Поиск по базе сайта:
Рішення №1044 від 20 жовтня 2009 року Про окремі питання функціонування обласних комунальних підприємств icon

Рішення №1044 від 20 жовтня 2009 року Про окремі питання функціонування обласних комунальних підприємств
Скачати 310.63 Kb.
НазваРішення №1044 від 20 жовтня 2009 року Про окремі питання функціонування обласних комунальних підприємств
Дата конвертації27.07.2014
Розмір310.63 Kb.
ТипРішення


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ХLI сесія V демократичного скликання

РІШЕННЯ № 1044

від 20 жовтня 2009 року

Про окремі питання функціонування

обласних комунальних підприємств
Відповідно до п.20 ч.1 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Львівська обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити типовий Cтатут комунального підприємства Львівської обласної ради згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств Львівської обласної ради згідно з додатком 2.

3. Затвердити типовий Контракт з керівником комунального підприємства Львівської обласної ради згідно з додатком 3.

4. Управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради (М.Бандра) підготувати на розгляд Львівської обласної ради:

4.1. Нові редакції статутів комунальних підприємств згідно з п.1 цього рішення;

4.2. Проекти рішень щодо укладення чи переукладання контрактів з керівниками комунальних підприємств згідно з п.2,3 цього рішення.

5. Попередні рішення Львівської обласної ради, які суперечать даному рішенню, вважати такими, що втратили чинність.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань комунального майна та приватизації (Ю.Моравецький).

Голова обласної ради Мирослав Сеник

Додаток 1

до рішення обласної ради

від 20.10.2009 р. № 1044


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Львівської обласної ради
від „ ____” __________ 2009 року
№ ________
Голова Львівської обласної ради
М.Сеник
Т И П О В И Й

С Т А Т У Т

комунального підприємства

Львівської обласної ради

„__________________________”

(нова редакція)

м. Львів – 2009

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Цей Статут визначає правові й економічні основи організації та діяльності комунального підприємства Львівської обласної ради „________________” (далі – „Підприємство”).

1.2. Підприємство належить до спільної власності територіальних громад Львівської області. Засновником Підприємства є управління майном спільної власності Львівської обласної ради (далі - Засновник), який діє від імені власника – Львівської обласної ради (далі - Власник).

  1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, іншими чинними законодавчими актами, рішеннями Львівської обласної ради, наказами Засновника та цим Статутом.

1.4. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Права й обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

1.5. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним унітарним і діє на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування в поєднанні з бюджетним фінансуванням.

1.6. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Власника та Засновника, а Власник та Засновник не відповідають за зобов’язаннями Підприємства.

1.7. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.

1.8. У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Підприємство має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах, господарських та третейських судах.

1.9. Назва Підприємства:

 • повна: комунальне підприємство Львівської обласної ради „____________”;

 • скорочена: КП ЛОР ______________

1.10. Юридична адреса Підприємства:_________________________________

1.11. Підприємство є правонаступником ________________________________


 1. ^ МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


2.1. Метою створення Підприємства є _________________________________.

2.2. Основними видами статутної діяльності Підприємства є:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. ^ СТАТУТНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА
  1. Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний фонд, який формується з активів підприємства і становить ____________ (_________________) гривень.

3.2. Зміна розміру статутного фонду Підприємства здійснюється за рішенням Львівської обласної ради.
^ 4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди й обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

4.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад Львівської області та закріплюється за Підприємством на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання Підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном вчиняючи дії, що не суперечать чинному законодавству України з урахуванням обмежень, встановлених рішеннями Львівської обласної ради та цим Статутом.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • грошові та матеріальні внески власника;

 • доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

 • доходи від цінних паперів;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

 • капітальні вкладення і дотації з бюджету;

 • майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Підприємство за погодженням із Засновником має право здавати в оренду будинки, окремі приміщення, які знаходяться на балансі підприємства, але не є у спільній власності територіальних громад Львівської області.

4.5. Будинки та споруди, окремі приміщення, які є у спільній власності територіальних громад області та знаходяться на балансі Підприємства, передаються в оренду в порядку, встановленому рішенням Львівської обласної ради.

4.6. Підприємство за погодженням із Засновником має право продавати, обмінювати, здавати в оренду устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
^ 5. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Підприємство зобов’язане виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

5.2. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу нерухоме майно Підприємство має право лише за попередньою згодою Львівської обласної ради.

5.3. Списання з балансу не повністю замортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за згодою Власника.

5.4. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди призначені для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю.

- фонд розвитку виробництва;

- фонд споживання (оплати праці);

- резервний фонд.

5.5. Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових фондів Підприємства, їх граничні розміри, порядок формування і використання цих фондів встановлюються Власником або уповноваженим ним органом.

5.6. Інші особливості господарської та соціальної діяльності Підприємства визначаються законом.

5.7. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

5.8. Частка чистого прибутку Підприємства за рішенням Львівської обласної ради вилучається до обласного бюджету.

5.9. Решта чистого прибутку, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, використовується Підприємством для цілей статутної діяльності.

5.10. Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмета своєї діяльності та чинного законодавства, що регулює цю діяльність.

5.11. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення законодавства, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

5.12. Підприємство веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

^ 6 .ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

6.1. До компетенції Львівської обласної ради належить:

6.1.1. Визначення основних напрямків діяльності.

6.1.2. Внесення змін до Статуту Підприємства, зміна розміру його статутного фонду.

6.1.3. Призначення та звільнення директора Підприємства.

6.1.4. Встановлення фінансового обмеження межі компетенції директора підприємства.

6.1.5. Прийняття рішень про відчуження нерухомого майна.

6.1.6. Прийняття рішення про заставу нерухомого майна.

6.1.7. Списання не повністю замортизованих основних засобів.

6.1.8. Створення відокремлених структурних підрозділів (філій) Підприємства.

6.1.9. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.

6.2. До компетенції Засновника належить:

6.2.1. Затвердження фінансових планів Підприємства і звітів про їх виконання.

6.2.2. Визначення форм контролю за діяльністю Підприємства.

6.2.3. Затвердження штатного розпису та визначення умов оплати праці працівників Підприємства.

6.2.4. Погодження призначення заступників керівника підприємства, головного бухгалтера та керівників філій.

6.3. Підприємство очолює директор, який призначається і звільняється з посади Власником та здійснює керівництво підприємством за трудовим договором (контрактом), в якому визначаються його права й обов’язки, відповідальність, умови матеріального забезпечення та підстави звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством України.

6.4. Контракт з директором підприємства укладає Засновник на підставі рішення Львівської обласної ради.

6.5. Директор вирішує всі питання діяльності підприємства, з урахуванням обмежень передбачених даним Статутом.

6.6. До компетенції Директора відноситься:

6.6.1. Забезпечення статутної діяльності Підприємства.

6.6.2. Вирішення поточних питань роботи Підприємства.

6.6.3. Вирішення кадрових питань.

6.6.4. Вирішення питань матеріально-технічного забезпечення.

6.6.5. Організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю.

6.6.6. Визначення порядку оплати праці працівників Підприємства.

6.7. Директор підзвітний Львівській обласній раді, а також організовує виконання її рішень.

6.8. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Підприємства в межах чинного законодавства України. У разі відсутності Директора його обов’язки виконує посадова особа, призначена головою обласної ради на термін, що не перевищує трьох місяців.

6.9. Директор і головний бухгалтер підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення та достовірність обліку і звітності.

^ 7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Контроль за окремими сторонами діяльності Підприємства здійснюють державна податкова інспекція; державні органи, на які, відповідно до чинного законодавства, покладено контроль за сплатою податків та інших обов’язкових платежів, здійснення нагляду за безпекою виробництва та праці, протипожежною та екологічною безпекою; інші органи відповідно до законодавства України.

7.2. Підприємство має право на одержання інформації про результати інспектування та перевірок його діяльності не пізніше як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачене законом. Дії службових осіб, що здійснювали перевірку, можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законодавством України.

7.3. Службові особи організацій та органів, що проводять перевірку Підприємства, несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці.

7.4. Відносини Підприємства з органами державного управління і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, інших законодавчих актів України, які визначають компетенцію цих органів.

7.5. Власний контроль за діяльністю Підприємства здійснює Львівська обласна рада або уповноважений нею орган управління шляхом перевірок усіх питань фінансово-господарської діяльності, за власною ініціативою або на вимогу профільної постійної комісії обласної ради.

7.6. На вимогу Власника або Засновника підприємство зобов’язане проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.
^ 8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

8.2. Трудовий колектив Підприємства формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.3. Умови організації та оплати праці трудового колективу Підприємства, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом регулюється колективним договором.

8.4. Загальні збори трудового колективу Підприємства:

- розглядають і схвалюють проект колективного договору;

- заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

- беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці співробітників Підприємства;

- беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Підприємства.
^ 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


  1. Припинення Підприємства (ліквідація та реорганізація – злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюється за рішенням Власника та наказів Засновника в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  2. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

  3. Виконання функцій комісії з припинення Підприємства може бути покладено на орган управління Підприємством.

  4. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Підприємства. Комісія виступає в суді від імені Підприємства.

  5. Підприємство вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України.

  6. У разі реорганізації Підприємства його майно, права й обов'язки переходять до правонаступників у межах та порядку, визначених чинним законодавством і рішеннями Власника.Керуючий справами

обласної ради Євген Захаревич

Додаток 2

до рішення обласної ради

від 20.10.2009 р. № 1044

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств Львівської обласної ради
Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників комунальних підприємств Львівської обласної ради (далі – Положення) розроблено з урахуванням вимог Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексу законів про працю України та інших нормативних актів з цього питання.
^ 1. Призначення на посаду, порядок укладення контракту
1.1. Призначення на посаду керівника комунального підприємства Львівської обласної ради здійснюється за рішенням Львівської обласної ради. Пропозиції на розгляд сесії Львівської обласної ради з цього питання вносяться управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради
(далі – Управління) за наявності рекомендації постійної комісії з питань комунального майна та приватизації або не менш ніж половиною депутатів від загального складу ради.

1.2. Із призначеним керівником укладається контракт на термін від 1 до 5 років.

1.3. Контракт із призначеним керівником на підставі рішення Львівської обласної ради укладає Управління.

1.4. Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України, контракт є особливою формою трудового договору.

1.5. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до ефективного використання і збереження майна, права, обов'язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці, розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих зобов'язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану підприємства.

1.6. Один примірник контракту зберігається в Управлінні, другий - у керівника. Обидва примірники контракту мають однакову юридичну силу.

1.7. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за згодою сторін у письмовій формі.

1.8. Уповноваженим органом для ведення та зберігання трудових книжок й інших документів, пов’язаних з працевлаштуванням керівника комунального підприємства Львівської обласної ради, є Управління.

1.9. Положення про порядок ведення та зберігання трудових книжок й інших документів, пов’язаних із працевлаштуванням керівника комунального підприємства Львівської обласної ради, розробляє Управління.

1.10. Пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника комунального підприємства Львівської обласної ради формуються Управлінням.

1.11. За окремим рішенням Львівської обласної ради призначення керівника може здійснюватися на підставі конкурсного відбору.

1.12. Положення про комісію з конкурсного відбору та її персональний склад затверджується Львівською обласною радою.

1.13. Управління майном спільної власності Львівської обласної ради готує проект рішення обласної ради з питання призначення керівника, до проекту додаються такі документи:

- особовий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 3x4 см, автобіографія, копія диплома про освіту та заява кандидата на посаду керівника;

- існуючий контракт (при наявності);

- проект нового контракту з керівником.

1.14. Відповідальність за якість підготовки проекту контракту несе управління майном спільної власності Львівської обласної ради.

1.15. Документи, зазначені в п. 1.13 цього Положення, подаються управлінням майном спільної власності на розгляд профільного заступника голови ради і постійної комісії з питань комунального майна та приватизації Львівської обласної ради.

1.16. На підставі поданих документів проводиться співбесіда у профільного заступника голови Львівської обласної ради. Представлена кандидатура на посаду керівника розглядається на засіданні постійної комісії з питань комунального майна та приватизації. Враховуючи рекомендації постійної комісії, Львівська обласна рада приймає рішення про призначення Керівника.

1.17. У разі відмови кандидата від укладення контракту подані документи повертаються кандидатові на посаду керівника, а до розгляду приймається інша кандидатура.

1.18. За два місяці до закінчення строку дії контракту Управління майном спільної власності Львівської обласної ради подає письмову пропозицію про укладення Контракту з Керівником на новий термін або вносить пропозицію щодо нової кандидатури на посаду Керівника.

1.19. За наявності відмови Львівської обласної ради чи керівника від продовження контракту після закінчення строку його дії трудовий договір вважається припиненим.

1.20. З керівником комунального підприємства, раніше призначеним на посаду, також укладається або переукладається контракт.

1.21. У разі відмови Львівської обласної ради (яка підтверджена відповідним рішенням) укласти контракт з керівником, трудовий договір з ним розривається на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України. У разі відмови керівника укласти контракт, трудовий договір з ним припиняється на підставі п. 6 ст. 36 Кодексу законів про працю України.

1.22. Управління майном спільної власності Львівської обласної ради забезпечує здійснення контролю за виконанням керівником положень укладеного контракту.

1.23. Керівник звітує на засіданнях постійної комісії з питань комунального майна та приватизації Львівської обласної ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність, збереження та ефективність використання майна.

1.24. За рекомендацією постійної комісії з питань комунального майна та приватизації або за вимогою не менше ніж половини депутатів керівник звітує на сесії Львівської обласної ради.
^ 2. Звільнення з посади, розірвання контракту
2.1. Звільнення з посади керівника відбувається:

- за ініціативи Львівської обласної ради (підтвердженої відповідним рішенням);

- за ініціативою керівника в установленому чинним законодавством порядку;

- за наявності відповідного рішення суду;

- у випадку закінчення строку дії контракту;

- за наявності інших підстав, передбачених трудовим законодавством.

2.2. Питання щодо дострокового звільнення керівника з посади розглядається постійною комісією з питань комунального майна та приватизації Львівської обласної ради, яка виносить рекомендації з цього питання. На засідання комісії запрошується керівник, який дає пояснення.

2.3. Питання щодо дострокового звільнення керівника з посади може бути також ініційовано не менш ніж половиною депутатів Львівської обласної ради.

2.4. При розірванні контракту на підставах, зазначених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення з посади проводиться згідно з п. 8 ст. 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці керівника.

2.5. У разі звільнення на керівника, який уклав контракт відповідно до цього Положення, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені чинним законодавством.

2.6. Спірні питання між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.7. У випадку виникнення судових спорів стосовно призначення, звільнення, поновлення тощо керівника комунального підприємства Львівської обласної ради начальник управління майном спільної власності Львівської обласної ради повинен у міжсесійний період оскаржити рішення судів в апеляційних інстанціях до прийняття радою рішення по суті цього питання.

2.8. У випадку дострокового припинення своїх повноважень функції керівника комунального підприємства Львівської обласної ради тимчасово виконує його заступник.

2.9. У випадку відсутності у штатному розписі комунального підприємства посади заступника Керівника начальник управління майном спільної власності Львівської обласної ради має право укласти трудову угоду терміном до трьох календарних місяців з особою, що буде тимчасово виконувати обов’язки Керівника.

Керуючий справами обласної ради Євген Захаревич

Додаток 3

до рішення обласної ради

від 20.10.2009 р. № 1044
^ ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

з керівником комунального підприємства

Львівської обласної ради

м. Львів „____”___________200__ р.
Управління майном спільної власності Львівської обласної ради
(далі – Управління), в особі начальника управління ______________________, що діє на підставі Положення про управління майном спільної власності Львівської обласної ради, затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 23. 06. 2006 року №33 з наступними змінами і доповненнями, з одного боку, та громадянин

-----------------------------(далі – керівник), з другого боку,

керуючись ст. 21 Кодексу законів про працю України, ст. 65, 78, п.6 ст. 73 Господарського кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України
від 19.05.1999 року №859 „Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” з наступними змінами і доповненнями

уклали цей контракт про таке:

------------------------------------ призначається на посаду директора комунального підприємства Львівської обласної ради________________________ на термін --- роки з „ ” ------------------ 2009 р. до „ ” --------------------- 20--- р., згідно з наказом управління майном спільної власності Львівської обласної ради від ------------№ -----

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна, а Управління зобов’язується створювати належні умови для організації праці керівника.

1.2. На підставі контракту виникають трудові відносини між керівником та Управлінням.

1.3. Керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків, визначених Статутом підприємства, іншими нормативними актами.

1.4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний Управлінню в межах, установлених законодавством, Статутом підприємства та цим контрактом.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, Статутом підприємства та цим контрактом.

2.2. Керівник зобов’язується забезпечувати виконання показників ефективності використання майна і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно з додатком до контракту.

2.3. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного з квартальною розбивкою фінансового плану підприємства на кожен наступний рік, а в термін до 01 грудня поточного року подає його Управлінню для затвердження (додаток 1 до контракту).

2.4. Керівник підприємства в установленому порядку подає Управлінню квартальну та річну фінансову звітність підприємства, а також квартальні та річний звіти про виконання фінансового плану підприємства разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.

У разі невиконання передбачених контрактом показників керівник подає Управлінню разом із звітом пояснення щодо причин їх невиконання.

2.5. Керівник забезпечує виконання затвердженого річного фінансового плану підприємства з квартальною розбивкою.

2.6. Керівник зобов’язується:

2.6.1. Виконувати та забезпечувати виконання рішень обласної ради щодо управління підприємством, розпоряджень голови обласної ради.

2.6.2. Неухильно дотримуватись вимог Статуту та цього контракту.

2.6.3. Забезпечувати відповідність прийнятих рішень до чинного законодавства, Статуту та рішень обласної ради, розпоряджень голови ради.

2.6.4. Забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податків та інших обов’язкових платежів, а також своєчасну виплату заробітної плати працівникам підприємства.

2.6.5. Забезпечувати своєчасне надання підприємством передбаченої законодавством України, Статутом і цим контрактом звітності та інформації.

2.6.6. Постійно підвищувати рівень знань та кваліфікації, необхідних для виконання посадових обов’язків.

2.6.7. повідомляти Управління про виявлені недоліки в роботі підприємства;

2.6.8. Організовувати фінансовий контроль за діяльністю підприємства та погоджувати в установленому порядку його річний фінансовий план з квартальною розбивкою на кожний наступний рік.

2.6.9. Здійснювати контроль за складанням у встановлені строки фінансового плану підприємства, виконанням показників затвердженого фінансового плану підприємства та показників, передбачених цим контрактом.

2.6.10. Здійснити всі підготовчі дії, необхідні для передачі справ, за 10 днів до закінчення строку дії цього контракту, а також передати справи новопризначеному керівникові в останній день строку контракту. Передача справ полягає у проведенні інвентаризації майна та коштів; належному оформленні та наданні документації (накази, плани, програми тощо); передачі печатки, ключів від сейфів і службових приміщень тощо, які знаходяться у керівника; чекової книжки, службового посвідчення. Передача оформляється підписанням акта приймання – передачі.

2.7. Керівник має право:

- діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

- укладати від імені підприємства господарські та інші угоди в межах компетенції, наданої Власником;

- видавати від імені підприємства доручення;

- відкривати від імені підприємства рахунки в банках;

- користуватися правом розпорядження коштів підприємства в межах компетенції, наданої Власником;

- заохочувати та накладати на працівників стягнення ;

- у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти; давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів і працівників підприємства;

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Управлінням, Статутом підприємства і цим контрактом до компетенції керівника.

2.8. Управління має право вимагати від керівника достроковий звіт та пояснення про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління.

2.9. Управління:

- інформує про регіональні потреби в продукції та послугах підприємства;

- надає інформацію на запит керівника;

- звільняє керівника у разі закінчення контракту, достроково – за вимогою керівника, а також за рішенням обласної ради;

- організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства, затверджує його фінансові плани;

- здійснює контроль за складанням у встановлені терміни фінансового плану підприємства, виконанням показників затвердженого фінансового плану підприємства та показників, передбачених цим контрактом.

- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством майна.

2.10. Управління делегує керівникові повноваження щодо проведення колективних переговорів, укладення колективного договору на підприємстві та укладення трудових договорів з працівниками підприємства.

2.11. Керівник укладає трудові договори з працівниками відповідно до чинного законодавства.

Керівник зобов’язаний вжити заходів для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.12. При укладанні трудових договорів з працівниками, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених Статутом підприємства, генеральною та галузевою угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.
ІІІ. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівникові підприємства нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством у результаті його господарської діяльності.

3.2.Заробітна плата керівника складається із:

а) посадового окладу, розмір якого встановлюється штатним розписом і визначається згідно з чинним законодавством;

б) премії в розмірі _______ відсотків від посадового окладу. У разі допущення на підприємстві нещасного випадку зі смертельними наслідками з вини підприємства премія керівникові не нараховується.

в) доплати ____________________ у розмірі____ гривень (відсотків);

(вид доплати)

г) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі _______ відсотків до посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи підприємства, Управлінням скасовує або зменшує надбавки і доплати керівникові.

3.3. Крім того, керівникові з дозволу управління можуть виплачуватись:

- винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до чинного на підприємстві положення;

- винагорода за вислугу років відповідно до чинного на підприємстві положення;

3.4. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _____ календарних днів. Оплата відпустки проводиться, виходячи із середнього заробітку керівника, нарахованого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Одночасно з наданням відпустки керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі його середньомісячного заробітку.

3.5. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку, поділу на частини тощо) за погодженням з Управлінням.

3.6. У разі виходу керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога в розмірі п’яти посадових окладів.
^ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

4.2. Спори між Cторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством.
^ V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей контракт припиняється:

а) у разі закінчення терміну його дії;

б) за згодою сторін;

в) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 5.3, 5.4 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Управління до закінчення терміну його дії :

а) у разі систематичного невиконання керівником обов’язків, покладених на нього цим контрактом, та статутних завдань;

б) у разі одноразового грубого порушення керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, у результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і тощо);

в) у разі невиконання підприємством зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом, а також невиконання підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) у разі непогодження з Управлінням кошторисів доходів і видатків підприємства;

д) у разі невиконання фінансового плану підприємства;

е) у разі неподання в установленому порядку на затвердження річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства;

є) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці в разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

ж) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

з) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

и) у разі неподання Управлінню квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів про виконання фінансового плану підприємства (додаток 2 до контракту) разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

і) у разі порушення законодавства під час використання фінансових ресурсів підприємства, у тому числі при здійсненні закупівель товарів, робіт послуг за бюджетні кошти;

ї) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини керівника;

й) з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Управлінням своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства;

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.5. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від керівника причин йому виплачується вихідна допомога в розмірі тримісячної заробітної плати.

5.6. Протягом двох останніх місяців строку дії контракту Сторони можуть укласти угоду про продовження дії контракту на новий строк. Якщо така угода до дня закінчення дії контракту не буде укладена, контракт вважається припиненим.
^ VІ. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

6.1. Цей контракт діє з “____”_________________200__ р. до “____”________________200__ р.

6.2. Інші умови контракту: керівник зобов’язаний не розголошувати інформацію, яка є комерційною таємницею, а також конфіденційну інформацію підприємства та Управління, що набувається ним при виконанні посадових обов’язків.

6.3. Цей контракт укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
^ VII. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Відомості про підприємство:

Повна назва:

Адреса:

Розрахунковий рахунок № 1 в

---------------------------------------банку

МФО-----------------------ЗКПО------------------------

Повна назва: управління майном спільної власності Львівської обласної ради

Адреса: вул. Винниченка,18, м. Львів,

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника управління

Начальник управління: __________________________________

7.2. Відомості про директора комунального підприємства :

-------------------------------------

Домашня адреса:

вул.------------------

м.-----------------

Домашній телефон :

Службовий телефон :

Паспорт: серія № , виданий " " ---------------------------- р.

------------------------------ РВ УМВС України у --------------------- обл.
7.3. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються в кожної із сторін і мають однакову юридичну силу

7.4. Додатки до контракту:

_________________________________________________________________________________

Від управління Директор обласного комунального

підприємства

Начальник управління

_______________ __________ _________________________ (ПІБ) (підпис) (ПІБ) (підпис)

" " р. " " р.

Додаток 1 до типової форми контракту з керівником комунального підприємства Львівської обласної ради
^ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального підприємства

Львівської обласної ради

"__________________" на 200_ рік

тис. грн

Показники

Попере-дній рік факт.

І квартал

І півріччя

9 місяців

Рік

Доходи

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Доходи від оренди майна
Інші фінансові доходи
Інші доходи
^ Усього доходівСобівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Інші витрати
Надзвичайні витрати
^ Усього витрат
Валовий прибуток (збиток) до оподаткування
^ Ставка податку на прибуток, %
^ Сума податку на прибуток – усього
^ Ставка розміру вилучення чистого прибутку, (%)
^ Сума вилучення частки чистого прибутку
^ Частка , яка перераховується до обласного бюджету від оренди майна,%
^ Сума частки орендної плати що перераховується до обласного бюджету
Усього надходжень до

обласного бюджету

Директор КП „___________” _________________
Головний бухгалтер _________________

М.П.
Додаток 2 до типової форми контракту з керівником комунального підприємства Львівської обласної ради

^ ЗВІТ

керівника комунального підприємства

Львівської обласної ради

про виконання

показників використання майна і прибутку


Загальні відомості
Керівник підприємства _______________________________________

____
Підприємство ____________________________________________________
Орган управління майном _________________________________________
Термін дії контракту ______________________________________________
Звітний період ___________________________________________________


Передбачені контрактом показники

Одиниця виміру

Передбачено контрактом

Фактично за звітний період

1

2

3

4Керуючий справами

обласної ради Євген Захаревич

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації