Поиск по базе сайта:
Додаток 2 до листа мон україни від 07. 08. 2013 року №1/9-533 орієнтовна програма icon

Додаток 2 до листа мон україни від 07. 08. 2013 року №1/9-533 орієнтовна програма
Скачати 204.61 Kb.
НазваДодаток 2 до листа мон україни від 07. 08. 2013 року №1/9-533 орієнтовна програма
Дата конвертації24.10.2014
Розмір204.61 Kb.
ТипДодаток
1. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Бланк про атестац_ю.doc
2. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/КОМЕНТАР щодо атестац_х НЗ.doc
3. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/~$даток1 до листа МОН 07.08.2013 перел_к док по Ат..doc
4. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток 3 до листа МОН Програма вн. контр.ЗНЗ.doc
5. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток 4 до листа МОН програма контролю ПТНз.doc
6. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток1 до листа МОН 07.08.2013 перел_к док по Ат..doc
7. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Метод. реком. атест.НЗ.doc
8. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/НАКАЗ уон РОДА 28.10.2013 Пелел_к та форми док..doc
9. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/додаток 2 до листа МОН Програма вн.контролю в ДНЗ.doc
10. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОН 2004р. ь658 Зм_ни до Порядку атестац_х ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.doc
11. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОН ь553 2001держ.атест.ДНЗ,ЗНЗ,ПНЗ.doc
12. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/992005~1.DOC
13. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Наказ МОН 26.06.2013 Ор_єнт критер_х.doc
14. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Наказ МОН ь567 в_д 21.08.2003 Ор. крит. ПНЗ.doc
15. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єн. крит. оц_н.ПТНЗ.doc
16. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єнт. критер_х ДНЗ.doc
17. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єнт. критер_х ЗНЗ.doc
Коментар до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів у чому полягає мета проведення атестації?
Орієнтовна програма
Методичні рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та внутрішнього контролю професійно-технічного навчального закладу
Орієнтовний перелік документів для оформлення справи за результатами державної атестації дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу
Методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів
Додаток 2 до листа мон україни від 07. 08. 2013 року №1/9-533 орієнтовна програма
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів пояснювальна записка
Додаток 2 до наказу мон україни від 17. 06. 2013 року №772 о проект


Додаток 2

до листа МОН України


від 07.08.2013 року № 1/9-533

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА

ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У

дошкільноМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю у дошкільному навчальному закладі (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (із змінами), Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 (у редакції, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 № 658), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р. за № 1071/9670, наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 № 772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітні, професійно-технічних навчальних закладів», інших нормативних актів у галузі дошкільної освіти, з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвідів щодо здійснення контролю та оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ).

Метою проведення внутрішнього контролю у ДНЗ є:

- створення єдиної системи діагностики стану і динаміки розвитку якості дошкільної освіти;

- стимулювання суб’єктів освітнього процесу;

- забезпечення зацікавлених сторін в об’єктивній інформації про якість освіти.

Основним завданням внутрішнього контролю освіти є:

- самооцінка стану розвитку дошкільної освіти та ефективності діяльності щодо її удосконалення;

- встановлення відповідності результатів діяльності навчального закладу державним стандартам і соціальним вимогам;

- оцінка рівня освітніх, наукових і творчих досягнень учасників навчально-виховного процесу;

- виявлення факторів, що негативно впливають на розвиток дошкільної освіти.

Важливою умовою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників ДНЗ у вирішенні питання організації внутрішнього контролю виступає інформаційне забезпечення всіх підструктур. Оперативна та достовірна інформація про стан роботи ДНЗ забезпечує не тільки прийняття правильного управлінського рішення, але й бачення розвитку цього напрямку роботи та навчального закладу в цілому. Системний аналіз інформації надає змогу відслідкувати систему роботи ДНЗ, зміни, які відбуваються в процесі роботи та перспективи його розвитку. З цією метою керівником ДНЗ складаються річний, місячний, тижневий плани роботи.

Невід’ємною складовою системи адміністративних заходів з організації та управління діяльністю ДНЗ є внутрішній контроль, який передбачає виявлення методичних, психолого-педагогічних, соціально-психологічних чинників досягнення або недосягнення накресленої цілі, їх аналіз, розробку програм корегувальних дій та їх впровадження з метою досягнення бажаного результату.

Контроль – одна із основних функцій управління ДНЗ, спрямована на одержання інформації про стан навчально-виховного процесу та його результативність, забезпечує успішне досягнення поставленої мети. Жодну діяльність у межах навчального закладу не можна розглядати окремо від контролю.

Процес контролю складається з установлення стандартів, виміру фактично досягнутих успіхів і проведення корекції у випадку, якщо отримані результати істотно відрізняються від установлених стандартів. За результатами внутрішнього контролю приймаються управлінські рішення.

Програмою визначено зміст внутрішнього контролю, форму узагальнення результатів, їх оприлюднення, документи, що підлягають вивченню, аналізу відповідно до змісту, а також пропонуються терміни його здійснення.

Програма складається з 26 пунктів, які охоплюють основні аспекти організації навчально-виховного процесу у ДНЗ.

Розроблена програма буде корисною для керівників ДНЗ у плані організації системи контролю за вдосконаленням навчально-виховного процесу, підвищення результативності діяльності колективу дитячого садка.


Орієнтовна програма

здійснення внутрішнього контролю у дошкільному навчальному закладі

Зміст внутрішнього контролю (форма узагальнення)

Місяці

Документи, що підлягають

вивченню, аналізу

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

СерпеньГотовність ДНЗ до нового навчального року (виробнича нарада, наказ)


в, н

Перспективний план розвитку матеріально-технічної бази. Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Акт готовності ДНЗ до нового навчального року. Акти-дозволи на експлуатацію окремих приміщень та обладнання, майданчиків закладу (спортивного, ігрового); випробувань спортивних споруд, обладнання. Книги наказівЗатвердження річного плану роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період (педагогічна рада, наказ)


п, н

Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу. Книги наказівВиконання річного плану роботи закладу за навчальний рік та оздоровчий період (виробнича нарада наказ)

в

в

в

в

в

в

в

в

в, н

в

в
Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Плани роботи вихователя-методиста, вихователів, інструктора з фізкультури, музичного керівника, керівника гуртка, практичного психолога (соціального педагога), вчителя-дефектолога. Журнал планування та обліку гурткової роботи. План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу. Статистичні звіти про діяльність ДНЗ. Штатний розпис. Книги наказів, обліку особового складу працівників, засідань педагогічної ради закладуАналіз захворюваності дітей у ДНЗ (наказ)

н
н
Книга наказів з основних питань діяльності. Журнали обліку: профілактичних щеплень, інфекційних захворювань, щоденного відвідування груп дітьми. Контрольна карта диспансерного нагляду. Книга записів медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей. Приписи, постанови СЕС
Медогляд працівників ДНЗ (наказ)


н

Книги наказів, обліку особового складу працівників. Медичні книжки працівників. Приписи, постанови СЕС. Заходи щодо усунення виявлених недоліків
Затвердження тарифікації педагогічних працівників (наказ)

н


Тарифікаційний список, заяви педагогічних працівників. Книги наказів, обліку особового складу педагогічних працівників
Організація харчування дітей (наказ)

н


Книги наказів. Документація з організації харчування дітей. Відомості про облік оплати за харчування дітей. Приписи, постанови СЕС. Заходи щодо усунення виявлених недоліків. Заяви батьків щодо пільгового харчування дітей
Стан харчування дітей

(виробнича нарада, наказ)

в

в, н

в

в

в, н

в

в

в, н

в

в

в, н

в

Книги наказів. Документація з організації харчування дітей. Книги: бракеражу готової, сирої продукції, складського обліку продуктів харчування. Журнали: заявок на продукти харчування, обліку виконання норм харчування, обліку відходів продуктів харчування. Приписи, постанови СЕС. Заходи щодо усунення виявлених недоліківДотримання санітарно-гігієнічних норм у ДНЗ (виробнича нарада, наказ)

в

в

в

в, н

в

в

в

в

в

в, н

в

в

Приписи, постанови СЕС. Заходи щодо усунення виявлених недоліків. Книга наказів з основних питань діяльності. Книга записів медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей. Режим роботи ДНЗ
Забезпечення літнього оздоровлення дітей (виробнича нарада, наказ)

н

в

в

н

Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга наказів з основних питань діяльності
Готовність ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий період. Стан протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем, котельного господарства, покрівлі, утеплення приміщень (наказ)
нКнига наказів з основних питань діяльності. Документація з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Посвідчення про проходження навчання кочегарами та операторами котелень, інструкції та журнали з охорони праці (за наявності котельні ДНЗ). Форма Т-8
Проведення ремонтних робіт приміщень закладу (виробнича нарада)
в

в

в

План заходів щодо проведення ремонтних робітДотримання вимог Базового компоненту дошкільної освіти

(довідка, наказ)

д, н


Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Довідки, доповідні записки про стан навчально-виховної і методичної роботи та заходи щодо її удосконалення
Атестація працівників ДНЗ (виробнича нарада, педагогічна рада, наказ)

н

нв
п, н

н

Матеріали щодо проведення атестації педагогічних та інших працівників закладу (заяви, списки працівників, які атестуються, їх характеристики, графік роботи атестаційної комісії, протоколи її засідань). Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників. Книги наказів, протоколів засідань педагогічної ради. Атестаційні листи. Особові справи працівників закладу. Матеріали вивчення досвіду роботи працівників
Проходження курсової перепідготовки працівниками ДНЗ (виробнича нарада, наказ)


в


в


н

Графік курсової перепідготовки на рік. Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників. Книги наказівПрограмно-методичне та навчально-методичне забезпечення (виробнича нарада, наказ)

в, н

вРічний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книги наказів, обліку (посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо). Картотека матеріалів, обладнання, публікацій періодичних освітніх видань, психолого-педагогічної, методичної літератури. Матеріали проведених семінарів, звіти творчих, проблемних груп, конспекти занять; програми святкових заходів, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальних досліджень
Організація роботи щодо соціального захисту дітей (наказ)

н


Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книги наказів, протоколів засідань педагогічної ради. Списки дітей із соціально-незахищених категорій
Стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми (виробнича нарада, наказ)
в, н


вн


Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. План роботи інструктора з фізкультури. Картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії спортивних заходів тощо). Листок здоров’я дітей. Журнали обліку щоденного відвідування груп дітьми. Графік роботи фізкультурного залу
Забезпечення заходів з охорони праці, цивільної оборони, пожежної безпеки (наказ)


н

нн

Документація з охорони праці, пожежної безпеки, цивільної оборони. Книга наказів з основних питань діяльності. Журнали обліку проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Акти, накази, розпорядження з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Документи (довідки, доповідні записки, звіти) про виконання наказів, розпоряджень з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Документи (висновки, акти, протоколи, атестаційні картки) з питань атестації робочих місць за умовами праці. Акти готовності ДНЗ до нового навчального року. Документи (доповідні записки, інформації) про поліпшення умов праці, стан охорони праці та безпеки життєдіяльностіСтан роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей (виробнича нарада, наказ)

в

в

в

в

в, н

в

в

в

в

в

в

в, н

Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга наказів з основних питань діяльності. Документи (акти, висновки, протоколи) розслідувань нещасних випадків. Відомості про нещасні випадки. Журнали: реєстрації нещасних випадків; обліку інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльностіРобота методичного кабінету.

Науково-методична, дослідницька та експериментальна робота

(педрада, наказ)

н

п, нВідповідність наповнення методичного кабінету встановленим вимогам. Картотека матеріалів, обладнання, публікацій періодичних освітніх видань, психолого-педагогічної, методичної літератури, передового педагогічного досвіду. Матеріали проведених семінарів, звіти творчих, проблемних груп, конспекти занять; програми святкових заходів, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальних досліджень. Протоколи засідань педагогічної радиВзаємодія ДНЗ із загальноосвітніми навчальними закладами, сім’єю та громадськістю (виробнича нарада)
вв


Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Плани відповідних заходів. Книги протоколів засідань педагогічної ради, батьківського комітету, загальних зборів працівників закладу, виробничих нарад, батьківських зборів. Угоди про співпрацю
Діяльність піклувальної ради ДНЗ (виробнича нарада)

в

вРічний план роботи піклувальної ради навчального закладу. Протоколи її засідань
Культурно-гігієнічні навички дітей (виробнича нарада, наказ)
в
в
в
в
в, нРічний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга наказів з основних питань діяльності
Дотримання режимів прогулянок та провітрювання

(виробнича нарада, наказ)

в
в
в
в
в, н
в
Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період. Книга наказівОбладнання груп ДНЗ (виробнича нарада, наказ)

в, н


в


Зміст куточків: образотворчої, фізкультурної, музичної діяльності, природи, ручної праці. Список обладнання для сюжетно-ролевих ігор, театралізованої діяльності. Річний план роботи. Книга наказів з основних питань діяльностіУмовні скорочення:

в – виробнича нарада;

н – наказ;

п – педагогічна рада.

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації