Поиск по базе сайта:
Рішення №1206 від 13 травня 2010 року Про обласний бюджет Львівської області на 2010 рік icon

Рішення №1206 від 13 травня 2010 року Про обласний бюджет Львівської області на 2010 рік
Скачати 237.94 Kb.
НазваРішення №1206 від 13 травня 2010 року Про обласний бюджет Львівської області на 2010 рік
Дата конвертації26.07.2014
Розмір237.94 Kb.
ТипРішення


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

L сесія V демократичного скликання

РІШЕННЯ № 1206

від 13 травня 2010 року
Про обласний бюджет Львівської

області на 2010 рік
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", керуючись п.17 ч.1 ст.43, 44, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Львівська обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2010 рік у сумі 3 502 817 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 3 112 915,2 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 389 901,8 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 41 875 тис. грн (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2010 рік у сумі 3 618 460,3 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 3 228 558,5 тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету – 389 901,8 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 41 875 тис. грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
^ 3. Установити розмір оборотної касової готівки обласного бюджету в сумі 25 000 тис. грн.
4. Затвердити обсяги субвенцій для місцевих бюджетів на 2010 рік у сумі 1 848 411,7 тис. грн (додаток 4).
5. Установити на 2010 рік обсяг повернення кредитів до обласного бюджету в сумі 764 тис. грн, у тому числі повернення до спеціального фонду – 764 тис. грн, та розподіл надання кредитів з обласного бюджету в сумі 860,9 тис.грн, у тому числі із загального фонду – 96,9 тис. грн, зі спеціального фонду – 764 тис. грн (додаток 5).
^ 6. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), у сумі 22 925,4 тис. грн.
7. Затвердити загальний обсяг внутрішнього фінансування обласного бюджету на 2010 рік за типом кредитора в сумі 115 740,2 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 115 740,2 тис. грн (додаток 6).
^ 8. Затвердити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2010 рік у сумі 4 900 тис. грн.
9. Затвердити в складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм, які фінансуються з початку року, в частині утримання бюджетних установ і заходів з енергозбереження для населення на загальну суму 147 280,4 тис. грн (додаток 7).

Фінансування інших державних та регіональних програм на суму 123 851,4 тис. грн здійснювати після розгляду звітів профільних управлінь обласної державної адміністрації за попередній період і затвердження програм на сесіях обласної ради (додаток 8).
10. Взяти до уваги, що Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” визначено перелік захищених статей витрат за економічною структурою видатків, зокрема:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

трансферти населенню;

трансферти місцевим бюджетам;

заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації.

11. Установити, що до доходів загального фонду обласного бюджету на 2010 рік належать:
1) податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є обласна рада;

2) 25 відсотків податку з доходів фізичних осіб та плати за землю, що сплачуються (перераховуються) на території області;

3) 25 відсотків плати за користування надрами місцевого значення та користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, що сплачується на території області;

4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що справляється на території області;

5) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, що видаються обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами;

6) плата за оренду цілісних майнових комплексів (у тому числі структурних підрозділів комунальних підприємств), нерухомого та іншого майна, що є в комунальній власності Львівської обласної ради;

7) частина прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до обласної комунальної власності, що вилучається до бюджету;

8) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

9) інші надходження, передбачені чинним законодавством.

Після сплати податку на додану вартість плата за оренду цілісних майнових комплексів (окрім структурних підрозділів комунальних підприємств) зараховується до обласного бюджету в повному обсязі, а за оренду цілісних майнових комплексів, які є структурними підрозділами комунальних підприємств, – у розмірі 70 відсотків. За оренду іншого майна обласної ради сплата орендної плати здійснюється згідно з вимогами Положення про оренду майна обласної комунальної власності, затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 20.09.2006 р. № 76.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету у 2010 році є:
1) надходження до бюджету розвитку обласного бюджету, до яких належать:

- кошти від відчуження майна обласної комунальної власності;

- дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності обласної ради;

- відсотки за користування позиками, які надавалися з обласного бюджету;

- інші надходження згідно з чинним законодавством;

2) 50 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих на території області за винятком міста Львова;

3) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету;

4) 50 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища (крім збору за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками) та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що стягуються на території області;

5) 25 відсотків надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

6) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;

7) інші надходження, передбачені чинним законодавством.

Кошти спеціального фонду обласного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.
13. Відповідно до статті 72 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, у 2010 році передача в оренду майна обласної комунальної власності здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім майна, що передається в оренду бюджетним установам, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв, громадським організаціям ветеранів, громадським організаціям інвалідів, центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, органам Пенсійного фонду України, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.
14. Установити, що підприємства обласної комунальної власності сплачують до загального фонду обласного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Львівської обласної ради від 17.04.2007 р. № 281. При цьому, починаючи з підсумків фінансово-господарської діяльності за другий квартал 2010 року, частина чистого прибутку (доходу) сплачується до обласного бюджету в розмірі 30 відсотків.
15. Установити, що 75 відсотків плати за користування надрами місцевого значення (код класифікації доходів бюджету 13030200) та плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (код класифікації доходів бюджету 13030600), що сплачуються на території області, розподіляються у 2010 році між відповідними місцевими бюджетами області у співвідношеннях, визначених рішеннями міських (міст обласного значення) та районних рад.
16. У процесі виконання обласного бюджету перерозподіл видатків, що призводить до зміни головних розпорядників коштів (враховуючи реорганізацію), обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів обласного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за функціональною ознакою всього, у тому числі на заробітну плату, енергоносії, видатки розвитку, а також розподіл та перерозподіл офіційних трансфертів здійснюється обласною державною адміністрацією після офіційного погодження з головами обласної ради та відповідної профільної комісії обласної ради.
17. У разі необхідності за поданням головного розпорядника коштів на підставі клопотання районної ради, райдержадміністрації, міськвиконкому (міста обласного значення) вносяться зміни в перелік об’єктів, внесених до інвестиційної програми, та в перелік першочергових природоохоронних заходів, які фінансуються з цільового фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету, за погодженням з управлінням економіки та фінансовим управлінням облдержадміністрації після їх розгляду комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, відповідними профільними комісіями і затвердження головами облдержадміністрації та обласної ради.
18. Взяти до уваги, що, відповідно до вимог пункту 14 прикінцевих положень Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
19. Установити, що у 2010 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні видатки на оплату праці, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для відповідних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів.
20. У разі виникнення тимчасових касових розривів у показниках обласного бюджету головному фінансовому управлінню облдержадміністрації для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших першочергових видатків виступати одержувачами позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

За наявності тимчасово вільних коштів обласного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
21. Обласній державній адміністрації:
21.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів обласного бюджету з урахуванням проведення заходів з енергозбереження.
21.2. Підготувати та подати на розгляд та затвердження сесії обласної ради галузеві програми та програму підтримки розвитку малих міст, реалізація яких здійснюватиметься у 2010 році за кошти обласного бюджету, зосередивши при цьому фінансовий ресурс на основних пріоритетних напрямках.

Визначені до виконання програми повинні відповідати вимогам програмно-цільового методу бюджетування: містити показники якості, ефективності та результативності їх виконання, а також відображати кінцевий результат (мету).

Одночасно запропонувати механізми та джерела фінансування програм і заходів з газифікації житлових будинків малозабезпечених сімей у сільській місцевості, енергозбереження у бюджетних установах, розвитку комунального телебачення, житлово-комунального господарства, реабілітації осіб з психічними розладами, розвитку пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування, поповнення статутних фондів обласних комунальних підприємств.
21.3. При формуванні регіональних програм на 2010 рік:

- врахувати обмеженість фінансових ресурсів і надавати перевагу інвестиційним програмам, що передбачають пряму або непряму економічну віддачу в короткостроковій (1-2 роки) перспективі;

- спрямовувати кошти від реалізації майна обласної комунальної власності та загального фонду обласного бюджету першочергово на капітальне будівництво та реконструкцію об’єктів обласної комунальної власності;

- визначити пріоритетними напрямками використання коштів бюджету розвитку обласного бюджету та природоохоронного фонду на фінансування заходів, передбачених Угодою щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою, Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євро-2012, Програмою з енергозбереження;

- ввести мораторій на нове будівництво та продовження будівництва з низьким ступенем готовності за бюджетні кошти, окрім пілотних проектів та аварійно-відновлювальних робіт. Інші об’єкти комунальної власності місцевих рад з високим ступенем будівельної готовності вводити до переліку об’єктів обласної інвестиційної програми лише за умови проведення заходів з оптимізації мережі бюджетних установ (організацій) і забезпечення співфінансування з відповідних бюджетів;

- здійснювати реалізацію програм „Власний дім” та „Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян” шляхом співфінансування відповідних державних програм з державного бюджету та бюджетів міст і районів області;

- надавати фінансову підтримку галузям виробничої сфери, зокрема житлово-комунального, сільського господарства, підприємництва, житлового будівництва та інших, в основному, на поворотній основі або шляхом часткового відшкодування затрат, пов’язаних з обслуговуванням кредитів. У частині компенсації витрат фізичним та юридичним особам за кредитами різного призначення, котрі надаються (надавалися) із залученням коштів обласного бюджету, перейти до повного (часткового) відшкодування відсотків за користування ними;

- розглянути питання про фінансування робіт (послуг), проведених (наданих) і неоплачених у минулому році.
21.4. Підготувати та подати на розгляд відповідних профільних комісій обласної ради для подальшого затвердження головами обласної ради та обласної державної адміністрації за погодженням з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації перелік заходів на забезпечення функцій галузей.
21.5. Організувати укладання Рамкових угод з окремими міністерствами та відомствами, підрозділи яких на території області здійснюють господарську діяльність та займаються видобутком, транспортуванням і зберіганням природніх ресурсів (корисних копалин) загальнодержавного значення, на предмет виділення області додаткових фінансових ресурсів для стимулювання розвитку окремих територій.
21.6. З метою покращення ефективності використання бюджетних коштів, якості надання послуг розробити заходи з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ і подати їх на розгляд обласної ради, врахувавши при цьому:

- зменшення асигнувань непершочергового характеру з утримання бюджетних установ та на виконання галузевих програм і заходів;

- забезпечення жорсткого контролю за ефективним використанням коштів при проведенні фінансування цільових програм і проектів, опрацювання питання щодо скорочення видатків на їх адміністрування;

- звернення до профільного міністерства щодо врахування в державному бюджеті додаткових коштів для надання дороговартісних медичних послуг за державними програмами, що реалізовуватимуться ним у 2010 році;

- усунення дублювання функцій медичних закладів, у тому числі з надання допомоги хворим на туберкульоз, шкірно-венеричні захворювання та психічнохворим, передачу повноважень з надання неспеціалізованої медичної допомоги мешканцям м. Львова медичним установам міста;

- потребу регіону в робітничих кадрах та, відповідно, у їх підготовці при формуванні мережі професійно-технічних закладів на 2010/2011 навчальний рік.
21.7. Фінансову допомогу дитячо-юнацьким спортивним школам, спортивним спорудам та театрально-концертним організаціям надавати з урахуванням пропозицій спортивних федерацій з пріоритетних у Львівській області видів спорту, покращення якості наданих послуг, показників професійної і господарської діяльності.
21.8. Забезпечити надходження власних коштів бюджетних установ, організацій (колективів) в обсягах, що перевищують фактичні надходження 2009 року. У разі недостатності фінансового ресурсу за загальним фондом, спрямовувати їх на заробітну плату, у тому числі доплату за статус академічного, господарське утримання та заходи з енергозбереження.
21.9. Ураховуючи обмеження фінансового ресурсу на видатки капітального характеру, не допускати непродуктивних та нераціональних витрат, запровадити практику залучення до громадських робіт з благоустрою і проведення ремонтних та інших робіт, що не потребують кваліфікованої робочої сили, громадян, зареєстрованих у державній службі зайнятості. З цією метою укласти відповідні угоди з територіальними центрами зайнятості.
21.10. У разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України обсягу міжбюджетних трансфертів для обласного бюджету на 2010 рік, необхідністю їх розподілу та перерозподілу між місцевими бюджетами області, вносити відповідні зміни до обласного бюджету за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України, після офіційного погодження з головою обласної ради.
21.11. Перерозподіл бюджетних призначень за функціональною та економічною ознаками здійснювати, насамперед, з метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплати за спожиті енергоносії.
21.12. При здійсненні тендерних процедур та укладанні договорів на проведення заходів і виконання робіт, передбачених Угодою щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою і Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євро-2012, а також будівництва, реконструкції доріг комунальної власності, за рівних умов надавати перевагу регіональним компаніям, які зареєстровані платниками податків у Львівській області. В інших випадках ініціювати реєстрацію на території окремих структурних підрозділів, філій та господарських формувань з виконання вищезазначених робіт, які б забезпечували сплату платежів до місцевих бюджетів.
21.13. Під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) в частині закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти обласного бюджету обов’язково (як одну з умов) передбачати застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховувати до загального фонду обласного бюджету.
21.14. Домогтися максимально можливого виділення передбачених у державному бюджеті та не розподілених між територіями коштів у сфері житлово-комунального та водного господарства, на реструктуризацію та ліквідацію об'єктів підприємств гірничої хімії, здійснення невідкладних природоохоронних заходів, збереження історико-культурної спадщини, будівництво та реконструкцію автомобільних доріг, інших програм, а також видатків, запланованих у Стабілізаційному фонді, з них на виконання Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євро-2012, Угоди щодо регіонального розвитку Львівської області, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою, реалізацію інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства та загальнодержавної програми „Питна вода України”, фінансування заходів з передачі об'єктів соціальної інфраструктури вугледобувних підприємств у комунальну власність.
21.15. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Міністерства палива та вугільної промисловості України з клопотанням щодо врахування у фінансових планах підприємств енергетичної та вугільної промисловості регіону на 2010 рік достатніх фінансових ресурсів для здійснення поточних розрахунків із платежів до бюджету та погашення заборгованості за попередні роки.
21.16. За умови невиконання розрахункових показників Міністерства фінансів України за доходами обласного бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, виступати позикоодержувачем безвідсоткових середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, які надаються відповідно до статті 50 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”.
21.17. Видатки на поховання учасників національно-визвольних змагань у 2010 році здійснювати відповідно до Порядку фінансування таких видатків, що діяв у 2009 році за рішенням обласної ради від 30.06.2009 р. № 929.
21.18. Подати обласній раді в місячний термін пропозиції щодо порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд учасникам національно-визвольних змагань у транспорті загального користування на міжміських внутрішньообласних маршрутах шляхом надання адресної допомоги.
22. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів обласного бюджету:
22.1. Установити граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для кожної підвідомчої бюджетної установи з урахуванням виконання заходів з енергозбереження.
22.2. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.
22.3. Забезпечити погашення бюджетної заборгованості за видатками, що утворилась у минулому році через непроходження коштів в органах Державного казначейства України, у тому числі на реалізацію існуючих у 2009 році обласних програм і заходів.
22.4. Брати бюджетні зобов’язання у 2010 році за загальним фондом, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань попередніх років, взятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених асигнувань.
22.5. Провести оптимізацію видатків, мережі та штатів бюджетних установ, обмежити збільшення фактично зайнятих посад, надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат стимулюючого характеру за наявності труднощів у фінансуванні інших першочергових видатків.
23. Районним державним адміністраціям, виконавчим органам місцевих рад:

23.1. З метою виконання дохідної частини місцевих бюджетів у 2010 році:

- забезпечити затвердження реальних показників щодо надходження податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення;

- вжити вичерпних заходів щодо зростання надходжень земельного податку та орендної плати за землю, місцевих податків і зборів, єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, платежів за користування надрами, плати за оренду комунального майна;

- забезпечити протягом року спільно з податковими органами зменшення недоїмки до місцевих бюджетів, насамперед, з плати за землю, а також скорочення обсягів заборгованості з оплати праці у суб’єктів господарювання;

- вжити спільно з податковими органами заходів щодо недопущення суб’єктами господарювання випадків ухилення від оподаткування при виплаті заробітної плати працівникам.
23.2. Спільно з податковими органами провести інвентаризацію платників податків і зборів, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування податками, зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до місцевих бюджетів.
23.3. Спільно з відповідними радами продовжити роботу щодо оптимізації мережі та видатків бюджетних установ, зокрема:

- з метою покращення надання медичних послуг населенню реалізацію програми розвитку первинної медичної допомоги здійснювати з урахуванням оптимізації мережі лікувальних установ, зокрема впорядкування чисельності працюючих, наявного ліжкового фонду центральних районних (міських) і дільничних лікарень;

- оптимізувати мережу закладів соціально-культурного призначення, забезпечивши максимальне використання наявних потужностей;

- привести у відповідність до вимог чинного законодавства функціонування загальноосвітніх навчальних закладів;

- завершити впорядкування діяльності медичних установ та структурних підрозділів медичних закладів з надання стоматологічних послуг і привести їх мережу та штатну чисельність до фактичних надходжень за надані населенню платні послуги;

- забезпечити власні надходження бюджетних установ в обсягах, що суттєво перевищують фактичні надходження 2009 року, та в разі недостатності фінансового ресурсу за загальним фондом скеровувати фактично отримані кошти спеціального фонду на поточне утримання установ і проведення заходів з енергозбереження.
23.4. Під час складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів не допускати зменшення обсягів цільових коштів, які враховані при визначенні розмірів міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами на 2010 рік.
23.5. При формуванні місцевих інвестиційних програм:

- сконцентрувати кошти відповідних бюджетів на введення пускових комплексів, черг, об’єктів з найшвидшою капіталовіддачею і на повне завершення будівництва у 2010 році;

- увести мораторій на нове будівництво та продовження будівництва з низьким ступенем готовності, окрім пілотних проектів та проведення аварійно-відновлювальних робіт;

- надавати пріоритет об’єктам, розташованим на територіях, які виступають ініціаторами укрупнення територіальних громад, з метою покращення фінансово-економічного стану місцевих бюджетів.
23.6. З метою своєчасного надання медичної допомоги в обсягах, не нижчих від гарантованих державою, при затвердженні місцевих бюджетів передбачити кошти на лікування громадян, що проживають на даній території, а обслуговуються в медичних закладах інших адміністративно-територіальних одиниць, як цільову субвенцію відповідним бюджетам згідно з укладеними угодами, окрім обсягів, урахованих при визначенні розмірів міжбюджетних трансфертів для бюджетів окремих міст і районів.
23.7. При затвердженні місцевих бюджетів на 2010 рік та внесенні змін передбачити кошти на:

- забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ, тверде паливо та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої протермінованої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної бюджетної установи в межах обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про відповідний бюджет на 2010 рік з урахуванням проведення заходів з енергозбереження;

- співфінансування програм і заходів, на виконання яких виділяються кошти з державного та обласного бюджетів;

- повернення позичок до бюджету розвитку обласного бюджету, отриманих з обласного бюджету у 2000 – 2001 роках, та заборгованості за взаємними розрахунками перед обласним бюджетом, що склалась у минулі роки;

- заходи з енергозбереження;

- покращення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень місцевих органів виконавчої влади, соціального захисту населення та об’єктів соціальної інфраструктури;

- виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. № 558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”;

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд ветеранів ОУН-УПА, політв’язнів та репресованих в автомобільному пасажирському транспорті загального користування на міських і приміських перевезеннях та електротранспорті. Укласти угоди з перевізниками на здійснення пільгового перевезення ветеранів ОУН-УПА, політв’язнів та репресованих громадян;

- проведення доплат на догляд інвалідів І групи та грошової компенсації оплати телефонних послуг інвалідам І групи, що встановлені розпорядженням обласної державної адміністрації від 02. 11. 1995р. № 878 „Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів”;

- надання адресної допомоги та муніципальних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу категоріям громадян, які мають право на такі пільги відповідно до рішень/ухвал обласної ради: учасникам бойових дій УПА та інвалідам УПА (рішення обласної ради від 11.05.1995 р. № 65); вдовам ветеранів УПА (рішення обласної ради від 15.11.2005 р. № 438); малолітнім політичним в’язням (рішення обласної ради від 29.06.1999 р. № 196); вдовам політв’язнів (ухвала обласної ради від 25.12.1991 р. № 197 із відповідними змінами); одиноким інвалідам, інвалідам по зору І і ІІ групи, сім’ям, у яких проживає 2 і більше інвалідів (ухвала сесії обласної ради від 04.09.1991 р. № 177);

- надання пільг у вигляді муніципальних субсидій на оплату житлової площі та комунальних послуг реабілітованим відповідно до статті 3 Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” та тим, що потерпіли від політичних репресій, згідно з рішенням обласної ради від 08.12.2009 р. № 1090 „Про соціальний захист реабілітованих та потерпілих від політичних репресій”.

Муніципальні субсидії надаються у випадку призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, джерелом фінансування яких є кошти державного бюджету, в першу чергу малозабезпеченим категоріям громадян, одиноким інвалідам, сім’ям, у яких проживають діти-інваліди.

Органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо надання адресної грошової допомоги на оплату зазначених послуг.
23.8. Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів, що надаються з районного, міського (міста обласного значення) бюджету бюджетам міст районного значення, селищ і сіл, здійснювати на підставі Закону України „Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань” у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
24. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:
24.1. Зменшити кількість рішень органів місцевого самоврядування про звільнення від сплати платежів до місцевих бюджетів. При цьому домогтися забезпечення спрямування вивільнених коштів на покращення фінансового стану підприємств, підвищення їх платоспроможності, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, кредиторської заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами, розширення виробництва, подолання збитковості.
24.2. Спільно з районними державними адміністраціями ініціювати передачу повноважень місцевих рад щодо складання і виконання бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, в яких питома вага дотації вирівнювання становить понад 75 відсотків обсягу загального фонду бюджету, відповідній райдержадміністрації (міському виконавчому комітету) з подальшим укрупненням територіальних громад з метою покращення фінансового стану бюджетів органів місцевого самоврядування.
24.3. Не допускати росту чисельності працівників місцевих рад і структурних підрозділів, домогтися впорядкування та оптимізації їх апаратів.
24.4. Планувати у 2010 році видатки на стимулювання працівників органів місцевих рад за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівників бюджетних установ, інших соціальних виплат і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, а також виконання дохідної частини відповідних бюджетів.
24.5. Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії у бюджетній сфері.
24.6. Спрямувати кошти, враховані Міністерством фінансів України при визначенні розмірів міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами на 2010 рік для розвитку дошкілля, на збільшення охопленості дітей дошкільною освітою.
25. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками контрольно-ревізійного управління у Львівській області та головного фінансового управління облдержадміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до обласного бюджету.
26. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (О.Демків):

- надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам області здійснювати відповідно до обсягу надходжень коштів на цю мету в обласний бюджет, а також стану фактичних розрахунків;

- видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, здійснювати за рахунок вільного залишку бюджетних коштів загального фонду місцевого бюджету при відсутності заборгованості за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату;

- видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності протермінованої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету.
27. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
28. Рішення набирає чинності з 01.01.2010 року, якщо інше не передбачено цим рішенням.
29. Вважати таким, що втратило чинність рішення Львівської обласної ради від 23.02. 2010 р. № 1146 „Про обласний бюджет на 2010 рік”.
30. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (Р. Бондаренко).

Голова обласної ради Мирослав Сеник
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації