Поиск по базе сайта:
Річний план станичненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів нововодолазької районної ради харківської області на 2014/2015 навчальний рік icon

Річний план станичненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів нововодолазької районної ради харківської області на 2014/2015 навчальний рік
НазваРічний план станичненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів нововодолазької районної ради харківської області на 2014/2015 навчальний рік
Сторінка1/6
Дата конвертації25.10.2014
Розмір1.05 Mb.
ТипРічний план
  1   2   3   4   5   6РІЧНИЙ ПЛАН

СТАНИЧНЕНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради школи

протокол № 6 від 18 червня 2014 року

Голова ради школи
___________________С.Г.Розторгуєва
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

протокол № 5 від 18 червня 2014 року

Голова педагогічної ради школи
___________________ О. В. Немашкало

М.П.

ЗМІСТ

ВСТУП

І Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік.....................................................................
^ РОЗДІЛ І.

Розподіл обов’язків…………………………………………………..
РОЗДІЛ ІІ.

Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі…………………………………………............

  1. Створення умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти. Виконання ст. 53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» (охоплення навчанням двомовність)………………………………………………………….

  2. Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання і виховання учнів……………………

  3. Організація роботи по підготовці дітей п’ятирічного віку до школи. Робота з логопедом………………………………………

  4. Виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» ………………………….....................................................

  5. Організаційно-дорадча діяльність навчального закладу: ....

 • педагогічні ради;

 • наради при директору;

 • план засідань ради закладу.


^ РОЗДІЛ ІІІ.

Виховна, позакласна та позашкільна робота………………………

3.1. Основні завдання виховної роботи…………………………….

  1. Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування………………………………………………………

  2. Захист Вітчизни, військово-патріотичне виховання…………

  3. Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності………………………………..

  4. Формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД………………………………….

  5. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота, реалізація спортивно-масових заходів у рамках програми «Спорт протягом життя»……………………………………………………..

  6. Робота з батьківською громадськістю……………………….5 - 40

41-49


50-64

50-52
52-54
54-55
55-56

57-64
65-93

65-77
77-78

78-80
80-82

82-84

84-87

87-93
^ РОЗДІЛ IV.

Організація науково-методичної роботи. Робота по підвищенню професійної майстерності педагогічних працівників. Робота з обдарованими дітьми………………………………………………..

  1. Завдання методичної служби………………………………...

  2. Структура методичної служби……………………………….

  3. Організаційна робота: ………………………………………..

 • атестація педагогічних працівників;

 • курсова перепідготовка педагогічних працівників;

 • організація роботи по реалізації методичної теми;

 • організація роботи методичних об’єднань, творчих груп, школи педагогічної майстерності; семінарів;

 • проведення професійних конкурсів;

 • робота по узагальненню ефективного педагогічного досвіду;

 • участь у педагогічній виставці.

  1. Організація роботи з обдарованими дітьми: ………………

 • діагностування обдарованих дітей;

 • поновлення банку даних обдарованих дітей;

 • робота по підготовці дітей до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах;

 • підготовка дітей до участі у роботі МАН;

 • проведення свята для обдарованих дітей;

 • проведення предметних тижнів.


^ РОЗДІЛ V.

Контрольно-аналітична діяльність закладу. Моніторингові дослідження. Рейтингування. Річна циклограма діяльності адміністрації закладу. Перспективний план перевірки стану викладання предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану………………………………………..

^ РОЗДІЛ VІ.

6.1. Охорона здоров’я та життя дітей………………………………

6.2. Охорона праці…………………………………………………...

6.3. Цивільний захист………………………………………………..

^ РОЗДІЛ VІІ.

7.1. Організація харчування та медичного обслуговування учнів..

7.2. Оздоровлення. Соціальний захист…………………………….

РОЗДІЛ VІІІ.

Матеріально-технічне забезпечення. План розвитку навчально-матеріальної бази. Фінансово-господарська діяльність…………...

^ РОЗДІЛ ІХ.

Інформатизація та комп’ютеризація закладу………………………
94-102

94

94

94-99

99-102

103-108

109-111

111-113

113
114-115

115


116-117
118

^ РОЗДІЛ Х.

Спільна робота закладу, сім’ї та громадськості з формування особистості дитини………………………………………………….
РОЗДІЛ ХІ.

Організація роботи шкільної бібліотеки…………………………
ДОДАТКИ

1. План роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів………………………………………………………………….

2. План методоб’єднання вчителів предметників природничо-математичного циклу……………………………………………….

3. План методоб’єднання вчителів предметників гуманітарного циклу………………………………………………………………….

4. План засідань методоб’єднання класних керівників……………

5. План роботи методичного кабінету……………………………...

6. Перелік навчальних програм 1 – 4 класів ………...…………….

7. План спільної роботи дошкільного закладу та школи………….

8. Витяг з протоколу засідання педагогічної ради………………...

9. Заходи організованого початку навчального року……………...

10. Заходи організованого закінчення навчального року, проведення ДПА………………………………………………………………………...

11. Графік відвідування уроків адміністрацією школи……………

12. Заходи щодо покращення результатів навчальних досягнень учнів…………………………………………………………………..

13. Циклограма наказів з основної діяльності закладу…………...

14. План роботи громадського інспектора з охорони дитинства…

15. План заходів щодо впровадження нового Державного стандарту початкової та базової і повної загальної середньої освіти …………………………………………………………………

16. Циклограма діяльності навчального закладу ………………….


119-120


121-128


129-130

131-132

133-134

135-136

137-138

139-153
154-156

157

158-159
160-161

162
163
164-167

168-169


170-171

172


^ ВСТУП

І. Аналіз роботи школи за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік

У 2013/2014 навчальному році колективом Станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" (зі змінами), "Про охорону праці", «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Національної доктрини розвитку освіти, виконання Указу Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», постанов Уряду України, постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 27.08.2010 року № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 року №24» (для 10-11-х класів), нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, державних, регіональних та районних програм у галузі освіти; оптимізації мережі закладів, створення умов для їх функціонування; забезпечення комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного і управлінського процесів; створення безпечних та комфортних умов для навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей.

З 1 вересня 2013 року в навчальному закладі розпочато навчально-виховний процес для 116 учнів. Кількість дітей шкільного віку порівняно з минулим навчальним роком не змінилась. До 1-го класу прийнято 5 учнів. У порівнянні з минулим роком прийом до 1-го класу зменшилась на 4 учні.


Клас

2011/2012 н.р.

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

1

5

9

5

12

10

2

7

5

10

7

12

3

9

7

5

10

7

4

13

10

7

5

10

5

15

12

10

7

5

6

9

14

14

10

7

7

18

10

15

12

10

8

13

18

10

14

12

9

15

13

18

10

14

10

5

11

10

18

10

11

7

5

10

10

18

Всього

116

114

114

115

115


Аналіз мережі школи протягом п’яти років свідчить про незначні зміни у кількості учнів по школі.

Навчально-виховний процес навчального закладу задовольняє потреби учнів в здобутті загальної середньої освіти. Школа з проектною потужністю 350 місць нараховує на кінець 2013/2014 навчального року 116 учнів. Протягом року до школи прибуло 2 учні.

В 2013/2014 навчальному році школа працювала в одну зміну. У школі 7 предметних кабінетів, комбінована майстерня, спортивний зал, комп’ютерний клас, кабінет директора, кабінети заступників директора, методичні кабінети, бібліотека художньої літератури та підручників, їдальня, лабораторії з фізики, хімії, біології. Усі кабінети відповідають нормативним вимогам.

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» в школі проводиться облік дітей шкільного віку та аналіз охоплення їх навчанням. Налагоджено спільну роботу з органами місцевого самоврядування та іншими службами району, причетними до виховання дітей.

Розпорядженням голови Нововодолазької районної державної адміністрації від 15 серпня 2013 року № 306 затверджено списки дітей і підлітків мікрорайону навчального закладу.

У навчальному закладі ведеться систематична робота щодо охоплення дітей навчанням, яка передбачає: контроль за відвідуванням учнями школи, роботу з батьками дітей, які систематично пропускають заняття без поважних причин, збирання довідок, які підтверджують пропуски занять через хворобу та з інших причин, спільну роботу з правоохоронними органами щодо профілактики дитячої злочинності та бездоглядності. За вчителями школи наказом по школі від 18.04.2014 № 42 закріпленні території обслуговування за вулицями мікрорайону школи.

Під постійним контролем адміністрації школи знаходиться питання щодо продовження здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-го класу і працевлаштування випускників 11-го класу. З 10 випускників 11 класу 2014 року – 2 учні продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, 7 – учнів ПТУ, 1 – учень працевлаштований. 9 клас закінчили 18 учнів, з них продовжили навчання в 10 класі – 9 учнів, У ВНЗ І – ІІ рівня акредитації – 1 учні, у середніх професійно-технічних училищах – 7 учнів, вечірня школа – 1 учень.

Відвідування школи учнями під постійним контролем адміністрації школи та вчителів. Ведеться журнал щоденного обліку відвідування учнями школи, пропуски занять фіксуються в класних журналах. Причини відсутності учнів у школі підтверджуються довідками, але не завжди вчасно. Адміністрації школи у 2014/2015 навчальному році потрібно посилити контроль за роботою класних керівників з цього питання, спрямувати роботу класних керівників та класоводів на проведення індивідуальної роботи з батьками та налагодити постійний зв’язок з комісією у справах неповнолітніх, громадськістю.

^ Працевлаштування 11 клас

Рік

Кількість випускників 11 класу

Продовжують навчання

% продовжують навчання

2009

12

9

75

2010

19

17

89,5

2011

16

15

93,8

2012

7

7

100

2013

5

4

80

2014

10

9

90^ Працевлаштування 9 клас

Рік

Кількість випускників 9 кл.

Продовжують навчання

^ Всього навчаються

10 кл.

Вечірня школа

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівня акр.

2009

21

21

19

-

-

2

2010

24

24

16

1

2

5

2011

11

11

5

2

1

3

2012

15

15

12

-

3

-

2013

13

13

11

-

1

1

2014

18

18

9

1

7

1
В порівнянні з 2009 роком в 2010-2014 роках середній показник продовження навчання випускників - 90 %. Працевлаштування учнів 9 класу з 2009-2014 роки – 100 %.

У навчальному закладі працюють 17 педагогічних працівників. З них 15 мають вищу освіту, 2 – середню спеціальну. За кваліфікаційними категоріями мають:

І категорію - 14 - 71%;

ІІ категорію - 1 - 18 %;

Спеціаліст - 2 - 11 %.

За стажем роботи:

Більше 20 років – 11;

Від 10 до 20 років – 6;

Від 3 до 10 років – 0.

Ділова документація з кадрових питань ведеться згідно з нормативними вимогами. У наявності Правила внутрішнього трудового розпорядку. Педагогічне навантаження розподілено оптимально. Середнє тижневе навантаження по школі 18 годин. Встановлено методичні дні для самоосвіти педпрацівників.

У школі є книга особового складу педпрацівників, накази про розподіл навантаження, штатний розпис. Наявний план перспективної потреби в кадрах. Атестація вчителів здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами). Є перспективний план атестації педпрацівників до 2018 року. Забезпечена безперервна освіта вчителів шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації. У школі є перспективний графік проходження курсів до 2018 року.

Згідно з цим графіком пройшли курсову перепідготовку у 2013/2014 навчальному році: Власенко Н.І. – вчитель хімії, Шевченко В.М. – вчитель початкових класів. Здобуті теоретичні та методичні знання вчителі ефективно впроваджують в навчально-виховному процесі.

Одним із засобів стимулювання росту професійної майстерності учителя є атестація. В 2013/2014 навчальному році вивчався досвід роботи вчителів, які атестуються, робота над обраними методичними темами, застосування професійних знань у педагогічній діяльності, проведено аналіз відкритих уроків та позакласних заходів. Результати вивчення досвіду роботи вчителів, які атестуються розглянуто на засіданні методичної ради протокол № 3 від 18.03.2014 року, на засіданні педагогічної ради протокол № 1 від 31.03.2014 року.

На встановлення категорії “спеціаліст І категорії” атестовано вчителя інформатики Немашкало О. В., вчителя англійської мови – Недорубко Н.Ф.; на підтвердження категорії “спеціаліст І категорії” – вчителя початкових класів Шевченко В.М.. За час роботи вони показали високий рівень професіоналізму, зарекомендували себе відповідальними, досвідченими вчителями, які володіють ефективними формами організації навчально-виховної роботи, запроваджують ефективний педагогічний досвід, сучасні інноваційні технології.

З метою вивчення, узагальнення та впровадження ефективного педагогічного досвіду роботи кращих учителів школи в 2013/2014 навчальному році упроваджувався досвід роботи вчителя початкових класів Мироненко Л.М. з проблеми «Адаптація шестирічних дітей до навчання в школі», вивчався, узагальнювався ефективний педагогічний досвід вчителя англійської мови Недорубко Н.Ф. з проблеми «Використання новітніх технологій на уроках англійської мови, як засіб формування ключових компетентностей учнів. Портфоліо учнів.» наказ по школі № 25 від 24.02.2014.

Головною метою навчально-виховного процесу в школі було формування і розвиток високоінтелектуальної і свідомої особистості з громадянською позицією, що наділена високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями.

Виховна робота спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», методичних рекомендацій «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», Конституції України, Концепції національного виховання, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.08.12 №1052 «Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання» та інших методичних рекомендацій МОН України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» щодо організації виховної роботи «Школа толерантності: шлях до формування толерантного суспільства» та методичними матеріалами КВНЗ «ХАНО» «Виховний потенціал уроку», «Громадсько-активна школа (ГАШ)», «Методичні рекомендації щодо проведення уроку, присвяченого 70-й річниці визволення Харківщини від фашистських загарбників, у ЗНЗ м. Харкова та Харківської області».

Як зазначено в рекомендаціях, «головною домінантою виховання в загальноосвітніх навчальних закладах є сприяння виробленню особистісно- ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції». Відповідно до мети, класні керівники спрямовують свою діяльність на створення системи виховної роботи з учнівськими колективами на основі загальнолюдських та національних цінностей.

Аналіз стану виховного процесу за минулий навчальний рік показав, що робота здійснювалась на основі комплексно-цільового підходу до організації виховного процесу. Цілісність системи виховної роботи сприяла підвищенню його результативності, формуванню ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, до сім’ї, родини, людей, до природи, до себе, до праці, до мистецтва.

Актуальні питання з виховної роботи розглядались:

- на педагогічних радах:

«Про попередження дитячого травматизму та виконання в школі правил з техніки безпеки» (№ 7 від 30.08.2013, протокол № 3 від 30.05.2014);

- на нарадах при директорові: «Про роботу з учнями, схильними до правопорушень», «Про соціальний захист дітей у школі» (протокол № 8 від 28.10.2013), «Про роботу з дітьми пільгового контингенту», «Про стан виконання комплексної Програми профілактики правопорушень, «Про стан відвідування учнями школи» (протокол № 9 від 29.11.2013), «Про індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень, пропусків уроків», «Про організацію виконання Комплексної програми профілактики правопорушень» (протокол № 3 від 25.03.2014);

- на засіданнях ШМО класних керівників: «Про роботу з профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, СНІДу» (протокол № 2 від 23.10.2013); «Спільна робота громадськості, школи та сім'ї у становленні особистості учня» (протокол № % від 15.03.2014);

- на засіданні ради школи: «Про організацію роботи з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги, та сім'ями, що потрапили в складні життєві обставини» (протокол № 3 від 16.12.2013); «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2014 року» (протокол № 4 від 25.03.2014);

- на засіданні ради профілактики правопорушень: «Про стан роботи щодо виконання Комплексної програми правопорушень у І семестрі 2013/2014 навчального року» (протокол № 2 від 20.12.2013), «Звіти громадських вихователів про роботу з дітьми у 2013/2014 навчальному році» (протокол № 8 від 20.05.2014).

- на загальношкільних батьківських зборах: «Про захист прав дітей та застереження від скоєння правопорушень, про відповідальність батьків за виховання дітей» (вересень 2013 протокол №1, травень 2014 протокол №2).

В роботі школи використовувались різні форми виховної діяльності, які забезпечують умови для індивідуального розвитку учнів, ураховуючи їх особисті досягнення, сприяють розвитку сфер спілкування, активізації учнівського самоврядування, стимулюють творчу активність, а саме: вечори, ранки, КВК, "круглі столи", конкурси, екскурсії, диспути, презентації, екскурсії.

Особистісно-зорієнтоване виховання, ідеї гуманізації і демократизації шкільного життя як стрижневі проблеми перебудови сучасної школи, докорінно змінюють організацію і здійснення виховного процесу. Педагоги сьогодні у пошуках ефективних технологій виховання, нових моделей виховної діяльності, оригінальних ідей і важлива роль у цьому процесі належить класному керівнику.

Головне завдання в роботі класного керівника - створення умов для розвитку особистості учня. І досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Сюди входять: гурткова робота та робота за інтересами; вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею; взаємини з батьками; проведення виховних бесід, класних годин, екскурсій, походів. В школі проведено анкетування «Цікаві заходи». Найцікавішими заходами протягом 2013/2014 навчального року учні вважають:

 • свята у класних колективах – 81

 • виховні години – 29

 • волонтерські акції – 12

 • екскурсії – 51

 • спортивні змагання – 66

 • перегляд фільмів – 10

 • тематичні вечори, ранки, дискотеки – 21

 • конкурси, КВК – 34

Результати анкетування відображено в діаграмі,(%):

До Дня шкільної бібліотеки учні 9 – 11 класів підготували та провели усні журнали «Якою буде книга?», «Найдавніші та сучасні бібліотеки». Учні 1-6 класів до цього свята малювали малюнки, ілюструючи казки та оповідання. Найкращі роботи: Сидоренко Федя (4 клас) «Ріпка», Гадуп'як Андрій (5 клас) «Колобок», Мироненко Яна (6 клас) «Рукавичка», Лисокобилка Анна ( 7 клас) «Дюймовочка».

Стимулом для поглиблення знань, розширення кругозору є вікторини. Юні математики – Гулян Софія (8 клас), Розторгуєва Аня (9 клас), Прасол Андрій (9 клас) (вчителі Немашкало О.В., Розторгуєва С.Г.) з задоволенням розв'язували математичні ребуси, шукали в довідниках матеріали про вчених – математиків, розвиток цієї наукової галузі. Географічні ребуси піддалися вирішенню юним географам – читачам бібліотеки Куценку Олександру, Батюку Дмитру (7 клас). Максиму Розторгуєву (8 клас), Владиславу Немашкалу (9 клас), Олександру Джувазі (10 клас), Вікторії Ніколаєнко (10 клас), (вчитель Джувага Н.Д.). Цікаво пройшов КВК «Знавці корисних та шкідливих прикмет». Між учасниками-командами 7 - 8 класів відбулася рівна боротьба, перемогла дружба.

З метою сприяння творчому розвитку особистості, художньо-естетичному вихованню в школі було організовано і проведено цікаві заходи: ранок «Усе починається в житті з любові», конкурси: «Юна принцеса», «Справжні хлопці», свято «Ми – українці, велика родина, мова і пісня у нас солов’їна», круглий стіл «Для чого живе людина на землі», Шевченківське свято «Т. Г. Шевченко - честь і слава України», вечір «День без сміху - втрачений день» (до Дня гумору), свято до Дня захисту дітей «Моє дитинство золоте», виставка-конкурс «Великодня писанка», тематичні заходи до Міжнародного дня рідної мови (лютий 2014), до Дня української писемності та мови (листопад 2013).

З метою гідного відзначення у 2014 році 200-річного ювілею видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка, з метою популяризації його творчої спадщини, прилучення дітей до глибин шевченківської мудрості, формування духовної культури, виховання почуття любові та поваги до традицій свого народу в школі було складено план заходів з підготовки та проведення Року Шевченка. Згідно з заходами проведено шевченківські тижні: «У вінок слави Кобзареві», «Шевченко – честь і слава України», виховні години, Уроки Кобзаря: «Шевченко - художник», «І виріс я на чужині», «Т.Г.Шевченко жити буде, доки на землі житимуть люди»; конкурс читців «І слово твоє буде вічно з нами», виставка малюнків «Дотик пензля до творів Великого Кобзаря», літературно-музичні свята: «Кобзарева пісня», «Т.Г. Шевченко – співець краси рідного краю», літературний ранок «Чи знаємо ми Шевченка?». шевченківські читання: «Золоті зерна поезії Т.Г. Шевченка», «Слово про Великого Кобзаря».

Художньо-естетичне виховання в школі було організоване на уроках музики, образотворчого мистецтва, художньої культури та в позаурочній роботі. Один з важливих напрямків цієї роботи – це виявлення найбільш талановитих дітей, які стають опорою при підготовці свят, участі у районних конкурсах. Протягом навчального року в школі проводились конкурси «Міс Весна», «Слобожаночка», виставки малюнків «Барви осені», «Дотик пензля до творів Великого Кобзаря», «Салют, Перемого!», творчих робіт. В таких конкурсах брала участь значна частина учнів школи.

Учні школи брали участь у районних конкурсах, Всеукраїнській акції «Серце до серця», фестивалі дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття», 3 учні брали участь у Всеукраїнському фестивалі «Таланти багатодітної родини».

В рамках громадянського виховання виховна робота педагогічного колективу була спрямована на пробудження та розвиток національної свідомості, гордості за свою країну, народ. Ці завдання реалізовувались шляхом творчого використання принципів національного виховання під час організації виховної роботи, формування шанобливого ставлення до рідної мови, культурної спадщини, історичних цінностей, народних традицій і звичаїв. Цьому сприяли години спілкування : «Про що розповідає нам Герб України», «Державні символи України», «Народні символи України», конкурси малюнків: «Моя Батьківщина – Україна» ,«Україна – країна європейська». На високому організаційному та емоціональному рівні пройшли заходи до Дня українського козацтва, до Дня села, до Дня української писемності та мови.

Протягом навчального року в школі проведена значна військово-патріотична робота. Учні школи разом зі своїми класними керівниками, вчителями школи брали активну участь у проведенні заходів до 70-річниці визволення України та рідного села від німецько-фашистських загарбників, до 69-річниці Великої Перемоги. В школі проведено фестиваль воєнно-патріотичної пісні та конкурс стройової пісні. На високому організаційному та емоціональному рівні пройшли заходи до Дня українського козацтва, до Дня села, День Цивільного захисту, Тиждень пам'яті до Дня Перемоги.

Активно співпрацювала школа з ветеранами Великої Вітчизняної війни: ветерани запрошувались на тематичні години спілкування відвідувались вдома, до пам’ятних історичних дат учні школи вручали вітальні листи, поздоровлення. На годинах спілкування учні школи розповідали про бойове минуле своїх найближчих родичів. В школі проведено фестиваль воєнно-патріотичної пісні та конкурс стройової пісні.

З метою підготовки та проведення у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій на території інших держав, виховання почуття патріотизму, розвиненої правосвідомості, толерантного ставлення до представників інших народностей в школі було складено план заходів. Згідно з заходами проведено тематичні уроки, засідання круглих столів, бесіди, лекції з історії війни в Республіці Афганістан та інших локальних конфліктів за темами: «Трагедія і подвиг афганської війни», «Афганістан болить в моїй душі», «Про доблесть і славу», «Що таке інтернаціональний обов'язок». Організовано перегляд документальних та художніх фільмів «9 рота», «Груз-200». Проведено тематичний ранок «Ми будем довго пам'ятати і вам забути не дамо» та концерт патріотичної пісні «Дорогами Афганістану», на які запрошено земляків-учасників бойових дій на території Республіки Афганістан.

З метою сприяння соціальному становленню та розвитку учнівської молоді, виховання у неї поваги до національних історичних і культурних цінностей школа брала участь у Всеукраїнській молодіжній акції «Пам'ятати. Відродити. Зберегти».

Вчителі української мови та літератури організували з учнями обговорення книги С.А.Ковпака «Від Путивля до Карпат», літературну конференцію за кіноповістю О.Довженка «Україна в огні» .

Значна увага приділялась моральному вихованню та формуванню правової культури учнів школи. Завдання правової освіти виконувались шляхом виховання в учнів поваги до Конституції України, законодавства України, державної символіки, вивчення учнями основних положень Загальної декларації прав дитини, основ державного, трудового, громадянського, сімейного права. Проведено Всеукраїнський тиждень права. В рамках тижня був проведений Всеукраїнський урок на тему «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, бесіди, тренінги, анкетування..

На внутрішкільному обліку – 2 учні (Старагін М., Батюк Д.), в минулому навчальному році на обліку було 3 учні. За учнями закріплено громадських вихователів (Недорубко Н.Ф., Розторгуєва С.Г.). Учні беруть участь у шкільних, позакласних заходах, у роботі спортивного гуртка.

Згідно з заходами щодо виконання комплексної Програми профілактики правопорушень з учнями у школі проведено бесіди, виховні години "Неповнолітні: взаємозв’язок прав та відповідальності" (7 клас), "Які права та обов’язки я маю"(8 клас), диспут "Життя не вічне – вічні цінності людські", анкета «Моє ставлення до проблеми злочинів і покарання» (8 - 11 кл). Здійснювались заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень, правової і психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні життєві обставини.

З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтву, наркоманії, дитячої бездоглядності і безпритульності, ведеться облік дітей, які схильні до правопорушень, складено план роботи з цими дітьми. Складено список учнів школи, які виховуються в кризових сім’ях. Питання навчання, поведінки учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, розглянуто на класних та загальношкільних батьківських зборах (вересень 2013, квітень 2014)

З метою профілактики правопорушень та негативних проявів у поведінці учнів, був організований контроль за відвідуванням занять учнями школи, проводились бесіди з учнями та їх батьками щодо недопустимості пропусків занять без поважної причини, складалися акти обстеження сімей, які потребують посиленої педагогічної уваги (вересень 2013, січень 2014). Значна увага приділялась дітям, які складають «групу ризику». З метою профілактики правопорушень, негативних проявів у поведінці учнів, поліпшення позаурочної виховної роботи з правового виховання, активізації співпраці з правоохоронними органами в школі проводились :

- засідання ради з профілактики правопорушень ;

- психолого-педагогічна діагностика та профілактична робота з учнями девіантної поведінки;

- консультації для батьків , батьківський лекторій ;

- спільна робота із службою у справах дітей, СКМСД, РЦСССДМ.

Педагогічний колектив школи проводить роботу, спрямовану на виконання комплексної Програми профілактики правопорушень. Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до правопорушень, до пропусків занять, до девіантної поведінки.

На загальношкільних батьківських зборах, класних зборах проведено бесіди про відповідальність батьків за збереження життя і здоров’я дітей під час канікул (грудень 2013, травень 2014)

Згідно з заходами щодо виконання комплексної Програми профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності з учнями у школі проведено бесіди, виховні години "Неповнолітні: взаємозв’язок прав та відповідальності" (7 клас), "Які права та обов’язки я маю"(8 клас), диспут "Життя не вічне – вічні цінності людські", «Проблема «білого рабства», анкета «Моє ставлення до проблеми злочинів і покарання» (8 - 11 кл).

У школі було проведено Місячник попередження правопорушень (жовтень 2013), Тиждень правових знань (грудень 2013). Класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень, контролюється відвідування учнями уроків, ведеться щоденник психолого-педагогічних спостережень за цими учнями.

Стан роботи з профілактики та попередження правопорушень було заслухано:

- на нарадах при директору «Організація виконання комплексної Програми профілактики правопорушень. Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень» (лютий 2014),

- на методоб’єднанні класних керівників «Про роботу класних керівників з профілактики правопорушень, наркоманії, СНІДу».

- класних та загальношкільних батьківських зборах «Попередження правопорушень в учнівському середовищі»

- на раді школи «Про організацію роботи з попередження та профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму»

З метою розв’язання проблеми профілактики бездоглядності дітей та скоєння ними правопорушень, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального й духовного розвитку та підвищення рівня організації змістовного дозвілля в школі діє Рада профілактики правопорушень.

Здійснювались заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень, правової і психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні життєві обставини. З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтву, наркоманії, дитячої бездоглядності і безпритульності, ведеться облік дітей, які схильні до правопорушень, складено план роботи з цими дітьми. Питання навчання, поведінки учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, розглянуто на класних та загальношкільних батьківських зборах (вересень 2013 р., квітень 2014 р.).

На початку 2013/2014 навчального року на обліку перебувала одна сім`я, яка потрапила в складні життєві обставини. У березні 2014 року сім`ю Кіптенко, яка перебувала в складних життєвих обставинах, рішенням ССД з обліку знято.

Протягом навчального року було організовано зустрічі учнів 1-11 класів з начальником кримінальної міліції Тишенком Р.О., дільничим інспектором Лиман В.М., з працівниками служби у справах дітей, які проводили індивідуальні бесіди з учнями девіантної поведінки щодо відповідальності за скоєні злочини.

Правовиховна робота в школі сприяла вихованню в учнів почуття громадянської відповідальності за свої вчинки і формуванню негативного ставлення до проявів беззаконня та будь-яких форм насильства.

Екологічне виховання в школі проводилось на уроках біології, хімії, фізики, основ здоров’я та в позакласній роботі. Проводились конкурси дитячих малюнків екологічного спрямування, заходи до Дня довкілля, трудові десанти з благоустрою території школи. На годинах спілкування учні висловлювали своє ставлення до природи, до навколишнього світу, Тематика годин спілкування була така: «Чому необхідно берегти природу», «Мій голос я віддаю на захист природи», «Ялинка у нашому будинку, Чи можна її замінити?», «Брати наші менші». На належному організаційному, змістовному рівні проведено заходи до 28-річниці Чорнобильської трагедії.

З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров’я у школі проведено години спілкування, диспути, бесіди: «Алкоголізм – найлютіший ворог щастя», «Про тютюн та куріння», «Добро найбільше в світі – це здоров’я ваше, діти», виступ агітбригади «Ми проти СНІДу й нікотину, алкоголізму й наркотизму», конкурс стінгазет «СНІД – чума ХХ-го століття» (до Всесвітнього дня пам’яті померлих від СНІДу). Проведено анкетування учнів з метою виявлення рівня їх інформованості про СНІД. В школі пройшли зустрічі з лікарями, з працівниками амбулаторії сімейного лікаря. Проведено Тиждень знань з безпеки життєдіяльності (вересень 2013, травень 2014 р.).

У напрямку родинно-сімейного виховання виховна робота була спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками, учнями та вчителями школи . В системі проводились батьківські збори та батьківський всеобуч. проведено години спілкування: «Традиції моєї сім’ї», «Шануймо батьків своїх», «Тепло рідного дому», «Я та мої батьки». Школа має глибокі сімейні традиції, оскільки 2-3 покоління однієї родини отримували і отримують освіту в стінах школи. І таких родин налічується не один десяток.

Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Протягом навчального року здійснювався моніторинг здоров’я учнів. В школі були проведені змаганнях з футболу, волейболу, баскетболу, з легкої атлетики, конкурс «Справжні козаки», «Веселі старти». Учні школи в складі шкільних спортивних команд брали участь у районних змаганнях з футболу, волейболу, тенісу (45 учнів).

Залучення учнів до моральних цінностей нашого народу реалізовувалось шляхом формування почуття відповідальності в учнів з врахуванням рівня моральної свідомості, розуміння своєї ролі в суспільстві, особистої причетності до загальної справи; розподілу громадських доручень як в межах класного колективу, так і на рівні школи. Цьому сприяла участь учнів школи у пошуковій роботі, підготовці до святкування Дня села, акція «Милосердя», «Чисте село». Класні керівники проводили бесіди, години спілкування на морально-етичні теми, які були направлені на формування в учнів особистісних якостей та рис характеру на основі норм моралі та загальнолюдських моральних цінностей.

Проведено місячники, декади, дні:

- «Увага! Діти на дорозі!» (вересень)

- Місячник профілактики правопорушень ( жовтень)

- Місячник військово – патріотичної і спортивної роботи (лютий)

- Місячник протипожежної безпеки (березень)

- Місячник екологічних знань, День охорони праці (квітень)

Залучено до проведення заходів медпрацівників ФАПу.

З метою оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, зайнятості неповнолітніх на літніх канікулах організовано відпочинок дітей пільгового контингенту та дітей девіантної поведінки в пришкільному таборі відпочинку з денним перебуванням «Веселка».

Робота з батьками у 2013/2014 навчальному році була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень 2013 р., квітень 2014 р.), а також класні батьківські збори. На батьківських зборах розглядались питання:

 1. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я.

 2. Робота з попередження дитячого травматизму.

 3. Роль батьків у формуванні всебічно розвиненої особистості, навичок самоосвіти і самовиховання.

Значна увага приділялась соціальному захисту та охороні прав дітей пільгового контингенту, забезпеченню належних умов проживання, виховання, освіти, захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для учнів початкових класів та дітей із малозабезпечених сімей організовано безкоштовне гаряче харчування. Безкоштовним харчуванням охоплено 29 учнів 1 - 4 класів та 8 учнів пільгового контингенту. Гарячим харчуванням учні охоплені 100%. У школі працює їдальня. Вартість харчування становить 6,00 грн.

Ведеться чіткий облік дітей пільгового контингенту, постійно оновлюється база даних.
  1   2   3   4   5   6
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації