Поиск по базе сайта:
Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини icon

Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини
Скачати 333.7 Kb.
НазваПрограма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини
Дата конвертації28.07.2014
Розмір333.7 Kb.
ТипПрограма


Львівська обласна рада

Львівська обласна державна адміністрація

Головне управління економіки

ПРОГРАМА

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

для бюджетної сфери Львівщини

на 2010 – 2015 роки

Львів – 2010


ЗМІСТ

Лист-погодження

3

Резюме

4

Нормативно-правове забезпечення

6

^ Аналітична записка

7

1. Галузеве енергозбереження в бюджетній сфері

11

^ 2. Очікувані результати

14

3. Пілотні проекти для бюджетної сфери

14

^ 4. Моніторинг виконання Програми

14

5. Популяризація

14

Додатки

14


^ ЛИСТ - ПОГОДЖЕННЯ

Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини

на 2010 – 2015 роки

Прийнято на II пленарному

засіданні LI сесії Львівської

обласної ради V демократичного

скликання

06 липня 2010 р.
Розроблена на виконання Указу Президента України від 28.07.2008 р. № 679/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.05.2008 р. «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів». Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010 – 2015 роки є результатом спільної праці робочої групи, створеної відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації «Про створення робочої групи з розробки «Програми енергозбереження для бюджетної сфери і населення на 2010 – 2015 роки».

Зазначена Програма є цільовою обласною програмою, розробленою відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації «Про порядок розробки та контролю за виконанням обласних цільових програм» від 23.05.2009 р. № 359.

РЕЗЮМЕ

Програма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010 – 2015 роки є спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери, як однієї з передумов для економічного розвитку області. Суть Програми – реалізація комплексу із заходів забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

Програма враховує відповідні положення ^ Закону України «Про енергозбереження», державну «Стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року», є логічним продовженням політики реалізації завдань обласної Програми енергозбереження для бюджетної сфери і населення на 2006 – 2008 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 03.03.2006 р. № 526 і може бути поширена на інші території України.
Місце реалізації Програми : Львівська область

^ Спрямованість Програми: Підвищення енергоефективності, соціально-економічний розвиток

Термін реалізації Програми : 6 років

Мета

Мета Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010 – 2015 роки полягає в суттєвому зменшенні кошторисних видатків, пов’язаних із енергетичним забезпеченням об’єктів, установ, організацій бюджетної сфери Львівської області, шляхом:

 • зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері за рахунок стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів;

 • сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва та реконструкції;

 • забезпечення умов щодо виявлення, перш за все, внутрішніх (галузевих) джерел фінансування енергозберігаючих заходів та залучення інвестицій;

 • популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері.


^ Основні завдання Програми
Забезпечення економії бюджетних коштів на утримання бюджетних установ (оплата за енергоносії), за рахунок запровадження, у першу чергу в цілісних майнових комплексах, відповідних енергозберігаючих заходів та проектів – на 25% від базового року, шляхом:

 • оптимізації генераційних схем (реконструкція теплотрас, локальне забезпечення гарячою водою тощо) та обладнання призначеного для теплозабезпечення об’єктів бюджетної сфери у, т.ч. з їх переведенням на альтернативні види палива та заміною зовнішніх і внутрішніх електромереж;

 • економічно обгрунтованого запровадження автономних систем електроопалення і водопідігріву акумуляційного типу;

 • встановлення приладів обліку теплової енергії, холодної і гарячої води та двотарифних лічильників електроенергії;

 • термомодернізації будівель, у т.ч. :

  • утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій (стіни, перекриття, дахи);

  • реконструкція (заміна) світлопрозорих конструкцій;

  • встановлення вентиляційних систем;

 • модернізації (заміна) систем опалення ;

 • заміни ламп розжарювання на енергоощадні лампи.


Механізм реалізації Програми

Видатки пов’язані з реалізацією даної Програми, здійснюються за рахунок виділених у встановленому порядку коштів з відповідних бюджетів, коштів підприємств, позабюджетних коштів, інших джерел не заборонених законодавством.

Кошти на реалізацію Програми передаються із загального фонду обласних управлінь освіти і науки, праці та соціального захисту населення, охорони здоров'я, культури і туризму у бюджет розвитку, за погодженням з комісіями з питань промисловості, будівельної індустрії, комунікацій та енергоефективності і з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Реалізацію Програми здійснює головне управління економіки Львівської обласної державної адміністрації, яке є головним розпорядником коштів Програми, відповідні районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, враховуючи пріорітетність об'єктів, які є найбільшими споживачами енергоносіїв та рівень окупності заходів (додаток 5).
^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
– Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 р. №74/94-ВР, затверджений Верховною Радою України;

– Розпорядження Президента України від 20.10.2005 р. № 1199 «Про заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України»;

– «Програма енергозбереження для бюджетної сфери і населення на 2006 – 2008 роки», затверджена рішенням Львівської обласної ради від 03.03.2006 р. № 526;

– «Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року», затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. № 750);

– «Стратегія розвитку Львівщини до 2015 року», затверджена рішенням Львівської обласної ради від 13.03.2007 р. № 193;

– Указ Президента України від 28.07.2008 р. № 679/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.05.2008 р. «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 р. № 1425-р «План заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, на 2010 – 2011 роки»;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 891-р «Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008р. № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів».

– Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 – 2015 роки».

^ АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

Стан енергетичного забезпечення та споживання. Характеризуючи галузь енергетичного забезпечення, необхідно зазначити, що для опалення у світі споживається понад 40 % всіх енергоресурсів. Проблема України в тому, що при дотриманні світових пропорцій, ефективність енергетичного забезпечення залишається вкрай низькою. Реально потенціал економії енергії в Україні, на загал і на Львівщині зокрема, сягає 70 %. Це стосується населення, закладів бюджетної сфери, комунальної енергетики та теплогенерації.

Малюнок 1. Структура споживання енергоресурсів

^ Бюджетна сфера: окрім централізованого опалення, теплопостачання забезпечується 118 локальними котельними. У сільській місцевості поширене опалення кахлевими пічками (47 %) з К.К.Д. менше 30 %.

Рівень споживання газу для опалення у бюджетній сфері за період реалізації попередньої Програми зменшено з 101,5 млнм3 (2005 р.) до 68,7 млн м3 (2009 р.), на 32,8 млн м3 або на 32,3%. Разом з тим проблеми щодо раціонального використання палива залишаються.

^ Проблеми раціонального використання енергії в бюджетній сфері. За період реалізації заходів попередньої Програми (2006 – 2008) практично здійснено всі малозатратні заходи, спрямовані на економію енергоресурсів, а також підготовлено базу для наступних років.

Основними напрямками і заходами з економії енергоресурсів є:

 • розробка і впровадження більш ефективних (у т.ч. локальних) систем генерації та вдосконалення управління їх режимами;

 • скорочення втрат і підвищення використання вторинних ПЕР та альтернативних джерел енергії;

 • використання комбінованих (когенераційних) енерготехнологічних процесів .

Перелічені заходи неможливі без відповідних (у ряді випадків досить значних) капіталовкладень за основними напрямами підвищення ефективності, зокрема :

- зменшення потреби;

- ефективна генерація ресурсів та зменшення втрат при транспортуванні;

- облік та управління.

^ Концептуальні положення і головні напрями енергозбереження.

За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії в будинках і спорудах дорівнює 50 – 65 %, а теплової енергії – 50 %.

У порівнянні з країнами ЄС, витрати енергії для опалення в Україні є у 2 – 3 рази вищими (клас будівель F, Е). В Європі це - D, C. За новими нормами енергопотреби будівель віднесено до класу – B. Реально проведена комплексна термомодернізація споруд сьогодні дозволяє досягати як ДБН-значення (клас В) так і перспективного значення (клас – А). При цьому втрати теплової енергії будинком, а також потенціал енергозбереження сьогодні має такий розподіл :

- зовнішні стіни – 40 % (потенціал економії – 70 %);

- вікна, двері – 25 % (потенціал економії – 50 %);

- вентиляція – 15 % (потенціал економії 65%);

- гаряча вода – 10 % (потенціал економії – 30 %);

- дах, підлога – 8 % (потенціал економії – 50 %);

- трубопроводи, арматура – 2 % (потенціал економії 35%).

Ураховуючи загальну кількість будинків і споруд та питомі витрати енергії на їх теплозабезпечення, необхідно приділяти величезну увагу теплоізоляції і енергозбереженню. Наприклад, витрати на опалення 1 м2 в Німеччині й Україні за діючими нормами відносяться як 1:1,6, а фактично як 1:3.

^ Відхід від газової залежності та використання нетрадиційних джерел енергії. Розробка енергетичної стратегії регіону, орієнтованої на відхід від газової залежності з орієнтуванням на місцеві види палива та здійснення першочергових заходів із енергоощадності, дозволить ставити питання про повну енергетичну незалежність. Диверсифікація джерел не вимагатиме значних капіталовкладень, а здійснене енергозбереження у сфері термореновації будівель дозволить вирішувати питання масштабного використання альтернативних джерел (перш за все енергії сонця, та теплової енергії землі), економічно обґрунтована частка якої протягом 5 років може бути доведена до 20 %. Важливим є коригування схем теплопостачання на базі помірно-децентралізованого та автономного теплопостачання з використанням нетрадиційних джерел теплової енергії, що, у свою чергу, дозволить удвічі зменшити споживання енергетичних ресурсів.

Послідовність вирішення проблем підвищення енергоефективності :

 • створення на місцях постійних консультаційних центрів з енергоефективності ;

 • виконання демонстраційних енергоефективних пілотних проектів з навчанням місцевого персоналу та розповсюдженням їх знань на реалізацію нових об’єктів реконструкції на території реалізації аналогічних пілотних проектів;

 • створення на рівні виконавчої влади системи розповсюдження набутого регіонального досвіду на інші регіони, у т. ч. розробка та узгодження змін та доповнень до чинної законодавчої та нормативної бази.

Очікувані результати. Можна прогнозувати на 5-річний період, що в режимі самоокупності споживання енергії на побутові цілі та цілі опалення в регіоні можуть бути зменшені на 30 %. Альтернативна енергетика та використання місцевих видів палива за відповідних капіталовкладень може зменшити споживання газу в регіоні до дебету власного видобутку.

^ Заходи із створення та реалізації механізмів енергозбереження:

1. Джерелами фінансування заходів з енергозбереження є бюджети всіх рівнів, позабюджетні джерела у т.ч. кредитні та інвестиційні ресурси.

2. Стимулювання енерго- і ресурсозбереження полягає в розробці прозорих обґрунтованих норм споживання тепло- та електроенергії, води, природного газу, а також залишення в розпорядженні організацій економії, здобутої внаслідок реалізації заходів ресурсозбереження. Економічні важелі управління енергозбереженням мають діяти на рівні органів місцевого самоврядування та організацій бюджетної сфери.

На виконання пункту 3 рішення №745 Львівської обласної ради від 04 листопада 2008 року «Про хід виконання програми енергозбереження для бюджетної сфери і населення на 2006 – 2008 роки та завдання 2009 – 2015 роки», з метою стимулювання енергоефективності територій та управлінь, при прийнятті обласного бюджету з урахуванням підсумків реалізації енергоефективних заходів у попередньому році, відповідно до додатка 3, плануються відповідні видатки.

3. Правові й організаційно-економічні заходи передбачають вдосконалення нормативно-правової бази, тарифної політики, стандартизації, метрології, системного інформаційного забезпечення та сертифікації.

Матеріали. У час постійного зростання вартості енергоносіїв, вартість матеріалів, з яких будуються споруди, починає прямо залежати від вартості енергоносіїв. Отже, одним з основних параметрів стає кількість енергії, витраченої на виробництво одиниці будівельної продукції. Враховуючи, що у собівартості будів-ництва вартість матеріалів становить понад 60 %, правильний вибір матеріалів стає основним економічним показником загальної ефективності будівництва.

Конструкції. Головне в конструкційних рішеннях – орієнтування на найкоротші терміни термомодернізації та найнижчу кваліфікацію робочої сили. Ще один вагомий (особливо для сільської території) показник – коефіцієнт механізації та енергооснащеність. Про показники комфорту та санітарні вимоги наразі не йдеться, оскільки вони, як аксіома, мають дотримуватись на найвищому конструкційно доступному рівні. Серед інших конструкційних завдань – розробка високоефективних інженерних систем, орієнтованих на комплексне використання різного типу комбінованого енергетичного живлення.

Видатки майбутніх періодів. За аналітичною статистикою, видатки на будівництво та експлуатацію протягом 50 років будівель, збудованих з традиційних матеріалів за типовими проектами і традиційними технологіями, мають відношення 3:7. Сучасні технології термомодернізації дозволяють змінити це співвідношення до значення 1 : 1. Комплексний підхід до проблеми видатків наступних періодів дозволяє кардинально зменшувати як першу вартість (тільки при новому будівництві), так і другу (експлуатаційні видатки) складові, що дозволяє зробити висновок про значний ефект від реалізації термомодернізаційних заходів.

^ Джерела енергозабезпечення. Актуальність проблем з джерел енергозабезпечення визначається їх доступністю і вартістю. Для негазифікованих сільських населених пунктів проблемами залишаються процеси заготівлі та постачання твердих видів палива, для газифікованих – зростаюча вартість природного газу. Для тих та інших проблеми якості електричної енергії, відсутність централізованого водопостачання і водовідведення тощо. Разом з тим, існують практично невичерпні джерела майже дармової енергії. Насамперед йдеться про солярну енергію та теплову енергію Землі. За розрахунками енергетичних економістів, на сьогодні собівартість вироблення солярної теплової енергії не перевищує 27 коп/кВт*год, а ґрунтової теплової енергії – 19 коп/кВт*год. Ураховуюче швидке наближення України до світових цін на енергоносії, перехід на альтернативні джерела стає вимушеним, але добре обґрунтованим кроком на випередження ситуації.

^ Системи енергозабезпечення. Системи енергетичного забезпечення, особливо у сільський місцевості, враховують можливість їх самостійного функціонування. Щодо проблем електричних мереж – більшість з них є у вкрай незадовільному стані, який і надалі погіршуватиметься.

^ Відновлювальні джерела енергії. Львівщина має практично всі види відновлювальних джерел енергії (далі – ВДЕ) із значним, доступним до використання потенціалом, що може замінити майже половину традиційного палива.

Сонячна енергія. Енергія сонячної радіації на широті Львова складає 3,85 ГДж/м2 у рік, що дозволяє з коефіцієнтом використання 30 % отримувати щодоби з 1 м2 колектора в середньому 1,0 кВт*год теплової енергії, або 100 Вт електричної. Сучасні системи дозволяють отримувати протягом 10 місяців у році теплову енергію за ціною 15 – 17 коп./ кВт, електричну – 37 – 55 коп./ кВт. Окупність системи : 3 – 4 роки (по теплу), 5 – 7 років (по електриці).

Енергія ґрунту. Використання енергії ґрунту (теплові насоси) дозволяє отримати до 65 – 70 % економії тепла від загальної кількості теплоти, відданої споживачеві. Проблеми освоєння потенціалу полягають у подоланні тарифного бар’єра (налагодження випуску обладнання в Україні), стартовій фінансовій підтримці державним коштом, організації системи протекціонізму на об’єктах бюджетної сфери, інженерній підготовці об’єктів до інсталяції обладнання, спрощення регуляторних механізмів та процедур.

Когенергація. Може розглядатись у розрізі економічної доцільності для кожного окремо взятого об’єкта (групи об’єктів).

Біомаса. У регіоні є достатній потенціал біомаси різних видів, який можна задіяти в енергетичних цілях, як один із напрямів заміщення природного газу на – опалення, гарячого водопостачання, а також виробництва електричної енергії. Деякі системи, перш за все брикетування соломи, відходів переробки лісоматеріалів, вже знаходять практичне застосування.

^ 1. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

Бюджетною сферою Львівщини у 2005 році спожито 101,5 млн м3 природного газу, а у 2009 році – 68,7 млн м3. Як наслідок реалізації заходів «Програми енергозбереження для бюджетної сфери і населення на 2006 – 2008 років», споживання природного газу в бюджетній сфері протягом 2005 – 2009 років зменшилося на 32,8 млн м3 що становить 32,3 %. Такий результат досягнуто за умов мінімального фінансування впровадження енергоощадних заходів і, на жаль, є верхньою межею. Подальше зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів можливе лише при значному капіталовкладенні в енергоощадні заходи, перш за все, термомодернізацію будівель. Серед основних проблемних питань бюджетної сфери в галузі енергозбереження слід підкреслити значну зношеність будівель та генеруючого обладнання. З понад 4 тис. юридичних осіб (понад 10 тис. об’єктів) бюджетної сфери майже на 10 % об’єктів питомі втрати енергії через огороджувальні конструкції перевищують 600 кВт/год/м2*рік, що у 5 разів більше за сучасні норми. (Мал.2)Малюнок 2. Питомі втрати енергії будівлями через огороджувальні конструкції.

Сgroup 15хожа ситуація і з котельним обладнанням. Так, із загальної кількості котелень, що працюють в області, 58 % мають К.К.Д нижче 80 %. Питома вага «пічної» теплогенерації складає 47 %.

Малюнок 3. Коефіцієнт корисної дії котельного обладнання Львівської області.

Загальна вартість термомодернізації (у цінах 2008 року) бюджетних установ обласного підпорядкування оцінюється в сумі 577 млн грн. На сьогодні спостерігається значне недофінансування енергозберігаючих заходів як з державного, так і з обласного та місцевих бюджетів, що в підсумку призводить до збільшення рівня нераціональних втрат теплової енергії. Зокрема, необхідно утеплити близько 4,9 млн м2 фасадів будівель, замінити чи реконструювати близько 1 млн м2 вікон, встановити (відновити роботу) вентиляційні системи .

За період 2006 – 2009 років видатки у бюджетній сфері на заходи з енергозбереження становили менше 1 % від загальної потреби, за рахунок яких виконано наступні роботи :

 • замінено 6682,4 м2 вікон та вхідних дверей (що становить 0,4 % від потреби), на суму 4977,7 тис. грн (вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів – 435,9 тис. грн);

 • утеплено 2564.0 м2 фасадів (що становить 0,03 % від потреби), на суму 814,4 тис. грн (вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів – 69,1 тис. грн.);

 • реконструйовано та утеплено дахів 7301 м2 на суму 761,1 тис. грн, (вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів – 48,1 тис. грн);

 • реконструйовано / замінено 38 котлів, на суму 9590,35 тис. грн (вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів – 292,7 тис. грн);

 • реконструйовано 1349 м теплових мереж, на суму 974,4 тис. грн (вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів – 280,9 тис.грн), установлено 1 систему електроопалення вартістю 170 тис. грн;

 • установлено енергозберігаюче освітлення на суму 21,4 тис. грн, що дало можливість зекономити паливно-енергетичних ресурсів на суму 26,4 тис. грн.

^ Проблемні питання. Аналіз проведених галузевими управліннями витрат на заходи з енергозбереження показує їх низьку ефективність. У бюджетній сфері на рівні головних розпорядників коштів відсутній комплексний підхід до вирішення проблем енергозбереження. Згідно існуючої на сьогодні практики, кошти галузей на заходи з енергозбереження розпорошуються невеликими сумами по багатьох об’єктах, що у свою чергу, не дає економічного ефекту від їх використання. Досить часто профінансовані заходи не відповідають дійсним потребам об’єктів або не є економічно та технологічно виваженими.

^ Для прикладу :

 • на заміну вікон витрачено понад 3,2 млн грн, але допущені при цьому порушення в системі повітрообміну (відсутність вентиляції) призводять не до зменшення, а до збільшення теплових втрат. Серед відтермінованих проблем – підвищення вологості, грибкові ураження приміщення, тощо;

 • при утепленні фасадів застосовуються морально застарілі системи, не дотримуються базові технологічні вимоги, утеплення проводиться за окремими стінами. Як підсумок, замість економії енергоресурсів отримуємо лише прискорену руйнацію фасадів;

 • при заміні генеруючого обладнання не враховуються теплові баланси із споживання, унаслідок чого завищується їх генераційна потужність, а відповідно і вартість. Більше того – зменшується К.К.Д. системи в цілому.

Враховуючи значне недофінансування енергозберігаючих заходів, відсутність комплексного вирішення проблем енергозбереження, з метою посилення контролю за ефективністю впровадження енергозберігаючих заходів на об’єктах бюджетної сфери розроблено та введено в дію розпорядженням голови облдержадміністрації Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на заходи з енергозбереження. Даний Порядок передбачає нову якість підходів до розробки та впровадження заходів з енергозбереження (додаток 1) на об’єктах бюджетної сфери з використанням баз даних енергетичних паспортів об’єктів та біжучого моніторингу за споживанням енергоресурсів із урахуванням ефективності доступних на ринку проектних рішень, сучасних матеріалів та технологій. В основу покладено параметри економічної доцільності (окупність).

Перелік об’єктів для впровадження енергозберігаючих заходів формується та затверджується з урахуванням порядку зменшення їх окупності в розрізі обласних управлінь та відділів постійними комісіями з питань промисловості, будівельної індустрії, комунікацій та енергоефективності і бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради.

^ 1.1. Освіта і наука

Закладів освіти та установ, що підпорядковані головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації та фінансуються з обласного бюджету – 39, з них шкіл-інтернатів – 25, педагогічних коледжів – 2, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Львівське державне училище фізичної культури, Обласна дитячо-юнацька спортивна школа, Мала академія мистецтв у смт. Підбуж Дрогобицького р-ну, обласна Мала Академія Наук та інші установи.

Теплопостачання закладів забезпечують 24 власних газових котелень, 3 котельні на твердому паливі (вугіллі), 1 котельня з електричними котлами, у трьох навчальних закладах упроваджено електричні системи опалення, решта отримують централізоване тепло від підприємств «Теплокомуненерго». За попередньою оцінкою профільного управління, на 2009 – 2015 роки на впровадження заходів з енергозбереження, зокрема утеплення фасадів будівель, установлення енергозберігаючих вікон та дверей, ремонту дахів з утепленням та реконструкції (будівництва котелень) необхідно 61043,8 тис. грн.

Серед завдань на 2010 – 2015 роки – включення у Програму енергозбереження демонстраційних об’єктів, які знаходяться в підпорядкуванні районів та міст обласного значення.

Проблема бюджетних установ – у законодавчій забороні залучення коштів на здійснення енергоощадних заходів.
^ 1.2. Охорона здоров’я

Лікувально-профілактичні заклади області, більша частина яких розташована в пристосованих будівлях, потребують негайної комплексної термомодернізації. Лікувально-профілактичні заклади забезпечуються теплом як від відомчих котелень, так і від теплопостачальних організацій. У лікарських та профілактичних закладах області нараховується 127 відомчих котелень, частина з яких потребує модернізації, що дасть можливість зекономити бюджетні видатки на енергоносії на 25-35 %.

Протягом 2006 – 2009 років у лікувальних закладах обласного підпорядкування розпочато виконання робіт з енергозбереження в межах виділених коштів на капітальний ремонт. Загальна сума фінансування енергозберігаючих заходів упродовж 2006 – 2009 років становила 6268,0 тис. грн , у т.ч. за кошти виділених на капітальний ремонт освоєно: у 2006 р.- 1498,0 тис. грн; у 2007 р. – 1120,0 тис. грн; у 2008 р.– 1050,0 тис. грн., у 2009 р. – 1300,0 тис. грн.

Обсяги фінансування, які були освоєні протягом 2006-2009 років із передбачених заходів складають: у 2006 р. – 2681 тис. грн; у 2007 р. – 3284,0 тис. грн; 2008 р. – 4380,0 тис. грн, у 2009р. – 1500,0 тис. грн. Всього: 11845,0 тис. грн.

За всі роки кошти частково були спрямовані на виконання робіт із заміни вікон та вхідних дверей на металопластикові (відновлення вентиляції не проводилось), ремонт дахів, модернізацію котелень, заміну окремих котлів, теплотрас на труби, попередньо ізольовані, системи опалення, встановлення приладів обліку, утеплення фасадів та заміну електроощадних ламп.

За попередньою оцінкою, на 2010 – 2015 роки на впровадження заходів з енергозбереження необхідно 74395,0 тис. грн.

^ 1.3. Соціальний захист населення

У підпорядкуванні головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації знаходяться 13 будинків-інтернатів для громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, у яких станом на 01.05.2009 р. проживають 1735 осіб, та ПТУ-інтернат професійної реабілітації учнів-інвалідів м. Самбір, у якому навчають різним спеціальностям 232 особи. Із усієї кількості інтернатних установ тільки Львівський геріатричний пансіонат збудований за типовим проектом, решта знаходяться в пристосованих приміщеннях.

Котельні 9-ти будинків-інтернатів працюють на газовому паливі. Протягом 2006 – 2009 років на опалення газом переведені котельні Лешківського, Созанського, Великомостівського, Грушківського будинків-інтернатів. У цих установах збудовані нові сучасні котельні, встановлені котли марки PEGASSUS, VITOPEX 100 HVI, PROTERM-10 тощо. На початку 2009 року переведена на електроопалення котельня Підбузького геріатричного пансіонату (Дрогобицький р-н). На вугіллі працює котельня Монастироцького будинку-інтернату (Жовківський р-н), яка реконструйована у 2004 році (котли марки НІСТУ). Котельні Львівського геріатричного пансіонату та ПТУ-інтернату в м.Самборі відносяться до міських теплових мереж.

Усього на заходи з енергозбереження для об’єктів соціальної сфери у 2006 році використано з обласного бюджету 2576 тис. грн, в 2007 році - 2882 тис. грн, в 2008 році - 2230,0 тис. грн, 2009 році – 1832,0 тис. грн.

Вартість оплати енергоносіїв (план/факт) становила : 2006 рік – 2283,7 тис. грн., / 2271,6 тис. грн, (99,4 %), 2007 рік 2804,9 тис. грн/ 2744,6 тис. грн (97,8 %), 2008 рік – 4001,5 тис. грн / 3956,1 тис. грн (98,9 %), 2009 рік – 6131,0 тис. грн.

За попередньою оцінкою на 2010 – 2015 роки на впровадження заходів з енергозбереження необхідно 10523,3 тис. грн.

^ 1.4. Культура і туризм

У підпорядкуванні головного управління культури і туризму облдержадміністрації знаходяться 23 установи: обласні бібліотеки, музеї, історико-архітектурний заповідник, обласний центр народної творчості, освітні та освітньомузичні заклади. Більшість будівель є історичною спадщиною країни, кожна з яких потребує впровадження комплексних енергозберігаючих заходів, передусім, модернізації системи опалення, термомодернізації будівель, упровадження систем енергозберігаючого кондиціювання повітря.

Протягом 2006 – 2009 років в установах обласного підпорядкування розпочато виконання робіт з енергозбереження в межах виділених коштів. Загальна сума фінансування енергозберігаючих заходів протягом 2006 – 2009 років становила 4277,2 тис. грн: у 2006 р.- 625,3 тис. грн; у 2007 р.- 741,8 тис. грн; у 2008 р.- 2302,1 тис. грн; у 2009р. – 598,4 тис. грн..

Протягом 2006 – 2009 років було впроваджено такі енергоощадні заходи: заміна та реконструкція котлів і опалення, заміна дахів, заміна вікон та дверей на енергоощадні, установлення лічильників обліку тепла, впровадження енергозберігаючого освітлення.

Вартість оплати енергоносіїв становила : 2006 рік – 658,0 тис. грн, 2007 рік – 1184,2 тис. грн, 2008 рік – 1666,4 тис. грн, 2009 рік – 1753,6 тис. грн.

^ 2. ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

Щорічно, із прийняттям обласного бюджету, у рамках реалізації обласної Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010 – 2015 роки головне управління економіки облдержадміністрації спільно з галузевими управліннями розробляє та подає на затвердження комісії Львівської обласної ради з питань промисловості, будівельної індустрії, комунікацій та енергоефективності Перелік об’єктів бюджетної сфери для пілотного впровадження.

^ 3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • Зменшення споживання природного газу в бюджетній сфері на 22 % .

 • Підвищення питомих показників ефективності використання енергоресурсів та відповідне зменшення частки кошторисних видатків на оплату за спожиті енергоносії в структурі видатків на 30 % .

 • Покращення якості надання послуг з теплопостачання.


^ 4. МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

У рамках реалізації обласної Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010 – 2015 роки в галузевих управліннях облдержадміністрації, райдержадміністраціях та виконкомах міст обласного значення визначено осіб, відповідальних за моніторинг стану та ефективності впровадження енергозберігаючих заходів на об’єктах бюджетної сфери.Ці особи пройшли відповідне навчання на курсах енергоменеджерів, організованих спільно з Регіональним центром енергозбереження та енергоменеджменту НУ «Львівська політехніка».

Оцінка дієвості енергоефективних заходів на об’єктах в управліннях та адміністративно-територіальних одиницях відбувається з використанням розрахунку відповідно до додатка 2.

5. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ

З метою формування в суспільстві свідомого ставлення до проблематики енергозбереження, головне управління економіки Львівської обласної державної адміністрації розробляє річний медіа-план інформаційного супроводу заходів з енергозбереження. Даний медіа-план передбачає проведення тематичних семінарів, тренінгів для представників бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, проведення круглих столів та виступів на телебаченні, радіо та в пресі і затверджується постійною комісією з питань промисловості, будівельної індустрії, комунікацій та енергоефективності Львівської обласної ради.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Порядок використання коштів з енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету

Додаток 2

Розрахунок дієвості енергоефективних заходів у бюджетній сфері

Додаток 3

Методи стимулювання енергоефективності територій

Додаток 4

Алгоритм упровадження енергозберігаючих заходів

Додаток 5

Перелік об'єктів обласної комунальної власності, які визначені пріорітетними для запровадження комплексних заходів з енергозбереження

ДОДАТОК 1

Прийнято на II пленарному

засіданні LI сесії Львівської

обласної ради V демократичного

скликання

06 липня 2010 р.


ПОРЯДОК

використання коштів на заходи з енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету


 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених головними розпорядниками коштів обласного бюджету на заходи з енергозбереження.
 1. З метою здійснення видатків на заходи з енергозбереження головні розпорядники коштів обласного бюджету, виходячи із обсягів фінансового ресурсу передбачених у кошторисах бюджетних установ на видатки розвитку, визначають обсяг коштів, який в поточному році буде спрямований на заходи з енергозбереження, але не менше 30 % від передбачених у кошторисах бюджетних установ на видатки розвитку, а також формують перелік об’єктів, на яких будуть здійснюватися такі заходи.
 1. Кошти спрямовуються насамперед на найбільш енергозатратні об'єкти, з максимальною завантаженістю, а також ті, що є пріоритетними для регіону і відповідних галузей, згідно із затвердженим переліком.
 1. Критеріями для формування переліку об’єктів є:

 • проведення робіт з термомодернізації будівель (утеплення огороджувальних конструкцій будівель, реконструкції дахів, заміни вікон, установлення енергоефективних систем вентиляції);

 • упровадження альтернативних, нетрадиційних, а також твердих видів місцевого палива;

 • проведення реконструкції та модернізації теплових мереж і котелень;

 • упровадження енергозберігаючих технологій і заходів, що забезпечують економію енергоносіїв;

 • спрямування на заходи з енергозбереження власних надходжень бюджетних установ;

 • наявність проектно-кошторисної документації на виконання робіт. 1. Сформований головними розпорядниками коштів обласного бюджету перелік об’єктів на фінансування заходів з енергозбереження подається на погодження в головне управління економіки облдержадміністрації.
 1. До переліку об'єктів додаються:

 • висновки головного розпорядника коштів щодо доцільності впровадження енергозберігаючих заходів на цих об’єктах;

 • розрахунок ефективності впровадження заходів, обсягів очікуваної економії природного газу, електроенергії та інших енергоресурсів після впровадження заходів;

 • економічний та соціальний ефект від впровадження заходів;

 • проектно-кошторисна документація на виконання робіт на кожному з об'єктів.
 1. У двотижневий термін головне управління економіки спільно з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації і постійною комісією з питань промисловості, будівельної індустрії, комунікації та енергоефективності Львівської обласної ради здійснює аналіз поданих матеріалів, а також приймає рішення щодо доцільності чи недоцільності впровадження енергозберігаючих заходів на запропонованих об’єктах.
 1. Зміни до переліку об'єктів вносяться головними розпорядниками коштів обласного бюджету за погодженням з головним управлінням економіки, головним фінансовим управлінням облдержадміністрації та постійною комісією з питань промисловості, будівельної індустрії, комунікації та енергоефективності Львівської обласної ради.
 1. Головні розпорядники коштів у тижневий термін після завершення впровадження енергозберігаючих заходів звітують перед головним управління економіки облдержадміністрації про впровадження енергозберігаючих заходів.
 1. Головне управління економіки облдержадміністрації після завершення впровадження головним розпорядником коштів обласного бюджету енергозберігаючих заходів, щоквартально здійснює моніторинг споживання енергоносіїв у натуральних показниках та визначає економічний ефект від упровадження енергозберігаючих заходів, про що повідомляє постійну комісію з питань промисловості, будівельної індустрії, комунікацій та енергоефективності Львівської обласної ради.

 2. У разі отримання установою протягом бюджетного року економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів, зекономлені кошти не вилучаються з бюджетної установи, а залишаються в її розпорядженні.

 3. Контроль за ефективністю використання коштів на заходи з енергозбереження здійснюють головні розпорядники коштів обласного бюджету і управління економіки капітального будівництва та енергозбереження головного управління економіки облдержадміністрації.


ДОДАТОК 2

^ РОЗРАХУНОК ДІЄВОСТІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

Паска О.В.

Член робочої групи з розробки «Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010 – 2015 роки», депутат Львівської обласної ради

Для того, щоб оцінити дієвість енергоефективних заходів, пропонуємо метод, який враховує наступне:

а) зміни в споживанні енергоносіїв енергоустановками, закладу, галузі, адміністративно-територіальної одиниці;

б) ефективність цінової політики, тобто прогнозування цін на енергоносії та перехід з одного виду енергоносія на інший.

Оцінку найзручніше отримати в гривневому еквіваленті, тому позначимо:

С – ціна фізичної одиниці енергоносія;

g, e, d, v, p – індекси, що позначають вид енергоносія чи його кількість у фізичних одиницях;

g – газ;

v – вугілля;

е – електроенергія;

p – паливо-мастильні матеріали;

d – дрова.

Середнє значення є узагальненням за 3 останні роки, можна усереднювати і за більший період.

Тому формула економії (перевитрат) енергоресурсів у грошовому виразі буде мати простий вигляд:

S=Cg(gn- gсер)+Ce(en- eсер)+Cd(dn- dсер) + Cv(vn- vсер)+

+Cp(pn- pсер),

де С – ціна;

g – газ;

е – електроенергія;

d – дрова;

v – вугілля;

p – паливо-мастильні матеріали;

n – рік;

сер – середнє значення за останні 3 роки.

Застосуємо цю формулу для оцінки заходів енергоефоктивності у 2007 році порівняно з 2006 у закладах обласного підпорядкування (область), міст обласного значення (міста), районів області та разом в області загалом.

Таким чином ми отримаємо наступне:А
наліз показує, наскільки установи певного підпорядкування ефективно використовували ті чи інші енергоносії.

Звівши усі результати разом, ми бачимо наскільки енергоефективними були заходи різних адміністративних одиниць загалом.

Висновок: райони і міста обласного підпорядкування працювали ефективно у 2007 р. порівняно з 2006 р., а обласні структури – ні. Тому в області отримано близько 4 млн грн перевитрат.

Отже, постає питання способу стимулювання енергоефективності бюджетних установ чи адміністративно-територіальних одиниць.

ДОДАТОК 3

^ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЙ

Паска О.В.

Член робочої групи з розробки «Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010 – 2015 роки», депутат Львівської обласної ради

Для визначення суми коштів, які були зекономлені внаслідок вжитих заходів із енергозбереження з певним наближенням, пропонуємо такий метод.

Σ - загальна сума коштів, яку може виділити обласний бюджет на заходи з енергозбереження в бюджетній сфері (не може бути меншою за 1% від загального об’єму обласного бюджету).

^ - сума коштів, зекономлена адміністративною одиницею.

Sі=Cg(gіcep- gіn)+Ce(eіcep- eіn)+Cd(dіcep- dіn) +

+Cv(vіcep- vіn)+Cp(pісер- іpn)

- сума коштів, зекономлена в області, тими, хто дав економію.

– дотація.

Після цього розрахунок коштів відбувається згідно із формулою:За умови, якщо Sі < 0 – дотація відповідній адміністративно-територіальній одиниці не виділяється.

Кошти отримані відповідною адміністративно-територіальною одиницею можуть бути використані лише на заходи з енергозбереження у бюджетній сфері.

ДОДАТОК 4

^ АЛГОРИТМ УПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ

^ Бюджетна установа

^ Рішення профільної комісії

^ Виготовлення ПКД
^ Визначення джерел

фінансування
^ Здійснення енергозберігаючих

заходів


ДОДАТОК 5
ПЕРЕЛІК

об'єктів обласної комунальної власності,

які визначені пріоритетними для запровадження комплексних

заходів з енергозбереження


№ з/п

Назва об'єкта

Кількість корпусів

Загальна площа, м2

Загальна вартість спожитої енергії грн/рік за 2008 рік

Головне управління освіти і наукиЛьвівський державний ліцей з ПВФП ім. Героїв Крут

7

125 48,0

591 845,00Львівське державне училище фізичної культури

4

708 750,0

708 750,00Львівська ЗСШІ № 1

2

7 414,2

428 072,00ЗО школа-інтернат для дітей-сиріт м.Червоноград

7

20 400,0

418 097,00

Головне управління охорони здоров'яЛьвівська обласна клінічна лікарня

12

38 584,6

2 134 281,00Обласний госпіталь інвалідів війни і репресованих ім.Ю.Липи

1

47 222,0

1 869 953,20Львівська обласна клінічна психоневрологічна лікарня

10

30 000,0

1 841 530,00Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

1

32 661,0

1 526 549,00Львівська обласна дитяча клінічна лікарня

"ОХМАТДИТ"

3

8 919,1

1 113 885,00Львівський регіональний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр

1

16 014,0

1 153 600,00

Головне управління праці та соціального захистуЛьвівський геріатричний пансіонат

6

12 870,0

1 150 980,00Самбірське ПТУ-інтернат реабілітації інвалідів

1

4 491,8

293 400,00

Головне управління культури і туризмуЛьвівський історичний музей

5

7 315,0

334 851,00Львівський музей історії релігії

1

3 018,7

261 700,00

Управління державного департаменту України з питань виконання покарань у Львівській областіЛичаківська виправна колонія № 30 м.Львів

13

22050,0

5701800Дрогобицька виправна колонія № 40

8

29500,0

6924000


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації