Поиск по базе сайта:
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів пояснювальна записка icon

Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів пояснювальна записка
Скачати 345.5 Kb.
НазваОрієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів пояснювальна записка
Дата конвертації24.10.2014
Розмір345.5 Kb.
ТипПояснювальна записка
1. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Бланк про атестац_ю.doc
2. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/КОМЕНТАР щодо атестац_х НЗ.doc
3. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/~$даток1 до листа МОН 07.08.2013 перел_к док по Ат..doc
4. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток 3 до листа МОН Програма вн. контр.ЗНЗ.doc
5. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток 4 до листа МОН програма контролю ПТНз.doc
6. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток1 до листа МОН 07.08.2013 перел_к док по Ат..doc
7. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Метод. реком. атест.НЗ.doc
8. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/НАКАЗ уон РОДА 28.10.2013 Пелел_к та форми док..doc
9. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/додаток 2 до листа МОН Програма вн.контролю в ДНЗ.doc
10. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОН 2004р. ь658 Зм_ни до Порядку атестац_х ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.doc
11. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОН ь553 2001держ.атест.ДНЗ,ЗНЗ,ПНЗ.doc
12. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/992005~1.DOC
13. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Наказ МОН 26.06.2013 Ор_єнт критер_х.doc
14. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Наказ МОН ь567 в_д 21.08.2003 Ор. крит. ПНЗ.doc
15. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єн. крит. оц_н.ПТНЗ.doc
16. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єнт. критер_х ДНЗ.doc
17. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єнт. критер_х ЗНЗ.doc
Коментар до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів у чому полягає мета проведення атестації?
Орієнтовна програма
Методичні рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та внутрішнього контролю професійно-технічного навчального закладу
Орієнтовний перелік документів для оформлення справи за результатами державної атестації дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу
Методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів
Додаток 2 до листа мон україни від 07. 08. 2013 року №1/9-533 орієнтовна програма
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів пояснювальна записка
Додаток 2 до наказу мон україни від 17. 06. 2013 року №772 о проект


Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і науки

від 17.06.2013 року № 772


ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ

ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Пояснювальна записка
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, організацій і установ, що надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти (далі – ПТНЗ) розроблені відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 р. № 1240, Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200 (із змінами), Порядку державного інспектування навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 2012 р. № 353, а також з урахуванням досвіду органів управління освітою щодо оцінювання діяльності ПТНЗ.

Орієнтовні критерії оцінювання діяльності ПТНЗ (далі – Орієнтовні критерії) розроблені з метою підвищення ефективності управління системою освіти, забезпечення об’єктивності оцінки стану реалізації ПТНЗ незалежно від їх підпорядкування та форм власності на визначення спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів).

Орієнтовні критерії структуровані за чотирма блоками критеріїв:

І.   Рівень забезпечення обов’язкових умов діяльності ПТНЗ.

ІІ.  Рівень можливості здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності.

ІІІ. Рівень результативності здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності.

ІV. Рівень управлінської, фінансово-господарської та комерційно-виробничої діяльності ПТНЗ.

До першого блоку критеріїв входять чотири розділи (1. «Організаційно-правові засади діяльності ПТНЗ», 2. «Формування контингенту учнів (слухачів)», 3. «Ефективність використання ПТНЗ педагогічного потенціалу», 4. «Стан матеріально-технічної бази»), до другого – один розділ (5. «Організація навчально-виховного процесу, навчально-методичної і наукової роботи»), до третього – один розділ (6. «Якість підготовки учнів, слухачів»), до четвертого – два розділи (7. «Рівень управлінської діяльності», 8. «Рівень організації фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності»).

Кожен розділ структурований на відповідні критерії (всього – 67). Порядкові номери критеріїв зазначені у графі 2 «Критерій (номер коефіцієнта відповідності)» (Наприклад, К1).

У графі 3 зазначено спосіб визначення критеріїв оцінки діяльності ПТНЗ (відповідна формула для визначення індексної оцінки або експертна оцінка). У графі 4 вказані показники діяльності ПТНЗ, документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу, у графі 5 – форми і методи збору інформації (анкетування (А), бесіда (Б), аналіз документів (Д), спостереження (С), контрольні випробовування (К).

Така структура Орієнтовних критеріїв дозволяє більш повно і об’єктивно оцінити діяльність ПТНЗ відповідно до вимог законодавства про освіту під час проведення державної атестації, внутрішнього контролю (самоаналізу) або комплексної перевірки навчального закладу.

Об’єктивність оцінювання роботи ПТНЗ забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників його діяльності шляхом заповнення Таблиці відповідності показників Орієнтовним критеріям оцінювання результатів діяльності професійно-технічного навчального закладу, підприємства, організації, установи, що надає освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти.

Для зниження ступеня суб’єктивності під час оцінювання в зазначеній таблиці використовуються три шари пріоритетів: пріоритетність блоків, розділів та критеріїв.

Для заповнення зазначеної таблиці використовується лише графа «Значення коефіцієнта відповідності». Ця графа має сіре поле, що означає можливість внесення користувачем до неї відповідних цифрових показників.

З метою дотримання єдиного підходу до оцінювання та забезпечення його об’єктивності всі інші графи є захищеними.

Заповнення граф «Часткова оцінка критеріїв», «Часткова оцінка розділів», «Часткова оцінка блоків» і останніх рядків таблиці щодо загальної оцінки діяльності ПТНЗ та оцінок за блоки критеріїв здійснюється в автоматичному режимі за допомогою комп’ютерної програми.

Члени комісії можуть встановити рівень діяльності ПТНЗ відповідно до визначених критеріїв двома способами:

 - за допомогою експертної оцінки;

 -  за допомогою індексної оцінки (на основі визначення індексу (частки від ділення кількості реалізованих ПТНЗ вимог на кількість встановлених вимог).

Під час застосування експертної оцінки використовується така шкала:

- 0,00 балів – якщо рівень реалізації ПТНЗ встановленого критерію не задовольняє експертів та учасників навчально-виховного процесу;

- 0,25 балів – якщо рівень реалізації встановленого критерію є меншим за 50%;

- 0,50% балів – якщо встановлений критерій реалізується на 50%;

- 0,75% балів – якщо рівень реалізації встановленого критерію є більшим за 50%;

- 1,00 бал – якщо рівень реалізації встановленого критерію повністю задовольняє експертів та учасників навчально-виховного процесу.

Для експертної оцінки можливо також використовувати опорні критеріальні судження. Наприклад, у разі відповіді «так» на питання щодо реалізації ПТНЗ встановленого критерію у таблицю виставляється 1,00 бал; якщо «так» > «ні» − 0,75 балів; якщо «так» = «ні» − 0,50 балів; якщо «так» < «ні» − 0,25 балів; у разі відповіді «ні» – 0,00 балів.

Для більш об’єктивного оцінювання для кожного критерію можливо також розробити відповідну анкету. Тоді оцінка в межах одиниці розраховується як результат ділення кількості позитивних відповідей на загально можливу кількість відповідей, що дорівнює кількості питань.

Під час застосування індексної оцінки діяльності ПТНЗ використовуються формули, зазначені у графі 3 таблиці «Орієнтовні критерії оцінювання результатів діяльності професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, організацій і установ, що надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти».

У разі потреби можливо також використовувати інші методи для визначення оцінки. Зокрема, ввести перелік вимог до кожного критерію (як еталону). Тоді кількість балів обчислюється як індекс (частка від ділення) кількості реалізованих у діяльності навчального закладу вимог відповідно до загальної кількості встановлених вимог (еталон). Наприклад, в еталоні закладено п’ять вимог. Встановлено, що у своїй практичній діяльності навчальний заклад реалізував три вимоги. Таким чином, коефіцієнт реалізації становитиме: 3/5 = 0,6 балів.

Внесення балів до графи «Значення коефіцієнта відповідності» Таблиці відповідності показників Орієнтовним критеріям оцінювання результатів діяльності професійно-технічного навчального закладу, підприємства, організації, установи, що надає освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти у більшості критеріїв здійснюється у порядку збільшення (від 0,00 до 1,00).

Внесення показників до критерію № 49 «Ступінь дотримання учасниками навчально-виховного процесу вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності», абзацу другого критерію № 50 «- на початковому рівні», абзацу другого критерію № 51 «- на початковому рівні», критерію № 52 «Ступінь розбіжності показників навчальних досягнень самоаналізу і ККЗ», критерію № 65 «Відсоток заборгованості за надання освітніх послуг та зданих в оренду приміщень» здійснюється у зворотному порядку (від 1,00 до 0,00). Для зручності заповнення зазначені критерії у таблиці виділені курсивом, жовтим кольором та позначені зірочкою *.

З метою унаочнення результатів оцінювання на другому листі книги Excel розміщені таблиця «Результати оцінювання діяльності ПТНЗ» та діаграми «Рівень діяльності ПТНЗ». Дані до графи «Показники» зазначеної таблиці та діаграм вносяться в автоматичному режимі після заповнення графи «Значення коефіцієнтів відповідності» таблиці, розміщеної на першій сторінці.

Після заповнення графи «Показники» дані користувачем переносяться у графи з назвами професій (позначені сірим кольором). Середнє значення показників можна обрахувати у ручному режимі, або внести відповідну формулу в останню комірку після заповнення всіх попередніх десяти комірок.

За наслідками експертизи визначається спроможність ПТНЗ здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів). Так, якщо загальна оцінка балів із певної професії є 0,74 і менше, то дану професію, за якою здійснюється підготовка, перепідготовка чи підвищення кваліфікації, рекомендується вважати не атестованою. У разі встановлення загальної оцінки 0,75 і більше балів – атестованою.

Вищезазначена шкала використовується також під час оцінки результатів діяльності ПТНЗ щодо виконання ним положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти, а також дотримання вимог державних стандартів професійно-технічної освіти.

Оцінювання роботи ПТНЗ із загальноосвітньої підготовки здійснюється відповідно до Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.
ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ

оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів
з/п

Критерій (номер коефіцієнта відповідності)

Спосіб визначення

Показники діяльності ПТНЗ,

документи та інші

джерела інформації, що підлягають аналізу


Форми і методи збору інформації

1

2

3

4

5

РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ

1

Організаційно-правові засади діяльності ПТНЗ

1.1

Ступінь відповідності установчих документів ПТНЗ вимогам нормативних документів (К1)

Експертна оцінка

Установчі, реєстраційні, ліцензійні, та дозвільні документи

Д, Б

1.2

Відсоток професій, за якими ведеться підготовка до ліцензованої їх кількості (К2)

Впр = 100

Кпп - кількість професій, за якими здійснюється підготовка учнів (слухачів) на денній і інших формах навчання

Клп - кількість ліцензованих професій

Д, Б

1.3

Відсоток атестованих професій від загальної кількості ліцензованих (К3)

Ва = 100

Ккк - кількість атестованих професій;

Клп - кількість ліцензованих професій

Д, Б

1.4

Ступінь відповідності діяльності ПТНЗ заявленому статусу на рівні вимог державних стандартів професійно-технічної освіти (К4)


Експертна оцінка

Установчі, ліцензійні документи, державні стандарти з ліцензованих професій. Відповідність робочих навчальних планів з ліцензованих професій за видами освітніх послуг Типовим навчальним планам та Типовій базисній структурі. Відповідність розроблених критеріїв кваліфікаційної атестації випускника з ліцензованих професій вимогам державних стандартів

Д, Б, С

2

Формування контингенту учнів (слухачів)

2.1

Ступінь виконання плану прийому та підготовки кваліфікованих робітників (К5)

Свп =

Упн - кількість учнів (слухачів) прийнятих на навчання за всіма видами освітніх послуг;

Пп - план прийому учнів (слухачів) за всіма видами освітніх послуг з ліцензованих професій

Д, Б

2.2

Ступінь відповідності правил прийому учнів (слухачів) до навчального закладу Типовим правилам (К6)

Експертна оцінка

Відповідність розроблених навчальним закладом правил прийому з Типовим

Д, Б

2.3

Ступінь відповідності контингенту учнів (слухачів) ліцензійному обсягу ПТНЗ (К7)

Свкк =

Упн - кількість учнів (слухачів) прийнятих на навчання за всіма видами освітніх послуг;

Ло - ліцензований обсяг навчального закладу

Д, Б, С

2.4


Відсоток відрахування учнів (слухачів) (К8)

Ву = 100

Кв - кількість учнів (слухачів), які відраховані з ПТНЗ за навчальний рік;


К - контингент учнів (слухачів)

Д

2.5


Відсоток відрахування учнів (слухачів) за невиконання вимог навчальних планів і програм (К9)


Внп =100

Квн - кількість учнів (слухачів), які відраховані з ПТНЗ за незадовільні успішність, поведінку;


Кв - кількість учнів (слухачів), які відраховані з ПТНЗ за навчальний рік

Д

2.6Ступінь відповідності ведення ПТНЗ ділової документації щодо прийому та руху контингенту учнів (слухачів) нормативним вимогам (К10)

Експертна оцінка

План прийому учнів (слухачів) за державним замовленням, договорами з юридичними і фізичними особами. Накази про організацію профорієнтаційної роботи, створення та роботи приймальної комісії. Книги реєстрації документів абітурієнтів. Протоколи приймальної комісії. Накази про зарахування учнів (слухачів)

Д, Б

3

Ефективність використання ПТНЗ педагогічного потенціалу

3.1

Відсоток забезпеченості викладачами предметів з професійно-теоретичної підготовки (далі – ПТП)

(К11)

Чп =100

Кптп - кількість викладачів, які мають педагогічне навантаження з предметів професійно-теоретичної підготовки;

Ш - штатна чисельність педагогічних працівників з предметів професійно-теоретичної підготовки за тарифікаційною відомістю

Д

3.2

Відсоток відповідності фахової освіти викладачів з предметів ПТП (К12)

Чпт =100

Кфо - кількість викладачів з предметів професійно-теоретичної підготовки, які мають відповідну фахову освіту;

Кптп - кількість викладачів загально професійної та професійно-теоретичної підготовки

Д

3.3

Ступінь забезпеченості майстрами (інструкторами) виробничого навчання (відповідно до їх штатної чисельності) (К13)

Чм =100

Км - фактична кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів);

Шм - кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів) за штатним розписом

Д

3.4

Відсоток відповідності фахової освіти майстрів (інструкторів) виробничого навчання (відповідно до їх штатної чисельності) (К14)

Чвфо =100

Квфо - кількість майстрів (інструкторів), які мають відповідну фахову освіту;

Км - фактична кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів)

Д

3.5

Відсоток викладачів із предметів ПТП, які мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст І категорії", "спеціаліст вищої категорії"

ЧмвІк =100

КвІк - кількість педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії»;

Шв - штатна чисельність педагогічних працівників з професійно-теоретичної підготовки за тарифікаційною відомістю

Д

3.6

Відсоток майстрів (інструкторів), які мають педагогічне звання, першу і другу кваліфікаційні категорії (відповідно до їх штатної чисельності)

(К16)

ЧмІ-ІІ =100

Кмкк - кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів), які мають I-II кваліфікаційні категорії;

Шм - штатна чисельність майстрів виробничого навчання (інструкторів)

Д

3.7


Наявність та своєчасність виконання плану заходів щодо підвищення кваліфікації, стажування та атестації педагогічних працівників (К17)

Чск = 100

Пк - кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації, стажування та атестацію відповідно до плану;

ПКпл – планова кількість педагогічних працівників для проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування та атестації за звітний період

Д, Б, А

3.8

Відсоток відповідності кваліфікації (розряду) майстрів, інструкторів ліцензійним умовам (К18)

Чрк = 100

Кмрк - кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів), які мають відповідний рівень кваліфікації (розряд);

Шм - штатна чисельність майстрів виробничого навчання (інструкторів)

Д

4

Стан матеріально-технічної бази

4.1

Ефективність використання матеріально-технічної бази і об’єктів соціальної сфери

4.1.1


Ступінь відповідності використання будівель та споруд їх призначенню (раціональність використання) (К19)

Вбс =100

БСнп - кількість будівель і споруд, в яких організовано навчально-виховний процес;

БС - загальна кількість будівель і споруд, в яких розміщено навчальний заклад

С, Д, Б

4.1.2


Ступінь забезпеченості навчальними кабінетами

з ПТП (К20)

Впкзп =100

Кол - кількість відповідно обладнаних кабінетів відповідно до ліцензованих професій;

К - загальна кількість кабінетів ПТНЗ

Д, С, Б

4.1.3


Ступінь відповідності площі навчальних кабінетів нормативам ПТП (К21)

Внп =100

НПл - кількість навчальних кабінетів з професійно-теоретичної підготовки, площі яких відповідають нормативам (до ліцензійних обсягів);

НП - загальна кількість кабінетів ПТНЗ

Д, С, Б

4.1.4


Ступінь забезпеченості навчальними лабораторіями

з ПТП (К22)

Внл =100

Ло - кількість відповідно обладнаних лабораторій;

Лнп - загальна кількість лабораторій, зазначених у навчальних планах

Д, С, Б

4.1.5


Ступінь відповідності площі навчальних лабораторій

нормативам ПТП (К23)

Вл =100

ПЛв - кількість навчальних лабораторій з професійно-теоретичної підготовки, площі яких відповідають нормативам (до ліцензійних обсягів);

Л - загальна кількість лабораторій ПТНЗ


Д, С

4.1.6


Ступінь забезпеченості навчальними майстернями, полігонами, автодромами, трактородромами, навчальними господарствами з професій (К24)

Вм =100

Мо - кількість відповідно обладнаних навчально-виробничих майстерень, полігонів, автодромів, трактородромів, навчальних господарств;

М - загальна кількість навчально-виробничих майстерень, полігонів, автодромів, трактородромів, навчальних господарств, зазначених у навчальних планах

Д, С, Б

4.1.7Ступінь відповідності нормативам площ навчальних майстерень, полігонів, автодромів, трактородромів, навчальних господарств з професій (К25)

Кп = 100


МПл - кількість навчальних майстерень, полігонів, автодромів,  трактородромів, навчальних господарств з професійно-практичної підготовки, площі яких відповідають нормативам (до ліцензійних обсягів);

МП -  загальна кількість навчально-виробничих майстерень, полігонів, автодромів,  трактородромів, навчальних господарств ПТНЗ


Д, С

4.2

Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази і об’єктів соціальної сфери

4.2.1


Ступінь відповідності будівель та споруд санітарно-технічним вимогам (К26)

Впкзп =100

Бвн - кількість будівель і споруд, які відповідають санітарно-технічним вимогам;

Б - загальна кількість будівель і споруд, в яких розміщено навчальний заклад


С, Д, Б

4.2.2


Ступінь відповідності оснащення навчальних майстерень, полігонів, трактородромів, автодромів вимогам робочих навчальних програм з ПТП (К27)

Внк =100

МПо - кількість оснащених відповідно до вимог навчальних програм майстерень, полігонів, трактородромів, автодромів;

МП - загальна кількість навчальних майстерень, полігонів, трактородромів, автодромів, передбачених робочими навчальними програмами


С, Д, Б

4.2.3


Ступінь відповідності оснащення навчальних лабораторій вимогам робочих навчальних програм з ПТП (К28)

Вкл =100

Ло - кількість відповідно оснащених навчальних лабораторій ПТП вимогам робочих навчальних програм;

Лнп - загальна кількість наявних навчальних лабораторій, передбачених робочими навчальними програмами


С, Д, Б

4.2.4

Ступінь відповідності оснащення навчальних кабінетів вимогам робочих навчальних програм з ПТП (К29)

Внк =100

НКо - кількість оснащених відповідно до вимог навчальних кабінетів;

НК - загальна кількість наявних навчальних кабінетів з ПТПС, Д, Б

4.2.5

Ступінь комп’ютерного забезпечення ПТНЗ відповідно до вимог навчального процесу (К30)

Кпк =

ПК - загальна кількість персональних комп’ютерів, що використовуються в навчальному процесі;

У – кількість учнів (слухачів), які навчаються у ПТНЗ


С, Д, Б

4.2.6

Ступінь забезпеченості основними обов’язковими засобами навчання, необхідними для виконання навчальних планів і програм (К31)

Кзпз =100

ЛОПп – кількість ліцензованих освітніх послуг з професій, забезпечених основними обов’язковими засобами навчання, необхідними для виконання навчальних планів і програм;

ЛОП - загальна кількість ліцензованих освітніх послуг з професій


С, Д, Б

РІВЕНЬ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПТНЗ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5

Організація навчально-виховного процесу, навчально-методичної і наукової роботи

5.1


Стан організації навчально-виробничої діяльності


5.1.1Ступінь відповідності організації навчально-виробничої діяльності вимогам Положення про організацію навчально-виробничого процесу (К32)

Експертна оцінка

Накази з організації навчально-виробничої діяльності.

Переліки підприємств-замовників робітничих кадрів.

Договори щодо проходження учнями (слухачами)

навчально-виробничої практики. Журнали обліку теоретичного навчання та професійно-практичної підготовки. Щоденники обліку виконання навчально-виробничих робіт. Матеріали державної кваліфікаційної атестації

С, Д, Б

5.1.2

Ступінь відповідності планування навчально-виробничої діяльності вимогам нормативно-правових актів (К33)

Експертна оцінка

Перспективний та річний плани роботи. Навчально-методичні документи з планування навчально-виробничої діяльності


С, Д, Б

5.1.3Ступінь виконання робочих навчальних планів та програм із професійно-теоретичної підготовки (К34)

Кзпт =100

ГНр - сумарна кількість годин навчальних предметів з професійно-теоретичної підготовки, відмічених в журналах обліку;

ГНп - сумарна кількість годин навчальних предметів з професійно-теоретичної підготовки, зазначених у робочих навчальних планах


С, Д, Б

5.1.4


Ступінь виконання робочих навчальних планів та програм із професійно-практичної підготовки (К35)

Кппп =100

ГВр - сумарна кількість годин виробничого навчання та виробничої практики, відмічених у журналах обліку;

ГВп - сумарна кількість годин виробничого навчання та виробничої практики, зазначених в робочих навчальних планах


С, Д, Б

5.1.5


Рівень організації системи внутрішнього контролю за здійсненням навчально-виробничої діяльності (К36)

Експертна оцінка

Графік та матеріали внутрішнього контролю з навчально-виробничої діяльності. Накази з організації навчально-виробничої діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради

С, Д, Б

5.2

Стан організації навчально-виховної діяльності та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу

5.2.1


Рівень правової свідомості учнів (К37)

Рпс =

П - кількість правопорушень скоєних учнями (слухачами) за звітний період;

У - середньорічний контингент учнів (слухачів)

Д, Б

5.2.2


Рівень організації навчально-виховної діяльності (К38)

Експертна оцінка

Річний план виховної роботи. Плани роботи класних керівників, бібліотеки, гуртків, спортивних секцій, клубів, об’єднань, медичного пункту. Накази, розпорядження, заходи з організації виховної роботи. Журнали обліку проведення занять гуртків, спортивних секцій, клубів, об’єднань. 

Протоколи засідань педагогічної ради з питань навчально-виховної діяльності.  Матеріали  внутрішнього контролю з навчально-виховної діяльності. Матеріали результатів участі учнів (слухачів) у міжнародних, всеукраїнських та регіональних олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. Матеріали щодо громадського та учнівського самоврядування

С, Д, А, Б

5.2.3

Рівень організації соціального захисту учасників навчально-виховного процесу (К39)

Експертна оцінка

Накази, розпорядження, заходи з організації соціального захисту учнів (слухачів)


С, Д, А, Б

5.2.4Ступінь розвитку соціально-побутової сфери, житлово-побутових умов та соціального захисту учнів (К40)

Експертна оцінка

Визначити стан забезпечення учнів харчуванням, місцями у гуртожитках та забезпечення соціально-правових гарантій і захисту прав учнів (слухачів), у т. ч. дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування

С, Д, А, Б

5.3

Рівень методичного та дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу

5.3.1


Ступінь забезпечення ПТНЗ підручниками, посібниками, довідковою літературою, методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів та організації практичної підготовки учнів (слухачів) (К41)

Вліт =100

Лф - фактична кількість підручників, посібників, довідкової літератури, методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів та організації практичної підготовки учнів (слухачів);

Лр - кількість підручників, посібників, довідкової літератури, методичних рекомендацій, зазначених у списках робочих навчальних програм з ліцензованих професій

Д, С, Б

5.3.2

Рівень використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі (відповідно до кількості працюючих викладачів, майстрів, інструкторів) (К42)

Чікт =100

Піт - кількість педагогічних працівників, які використовують електронні освітні ресурси у навчальному процесі;

Шп - загальна кількість педагогічних працівників

С, Д, А, Б

5.3.3


Ступінь розроблення педагогічними працівниками навчально-методичної літератури (К43)

Км =


Пмл - кількість педагогічних працівників, які розробили навчально-методичну літературу;

П - загальна кількість педагогічних працівників

С, Д, А, Б

5.4


Стан безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу


5.4.1

Наявність служби охорони праці чи відповідальної особи (К44)

Експертна оцінка

Розроблені відповідні положення та розпорядчі документи


Д, Б

5.4.2

Ступінь врахування питань охорони праці у колективному договорі та посадових інструкціях (К45)

Експертна оцінка

Встановлюється за результатами аналізу колективного договору та посадових інструкційД, Б

5.4.3Рівень організації навчання та перевірки знань з охорони праці й безпеки життєдіяльності учнів, слухачів і працівників (К46)

Кноп =100


Унф - кількість учнів, слухачів і працівників, які пройшли навчання та перевірки знань з охорони праці й безпеки життєдіяльності;

Унп - кількість учнів, слухачів і працівників, які повинні пройти навчання та перевірку знань з охорони праці й безпеки життєдіяльностіД, Б, С

5.4.4


Стан проведення інструктажів з охорони праці й безпеки життєдіяльності, їх обліку (К47)

Кіоп =100

Уі - кількість учнів, слухачів і працівників, для яких проведено інструктажі з охорони праці й безпеки життєдіяльності;

Уіп - кількість учнів, слухачів і працівників, які зобов’язані пройти інструктаж з охорони праці й безпеки життєдіяльностіС, Д, А, Б

5.4.5Ступінь забезпечення учнів, слухачів, працівників ПТНЗ засобами індивідуального захисту відповідно до діючих нормативів (К48)

Кіоп =100

Узз - кількість учнів (слухачів) і працівників ПТНЗ, які забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до діючих нормативів;

Узп - кількість учнів (слухачів) і працівників ПТНЗ, які повинні бути забезпеченими засобами індивідуального захисту відповідно до діючих нормативівС, Д, Б

5.4.6


Ступінь дотримання учасниками навчально-виховного процесу вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності (К49)

Кт =100

Т - кількість випадків травматизму серед учасників навчально-виховного процесу за звітний період;

У - загальна кількість учасників навчально-виховного процесуС, Д, Б

РІВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПТНЗ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6

Якість підготовки учнів, слухачів

6.1

Рівень навчальних досягнень учнів, слухачів із теоретичної та професійно-практичної підготовки

6.1.1

Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які виконали ККЗ з професійно-теоретичної підготовки (К50):

на початковому рівні*
– на достатньому і високому рівнях


Кпт1 =100

Кпт2 =100

Упоч - кількість учнів (слухачів), які виконали ККЗ на початковому рівні;

Ук - кількість учнів (слухачів), які мали виконувати ККЗ.
Удос - кількість учнів (слухачів), які виконали ККЗ на достатньому і високому рівні;

Ук - кількість учнів (слухачів), які мали виконувати ККЗ

К, Д

6.1.2

Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які виконали ККЗ з професійно-практичної підготовки (К51):

- на початковому рівні*
– на достатньому і високому рівнях

Кпп1 =100

Кпп2=100

Упоч - кількість учнів (слухачів), які виконали ККЗ на початковому рівні;

Ук - кількість учнів (слухачів), які мали виконувати ККЗ.
Удос - кількість учнів (слухачів), які виконали ККЗ на достатньому і високому рівні;

Ук - кількість учнів (слухачів), які мали виконувати ККЗ

К, Д

6.1.3

Ступінь розбіжності показників навчальних досягнень самоаналізу і ККЗ* (К52)

– з професійно-теоретичної підготовки
– з професійно-практичної підготовки 

СРптп =100

СРппп =100

СБс - середній бал навчальних досягнень учнів (слухачів) ПТНЗ відповідно до самоаналізу (результати проміжного контролю);

СБк - середній бал навчальних досягнень учнів (слухачів) за результатами ККЗ

Д

6.2


Підсумкові результати

6.2.1


Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які виконали пробні кваліфікаційні роботи на достатньому і високому рівнях (К53)

Впкр =100

Удв - кількість учнів (слухачів), які виконали пробні кваліфікаційні роботи на достатньому і високому рівнях;

Упр - кількість учнів (слухачів), які мали виконувати пробні кваліфікаційні роботи

К, Д

6.2.2

Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які склали державну кваліфікаційну атестацію на достатньому і високому рівнях (К54)


Вдка =100

Уадв - кількість учнів (слухачів), які склали ДКА на достатньому і високому рівнях;
Удка - кількість учнів (слухачів), які мали брати участь у ДКА

К, Д

6.2.3


Відсоток випускників (від їх загальної кількості), які одержали встановлені кваліфікаційні розряди (К55)

Вроз =100

Ур - кількість випускників, які одержали встановлені кваліфікаційні розряди;

Ука - загальна кількість випускників, які складали ДКА та КА

Д

6.2.4


Відсоток працевлаштованих випускників (К56)

Кпр =100

ПР - кількість працевлаштованих випускників (відповідно до документального підтвердження);

В - кількість випускників (всього)

Д

6.2.5


Відсоток працевлаштованих випускників за отриманою професією (К57)

Кпрп =100

Пп - кількість випускників працевлаштованих за отриманою професією (відповідно до документального підтвердження);

В - кількість випускників (всього)

Д

6.2.6


Відсоток випускників (від їх загальної кількості), які отримали дипломи з відзнакою (К58)

Вроз =100

Удв - кількість випускників, які отримали дипломи з відзнакою;

Ука - загальна кількість випускників, які складали ДКА та КА

Д

РІВЕНЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ, ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ

7

Рівень управлінської діяльності

7.1

Наявність розробленої та затвердженої Концепції розвитку ПТНЗ (К59)

Експертна оцінка

Концепція розвитку навчального закладу


Д, Б

7.2

Ступінь відповідності планування діяльності навчального закладу вимогам Положення про організацію навчально-виробничого процесу (К60)

Експертна оцінка

Річний план роботи, плани роботи ради закладу, педагогічної та піклувальної рад, батьківського комітету, інші матеріали щодо планування роботи


Д, Б, С

7.3


Ступінь системності внутрішнього контролю (відповідність плану роботи, тем педагогічної ради виданим наказам) (К61)
Експертна оцінка

Матеріали щодо організації внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом.   Правила внутрішнього трудового розпорядку, результати моніторингу освітньої діяльності, книги записів наслідків внутрішнього контролю, журнал обліку пропущених і заміщених навчальних та практичних занять, посадові та функціональні обов’язки працівників. Колективний договір. Ділова документація (відповідно до переліку, рекомендованого МОН). Матеріали щорічного звітування керівника на загальних зборах (конференції) навчального закладу


Д, Б

7.4

Стан виконаних рішень, що були прийняті за результатами внутрішнього контролю (рішення педради, накази, розпорядження) (К62)

Свр = 100

Квр - кількість виконаних рішень (відповідно до документального підтвердження);

Кпр - кількість прийнятих рішень та запланованих заходів


Д, Б

7.5


Стан співпраці з соціальними партнерами та роботодавцями (К63)


Експертна оцінка

Плани роботи щодо співпраці з соціальними партнерами та роботодавцями. Угоди про співпрацю, проходження учнями виробничої практики, працевлаштування випускників


Д, Б

8

Рівень організації фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності

8.1

Відповідність використання коштів спеціального фонду статутній діяльності закладу державної форми власності/прибутку для суб’єктів ПТО інших форм власності (К64)

Вк = 100

Квк – кількість використаних коштів з спеціального фонду (прибутку) на розвиток матеріально-технічної та навчально-методичної бази;

Кк – загальна кількість коштів спеціального фонду/прибутку


Д, Б

8.2


Відсоток заборгованості за надання освітніх послуг та зданих в оренду приміщень * (К65)

Вз =100

Кз - заборгованість за надання освітніх послуг та здані в оренду приміщення і обладнання за звітний період;

Кп - загальна кількість коштів, яку мав отримати заклад за надання освітніх послуг та здані в оренду приміщення і обладнання за звітний період

Д, Б

8.3

Стан впровадження енергозберігаючих технологій водо - енергоресурсів та рівень впровадження енергозберігаючих технологій (К66)


Експертна оцінка

Плани роботи та матеріали щодо впровадження енергозберігаючих технологій водо - енергоресурсів та рівень впровадження енергозберігаючих технологій.

С, Д, Б

8.4

Рівень своєчасності усунення недоліків та порушень (відповідно до актів перевірок) (К67)

Рсуп = 100

Крз - кількість своєчасно реалізованих заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків;

Кзз - кількість заходів, які мали бути реалізовані відповідно до плану (-ів) щодо усунення виявлених порушень і недоліків

С, Д, Б

Голова Державної інспекції

навчальних закладів України М. Ф. Гончаренко


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації