Поиск по базе сайта:
План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області icon

План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
НазваПлан роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
Сторінка3/22
Дата конвертації25.10.2014
Розмір4.5 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

^ Школа ІІ ступеня

4 класи, 25 учнів, з них закінчили навчальний рік:


Клас

К –сть

учнів

Рівні

Не атестовано

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

5

6

-

-

1

17

5

83

-

-

-

6

5

-

-

2

40

1

20

2

40

-

7

4

-

-

1

25

3

75

-

-

-

8

10

-

-

7

70

3

30

-

-

-

Разом

25

-

-

11

44

12

48

2

8

-


На кінець року маємо такі досягнення у навчанні:


Контингент

високий

%

достатній

%

середній

%

2,4 кл.

12

2

17

3

25

7

58

5-8 кл.

25

2

8

12

48

11

44

2-8 кл.

37

4

10

15

40

18

50
Рік

Всього учнів школи

2-9 класів

початковий рівень

середній рівень

достатній рівень

високий рівень

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

2011/2012

39

-

-

20

50

14

36

5

13

2012/2013

37

-

-

18

50

15

40

4

10


Порівнюючи дані за два роки видно, що початковий та середній рівні навчання учнів залишилися без змін, достатній рівень навчання підвищився , а високий – знизився.

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на достатньому рівні, складає 40%, що краще на 4%, ніж у минулому році.

Слід зазначити, що покращився рівень навчальних досягнень учнів у 6 та 8 класі у порівнянні з минулим роком.

Майже без змін залишився рівень навчальних досягнень учнів інших класів.

Кількість учнів, які вчаться з предметів географія, історія на високому рівні знизився порівняно з минулим роком на 1 учня (3%), це свідчить про те, що вчителі Бикова А.Г., Дмітрієв Р.О. не приділяють належну увагу індивідуалізації та диференціації навчання, недостатньо реалізується система повторення вивченого матеріалу та впровадження інноваційних технологій, ефективного досвіду роботи вчителів району.

З метою підвищення якості навчальних досягнень учнів розроблено такі заходи, згідно з якими вчителям рекомендовано:

- запроваджувати тестові технології та активно ігрові форми перевірки рівня навчальних досягнень учнів на різних етапах уроку;

- організувати відстеження динаміки розвитку навчальної діяльності, як кожного учня так і класу в цілому, з’ясувати причини відставання конкретних учнів та організувати проведення вчасного корегування навчальної діяльності.

У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які закінчили навчальний рік на середньому рівні з 1-2 дисциплін.

Учителі та класні керівники недопрацювали з багатьма учнями, які б могли мати лише 7-12 балів.

Для покращення рівнів успішності учнів необхідно:

1.Підвищити якість уроку та якість підготовки вчителя до уроку.

2.Звернути особливу увагу на успішність учнів, які можуть навчатися на достатньому та високому рівнях.

3.Проводити індивідуальне навчання з учнями.

4.Активніше впроваджувати у своїй роботі особистісно-зорієнтоване навчання.

5. Продовжувати впроваджувати інтерактивні форми і методи навчання.

Підвищенню ефективності навчально-виховної роботи в НВК сприяло використання вчителями сучасних інтерактивних технологій навчання, впровадження елементів ефективного ПД вчителів, виявлення здібних, обдарованих дітей та систематична робота з ними.


^ Підсумки державної підсумкової атестації учнів 4 класу

за 2012 / 2013 н.р.


Навчальний предмет

Клас

К-ть учнів

Рівні оцінювання

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-ть


%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Українська мова47--229457114

Українська мова (читання)4
7
-
-
2
29
457114

Російська мова


4


7


--343


343


1


14


Математика4
7-


-
-
2
29
3
42
2
29

Я і Україна. Природознавство


47--343343114


Я і Україна. Громадянська освіта


4


7


-


-


1


14


5


72


1


14


Порівнюючи результати навчальних досягнень учнів 4 класу за 2012/2013 навчальний рік з результатами ДПА можна відмітити:

 • з української мови знизився високий та середній рівень, а зріс достатній рівень;

 • з української мови (читання) знизився достатній рівень, зріс високий рівень;

 • з математики зріс середній і високий рівень, знизився достатній рівень.

Це свідчить про недостатню роботу вчителя 4 класу Барін Н.П.. по впровадженню в навчально-виховний процес тестових форм роботи, творчих завдань розвиваючого характеру, нестандартних задач, використання ІКТ на уроках української мови, математики.

З метою усунення даних недоліків, підвищення рівня сформованості базових знань, умінь і навичок з предметів та якісної підготовки учнів до ДПА в 2013/2014 навчальному році вчителям-предметникам рекомендовано спланувати індивідуальну роботу з обдарованими учнями, та тими, які мають середній рівень навчальних досягнень.

Сьогодні, коли навчально-педагогічна діяльність носить чітко виражений інноваційний характер, проведення моніторингових досліджень вимагає застосування альтернативних методів моніторингових процедур щодо оцінювання якості освіти. Моніторингове дослідження, яке впроваджується в НВК, дозволяє оцінити ефективність навчально-виховного процесу НВК, визначити вчителів, котрі використовують потенціал своїх учнів максимально повно, створюють сприятливі умови для особистісного розвитку школярів, які впевнені в ефективності обраної методики викладання.
Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:

 • адаптація учнів 5-го класів до навчання;

 • отримання інформації для педагогічного аналізу;

 • надання методичної, практичної допомоги учителям;

 • створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

 • удосконалення НВП, реалізація методичної та виховної тем.


У 2012/2013 н.р. адміністрацією НВК проведено:

 1. 13 перевірок ведення ділової документації в НВК;

 2. Здійснено перевірки стану вивчення викладання предметів: української мови та літератури, математики, англійської мови, фізичної культури та курсу «Я і Україна» в початкових класах;

 3. Перевірено рівень вихованості та навченості учнів 7-9 класів, наступність у навчанні учнів 5 класів, персональний контроль вчителів, які атестуються, та інших категорій учителів;

 4. Здійснено вивчення виконання програм, Указів Президента, Законів України

Закону України «Про охорону дитинства»;

Ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», Програми розвитку і функціонування української мови на 2011-2017 роки;

Ст. 35 Закону України «Про освіту»;

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу.

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;

Закону України «Про звернення громадян»;

Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області на нарадах при директору, педрадах, ШМО.

 1. Велике значення для забезпечення процесу виховання є здійснення внутрішкільного контролю, його якості, науковості. В НВК здійснюється тематичний, фронтальний, попереджувальний, класно-урочний, класно-узагальнюючий контроль. Контролюється:

 • правильність ведення ділової документації;

 • дотримання єдиного орфографічного режиму;

 • облік дітей шкільного та дошкільного віку, відвідування ними НВК, забезпечення всеобучу;

 • гаряче харчування, забезпечення підручниками, матеріальне забезпечення дітей у сім'ях ;

 • робота з учнями, схильними до правопорушень;

 • стан викладання предметів;

 • стан виконання навчальних планів і програм та якість їх засвоєння;

 • контроль за роботою МО,

 • творчий характер домашніх завдань, класних робіт;

 • перевірка зошитів, щоденників;

 • робота класних керівників з естетичного виховання, попередження дитячого травматизму, боротьба зі злочинністю;

 • нові педагогічні технології, як засіб розвитку творчої особистості вчителя й учня;

 • техніка читання у 2,4 класах;

 • здійснення патріотичного виховання;

 • підготовка до державної атестації;

 • творчість учителів на уроці;

 • контроль за організацією літнього відпочинку і оздоровлення дітей, проходження літньої практики, навчальних екскурсій.

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:

 • адаптація учнів 1-го та 5-го класів до навчання;

 • отримання інформації для педагогічного аналізу;

 • надання методичної, практичної допомоги учителям;

 • створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

 • удосконалення НВП, реалізація методичної та виховної проблем.


Всі матеріали, одержані під час здійснення контролю, висвітлюються, обговорюються на засіданнях, нарадах при директору, педагогічних радах, засіданнях батьківського комітету, пишуться узагальнюючі накази, ставляться на контроль і потім, за умови виконання рішення, питання знімаються з порядку дня. Така система внутрішкільного контролю допомагає створити чітку, налагоджену систему роботи педагогічного, учнівського і батьківського колективів у вирішенні єдиної справи — виховання і озброєння учнів умінням працювати самостійно, оволодіваючи багатствами, які виробило людство.

Рекомендації:

1. Здійснювати систематичний контроль за роботою вчителів початкових класів з формування в учнів навичок читання у відповідності до Державного стандарту початкової освіти; вивчити питання наступності у викладанні математики; контролювати роботу вчителів з обдарованими дітьми з метою залучення їх до участі в районних, обласних олімпіадах, турнірах та міжнародних конкурсах.

2. Вчителям НВК:

- Забезпечити належний методичний рівень викладання предметів, застосовуючи ефективні форми та методи для розвитку творчих здібностей школярів (проблеми, ситуації, проблемно-наслідковий аналіз умов задач, формування в учнів прагнення до самостійного пошуку, розв’язання тощо); систематизувати роботу із підвищення рівня навчальних досягнень учнів, шляхом взаємовідвідування уроків вчителями НВК та обговорення результатів контрольних робіт на шкільних методичних об’єднаннях;

- Посилити індивідуальну роботу з учнями, які засвоїли програмовий матеріал на середньому рівні, забезпечити використання наочності, спланувати систему повторення вивченого матеріалу, впроваджуючи різні види контролю, інноваційні технології, перспективний досвід вчителів з метою підготовки учнів до ДПА;

- Схвалити послідовну й результативну роботу вчителів Лугової В.М. та Столяренко О.А. щодо забезпечення стабільних знань, умінь і навичок учнів.
Завдання щодо організації науково-методичної роботи

1. Обговорити на засіданні ШМО результати науково-методичної роботи за 2012/2013 н. р.

2. Продовжити роботу щодо обладнання та поповнення матеріалами, ТЗН шкільного методичного куточка.

3. Продовжити впровадження системи ігрового навчання в початковій школі та роботу над темою «Індивідуально-диференційований і особистісно орієнтований підхід до навчання, запровадження ефективних педагогічних технологій на уроках і в позаурочний час в початковій школі».

4. Продовжити працювати над впровадженням в роботу особистісно орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів.

 1. Продовжити роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних.

 2. Своєчасно направляти на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються.

 1. Удосконалювати систему методичної роботи з вивчення, узагальнення ЄПД вчителів НВК та району.

 2. Забезпечити участь НВК у педагогічних майстернях, фестивалях педагогічної творчості, конкурсі «Учитель року».

 3. Адміністрації НВК взяти під особистий контроль роботу зі здібними учнями, проведення шкільних олімпіад, участь школярів у різноманітних турнірах, конкурсах.

 4. Керівнику ШМО Столяренко О.А. спільно з учителями вирішувати проблеми планування навчального процесу з найбільш важливих (складних) тем, організацію відкритих уроків.

^ АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ФЕДОРІВСЬКОГО НВК ЗА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дошкільний підрозділ Федорівського НВК у своєму складі має 1 різновікову групу : ( від 2.5 до 6 років) У дошкільному закладі працюють 2 працівники. У складі педагогічного колективу - 1 вихователь, 1 помічник вихователя.

 Кількість дітей в групі короткотривалого перебування налічує 17 осіб.

 Організація навчально-виховного процесу здійснюється згідно з Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», програмами «Дитина» та «Впевнений старт».

Протягом навчального року колектив нашого закладу вирішував творчі та буденні проблеми, що були спрямовані на усунення недоліків та удосконалення навчально-виховного процесу у 2012-2013 навчальному році.

  Педагогічний колектив спрямував зусилля на вирішення наступних питань:    

   - впроваджувати паспорт здоров’я дошкільників на кожну дитину з метою збереження та зміцнення здоров’я дітей.       

   - патріотичне виховання дошкільників, сприяти формуванню гуманної та законослухняної особистості на основі знання в неї своїх прав і свобод, поваги до прав і свобод інших людей..

 - використання досвідів, що здійснюються у природному середовищі як засобів інтелектуального розвитку дитини.

Проводилась методична робота за такими основними напрямами:

 • Поповнювалась методична скарбничка дидактичними посібниками з розвитку сенсорних здібностей дітей;

 • Систематично доповнювались добірки із завданнями з розвитку математичних уявлень та навчанню грамоти дітей

- Організовувались виставки дитячих малюнків за порами року, вистави дитячих поробок з природного матеріалу.

-Приймали участь у всіх заходах відділу освіти Нововодолазкої райдержадміністрації.
За навчальний рік на курсах при Харківській академії неперервної освіти один з вихователів підвищував свою фахову майстерність .

Підвищенню професійної компетентності вихователів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь вихователів дошкільного закладу в методичній роботі району.

 

 Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини.

Вихователі закладу брали участь у роботі методичних об`єднань району, де обмінювались досвідом роботи та знайомились з новими педагогічними технологіями.          

Впродовж року проводилися консультації:

- використання нетрадиційних заходів фізичного виховання в навчально – виховному процесі дошкільників;

- Навчаємось грамоти , підготовка руки до письма;

- Формування валлеологічної культури з малку;

- На шляхах відродження духовності;

- Проводився пошук нових форм роботи з батьками;

- Чи готова ваша дитина до школи.

В дошкільному підрозділі проводяться заходи, спрямовані на збереження охорони життя та зміцнення здоров`я дітей:

 • З метою зміцнення та збереження здоров’я кожної дитини систематично проводився інструктаж працівників дошкільної групи;

 • З метою запобігання нещасних випадків стежили за дотриманням техніки безпеки в групі та на прогулянках.

 • Надавали методичну допомогу вихователям з пропаганди правил пожежної безпеки та техніки безпеки серед дітей.

 • Здійснювався повний комплекс оздоровчо - загартовуючих заходів передбачених програмою.

 • Проведено Тиждень безпеки життєдіяльності дітей;

 • Організовувались спортивні розваги за участю батьків та дітей

Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, бо саме сім`я закладає основи культури, уміння спілкуватися. Проводились такі заходи:

 • Загальні батьківські збори.

 • Робота з батьками, діти яких не відвідують дошкільну групу.

 • Організована рубрика «Батьки і діти – одвічні питання», «Запитуйте – відповідаємо».

 • Систематично вміщувався матеріал по ознайомленню з програмою

 • Розвага «Тато, мама і я – спортивна сім`я».

 • Бесіди з батьками (профілактика дитячих страхів, загартування -

надійний шлях до здоров`я, чи готова ваша дитина до школи).
Для підвищення якості організації перспективності, у роботі дошкільного підрозділу та початкових класів були проведені такі заходи:

 • свято першого дзвоника;

 • до школи;

 • до бібліотеки;

 • свято останнього дзвоника.;

З метою підвищення перспективності та послідовності роботи дошкільного закладу та школи проводились:

 • відвідування уроку у першому класі;

 • відвідування вчителями молодших класів контрольних занять в дошкільній групі;

 • залучення учнів початкових класів до виставок дошкільників;

 • організація зустрічі вчителів початкових класів та вихователів з питань підготовки дітей до навчання у школі.

 • батьківські збори на тему: «Готовність дітей до навчання у школі».


 У дошкільному підрозділі  проводяться усі необхідні профілактичні заходи: 

-контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм  працівниками закладу на всіх ділянках;

- здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки;

У закладі постійно проводяться  за гартувальні процедури, на заняттях з фізичної культури, під час прогулянок підтримується рухова активність дітей: проводяться дні здоров`я, розваги, у навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки, оздоровчі заходи, проведення занять та розваг на свіжому повітрі.

Завдання на 2013-2014 навчальний рік

 1. Гуманізація навчально-виховного процесу шляхом спрямування всебічної підтримки активності дітей, створення умов для пробудження й розвитку їх творчих сил, здібностей, обдарованості.

 2. Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку у світлі Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 3. Взаємодія суспільного та родинного виховання.

Протягом 2012/2013 навчального року шкільна бібліотека працювала відповідно річного плану роботи.

Згідно з навчальними програмами вчителі одержали комплекти підручників.

Методичну допомогу вчителі одержують завдяки надходженням видань видавництв «Ранок» та «Основа».

Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей.

Навчально-виховний процес забезпечений програмами на 90%, періодичними педагогічними та методичними виданнями на 62%.

Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану в цілому по НВК 80 %.

У бібліотеці оформлені тематичні, художньо-ілюстративні виставки.

Традиційно бібліотека проводить екскурсії до «Читай-міста» для учнів початкової школи, бере участь у проведенні тематичних тижнів, проводить бесіди: «Як книжка прийшла до нас», «Шануй і бережи книгу», «Україна – моя Батьківщина», «Державні та народні символи України», «Здоров`я –найцінніший скарб». У проведенні акції «Збережемо планету чистою» (конкурс малюнків за темами: «Любіть і бережіть природу», «Нашій планеті бути чистою») бібліотека надавала допомогу класним керівникам та учням.

До тижня бойової слави на честь Дня Перемоги була проведена виставка «Завжди пам`ятаємо», проведено конкурс читців «Присягаємо Перемогою» (2-8 класи), до місячника «Знаймо, виконуймо правила дорожнього руху» - бесіда «Червоний, жовтий, зелений»(2,4 класи).

Але бібліотекарю Биковій А.Г. треба активно приймати участь у проведенні масових заходів, проводити бесіди на батьківських зборах про роль книги в житті дитини та збереженні підручників.

Надавати допомогу вчителям, учням, батькам у проведенні масових заходів:

-шкільних олімпіад;

- дискусій та вікторин;

- підготовці нетрадиційних уроків та інше.


Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти,пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління.

В НВК використовується 1 комп`ютер директором для управлінської діяльності.

Інше програмне та інформаційне забезпечення відсутнє. Із 13 працівників комп`ютером володіє 8 учителів.

Учителям, які не володіють комп`ютером, потрібно пройти курсову підготовку.

Комп`ютер підключити до мережі Інтернет.

Будівля школи прийнята в експлуатацію майже 100 років назад. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація НВК разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально–технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб НВК проводиться відділом освіти Нововодолазької РДА.

Протягом року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії бюджетних коштів. З метою економії витрат по заробітній платі за бажанням працівників надавалися відпустки за свій рахунок.

З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2012/2013н.р. проводилася цілеспрямована робота по залученню позабюджетних коштів.

Навчальний заклад приймає благодійну допомогу батьків учнів НВК у виконанні ремонтних робіт.

У 2012/2013 навчальному році за бюджетні кошти сільської ради придбаний і подарований дитячий майданчик

Щорічно забезпечує учнів новорічними подарунками приватне підприємство «Лан».

Головою сільської ради та батьками учнів в 2012/ 2013 навчальному році, на прохання адміністрації НВК, була надана допомога в наведенні порядку на території НВК. Хотілося щоб, місцева влада приділяла більше уваги у вирішенні шкільних проблем.

Адміністрацією НВК приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори НВК оформлені інформаційними стендами. Подвір’я НВК доглядається учнями, обслуговуючим персоналом, на квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються школярами, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Загалом територія НВК має задовільний стан, який підтримується обслуговуючим персоналом.

В НВК створені всі умови для успішної праці вчителів та навчання учнів: учні молодших класів та пільгового контингенту забезпечені гарячим харчуванням, в НВК - затишно і тепло, панує доброзичлива атмосфера, хороший мікроклімат.

В школі працює Рада старшокласників «Цілюще джерело», яка поділена на ланки, де за роботу кожної ланки відповідають учні старших класів, які є помічниками педагогічного колективу. У початковій школі створена дитяча організація «Журавлик». Дякуючи організації, діти більше знаходять спільних інтересів та вчаться самостійності.

Помічається прагнення деяких учнів до самостійності власних дорослих форм поведінки. Діти потребують особливої уваги до себе і зі сторони педагогів, і зі сторони батьків. Слід враховувати їх потреби і запити. Діти стають допитливі, активні, діяльні, емоційні, прагнуть до всього нового, незвичайного.

Проблеми, які потрібно терміново вирішувати:

-побудова внутрішнього туалету;

- необхідні наочні, демонстраційні,ілюстративні посібники для виконання вимог прогам;

-придбаннякомп`ютерів для учнів;

-мультимедійні засоби навчання;

-необхідність ремонту вікон початкової школи, вхідних дверей основної школи, оновлення меблів в кімнаті для роздачі їжі.

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку 2013 року на базі НВК працював дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Ялинка».

За період з 27 травня по 12 червня було оздоровлено 37 дітей.33 дітей оздоровилося у дитячому закладі відпочинку «Ялинка» при Федорівському НВК, 1 учень, Любченко Микола, який знаходиться під опікою в прийомній сім`ї, оздоровлювався в санаторії «Таврія» Херсонської області, 2 учні – в санаторії «Ялинка» Зміївського району.

Під час роботи табору учні отримували безкоштовне харчування, проводилися екскурсії, пішохідні прогулянки, різноманітні цікаві заходи.

На належному рівні було забезпечено медичне обслуговування оздоровчого закладу.

Підтримувався санітарно-гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі.

Було забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячому закладі відпочинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Скарг та травмування учасників дитячого закладу відпочинку не було.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації