Поиск по базе сайта:
План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області icon

План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
НазваПлан роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
Сторінка2/22
Дата конвертації25.10.2014
Розмір4.5 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

^ Моніторинг стану здоров’я учнів Федорівського НВК за 2009 – 2012 роки

2 - 8 класи№ з/п


Захворювання

2009 рік


2010 рік


2011 рік


2012 рік


кількість


кількість


кількість


кількість


1.


Хвороби ендокринної системи

-121


2.

Хвороби нервової системи

-

-

2

1

3.

Хвороби органів зору


3

-

1

2

4.

Хвороби крові та кровотворних органів

1

2

1

1

5.

Хвороби системи кровообігу

1

2

3

3

6.

Хвороби органів дихання

-

-

1

2

7.

Хвороби сечо – статевої системи

-

-

3

1

8.

Ортопедична патологія

7


9

-

1

12 14 13 12

Всього учнів у школі: 64 48 48 37

Моніторинг стану здоров`я учнів Федорівського

навчально-виховного комплексу за 2009-2012роки


Порівнюючи дані за чотири роки навчання, видно, що хвороби органів зору, опорно-рухової системи зростають, а ендокринної системи, нервової системи, сечостатевої системи зменшились, залишилися без змін хвороби крові, кровоносної системи та системи дихання.
З метою втілення оздоровчих технологій, вчителі НВК використовують розвивальні паузи, фізкультхвилинки, вправи для корекції зору під час уроку, починають навчання ранковою гімнастикою, яку проводять під музику та супроводжують віршами. Це створює доброзичливу атмосферу, формує позитивний психологічний клімат навчання. На перервах вчителі проводять з учнями рухливі ігри. Під час уроків фізичної культури діти з порушеною поставою займаються у спортивному залі, крім того, здорові діти за графіком відвідують спортивний зал, з метою профілактики порушень постави.


Аналізуючи та порівнюючи рівень вихованості учнів за три роки навчання, можна зробити висновок, що рівень вихованості учнів зріс. Це досягнуто завдяки різним формам та методам роботи з учнями.

Всебічному розвитку здорової особистості, крім уроків, сприяє позаурочна робота. Традиційними стали конкурси «Найчистіший клас», «Найздоровіший клас», а також дні і тижні здоров’я.

Виховний процес постійного пошуку і вдосконалення триває безперервно, тому в наступному році необхідно звернути увагу на недоліки і виправити їх.

У 2013/2014 навчальному році НВК продовжить роботу над виховною темою і головною метою буде становлення морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Вирішуючи ці питання, педколектив НВК продовжить працювати над такими завданнями:

 • формування особистісних рис громадянина України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я;

 • формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

 • розвиток учнівського самоврядування у НВК, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого і молодіжного руху;

 • посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії зі школою.

Завдання щодо організації виховної роботи:

 • Адміністрації закладу:

 • контролювати якість викладання уроків фізичного виховання з метою дотримання правил з безпеки життєдіяльності;

 • ширше залучати медичних працівників до профілактичної роботи серед школярів та вихованців.

2. Класним керівникам:

 • продовжувати роботу з питань безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму;

 • у класних журналах регулярно відображати роботу з профілактики дитячого травматизму;

 • проводити аналіз стану роботи з правового виховання і намічати конкретні шляхи їх усунення;

 • не допускати формального підходу до проведення обліку учнів, схильних до девіантної поведінки;

 • посилити роботу із соціально неспроможними сім'ями;

 • взяти під особистий контроль роботу класного керівника, в якого є учні, схильні до девіантної поведінки;

 • залучати до роботи в гуртках учнів, схильних до девіантної поведінки;

 • посилити контроль за відвідуванням уч­нями НВК;

 • проводити бесіди на морально-правову тематику серед учнів;

 • не допускати формального підходу до пропусків НВК учнями та вихованцями без поважних причин, доповідати адміністрації НВК кожної п'ятниці про кількість учнів, які пропустили школу без поважних причин.


Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації НВК. Наказом по НВК на початку навчального року призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створюється служба з охорони праці, сплановуються першочергові заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів та вихованців, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

Класні керівники щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму.

Проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями області, району, які фіксувалися в класних журналах та щоденниках учнів.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося на:

-педраді – грудень 2012року;

- нарадах при директорові в січні та квітні 2013 року;

-засіданнях методичного об`єднання класних керівників у березні 2013 року;

-батьківських зборах – вересень, грудень 2012 року та січень, квітень 2013 року.

Учні НВК брали активну участь у районному та Всеукраїнському конкурсі малюнків «Дитяча безпека взимку», «Охорона праці очима дітей».

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про заборону тютюнопаління на території НВК та вплив тютюну на організм людини.

Протягом навчального року в НВК випадків травмування не було.

Достатньо успішну роботу з охорони здоров`я проводили класні керівники: Барін Н.П., Столяренко О.А., Ляшенко О.О., Іхненко Л.Ф. та Лугова В.М.

У НВК в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях НВК розміщено два куточки з безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на оперативних нарадах. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Адміністрація НВК разом з профспілковою організацією, серйозну увагу приділяють роботі з охорони праці, забезпечуючи виконання всіх пунктів відповідних законів.

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 №814, наказу відділу освіти № «Про підсумки роботи відділу освіти з цивільної оборони в 2012 році та завдання на 2013 рік», плану підготовки цивільної оборони на 2013 рік у Федорівському НВК проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільної оборони на 2013 рік НВК в цілому виконані.

У НВК у квітні відбулася контрольна перевірка реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних техногенного та природного характеру, цивільного захисту (цивільної оборони), стану організації роботи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Під час перевірки була надана практична та організаційно-методична допомога начальнику ЦО, начальнику штаба у виконанні покладених на них завдань у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Підсумки перевірок стану ЦО в НВК вищестоящими організаціями свідчать, що організація цивільної оборони має недоліки:

 • неорганізоване матеріальне забезпечення невоєнізованих формувань ЦО;

 • відсутня система оповіщення про НС в приміщеннях НВК.

 • навчання керівного складу ЦО НВК виконано не в повному обсязі.

Рекомендації даної перевірки взяті до виконання.

Згідно з планом показового Дня ЦО проведено теоретичні та практичні заняття з учнями та вихованцями НВК.

Умілі навички показали старшокласники з питань надання першої медичної допомоги. На відкритих уроках, в естафетах, вікторинах, випуску газет, листівок, практичних діях санпостів узяли участь 37 учнів.

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з приміщень НВК.

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров`я», «Основи безпеки життєдіяльності».

Навчально-матеріальна база НВК на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров`я в надзвичайних ситуаціях на належному рівні.

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ( зі змінами), «Про засади державної мовної політики», «Про позашкільну освіту», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, ефективного педагогічного досвіду.

Відповідно до річного плану роботи НВК у 2012/2013н.р. педколектив працював над методичною темою: «Використання інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі». Протягом року були проведені засідання педагогічної ради, розглянуті наукові основи з даної теми, зроблено глибокий аналіз роботи вчителів. Для всіх вчителів були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації.

З метою підвищення фахової майстерності в НВК організовано взаємовідвідування уроків вчителів.

Велике значення вчителі надають використанню інноваційних технологій у навчанні учнів. Цій проблемі в НВК в грудні було присвячено засідання педагогічної ради на тему: «Реалізація інноваційних технологій на уроках». Були розглянуті наукові основи з проблеми, зроблено аналіз роботи вчителів.

Починаючи з жовтня проведено предметні тижні з навчальних дисциплін, шкільні олімпіади, конкурс «Учитель року-2012».

У 2012/2013н.р. основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками НВК були: педагогічна рада, методичне об`єднання класних керівників,методичне об`єднання вчителів початкових класів, вчителів-предметників та вихователя, інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, самоосвіта.

Основними проблемними питаннями в організації методичної роботи, роботи з кадрами були:

 1. Упровадження інновацій та інтерактивних технологій навчання та виховання учнів.

 2. Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти.

 3. Забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення.

Протягом 2012/2013н.р. були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників. Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності 2 учителі: Столяренко О.А. та Іхненко Л.Ф.

У 2012/2013 навчальному році атестувалося 2 вчителі: Іхненко Л.Ф. та Столяренко О.А. Всі вчителі підтвердили кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії». Був затверджений графік відкритих уроків та форм виховної діяльності. Протягом року вчителі, які атестувалися у 2013 р., провели відкриті уроки, підготували папки портфоліо, творчі звіти, виступили з доповідями на засіданнях МО та педагогічній раді, батьківських зборах.

Наприкінці навчального року адміністрацією НВК були проведені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

Результативною була робота методичних об’єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по своїх методичних темах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів НВК за минулий навчальний рік оцінюється хорошими показниками. Порівняно з минулим роком зріс достатній рівень навчальних досягнень учнів на 9%.

Учителі НВК широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів НВК.

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності в кожному методичному об`єднанні протягом року було організовано взаємовідвідування уроків та предметні тижні. Але треба зазначити, що методичний рівень цих уроків у більшості випадків був середнім та достатнім. Учителі Ляшенко О.О., Божедай А.Ю., Барін Н.П.,Малкова Л.А., Дмітрієв Р.О. не змогли продемонструвати свої методичні знахідки та цікаві прийоми,форми роботи.Велика кількість уроків мала традиційну форму навчання.Але такі учителі, як Столяренко О.А., Лугова В.М., Іхненко Л.Ф.проводять уроки на високому та достатньому рівні, використовуючи нетрадиційні форми та методи роботи. Застосовують в своїй роботі ІКТ.

Педагоги НВК активно залучаються до роботи у районних семінарах.

Педагоги НВК не приймали участі у яр марці педтехнологій, у районному конкурсі «Учитель року», що є недоліком методичної роботи.

Колективом навчального закладу проводиться відповідна робота щодо виявлення, підтримки й організації роботи з обдарованими дітьми.

Адміністрацією НВК розроблено заходи на виконання Програми роботи з обдарованою молоддю, які передбачають цілеспрямовану підтримку здібних дітей, залучення учнів НВК до участі у конкурсах, олімпіадах.

У 2012/2013 навчальному році здійснено такі заходи:

- переглянуто та поновлено шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів НВК;

 • проведено шкільний етап предметних олімпіад з базових дисциплін;

 • участь переможців шкільних предметних олімпіад в олімпіадах районного рівня;

 • проведено шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів НВК, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

 • участь в інтелектуальних міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Соняшник», «Кришталева сова», «Гринвіч».

 • проводилася робота учнівського комітету;

Традиційно у І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад учні та вчителі НВК взяли активну участь. Педагоги, які були залучені до роботи у складі журі районних предметних олімпіад, своєчасно з’являлися, об’єктивно підходили до оцінювання робіт учнів.

Аналіз низької результативності виступу учнів НВК в олімпіадах свідчить про те, що педколективом проводиться недостатня робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін, на низькому рівні організована робота з обдарованими дітьми. Тому треба більше уваги приділяти індивідуальній та груповій роботі з учнями, проводити інтелектуальні ігри та конкурси в позаурочний час.

Проте у 2013/2014н.р. необхідно продумати систему позаурочної роботи з обдарованими учнями з математики та фізики, української мови та літератури, історії, права, світової літератури, враховуючи слабкі результати виступу учнів на олімпіадах та активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи.

У змаганнях з шахмат «Біла тура» учні НВК зайняли 1 місце в районі.

У 2012/2013 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості,здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів НВК з метою підвищення якості знань учнів.

За підсумками 2012/2013 н.р. із 37 учнів 2-8 класів:

37 учнів 2-8 класів атестовані;

37 учнів переведено до наступного класу;

4 учні нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні».

За підсумками навчального року із 37 учнів 2-8 класів школи:

закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях 18 учнів, що складає 40% ;

з них на високому рівні – 4 учнів (11%).

Порівняно з минулим роком результати навчальних досягнень учнів 2-8 класів виявилися такими:

^ Школа І ступеня

2 класи, 12 учнів, з них закінчили навчальний рік:


Клас

К –сть

учнів

Рівні

Не атестовано

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

2

5

-

-

4

80

-

80

1

20

-

4

7

-

-

3

43

3

43

1

14

-

Разом

12

-

-

7

58

3

25

2

17

-


Якість знань становить - 42 %

Якість знань підвищується.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації