програмою «Дитина». 

Групові кімнати обладнані необхідними меблями. Діти частково забезпечені іграшками. Підтримується чистота та порядок на території дитячого підрозділу.

Для дітей на вулиці працює ігровий майданчик.

Протягом навчального року колектив нашого закладу вирішував творчі та буденні проблеми, що були спрямовані на усунення недоліків та удосконалення навчально-виховного процесу у 2013/2014 навчальному році.

  Вихователь дошкільного підрозділу спрямував зусилля на вирішення наступних питань:    

   - з метою збереження та зміцнення здоров’я дітей, впроваджено паспорт здоров’я дошкільників на кожну дитину.       

   - патріотичне виховання дошкільників, сприяло формуванню гуманної та законослухняної особистості на основі знання в неї своїх прав і свобод, поваги до прав і свобод інших людей.

 - використання досвідів, що здійснюються у природному середовищі як засобів інтелектуального розвитку дитини.

Проводилась методична робота за такими основними напрямами:

 • Поповнялась методична скарбничка дидактичними посібниками з розвитку сенсорних здібностей дітей;

 • Систематично доповнювались добірки із завданнями з розвитку математичних уявлень та навчанню грамоти дітей

- Організовувались виставки дитячих малюнків за порами року, виставки дитячих поробок з природного матеріалу.

- Приймалась участь у всіх заходах відділу освіти Нововодолазкої райдержадміністрації.

Вихователь брала участь у роботі методичних об’єднань району, де обмінювались досвідом роботи та знайомились з новими педагогічними технологіями.          

Впродовж року проводилися консультації: використання нетрадиційних заходів фізичного виховання в навчально – виховному процесі дошкільників; навчаємось грамоти, підготовка руки до письма; формування валеологічної культури змалку; на шляхах відродження духовності; проводився пошук нових форм роботи з батьками; та чи готова ваша дитина до школи.

В дошкільному підрозділі проводяться заходи, спрямовані на збереження охорони життя та зміцнення здоров’я дітей:

 • З метою зміцнення та збереження здоров’я кожної дитини систематично проводився інструктаж працівників дошкільної групи;

 • З метою запобігання нещасних випадків стежили за дотриманням техніки безпеки в групі та на прогулянках.

 • Надавали методичну допомогу вихователям з пропаганди правил пожежної безпеки та техніки безпеки серед дітей.

 • Здійснювався комплекс оздоровчо - загартовуючих заходів передбачених програмою.

 • Проведено Тиждень безпеки життєдіяльності дітей;

 • Організовувались спортивні розваги за участю батьків та дітей

Вихователь працює у тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватися, тому робота з батьками полягала в:

 • Проведені загальні батьківські збори.

 • Продовжувати роботу з батьками, діти яких не відвідують дошкільну групу.

 • Організована рубрику «Поради Андрійка - мудрійка»

 • Систематично вміщували матеріал по ознайомленню з програмою.

 • Продовжили рубрику «Запитуйте – відповідаємо».

 • Проведено спільно з батьками розвагу «Тато, мама і я – здорова сім’я».

 • Проведено бесіди з батьками (профілактика дитячих страхів, загартування - надійний шлях до здоров’я, чи готова ваша дитина до школи).

Для підвищення якості організації перспективності, у роботі дошкільного підрозділу та початкових класів були проведені такі заходи:

- відвідували урок в першому класі;

- залучали учнів початкових класів до виставок дошкільників;

- організовували зустрічі вчителів початкових класів та вихователів з питань підготовки дітей до навчання у школі;

 • Проводились батьківські збори по темі: «Готовність дітей до навчання у школі».

 У дошкільному підрозділі  проводяться усі необхідні профілактичні заходи: 

- контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм  працівниками закладу на всіх ділянках;

- здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки;

Робота дошкільного підрозділу була спрямована на особисто-орієнтовне виховання, забезпечення всебічного розвитку дітей. Проводилась чітка систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь та навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог програми «Дитина». За підсумками навчально-виховної роботи діти мають знання такі знання:

Старші діти рахують в межах «5», в прямому і оберненому порядку, складають розповіді за картинками, роблять звуковий аналіз слів, складають і читають склади.

З метою мотиваційної готовності навчання у школі в дошкільному підрозділі були організовані та проведені різноманітні заходи, також вихованці активно залучалися до загальношкільних свят, конкурсів, екскурсій:

Проведено «Свято першого дзвоника».

В ігровій кімнаті було оформлено виставку дитячих малюнків «Світ очима дітей».

Відбувся семінар для батьків «Стежина батьківської мудрості», за участю педагогічних працівників НВК та батьків вихованців.

Проведена святкова програма «Ми дошкільнята», «День вчителя».

В листопаді пройшло традиційне свято «Осені».

Проведені святкування «Дня Святого Миколая», та «Нового Року».

Організовані екскурсії - до школи, до бібліотеки.

Проведено «Свято останнього дзвоника»

У закладі постійно проводяться  загартувальні процедури, на заняттях з фізичної культури, під час прогулянок підтримується рухова активність дітей: проводяться дні здоров’я, розваги, у навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки, оздоровчі заходи, проведення занять та розваг на свіжому повітрі.

Підсумком роботи дошкільного підрозділу стали помітні зсуви у рівні розвитку вихованців: формування основних життєвих компетенцій, покращення комунікативних здібностей, фізичного розвитку, навичок самообслуговування, поведінки в колективі, дрібної моторики та ін.

Завдання на 2014/2015 навчальний рік

 1. Удосконалення культури поведінки дошкільників.

 2. Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку у світлі програми « Дитина».

 3. Взаємодія суспільного та родинного виховання.
1   2   3   4   5Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації