Поиск по базе сайта:
План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області icon

План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
НазваПлан роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
Сторінка4/5
Дата конвертації25.10.2014
Розмір0.98 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5

^ Моніторинг успішності учнів 5-9 класів


Кількість учнів, які вчаться з предметів математика, історія на високому рівні знизився порівняно з минулим роком на 2 учні (4%), це свідчить про те, що вчителі Смірнова Т.О., Дмітрієв Р.О. не приділяють належну увагу індивідуалізації та диференціації навчання, недостатньо реалізується система повторення вивченого матеріалу та впровадження інноваційних технологій, ефективний досвід роботи вчителів району.

З метою підвищення якості навчальних досягнень учнів розроблено такі заходи, згідно з якими вчителям рекомендовано:

- запроваджувати тестові технології та активно ігрові форми перевірки рівня навчальних досягнень учнів на різних етапах уроку;

- організувати відстеження динаміки розвитку навчальної діяльності, як кожного учня так і класу в цілому, з’ясувати причини відставання конкретних учнів та організувати проведення вчасного корегування навчальної діяльності.

На кінець року маємо такі досягнення у навчанні:


Контингент

високий

%

достатній

%

середній

%

1,3 кл.

15

1

7

6

47

7

47

5-8 кл.

31

3

10

15

48

13

42

1-9 кл.

46

4

9

22

47

20

44
Рік

Всього учнів школи

1-9 класів

початковий рівень

середній рівень

достатній рівень

високий рівень

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

2011/2012

39

-

-

20

50

14

36

5

13

2012/2013

37

-

-

18

50

15

40

4

10

2013/2014

46

-

-

20

44

22

47

4

9
Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на достатньому та високому рівнях, складає 47%, що краще на 7%, ніж у минулому році.

Слід зазначити, що покращився рівень навчальних досягнень учнів у 5 та 7 класі у порівнянні з минулим роком.

Майже без змін залишився рівень навчальних досягнень учнів інших класів.

^ Якісний показник навчальних досягнень учнів.

У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які закінчили навчальний рік на середньому рівні з 1-2 дисциплін.

Учителі та класні керівники недопрацювали з багатьма учнями, які б могли мати лише 7-12 балів.

Для покращення рівнів успішності учнів необхідно:

1.Підвищити якість уроку та якість підготовки вчителя до уроку.

2.Звернути особливу увагу на успішність учнів, які можуть навчатися на достатньому та високому рівнях.

3.Проводити індивідуальне навчання з учнями.

4.Активніше впроваджувати у своїй роботі особистісно-зорієнтоване навчання.

5. Продовжувати впроваджувати інтерактивні форми і методи навчання.

Підвищенню ефективності навчально-виховної роботи в НВК сприяло використання вчителями сучасних інтерактивних технологій навчання, впровадження елементів ефективного ПД вчителів, виявлення здібних, обдарованих дітей та систематична робота з ними.


^ Підсумки державної підсумкової атестації учнів 9 класу

за 2013 / 2014 н.р.


Навчальний предмет

Клас

К-ть учнів

Рівні оцінювання

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-ть


%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Математика910--660330110

Англійська мова9
10
-
-
2
20
660220

Біологія


9


10


--120


660


3


30


Українська мова9
10-


-
-
3
30
4
40
3
30

Географія


910----880220
^ Моніторинг ДПА учнів 9 класу 2013/2014 навчального року

Найвищі результати ДПА показали учні 9 класу з географії (учитель географії Багмут Л.О.), а найнижчі з математики (учитель Смірнова Т.О.)

З метою усунення недоліків, підвищення рівня сформованості базових знань, умінь і навичок з предметів та якісної підготовки учнів до ДПА в 2014/2015 навчальному році вчителям-предметникам рекомендовано спланувати індивідуальну роботу з обдарованими учнями, та тими, які мають середній рівень навчальних досягнень.

Сьогодні, коли навчально-педагогічна діяльність носить чітко виражений інноваційний характер, проведення моніторингових досліджень вимагає застосування альтернативних методів моніторингових процедур щодо оцінювання якості освіти. Моніторингове дослідження, яке впроваджується в НВК, дозволяє оцінити ефективність навчально-виховного процесу НВК, визначити вчителів, котрі використовують потенціал своїх учнів максимально повно, створюють сприятливі умови для особистісного розвитку школярів, які впевнені в ефективності обраної методики викладання.
У 2013/2014 н.р. адміністрацією НВК проведено:

 1. 13 перевірок ведення ділової документації в НВК;

 2. Здійснено перевірки стану вивчення викладання предметів: української мови та літератури, математики, фізичної культури та курсу «Я і Україна» в початкових класах;

 3. Перевірено рівень вихованості та навченості учнів 7-9 класів, наступність у навчанні учнів 5 класів, персональний контроль вчителів, які атестуються та інших категорій учителів;

 4. Здійснено вивчення виконання програм, Указів Президента, Законів України

Закону України «Про охорону дитинства»;

Ст. 10 Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики», ст. 35 Закону України «Про освіту»;

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу;

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;

Закону України «Про звернення громадян»;

Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області на нарадах при директору, педрадах, ШМО.

 1. Велике значення для забезпечення процесу виховання є здійснення внутрішкільного контролю, його якості, науковості. В НВК здійснюється тематичний, фронтальний, попереджувальний, класно-урочний, класно-узагальнюючий контроль. Контролюється:

 • правильність ведення ділової документації;

 • дотримання єдиного орфографічного режиму;

 • облік дітей шкільного та дошкільного віку, відвідування ними НВК, забезпечення всеобучу;

 • гаряче харчування, забезпечення підручниками, матеріальне забезпечення дітей у сім'ях ;

 • робота з учнями, схильними до правопорушень;

 • стан викладання предметів;

 • стан виконання навчальних планів і програм та якість їх засвоєння;

 • контроль за роботою ШМО,

 • творчий характер домашніх завдань, класних робіт;

 • перевірка зошитів, щоденників;

 • робота класних керівників з естетичного виховання, попередження дитячого травматизму, боротьба зі злочинністю;

 • нові педагогічні технології, як засіб розвитку творчої особистості вчителя й учня;

 • техніка читання у 1,3 класах;

 • здійснення патріотичного виховання;

 • підготовка до державної атестації;

 • творчість учителів на уроці;

 • контроль за організацією проходження літньої практики, навчальних екскурсій.

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:

 • адаптація учнів 1-го та 5-го класів до навчання;

 • отримання інформації для педагогічного аналізу;

 • надання методичної, практичної допомоги учителям;

 • створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

 • удосконалення НВП, реалізація методичної та виховної тем.


Всі матеріали, одержані під час здійснення контролю, висвітлюються, обговорюються на засіданнях, нарадах при директору, педагогічних радах, засіданнях батьківського комітету, пишуться узагальнюючі накази, ставляться на контроль і потім, за умови виконання рішення, питання знімаються з порядку дня. Така система внутрішкільного контролю допомагає створити чітку, налагоджену систему роботи педагогічного, учнівського і батьківського колективів у вирішенні єдиної справи — виховання і озброєння учнів умінням працювати самостійно, оволодіваючи багатствами, які виробило людство.

Рекомендації:

1. Здійснювати систематичний контроль за роботою вчителів початкових класів з формування в учнів навичок читання у відповідності до Державного стандарту початкової освіти; вивчити питання наступності у викладанні математики; контролювати роботу вчителів з обдарованими дітьми з метою залучення їх до участі в районних, обласних олімпіадах, турнірах та міжнародних конкурсах.

2. Вчителям НВК:

- Забезпечити належний методичний рівень викладання предметів, застосовуючи ефективні форми та методи для розвитку творчих здібностей школярів (проблеми, ситуації, проблемно-наслідковий аналіз умов задач, формування в учнів прагнення до самостійного пошуку, розв’язання тощо); систематизувати роботу із підвищення рівня навчальних досягнень учнів, шляхом взаємовідвідування уроків вчителями НВК та обговорення результатів контрольних робіт на шкільних методичних об’єднаннях;

- Посилити індивідуальну роботу з учнями, які засвоїли програмовий матеріал на середньому рівні, забезпечити використання наочності, спланувати систему повторення вивченого матеріалу, впроваджуючи різні види контролю, інноваційні технології, перспективний досвід вчителів з метою підготовки учнів до ДПА.
Завдання щодо організації науково-методичної роботи

1. Обговорити на засіданні ШМО результати науково-методичної роботи за 2013/2014 н. р.

2. Продовжити роботу щодо обладнання та поповнення матеріалами, ТЗН шкільного методичного куточка.

3. Продовжити впровадження системи ігрового навчання в початковій школі та роботу над темою «Індивідуально-диференційований і особистісно орієнтований підхід до навчання, запровадження ефективних педагогічних технологій на уроках і в позаурочний час в початковій школі».

4. Продовжити працювати над впровадженням в роботу особистісно орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів.

 1. Продовжити роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних.

 2. Своєчасно направляти на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються.

 1. Удосконалювати систему методичної роботи з вивчення, узагальнення ЄПД вчителів НВК та району.

 2. Забезпечити участь НВК у педагогічних майстернях, фестивалях педагогічної творчості, конкурсі «Учитель року».

 3. Адміністрації НВК взяти під особистий контроль роботу зі здібними учнями, проведення шкільних олімпіад, участь школярів у різноманітних турнірах, конкурсах.

 4. Керівнику ШМО Смірновій Т.О. спільно з учителями вирішувати проблеми планування навчального процесу з найбільш важливих (складних) тем, організацію відкритих уроків.

^ Протягом 2013/2014 навчального року шкільна бібліотека працювала відповідно річного плану роботи.

Згідно з навчальними програмами вчителі одержали комплекти підручників.

Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей.

Бібліотечний фонд підручників становить 1296 шт., художньої літератури-119 шт.

Навчально-виховний процес забезпечений програмами на 100%, періодичними педагогічними та методичними виданнями на 62%.

Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану в цілому по НВК 80 %. За допомогою шкільного обліку на 100%.

У бібліотеці оформлені тематичні, художньо-ілюстративні виставки.

Традиційно бібліотека проводить екскурсії до «Читай-міста» для учнів початкової школи, бере участь у проведенні тематичних тижнів, проводить бесіди: «Як книжка прийшла до нас», «Шануй і бережи книгу», «Україна – моя Батьківщина», «Державні та народні символи України», «Здоров`я –найцінніший скарб». У проведенні акції «Збережемо планету чистою» (конкурс малюнків за темами: «Любіть і бережіть природу», «Нашій планеті бути чистою») бібліотека надавала допомогу класним керівникам та учням.

До тижня бойової слави на честь Дня Перемоги була проведена виставка «Завжди пам`ятаємо», проведено конкурс читців «Присягаємо Перемогою» (1-9 класи), до місячника «Знаймо, виконуймо правила дорожнього руху» - бесіда «Червоний, жовтий, зелений»(1,3 класи).

Але відповідальному за підручники Смірновій Т.О. треба активно приймати участь у проведенні масових заходів, проводити бесіди на батьківських зборах про роль книги в житті дитини та збереженні підручників.

Надавати допомогу вчителям, учням, батькам у проведенні масових заходів:

-шкільних олімпіад;

- дискусій та вікторин;

- підготовці нетрадиційних уроків та інше.

У 2011 р. рішенням Х сесії районної ради VI скликання від 30 грудня 2011 року затверджено районну Програму комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2016 роки.

Сьогодення висуває високі вимоги до особистості кожного вчителя. Одне з провідних місць посідає набуття вчителями високого рівня комп’ютерної грамотності. Розглядаючи інформаційно-комп’ютерні технології як необхідні та ефективні засоби навчальної діяльності, адміністрація школи намагається створити всі необхідні умови для більш широкого впровадження ІКТ у навчальний процес. Зокрема виділяються додаткові години за рахунок варіативної складової робочих навчальних планів, запроваджується вивчення інформатики в 2,5, 6, 8 класах.
Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління.

В НВК використовується 1 комп`ютер директором для управлінської діяльності. Комп`ютер підключений до мережі Інтернет. Інше програмне та інформаційне забезпечення відсутнє. Разом з тим, проблема комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу школи залишається досить складною. Так, наявна кількість комп’ютерів не забезпечує в повній мірі навчальний процес та потребує придбання необхідної кількості комп’ютерної техніки.

Із 12 працівників комп`ютером володіє 11 учителів.

Учителям, які не володіють комп`ютером, потрібно пройти курсову підготовку.

Нагальним залишається питання забезпечення школи ліцензійними навчальними системами.
Будівля школи прийнята в експлуатацію 100 років назад. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація НВК разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально–технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб НВК проводиться відділом освіти Нововодолазької РДА.

Протягом року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії бюджетних коштів. З метою економії витрат по заробітній платі за бажанням працівників надавалися відпустки за свій рахунок.

З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2013/2014 н.р. проводилася цілеспрямована робота по залученню позабюджетних коштів.

Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів НВК у виконанні ремонтних робіт.

Щорічно забезпечує учнів новорічними подарунками приватне підприємство «Лан».

Головою сільської ради та батьками учнів в 2013/ 2014 навчальному році, на прохання адміністрації НВК, була надана допомога в наведенні порядку на території НВК. Хотілося щоб, місцева влада приділяла більше уваги у вирішенні шкільних проблем.

Адміністрацією НВК приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори НВК оформлені інформаційними стендами. Подвір’я НВК доглядається учнями, обслуговуючим персоналом, на квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються школярами, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Загалом територія НВК має задовільний стан, який підтримується обслуговуючим персоналом.

Проблеми, які потрібно терміново вирішувати:

- заміна вхідних дверей школи;

- облаштуванняпо внутрішнього туалету;

- необхідні наочні, демонстраційні, ілюстративні посібники для виконання вимог прогам;

-придбання комп`ютерів для учнів;

-мультимедійні засоби навчання;

-необхідність ремонту вікон початкової школи, оновлення меблів в кімнаті для роздачі їжі.

На нараді при директору було заслухоно питання про оздоровлення і відпочинок дітей. Складено план організації оздоровлення та відпочинку учнів навчального закладу, створено базу даних учнів пільгових категорій , проведено письмове опитування батьків щодо потреби охоплення їхньої дитини роботою дитячого закладу відпочинку, доведено до відома батьків інформацію про можливість оздоровлення дітей в позашкільних закладах оздоровлення і відпочинку. В травні було оздоровлено 1 учня, Любченко Миколу, який знаходиться під опікою в прийомній сім`ї, оздоровлювався в санаторії «Молода гвардія» Одеської області, 3 учні – в санаторії «Ялинка» Зміївського району.
1   2   3   4   5Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації