Поиск по базе сайта:
Рішення №212 п’ятого демократичного скликання Сокальської міської ради від 23. 09. 2008 р icon

Рішення №212 п’ятого демократичного скликання Сокальської міської ради від 23. 09. 2008 р
Скачати 97.87 Kb.
НазваРішення №212 п’ятого демократичного скликання Сокальської міської ради від 23. 09. 2008 р
Дата конвертації16.06.2013
Розмір97.87 Kb.
ТипРішення

Додаток до рішення №212

п’ятого демократичного скликання

Сокальської міської ради від 23.09.2008 р.

(із змінами згідно рішення сесії Сокальської міської ради шостого скликання № від р.)


П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок передачі в оренду громадянам земельних ділянок

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд


Це Положення регулює облік громадян для передачі їм в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та особливості укладення договорів оренди цих ділянок.


І. Загальні положення.


 1. Визначення основних термінів і понять :

  1. земельна ділянка – земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ;

  2. комісія – постійна депутатська комісія Сокальської міської ради з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин;

  3. мешканці м. Сокаля – це громадяни України, які зареєстровані та постійно проживають у м. Сокалі протягом останніх не менше 3 років, за винятком періоду тимчасового переселення в інший населений пункт: на час навчання або переведення на нове місце праці ;

  4. міська рада – Сокальська міська рада ;

  5. облік – облік громадян для передачі їм в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ;

  6. договір оренди земельної ділянки – це угода, оформлена у письмовій формі, за якою одна сторона – міська рада ( орендодавець ) передає другій стороні – громадянину, який перебуває на обліку ( орендарю ) земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
 1. Проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки виконують землевпорядні організації, які мають відповідні ліцензії, за технічним завданням, складеним, погодженим та затвердженим у встановленому законодавством порядку.

 2. Земельні ділянки передаються в оренду :

  1. мешканцям м. Сокаля ;

  2. особам, які пропрацювали понад 10 років у підприємствах, установах та організаціях, які знаходяться на території м. Соколя та не є мешканцями м. Сокаля.
 1. Земельні ділянки не можуть передаватися в оренду громадянам, які :

  1. скористалися правом безоплатної передачі у приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ;

  2. отримали у постійне користування земельні ділянки під індивідуальне житлове будівництво.
 1. Мешканці м. Сокаля самостійно здійснюють право на одержання земельної ділянки з настанням повноліття ( після досягнення 18 – ти річного віку або одруження ).


ІІ. Облік громадян для передачі їм в оренду земельних

ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.


 1. Облік покладається на виконавчий комітет міської ради.

 2. На облік беруться громадяни, які не скористалися правом на безкоштовну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будинків і споруд (присадибна ділянка) згідно статті 121 Земельного кодексу України.
 1. Право першочергової передачі в оренду земельних ділянок у випадку необхідності покращення житлових умов мають :

  1. інваліди І та ІІ груп усіх категорій ;

  2. громадяни, які мають трьох і більше дітей ;

  3. учасники війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та учасники національно – визвольних змагань ;

  4. учасники бойових дій ;

  5. особи, реабілітовані відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" ;

  6. особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорій ;

  7. громадяни, які проживають у ветхих будинках, які визнані у встановленому порядку непридатними для проживання або такими, які не підлягають ремонту та реконструкції. Такі ветхі будинки підлягають знесенню після передачі громадянам земельної ділянки і здачі в експлуатацію новозбудованого житлового будинку на території орендованої земельної ділянки.
 1. Громадяни, які користуються правом першочергової передачі в оренду земельних ділянок, беруться на облік при наявності передбачених Положенням підстав, якщо вони зареєстровані та постійно проживають у м. Сокалі протягом останніх не менше 3 років, за винятком періоду тимчасового переселення в інший населений пункт : на час навчання або переведення на нове місце праці.

 2. Взяття громадян на облік здійснюється за висновком комісії на підставі їх письмової заяви.

 3. До заяви про взяття на облік додаються :

  1. акт обстеження житлово – побутових умов сім’ї, який складений депутатом міської ради за місцем проживання заявника ;

  2. довідка з місця проживання про склад сім’ї із зазначенням житлової площі помешкання ;
 1. У необхідних випадках до заяви додаються також медичний висновок, висновок про невідповідальність житлового приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам, висновок про ветхість будинку.

 2. Громадяни, які користуються правом першочергового отримання земельних ділянок вказують про це у заяві та подають відповідні документи.

 3. Розгляд заяв про взяття на облік здійснюється комісією кожного першого четверга першого місяця кварталу.

 4. У висновку комісії вказується дата взяття на облік, підстава для взяття на облік, вид черговості ( загальна, першочергова ), а при відмові у взятті на облік – підстава відмови.

 5. У разі прийняття комісією висновку про відмову у взятті на облік громадянина, його заява та додані до неї документи підлягають розгляду на черговому засіданні сесії міської ради у випадку письмової вимоги заявника.

 6. Громадяни вважаються взятими на облік з дня прийняття висновку комісії або рішення сесії міської ради.

 7. При одночасному розгляді заяв кількох осіб, їх черговість на отримання земельних ділянок визначається за датою подання ними заяви з необхідними документами.

 8. Громадяни знімаються з обліку у випадках :

  1. передачі їм в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ;

  2. виїзду мешканців м. Сокаля на постійне місце проживання до іншого населеного пункту ;

  3. подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік.
 1. Громадяни виключаються зі списків осіб, які користуються правом першочергового отримання земельних ділянок, якщо вони були необґрунтовано включені до цих списків або втратили вказане право, та ставляться у кінець списку загальної черги.

 2. Зняття з обліку та виключення зі списків осіб, які користуються правом першочергового отримання земельних ділянок, здійснюється на підставі рішення міської ради.

 3. У разі смерті громадянина, який перебував на обліку, зберігається право подальшого перебування на обліку за його дружиною ( чоловіком ), якщо вони проживали до дня смерті разом.


ІІІ. Передача в оренду громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.


 1. Підставою для передачі в оренду громадянам земельних ділянок є договір оренди земельної ділянки, укладений і зареєстрований у встановленому законодавством порядку.

 2. Земельні ділянки передаються громадянам, які перебувають на обліку, в порядку черговості, виходячи із часу взяття таких громадян на облік.

Під час підготовки проекту рішення міської ради за місяць до винесення його на розгляд сесії, спеціаліст І категорії – землеупорядник Сокальської міської ради надсилає запит до громадян, що можуть бути претендентами на отримання ділянки. Запити надсилаються в порядку реєстрації громадян на обліку.

Претендент подає до Сокальської міської ради заяву з додатками:

а) копія паспорта громадянина України;

б)  копія індифікаційного коду;

в) заява-підтвердження про те, що претендент не скористався правом на безкоштовну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будинків і споруд (присадибна ділянка) згідно статті 121 Земельного кодексу України.


Розподіл земельних ділянок серед претендентами проводиться на спеціальному засіданні комісії із запрошенням претендентів. Жеребкування проводиться по кожному кварталу забудови, до якого допускаються перші претенденти по списку із загальної черги та 10% від лотів із пільгової черги, у випадку існування такої, сумарна кількість претендентів повинна відповідати кількості земельних ділянок кварталу забудови. Жеребкування проводиться за допомогою виготовленого із прозорого матеріалу барабана, що обертається, та комплекту однакових за розміром карток із зазначенням на кожній з них порядкового номера земельної ділянки згідно плану забудови даного кварталу.

Жеребкування проводиться за такою послідовністю: 1. картки поміщаються у барабан;

2) член комісії обертає барабан не менше трьох разів, перемішуючи у такий спосіб картки;

3) після кожного перемішування карток претенденти за встановленою черговістю згідно із списку черги, спочатку загальної, а потім пільгової,
дістають з барабана картки, відкривають їх, оголошують та демонструють номер, зазначений на картці. У разі відсутності на засіданні комісії претенденти участь у жеребкуванні замість нього бере визначений за дорученням комісії її член;

4) після діставання із барабана останньої картки головою на комісії оголошуються номери ділянок, які отримали претенденти.


Відомості про хід жеребкування вносяться до протоколу засідання комісії. 1. Земельні ділянки за договором оренди надаються громадянам на підставі рішення сесії міської ради.

 2. Міська рада визначає процентне співвідношення між кількістю земельних ділянок, що виділятимуться на різні види черг ( загальну, першочергову )

 3. Договір оренди земельної ділянки укладається терміном на 5 років

Земельні ділянки повинні бути забудовані згідно з виданими проектами, при цьому забудовник повинен приступити до будівництва протягом трьох років з дня її отримання. Невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років тягне за собою припинення права користування земельною ділянкою для забудови, тобто розірвання договору оренди в односторонньому порядку.

Проведення будівельних робіт на ділянці можна починати лише після відводу земельної ділянки в натурі та заключення договору оренди земельної ділянки, а також за  наявності будівельних документів (проектів).

Якщо ж забудовник у зазначений термін не розпочав будівництво, свідомо затягує його з метою використання земельної ділянки не за призначенням, міська рада вправі розірвати договір оренди, вилучити виділену ділянку

 1. За оренду земельної ділянки орендар сплачує щорічно орендну плату згідно нормативної оцінки землі за м. кв. у рік.

P= (N*K*S)/100, де

P – щорічна орендна плата за м.кв.

N- нормативна оцінка 1 м.кв. земельної ділянки

K- земельний коефіцієнт під індивідуальне-житлове будівництво = 0,03

S- орендна ставка = 3%

 1. Орендодавець має право вимагати від Орендаря :

  1. використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди ;

  2. додержання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості грунтів, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів ;

  3. своєчасно рішення орендної плати.

  4. брати участь, в тому числі фінансову, у розвитку інфраструктури кварталу індивідуальної житлової забудови.
 1. Обов’язки Орендодавця :

  1. передати у користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди. та придатну для використання за цільовим призначенням ;

  2. не вчиняти дій, які перешкоджали б Орендареві користуватись орендованою земельною ділянкою.
 1. Орендар земельної ділянки має право :

  1. самостійно визначати напрямки своєї господарської діяльності відповідно до призначення земельною ділянкою та умов договору ;

  2. За згодою Орендодавця зводити у встановленому законодавством порядку житлові та господарські будівлі і споруди ;

  3. приступити до використання земельної ділянки після державної реєстрації договору оренди.
 1. Обов’язки Орендаря :

  1. вчасно сплачувати орендну плату в строки передбачені договором ;

  2. повернути Орендодавцю в разі закінчення договору оренди земельну ділянку в стані придатному для використання за цільовим призначенням, що був передбачений даним договором ;

  3. не чинити перешкод в реконструкції, ремонті та експлуатації об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, які розташовані на ділянці, забезпечити цілодобовий доступ до інженерних мереж для їх обслуговування ;

  4. не чинити дій, що можуть спричинити погіршенню якісної характеристики та екологічного стану на земельній ділянці, яка передається в оренду.
 1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

 2. Дія договору оренди земельної ділянки припиняється у разі :

  1. закінчення строку, на який його було укладено ;

  2. передачі орендарю земельної ділянки у власність після завершення будівництва житлового будинку та здачі його в експлуатацію ;

  3. смерті орендаря, за винятком обставин, передбачених у п. 24 цього Положення ;

  4. використання орендарем земельної ділянки не за цільовим призначенням.

  5. відмова орендаря від участі, в тому числі фінансову, у розвитку інфраструктури кварталу індивідуальної житлової забудови.
 1. Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті орендаря, засудження або обмеження його дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців.

 2. Договір оренди земельної ділянки набирає чинності після підписання його сторонами та державної реєстрації .ІУ. Прикінцеві положення.


 1. Це Положення набирає чинності з моменту оприлюднення.

 2. Подані до набрання чинності цим Положенням заяви про виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво ( для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ) підлягають перегляду та систематизації відповідно до вимог цього Положення.Міський голова П.М.СавчукСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації