Поиск по базе сайта:
Методичні рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та внутрішнього контролю професійно-технічного навчального закладу icon

Методичні рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та внутрішнього контролю професійно-технічного навчального закладу
Скачати 348.87 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та внутрішнього контролю професійно-технічного навчального закладу
Дата конвертації24.10.2014
Розмір348.87 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Бланк про атестац_ю.doc
2. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/КОМЕНТАР щодо атестац_х НЗ.doc
3. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/~$даток1 до листа МОН 07.08.2013 перел_к док по Ат..doc
4. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток 3 до листа МОН Програма вн. контр.ЗНЗ.doc
5. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток 4 до листа МОН програма контролю ПТНз.doc
6. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток1 до листа МОН 07.08.2013 перел_к док по Ат..doc
7. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Метод. реком. атест.НЗ.doc
8. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/НАКАЗ уон РОДА 28.10.2013 Пелел_к та форми док..doc
9. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/додаток 2 до листа МОН Програма вн.контролю в ДНЗ.doc
10. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОН 2004р. ь658 Зм_ни до Порядку атестац_х ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.doc
11. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОН ь553 2001держ.атест.ДНЗ,ЗНЗ,ПНЗ.doc
12. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/992005~1.DOC
13. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Наказ МОН 26.06.2013 Ор_єнт критер_х.doc
14. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Наказ МОН ь567 в_д 21.08.2003 Ор. крит. ПНЗ.doc
15. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єн. крит. оц_н.ПТНЗ.doc
16. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єнт. критер_х ДНЗ.doc
17. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єнт. критер_х ЗНЗ.doc
Коментар до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів у чому полягає мета проведення атестації?
Орієнтовна програма
Методичні рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та внутрішнього контролю професійно-технічного навчального закладу
Орієнтовний перелік документів для оформлення справи за результатами державної атестації дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу
Методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів
Додаток 2 до листа мон україни від 07. 08. 2013 року №1/9-533 орієнтовна програма
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів пояснювальна записка
Додаток 2 до наказу мон україни від 17. 06. 2013 року №772 о проект                                                                Додаток 4

                                                    до листа МОН України

                             від 07.08.2013 р. № 1/9-533

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

        ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


  1. Вступ


Одним із головних завдань, поставленим перед професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, організаціями та установами, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти (далі – ПТНЗ), є забезпечення високої якості підготовки кваліфікованих робіт­ників, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці. Для реалізації цього завдання ПТНЗ необхідно постійно удосконалювати свою діяльність.

Створенню умов для поліпшення роботи ПТНЗ незалежно від підпорядкування та форм власності сприяє їх атестація, яка є складовою системи державного контролю за якістю підготовки робітничих кадрів і спрямована на визначення спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів).

Основними завданнями атестації є:

-  аналіз і оцінка реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу;

-  оцінка відповідності знань, умінь і навичок учнів (слухачів) вимогам навчальних планів і програм;

-  визначення відповідності умов професійно-технічної освіти, наявної матеріально-технічної та навчально-методичної бази вимогам навчальних планів і програм;

-  оцінка якісного складу педагогічних і керівних працівників.

У даних рекомендаціях висвітлюються загальні підходи до проведення атестаційної експертизи та внутрішнього контролю ПТНЗ.

Атестаційна експертиза щодо визначення спроможності ПТНЗ здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог проводиться відповідно до Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів (далі – Орієнтовні критерії), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 № 772.

Окрім проведення атестаційної експертизи Орієнтовні критерії дають можливість керівникам ПТНЗ також здійснювати внутрішній контроль шляхом проведення самоаналізу діяльності навчального закладу, що проводиться з метою удосконалення його роботи.

Зважаючи на те, що однією з вимог для проведення атестації ПТНЗ є підготовка навчальним закладом матеріалів самоаналізу освітньої діяльності (стан матеріально-технічної бази, кадрового, навчально-методичного забезпечення тощо), використання Орієнтовних критеріїв створює умови для більш повного та об’єктивного його проведення (у тому числі й у міжатестаційний період).

Для проведення більш якісної атестаційної експертизи або внутрішнього контролю (самоаналізу) ПТНЗ члени комісії та керівники навчальних закладів можуть використовувати рекомендації щодо розгляду питань і аналізу документів та інших джерел інформації, зазначених у Типовій програмі комплексної перевірки професійно-технічного навчального закладу, підприємства, установи, організації, що надає освітні послуги у галузі професійно-технічної освіти, затвердженій Державною інспекцією навчальних закладів України.

2. Використання Орієнтовних критеріїв для проведення

атестаційної експертизи та внутрішнього контролю ПТНЗ
Орієнтовні критерії структуровані за чотирма блоками критеріїв:

І.   Рівень забезпечення обов’язкових умов діяльності ПТНЗ.

ІІ.  Рівень можливості здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності.

ІІІ. Рівень результативності здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності.

ІV. Рівень управлінської, фінансово-господарської та комерційно-виробничої діяльності ПТНЗ.

До першого блоку критеріїв входять чотири розділи (1. «Організаційно-правові засади діяльності ПТНЗ», 2. «Формування контингенту учнів (слухачів)»,  3. «Ефективність використання ПТНЗ педагогічного потенціалу», 4. «Стан матеріально-технічної бази»), до другого – один розділ (5. «Організація навчально-виховного процесу, навчально-методичної і наукової роботи»), до третього – один розділ (6. «Якість підготовки учнів, слухачів»), до четвертого – два розділи (7. «Рівень управлінської діяльності», 8. «Рівень організації фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності»). Кожен розділ структурований на відповідні критерії (всього – 67).

У Орієнтовних критеріях зазначено спосіб визначення критеріїв оцінки діяльності навчального закладу (відповідна формула для визначення індексної оцінки або експертна оцінка), показники діяльності ПТНЗ, документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу, а також форми і методи збору інформації (анкетування (А), бесіда (Б), аналіз документів (Д), спостереження (С), контрольні випробовування (К).

Така структура Орієнтовних критеріїв створює умови для об’єктивного оцінювання діяльності ПТНЗ відповідно до вимог законодавства про освіту.

Об’єктивність оцінювання роботи конкретного навчального закладу забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників його діяльності шляхом заповнення Таблиці відповідності показників Орієнтовним критеріям оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів (електронна версія Таблиці розміщена на офіційному веб-сайті ДІНЗ України).

Для зниження ступеня суб’єктивності під час оцінювання в зазначеній таблиці використовуються три шари пріоритетів: пріоритетність блоків, розділів та критеріїв.

Для заповнення зазначеної таблиці використовується лише графа 8. «Значення коефіцієнта відповідності». Ця графа має сіре поле, що означає можливість внесення користувачем до неї відповідних цифрових показників.

З метою дотримання єдиного підходу до оцінювання та забезпечення його об’єктивності всі інші графи є захищеними.

Заповнення граф 9. «Часткова оцінка критеріїв», 10. «Часткова оцінка розділів», 11. «Часткова оцінка блоків» і останніх рядків таблиці щодо загальної оцінки діяльності ПТНЗ та оцінок за блоки критеріїв здійснюється в автоматичному режимі за допомогою комп’ютерної програми.

Члени комісії можуть встановити рівень діяльності ПТНЗ відповідно до визначених критеріїв двома способами:

 - за допомогою експертної оцінки;

 -  за допомогою індексної оцінки (на основі визначення індексу (частки від ділення кількості реалізованих ПТНЗ вимог на кількість встановлених вимог).

Під час застосування експертної оцінки використовується така шкала:

- 0,00 балів – якщо рівень реалізації ПТНЗ встановленого критерію не задовольняє експертів та учасників навчально-виховного процесу;

- 0,25 балів – якщо рівень реалізації встановленого критерію є меншим за 50%;

- 0,50% балів – якщо встановлений критерій реалізується на 50%;

- 0,75% балів – якщо рівень реалізації встановленого критерію є більшим за 50%;

- 1,00 бал – якщо рівень реалізації встановленого критерію повністю задовольняє експертів та учасників навчально-виховного процесу.

Для експертної оцінки можливо також використовувати опорні критеріальні судження. Наприклад, у разі відповіді «так» на питання щодо реалізації ПТНЗ встановленого критерію у таблицю виставляється 1,00 бал; якщо «так» > «ні» − 0,75 балів; якщо «так» = «ні» − 0,50 балів; якщо «так» < «ні» − 0,25 балів; у разі відповіді «ні» – 0,00 балів.

Для більш об’єктивного оцінювання для кожного критерію можливо також розробити відповідну анкету. Тоді оцінка в межах одиниці розраховується як результат ділення кількості позитивних відповідей на загально можливу кількість відповідей, що дорівнює кількості питань.

Під час застосування індексної оцінки діяльності ПТНЗ використовуються формули, зазначені у графі 3 таблиці «Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів».

У разі потреби можливо також використовувати інші методи для визначення оцінки. Зокрема, ввести перелік вимог до кожного критерію (як еталону). Тоді кількість балів обчислюється як індекс (частка від ділення) кількості реалізованих у діяльності навчального закладу вимог відповідно до загальної кількості встановлених вимог (еталон). Наприклад, в еталоні закладено п’ять вимог. Встановлено, що у своїй практичній діяльності навчальний заклад реалізував три вимоги. Таким чином, коефіцієнт реалізації становитиме: 3/5 = 0,6 балів.

Внесення балів до графи 8. «Значення коефіцієнта відповідності» Таблиці відповідності показників Орієнтовним критеріям оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів у більшості критеріїв здійснюється у порядку збільшення (від 0,00 до 1,00).

Внесення показників до критерію № 49 «Ступінь дотримання учасниками навчально-виховного процесу вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності», абзацу другого критерію № 50 «- на початковому рівні», абзацу другого критерію № 51 «- на початковому рівні», критерію № 52 «Ступінь розбіжності показників навчальних досягнень самоаналізу і ККЗ», критерію № 65 «Відсоток заборгованості за надання освітніх послуг та зданих в оренду приміщень» здійснюється у зворотному порядку (від 1,00 до 0,00). Для зручності заповнення зазначені критерії у таблиці виділені курсивом, жовтим кольором та позначені зірочкою *.

З метою унаочнення результатів оцінювання на другому листі книги Excel розміщені таблиця «Результати оцінювання діяльності ПТНЗ» та діаграми «Рівень діяльності ПТНЗ». Дані до графи «Показники» зазначеної таблиці та діаграм вносяться в автоматичному режимі після заповнення графи 8. «Значення коефіцієнтів відповідності» таблиці, розміщеної на першій сторінці.

Після заповнення графи «Показники» дані користувачем переносяться у графи з назвами професій (позначені сірим кольором). Середнє значення показників можна обрахувати у ручному режимі, або внести відповідну формулу в останню комірку після заповнення всіх попередніх десяти комірок.

За наслідками експертизи визначається спроможність ПТНЗ здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів). Так, якщо загальна оцінка балів із певної професії є 0,74 і менше, то дану професію, за якою здійснюється підготовка, перепідготовка чи підвищення кваліфікації, рекомендується вважати не атестованою. У разі встановлення загальної оцінки 0,75 і більше балів – атестованою.

Вищезазначена шкала використовується також під час оцінки результатів діяльності ПТНЗ щодо виконання ним положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти, а також дотримання вимог державних стандартів професійно-технічної освіти.

Оцінювання роботи ПТНЗ із загальноосвітньої підготовки здійснюється відповідно до Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ

Блоки критеріїв

Часткова оцінка професій відповідно до ліцензії

Назва професії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Середнє значення

Показники

1. Рівень забезпечення обов'язкових умов діяльності ПТНЗ

0,00


2. Рівень можливості здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності

0,00


3. Рівень результативності здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності

0,00


4. Рівень управлінської, фінансово-господарської та комерційно-виробничої діяльності ПТНЗ

0,00


Загальна оцінка в частках одиниці

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Таблиця відповідності показників

Орієнтовним критеріям оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів

______________________________________________________________________________області (міста)

(повна назва ПТНЗ)

Блоки критеріїв

Пріоритетність блоків

Розділи критеріїв

Пріоритетність розділів

Критерії

Пріоритетність критеріїв

Номер коефіцієнта відповідності

Значення коефіцієнта відповідності

Часткова оцінка критеріїв

Часткова оцінка розділів

Часткова оцінка блоків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Рівень забезпечення обов'язкових умов діяльності ПТНЗ

 

0,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Організаційно-правові засади діяльності ПТНЗ

 

0,20

 

 

 

1. Ступінь відповідності установчих документів ПТНЗ вимогам нормативних документів

0,25

К1

 


2. Відсоток професій, за якими ведеться підготовка до ліцензованої їх кількості

0,25

К2

 


3. Відсоток атестованих професій від загальної кількості ліцензованих

0,25

К3

 


4. Ступінь відповідності діяльності ПТНЗ заявленому статусу на рівні вимог державних стандартів ПТО

0,25

К4

 


2. Формування контингенту учнів (слухачів)

0,20

 

 

 

 

 

5. Ступінь виконання плану прийому та підготовки кваліфікованих робітників

0,20

К5

 


6. Ступінь відповідності правил прийому учнів (слухачів) до навчального закладу Типовим правилам

0,20

К6

 


7. Ступінь відповідності контингенту учнів (слухачів) ліцензійному обсягу ПТНЗ

0,10

К7

 


8. Відсоток відрахування учнів (слухачів)

0,10

К8

 


9. Відсоток відрахування учнів (слухачів) за невиконання навчальних планів і програм

0,20

К9

 


10. Ступінь відповідності ведення ПТНЗ ділової документації щодо прийому та руху контингенту учнів (слухачів) нормативним вимогам


0,20

К10

 


3. Ефективність використання ПТНЗ педагогічного потенціалу

0,20

 

 

 

 

 

11. Відсоток забезпеченості викладачами з предметів ПТП


0,14

К11

 


12. Відсоток відповідності фахової освіти викладачів з предметів ПТП


0,12

К12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

13. Ступінь забезпеченості майстрами (інструкторами) виробничого навчання (відповідно до їх штатної чисельності)

0,12

К13

  

14. Відсоток відповідності фахової освіти майстрів (інструкторів) виробничого навчання (відповідно до їх штатної чисельності)

0,16

К14

  

15. Відсоток викладачів із предметів ПТП, які мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст І категорії", "спеціаліст вищої категорії"

0,11

К15

  

16. Відсоток майстрів (інструкторів), які мають педагогічне звання, першу і другу категорії (відповідно до їх штатної чисельності)

0,08

К16

  

17. Наявність та своєчасність виконання плану заходів щодо підвищення кваліфікації, стажування та атестації педагогічних працівників

0,15

К17

  

18. Відсоток відповідності кваліфікації (розряду) майстрів, інструкторів ліцензійним умовам

0,12

К18

  

4 Стан матеріально-технічної бази: 4.1.Ефективність використання матеріально-технічної бази і об’єктів соціальної сфери

0,20

 

 

 

 

 

 

19. Ступінь відповідності використання будівель та споруд їх призначенню (раціональність використання)

0,20

К19

  

20. Ступінь забезпеченості навчальними кабінетами з ПТП

0,14

К20

 
 

 

21. Ступінь відповідності площі навчальних кабінетів нормативам ПТП

0,14

К21

 
 

22. Ступінь забезпеченості навчальними лабораторіями з ПТП

0,14

К22

 
 

23. Ступінь відповідності площі навчальних лабораторій нормативам ПТП

0,12

К23

 
 

24. Ступінь забезпеченості навчальними майстернями, полігонами, автодромами, трактородромами, навчальними господарствами з професій


0,14

К24

 
 

25. Ступінь відповідності нормативам площ навчальних майстерень, полігонів, автодромів, трактородромів, навчальних господарств з професій


0,12

К25

 
 

4.2. Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази і об’єктів соціальної сфери

0,20

 

 

 

 

 

26. Ступінь відповідності будівель та споруд санітарно-технічним вимогам

0,17

К26

  

27.Ступінь відповідності оснащення навчальних майстерень, полігонів, трактородромів, автодромів вимогам робочих навчальних програм з ПТП

0,17

К27

  

28. Ступінь відповідності оснащення навчальних лабораторій вимогам робочих навчальних програм з ПТП

0,17

К28

  

29. Ступінь відповідності оснащення навчальних кабінетів вимогам робочих навчальних програм з ПТП

0,17

К29

  

30. Ступінь комп’ютерного забезпечення ПТНЗ відповідно до вимог навчального процесу

0,16

К30

  

31. Ступінь забезпеченості основними обов’язковими засобами навчання, необхідними для виконання навчальних планів і програм

0,16

К31

  

2. Рівень можливості здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності

 

 

 

0,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Організація навчально-виховного процесу, навчально-методичної і наукової роботи: 5.1. Стан організації навчально-виробничої діяльності

0,25

 

 

 

 

32. Ступінь відповідності організації навчально-виробничої діяльності вимогам Положення про організацію навчально-виробничого процесу

0,20

К32

 


33.Ступінь відповідності планування навчально-виробничої діяльності вимогам нормативно-правових актів

0,20

К33

 
 

 

34. Ступінь виконання робочих навчальних планів та програм із професійно-практичної підготовки

0,20

К34

 
 

35. Ступінь виконання робочих навчальних планів та програм із професійно-теоретичної підготовки

0,20

К35

 
 

36. Рівень організації системи внутрішнього контролю за здійсненням навчально-виробничої діяльності

0,20

К36

 
 

5.2. Стан організації навчально-виховної діяльності та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу

0,20

 

37. Рівень правової свідомості учнів

0,25

К37

  

38. Рівень організації навчально-виховної діяльності

0,25

К38

  

39. Рівень соціального захисту учасників навчально-виховного процесу

0,25

К39

  

40. Ступінь розвитку соціально-побутової сфери, житлово-побутових умов та соціального захисту учнів

0,25

К40

  

5.3. Рівень методичного та дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу

0,25

 

 

41. Ступінь забезпечення ПТНЗ підручниками, посібниками, довідковою літературою, методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів та організації практичної підготовки учнів (слухачів)

0,34

К41

  

42. Рівень використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі (відповідно до кількості працюючих викладачів, майстрів, інструкторів)

0,34

К42

  

43. Ступінь розроблення педагогічними працівниками навчально-методичної літератури, що використовується в навчальному процесі

0,32

К43

  

5.4. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

0,30

 

 

 

 

 

44. Наявність служби охорони праці чи відповідальної особи

0,15

К44

 45. Ступінь врахування питань охорони праці у колективному договорі та посадових інструкціях

0,15

К45

  

46. Рівень організації навчання та перевірки знань з охорони праці й безпеки життєдіяльності учнів, слухачів і працівників

0,17

К46

 


47. Стан проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, їх обліку

0,17

К47

 


48. Ступінь забезпечення учнів, слухачів, працівників ПТНЗ засобами індивідуального захисту відповідно до діючих нормативів

0,18

К48

 


49. Ступінь дотримання учасниками навчально-виховного процесу вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності*

0,18

К49

 


3. Рівень результативності здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності

 

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Якість підготовки учнів, слухачів. 6.1. Рівень навчальних досягнень учнів, слухачів із професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які виконали ККЗ з професійно-теоретичної підготовки:

 

К50

 


на початковому рівні*

0,10

 

 
 

 

– на достатньому і високому рівнях

0,20

 

 
 

 

51. Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які виконали ККЗ з професійно-практичної підготовки:

 

К51

 
 

 

на початковому рівні*

0,10

 

 
 

 

– на достатньому і високому рівнях

0,20

 

 
 

 

52. Ступінь розбіжності показників навчальних досягнень самоаналізу і ККЗ:*

 

К52

 
 

 

– з професійно-теоретичної підготовки

0,20

 

 
 

 

– з професійно-практичної підготовки

0,20

 

 
 

 

6.2. Підсумкові результати

 

0,50

 

 

 

 

 

53. Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які виконали пробні кваліфікаційні роботи на достатньому і високому рівнях

0,20

К53

  

54. Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які склали державну кваліфікаційну атестацію на достатньому і високому рівнях

0,20

К54

 
 

 

55. Відсоток випускників (від їх загальної кількості), що одержали встановлені кваліфікаційні розряди

0,20

К55

 
 

 

56. Відсоток працевлаштованих випускників

0,15

К56

 
 

57. Відсоток працевлаштованих випускників за отриманою професією

0,15

К57

 
 

58. Відсоток випускників (від їх загальної кількості), які отримали дипломи з відзнакою

0,10

К58

 
 

4. Рівень управлінської, фінансово-господарської та комерційно-виробничої діяльності ПТНЗ

0,24

 

 

 

 

7. Рівень управлінської діяльності

 

 

 

0,50

 

 

 

 

59. Наявність розробленої та затвердженої Концепції розвитку ПТНЗ

0,20

К59

 


60. Ступінь відповідності планування діяльності навчального закладу вимогам Положення про організацію навчально-виробничого процесу

0,20

К60

 
 

 

61. Ступінь системності внутрішнього контролю (відповідність плану роботи, тем педагогічної ради виданим наказам )

0,20

К61

 
 

 

62. Стан виконаних рішень, що були прийняті за результатами внутрішнього контролю (рішення педради, накази, розпорядження)

0,20

К62

 
 

 

63. Стан співпраці з соціальними партнерами та роботодавцями

0,20

К63

 
 

 

 

 

 

 

8.Рівень організації фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності

0,50

 

 

 

64. Відповідність використання коштів спеціального фонду статутній діяльності закладу державної форми власності/прибутку для субєктів ПТО інших форм власності

0,25

К64

  

65. Відсоток заборгованості за надання освітніх послуг та зданих в оренду приміщень *

0,25

К65

 
 

 

66. Стан впровадження енергозберігаючих технологій водо - енергоресурсів та рівень впровадження енергозберігаючих технологій

0,25

К66

 
 

 

67. Рівень своєчасності усунення недоліків та порушень (відповідно до актів перевірок)

0,25

К67

 
 

 

Загальна оцінка

1,00

 

1,00

 

 

Блок 1 
1,00
Блок 2
 1,00
Блок 3
 

 

1,00

 

Блок 4


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації