Поиск по базе сайта:
План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області icon

План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
НазваПлан роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
Сторінка3/5
Дата конвертації25.10.2014
Розмір0.98 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5

Затверджено таку структуру методичної роботи:
^ Головними завданнями методичних об’єднань вчителів є:
- підготовка вчителя, якому характерні:
інноваційний, сучасний стиль педагогічного мислення,готовність до прийняття новаторських рішень, нестандартність підходів до навчання та виховання, готовність до самоаналізу, самооцінки, самоосвіти і самовдосконалення;
- створення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
- знаходження шляхів, методів, форм реалізації завдань, пов’язаних з підвищенням якості знань учнів;
- впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій;
- оптимізація умов для навчання, виховання і розвитку учнів з урахуванням стратегічних завдань ;
- керівництво і координація науково-методичної роботи в школі.
^ Визначені форми діяльності методичної роботи:
методичні семінари-практикуми;
курсова перепідготовка, самоосвіта вчителів;
участь в районних МО і психолого-теоретичних семінарах;
інструктивно-методичні наради;
відкриті уроки;
ділові ігри, інтерактивні заняття;
предметні тижні, олімпіади;
педагогічні читання;

методичний тиждень;
науково-методична конференція;
творчі звіти;
тиждень взаємовідвідування уроків.

Така організація методичної роботи позитивно впливає на якість навчального процесу та на діяльність педагогічних працівників. Це підтверджується стабільними показниками якості знань за результатами річного оцінювання, збільшенням показника участі учнів в конкурсах різних рівнів протягом звітного періоду.
^ В школі створено методичний куточок, де зосереджуються такі матеріали:
- Інструктивно – нормативні документи та накази МОН України;
- документація методичних об’єднань (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків тощо);
- науково – методична література;
- інформаційний банк даних вчителів;

^ Наявність даних матеріалів дозволяє реалізовувати такі завдання:
• надання навчально – методичних консультацій педагогічним працівникам;
• організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій;
• координація форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахової підготовки вчителів.
Особлива увага приділяється питанням організації наставництва, залучення молодих вчителів до методичної, громадської роботи.
З метою створення умов для оптимального розвитку педагогічної творчості вчителя організована робота наставництва молодого вчителя .

Молоді вчителі знайомляться з уроками, позакласними заходами свого наставника, з планами його роботи, запрошують наставника на свої уроки, спільно з ним і з його участю планують чергові уроки. Звітування на педагогічній раді у червні кожного року про виконану роботу та результати щодо формування професійних компетентностей молодого вчителя є підсумком роботи наставництва і молодого вчителя за рік.

Педагоги НВК активно залучаються до роботи у районних семінарах.

Педагоги НВК брали участь у районному етапі ярмарки педтехнологій, три роботи були направленні на обласний етап педярмарки: Столяренко О.А., Немашкало С.Г., Смірнової Т.О. У районному конкурсі «Вихователь року» приймала участь Власенко Ю.В

Недоліками в організації методичної роботи є недостатня мотивація роботи учителя, повільне впровадження інновацій.

Рекомендації:

1. Заступнику директора НВК Столяренко О.А.: здійснювати систематичний контроль за роботою вчителів початкових класів та вчителів-предметників 6-го класу з формування в учнів навичок читання у відповідності до Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти; вивчити питання наступності у викладанні математики; контролювати роботу вчителів з обдарованими дітьми з метою залучення їх до участі в районних, обласних олімпіадах, турнірах та міжнародних конкурсах.

2. Вчителям НВК:

- Забезпечити належний методичний рівень викладання предметів, застосовуючи ефективні форми та методи для розвитку творчих здібностей школярів (проблеми, ситуації, проблемно-наслідковий аналіз умов задач, формування в учнів прагнення до самостійного пошуку, розв’язання тощо); систематизувати роботу із підвищення рівня навчальних досягнень учнів, шляхом взаємовідвідування уроків вчителями школи та обговорення результатів контрольних робіт на шкільних методичних об’єднаннях;

- Посилити індивідуальну роботу з учнями, які засвоїли програмовий матеріал на середньому рівні, забезпечити використання наочності, спланувати систему повторення вивченого матеріалу, впроваджуючи різні види контролю, інноваційні технології, перспективний досвід вчителів з метою підготовки учнів до ДПА та ЗНО;

- Схвалити послідовну й результативну роботу вчителів Столяренко О.А., Лугової В.М., Іхненко Л.Ф. щодо забезпечення стабільних знань, умінь і навичок учнів.

Завдання щодо організації методичної роботи

1. Обговорити на засіданні ШМО вчителів-предметників результати методичної роботи за 2013/2014 н. р.

2. Продовжити роботу щодо обладнання та поповнення матеріалами, ТЗН шкільного методичного кабінету.

3. Продовжити впровадження теорії ігрових технологій (Ельконін Д.Б.) в початковій школі та роботу над темою «Індивідуально-диференційований і особистісно орієнтований підхід до навчання, запровадження ефективних педагогічних технологій на уроках і в позаурочний час в початковій школі».

4. Продовжити працювати над впровадженням в роботу особистісно орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів.

5. Продовжити впровадження Державного стандарту початкової освіти та реалізацію Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в 6 класі.

6. Продовжити роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних.

Своєчасно направляти на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються.

Удосконалювати систему методичної роботи з вивчення, узагальнення ЄПД вчителів школи та району.

Забезпечити участь школи у педагогічних майстернях, фестивалях педагогічної творчості, конкурсі «Учитель року».

Контролювати роботу зі здібними учнями, проведення шкільних олімпіад, участь школярів у різноманітних турнірах, конкурсах.

Вирішувати проблеми планування навчального процесу з найбільш важливих (складних) тем, організацію відкритих уроків

Колективом навчального закладу проводиться відповідна робота щодо виявлення, підтримки й організації роботи з обдарованими дітьми.

Адміністрацією НВК розроблено заходи на виконання Програми роботи з обдарованою молоддю, які передбачають цілеспрямовану підтримку здібних дітей, залучення учнів НВК до участі у конкурсах, олімпіадах.

У 2013/2014 навчальному році здійснено такі заходи:

- переглянуто та поновлено шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів НВК;

  • проведено шкільний етап предметних олімпіад з базових дисциплін;

  • участь переможців шкільних предметних олімпіад в олімпіадах районного рівня;

  • проведено шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів НВК, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

  • участь в інтелектуальних міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Соняшник», «Кришталева сова», «Гринвіч».

  • Проводена персональна виставка творчих робіт Учениці 7 класу Мудрої Катерини.

Традиційно у І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад учні та вчителі НВК взяли активну участь. Педагоги, які були залучені до роботи у складі журі районних предметних олімпіад, своєчасно з’являлися, об’єктивно підходили до оцінювання робіт учнів.

Аналіз середньої результативності виступу учнів НВК в олімпіадах свідчить про те, що педколективом проводиться належна робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін, на достатньому рівні організована робота з обдарованими дітьми. Але треба більше уваги приділяти індивідуальній та груповій роботі з учнями, проводити інтелектуальні ігри та конкурси в позаурочний час.

У 2014/2015н.р. необхідно продумати систему позаурочної роботи з обдарованими учнями з математики та фізики, української мови та літератури, історії, права, світової літератури, враховуючи середні результати виступу учнів на олімпіадах та активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи.

У змаганнях з шахмат «Біла тура» команда учнів НВК зайняли 4 місце в районі, 2 місце в особистому заліку (Мудра Катерина).

У 2013/2014 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості,здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Всі учні 1-8 класів переведені до наступного класу.

Рік

Всього учнів школи

1-9 класів

початковий рівень

середній рівень

достатній рівень

високий рівень

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

2011/2012

39

-

-

20

50

14

36

5

13

2012/2013

37

-

-

18

50

15

40

4

10

2013/2014

46

-

-

20

44

22

47

4

9

Кількість учнів, які вчаться з предметів правознавство, математика, історія України, всесвітня історія на високому та достатньому рівнях знизився порівняно з минулим роком на 7 %, це свідчить про те, що вчителі Дмітрієв Р.О., Смірнова Т.О.не приділяють належну увагу індивідуалізації та диференціації навчання, недостатньо реалізується система повторення вивченого матеріалу та впровадження інноваційних технологій, ефективного досвіду роботи вчителів району.

З метою підвищення якості навчальних досягнень учнів розроблено такі заходи згідно з якими вчителям рекомендовано:

- запроваджувати тестові технології та активно ігрові форми перевірки рівня навчальних досягнень учнів на різних етапах уроку;

- організувати відстеження динаміки розвитку навчальної діяльності, як кожного учня так і класу в цілому, з’ясувати причини відставання конкретних учнів та організувати проведення вчасного корегування навчальної діяльності.

В 2013/2014 н.р. 10 учнів першого класу працювали по новому Державному стандарту початкової освіти та 7 учнів 5 класу по новому Державному стандарту базової повної загальної середньої освіти, що сприяло їх соціальній адаптації до умов життя в колективі. За період навчання в школі діти успішно адаптувалися до шкільного життя, звикли до режиму дня, засвоїли навички лічби, вміють чітко, правильно висловлювати свої думки, навчилися самостійності, навичкам самообслуговування, володіють олівцями, пензлями, ручкою, ножицями.

Для успішного засвоєння матеріалу на уроках застосовувалися ігрові моменти, робота в парах, робота в групах, досліди, спостереження.

Вперше було запроваджено вивчення іноземної мови (англійської) за підручником «English» О.Карп’юк. Для вивчення навчального матеріалу на уроках широко використовувалися флеш-картки «Цифри», «Кольори», «Тварини», «Шкільне приладдя»; проводилась робота над учнівським мовним портфоліо; для засвоєння граматичних структур на уроках широко використовувався аудіододаток до підручника; для засвоєння лексики на різних етапах уроку проводились різноманітні дидактичні ігри, що надавало змогу навчатися і отримувати задоволення, уникаючи перевтоми; впродовж уроку проводилися 2 фізкультхвилинки з метою розрядки учнів: фонетична, інша-рухова.

Вчитель, Барін Н.П., володіючи ефективними формами організації навчально-виховного процесу в першому класі, запроваджуючи ефективний педагогічний досвід передових вчителів, сучасні інноваційні технології робить процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним.

^ Результати навчальних досягнень учнів 1, 3 класів по Федорівському НВК за 2013/2014 навчальний рік

Клас

К –сть

учнів

Рівні

Не атестовано

Початковий

Середній

Достатній

Високий
К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%
3

5

-

-

3

60

1

20

1

20

-

1

10

-

-

4

40

6

60

-

-

-

Разом

15

-

-

7

47

7

47

1

6

-


Відсутні учні, які мають початковий рівень навчальних досягнень. Навчальні досягнення учнів на високому та достатньому рівнях у 1,3-х класах збільшилася в середньому на 14%. Немає учнів 1 класу, які б навчалися на високому рівні, тому в 2-му класі вчителю рекомендовано: для перевірки знань учнів з базових дисциплін на початку навчального року провести зрізові контрольні роботи (тести) з метою виявлення прогалин в знаннях по предметах, з’ясувати причини відставання конкретних учнів та організувати проведення вчасного корегування навчальної діяльності.

Якість знань становить - 56 %

.

^ Результати навчальних досягнень учнів 5-9 класів за 2013/2014 навчальний рік


Клас

К –сть

учнів

Рівні

Не атестовано

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%
5

7

-

-

2

29

4

57

1

14

-

6

5

-

-

1

20

4

80

-

-

-

7

5

-

-

2

40

1

20

2

40

-

8

4

-

-

1

25

3

75

-

-

-

9

107

70

3

30

-

-
Разом

31

-

-

13

42

15

48

3

10

-


Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високому та достатньому рівнях, складає 48 %. Це на 7% вище ніж в минулому році.Покращилися показники навчальних досягнень за рік у 7-му класі.

Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів, становить 52 %.

В 2014/2015 навчальному році вчителям-предметникам рекомендовано більше уваги приділяти учням, які мають середній рівень навчальних досягнень, запроваджуючи тестові технології та активно-ігрові форми перевірки рівня навчальних досягнень учнів на різних етапах уроку.
^ Результати навчальних досягнень учнів 5-9 класів по предметах

за 2013/2014 н.р.


№з/п


Предмет

К-ть

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

1.

Українська мова

31

-

-

9

29

18

58

4

13

2.

Англійська мова

31

-

-

8

26

16

52

7

22

3.

Світова література

31

-

-

7

23

15

48

9

29

4.

Українська література

31

-

-

7

23

16

52

8

25

5.

Російська мова

31

-

-

7

23

17

54

7

23

6.

Історія України

26

-

-

9

35

9

35

8

30

7.

Всесвітня історія

19

-

-

6

31

7

38

6

31

8.

Етика

5

-

-

-

-

4

80

1

20

9.

Музичне мистецтво

21

-

-

1

5

9

43

11

52

10.

Образотворче мистецтво

17

-

-

-

-

11

65

6

35

11.

Математика

12

-

-

3

25

8

67

1

8

12.

Алгебра

19

-

-

10

53

6

31

3

16

13.

Геометрія

19

-

-

9

47

7

37

3

16

14.

Природознавство

12

-

-

2

17

9

75

1

8

15.

Біологія

19

-

-

5

28

10

53

4

19

16.

Географія

24

-

-

3

13

15

62

6

25

17.

Фізика

19

-

-

9

47

7

37

3

16

18.

Хімія

19

-

-

7

37

8

42

4

21

19.

Трудове навчання

31

-

-

-

-

-

-

31

100

20.

Основи здоров’я

31

-

-

2

7

21

67

8

26

21.

Фізична культура

30

-

-

-

-

6

20

24

80

22.

Історія(інтегров. курс)

5

-

-

1

20

4

80

-

-

23

Етногеографія(спецкурс)

12

-

-

-

-

5

42

7

58

24.

Харківщинознавство(с/к)

10

-

-

-

-

5

50

5

50

25.

Інформатика

17

-

-

-

-

9

53

8

47

26.

Правознавство

10

-

-

5

50

3

30

2

20

27.

Художня культура

10

-

-

-

-

8

80

2

20

1   2   3   4   5Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації