Поиск по базе сайта:
Рішення №531 від 18 березня 2008 року icon

Рішення №531 від 18 березня 2008 року
Скачати 77.22 Kb.
НазваРішення №531 від 18 березня 2008 року
Дата конвертації28.07.2014
Розмір77.22 Kb.
ТипРішення


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХХІІІ сесія V демократичного скликання

РІШЕННЯ № 531

від 18 березня 2008 року
Про звернення Львівської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України із пропозицією щодо внесення змін до Земельного кодексу України та Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”
Керуючись ч.2 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійних комісій з питань паливно-енергетичного комплексу і з питань використання земель та регулювання земельних відносин, з метою забезпечення прав громадян і юридичних осіб на землю, спрощення процедури надання земельних ділянок для будівництва нафтових і газових свердловин, Львівська обласна рада


ВИРІШИЛА:

1. Прийняти звернення Львівської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України із пропозицією щодо внесення змін до Земельного кодексу України та Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань паливно-енергетичного комплексу (Р.Дідусь).

Голова обласної ради Мирослав Сеник

^ Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України 

ЗВЕРНЕННЯ

У зв’язку із прийняттям Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” № 107-VI від 28.12.2007” у 2008 році запроваджено продаж земельних ділянок державної та комунальної власності і набуття права їх оренди виключно на конкурентних засадах (аукціонах).

На даний час в області існує значна кількість громадян та юридичних осіб, які розпочали оформлення своїх прав на земельні ділянки до прийняття і набрання чинності вищезгаданим Законом.

У даному випадку йдеться про наявність актів вибору земельних ділянок, рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про надання згоди на розроблення проектів відведення земельних ділянок, розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проведення державної експертизи землевпорядної документації тощо.

Але із набранням чинності вищезгаданим Законом, органи місцевого самоврядування або органи виконавчої влади не можуть прийняти остаточного рішення про надання земельної ділянки в оренду чи її продаж, оскільки, відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Крім цього недоцільним, на нашу думку, є надання на аукціонах земельних ділянок державної та комунальної власності в оренду юридичним особам для прокладення та обслуговування лінійних об’єктів (наземних, надземних і підземних трубопроводів та їх споруд, під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку, повітряні і підземні кабельні лінії зв'язку, лінії електропередач та дороги тощо), для видобування корисних копалин, релігійним організаціям під культові споруди та громадянам для сінокосіння і випасання худоби, садівництва, городництва тощо.

Крім цього, процедура надання земельних ділянок для будівництва нафтових і газових свердловин також потребує спрощення.

Тому сесія Львівської обласної ради звертається із пропозиціями щодо внесення змін:


  • до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України":


1. В абзаці 5) пункту 2 Розділу II "ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ":
1) Частину першу після слів "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі" доповнити словами "а також земельних ділянок, що надаються в оренду юридичним особам для прокладення та обслуговування лінійних об’єктів (наземних, надземних і підземних трубопроводів та їх споруд, під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку, повітряні і підземні кабельні лінії зв'язку, лінії електропередач та дороги тощо), для видобування корисних копалин в межах гірничих відводів, релігійним організаціям під культові споруди та громадянам для сінокосіння і випасання худоби, садівництва, городництва."


2. В абзаці 3) пункту 8 Розділу II "ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ":
1) Текст статті 16 викласти в такій редакції:

"Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, а також земельних ділянок, що надаються в оренду юридичним особам для прокладення та обслуговування лінійних об’єктів (наземних, надземних і підземних трубопроводів та їх споруд, під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку, повітряні і підземні кабельні лінії зв'язку, лінії електропередач та дороги, тощо) для видобування корисних копалин, релігійним організаціям під культові споруди та громадянам для сінокосіння і випасання худоби, садівництва, городництва.

Порядок проведення аукціону та набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах визначається законодавством “.
3. Розділ III "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
"5. Встановити, що надання в користування земельних ділянок відповідно до рішень щодо відведення земельних ділянок, прийнятих відповідними органами, але невиконаних станом на 1 січня 2008 року, здійснюється відповідно до вимог Земельного кодексу України та Закону України „Про оренду землі”, які діяли на момент прийняття рішення".
У зв'язку з цим пункт п’ятий вважати вважати пунктом шостим.


  • до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002р., N 3-4, ст. 27):

1. У статті 6 пункт "ґ" після слів "цінних земель" доповнити словами "крім земельних ділянок особливо цінних земель, які вилучаються (викупляються) для будівництва нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією".

2. Частину першу статті 97 викласти в редакції: "Підприємства, установи та організації, які здійснюють геологознімальні, бурові, пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи, можуть проводити такі роботи на підставі угоди з власником землі або за погодженням із землекористувачем. Земельні ділянки для проведення розвідувальних робіт у власника земель або землекористувача не вилучаються (не викупляються)".

3. У статті 99 пункт "в" після слова "прокладання" доповнити словами "капітального ремонту".

4. Статтю 123 доповнити новими частинами шостою та сьомою такого змісту:

"6. Якщо розмір і межі земельної ділянки, передбачені проектом її відведення, відповідають розміру і межам, погодженим у порядку, визначеному статтею 151 цього Кодексу, проект відведення земельної ділянки, невід'ємною частиною якого є матеріали погодження питань, пов'язаних із вилученням (викупом) цієї ділянки, погоджується із землекористувачем, органом по земельних ресурсах і після одержання висновку державної землевпорядної експертизи по об'єктах, які їй підлягають, подається до відповідного органу виконавчої влади або відповідної ради, до повноважень яких належить прийняття рішення про надання земельної ділянки. Орган виконавчої влади у двотижневий термін розглядає поданий проект і приймає розпорядження про надання земельної ділянки, а відповідна рада приймає рішення про надання земельної ділянки на найближчій сесії."

7. Якщо розмір земельної ділянки або її межі, передбачені проектом її відведення, не відповідають розміру або межам, погодженим у порядку, визначеному статтею 151 цього Кодексу, проект відведення земельної ділянки погоджується і рішення про надання земельної ділянки приймається в порядку, визначеному частинами восьмою, дев'ятою, десятою і одинадцятою цієї статті."

У зв'язку з цим частини шосту, сьому, восьму і дев'яту вважати частиною восьмою, дев'ятою, десятою і одинадцятою.

5. Підпункт в) частини 5 статті 149 викласти в такій редакції: "будівництва об'єктів, пов'язаних із обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, лікарень, підприємств торгівлі, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією тощо), крім випадків, визначених частиною дев'ятою цієї статті".

6. У статті 149 частину 9 викласти в такій редакції:

"9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні:

а) ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб площею понад 10 гектарів;

б) ліси для нелісогосподарських потреб площею понад 1 гектар;

в) земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, крім випадків, визначених частинами п'ятою-восьмою цієї статті, та у випадках, визначених статтею 150 цього Кодексу".

7. У статті 150:

1) Частину 2 викласти в такій редакції:

"2. Земельні ділянки особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності, можуть вилучатися (викуплятися) для будівництва:

а) нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, за рішенням обласних державних адміністрацій;

б) об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення за постановою Кабінету Міністрів України або за рішенням відповідної місцевої ради, якщо питання про вилучення (викуп) земельної ділянки погоджується Верховною Радою України".

2) Частину 3 розділити на дві окремі частини, позначивши їх відповідно як 3 і 4, і викласти в такій редакції:

"3. Погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, а також їх вилучення (викуп) для будівництва об'єктів, визначених пунктом "а" частини 2 цієї статті, провадиться Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами за поданням районних рад.

4. Погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб для будівництва об'єктів, визначених пунктом "б" частини 2 цієї статті, провадиться Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських рад".

8. У статті 151:

1) частину 4 викласти в такій редакції:

"4. Погодження місць розташування об'єктів на особливо цінних землях, крім місць розташування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також погодження місць розташування об'єктів власності інших держав, міжнародних організацій провадиться Верховною Радою України";

2) частину 11 після слова "розглядають" доповнити словами "у місячний строк";

3) частину 13 викласти в редакції:

"13. Кабінет Міністрів України розглядає матеріали та в місячний строк приймає відповідне рішення, а з питань, що погоджуються Верховною Радою України, подає їй свої пропозиції";

4) частину 14 після слів "земель комунальної власності" доповнити словами "крім земельних ділянок особливо цінних земель, які вилучаються (викупляються) для будівництва нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією".

 

Прийнято на ХХІІІ сесії Львівської обласної ради V демократичного скликання

18 березня 2008 року

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації