Поиск по базе сайта:
Орієнтовна програма icon

Орієнтовна програма
НазваОрієнтовна програма
Сторінка1/4
Дата конвертації24.10.2014
Розмір0.58 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
1. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Бланк про атестац_ю.doc
2. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/КОМЕНТАР щодо атестац_х НЗ.doc
3. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/~$даток1 до листа МОН 07.08.2013 перел_к док по Ат..doc
4. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток 3 до листа МОН Програма вн. контр.ЗНЗ.doc
5. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток 4 до листа МОН програма контролю ПТНз.doc
6. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток1 до листа МОН 07.08.2013 перел_к док по Ат..doc
7. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Метод. реком. атест.НЗ.doc
8. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/НАКАЗ уон РОДА 28.10.2013 Пелел_к та форми док..doc
9. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/додаток 2 до листа МОН Програма вн.контролю в ДНЗ.doc
10. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОН 2004р. ь658 Зм_ни до Порядку атестац_х ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.doc
11. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОН ь553 2001держ.атест.ДНЗ,ЗНЗ,ПНЗ.doc
12. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/992005~1.DOC
13. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Наказ МОН 26.06.2013 Ор_єнт критер_х.doc
14. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Наказ МОН ь567 в_д 21.08.2003 Ор. крит. ПНЗ.doc
15. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єн. крит. оц_н.ПТНЗ.doc
16. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єнт. критер_х ДНЗ.doc
17. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єнт. критер_х ЗНЗ.doc
Коментар до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів у чому полягає мета проведення атестації?
Орієнтовна програма
Методичні рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та внутрішнього контролю професійно-технічного навчального закладу
Орієнтовний перелік документів для оформлення справи за результатами державної атестації дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу
Методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів
Додаток 2 до листа мон україни від 07. 08. 2013 року №1/9-533 орієнтовна програма
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів пояснювальна записка
Додаток 2 до наказу мон україни від 17. 06. 2013 року №772 о проект


Додаток 3

                                 до листа МОН України

                                           від 07.08.2013 р. № 1/9-533

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА

ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю у загальноосвітньому навчальному закладі (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за № 1071/9670, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/19304, наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 № 772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітні, професійно-технічних навчальних закладів», інших нормативних актів у галузі загальної середньої освіти, з урахуванням досвіду щодо здійснення контролю та оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ).

Внутрішній контроль – це одна з функцій управління ЗНЗ, що забезпечує зворотній зв'язок між суб’єктом і об’єктом контролю шляхом інформування про дійсний стан справ у навчальному закладі та фактичне виконання управлінських рішень.

Метою внутрішнього контролю є створення системи діагностики стану функціонування і динаміки розвитку навчального закладу для виявлення та попередження факторів і умов, які негативно впливають на виконання ним покладених повноважень.

Внутрішній контроль здійснюється керівником навчального закладу, його заступниками та іншими працівниками у межах виконання своїх функціональних (посадових) обов’язків.

Відповідальність за розроблення і ведення системи внутрішнього контролю покладається на керівника ЗНЗ.

Під час проведення внутрішнього контролю у ЗНЗ особлива увага звертається на:

  • виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь і навичок учнів;

  • дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

  • якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

  • дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

  • забезпечення прав учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного здоров’я, запобігання формуванню у них шкідливих звичок;

  • організацію харчування і медичного обслуговування.

Важливою умовою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників ЗНЗ у вирішенні питання організації внутрішнього контролю виступає інформаційне забезпечення.

Оперативна та достовірна інформація про стан роботи ЗНЗ забезпечує не лише прийняття оптимального управлінського рішення з окремого напряму його діяльності, а й дозволяє формувати перспективи розвитку навчального закладу в цілому.

Дана Програма розроблена з метою надання методичної допомоги керівникам ЗНЗ щодо планування та здійснення внутрішнього контролю.

Структура Програми складається із наступних розділів:

  1. Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі освіти.

  2. Контроль за організацією навчально-виховного процесу.

  3. Контроль за результатами навчальних і творчих досягнень учнів.

  4. Контроль за методичною роботою.

Програмою визначено зміст внутрішнього контролю, форму узагальнення результатів, їх оприлюднення, документи, що підлягають аналізу та орієнтовні терміни проведення контрольних заходів.

Зміст внутрішнього контролю, виділений у Програмі курсивом стосується ЗНЗ інтернатного типу.

Програма може використовуватися під час формування річного та інших планів роботи ЗНЗ.
Орієнтовна програма

здійснення внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному закладі
Зміст внутрішнього контролю

(форма узагальнення)

Місяць

Документи, що підлягають вивченню, аналізу

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

І.

Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі освіти


Планування роботи ЗНЗ на навчальний рік (нарада, педагогічна рада, наказ)

д, н

д
п, н

План роботи ЗНЗ, робочий навчальний план. Плани роботи адміністрації, методичних об’єднань, класних керівників, соціально-психологічної службиВиконання статті 10 Конституції України (педагогічна рада, наказ)


п, н

План роботи ЗНЗ, книга наказів з основної діяльностіОблік учнів. Контроль стану охоплення навчанням дітей шкільного віку мікрорайону. Перевірка книги обліку учнів (наказ, нарада)

д, н


д, нд, н

Книги руху учнів, наказів з основної діяльності. Класні журнали, особові справи учнів. Розпорядження про закріплення території обслуговування. Списки дітей і підлітків шкільного віку, які проживають на закріпленій за ЗНЗ території обслуговування

У ЗНЗ-інтернатах (наказ, нарада)

д, н

д

д

д

д, н

д

д

д

д

д

д

д, нКомплектація класів та закріплення вчителів за навчальними кабінетами (наказ)

н


Книга наказів з основної діяльності, особові справи учнів, статистична звітність за формою № ЗНЗ-1, мережа класівОрганізація індивідуального навчання (наказ)

н


Книга наказів з основної діяльності, медичні довідки. Погодження місцевого органу управління освітою. Розклад та журнал обліку занять з учнем. Індивідуальний навчальний планДотримання вимог державних стандартів у календарному плануванні вчителів (наказ)

н


Календарне планування вчителів. Книга протоколів засідань методичних об’єднаньКомплектування спеціальних медичних груп для занять фізичною культурою (наказ)
нКласні журнали, книга наказів з основної діяльності, медичні довідкиОновлення складу піклувальної ради, ради ЗНЗ (нарада)
дКниги протоколів засідань піклувальної ради, ради ЗНЗ, загальношкільних батьківських зборів (конференції)Організація харчування учнів (наказ)

н


Книга наказів з основної діяльності, статистична звітність за формою № ЗНЗ-1, двотижневе меню. Накладні обліку продукції. Журнали: бракеражу сирої та готової продукції, виконання норм харчування, дієтхарчування. Приписи СЕС. Заходи щодо усунення порушень і недоліків

Стан харчування дітей (нарада, наказ)

д

д, н

д

д

д, н

д

д

д

д, н
Особові справи та трудові книжки педагогів (нарада)


д

Книги наказів з основної діяльності, протоколів засідань первинної профспілкової організації, трудові книжкиОрганізація чергування у ЗНЗ (наказ)


н

Графік чергування вчителів, розклад уроків. Посадові обов’язки чергового адміністратора, вчителяПрофілактика дитячого травматизму. Проведення бесід щодо попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу (наказ)


н
нКнига наказів з основної діяльності, контрольно-візитаційна книга, акти Н-Н, журнали інструктажуРобота ЗНЗ у канікулярний період (план заходів)
з
з


з

Книга наказів з основної діяльності, графіки роботи секцій, спортзалу, плани роботи у канікулярний період класних керівниківПрофорієнтаційна робота з учнями (нарада)
д

д

д

д


Плани роботи ЗНЗ, класних керівників. Книги протоколів засідань батьківських зборів. Угоди про співпрацю з ВНЗ, ПТНЗЗаміна уроків. Перевірка якості заміни уроків (нарада)
дЖурнал обліку пропущених і замінених уроків, розклад уроків. Класні журналиПідготовка до державної підсумкової атестації (нарада, наказ, педагогічна рада)д

н

п, н

п, нКниги наказів з основної діяльності, протоколів засідань: педагогічних та методичних рад, методичних об’єднань. Розклад ДПАОформлення та видача документів про освіту (наказ, педагогічна рада)

п, н

п, нКниги наказів з основної діяльності, книга протоколів засідань педагогічних рад, книги обліку та видачі документів про освітуРобота з органами місцевого самоврядування

(нарада)д
План роботи ЗНЗ. План спільних заходівСтан виконання Закону України «Про пожежну безпеку» (наказ)


н

Плани роботи ЗНЗ, евакуації. Книга наказів з основної діяльності, контрольно-візитаційна книга, класні журнали. Журнали інструктажуОзнайомлення педагогів із попереднім навантаженням на наступний навчальний рік (нарада)

д

дРобочий навчальний план. Мережа класів на наступний навчальний рік, книга наказів з основної діяльності. Заяви вчителів, які мають неповне навантаження. Список вчителів, ознайомлених зі своїм попереднім педагогічним навантаженнямНабір учнів до 1-х класів (нарада, наказ)дд
н

Книга наказів з основної діяльності. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Графік роботи вчителів початкової школи. Медичні довідки учнівМедогляд працівників ЗНЗ (наказ)


н

Штатний розпис. Книги наказів. Медичні книжки педпрацівників. Приписи СЕС. Заходи щодо усунення встановлених порушень і недоліківОрганізація медичного обслуговування учнів, ведення їх диспансерного обліку (наказ)

н
н
Медичні картки учнів, довідки про стан здоров’я, план роботи ЗНЗ. Журнали диспансерного обліку учнівДотримання санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу (нарада, наказ)
д
нд
дн

Приписи органів державного нагляду. Заходи щодо усунення встановлених порушень і недоліків. Розклад уроків. Режим роботи ЗНЗ. Книга наказів з основної діяльностіСтан техніки безпеки (далі – ТБ) на уроках фізичної культури (наказ)н

н

Календарне планування вчителів фізичного виховання. Журнали інструктажів. Класні журнали
  1   2   3   4
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації