Поиск по базе сайта:
Коментар до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів у чому полягає мета проведення атестації? icon

Коментар до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів у чому полягає мета проведення атестації?
Скачати 49.53 Kb.
НазваКоментар до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів у чому полягає мета проведення атестації?
Дата конвертації24.10.2014
Розмір49.53 Kb.
ТипДокументи
1. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Бланк про атестац_ю.doc
2. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/КОМЕНТАР щодо атестац_х НЗ.doc
3. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/~$даток1 до листа МОН 07.08.2013 перел_к док по Ат..doc
4. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток 3 до листа МОН Програма вн. контр.ЗНЗ.doc
5. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток 4 до листа МОН програма контролю ПТНз.doc
6. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток1 до листа МОН 07.08.2013 перел_к док по Ат..doc
7. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Метод. реком. атест.НЗ.doc
8. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/НАКАЗ уон РОДА 28.10.2013 Пелел_к та форми док..doc
9. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/додаток 2 до листа МОН Програма вн.контролю в ДНЗ.doc
10. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОН 2004р. ь658 Зм_ни до Порядку атестац_х ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.doc
11. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОН ь553 2001держ.атест.ДНЗ,ЗНЗ,ПНЗ.doc
12. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/992005~1.DOC
13. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Наказ МОН 26.06.2013 Ор_єнт критер_х.doc
14. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Наказ МОН ь567 в_д 21.08.2003 Ор. крит. ПНЗ.doc
15. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єн. крит. оц_н.ПТНЗ.doc
16. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єнт. критер_х ДНЗ.doc
17. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єнт. критер_х ЗНЗ.doc
Коментар до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів у чому полягає мета проведення атестації?
Орієнтовна програма
Методичні рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та внутрішнього контролю професійно-технічного навчального закладу
Орієнтовний перелік документів для оформлення справи за результатами державної атестації дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу
Методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів
Додаток 2 до листа мон україни від 07. 08. 2013 року №1/9-533 орієнтовна програма
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів пояснювальна записка
Додаток 2 до наказу мон україни від 17. 06. 2013 року №772 о проект

Порядок державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів
Коментар до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
У чому полягає мета проведення атестації?

Атестація – основна форма державного контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування. Вона забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
Яка періодичність проведення атестації?

Атестація проводиться не рідше одного разу на десять років.
Що саме підлягає державному контролю?

 • реальний стан навчально-виховного процесу, позаурочної виховної, корекційно-відновної, реабілітаційної та лікувальної роботи з урахуванням статусу та специфіки навчального закладу;

 • відповідність навчально-виховних досягнень учнів вимогам навчальних програм;

 • умови роботи навчального закладу (матеріально-технічна, науково-методична, навчально-виробнича, культурно-спортивна, лікувально-оздоровча база), дотримання санітарно-гігієнічних норм, реалізація навчально-виховних програм та перспективи розвитку навчального закладу;

 • навчання українською мовою, задоволення освітніх потреб у вивченні російської та інших мов національних меншин;

 • якісний склад та професійна майстерність керівних і педагогічних працівників.


Хто здійснює атестацію загальноосвітніх навчальних закладів?

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації – загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів комунальної та приватної форм власності.

Органи управління освітою, підпорядковані органам місцевого самоврядування – комунальних позашкільних навчальних закладів.
Яким шляхом відбувається атестація?

Проводиться атестаційна експертиза.
Хто здійснює організаційне забезпечення та контроль за проведенням атестаційної експертизи?

Регіональна експертна рада, створена при Управлінні освіти і науки обласної державної атестації.
Як складається план проведення атестаційної експертизи?

Місцеві органи управління освітою подають свої пропозиції до регіональної експертної ради. Регіональна експертна рада складає план атестаційної експертизи. План затверджується управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації, після чого доводиться до відома керівника, але не пізніше, ніж за рік до проведення атестації.
Хто проводить атестаційну експертизу?

Управління освіти і науки створює експертну комісію з числа провідних фахівців, які працюють в органах управління, навчальних закладах та установах освіти, інших підприємствах та організаціях. До її складу можуть також входити представники інших органів державного управління, члени регіональної експертної ради. Склад комісії не повинен перевищувати 15 осіб.

У складі комісії не можуть перебувати працівники закладу, який атестується, та особи, які мають пряме відношення до його діяльності.
Що є основою організації діяльності експертної комісії?

Це робоча програма атестаційної експертизи, що складається до конкретного навчального закладу. Не пізніше, ніж за місяць до початку атестації, вона має бути доведена до керівника навчального закладу.
Хто затверджує таку програму?

Начальник Управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
Які матеріали подає навчальний заклад до експертної комісії?

За два місяці до проведення атестації навчальний заклад подає до експертної комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності, а саме:

 • стан матеріально-технічного, кадрового і навчально-методичного забезпечення;

 • організація та здійснення навчально-виховного процесу;

 • копії навчальних планів і програм тощо.


У який термін має бути завершена атестаційна експертиза?

Не більше, ніж за п’ятнадцять днів.
Який документ узагальнює результати роботи експертної комісії?

Протягом 20 днів після завершення роботи комісія складає акт атестаційної експертизи навчального закладу, у якому містяться висновки з основних напрямів його діяльності та пропозиції щодо визнання закладу освіти:

 • атестованим з відзнакою;

 • атестованим;

 • атестованим умовно;

 • неатестованим.


Який орган розглядає акт, підготовлений атестаційною комісією?

Регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає матеріали атестаційної експертизи та готує вмотивований висновок щодо атестації навчального закладу.
Хто приймає рішення про атестацію навчального закладу?

На основі висновку регіональної експертної ради рішення про атестацію навчального закладу приймає орган управління освітою, на який покладено атестацію навчального закладу.
У який термін рішення доводиться до керівника навчального закладу?

Цей термін не може перевищувати місяця з дня надходження висновку від регіональної експертної ради.
Куди може звернутися керівник у разі незгоди з висновками атестаційної комісії?

Протягом 10 днів з моменту отримання акта експертизи керівник навчального закладу може подати апеляцію до регіональної експертної ради.

Якщо апеляція визнається правомірною, регіональна експертна рада призначає експертну комісію в новому складі, яка проводить повторну експертизу. Висновки цієї комісії є остаточними.
Який документ засвідчує проходження атестації навчальним закладом?

Навчальному закладу видається свідоцтво встановленого зразка.
У якому випадку навчальний заклад визнається атестованим умовно?

Навчальний заклад визнається атестованим умовно, якщо в його діяльності наявні недоліки, які істотно не впливають на результати його роботи і можуть бути ліквідовані.
У якому випадку навчальний заклад визнається неатестованим?

Навчальний заклад визнається неатестованим, якщо результати його діяльності та/або наявні умови організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам.
Яку роботу слід проводити з неатестованим навчальним закладом?

Слід встановити причини незадовільної роботи, прийняти рішення щодо виправлення недоліків та обрати один із наступних варіантів:

 • атестувати його повторно через 1 – 2 роки;

 • змінити тип навчального закладу;

 • реорганізувати;

 • ліквідувати.


Куди має звернутися керівник навчального закладу у разі незгоди з рішенням про неатестацію?

У такому випадку керівник навчального закладу може звернутися до Міністерства освіти і науки України.
Яким чином результати атестації доводяться до громадськості?

Результати атестації оприлюднюються через засоби масової інформації.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації