Поиск по базе сайта:
План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області icon

План роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
НазваПлан роботи федорівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області
Сторінка1/22
Дата конвертації25.10.2014
Розмір4.5 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ФЕДОРІВСЬКОГО

навчально-виховного комплексу

(загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)

Нововодолазької районної ради

Харківської області

на 2013/2014 н.р.
Затверджено

на засіданні ради

Федорівського НВК

від 30.08.2013 протокол №

Голова ради НВК

Н.П. Барін
Погоджено

на засіданні

педагогічної ради

Федорівського НВК

від 30.08.2013 протокол №

Голова педради

С.Г.Немашкало

ЗМІСТ

ВСТУП

І Аналіз роботи школи за минулий 2012/2013 навчальний рік та завдання на новий 2013/2014 навчальний рік...................................
^ РОЗДІЛ І.

Розподіл обов’язків………………………………………………….........
РОЗДІЛ ІІ.

Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі…………………………………………....................

  1. Створення умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти. Виконання ст. 53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»... ………………………………………

  2. Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання і виховання учнів…………………………

  3. Організація роботи по підготовці дітей п’ятирічного віку до школи.…………………………………………… ……………………

  4. Виконання ст.10 Конституції України Закону України «Про засади державної мовної політики». ……………………………

  5. Організаційно-дорадча діяльність навчального закладу: ..

 • педагогічні ради;

 • наради при директору;

 • план засідань ради закладу.


^ РОЗДІЛ ІІІ.

Виховна, позакласна та позашкільна робота……………………………

3.1. Основні завдання виховної роботи………………………......

  1. Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування…………………………………………………….

  2. Військово-патріотичне виховання………

  3. Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності………………………………

  4. Формування основ здорового способу життя, профілактика алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД…………..

  5. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота, реалізація спортивно-масових заходів у рамках програми «Спорт протягом життя»…………………………………………..

  6. Робота з батьківською громадськістю……………………..

5-32

33-40


41-55


41-42
43-44
45
46-47

48-55
56-82

60-68
69-70

70-72
72-74

74-76

76-78

78-82


^ РОЗДІЛ IV.

Організація науково-методичної роботи. Робота по підвищенню професійної майстерності педагогічних працівників. Робота з обдарованими дітьми……………………………………………………...

  1. Завдання методичної служби……………………………….

  2. Структура методичної служби……………………………...

  3. Організаційна робота: ………………………………………

 • атестація педагогічних працівників;

 • курсова перепідготовка педагогічних працівників;

 • організація роботи по реалізації методичної теми;

 • організація роботи методичних об’єднань, творчих груп,

школи педагогічної майстерності; семінарів;

 • проведення професійних конкурсів;

 • робота по узагальненню ефективного педагогічного досвіду;

 • участь у педагогічній виставці.

  1. Організація роботи з обдарованими дітьми: ………………

 • діагностування обдарованих дітей;

 • поновлення банку даних обдарованих дітей;

 • робота по підготовці дітей до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах;

 • підготовка дітей до участі у роботі МАН;

 • проведення свята для обдарованих дітей;

 • проведення предметних тижнів.


^ РОЗДІЛ V.

Контрольно-аналітична діяльність закладу. Моніторингові дослідження. Рейтингування. Річна циклограма діяльності адміністрації закладу. Перспективний план перевірки стану викладання предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану………………………………………………………...
^ РОЗДІЛ VІ.

6.1. Охорона здоров’я та життя дітей……………………………………

6.2. Охорона праці………………………………………………………...

6.3. Цивільний захист…………………………………………………….
^ РОЗДІЛ VІІ.

7.1. Організація харчування та медичного обслуговування учнів…….. 7.2. Оздоровлення. Соціальний захист…………………………………..
РОЗДІЛ VІІІ.

Матеріально-технічне забезпечення. План розвитку навчально-матеріальної бази. Фінансово-господарська діяльність………………...
^ РОЗДІЛ ІХ.

Інформатизація та комп’ютеризація закладу……………………………


83-93

83

83

83-89

90-93

94-99


100-102

102-103

104


105

106

107-108

109

^ РОЗДІЛ Х.

Спільна робота закладу, сім’ї та громадськості з формування особистості дитини………………………………………………………..
РОЗДІЛ ХІ.

Організація роботи шкільної бібліотеки………………………………..
ДОДАТКИ

1. Організація роботи дошкільного підрозділу...................................

2. Тематика засідань методоб’єднання класних керівників……………

3. План методоб’єднання вчителів-предметників, вчителів початкових класів та вихователя дошкільного підрозділу…………………………………………………………………

4. План роботи громадського інспектора з охорони дитинства…….

5. Заходи щодо організованого початку 2013/2014 навчального року………………………………………………………………………

6. Заходи щодо організованого закінчення 2013/2014 навчального року, проведення ДПА……………………………………………………

7. Заходи щодо покращення результатів навчальних досягнень учнів

8. Циклограма наказів з основної діяльності закладу………………

110-111

112-117

118-121

122-125

126

127-128
129-130
131-132
133

134-135


Вступ
^ АНАЛІЗ РОБОТИ НВК ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2013/2014 навчальному році колективом Федорівського навчально-виховного комплексу здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти, Законів України "Про освіту"( зі змінами), "Про загальну середню освіту "( зі змінами), "Про засади державної мовної політики","Про охорону праці ", Національної доктрини розвитку освіти, виконання Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, державних, регіональних та районних програм у галузі освіти, забезпечення комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного і управлінського процесів, створення безпечних та комфортних умов для навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей.

Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.

Педагогічним колективом НВК проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 5 вересня 2012/2013 навчального року кількість учнів становила 37 чоловік та 18 вихованців у дошкільному підрозділі. Середня наповнюваність учнів у класах складала 5 чоловік, що значно менше в порівнянні з попередніми роками. Відсутній 1 та 9 класи. У 2013/2014 навчальному році за прогнозованими показниками кількість дітей зросте .

У 2012/2013 навчальному році в НВК за індивідуальною формою навчалося

4 учні 7 класу. Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними планами, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

На підставі цих планів учителі-предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором НВК.

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора НВК. Кількість годин для організації навчання визначалося відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку№, наказу Держкомстату України від 06.11.2007 №406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу.Усього таких дітей - 75, з них шкільного віку – 54, дошкільного віку - 21 . Навчались у Федорівському НВК – 37, у школах Нововодолазького району – 9, у школах інших районів - 0, у технікумах і ПТНЗ - 5, шестирічок - 10. Усі діти охоплені навчанням.

Учнів 9 класу у 2012/2013 навчальному році не було.

Реалізовані практичні заходи щодо дотримання в закладі мовного законодавства. Навчально-виховний процес та документація ведуться українською мовою.

Протягом року проводилась роз`яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо закону України «Про засади державної мовної політики». Щорічно контролюється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України. Налагоджено роботу семінару з культури мовлення (керівник Вітер В.М.). У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Учні закладу беруть активну участь у конкурсах ораторського мистецтва в НВК та в районі, займають призові місця, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, олімпіадах з української мови та літератури. У листопаді був проведений День української писемності, у березні проведений тиждень української мови та літератури, присвячений Т.Г.Шевченку, складені заходи до 200-річчя з дня народження та 150-річчя з дня його перепоховання. Усі вчителі і учні НВК володіють державною мовою.

У 2012/2013 навчальному році в НВК працювало 13 педпрацівників, у тому числі директор; вихователь, помічник вихователя, прибиральниця та постійний опалювач. 100% від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту.

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року можна охарактеризувати як задовільну.

Плинність педкадрів у НВК за 2012/2013 навчальний рік складає 0%.

Протягом 2012/2013н.р. чергову атестацію пройшли 2 педпрацівники: Столяренко О.А. та Іхненко Л.Ф. на підтвердження І категорії.

Підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО» пройшло 2 учителі закладу.
Освітній рівень:

- з вищою освітою 13

Кваліфікаційний рівень:

- І категорія 9

- ІІ категорія 2

- спеціаліст 2


Пенсіонери: 5

Стаж роботи:

- до 3-х років 1

- 3-10 років 3

- 10-20 років 2

- понад 20 років 7
У 2012/2013 навчальному році виховна робота спрямована на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров`я»,Закону України «Про охорону дитинства», Комплексної програми профілактики злочинності на 2011-2015 р., Програми правової освіти населення Харківської області на період до 2015р.,Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Комплексної програми протидії та корупції на 2011-2015 р., Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, методичними рекомендаціями «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів у загальноосвітньому навчальному закладі», «Обдаровані діти», програмою попередження дорожньо - транспортного травматизму, програмою з профілактики правопорушень, наркоманії та СНІДу, тютюнопаління., на вирішення районної виховної теми. У зв`язку з цим педагогічний колектив працював над виховною темою: «Формування навичок здорового способу життя в процесі навчання та виховання учнів».

Модель виховного процесу нашого НВК має цілеспрямовану, конкретну, систематичну структуру.

Робота була спрямована на виконання таких завдань:

 • забезпечення всебічного розвитку особистості учнів в процесі навчання та виховання;

 • формування в учнів патріотичних почуттів,усвідомлення дітьми своєї етнічної спільності;

 • утвердження національної гідності;

 • формування загальнолюдських норм гуманістичної моралі;

 • виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності;

 • формування ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля.

Працюючи з дітьми, колективом було з’ясовано, що активності й оптимізму дітей замало, потрібно час для поступового формування особистості. Процес виховання не є стихійним, тому роботу будували поступово, відповідно до індивідуальних вікових і психологічних особливостей учнів, колективних та особистих інтересів і потреб.

Нове українське суспільство спонукає педагогічний колектив нашої школи до пошуків способів розв’язання актуальних проблем через розкриття резервів творчого потенціалу особистості. Сьогодні більшість вчителів школи творчо реалізують свої педагогічні здібності, впроваджують нестандартні прийоми активізації діяльності учнів.

Формування інноваційного стилю діяльності відбувається через застосування групових та індивідуальних форм роботи, шляхом спільних творчих справ школярів, участі їх в організації: органах учнівського самоврядування в класах, проведенні акцій, конкурсів, проектів, колективних творчих справ, тощо. Особливого значення набуває творчість класного керівника, яка полягає в оволодінні сучасними технологіями, знаннями, засобами і прийомами виховання.

З метою підвищення, теоретичного науково - методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки, забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання учнів, координації виховання, планування роботи, організації аналізу виховних заходів, вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду класних керівників в НВК діє методичне об’єднання класних керівників, яким керує Столяренко О.А. Робота методичного об’єднання здійснювалась за планом.

Класні керівники широко впроваджують інтерактивні методи і форми роботи для формування у дітей цілісного ставлення до прекрасного. Різноманітні свята, заочні подорожі, рольові ігри, культпоходи до театрів і музеїв, відео- мандрівки по мальовничих місцях України розвивають у школярів естетичний смак, поглиблюють їх знання про культурну спадщину рідного народу, пробуджують творчі бажання.

Вчителями були проведені відкриті виховні години, які стали безцінним досвідом для учнів та набуттям педагогічного досвіду молодим спеціалістам.

З метою попереджень дитячого травматизму щомісячно проводились класними керівниками Дні безпеки, тематичні лінійки, заходи, конкурси малюнків.

Сьогодні школа - це передусім простір життя дитини, де вона здійснює перші кроки життєтворчості, готується до самостійної участі у соціальній діяльності.

В НВК створені умови для розвитку творчих здібностей, інтелектуальної компетентності школярів: факультативи, проводяться олімпіади, конкурси, турніри, тощо. 2013 став «Роком творчості», тому велика увага приділялась розвитку творчої особистості.

З метою виховання у майбутніх громадян України патріотизму, активної життєвої позиції в НВК було організовано форми виховної діяльності: мітинги, лінійки, класні години, тематичні виставки, конкурси малюнків, перегляд фільмів воєнної тематики, упорядкування могили загинувши у ВВВ. 14 вересня та 9 травня учні НВК традиційно відзначили день Перемоги та визволення с. Федорівка покладанням квітів до могили загиблим воїнам, що знаходяться на території села і стали активними учасниками мітингу-реквієму.Члени учнівського самоврядування організували і провели виставку малюнків «Хай завжди буде сонце».

Велику увагу в НВК приділяють родинному вихованню. Неодмінною умовою розвитку НВК є співпраця педагогічного колективу з батьками дітей. Досвід роботи переконує нас в тому, що домогтися ефективних результатів у навчанні і вихованні дитини можна тільки на основі толерантності, тісної взаємодії педагогів і батьків та єдності їх поглядів на розвиток особистості. Адже саме батьки найкраще знають потреби, інтереси і можливості своєї дитини, тож можуть допомогти вчителям не тільки побачити перспективу розвитку дитини, але й реалізувати її. Педагогічний колектив прагне до створення комфортних умов у НВК для кожної дитини. Поважаючи батьківські почуття, педагоги прагнуть краще вивчити індивідуальні особливості дітей, їхній темперамент, інтереси і здібності.

Дійсно сімейними стали для нас Свято 1 Вересня, Новорічного вогника, 8 Березня Останнього Дзвоника.

Співпраця з селищним головою Столяренком В.М. сприяє об’єднанню зусиль на захист довкілля: догляд за могилою полеглих солдатів в часи ВВВ, прибирання пришкільної території, побілка дерев. Одним з найуспішніших проектів стала співпраця НВК, селищного голови та батьків у придбанні та встановленні дитячого майданчика.

Однією із складових виховного процесу є учнівське самоврядування. Організація та робота здійснюється за двома напрямками: Дитяче об’єднання «Журавлик» (початкові класи, керівник: Барін Н.П.) та «Цілюще джерело» (старша школа, керівник Вітер В.М.)

Поле дії учнівського самоврядування в нашому навчальному закладі – забезпечення порядку, організація чергування в школі, класних кімнатах, дозвілля на перервах, проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок, організація самообслуговування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, організація роботи щодо збереження шкільного майна, підручників, благоустрою території НВК, участь в гуртках, секціях, підготовка та проведення конкурсів свят.

Згідно зі Статутом учнівське самоврядування школи, висловлюючи волю учнів, дбає про забезпечення прав і свобод людини, гідних умов життя, навчання, прагне зміцнення демократії, виховання відповідальності в учнів.

Головою учнівського самоврядування є президент НВК, якому підпорядковуються 5 секторів: сектор освіти та науки, спорту та охорони здоров’я, сектор дисципліни та порядку, загін Милосердя, сектор культури та дозвілля. Однією з ланок шкільного самоврядування є «Журавлик» в початковій школі. Звичайно, без підтримки і допомоги вчителя учнівське самоврядування малоефективне, тому і у президента НВК, і у голів секторів є вчителі-куратори. Вони допомагають учням сформувати проблему, визначити порядок її вирішення, підтримують дитячу ініціативу, не нав'язують свою точку зору, а на очах дітей і разом з ними обмірковують справи.

Циклограмою навчального закладу передбачено засідання секторів другий та четвертий тиждень місяця, на яких обговорюються найважливіші загальношкільні справи. Присутніми на таких засіданнях є президенти НВК, голови комісій, які вносять пропозиції, звітують про проведену роботу.

Організували і провели такі акції:

- « День людей похилого віку»

- «Акція милосердя»

- «Увага! На дорозі – діти»;

- « Як ти готуєшся до уроку»

- « Як ми записуємо домашнє завдання»

- «Скажемо наркотикам: “Ні !»;

- «Ні, СНІДу»;

- «Запали свічку»;

- «Молодь за здоровий спосіб життя»;

- «Права дитини»

- Проект «Історія Федорівського НВК»

- «Літера «Н» у класному журналі»

- анкетування учнів різної тематики

Рейди-перевірки:

- стану підручників,

- стану ведення щоденників;

- спізнення на уроки; - участь у мітингу, присвяченому визволенню с. Федорівка від фашистських загарбників, та до Великої Перемоги у ВВВ;
- участь у лінійці, присвяченій Дню Партизанської слави;

-трагічна сторінка історії України- голодомор 1932-1933рр.;
- тиждень пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній війні;

- привітання з нагоди дня вчителя;

проведення дня самоврядування;

-проведення тематичних лінійок;

- організована робота «Ми – за здоровий спосіб життя»( ряд бесід, круглих столів, диспутів - сектор Охорони здоров'я)

- допомога у підготовці та проведенні предметних тижнів з біології, географії, математики, англійської мови;

- підготовка та проведення загальношкільних свят.

Дитяче об’єднання «Журавлик» (початкові класи).

Змістовні лінії:

 1. Народознавчий.

Вивчення історії рідного краю, вивчення традицій і звичаїв, розучування дитячих народних ігор, пісень, танців.

 1. Екологічний.

Дослідження екологічного становища своєї місцевості, висаджування дерев, квітів, виготовлення поробок з природничого матеріалу.
Девіз: «Нема без коріння рослини, а нас, людей, без Батьківщини».
Дитяче об’єднання «Журавлик» залучає дітей до суспільно-корисної діяльності, об’єднує навколо цікавих справ, допомагає пройти школу соціалізації, адаптуватися до сьогодення, проявити ділові якості, що сприяють розумінню самого себе і життя в цілому.
Протягом 2012/2013 навчального року були проведені заходи:

 1. Участь у мітингу біля пам’ятника загиблим воїнам у роки Великої Вітчизняної війни в селі Федорівка.

 2. Бесіда «22 вересня – День партизанського руху».

 3. Бесіда «28 жовтня – 68 річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників».

 4. Гра-вікторина «Ми майбутні захисники Вітчизни».

 5. Тематичні свята: «Свято Миколая», «Новорічне свято», «Свято урожаю», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Зустрічаємо птахів».

 6. Фольклорне свято «Масляна».

 7. Конкурси малюнків: «Золота осінь», «Новорічна ялинка», «Зима- чарівниця», «Діти проти забруднення середовища», «Буду я природі другом».

 8. Виставки робіт з природничого матеріалу (аплікації з осіннього листя та насіння; казкові герої з овочів, фруктів та рослин).

 9. Години спілкування «Знай, люби, бережи», «Краса української народної пісні», «Іде Великдень у кожну хату», «Квіти України», «Птахи які залишаються з нами на зиму», Збережемо чистим повітря», «Я буду дбати про чистоту навколишнього середовища».

 10. Екскурсії до річки, лісу, ставку, яру з метою вивчення змін у природі.

 11. Ведення календарів спостережень за природою.

 12. Бесіди «Наша Земля потребує захисту», «Як потрібно допомогти птахам взимку», «Рослини і тварини занесені до Червоної книги природи».

 13. Рейд-дослідження «Наша річка».

 14. Конкурси: «Збережи ялинку», «Замість ялинки - букет», поробок «Подарунок матусі», «Українська писанка – символ Великодня», на кращі годівниці та шпаківні.

 15. Висаджування дерев, оформлення клумби.

 16. Розучування українських народних пісень, колядок, щедрівок, танців.

 17. Участь у загальношкільних святах.

На початку навчального року сектор освіти створив свою базу даних по класах, у яку заносили основні проблеми в навчанні учнів та виявили групи дітей, яким потрібна допомога. Протягом року вони працювали над вирішенням цих проблем різними способами (проведення інтелектуальних ігор, лекцій, бесід, тренінгових занять). Голова сектору здійснювала контроль за успішністю учнів та звітувала на засіданнях ради. Активні члени сектору надавали допомогу невстигаючим учням. Здійснювали рейд-перевірки зошитів, щоденників, виконання домашнього завдання. Результати рейдів повідомляли на загальношкільних лінійках. Ознайомлювали учнів школи (на лінійках та в інформації на інформаційному віснику) з переможцями олімпіад, конкурсів. Випускали газети до предметних тижнів, пам'ятних дат, свят.

Сектор охорони здоров'я та спорту організовував різні спортивні змагання та бесіди, які проходили під гаслом «МИ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ». До дня боротьби зі СНІДом провели тематичну лінійку «Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас!”.Організували проведення ранкової зарядки (8.10-8.25 зарядка під музичний супровід). Організовували заняття-тренінги по наданню першої медичної допомоги в різних ситуаціях. Провели ряд бесід по безпеці життєдіяльності та наголошували, де чатує небезпека в різні пори року.

Загін «Милосердя» створював агітбригади для надання допомоги людям похилого віку – прибирання двору, присадибної ділянки та ін. Таким чином в дітей розвивалося почуття відповідальності, гуманного ставлення до стареньких та одиноких людей. Всі люди, яким була надана допомога, залишилися задоволені роботою. Проведення лекцій, бесід, диспутів, «круглих столів» з учнями школи, підопічними з метою профілактики поширених хвороб та вивчення способів їх уникнення. Сантрійки провели роботу по виявленню учнів, які довго не відвідують школу через скрутне матеріальне становище чи по хворобі і потребують допомоги.

Сектор дисципліни та порядку контролював дотримання дисципліни і порядку учнями в позаурочний час. Організовували чергування учнів під час проведення масових заходів. Проводили рейди-перевірки дотримання учнями правил поведінки в школі, у позаурочний час. Проводили дні ввічливості, культури і чистоти(прибирання). Перевіряли чергування учнів по школі , у класах. Проводили загальне оцінювання прибирання класів. Активно та з радістю діти вже не перший рік приймають участь в акції «Двомісячник Зелена весна». В цоьму навчальному році сектор розширив свою діяльність і до його складу ввійшли юні омбуцмени. Юним омбуцменом–представником НВК стала Горячкіна Н..

Сектор Культури та дозвілля  допомагав в організації привітань учителів з Днем учителя. Надавали допомогу у проведення класних свят. Підготували та провели ряд тематичних лінійок. Проводили активну роботу по залученню учнів до різних форм виховної діяльності, шкільних, районних. Допомогли у підготовці і проведенні свят, оформленні зали та проведенні виставок та конкурсів малюнків. Працювали над постійним інформуванням учнів про визначні події шкільного життя. Слідкували за поповненням матеріалів та змінних рубрик у «Шкільному меридіані».

Незабутньою подією в житті лідерів нашої школи стало, участь лідерів у проекті Харківської обласної ради старшокласників «Рух лідерів». 24-29.03 відбувся навчально-оздоровчий збір учнівського самоврядування в м. Ялта. Лідери шкільного самоврядування Горячкіна Наталя, Корженко Іван, Клименко Микола, Котелевець Микола взяли активну участь. Метою поїздки стало ознайомлення з успішними практиками діяльності та обмін досвідом роботи органів учнівського самоврядування різних рівнів. Відбулась зустріч з лідерами Ялтинської міської ради старшокласників та севастопольським парламентом старшокласників.

Учнівське самоврядування сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, формуванню в учнів організаційних та управлінських умінь, ефективному входженню у доросле життя. Діти cтають не пасивними спостерігачами життя, а його учасниками. Через самоврядування відбувається підготовка активних громадян держави.

Значну роль у розвитку творчого потенціалу дітей відіграє літній оздоровчий заклад відпочинку «Ялинка», який влітку працює на базі НВК. В цьому році його директор Лугова Валентина Миколаївна та весь педагогічний колектив так спрямували послідовне використання ефективних педагогічних прийомів і методів у роботі з дітьми, що відпочиваючі із задоволенням відвідували цей заклад. Учні розвивалися як творчі особистості, бо щодня залучалися до колективних творчих справ: конкурсів, виробів із природного матеріалу, малюнків, захист фантастичних проектів, тренінгові заняття та багато інших форм діяльності.

Значна увага приділялася моральному та правовому вихованню. На внутрішкільному обліку і на обліку в Кримінальній міліції учнів немає. Педагогічний колектив НВК проводить певну роботу, спрямовану на виконання комплексної Програми профілактики правопорушень. Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до правопорушень, до пропусків занять, до девіантної поведінки.

Згідно з заходами щодо виконання комплексної Програми профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності з учнями у НВК проведено бесіди, години спілкування: "Неповнолітні: взаємозв’язок прав та відповідальності" (7 клас), "Які права та обов’язки я маю"(8 клас), диспут "Життя не вічне – вічні цінності людські", «Проблема «білого рабства», анкета «Моє ставлення до проблеми злочинів і покарання» (7-8 кл).

У НВК було проведено Місячник попередження правопорушень (жовтень), Тиждень правових знань (грудень). Класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень, контролюється відвідування учнями уроків. Стан роботи з профілактики та попередження правопорушень було заслухано:

- на нарадах при директору «Організація виконання комплексної Програми профілактики правопорушень. Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень» (лютий),

- на методоб’єднанні класних керівників «Про роботу класних керівників з профілактики правопорушень, наркоманії, СНІДу».

- класних та загальношкільних батьківських зборах «Попередження правопорушень в учнівському середовищі»

- на раді НВК«Про організацію роботи з попередження та профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму»

З метою розв’язання проблеми профілактики бездоглядності дітей та скоєння ними правопорушень, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального й духовного розвитку та підвищення рівня організації змістовного дозвілля в НВК діє Рада профілактики правопорушень.

Здійснювались заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень, правової і психологічної підтримки дітей.

Протягом навчального року було організовано зустрічі учнів 2-9 класів з старшим інспектором по РНГФ Нововодолазького РВ капітаном міліції Глуздій Л.П., дільничим інспектором, які проводили індивідуальні бесіди з учнями, схильними до девіантної поведінки щодо відповідальності за скоєні злочини.

Проведено місячники, декади, дні:

- «Увага! Діти на дорозі!» (вересень)

- Місячник профілактики правопорушень ( жовтень)

- Місячник військово – патріотичної і спортивної роботи (лютий)

- Місячник протипожежної безпеки (березень)

- Місячник екологічних знань (квітень)

З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час, посилення профілактичної роботи у НВК працювали гуртки з шахів, до якого залучено 19 учнів, Юний математик – 15 учнів, Світ кімнатних рослин – 10 учнів, « Умілі руки» - 12 учнів. Учні НВК зайняли 1 місце в районі з шахів.

З метою оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, зайнятості неповнолітніх на літніх канікулах організовано відпочинок дітей пільгового контингенту та дітей девіантної поведінки в дитячому закладі відпочинку з денним перебуванням «Ялинка».

Робота з батьками у 2012/2013 навчальному році була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень 2012 р., квітень 2013 р.), а також класні батьківські збори. На батьківських зборах розглядались питання:

 1. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я.

 2. Робота з попередження дитячого травматизму.

 3. Роль батьків у формуванні всебічно розвиненої особистості, навичок самоосвіти і самовиховання.

Певна увага приділялась роботі з дітьми пільгового контингенту, забезпеченню належних умов проживання, виховання, освіти, захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для учнів початкових класів та дітей із малозабезпечених сімей організовано безкоштовне гаряче харчування. Безкоштовним харчуванням охоплено 12 учнів 2,4 класів та 4 учні пільгового контингенту. Гарячим харчуванням учні охоплені 40%. Вартість харчування становить 6,00 грн.

Ведеться чіткий облік дітей пільгового контингенту. У 2012/2013 навчальному році на обліку перебувало дітей, а саме:

 • сироти і позбавлені батьківського піклування – 2;

 • діти з багатодітних сімей – 11;

 • діти-напівсироти – 8;

 • діти матерів-одиночок - 0;

 • чорнобильці – 0;

 • діти, що виховуються в сім’ях, які потрапили у складні життєві обставини – 0.

Було проведено обстеження матеріально-побутових умов цих учнів, діти з малозабезпечених сімей харчувалися в їдальні безкоштовно, залучені до оздоровлення в дитячому закладі відпочинку з денним перебуванням «Ялинка», в якому відпочило 33 (92%) дітей, в тому числі 17 учнів пільгових категорій. Особлива увага приділялась оздоровленню дітей пільгових категорій. Усіма формами оздоровлення та відпочинку було охоплено:

 • 2 дитини-сироти;

 • 11 дітей з багатодітних сімей;

 • 8 дітей напівсиріт;

 • 7 обдарованих дітей;

У навчальному закладі постійно вживаються заходи щодо раннього виявлення сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Станом на грудень 2013 року на обліку у НВК немає кризових сімей.

Кожного навчального року правовиховна робота НВК є на особливому контролі у адміністрації НВК та здійснюється за трьома напрямками:

- правоосвітницька робота з учнями;

- правова освіта батьків;

- профілактика правопорушень.

У НВК протягом 2012/2013 навчального року було організовано такі форми правового навчання і виховання:

- місячник правових знань (жовтень – листопад)

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години на правову тематику,

- виставки малюнків;

- лекції, бесіди на правову тематику;

- анкетування.

З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров’я у НВК проведено години спілкування, диспути, бесіди: «Алкоголізм – найлютіший ворог щастя», «Про тютюн та куріння», «Добро найбільше в світі – це здоров’я ваше, діти», виступ агітбригади «Ми проти СНІДу й нікотину, алкоголізму й наркотизму», конкурс стінгазет «СНІД – чума ХХ-го століття» (до Всесвітнього дня пам’яті померлих від СНІДу). Проведено анкетування учнів з метою виявлення рівня їх інформованості про СНІД. В НВК проведена зустріч з працівниками ФАПу. Проведено Тиждень знань з безпеки життєдіяльності (вересень 2012, травень 2013 р.), День здоров’я (квітень 2013 року).

У НВК:

-поновлено куточки здоров`я;

-є куточок «Підлітку про наркоманію, токсикоманію, алкоголізм»

Ведеться моніторинг стану здоров 'я учнів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації