Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів icon

Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів
Скачати 214.06 Kb.
НазваПояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів
Дата конвертації24.10.2014
Розмір214.06 Kb.
ТипПояснювальна записка
1. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Бланк про атестац_ю.doc
2. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/КОМЕНТАР щодо атестац_х НЗ.doc
3. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/~$даток1 до листа МОН 07.08.2013 перел_к док по Ат..doc
4. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток 3 до листа МОН Програма вн. контр.ЗНЗ.doc
5. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток 4 до листа МОН програма контролю ПТНз.doc
6. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Додаток1 до листа МОН 07.08.2013 перел_к док по Ат..doc
7. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Метод. реком. атест.НЗ.doc
8. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/НАКАЗ уон РОДА 28.10.2013 Пелел_к та форми док..doc
9. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Лист МОН 07.08.2013 Методрек. ДА та контролю НЗ/додаток 2 до листа МОН Програма вн.контролю в ДНЗ.doc
10. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОН 2004р. ь658 Зм_ни до Порядку атестац_х ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ.doc
11. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОН ь553 2001держ.атест.ДНЗ,ЗНЗ,ПНЗ.doc
12. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/992005~1.DOC
13. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Наказ МОН 26.06.2013 Ор_єнт критер_х.doc
14. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Наказ МОН ь567 в_д 21.08.2003 Ор. крит. ПНЗ.doc
15. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єн. крит. оц_н.ПТНЗ.doc
16. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єнт. критер_х ДНЗ.doc
17. /Нормативн_ документи по держ.атестац_х НЗ/Наказ МОн 17.06.2013 Ор_єнт критер_х оц_н ДНЗ, ЗНз, ПНЗ/Ор_єнт. критер_х ЗНЗ.doc
Коментар до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів у чому полягає мета проведення атестації?
Орієнтовна програма
Методичні рекомендації щодо здійснення атестаційної експертизи та внутрішнього контролю професійно-технічного навчального закладу
Орієнтовний перелік документів для оформлення справи за результатами державної атестації дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу
Методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів
Додаток 2 до листа мон україни від 07. 08. 2013 року №1/9-533 орієнтовна програма
Пояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів пояснювальна записка
Додаток 2 до наказу мон україни від 17. 06. 2013 року №772 о проект

Наказ Міністерства освіти і науки Українивід 21.08.2003 № 567
На виконання статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 р. № 553 "Про затвердження Порядку атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"

наказую:

1. Затвердити Орієнтовні критерії оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів (додаються).

2 Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій організувати протягом 2003 - 2004 років апробацію Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів і до 1 лютого 2005 року внести Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо їх подальшого удосконалення.

3. Дані критерії опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Державну інспекцію навчальних закладів (Бурлаков О. М.).
Міністр В.Г. Кремень

Пояснювальна записка

до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності

позашкільних навчальних закладів
У єдиному освітньому просторі України вагоме місце займає позашкільна освіта, яка спрямована на розвиток особистості, талантів, розумових та фізичних здібностей дитини, задоволення її потреб у професійному становленні та професійній підготовці.

Сьогодні сфера позашкільної освіти перебуває на важливому етапі переходу до більш якісного стану і вимагає не тільки модернізації змісту, а й змін форм і методів роботи навчальних закладів та управлінської діяльності їх керівників.

Значна роль у реалізації єдиної політики у сфері позашкільної освіти належить державному контролю за діяльністю навчальних закладів, основною формою якого є атестація, яка проводиться з метою визначення ефективності роботи, результативності освітньої діяльності та аналізу потенційних можливостей навчальних закладів.

Основні показники та орієнтовні критерії розроблені для проведення атестаційної експертизи діяльності позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог Законів України "Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, Положення про позашкільний навчальний заклад, інших нормативно-правових актів у сфері позашкільної освіти відповідно до Порядку проведення державної атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24. 07. 2001 №553.

У процесі атестаційної експертизи аналізуються й оцінюються рівень організації та результативність освітньої діяльності навчального закладу, матеріально-технічне та кадрове забезпечення, управлінська діяльність.

Об’єктивність оцінювання роботи позашкільного навчального закладу забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників. Оцінка й аналіз його діяльності проводиться в динаміці з урахуванням змін, що відбулися з часу попередньої атестації.

Критерії оцінювання подаються у балах та їх долях від державних вимог, нормативів або максимально можливих значень показників, які відповідають рівню освітньої діяльності “високий”.

Загальний висновок щодо рівня освітньої діяльності позашкільного навчального закладу здійснюється на основі зведеного аналізу (суми показників) з чотирьох розділів:

1. Матеріально-технічний стан (максимальна кількість залікових балів - 17).

2 Рівень організації та результативність освітньої діяльності закладу (максимальна кількість залікових балів – 60).

3 Кадрове забезпечення (максимальна кількість залікових балів - 12).

4 Управлінська діяльність (максимальна кількість залікових балів - 11).

За наслідками атестації (атестаційної експертизи) встановлюється рівень освітньої діяльності навчального закладу: “високий”, “достатній”, “середній”, “низький” (позн. В, Д, С, Н), на підставі якого виноситься рішення про визнання закладу “атестованим з відзнакою”, "атестованим", “атестованим умовно" або "неатестованим".

Високий рівень освітньої діяльності визначається за умови отримання сумарної кількості балів в межах 100-75; достатній - 74-49; середній -45-25; низький - 21 і менше

Враховуючи значимість усіх блоків показників, слід мати на увазі, що рівень освітньої діяльності закладу не може бути визнаний "високим", якщо рівень організації та результативність освітньої діяльності оцінений іншою оцінкою. Навчальний заклад не може бути атестованим (навіть умовно), якщо результативність освітньої діяльності низька.

Загальний атестаційний висновок про позашкільний навчальний заклад визначається за рівнем освітньої діяльності (сумарною кількістю залікових балів):

високий рівень - навчальний заклад вважається "атестованим з відзнакою";

достатній рівень - навчальний заклад вважається "атестованим";

середній рівень - навчальний заклад вважаєтеся "атестованим умовно";

низький рівень - навчальний заклад вважається "неатестованим".

Одночасно з атестацією позашкільного навчального закладу проводиться атестація його керівників (директора, заступників директора). Для цього підраховуються залікові бали з розділу 4 "Управлінський". Орієнтовно, за наявності 8-11 балів, можна вважати , що керівник закладу "відповідає займаній посаді і заслуговує нагородження (відзначення)"; за наявності 7-5 балів - "відповідає займаній посаді"; за наявності 4-3 балів - "відповідає займаній посаді з умовою (ліквідації певних недоліків)"; за наявності 2 і менше балів - "не відповідає займаній посаді". Але при цьому необхідно враховувати, що діяльність керівника навчального закладу не може бути оцінена позитивно, якщо заклад визнано "неатестованим".

Органи управління освітою, на які покладається проведення атестації навчальних закладів, можуть вносити до Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів обґрунтовані зміни і доповнення з урахуванням статусу, типу, профілю, специфіки, регіональних соціально-економічних умов, стартових можливостей роботи конкретних позашкільних навчальних закладів.

Критерії можуть використовуватись також для самооцінки освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів.
Орієнтовні критерії

оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів

№ п/п

Показники освітньої діяльностіОрієнтовні норми оцінюванняМаксим. кількість

за шкалою балів

Форми і методи

збору інформації

Рівень освітньої діяльності

Високий В

Достатній Д

Середній С

Низький Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Матеріально-технічний стан

17
17-13

12-8

7-4

3-0

1.1

Відповідність будівель та приміщень навчального закладу (далі - заклад) завданням реалізації позашкільної освіти

За державними санітарними правилами і нормами

2

С

Д

2-1,5

1,4-0,9

0,75-0,4

0,25-0

1.2

Наявність та стан навчальних кабі-нетів, лабораторій, бібліотеки, майс-терень, спортзалів (далі – навчальні кабінети), спортмайданчиків та ін., передбачених для даного типу та профілю закладу (для закладів, що мають пристосовані приміщення)

За нормами та Типовим переліком 71% і вище 3-4 бали

41%-70;% 2-2,9

11%-40% 1-1,85

нижче 10% 0,85-0

4

С

Д

4-3,0

2,9-2

1,85-1

0,85-0

1.3

Забезпеченість навчальних кабі-нетів, спортмайданчиків та ін. необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами відповідно до навчальних програм та профілю гуртка, групи або іншого творчого об’єднання

75% і вище 3,75-5 балів

50%-74% 2,5-3,74

25%-49% 1,25-2,35

24% і нижче 1,15-0

5

Б

Д

5-3,75

3,74-2,5

2,35-1,25

1,15-0

1.4

Забезпеченість посібниками, навчально-методичною та довідковою літературою

60% і вище 1,5-2 бали

40%-59% 0,9-1,4

21%-39% 0,4-0,75

20% і нижче 0,25-0

2

Б

Д

2-1,5

1,4-0,9

0,75-0,4

0,25-0

1.5

Дотримання техніки безпеки, температурного режиму та санітарно-гігієнічних норм

За державними санітарними правилами та нормами

3

С

Д

3-2,25

2,24-1,5

1,35-0,75

0,74-0

1.6

Фінансове забезпечення діяльності закладу, залучення додаткових джерел, раціональність використання матеріально-технічних і фінансових ресурсів

Відповідність встановленим нормам

1

Д

1-0,75

0,74-0,5

0,35-0,25

0,24-0
Рівень організації та результативність освітньої діяльності закладу
60
60-45

44-30

29-15

14-0

2.1

Формування дитячого контингенту, мережі гуртків та комплектування груп

За нормами комплектування груп

10

Д

10-7,5

7,4-5

4,9-2,5

2,4-0

2.2

Підготовка навчальної документації (робочий план закладу, журнали обліку гурткової роботи, навчальні плани та програми, розклад занять, накази щодо організації навчально-виховного процесу).

Відповідність навчального плану та вибраних програм (типових та інших програм, експериментальних) меті і завданням роботи закладу. Фактичний стан їх виконання.

Ступінь дотримання Положення про позаш-кільний навчальний заклад та ведення навчальної документації

10

Д

10-7,5

7,4-5

4,9-2,5

2,4-0
2.3

Наявність тематичних, комплексних, регіональних освітніх програм

Ступінь реалізації Закону України “Про позашкільну освіту”, Концепції позашкільної освіти та виховання, Національної доктрини розвитку освіти України та інше

2

Д

2-1,5

1,4-0,9

0,8-0,4

0,3-0

2.4

Відповідність структури закладу, наявної мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань вимогам статуту та перспективам розвитку закладу
3

Д

3-2,25

2,24-1,35

1,4-0,75

0,74-0

2.5

Динаміка розвитку мережі гуртків, груп та інших творчих об’єднань відповідно до типу закладу (за останні три роки) з урахуванням стану фінансування та статутних завдань

Ступінь реалізації закону України “Про позашкільну освіту”, Концепції позашкільної освіти та виховання, Національної доктрини розвитку освіти України та інше

7

Д

7,5,25

5,24-3,5

3,4-1,75

1,74-0

2.6

Дотримання законодавства щодо мови навчання і виховання у закладі

Ступінь виконання нормативно-правових актів з мовних питань

2

Б

Д

2-1,5

1,4-0,9

0,8-0,4

0,3-0

2.7

Проведення організаційно-масової роботи в закладі та координація цієї роботи в регіоні. Соціальне партнерство закладу та міжнародне співробітництво

За відгуками батьків, учнів, випускників закладу, громадськості, керівників району, міста тощо

4

А

В

С

Д

4-3,0

2,9-2

1,9-1

0,9-0

2.8

Розвиток учнівського самоврядування

Стан реалізації вимог Закону України “Про позашкільну освіту”, Положення про позашк. Навчальний заклад та ін.

4

А

С

Д

4-3,0

2,9-2

1,9-1

0,9-0

2.9

Результативність участі вихован-ців, учнів і слухачів закладу у міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних (міських) заходах, конкурсах, турнірах, конкур-сах-захистах науково-дослідницьких робіт тощо. Наявність у закладі творчих колективів, що мають почесні звання

Міжнародні, Всеукраїнські, обласні, районні

7

Б

Д

7-5,25

5,24-3,5

3,4-1,75

1,74-0

2.1.0

Результати організаційно-просвітницької роботи закладу (наявність виставкових матеріалів, концертних програм, фото-відеопродуктів, публікації в пресі, на радіо та телеба-ченні, методичних розробок тощо)

Стан проведення організаційно-просвітницької роботи

7

Б

Д

7-5,25

5,24-3,5

3,4-1,75

1,74-0

2.1.1

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності закладу (наявність методичних рекомендацій, розробок, сценаріїв тощо).

Проведення методичних об’єднань, семінарів, конференцій тощо

Стан проведення методичної роботи

4

Б

Д

4-3,0

2,9-2

1,9-1

0,9-0

3.

Кадрове забезпечення
12
12-9

8-6

5-3

2-0

3.1

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами


3.1.1

Освітній рівень керівника закладу (молодш. спеціаліст, бакалавр, спе-ціаліст, магістр) завідуючих відді-лами, секціями, лабораторіями тощо (вища пед. Або фахова освіта)

68%-100% 2,25-3 бали

50%-67% 1,5-2,2

21%-49% 0,75-1,4

20% і нижче 0,74-0

3

Д

3-2,25

2,2-1,5

1,4-0,75

0,74-0

3.1.2

Освітній рівень (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) керівників гуртків (вища педагогічна або фахова освіта)

68%-100% 1,5-2 бали

50%-67% 0,9-1,4

21%-49% 0,4-0,8

20% і нижче 0,3-0

2

Д

2-1,5

1,4-0,9

0,8-0,4

0,3-0
3.1.3

Наявність у закладі педагогічних працівників, які мають відзнаки і нагороди: звання, грамоти та інші нагороди центральних та місцевих органів виконавчої влади

40% і більше 0,75-1 бал

20%-39% 0,5-0,7

6%-19% 0,25-0,49

5% і нижче 0,24-0

1

Б

Д

1-0,75

0,7-0,5

0,49-0,25

0,24-0

3.2

Перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу (за останні 5 років)

68% і більше 0,75-1 бал

50%-67% 0,5-0,7

32%-49% 0,25-0,49

31% і нижче 0,24-0

1

Б

Д

1-0,75

0,7-0,5

0,49-0,25

0,24-0

3.3

Проходження атестації педагогічними працівниками

Стан дотримання Положення про

атестацію педагогічних працівників

68% і більше 1,5-2 бали

50%-67% 0,9-1,4

32%-49% 0,4-0,8

31% і нижче 0,3-0

2

Б

Д

2-1,5

1,4-0,9

0,8-0,4

0,3-0

3.4

Робота педагогічної та методичної ради закладу. Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи педагогічних працівників, залу-чення їх до інноваційної та науково-дослідницької діяльності (прове-дення експериментальної роботи, наукових досліджень, написання дисертацій, навчання в аспірантурі та докторантурі, самоосвіта тощо)

Стан інноваційної діяльності

2

Б

Д

2-1,5

1-0,39

0,8-0,4

0,3-0

3.5

Робота з молодими педагогами
1

Б

Д

1-0,75

0,74-0,5

0,49-0,25

0,24-0

4

Управлінська діяльність
11
11-8

7-5

4-3

2-0

4.1

Визначення мети, завдань і перспектив розвитку закладу

Фактичний стан виконан. вимог Закону України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Націон. доктрини розвитку осві-ти України, Концепції позашк. освіти та виховання, Положення про позашкільний навч. заклад та інших норм. док.

2

Б

Д

2-1,5

1,35-0,9

0,75-0,4

0,3-0

4.2

Скоординованість та дієвість планування основних напрямів роботи навчального закладу
2

Б

Д

2-1,5

1,35-0,9

0,75-0,4

0,3-0

4.3

Сформованість та дієвість роботи органів управління закладом (рада закладу, педагогічна рада, батьківський комітет, профспілковий комітет, піклувальна рада, учнівське самоврядування тощо)
2

Б

Д

2-1,5

1,35-0,9

0,75-0,4

0,3-0

4.4

Створення сприятливого соціально-психологічного клімату
2

С

2-1,5

1,35-0,9

0,75-0,4

0,3-0

4.5

Якість та результативність внутрішнього контролю та педагогічного аналізу усіх основних напрямів роботи закладу
3

Д

3-2,25

2,2-1,5

1,4-0,75

0,74-0

5

Додаткові напрями та показники освітньої діяльності, характерні для даного закладу


РАЗОМ
100
100-75

74-49

45-25

21-0

Умовні позначки

Форми і методи збору інформації:

А – анкетування; Б – бесіда; С – спостереження; Д – аналіз документації
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації