Поиск по базе сайта:
Рішення від 29. 10. 2010 №1467 Документи Львівської міської ради Про затвердження Положень про структурні підрозділи департаменту \"євро 2012\" документ icon

Рішення від 29. 10. 2010 №1467 Документи Львівської міської ради Про затвердження Положень про структурні підрозділи департаменту "євро 2012" документ
Скачати 188.33 Kb.
НазваРішення від 29. 10. 2010 №1467 Документи Львівської міської ради Про затвердження Положень про структурні підрозділи департаменту "євро 2012" документ
Дата конвертації16.06.2013
Розмір188.33 Kb.
ТипРішення
Рішення від 29.10.20101467

Документи Львівської міської ради
Про затвердження Положень про структурні підрозділи департаменту “ЄВРО 2012“документ:


Відповідно до ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвал міської ради від 06.07.2006 № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ (зі змінами і доповненнями), від 19.10.2006 № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами і доповненнями), від 29.07.2010 № 3805 “Про затвердження Положення про департамент “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради та його структури“ виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити:

1.1. Положення про управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради (додаток 1).

1.2. Положення про управління міжвідомчої координації департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради (додаток 2).

1.3. Положення про відділ (апарат департаменту) департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради (додаток 3).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому.


Перший заступник

міського голови О.Синютка


Додаток 1


Затверджено

рішенням виконкому

від 29.10.2010 № 1467


ПОЛОЖЕННЯ

про управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури

департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради


1. Загальні положення

1.1. Управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури (надалі – управління) є структурним підрозділом департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради (надалі – департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 21.06.2007 № 934 “Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“.

1.2. Управління є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим департаменту, виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з підготовки до ЄВРО 2012. Управління є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

1.4. Управління є структурним підрозділом департаменту без права юридичної особи, яке безпосередньо підпорядковане директору департаменту.


^ 2. Основні завдання


2.1. Виконання функцій замовника будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів інфраструктури на підставі рішень виконавчого комітету у рамках проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2.2. Забезпечення ефективного управління комунальною власністю, залученою до проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м.Львові.

2.3. Організація та впровадження структур спортивно-оздоровчої і туристичної інфраструктури міста.

2.4. Реалізація міської інвестиційної та інноваційної політики, здійснення заходів, спрямованих на удосконалення ринкової інфраструктури туризму.

2.5. Сприяння розвитку підприємництва у м.Львові, пов’язаного з виконанням завдань з підготовки і проведення у м.Львові матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.


^ 3. Керівництво управлінням


3.1. Найвищою посадовою особою управління є начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова за погодженням з директором департаменту; який здійснює керівництво управлінням, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань управління перед міським головою та директором департаменту. Начальник управління за посадою є заступником директора департаменту.

3.2. Начальник управління:

3.2.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.

3.2.2. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення управління, стан діловодства та обліку.

3.2.3. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання управління.

3.2.4. Контролює виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту з питань, віднесених до відання управління.

3.2.5. Вносить подання про присвоєння працівникам управління рангів посадових осіб органу місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.

3.2.6. Порушує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників управління.

3.2.7. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення, а також завдань, покладених окремими ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту.


^ 4. Компетенція управління


До компетенції управління відносяться такі повноваження:

4.1. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету і на затвердження міській раді рішень, необхідних для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

4.2. Розробка та погодження з іншими виконавчими органами міської ради схеми розташування, будівництва та функціонування стадіонів, тренувальних центрів і офіційних місць для проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

4.3. Розробка та погодження з іншими виконавчими органами міської ради схеми розташування, будівництва та функціонування готелів, кемпінгів та інших місць розміщення туристів на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

4.4. Розробка та погодження з іншими виконавчими органами міської ради схеми розташування, будівництва та організації роботи об’єктів рекреаційної сфери (фан-зона) на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

4.5. Розробка та впровадження концепції транспортного забезпечення у м.Львові авіаційного, залізничного та автомобільного транспортного зв’язку між Львовом та іншими містами на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

4.6. Взаємодія з митними органами та органами прикордонного контролю для організації спрощеного перетину кордону на час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

4.7. Сприяння залученню в економіку міста іноземних інвестицій з метою забезпечення виконання вимог щодо проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

4.8. Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам, пов’язаним з підготовкою і проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, підприємств, установ та організацій, розташованих на території м.Львова, незалежно від форм власності.

4.9. Слухання звітів керівників підпорядкованих комунальних підприємств та підготовка пропозицій і документів щодо призначення їх на посади та звільнення з посад.

4.10. Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів.


^ 5. Права управління


Для виконання завдань та реалізації наданих повноважень, передбачених цим Положенням та іншими нормативними актами, управління має право:

5.1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.


^ 6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності управління


6.1. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м.Львова. Видатки на утримання управління передбачені у кошторисі департаменту.

6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.


^ 7. Відповідальність посадових осіб управління


7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам управління чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.


Керуючий справами

виконкому М.Литвинюк


Віза:


Директор департаменту

“ЄВРО 2012“ О.Засадний


Додаток 2


Затверджено

рішенням виконкому

від 29.10.2010 № 1467


ПОЛОЖЕННЯ

про управління міжвідомчої координації

департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради


^ 1. Загальні положення


1.1. Управління міжвідомчої координації (надалі – управління) є структурним підрозділом департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради (надалі – департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 21.06.2007 № 934 “Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“.

1.2. Управління є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим департаменту, виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови з підготовки до ЄВРО 2012. Управління є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

1.4. Управління є структурним підрозділом департаменту без права юридичної особи, яке безпосередньо підпорядковане директору департаменту.


^ 2. Основні завдання


2.1. Організація взаємодії з державними органами влади у питаннях забезпечення безпеки організаторів та учасників фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2.2. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання прав і законних інтересів організаторів турніру, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.

2.3. Реалізація політики органів міської влади щодо функціонування об’єктів громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування, медичного обслуговування, транспорту та зв’язку, пов’язаної з проведенням матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2.4. Забезпечення надання всіх необхідних та належних медичних послуг і послуг щодо охорони здоров’я для організаторів та учасників фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2.5. Забезпечення розміщення всіх осіб, які прибудуть до м.Львова під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2.6. Забезпечення підготовки та перепідготовки працівників правоохоронних органів, сфери обслуговування, медичних працівників, стюартів і волонтерів.


^ 3. Керівництво управлінням


3.1. Найвищою посадовою особою управління є начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова за погодженням з директором департаменту; який здійснює керівництво управлінням, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань управління перед міським головою та директором департаменту. Начальник управління за посадою є заступником директора департаменту.

3.2. Начальник управління:

3.2.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за виконання завдань управління.

3.2.2. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення управління, стан діловодства та обліку.

3.2.3. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання управління.

3.2.4. Контролює виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту з питань, віднесених до відання управління.

3.2.5. Вносить подання про присвоєння працівникам управління рангів посадових осіб органу місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.

3.2.6. Порушує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників управління.

3.2.7. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення, а також завдань, покладених окремими ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту.


^ 4. Компетенція управління


До компетенції управління відносяться такі повноваження:

4.1. Розробка та впровадження концепції координації і взаємодії між офіційними організаціями та особами, причетними до забезпечення підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

4.2. Організація взаємодії з закладами освіти з підготовки волонтерів, які залучатимуться до організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

4.3. Організація підготовки та перепідготовки при вищих навчальних закладах м.Львова працівників правоохоронних органів, сфери обслуговування, медичних працівників з питань володіння іноземними мовами.


4.4. Участь у розробці та впровадженні концепції медичного забезпечення на час підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.


^ 5. Права управління


З метою виконання завдань та реалізації наданих повноважень, передбачених цим Положенням та іншими нормативними актами, управління має право:

5.1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.


^ 6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності управління


6.1. Фінансове забезпечення управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м.Львова. Видатки на утримання управління передбачені у кошторисі департаменту.

6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.


^ 7. Відповідальність посадових осіб управління


7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.


Керуючий справами

виконкому М.Литвинюк


Віза:


Директор департаменту

“ЄВРО 2012“ О.Засадний


Додаток 3


Затверджено

рішенням виконкому

від 29.10.2010 № 1467


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ (апарат департаменту)

департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради


^ 1. Загальні положення


1.1. Відділ (апарат департаменту) департаменту “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради (надалі – відділ (апарат департаменту) є структурним підрозділом департаменту “ЄВРО 2012“ (надалі – департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 21.06.2007 № 934 “Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“, без права юридичної особи і безпосередньо підпорядковане директору департаменту.

1.2. Відділ (апарат департаменту) створений для організаційно-технічного, аналітичного, господарського та іншого забезпечення діяльності департаменту, директора департаменту та підпорядкованих йому управлінь і відділів.

1.3. Відділ (апарат департаменту) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішенням виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.


^ 2. Основні завдання


Відділ (апарат департаменту) у межах своїх повноважень забезпечує:

2.1. Виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту та інших актів законодавства України.

2.2. Реалізацію прав та свобод громадян.

2.3. Виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони історичного середовища і довкілля.

2.4. Підготовку бюджетних запитів та виконання кошторису департаменту (у межах компетенції).

2.5. Реалізацію загальноміських програм (у частині підготовки м.Львова до проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу) та програм департаменту.

2.6. Взаємодію з органами державної влади, місцевого самоврядування і самоорганізації населення.

2.7. Реалізацію інших повноважень.


^ 3. Керівництво відділом (апаратом департаменту)


3.1. Керівником відділу (апарату департаменту) є начальник відділу (апарату департаменту), якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова за погодженням з директором департаменту згідно з чинним законодавством; який здійснює керівництво відділом (апаратом департаменту), виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань відділу (апарату департаменту) перед міським головою і директором департаменту.

3.2. Начальник відділу (апарату департаменту):

3.2.1. Здійснює керівництво відділом (апаратом департаменту), несе персональну відповідальність за виконання завдань відділу (апарату департаменту).

3.2.2. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення відділу (апарату департаменту), стан діловодства і обліку.

3.2.3. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання відділу (апарату департаменту).

3.2.4. Контролює виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту з питань, віднесених до відання відділу (апарату департаменту).

3.2.5. Подає директору департаменту кандидатури на призначення та подання про звільнення з посад працівників відділу (апарату департаменту) відповідно до чинного законодавства.

3.2.6. Вносить подання про присвоєння працівникам відділу (апарату департаменту) рангів посадових осіб органу місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.

3.2.7. Порушує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу (апарату департаменту).

3.2.8. Подає директору департаменту пропозиції щодо утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних робочих груп і комісій, їх завдань, функцій та персонального складу.

3.2.9. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення, а також завдань, покладених окремими ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту.


^ 4. Компетенція відділу (апарату департаменту)


Відділ (апарат департаменту):

4.1. Бере участь у формуванні та реалізації політики міської ради та департаменту щодо організації заходів, пов’язаних з проведенням матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м.Львові, розробляє механізми їх реалізації.

4.2. Організовує проведення навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів, атестацію посадових осіб органів місцевого самоврядування.

4.3. Формує кадровий резерв та проводить аналіз його використання.

4.4. Розробляє та готує документи для заохочення і нагородження працівників департаменту.

4.5. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників відділу (апарату департаменту) і працівників управлінь департаменту.

4.6. Оформляє документи про прийняття присяги посадовими особами органів місцевого самоврядування відділу (апарату департаменту) та управлінь департаменту, а також про присвоєння їм рангів.

4.7. Оформляє документи, пов’язані зі службовими розслідуваннями та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

4.8. Приймає документи на засідання конкурсних комісій з прийняття на посади у департамент та бере участь у роботі цих комісій.

4.9. Зберігає гербову печатку департаменту, засвідчує нею документи у встановленому порядку.

4.10. Перевіряє дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю, про службу в органах місцевого самоврядування.

4.11. Одержує від посадових осіб і працівників виконавчих органів міської ради інформацію та документи, пов’язані з кадровою роботою та підготовкою нормативних актів міської ради, міського голови та виконавчого комітету.

4.12. Виконує інші обов’язки, необхідні для ведення кадрової роботи.

4.13. Бере участь в організації і проведенні нарад, семінарів, конференцій та інших заходів.

4.14. Забезпечує організацію бухгалтерського обліку відповідно до нормативно-правових документів.

4.15. Здійснює попередній контроль за своєчасним і правильним оформленням документів та законністю проведення бухгалтерських операцій.

4.16. Здійснює облік та контроль за витрачанням бюджетних коштів відповідно до затверджених кошторисів доходів і видатків з врахуванням внесених до них у встановленому порядку змін, а також за збереженням грошових і матеріальних цінностей.

4.17. Проводить нарахування і виплату заробітної плати працівникам департаменту.

4.18. Здійснює проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами.

4.19. Бере участь у проведенні інвентаризації грошових коштів та матеріальних цінностей, оформляє результати інвентаризацій і відображає їх в обліку.

4.20. Складає і представляє бухгалтерську, статистичну звітність у встановлені терміни до відповідних установ.

4.21. Розробляє проекти штатних розписів, кошторисів і змін до них та подає на затвердження у встановленому порядку, забезпечує зберігання цих документів.

4.22. Здійснює контроль за збереженням основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та інших матеріальних цінностей у місцях їх зберігання та експлуатації.


^ 5. Права відділу (апарату департаменту)


З метою виконання завдань та реалізації наданих повноважень, передбачених цим Положенням та іншими нормативними актами, відділ (апарат департаменту) має право:

5.1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Залучати фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

^ 6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу (апарату департаменту)


6.1. Відділ (апарат департаменту) утримується за рахунок коштів міського бюджету м.Львова. Видатки на утримання відділу (апарату департаменту) передбачені у кошторисі департаменту.

6.2. Працівники відділу (апарату департаменту) є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.


^ 7. Відповідальність посадових осіб відділу

(апарату департаменту)


7.1. Посадові особи відділу (апарату департаменту) повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу (апарату департаменту) несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу (апарату департаменту) при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.


Керуючий справами

виконкому М.Литвинюк


Віза:


Директор департаменту

“ЄВРО 2012“ О.ЗасаднийСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації