Поиск по базе сайта:
Рішення №454 від 04 січня 2008 року Про обласний бюджет Львівської області на 2008 рік icon

Рішення №454 від 04 січня 2008 року Про обласний бюджет Львівської області на 2008 рік
Скачати 147.84 Kb.
НазваРішення №454 від 04 січня 2008 року Про обласний бюджет Львівської області на 2008 рік
Дата конвертації27.07.2014
Розмір147.84 Kb.
ТипРішення


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХІХ сесія V демократичного скликання

РІШЕННЯ № 454

від 04 січня 2008 року

Про обласний бюджет Львівської

області на 2008 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”, та керуючись п. 17 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Львівська обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2008 рік у сумі 2470546,5 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 2311600,7 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 158945,8 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 25014 тис. грн (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2008 рік у сумі 2534317,4 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 2371613 тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету – 162704,4 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 28772,6 тис. грн за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.
^ 3. Установити розмір оборотної касової готівки обласного бюджету в сумі 15000,0 тис. грн.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів для місцевих бюджетів на 2008 рік у сумі 1318791 тис. грн (додаток 4).
5. Установити на 2008 рік обсяг повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 1144 тис. грн, у тому числі повернення до спеціального фонду – 1144 тис. грн, з них до бюджету розвитку – 619 тис. грн, та розподіл надання кредитів з обласного бюджету у сумі 3025 тис. грн, у тому числі із загального фонду – 2500 тис. грн, зі спеціального фонду – 525 тис. грн (додаток 5).
^ 6. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), у сумі 3139,6 тис. грн.
7. Затвердити загальний обсяг внутрішнього фінансування обласного бюджету на 2008 рік за типом кредитора в сумі 65651,9 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 62512,3 тис. грн, спеціальним фондом – 3139,6 тис. грн (додаток 6).
^ 8. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2008 рік у сумі 2500 тис. грн.
9. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм, фінансування яких здійснюватиметься з 1 січня 2008 року, на загальну суму 88594,9 тис. грн (додаток 7).

Фінансування інших регіональних програм проводити в межах затверджених бюджетних призначень після розгляду і затвердження їх на чергових сесіях обласної ради з урахуванням положень нормативно-правових актів.
10. Установити, що до доходів загального фонду обласного бюджету на 2008 рік належать:

1) податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є обласна рада;

  1. 25 відсотків податку з доходів фізичних осіб та плати за землю, що сплачуються (перераховуються) на території області;

3) 25 відсотків плати за користування надрами місцевого значення та користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, що сплачується на території області;

4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що справляється на території області;

5) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, що видаються обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами;

6) плата за оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого та іншого майна, що належать до комунальної власності Львівської обласної ради;

7) частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до обласної комунальної власності або у статутних фондах яких є частка обласної комунальної власності), що вилучається до бюджету;

8) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння; і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

9) інші надходження, передбачені чинним законодавством.

Після сплати податку на додану вартість плата за оренду цілісних майнових комплексів зараховується до обласного бюджету в повному обсязі, за оренду нежитлових приміщень та оренду нерухомого майна підприємств обласної комунальної власності – в обсязі 70 відсотків.

У разі зміни юридичної адреси суб’єктів підприємницької діяльності  платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету у 2008 році є:

1) надходження до бюджету розвитку обласного бюджету, до яких належать:

- кошти від відчуження майна обласної комунальної власності;

- дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що належать до комунальної власності обласної ради;

- відсотки за користування позиками, які надавалися з обласного бюджету;

- інші надходження згідно з чинним законодавством;

2) податок із власників транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів у розмірі 30 відсотків - у разі реєстрації транспортних засобів на території міста Львова та в розмірі 50 відсотків - у разі реєстрації транспортних засобів на території області;

3) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету;

4) 25 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

5) 25 відсотків надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

6) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів.

Кошти спеціального фонду обласного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
12. Установити, що кошти податку із власників транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, які зараховуються до спеціального фонду міських, селищних і сільських бюджетів, спрямовуються, у першу чергу, на ремонт вулиць у населених пунктах, прилеглих до автомобільних доріг загального користування державного значення.

При цьому, в разі відсутності потреби у проведенні вищевказаних робіт, кошти від надходження податку із власників транспортних засобів, інших самохідних машин та механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.
13. Відповідно до статті 76 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” у 2008 році передача в оренду майна обласної комунальної власності здійснюється виключно на конкурсних засадах, окрім майна, що передається в оренду бюджетним установам, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтва, органам Пенсійного фонду України, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження.
14. Установити, що підприємства обласної комунальної власності сплачують до загального фонду обласного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку відрахування до загального фонду обласного бюджету комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад Львівської області та господарськими організаціями, у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад Львівської області, частини прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2007 році, затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 17.04.07 р. № 281. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до обласного бюджету за зростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2008 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. Сплата здійснюється лише комунальними унітарними підприємствами спільної власності територіальних громад області та їх об’єднаннями.
15. Установити, що 75 відсотків плати за користування надрами місцевого значення (код класифікації бюджету 13030200) та плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин (код класифікації доходів бюджету 13030600), що сплачуються на території області, розподіляються у 2008 році між відповідними бюджетами області у співвідношеннях, визначених рішеннями міських (міст обласного значення) та районних рад.
16. У процесі виконання обласного бюджету в окремих випадках перерозподіл видатків, що призводить до зміни головних розпорядників коштів (враховуючи реорганізацію), обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів обласного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за функціональною ознакою всього, у тому числі на заробітну плату, енергоносії, видатки розвитку, а також розподіл офіційних трансфертів здійснюється обласною державною адміністрацією після офіційного погодження з головою обласної ради та відповідною профільною комісією обласної ради.
17. На черговій сесії обласної ради затвердити перелік об’єктів, фінансування будівництва або реконструкції яких передбачається здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету розвитку, цільового фонду охорони навколишнього природного середовища з урахуванням вимог щодо забезпечення співфінансування програм, на які передбачаються кошти з державного бюджету, та необхідності спрямування коштів на погашення кредиторської заборгованості по об’єктах, які не були повністю профінансовані у 2007 році.

У разі необхідності голова обласної державної адміністрації на підставі клопотання районної ради, райдержадміністрації, міськвиконкому (міста обласного значення) вносить зміни в перелік об’єктів, внесених до інвестиційної програми, та в перелік першочергових природоохоронних заходів, які фінансуються з цільового фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету після їх розгляду та затвердження головою обласної ради, комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, відповідними профільними комісіями обласної ради.
18. Установити, що у 2008 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів.
19. У разі виникнення тимчасових касових розривів у показниках обласного бюджету головному фінансовому управлінню облдержадміністрації для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших першочергових видатків звертатись до управління Державного казначейства у Львівській області для отримання короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

За наявності вільних коштів на рахунках загального та спеціального фондів обласного бюджету дозволити спрямовувати їх на депозитні рахунки в банку у порядку, визначеному облдержадміністрацією за погодженням з головою обласної ради та постійною комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
20. Обласній державній адміністрації:
20.1. Привести показники з мережі, штатів і контингентів бюджетних установ відповідно до розмірів коштів, передбачених на їх утримання у 2008 році.

20.2. У разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України обсягу міжбюджетних трансфертів для обласного бюджету на 2008 рік, необхідністю їх розподілу та перерозподілу між місцевими бюджетами області вносити відповідні зміни до обласного бюджету, в тому числі здійснювати їх розподіл та перерозподіл між місцевими бюджетами області, після офіційного погодження з головою обласної ради згідно з вимогами чинного законодавства.
20.3. При наданні фінансової допомоги театрально-концертним організаціям враховувати критерії покращення показників їх професійної та господарської діяльності.
20.4. Установити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів обласного бюджету з урахуванням економії у зв’язку з проведенням заходів з енергозбереження.
20.5. Затвердити після офіційного погодження з головою обласної ради та відповідною профільною комісією обласної ради:

- Порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд учасникам національно-визвольних змагань у транспорті загального користування на міжміських внутрішньо-обласних маршрутах;

- Порядок фінансування видатків на поховання учасників національно-визвольних змагань.
21. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів обласного бюджету:
21.1. Після прийняття цього рішення підготувати, погодити з головним фінансовим управлінням та подати на розгляд відповідних профільних комісій обласної ради для подальшого затвердження головами обласної ради та обласної державної адміністрації перелік заходів на забезпечення функцій галузей та реалізацію окремих галузевих програм на 2008 рік, які проводитимуться у межах коштів, запланованих в обласному бюджеті на цю мету. Про хід виконання обласних програм звітувати обласній раді не рідше, ніж два рази в рік.
21.2. Брати бюджетні зобов’язання у 2008 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених асигнувань.
22. Районним державним адміністраціям, виконавчим органам місцевих рад:

22.1. З метою виконання дохідної частини місцевих бюджетів у 2008 році:

- забезпечити затвердження реальних показників щодо надходження податків, зборів і платежів, недопущення їх необґрунтованого завищення;

- вжити вичерпних заходів щодо зростання надходжень земельного податку та орендної плати за землю, місцевих податків і зборів, єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, плати за оренду комунального майна;

- забезпечити протягом року спільно з податковими органами зменшення недоїмки до місцевих бюджетів, у першу чергу з плати за землю.
22.2. При затвердженні місцевих бюджетів на 2008 рік передбачити кошти на:

- забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, тверде паливо та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної бюджетної установи у межах обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про відповідний бюджет на 2008 рік з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків;

- повернення позичок до бюджету розвитку обласного бюджету, отриманих з обласного бюджету у 2000 - 2001 роках, та заборгованості за взаємними розрахунками, що склалась у минулі роки, перед обласним бюджетом;

- співфінансування програм і заходів, на виконання яких виділяються кошти з державного та обласного бюджетів;

- заходи з енергозбереження та розвиток сільських населених пунктів;

- покращення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень місцевих органів виконавчої влади, соціального захисту населення та об’єктів соціальної інфраструктури;

- посилення соціального захисту малозабезпечених багатодітних сімей із урахуванням реальної потреби для забезпечення належного їх утримання та виховання;

- виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.04 р. № 558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”;

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд ветеранів ОУН-УПА, політв’язнів та репресованих в автомобільному пасажирському транспорті загального користування на міських і приміських перевезеннях та електротранспорті. Укласти угоди з перевізниками на здійснення пільгового перевезення ветеранів ОУН-УПА, політв’язнів та репресованих громадян;

- проведення доплат на догляд інвалідів І-ї групи та грошової компенсації оплати телефонних послуг інвалідам І групи, що встановлені розпорядженням обласної державної адміністрації від 2 листопада 1995 року № 878 „Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів”;

- надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу ветеранам УПА – учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА (рішення обласної ради від 11.05.95 р. № 65), вдовам ветеранів УПА (рішення обласної ради від 15.11.05 р. № 438), малолітнім політичним в’язням (рішення обласної ради від 29.06.99 р. № 196), вдовам політв`язнів (ухвала обласної ради від 25.12.91р. № 197 із відповідними змінами), одиноким інвалідам, інвалідам по зору І і ІІ групи, сім`ям, у яких проживає 2 і більше інвалідів (рішення сесії обласної ради від 31.10.06 р. № 177) на особу пільговика, виходячи з норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для громадян, які мають пільги щодо їх оплати (без урахування додаткових 10,5 кв. метрів на сім`ю). При наданні пільг ветеранам УПА керуватись статтею 66 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”.

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу надавати в першу чергу одиноким інвалідам, сім’ям, у яких проживає двоє і більше інвалідів І чи ІІ групи загального захворювання, діти-інваліди.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо надання адресної грошової допомоги на оплату зазначених послуг.
22.3. З метою своєчасного надання медичної допомоги в обсягах, не нижчих від гарантованих державою, при затвердженні місцевих бюджетів передбачити кошти на лікування громадян, що проживають на даній території, а обслуговуються в медичних закладах інших адміністративно-територіальних одиниць, як цільову субвенцію відповідним бюджетам згідно з укладеними угодами, окрім обсягів, врахованих при визначенні розмірів міжбюджетних трансфертів для бюджетів окремих міст і районів.
22.4. Забезпечити безумовне виконання вимог Бюджетного кодексу України в частині розмежування видатків між відповідними бюджетами, привівши мережу бюджетних установ у відповідність до чинного законодавства та відомчих нормативних актів.
22.5. Забезпечити цільове використання коштів, врахованих при визначенні розмірів міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами, на забезпечення програм соціально-економічного розвитку регіонів, видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2008 році виповниться 18 років, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу (додаток 8).
22.6. При затвердженні бюджету м. Львова передбачити кошти на співфінансування видатків із придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів, трамваїв).
22.7. Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів, що надаються з районного, міського (міста обласного значення) бюджету бюджетам міст районного значення, селищ і сіл, здійснювати на підставі Закону України „Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань” у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
22.8. Рекомендувати:

- при затвердженні місцевих бюджетів не допускати зменшення розрахункових показників Міністерства фінансів України на освіту;

- додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів спрямовувати в першу чергу на фінансування установ культури та мистецтва.
23. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками контрольно-ревізійного управління у Львівській області та головного фінансового управління облдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до обласного бюджету.
24. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (О.Демків):

- здійснювати фінансування в першу чергу захищених статей видатків, а інших передбачених видатків – у межах фактичного надходження доходів;

- надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам області здійснювати відповідно до обсягу надходжень коштів на цю мету в обласний бюджет, а також стану фактичних розрахунків;

- врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” у частині присвоєння окремим трансфертам і видаткам кодів функціональної класифікації, при складанні та виконанні розпису обласного бюджету на 2008 рік.
25. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
26. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Давидяк).

Голова обласної ради Мирослав Сеник
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації