Поиск по базе сайта:
План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області icon

План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
НазваПлан роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
Сторінка4/22
Дата конвертації25.10.2014
Розмір4.5 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

^ Завдання НВК на 2013/2014 навчальний рік.

1. Педагогічному колективу НВК в 2013/2014 навчальному році продовжити роботу над реалізацією науково-методичної теми «Спрямовування науково-методичного потенціалу вчителів НВК на підвищення якості навчально-виховного процесу» через впровадження в роботу нетрадиційних методів і форм роботи, проведення інтегрованих уроків, індивідуальних занять з учнями схильними до відставання, здібними та обдарованими.

2. Нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція НВП.

3. Реалізація основних положень особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання.

4. Робота над впровадженням моніторингових досліджень в навчально-виховному процесі НВК та аналіз роботи учнівського та педагогічного колективів.

5. Цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів.

6. Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, коп’ютеризації та інформатизації НВП.

7. Вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, України.
8.Продовження роботи над вдосконаленням педагогічної майстерності вчителів (самоосвіта, взаємовідвідування уроків тощо)

9.Вивчення та впровадження в практику роботи інноваційних інтерактивних технологій у навчальній діяльності з використанням інтернет-простору;

10.Вдосконалення роботи над організацією навчання через різнорівневу диференціацію;

11.Робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, самореалізація творчої особистості.

12. Проведення шкільних олімпіад, турнірів та підготовка учнів до участі в конкурсах різного рівня, робота зі здібними та обдарованими дітьми.

13. Реалізація системи внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень.

14. Вивчення проблеми наступності навчання в школі І-ІІ ступенів та дошкільному підрозділі, адаптації учнів у НВК.

15. Організація роботи шкільних методичних об’єднань з урахуванням реалізації науково-методичної проблеми НВК та пріоритетних напрямків роботи, які вимагають докорінної перебудови навчально-виховного процесу.

16. Організація роботи щодо виконання рекомендацій районних (січневої та серпневої конференцій), атестаційної комісії.

17. Активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї.

18. Робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень.

19. Дотримання санітарно-гігієнічного режиму,.

20.Створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників НВК, виховання економічної, естетичної, правової культури.

21. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного здоров’я учнів.

22. Подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів у рамках програм «Спорт протягом життя».

23. Зміцнення зв’язку школи та сім’ї.

24. Розвиток матеріальної бази НВК.

25. Планування перспективного розвитку НВК.

26.Залучення позабюджетних коштів з метою зміцнення матеріально-технічної бази НВК.

.

Розділ І.

Розподіл обов’язків адміністрації та працівників НВК

 1. Директор НВК Немашкало С.Г.:

  1. 1.1. Відповідає за:

  2. - забезпечення НВК кадрами, прийом на роботу та звільнення з роботи обслуговуючого персоналу НВК;

  3. - організацію та проведення атестації учителів і подання атестаційних листів та документів для нагородження педагогічних працівників та встановлення їм вищої категорії до атестаційних комісій вищого рівня;

  4. - підготовку та проведення педагогічних рад та нарад при директорові;

  5. - правильне складання річного плану роботи НВК і плану його перспективного розвитку;

  6. - підготовку НВК до нового навчального року;

  7. - належне ведення особових справ;

  8. - здійснення набору учнів до 1 класу та дошкільного підрозділу, прийом дітей до НВК;

  9. - дотримання єдиних педагогічних вимог у НВК, режиму навчальних занять;

  10. - створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня працівників школи;

  11. - організацію і якістю навчально- виховної роботи серед учнів, зміцнення їх здоров’я та фізичний розвиток;

  12. - забезпечення належного фінансово- господарського стану НВК;

  13. - забезпечення об’єктивності оцінювання знань, умінь та навичок уч- збереження будівлі та шкільного майна;

  14. - матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (освітлення, опалення, водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування);

  15. - чистоту та порядок у шкільному приміщенні;

  16. - організацію чергування технічного персоналу;

  17. - розподіл обов’язків між технічними працівниками НВК;

  18. - організацією поточного ремонту шкільної будівлі та класних кімнат;

  19. - дотримання санітарно- гігієнічного режиму в НВК;

  20. - інвентаризацію шкільного майна;

  21. - складання документації для страхування зарплати технічного персоналу;

  22. - проведення санітарної п’ятниці;

  23. - виконання заходів щодо розширення господарської самостійності НВК, своєчасне вкладання необхідних угод;

  24. - дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації будівель та інших приміщень, технічного, енергетичного обладнання;

  25. - дотримання норм пожежної безпеки в НВК;

  26. - справність засобів пожежогасіння.

  27. 1.2. Безпосередньо керує:

  28. - роботою заступника із навчально-виховної роботи;

  29. - роботою шкільної ради, педагогічної ради та педагогічного колективу;

  30. - роботою бібліотеки НВК;

  31. - роботою технічного персоналу щодо прибирання шкільного приміщення;

  32. - господарською діяльністю НВК;

  33. - роботою з благоустрою, озеленення та прибирання території НВК.

  34. 1.3. Організовує:

  35. - роботу відповідно до річного плану роботи НВК;

  36. - роботу з батьками та громадськими організаціями;

  37. 1.4. Погоджує свою діяльність із районним відділом освіти.

  38. 1.5. Здійснює контроль за:

  39. - виконанням річного плану роботи НВК, навчального плану, рішень педагогічної ради, рекомендацій нарад за участю директора;

  40. - організацією безкоштовного харчування;

  41. - виконання єдиних педагогічних вимог.

  42. 1.6. Звітує про організацію, здійснення та результати навчально – виховної роботи і стан матеріально – технічного забезпечення НВК перед органами управління освітою та вищими органами.

  43. 1.7. Складає річний та перспективний плани роботи НВК, видає накази, розпорядження та інші документи, які стосуються шкільного життя.

  44. 2. Заступник директора з навчально – виховної роботи Столяренко О.А.:

  45. 2.1. Відповідає за:

  46. - правильне планування та організацію вивчення предметів навчального плану;

  47. - правильність організації навчально – виховної роботи НВК;

  48. - виконання навчальних планів та програм учителями НВК;

  49. - своєчасне складання та коригування розкладу уроків;

  50. - забезпечення ефективності роботи вчителів, зокрема, високої якості знань, умінь і навичок учнів;

  51. - ведення класних журналів та іншої документації НВК;

  52. - вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду учителів НВК;

  53. - впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально – виховної роботи вчителів, реалізацію принципів наукової організації праці та гуманізації взаємовідносин в колективі;

  54. - підготовку звітних документів по НВК;

  55. - ведення статистичних звітів по НВК;

  56. - проходження вчителями курсової перепідготовки;

  57. - підготовку та проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, аукціонів педагогічних ідей, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;

  58. - роботу методичних об’єднань у школі, проведення методичних днів та тематичних декад;

  59. - роботу з молодими вчителями;

  60. - дотримання санітарно- гігієнічного режиму в навчальних кабінетах;

  61. - організацію обліку дітей і підлітків 6 – 18 - річного віку у мікрорайоні НВК;

  62. - здійснення контролю за відвідуванням учнями НВК, охоплення дітей загальною середньою освітою;

  63. - організацію та облік оформлення бланків документів та отримання документів про освіту;

  64. - створення морально – сприятливого клімату в педагогічному колективі;

  65. - організацію роботи з учнями та їх батьками;

  66. - виконання правил техніки безпеки в НВК та оформлення документів з техніки безпеки.

  67. - планування, організацію та облік виховної роботи з учнями;

  68. - роботу громадських організацій, предметних гуртків, проведення чергування в НВК;

  69. - роботу методичного об’єднання класних керівників;

  70. - підготовку та проведення загальношкільних заходів;

  71. - зв’язок з позашкільними громадськими організаціями;

  72. - випуск загальношкільної стінної газети та її зміст;

  73. - організацію відвідування учнями позашкільних навчально – виховних заходів, музеїв, театрів, їхньої участі в екскурсіях;

  74. - організацію та облік роботи інспектора з охорони дитинства та громадського інспектора щодо запобігання дитячого травматизму;

  75. - організацію роботи щодо запобігання бездоглядності школярів та скоєнню ними правопорушень;

  76. - індивідуальну роботу з дітьми, схильними до девіантної поведінки та роботу з неблагополучними сім’ями;

  77. - зв’язок із службами в справах неповнолітніх, органами міліції;

  78. - організацію художньої самодіяльності;

  79. - організацію санітарних п’ятниць та чергування по школі класних колективів;

  80. - організацію та проведення суспільно корисної діяльності;

  81. - створення й функціонування дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;

  82. - організацію літнього оздоровлення дітей;

  83. - планування позаурочної роботи з дітьми та власної управлінської діяльності;

  84. - організацію вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду виховної роботи;

  85. - забезпечення дотримання правил техніки безпеки та санітарно – гігієнічних норм під час проведення виховних заходів;

  86. - організацію просвітницької роботи для батьків з питань виховання дітей;

  87. - виконання річного плану роботи НВК;

  88. - поповнення бібліотеки навчально – методичною літературою, профільними журналами та газетами.  89. 2.2. Безпосередньо керує:

  90. - роботою вчителів та вихователя НВК;

  91. - роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів, формування в них свідомого ставлення до навчання;

  92. - проведення контрольних, практичних та лабораторних робіт, навчальних екскурсій;

  93. - роботою методичних об’єднань;

  94. - підготовкою та проведенням екзаменів;

  95. - діяльністю класних керівників щодо організації форм виховної діяльності в класах;

  96. - роботою органів учнівського самоврядування;

  97. - проведення загальношкільних заходів, традиційних свят за планами органів влади;

  98. - роботою ШМО класних керівників.

  99. 2.3. Організовує:

  100. - роботу з планування засвоєння учнями навчального матеріалу з шкільних дисциплін;

  101. - підготовку й проведення загальношкільних заходів навчального характеру

  102. (олімпіад, предметно- тематичних вечорів);

  103. - дотримання у НВК єдиних педагогічних вимог та режиму навчальних занять;

  104. - облік успішності учнів НВК та відвідування ними уроків;

  105. - роботу вчителів та вихователя НВК та планування ними викладання навчального матеріалу;

  106. - експериментальну роботу вчителів;

  107. - проведення відкритих уроків та взаємовідвідування уроків учителями;

  108. - перепідготовку працівників НВК та проходження атестації педагогічними працівниками НВК;

  109. - підготовку й проведення методичних „оперативок” з учнями;

  110. - підготовку матеріалів до складання річного плану;

  111. - своєчасну заміну уроків.

  112. - планування виховної роботи в НВК;

  113. - роботу чергового класу, чергового вчителя;

  114. - підготовку та проведення загальношкільних заходів виховного спрямування;

  115. - проведення інструктивно – методичної роботи з класними керівниками та організаторами позаурочної діяльності дітей;

  116. - роботу із соціального захисту дітей схильних до правопорушень або скоїли їх;

  117. - створення дитячих організацій та органів учнівського самоврядування;

  118. - літнє оздоровлення дітей;

  119. - відвідування учнями позашкільних заходів;

  120. - діяльність педагогічного колективу щодо прищеплення учням поваги до загальнолюдських цінностей, принципів моралі, формування в них національної самосвідомості, культурних потреб, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв та обрядів, до рідної мови;

  121. - проведення заходів морально – правового спрямування із залученням правоохоронних органів;

  122. - захист прав та інтересів учнів;

  123. - відпочинок учнів, зокрема дітей – сиріт, дітей із багатодітних та малозабезпечених, неблагополучних сімей, у канікулярний період;

  124. - надання соціально – педагогічної допомоги учням та сім’ям, які потребують особливої уваги;

  125. - систематичне проведення заходів із профілактики правопорушень та формування в учнів правової грамотності, виявлення причин скоєння ними правопорушень;

  126. - проведення заходів щодо запобігання травматизму, дорожньо – транспортним пригодам, нещасним випадкам, які трапляються на вулиці та в інших місцях;

  127. - залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями школи;

  128. - відкриті виховні заходи та їх відвідування класними керівниками школи.

  129. 2.4. Сприяє:

  130. - створенню комплексної системи виховання, служби інформації для класних керівників;

  131. - проведення експериментальної роботи класними керівниками.

  132. 2.5. Погоджує свою діяльність із директором НВК, з методичним кабінетом відділу освіти та інспекторами відділу освіти.

  133. 2.6. Здійснює контроль за:

  134. - роботою вчителів та вихователя НВК;

  135. - станом успішності учнів школи;

  136. - відвідуванням учнями уроків;

  137. - роботою класних керівників щодо організації навчальної діяльності учнів;

  138. - навчальним навантаженням учнів;

  139. - дотриманням санітарно – гігієнічного режиму в НВК;

  140. - станом збереження й використанням навчально- матеріальної бази;

  141. - організацією роботи учнів із початковим рівнем навчальних досягнень та незадовільною поведінкою, а також роботою з обдарованими дітьми;

  142. - дотриманням у НВК єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять;

  143. - проведенням контрольних робіт та інших обов’язкових уроків, визначених програмою.

  144. 2.7. Інструктує й консультує:

  145. - вчителів щодо проведення навчальних занять і організації самоосвіти;

  146. - вчителів та класних керівників щодо складання планів та звітів;

  147. - молодих вчителів щодо планування й ефективного проведення уроків та позакласних заходів із навчальних предметів;

  148. - класних керівників та вчителів щодо проведення виховної роботи з учнями, новинок методичної літератури з проблем виховання школярів, у тому числі з питань охорони праці учнів, запобігання травматизму та іншим нещасним випадкам;

  149. - батьків та батьківський актив щодо організації виховної роботи з учнями;

  150. - членів дитячих формувань;

  151. - учнівські колективи щодо проведення культурно – оздоровчих заходів;

  152. - учнів та вихованців НВК з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки ( із оформленням відповідної документації).

  153. 2.8. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні та розробці інноваційних виховних годин, програм і технологій.

  154. 2.9. Здійснює облік:

  155. - виконання державних програм, календарних та тематичних планів;

  156. - звітів про кількість дітей у мікрорайоні НВК та працевлаштування учнів випускних класів;

  157. - проведення вчителями уроків та індивідуальних занять з учнями, гурткової роботи;

  158. - статистичних документів;

  159. - перевірки ведення іншої документації;

  160. - засідань атестаційних комісій, замінених уроків.

  161. - проведення класними керівниками класних годин та позакласних занять;

  162. - чергування класів;

  163. - роботи органів учнівського самоврядування;

  164. - роботи з учнями та батьками, які потребують особливої уваги.

  165. 2.11. Звітує про організацію, стан і результати навчальної та виховної роботи перед директором та педагогічною радою;

  166. - перед батьківською громадськістю та органами управління освітою.

  167. 2.12. Складає:

  168. - розклад уроків;

  169. - графіки роботи з обдарованими дітьми;

  170. - графіки контрольних робіт та проведення зрізів знань наприкінці І та ІІ семестрів;

  171. - розклад ДПА та консультацій для вчителів щодо підготовки до неї;

  172. - графік роботи вчителів під час канікул;

  173. - звіт про стан успішності учнів наприкінці І та ІІ семестрів;

  174. - звіт про зміну кількості учнів по школі, який має узгоджуватися з алфавітною книгою;

  175. - проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчально – виховної роботи;

  176. - план роботи на кожний навчальний рік та календарний план виховної роботи;

  177. - письмовий звіт директору НВК про свою діяльність обсягом не більше 5 машинописних сторінок протягом 10 днів після закінчення кожного семестру;

  178. - графік чергування вчителів по школі;

  179. - графік чергування класів по школі;

  180. - графік здійснення суспільно – корисної діяльності по санітарних п’ятницях;

  181. - списки дітей – сиріт, дітей із багатодітних та неблагополучних сімей, підлітків, які скоїли правопорушення або виявили схильність до протиправної поведінки;

  182. - соціальну характеристику сімей, де виховуються такі діти;

  183. - проекти наказів, розпоряджень та іншої документації з питань виховної роботи.

  184. 3. Відповідальна за підручники Смірнова Т.О.:

  185. 3.1. Відповідає за:

  186. - комплектування книжкового фонду;

  187. - оформлення передплати на періодичні видання;

  188. - створення фонду шкільних підручників;

  189. - систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження;

  190. - пропагування читання як форми культурного дозвілля та засоби інтелектуального розвитку.

  191. 3.2. Керує:

  192. - роботою читацького активу;

  193. - роботою щодо формування учнів дбайливого ставлення до навчальної книги;

  194. - роботою щодо формування в учнів навичок самостійної роботи з книгою.

  195. 3.3. Організовує:

  196. - допомогу вчителям у підготовці науково-методичних семінарів у рамках самоосвітньої діяльності;

  197. - проведення огляду- конкурсу на найкраще збереження підручників;

  198. - літературні виставки;

  199. - читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи;

  200. - інформаційну роботу (оформлення виставок, вітрин, проведення інших заходів щодо пропагування книги ).

  201. 3.4. Погоджує свою діяльність із заступником директора НВК з навчально-виховної роботи, методичним кабінетом відділу освіти.

  202. 3.5. Здійснює облік:

  203. - комплектування книжкового фонду, зокрема й фонду підручників;

  204. - користування шкільними підручниками.

  205. 3.6. Приймає книжкові фонди на відповідне збереження за актом та здійснює їх облік.

  206. 3.7. Бере участь в інвентаризації книжкових фондів застарілої чи знищеної літератури відповідно до чинних норм.

  207. 3.8. Звітує про організацію здійснення й результати роботи перед директором та педрадою, відділом освіти.

  208. 3.9. Складає звіт про організацію, здійснення та результати роботи бібліотеки для директора та педради.

  209. 4. Відповідальна з охорони праці Лугова В.М.

4.1. Відповідає за:

- дотримання санітарно – гігієнічного режиму в школі;

- інвентаризацію шкільного майна та шкільних кабінетів;

- складання документації для страхування зарплати технічного персоналу;

- проведення санітарної п’ятниці;

- виконання заходів щодо розширення господарської самостійності школи, своєчасне вкладання необхідних угод;

- дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень НВК, технічного, енергетичного обладнання;

- дотримання норм пожежної безпеки в НВК;

- справність засобів пожежогасіння.

4.2. Керує:

- роботою технічного персоналу щодо прибирання шкільного приміщення;

- господарською діяльністю НВК;

- роботою з благоустрою, озеленення та прибирання території НВК.

4.3. Організовує:

- роботу щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм під час навчального процесу;

- інвентарний облік майна школи, проведення інвентаризації майна;

- дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації будівель НВК;

- здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання;

- дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і споруда, нагляд за станом пожежогасіння;

- проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях НВК;

- розробку інструкцій з охорони праці для персоналу не рідше ніж один раз на 3 роки;

- навчання та інструктаж на робочому місці ( вступний і періодичний ) технічного персоналу.

4.4. Погоджує свою діяльність із директором НВК, з інвентарно-технічним наглядом відділу освіти.

4.5. Здійснює контроль за:

- роботою всіх працівників технічно-обслуговуючого персоналу НВК;

- зберіганням матеріально- технічного устаткування в кабінетах;

- дотриманням санітарно-гігієнічних норм у приміщенні НВК раціональності витрат матеріалів.

4.6. Інструктує й консультує:

- обслуговуючий персонал щодо утримання матеріально-технічного забезпечення;

- технічний персонал з питань техніки безпеки.

4.7. Здійснює облік:

- інвентаризації шкільного майна;

- зберігання протипожежного обладнання.

4.8. Звітує про підготовку школи до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо- зимовий період.

4.9. Складає:

- графік роботи технічно-обслуговуючого персоналу:

- акти списання майна, яке вийшло з ладу;

- плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях НВК під час підготовки до нового навчального року.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації