Поиск по базе сайта:
Вимоги до оформлення портфоліо icon

Вимоги до оформлення портфоліо
Скачати 215.2 Kb.
НазваВимоги до оформлення портфоліо
Дата конвертації24.10.2014
Розмір215.2 Kb.
ТипВимоги до оформлення

ПОРТФОЛІО як засіб підвищення якості освіти
Усяка оцінка припускає вимір того, що є, і його порівняння з тим, що повинно бути, тобто порівняння реального стану справ з нормою. У навчальних закладах, як правило, є банк даних про ефективність професійної діяльності педагогів та її зв'язку з підвищенням кваліфікації, але потрібно виходити на розуміння необхідності нагромадження досягнень, які формують своєрідний «портфель», що містить набір доказів оволодіння професійними компетенціями. Іншими словами, у викладача повинно бути «досьє успіхів», у якому віддзеркалюється все цікаве, корисне і гідне з того, що відбувається в житті викладача. Таким «досьє успіхів» може стати портфоліо педагога.

Портфоліо також є технологією автентичного оцінювання освітньої і професійної діяльності. Це індивідуальний, персонально підібраний пакет матеріалів, які з одного боку, демонструють результат роботи, а з іншого, містять інформацію, яка характеризує способи аналізу і планування діяльності студента, викладача, методиста.

У методичному посібнику зібрані матеріали, які допоможуть методисту, викладачу розібратися у технології, правильно дібрати і укласти матеріали свого портфоліо, організувати зібрання, систематизацію та укладання портфоліо.

Посібник призначений для методистів, викладачів навчальних закладів.

ПОРТФОЛІО як засіб підвищення якості освіти

Портфоліо викладача

^ Вимоги до оформлення портфоліо

Портфоліо викладача оформляється в папці з файлами. Кожний окремий матеріал, включений в портфоліо, повинен датуватися. Склад портфоліо залежить від мети, конкретних завдань, які ставить перед собою викладач.

Портфоліо може оформлятися як у вигляді традиційної папки, так і з використанням інформаційних технологій. Використання даних технологій дозволяє спростити процес складання портфоліо, забезпечує постановку поточних завдань і спостереження за їх досягненням, автоматичне датування робіт при їх розміщенні, доступність їх для колег, а також ефективний зворотній зв'язок і оцінку кожної представленої роботи, дає можливість організувати відкрите обговорення.

Будь-яка модель портфоліо повинна починатися з титульної сторінки, на якій подаються особисті дані педагога, його фотографія, назва навчального закладу тощо.

Обов'язкові розділи:

- Титульна сторінка:

Можна оформити так:

 • Прізвище, ім'я, по батькові викладача;

 • повна назва навчального закладу;

 • назва ВУЗу, який закінчив викладач;

 • стаж роботи в даному закладі;

 • кваліфікаційна категорія, звання;

 • назва предмета, який викладає, на якій спеціальності, якому курсі;

 • період, за який представлені матеріали;

 • в правому верхньому куті розміщується фотографія викладача довільних розмірів .
 • «Зміст портфоліо», де перераховуються всі представлені - матеріали з позначенням сторінок;

 • супроводжувальний лист власника документу з описом мети, призначення і короткого опису даного порт фоліо.

При складанні портфоліо враховується структурування і логічність. Зібрані матеріали слід сформувати за розділами, які повинні мати заголовки;

Коментар до портфоліо має бути вдумливим, таким, що відображає власні думки викладача щодо його діяльності, дає повну картину творчого зростання педагога. Він може бути представлений у вигляді окремого листа читачеві, виступу, короткого параграфа з вираженням своїх думок, пояснювальної записки і так далі.

Об'єм матеріалів портфоліо від ЗО до 70 сторінок друкованого тексту. Текст розміщується з дотриманням таких розмірів полів: ліве не менше 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 15 мм. При комп'ютерному наборі використовується 14 шрифт.

У випадку включення в портфоліо студентських робіт необхідно додати до них коментар викладача, анотацію чи супровідний лист. Доцільно до портфоліо включити дані про нагороди викладача.
ПОРТФОЛІО як засіб підвищення якості освіти
^ Мета ведення портфоліо викладачем:

• систематизація досвіду;

 • чітке визначення напрямів розвитку, що полегшує самоосвіту або консультування з боку колег і адміністрації;

 • об'єктивніша оцінка професійних умінь;

 • допомога в атестації, в отриманні вищої категорії, вищої посади при участі в конкурсі.

Портфоліо необхідний для проведення всебічного систематичного аналізу викладачем своєї педагогічної діяльності. Викладач в своєму портфоліо відстежує ефективність власного викладання, проводячи самооцінку своєї педагогічної діяльності. Це особистий план реалізації свого професійного потенціалу і поліпшення викладацької діяльності. У портфоліо викладач відстежує хід і результати учбового процесу. Весь об'єм значущої інформації, який знаходиться в портфоліо, необхідний для пошуку відповідей на власні питання. Спроба відповісти на ці питання неминуче примушує поглянути на свою роботу критично. А сам процес пошуку відповіді на власні питання сприяє професійному зростанню педагога.

^ Правила складання портфоліо:

 • якомога точніше сформулювати портфоліо, самокритично оцінивши свої можливості і здібності;

 • визначити вигляд і структуру портфоліо, види рефлексії і критерії оцінки;

 • зібрати наявні документи і матеріали і розташувати їх в певному порядку; скласти перелік;

 • всі документи повинні бути датовані, у них повинні бути вказані посади і звання рецензентів, авторів, які пишуть рекомендації за результатами портфоліо (наприклад до атестації);

 • важливо періодично поповнювати портфоліо відповідними документами і відстежувати результати роботи відповідно до поставлених цілей;

 • вказати джерела, що використані для роботи для роботи інформації, описувати засоби і методи роботи;

Принципи формування портфоліо

 1. Системність і регулятивність самомоніторингу.

 2. Достовірність.

 3. Об'єктивність.

 4. Націленість автора на самовдосконалення.

5.Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень.

 1. Акуратність і естетичність оформлення.

 2. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів.

 3. Наочність результатів роботи.

 4. Технологічність.


ПОРТФОЛІО як засіб підвищення якості освіти

Орієнтовні моделі оформлення портфоліо

До ведення портфоліо немає єдиних вимог. Зміст і структура залежить від мети та завдань.

Підходи до побудови портфоліо можуть бути різними і залежати від індивідуальних особливостей викладача. Важливо, щоб викладач проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об'єктивно оцінив свої можливості, побачив способи подолання труднощів і досягнення вищих результатів.

^ Варіанти ведення портфоліо.

Традиційно портфоліо складається з трьох розділів: «портфоліо документів», «портфоліо робіт», «портфоліо відгуків».

Портфоліо документів - це портфель сертифікованих (задокументованих) освітніх досягнень. Тут можуть бути: диплом, різноманітні посвідчення, сертифікати, документи про участь в конкурсах, грамоти тощо.

Це дає можливість як кількісної так і якісної оцінки матеріалів портфоліо та діяльності викладача. Однак портфоліо документів дає уявлення про результати, але не описує процес індивідуального розвитку спеціаліста.

^ Портфоліо робіт - зібрання різних творчих, проектних, дослідницьких робіт, плани, друковані матеріали, власні методичні розробки, виступи, доповіді тощо. Дане портфоліо дає якісну оцінку за заданими параметрами: повнота, різноманітність, динаміка творчої активності, направленість інтересів тощо.

^ Портфоліо відгуків - включає самооцінювання власних робіт, оцінки колег, студентів, батьків, працівників відділу освіти, резюме, рецензії тощо.

Структура портфоліо:

Розділ 1. Спільні відомості про викладача.

Даний розділ включає матеріали, що відображають досягнення викладача в різних областях:

 • прізвище, ім'я, по батькові, рік народження;

 • освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом);

 • трудовий і педагогічний стаж роботи в даному навчальному закладі;

 • підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць, проблематика курсів);

 • копії документів, підтверджуючих наявність вчених і почесних звань і ступенів;

 • найбільш значимі урядові винагороди, грамоти, листи подяки;

 • дипломи різних конкурсів;

 • інші документи на розсуд того, хто атестується.

Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального розвитку педагога.

Розділ 2. Результати педагогічної діяльності

У цей розділ поміщаються:

 • матеріали про результати освоєння студентами навчальних програм і сформованості у них ключових компетентностей з предмету, що викладається;

 • порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за 2 роки на підставі контрольних зрізів, тощо;

 • результати проміжного і підсумкового контролю студентів;


ПОРТФОЛІО як засіб підвищення якості освіти
Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності викладача, що атестується, за певний період.

^ Розділ 3. Науково-методична діяльність

У цей розділ поміщаються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога:

 • обґрунтування вибору того, хто атестується, навчальної програми і комплекту навчально-методичної літератури;

 • обґрунтування вибору того, хто атестується освітніх технологій, які ними реалізуються;

 • обґрунтування використання тим, хто атестується в своїй практиці тих або інших засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів;

 • використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі, технологій навчання дітей з особливими потребами;

 • робота в методичному об'єднанні, співпраця з вузами та іншими установами;

 • участь в професійних і творчих педагогічних конкурсах;

 • участь в методичних і предметних тижнях;

 • організація і проведення семінарів, «круглих столів», «майстер-класів і т. п.;

 • проведення наукових досліджень;

 • розробка авторських програм;

 • написання рукописів кандидатської або докторської дисертації;

 • підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті;

 • інші документи.

Розділ 4. Позаурочна діяльність

Розділ містить документи:

• список творчих робіт, рефератів навчально-дослідницьких робіт, проектів, виконаних
студентами по предметах;

 • список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів та ін.;

 • сценарії виховних заходів, фотографії і диски із записом проведених заходи? (виставки, наочні екскурсії, КВК, брейн-ринги іт. п.);

 • програми роботи гуртки? і факультативи?;

 • інші документи.

Розділ 5. Навчально-матеріальна база

У цьому розділі поміщається виписка з паспорту навчального кабінету (за його наявності):

 • список словників та іншої довідкової літератури по предметах;

 • список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін.);
 • наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, музичний центр, діапроектор та ін.);

 • наявність комп'ютера та комп'ютерних засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні підручники і т. п.);
 • аудіо- і відеопосібники;

 • наявність дидактичного матеріалу, збірок завдань, вправ, прикладів рефератів і творів та ін.;

 • інші документи за бажанням викладача.


ПОРТФОЛІО як засіб підвищення якості освіти
^ Портфоліо як засіб організації проходження атестації

викладача

Як відомо, для вирішення освітніх завдань потрібні висококваліфіковані кадри, здатні працювати ініціативно і творчо. Крім того, керівництво хоче чітко уявляти собі як оцінювати і оплачувати працю педагогів, стимулювати їх розвиток і активність. Там, де все повторяється однаково щодня, педагогічні працівники швидко втрачають творчу активність, перестають дивитися на навчально-виховний процес як на об'єкт удосконалення.

І справді, для чого щось змінювати коли воно і так працює?! І самі того не помічають як відстають від учасників ринку освітніх послуг. Щоб зрозуміти вигідність ведення процесу на основі стабільності і творчості, потрібно постійно, щодня, дивитись на ключові стратегії своєї діяльності по-новому, створюючи таким чином стабільну систему саморозвитку. Тоді навчальний заклад зможе поетапно і зрозумілим для всіх чином проводити еволюційні перетворення в сфері професійної діяльності педагогічних працівників.

Одним з засобів, які допомагають вирішити це непросте завдання, є атестація педагогічних кадрів, особливо, якщо вона узгоджується з системою морального і матеріального стимулювання, стажуванням і навчанням. Якщо атестація побудована у відповідності до принципів системного мислення «все впливає на все», то керівництво навчального закладу буде мати належний і довгостроковий ефект від її проведення.

Щоб атестація педагогічних працівників не перетворилася в чергову формальність та бюрократію, в створення її варіативних форм і процедур потрібно включати весь колектив. Форми і процедури атестації повинні виходити з моделі «виграш - виграш» для освітньої установи і самого працівника.

Одним з можливих варіантів вирішення означених проблем і завдань є організація проходження атестації педагогічних кадрів на основі створення портфоліо досягнень професійної діяльності.

Портфоліо є способом фіксації, нагромадження і оцінки індивідуальних досягнень викладача за певний проміжок часу. З допомогою портфоліо викладач може представити свої досягнення перед членами атестаційної комісії, довести свою відповідність певному кваліфікаційному рівню.

Мета ведення портфоліо як інструмента моніторинга професійних досягнень:

Оціночно-стимулююча (основа для підвищення кваліфікаційної категорії);

Розвивальна стосовно до освітньої ситуації.

Рівень підготовки викладача неможна виміряти окремими тестами чи екзаменами. На відміну від традиційного підходу, при якому окремо оцінюються предметні, методичні і педагогічні знання, професійний портфоліо дає можливість здійснити всебічну оцінку професійного рівня педагога. Використання професійного портфоліо в рамках атестації викладачів дозволить перенести акцент з того, що викладач не знає та не вміє, на те, що він знає і вміє, дає можливість інтеграції якісної та кількісної оцінок, перенесення педагогічного наголосу з оцінки комісії на самооцінку викладача.

Структура атестаційного портфоліо представляє собою своєрідний орієнтир всіх можливих видів активності педагога. Даний портфоліо може складатися з двох частин:
І. Характеристика професійної діяльності викладача

II. Характеристика якості освіти

До першої частини доцільно включити:

 • Показники володіння сучасними освітніми технологіями;

 • Показники участі у науково-методичній роботі;ПОРТФОЛІО як засіб підвищення якості освіти
• Показники інноваційної діяльності

До структури другої частини доцільно включити:

 • динамічні показники предметних знань, навчальних компетентностей і мотиваційно-емоційної сфери;

 • абсолютні показники предметних знань та загальнонавчальних компетентностей;

 • рейтинг педагога

Динамічні показники важливі тому, що відображають результати власне професійної діяльності викладача з питання вирішення професійних проблем. Облік виключно абсолютних досягнень може привести до заохочення штучного відбору дітей і оцінки не якості роботи викладача, а лише рівня підготовки студентів.

Абсолютні показники - це досягнення на предметних олімпіадах, конкурсах, участь студентів у різноманітних проектах тощо.

Рейтинг педагога можна виводити не лише за результатами участі у науково-методичній роботі та рівня навчальних досягнень студентів. Можна виводити рейтинг викладача і за результатами опитування батьків, студентів.

Також до даного портфоліо додаються творчі доробки викладача, відгуки про його професійну діяльність.

З метою підготовки до атестації викладачу пропонується ведення портфоліо за наступною схемою:

^ Портфоліо педагога

Прізвище, ім'я, по батькові викладача

Навчальний заклад

Спеціальність

Кваліфікація

Кваліфікаційна категорія

Дата останньої атестації

Характеристика професійної діяльності викладача

Розділ 1. «Офіційні нагороди» (звання, нагрудні знаки, медалі, ордени)з/п

№ документа

Назва

Ким видано

Дата видачі
^ Розділ 2. «Офіційні документи» (дипломи, атестати, грамоти, гранти, сертифікати тощо)з/п

Назва документа

Зміст (за що нагороджено)

Ким видано

Дата видачі
^ Розділ 3. Дані про підвищення кваліфікаціїз/п

Термін

проходження

курсів

Місце проходження

Тема курсової роботи

Тематика курсів

№ посвідченняРозділ 4. Науково-методична робота викладачаз/п

Форма роботи

Рівень (обласний, районний, місцевий)

Термін роботи

Тема, над якою

працював

РезультатРозділ 5. Робота викладача з узагальнення та поширенню власного педагогічного досвідуТема досвіду

Термін

Автор вивчення та

Форми

Примітка

з/п
вивчення та узагальнення

узагальнення

поширення


Розділ 6. Наявність власних методичних розробок, публікацій, проектів, програм тощоз/п

Тема роботи

Дата напрацювання

Форми, місце поширення

Апробація
Розділ 7. Участь у проведенні майстер-класів, конференцій, семінарів, круглих столів тощо

№ з/п

Форма участі

Дата проведення

Місце проведення

Рівень

Тема виступу

Розділ 8.

Участь

в конкурсах

з/п

Назва конкурсу

Дата проведення

Форма участі

Результат
Розділ 9. Участь в інноваційній діяльності

№ з/п

Форма участі

Рівень

Зміст роботи

Термін участі

РезультативністьРозділ 10. Упровадження інноваційних технологійз/п

Назва технології

Де упроваджується

Термін упровадження

Форми упровадження

РезультатРозділ 11. Навчально-матеріальна база

№ з/п

Назва роздаткового, дидактичного матеріалу, обладнання, виготовленого вчителем

Дата виготовлення

Де

викорис­товується

Результат
^ Характеристика якості освіти Розділ 1. Динаміка досягнень студентівз/п

Дата проведення зрізу знань

Група

Кількість студентів

Результат
Розділ 2. Участь в олімпіадах, конкурсах, МАН

з/п

Рік проведення

Назва заходу

Рівень

Кіль кість студентів

РезультативністьРозділ 3. Організація позаколеджної роботи з предметуз/п

Рік проведення

Назва заходу

Рівень

Кіль кість студентів

РезультативністьТворчі матеріали

У даному розділі викладач представляє свої творчі доробки.

Портфоліо можна оформляти і за такою схемою:

Загальні відомості

 1. Прізвище, ім'я, по батькові

 2. Дата народження

 3. Освіта

 4. Який навчальний заклад закінчив

 5. Спеціальність за дипломом

 6. Кваліфікація за дипломом

 7. Диплом: серія № , дата видачі р.

 8. Домашня адреса Телефон

Службові відомості

9. Посада

10. Проблема з предмету над якою працює:

11 .Які предмети і на яких спеціальностях викладає

 1. Позаколеджна робота з предмета

 2. Кураторство

 3. Самоосвіта (Зміст роботи, виконання)

 4. Інформація про проведення відкритих занять (Рік, дата проведення, група, тема

заняття).

 1. Інформація про відвіданні заняття (Рік, дата, П.І.Б. викладача, дисципліна, тема заняття).

 2. Інформація про участь у позаколеджних заходах (засіданнях МО, педрадах, конференціях, конкурсах, виставках, предметних тижнях и т.д.) (Вказати рік, дату, назву заходу, форму участі).

 3. Інформація про відвідування позаколеджних заходів (засідань МО, конференцій, семінарів, консультацій) (Вказати рік, дату, тип заходу, місце проведення, тему

заходу)

 1. Інформація про участь студентів у позаколеджних заходах з дисципліни (Рік, дата, тип заходу, місце проведення, кількість учасників, результативність - зайняті призові місця)

 2. Друкована продукція: (Назва, видавництво, рік)

 3. Підвищення кваліфікації. (Назва навчального закладу/установи, період навчання, тематика підвищення кваліфікації, № свідоцтва, тема до курсового завдання)

 4. Проходження атестації. (Дата, результати атестації)

 5. Заохочення, нагороди, почесні звання

 6. Документи і матеріали із досвіду роботи, розроблені викладачем (зміст зразків і документів, що ілюструють можливості та досягнення його власника):

 7. Рівень володіння комп'ютером.

Захист освітнього проекту як форма атестації педагогів

Захист освітнього проекту - це показ проблематики, якою займається педагог і пропонованих ним способи її вирішення.

Захист проекту - це не «відкрите заняття», на якому видно лише фрагмент взаємодії викладача та студента, це демонстрація його уміння вирішувати педагогічні проблеми, метою яких є формування компетентного випускника.

В основі захисту є демонстрація портфоліо, точніше висвітлених у ньому результати* усієї педагогічної діяльності викладача.

У ході захисту педагог доказує, що матеріали, які ввійшли в його портфоліо, є показниками володіння сучасними освітніми технологіями, рівня його професійної майстерності.

Атестаційна комісія навчального закладу на основі ознайомлення з результатами роботи та матеріалами, висвітленими в портфоліо, прослухавши публічний захист освітнього проекту, робить висновок про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

Захист портфоліо проводиться в кілька етапів:

 1. Презентація портфоліо

 2. Відповіді на питання за змістом представлених документів.

 3. Обговорення результати захисту членами атестаційної комісії.

 4. Повідомлення викладачу висновків і рекомендацій атестаційної комісії.

Портфоліо подається на розгляд атестацшної комісії за два тижні до проходження атестації. Після розгляду матеріалів атестаційною комісією доцільно оформляється рецензія на матеріали.

Рецензія може включати такі розділи:

відповідність поданого матеріалу до вимог на заявлену кваліфікаційну категорію;

повнота розкриття професійних досягнень і ефективності педагогічної діяльності викладача, який атестується;

позитивні сторони і недоліки професійної діяльності;

оцінка роботи.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації