Поиск по базе сайта:
Програма Шостого міжнародного конкурсу молодих icon

Програма Шостого міжнародного конкурсу молодих
Скачати 102.89 Kb.
НазваПрограма Шостого міжнародного конкурсу молодих
Дата конвертації16.06.2013
Розмір102.89 Kb.
ТипПрограма

Програма

Шостого міжнародного конкурсу молодих виконавців на дерев’яних духових інструментах ім. Д. Біди


ФЛЕЙТА


Молодша група


І тур

1. Один з творів:

а) Ґ. Ф. Гендель – Соната № 1 e-moll

(Grave, Allegro)

б) Ґ. Ф. Гендель – Соната № 3 G-dur

(Adagio, Allegro)

2. Один з творів:

а) Ж. Колодуб – “Ноктюрн”

б) А. Кос-Анатольський – “Танець Дзвінки” з балету “Хустка Довбуша”


ІІ тур

1. Один з творів:

а) Й. Квантц – Концерт G- dur ор. 161 (1754), І ч.

б) Д. Перґолезі – Концерт G- dur, Kat Gro 305, І ч.

2. Віртуозна п’єса на вибір виконавця


Середня група


І тур

1. Й. С. Бах – Соната № 5 e-moll, BWV1034

(1724), І і ІІ ч.

2. Один з творів А. Ф. Допплера:

а) “Угорська пасторальна фантазія” ор. 26

б) “Валаська фантазія” (“Волоські пісні”) ор. 10

або Л. Дичко – “Поема”


ІІ тур

1. В. А. Моцарт – Концерт G –dur (KV 313)

або D-dur (KV 314), І ч.

2. Один з творів:

а) Ф. Ґобер – “Ноктюрн” і “Allegro

scherzando”

б) Д. Енеску – “Cantabile” і “Presto”

в) Г. Форе – “Фантазія”


Старша група


І тур

1. Й. С. Бах – “Алеманда” і “Куранта” з

Партіти а-moll для флейти соло, ВWV1013,

(1718)

2. Один з творів:

а) Ж. Ібер – Концерт (1934), І ч.

б) А. Жоліве – Концерт (1949), І і ІІ ч.

в) Є. Станкович – Камерна симфонія № 3

(1982) (можна виконувати з нот)


ІІ тур

1. В. А. Моцарт – Концерт G-dur (KV 313) або

D- dur (KV 314)

2. Один з творів:

а) Е. Бозза – “Агрестід”

б) А. Дютійє – Сонатина

в) А. Казелла – “Сициліана” і “Бурлеска”


Гобой


Молодша група


І тур

1. Ж. Кореллі–Е. Барбіроллі – Концерт, І і ІІ ч.

2. П’єса на вибір конкурсанта

ІІ тур

1. Ґ. Ф. Гендель – Концерт g-moll або B-dur

(на вибір), І і ІІ чч.

2. Твір композитора країни, яку представляє

конкурсант

Середня група


І тур

1. А. Марчелло – Концерт D-dur, ІІ і ІІІ чч.,

або Ф. А. Розетті – Концерт F-dur або C-dur, І ч.

2. Е. Бозза – “Conte pastorale”


ІІ тур

1. В. А. Моцарт – Концерт (за Квартетом F-dur), І

ч. або Й. Гайдн – Концерт C-dur, І ч.

2. Віртуозний твір композитора країни, яку

представляє конкурсант


Старша група


І тур

1. Ґ. Ф. Гендель Соната № 2 (ред. Зейферта або І.

Пушечнікова), І і ІІ чч.

або А. Вівальді – Соната g-moll, ІІІ і ІV чч.

2. Твір на вибір учасника:

а) І. Гуммель – “Adagio” і варіації для гобоя

б) Б. Мартіну – Концерт, ІІ і ІІІ чч.

в) К. Калівода – Концертіно


ІІ тур

1. В. А. Моцарт – Концерт C-dur, І ч. з каденцією

1. Твір композитора країни, яку представляє

конкурсант


кларнет


Молодша група


І тур

1. Я. Е. А. Кожелух – Концерт Es-dur, 1 ч.

2. Л. Спасокукоцький – “Пісня”


ІІ тур

1. Є. Макаров – Варіаціі

2. З. Вартянян – Етюд


Середня група


І тур

1. Ф. Крамарж – Концерт Es-dur, 1 ч.

2. Л. Колодуб – “Поема”


ІІ тур

1. К. М. Вебер – Концертіно

2. К. Сен-Санс – Соната, ІІІ і ІV чч.


Старша група


І тур

1. Л. Шпор – Концерт № 2, 1 ч.

2. О. Мессіан – “Безодня птахів” з “Квартету на

кінець часу”


ІІ тур

1. В. А. Моцарт – Концерт A-dur КV 622, I ч., ред.

Клінґа (на А-кларнеті)

2. Р. Демчишин – “Мрії”


Фагот


Молодша група


І тур

1. Один з творів:

а) А. Вівальді – Соната e-moll (ред. Р. Терьохіна),

ІІ ч.

б) Бен. Марчелло – Соната e-moll, І і ІІ чч.

2. Твір малої форми композитора країни, яку

представляє конкурсант


ІІ тур

1. В. А. Моцарт – Соната № 4 e-moll

(переклад Р. Терьохіна), І ч.

2. Твір за вибором конкурсанта


Середня група


І тур

Один з концертів А. Вівальді:

а) Концерт C-dur, F-VII за 17 РV.45

б) Концерт e-moll, F-VIII № 6, ред. В. Попова

в) Концерт F-dur, PV 318 в.

2. Твір на вибір конкурсанта


ІІ тур

1. Один з творів:

а) Ф. Данці – Концерт F-dur, ІІ і ІІІ чч.

б) Ф. Давід – Концертіно

в) Й. К. Фоґель – Концерт, ІІ і ІІІ чч.

2. Твір віртуозного характеру композитора

країни, яку представляє конкурсант


Старша група


І тур

1. Один з творів:

а) Ф. Дев’єн – Соната B-dur

б) К. Сенс-Санс – Соната

в) А. Тансман – Соната

2. Твір віртуозного характеру композитора

країни, яку представляє конкурсант.


ІІ тур

1. Один з творів:

а) В. А. Моцарт – Концерт B-dur, І ч. або ІІ і

ІІІ чч. (з каденціями)

б) К. М. Вебер – Концерт F-dur, І або ІІ і ІІІ ч.

2. Твір віртуозного характеру за вибором

конкурсанта


САКСОФОН


Молодша група


І тур

1. Л. Вінчі – Соната, І і ІІ чч.

2. Ж. Р. Франсе – “Eкзотичні танці”, №№ 1, 2, 5


ІІ тур

1. П. Моріс – “Картини Провансу”, №№ 2, 3

2. З. Ковпак – Етюд-картина “Вранці на Високому

Замку”


Середня група


І тур

1. Й. С. Бах – “Куранта” з Партити a-moll

2. Д. Мійо – Сюїта “Скарамуш”, №№ 2, 3


ІІ тур

1. Р. Бутрі – Дивертисмент, І ч.

2. В. Цайтц – Концертіно


Старша група


І тур

1. Ж. Лєклєр – Соната, І і ІІ чч.

2. В. Рунчак – “Номо Ludens”


ІІ тур

1. Ж. Ібер – Концертіно

2. Т. Юшіматсу – Соната “Пухнаста пташка”, І ч.


Program

of the Sixth Dmytro Bida Wood Wind

Youth International Competition


FLUTE


Junior


The 1st Round

1. One of the pieces:

a) G. F. Haendel – Sonata No. 1 e-moll (Grave,

Allegro)

b) G. F. Haendel – Sonata No. 3 G-dur (Adagio,

Allegro)

2. One of the pieces:

a) Z. Kolodub – Nocturne

b) A. Kos-Anatolskyi – “Dzvinka’s Dance” from

“Dovbush’s Shawl”, the ballet


The 2nd Round

1. One of the pieces:

a) J. Quantz – Concerto G-dur ор. 161 (1754), the 1st

mov.

b) G. Pergolesi – Concerto G-dur Kat Gro 305, the

1st mov.

2. A virtuos piece to the participant’s choice


Intermediate


The 1st Round

1. J. S. Bach – Sonata No. 5 e-moll, BWV1034

(1724), the 1st and the 2nd mov.

2. One of the pieces by A. F. Doppler:

a) Hungarian Pastoral Fantasy oр. 26

b) Airs Valaques op. 10

or L. Dychko – The Poem


The 2nd Round

1. W. A. Mozart – Concerto G-dur (KV 313)

or Concerto D-dur (KV 314), the 1st mov.

2. One of the pieces :

a) F. Gober – Nucturne and Allegro scherzando

b) G. Enescu – Cantabile and Presto

c) G. Faure – The Fantasy


Senior


The 1st Round

1. J. S. Bach – Allemande and Courant from

Flute partita a-moll ВWV1013, (1718)

2. One of the pieces:

a) J. Ibert – Concert (1934), the 1st mov.

b) A. Jolivet – Concerto (1949), the 1st and the

2nd mov.

c) Ye. Stankovych – Chamber Symphony No. 3

(1982) (could be performed by notes)


The 2nd Round

1. W. A. Mozart – Concerto G-dur (KV 313)

or Concerto D-dur (KV 314)

2. One of the pieces :

a) E. Bozza – Agrestide

b) A. Dutilleux – Sonatina

c) A. Casella – Siciliana and Bourlesque


OBOE


Junior


The 1st Round

1. A. Corelli - E. Barbirolli – Concerto, the 1st

and the 2nd mov.

2. A piece to the participant’s choice


The 2nd Round

1. G. F. Haendel – Concerto g-moll or Concerto

B-dur, the 1st and the 2nd mov.

2. A piece by a composer representative of the

participant’s state

Intermediate


The 1st Round

1. A. Marcello – Concerto D-dur, the 2nd and the 3rd

mov. or F. A. Rosetti – Concerto F-dur or C-dur,

the 1st mov.

2. E. Bozza – “Conte pastorale”


The 2nd Round

1. W. A. Mozart – Concerto (after the Quartet

F-dur), the 1st mov.

or J. Haydn – Concerto C dur, the 1st mov.

2. A virtuos piece by a composer representative of

the participant’s state


Senior


The 1st Round

1. G. F. Haendel – Sonata No. 2 (add. by Seifert or I.

Pushechnikov), the 1st and the 2nd mov. or

A. Vivaldi – Sonata g-moll,the 3rd and the 4th mov.

2. A piece to the participant’s choise:

a) J. Hummel – Adagio and Variations

b) B. Martinu – Concerto, the 2nd and the 3rd mov.

c) K. Kalivoda – Concertino


The 2nd Round

1. W. A. Mozart – Concerto C dur, the 1st mov. with

the cadency

2. A piece by a composer representative of the

participant’s state


CLARINET


Junior


The 1st Round

1. J. E. A. Kozeluch – Concerto Es-dur, the 1st mov.

2. L. Spasokukotskyi – The Song

The 2nd Round

1. Ye. Makarov – Variations

2. Z. Vartanian – Etude


Intermediate


The 1st Round

1. F. Kramar – Concerto Es-dur, the 1st mov.

2. L. Kolodub – The Poem


The 2nd Round

1. K. M. Weber – Concertino

2. C. Saint-Saens – Sonata, the 3rd and the 4th mov.


Senior


The 1st Round

1. L. Spohr – Concerto No. 2, the 1st mov.

2. O. Messiaen – “Abîme des oiseaux” from

“Quatuor pour la fin du temps”


The 2nd Round

1. W. A. Mozart – Concerto A-dur KV 622, add. by

Kling, the 1st mov. (clarinet in A)

2. R. Demchyshyn – The Dreams


BASSOON


Junior


The 1st Round

1. One of the pieces:

a) A. Vivaldi – Sonata e-moll (add. by R. Teriokhin),

the 2nd mov.

b) B. Marcello – Sonata e-moll, the 1st and the 2nd

mov.

2. The piece of a short form by a composer representative of the participant’s state

The 2nd Round

1. W. A. Mozart – Sonata No. 4 e-moll (add. by

R. Teriokhin), 1st mov.

2. The piece of a little form to the participant’s

choice


Intermediate


The 1st Round

1. One of A. Vivaldi’s concertos:

a) Concerto C-dur, F-VII after 17 PV.45

b) Concerto e-moll, F-VIII No. 6 (add. by

V. Popov)

c) Concerto F-dur, PV 318 в.

2. The piece to the participant’s choice


The 2nd Round

1. One of the pieces:

a) F. Danzi – Concerto F-dur, the 2nd and the 3rd

mov.

b) F. David – Concertino

c) J. K. Fogel – Concerto, the 2nd and the 3rd

mov.

2. The virtuos piece by the composer perpesentative of the participant’s state


Senior


The 1st Round

1. One of the pieces:

a) F. Devienne – Sonata B-dur

b) C. Sent-Sains – Sonata

c) A. Tansman – Sonata

2. The virtuos piece by the composer perpesentative of the participant’s state


The 2nd Round

1. One of the pieces:a) W. A. Mozart – Concerto

B-dur, th Sonata Sonata e 1st mov. or the 2nd

and the 3rd mov. (with the cadencies)

b) K. M. Weber – Concerto F-dur, the 1st mov. or the

2nd and the 3rd mov.

2. The virtuos piece to the participant’s choice


SAXOPHONE


Junior


The 1st Round

1. L. Vinci – Sonata g-moll

2. J. R. Francais – Exotic Dances, No. 1, 2, 5


The 2nd Round

1. P. Morris – Sketces of Provance, No. 2, 3

2. Z. Kovpak – “On the High Casrtle in a Morning”,

the picture-etude


Intermediate


The 1st Round

1. J. S. Bach – Courant from Partite a-moll

2. D. Milhaud – “Scaramouche” Suite, No. 2 and 3


The 2nd Round

1. R. Boutry – Divertimenmto, the 1st mov.

2. V. Tsayts – Concertino


Senior


The 1st Round

1. J. Leclair – Sonata, the 1st and the 2nd mov.

2. V. Runchak – “Номо Ludens”


The 2nd Round

1. J. Ibert – Concertino

2. T. Yushimatsu – The Fuzzy Bird Sonata, the 1st

mov.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації