Поиск по базе сайта:
Рішення від 23. 02. 2007 №67 Документи Львівської міської ради Про затвердження Положення про icon

Рішення від 23. 02. 2007 №67 Документи Львівської міської ради Про затвердження Положення про
Скачати 102.62 Kb.
НазваРішення від 23. 02. 2007 №67 Документи Львівської міської ради Про затвердження Положення про
Дата конвертації16.06.2013
Розмір102.62 Kb.
ТипРішення
Рішення від 23.02.200767

Документи Львівської міської ради
Про затвердження Положення про відділ кадрів Львівської міської радиВідповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвал міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ і від 19.10.2006р. № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ та Положення про апарат виконавчого комітету Львівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27.10.2006р. № 1194, зі змінами, затвердженими рішенням виконавчого комітету від 12.01.2007р. № 6, виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити Положення про відділ кадрів Львівської міської ради.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 16.06.2000р. № 263 “Про затвердження Положення про відділ кадрів апарату виконавчого комітету“.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому.


Міський голова А.Садовий


Додаток


Затверджено

рішенням виконкому

від ____________ № ____


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ кадрів Львівської міської ради


Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Указу Президента від 19 травня 1995 року № 381/95 “Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій“, Указу Президента України від 10 листопада 1995 року № 1035/95 “Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій“, Постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1995 року № 747 “Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах виконавчої державної виконавчої влади“ та на основі “Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади“, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року № 912 це Положення визначає організацію, повноваження та порядок діяльності відділу кадрів як відділу апарату виконавчого комітету.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відділ кадрів (надалі - відділ) є структурним підрозділом апарату виконавчого комітету, реорганізований на підставі ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94 “Про затвердження структури Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ та розпорядження міського голови від 27.12.2006р. № 1299 “Про заходи щодо вдосконалення функціонування виконавчих органів міської ради, проведення реорганізації та скорочення чисельності праціників“.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами, ухвалами міської ради, рішеннями виконкому і розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

1.3. Основним завданням відділу є організація та здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принцип демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю посадових осіб місцевого самоврядування, заохочення їх до службової кар’єри, реалізації єдиної державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування.

1.4. Відділ у своїй діяльності підконтрольний і підзвітний міському голові, керуючому справами виконавчого комітету.

1.5. Положення про відділ затверджує виконавчий комітет.

1.6. Відділ має свій бланк, печатку і штамп “згідно з оригіналом“.


^ 2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ


Відділ:

2.1 бере участь у формуванні та реалізації політики міської ради та її виконавчих органів як в цілому, так і за відповідними напрямами, розробляє механізми її реалізації;

2.2 організовує проведення оцінки роботи працівників за поточний рік;

2.3 одержує від посадових осіб і працівників виконавчих органів міської ради інформацію та документи, пов’язані з роботою виконкому і міського голови;

2.4 готує інформацію про наявність вакансій у структурі Львівської міської ради та її виконавчих органів;

2.5 організовує проведення навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів, приймає участь у проведенні атестації в органах місцевого самоврядування номенклатури посад міського голови (надалі - НПМГ);

2.6 формує кадровий резерв і проводить аналіз його використання;

2.7 готує матеріали про призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату виконавчого комітету та керівників виконавчих органів міської ради НПМГ;

2.8 оформляє документи про прийняття присяги державними службовцями апарату виконавчого комітету та керівниками виконавчих органів міської ради і присвоєння їм рангів НПМГ;

2.9 оформляє документи, пов’язані з застосуванням заходів дисциплінарного впливу до НПМГ;

2.10 приймає документи на засідання конкурсних комісій з прийняття на роботу посадових осіб НПМГ і бере участь у роботі цих комісій;

2.11 забезпечує облік, зберігання та використовування документів з грифом для службового користування (ДСК).

2.12 приймає участь у проведенні заходів з питань мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки структурних підрозділів Львівської міської ради.

2.13 зберігає гербові печатки міської ради та виконавчого комітету, засвідчує ними документи у встановленому порядку;

2.14 перевіряє дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю, про державну службу, про боротьбу з корупцією про службу в органах місцевого самоврядування;

2.15 одержує від посадових осіб і працівників виконавчих органів міської ради інформацію та документи, пов’язані з кадровою роботою і підготовкою нормативних актів міської ради, міського голови та виконкому, розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів міської ради, міського голови, виконкому;

2.16 формує пропозиції про стажування кадрів НПМГ, здійснює контроль за його проведенням; 2.17 проводить обчислення стажу роботи, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування для встановлення надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства.

2.18 проводить розрахунок робочого часу, оформлення відпусток і відряджень;

2.19 проводить підготовку документів про продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування та призначення пенсій;

2.20 обліковує, зберігає і заповняє трудові книжки та особові справи посадових осіб НПМГ;

2.21 оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи;

2.22 проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

2.23 складає звіти і довідки з кадрових питань, передбачених статистичною звітністю;

2.24 попереджує працівників про обмеження, пов’язані з проходженням служби в органах місцевого самврядування;

2.25 бере участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи;

2.26 вносить керівництву пропозиції щодо вдосконалення кадрової роботи;

2.27 координує роботу кадрової служби виконавчих органів міської ради, надає їм методичну допомогу та консультації з питань кадрової роботи;

2.28 проводить наради з працівниками кадрових служб з питань вивчення законодавства, службової етики, організації роботи і усунення недоліків;

2.29 організовує семінари для підвищення кваліфікації працівників;

2.30 бере участь у розробці і впровадженні кадрової політики.

^ 3. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:


3.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань.

3.2. Одержувати інформацію від керівників структурних підрозділів про зміну структури, скорочення штатів, оголошення про конкурс.

3.3. Інформувати керівництво у разі покладення на відділ виконання роботи, що не належить до функцій відділу чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли інші підрозділи або посадові особи не надають документи, матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

3.4. Залучати за згодою керівників виконавчих органів ради, спеціалістів цих виконавчих органів для підготовки та розробки проектів нормативно-правових актів, експертизи проектів таких актів (ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови та інших документів, заходів, які проводяться відділом).

^ 4. УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛОМ, ОБОВ'ЯЗКИ


4.1. Начальник відділу:

4.1.1 здійснює керівництво відділом, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

4.1.2 організовує і здійснює контроль за роботою кадрових служб у підпорядкованих виконкому підприємствах та організаціях, надає їм методичну і фахову допомогу;

4.1.3 організовує атестації працівників виконавчих органів ради і бере участь у її проведенні;

4.1.4 забезпечує облік, зберігання та використовування документів з грифом для службового користування (ДСК);

4.1.5 приймає участь у проведенні заходів з питань мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки структурних підрозділів Львівської міської ради;

4.1.6 розподіляє обов’язки між працівниками відділу і контролює їх виконання, дотримання дисципліни праці;

4.1.7 подає у встановленому порядку керуючому справами виконкому кандидатури на посади та подання про звільнення з посад працівників відділу відповідно до чинного законодавства;

4.1.8 подає керуючому справами виконкому клопотання про присвоєння працівникам відділу рангів посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до законодавства, про встановлення надбавок та проведення інших заохочувальних виплат з фонду оплати праці;

4.1.9 здійснює інші функції за дорученнями міської ради, виконкому, міського голови або керуючого справами виконкому;

4.1.10 приймає участь у підготовці нормативних актів міської ради, виконкому та міського голови, розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу таких актів міської ради, виконкому, міського голови.

4.2. Заступник начальника відділу:

4.2.1 здійснює керівництво діяльністю відділу кадрів, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу на час відсутності начальника відділу кадрів;

4.2.2 забезпечує прогнозування і планування потреб у кадрах, формування кадрового резерву та роботи з ним;

4.2.3 забезпечує організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників;

4.2.4 контролює відповідність освітньокваліфікаційної підготовки працівників покладеним на них обов’язкам;

4.2.5 керує розробкою перспективних і поточних планів роботи з кадрами;

4.2.6 здійснює контроль за веденням діловодства;

4.2.7 організовує роботу з документами у відповідності до чинного законодавства.


^ 5. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ


5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою, як правило, на конкурсній основі відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні“.

Начальник відділу набуває повноважень з моменту призначення.

Повноваження начальника відділу припиняються міським головою відповідно до чинного законодавства за поданням керуючого справами виконкому.

5.2. Начальник відділу кадрів має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника відділу кадрів у порядку встановленому законодавством.

5.3 Працівники відділу призначаються і звільняються з посади відповідного до чинного законодавства розпорядженням міського голови за поданням керуючого справами виконкому і за узгодженням з начальником відділу.

^ 6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету у межах асигнувань, затверджених на утримання апарату виконавчого комітету.

6.2. Розмір посадових окладів працівників відділу встановлюється міським головою відповідно до чинного законодавства.

6.3. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

^ 7. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ


7.1. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється у встановленому законодавством порядку.


Керуючий справами

виконкому М.Литвинюк


Віза:


Начальник відділу кадрів Є.Юрків^ Рішення від 27.02.2009113

Документи Львівської міської ради
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 23.02.2007 № 67Відповідно до розпоряджень міського голови від 06.02.2009 № 85-к “Про делегування повноважень“ (зі змінами), від 09.02.2009 № 118-к “Про затвердження порядку проходження кадрових нормативно-розпорядчих документів у виконавчих органах міської ради“ виконавчий комітет вирішив:

внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 23.02.2007 № 67 “Про затвердження Положення про відділ кадрів Львівської міської ради“, виклавши пункт 2.7 у такій редакції:

“2.7 готує кадрові нормативно-розпорядчі документи щодо посад працівників апарату виконавчого комітету, керівників виконавчих органів міської ради номенклатури посад міського голови, а також працівників управління “Секретаріат ради“, організаційного управління, архівного відділу міської ради. Особливості підготовки таких документів регулюються окремим розпорядженням міського голови“.


Перший заступник

міського голови О.СинюткаСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації