Поиск по базе сайта:
Реєстраційна картка проекту Дата реєстрації icon

Реєстраційна картка проекту Дата реєстрації
Скачати 220.64 Kb.
НазваРеєстраційна картка проекту Дата реєстрації
Дата конвертації16.06.2013
Розмір220.64 Kb.
ТипКартка


Бланк організації


Дата _______________ №______________


Секретарю

конкурсної комісії з визначення кращих

соціально-культурних проектів

п.Л.Зубачу


_____________________________________ (назва організації)


_____________________________________ (адреса)


ЗАЯВА


Просимо прийняти для розгляду пакет документів, підготовлений ______________________________________________ до участі у конкурсі соціально - культурних

(назва організації)

проектів.


Додатки у двох примірниках:

 1. опис соціально-культурного проекту;

 2. кошторис соціально-культурного проекту;

 3. копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації;

 4. копія довідки про взяття громадської організації на облік у ДПІ у м.Львові та копія рішення про присвоєння їй ознаки неприбутковості,

 5. копія статуту (положення) організації, засвідчену печаткою громадської організації (один примірник)

 6. лист-підтвердження щодо фінансового внеску від інших партнерів (за умови залучення додаткового фінансування);

 7. рекомендаційні листи від партнерів проекту (за бажанням).__________________________ ___________________________

Прізвище керівника організації

Підпис


М.П.

^ Реєстраційна картка проекту
Дата реєстрації:

залишити не заповненим^ Реєстраційний номер:

залишити не заповненим
Повна назва громадської організації (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію):


^ Повна назва проекту:
(речення до 10 слів, що відображає суть проекту)
Мета проекту:


^ Загальний бюджет проекту (грн.)
Очікуване фінансування від ЛМР (грн.)
^ Термін, протягом якого передбачається реалізувати проект із зазначенням кількості місяців
^ Юридичний статус організації
Юридична адреса організації /

поштова адреса організації
^ Банківські реквізити громадської організації

( номер рахунку, назва банку, МФО та код ЄДРПОУ)

^ Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації / службовий та мобільний телефон/ електронна пошта
^ Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту / службовий та мобільний телефон/ електронна пошта

Підписи засвідчують зобов`язання подавати правдиву інформацію

Підпис керівника організації  ___________________     Дата  “____” ____________ 20___ р.


Підпис бухгалтера організації  ___________________     Дата  “____” ____________ 20___  р.

М.П.

 1. ^ Короткий опис проекту (анотація):

(Анотація повинна містити короткий виклад суті проекту. Зокрема, в описі повинна міститись наступна інформація: Хто реалізовуватиме проект? В чому полягає актуальність проекту? Яка мета та завдання проекту? Які заходи будуть здійснені в рамках проекту? Який очікуваний результат проекту? Яка тривалість проекту? Який бюджет проекту ? )

Рекомендований об’єм: 1 ст.

^ 2. Мета та завдання проекту:

(Найчастіше мету проекту формулюють одним реченням. У першій частині речення вказується, що заплановано досягнути від реалізації проекту. Друга частина показує, як Ви пропонуєте цього досягти. Завдання проекту мають бути більш конкретними. Це подальші результати проекту, тому їх можна побачити і якось виміряти. Важливо, щоб завдання були спрямовані на досягнення мети і погоджувались з діяльністю, запланованою у проекті. Як правило, завдань повинно бути 2-3).

Рекомендований об’єм: 1ст. 1. ^ Перелік заходів проекту, план їх реалізації та очікувані результати:

(Необхідно детально описати заходи, які пропонується здійснити для досягнення кожного з визначених завдань, за наступною формулою: Які заходи пропонується здійснити для реалізації завдання?Які заходи плануються здійснити на висвітлення етапів реалізації та результатів проекту? В який спосіб, де і коли проходитимуть заходи? Очікувані результати (продукт) внаслідок проведення заходу?)

Рекомендований об’єм: 1-2 ст.

Назва та суть заходу

Дата і місце проведення

Очікувані результати

(продукт)

^ 4. Очікувані результати проекту

(Необхідно зазначити очікувані результати та користь від реалізації проекту. Вкажіть кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність проекту).
 1. Інформація про діяльність організації за попередній рік:

(Описуючи свою організацію, потрібно коротко зазначити наступне: Мета і завдання Вашої організації; Історія виникнення та ресурси Вашої організації та детальніше зазначити про перелік та опис реалізованих Вашою організацією проектів і заходів у 2010 році, у тому числі спільних з виконавчими органами міської ради.).

Рекомендований об’єм: 1ст.
6. Резюме виконавців проекту:

(Необхідно надати Резюме (CV) осіб, які виконуватимуть проект, із визначенням їхніх функціональних обов’язків в межах реалізації проекту).

Рекомендований об’єм: 1-2 ст.

^ Кошторис проекту:


Мінімальний розмір фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурного проекту становить 5000 грн., максимальний – до 50 000 грн.

(У кошторис витрат на реалізацію проекту включаються тільки ті видатки, необхідність і законність яких обумовлені характером і специфікою проекту, виходячи з дійсної потреби в коштах і з додержанням режиму економії та ефективного використання коштів. Кошторис повинен формуватися з врахуванням рекомендованих статей витрат, згідно поданої форми та із зазначенням власних, залучених і бюджетних коштів Львівської міської ради.

Планування видатків на проведення проекту здійснюється, виходячи з кількості учасників, тривалості заходів, місця проведення та з урахуванням умов програми проекту, угод між співвиконавцями програми.)

Рекомендований об’єм: 2-3ст

Рекомендовані статті витрат з бюджету Львівської міської ради в рамках конкурсу соціально-культурних проектів:

 1. реклама, промоція та поліграфічні послуги, які пов’язані з соціально-культурним проектом;

 2. витрати на проїзд та проживання іногородніх учасників соціально-культурних проектів;

 3. витрати на проїзд та проживання львів’ян - учасників соціально-культурних проектів в інші міста;

 4. організація форумів, круглих столів, конференцій та інших заходів;

 5. оренда приміщень для проведення заходів (перевага надається приміщенням комунальної форми власності);

 6. оренда комп’ютерів, оргтехніки чи іншого обладнання;

 7. надання інформаційних послуг щодо реалізації завдань соціально-культурного проекту;

 8. вивчення громадської думки, в тому числі шляхом проведення соціологічних опитувань (лише для одержувачів бюджетних коштів);

 9. придбання витратних матеріалів та канцтоварів;

 10. розробка рекомендацій та надання фахових консультацій, проведення експертиз;


^ Перелік видатків на реалізацію соціально-культурного проекту, які не можуть бути фінансовані за рахунок коштів міського бюджету (за винятком громадських організацій, які набудуть статус одержувачів бюджетних коштів (необхідно відкривати рахунок в казначействі):

 1. придбання основних засобів (меблі, оргтехніка, комп’ютери) та іншого обладнання;

 2. оплата комунальних послуг;

 3. оплата праці виконавцям соціально-культурного проекту, в тому числі виплати гонорарів, преміальних тощо;

 4. грошові винагороди та призи учасникам соціально-культурного проекту;^ Кошторис проекту зі статтями витрат

(із зазначенням власних, залучених і бюджетних коштів Львівської міської ради)
^ Стаття бюджету


Одиниця виміру


Кількість


Вартість за одиницю

Очікуване фінансування від міської ради


Власний внесок


^ Внесок партнерських організацій*


Всього

1

Оплата праці (гонорари)


1.1

1.2

1.3

1.4

2

Відрядження

К-сть днів

К-ст осіб

Вартість\день

2.1

Харчування (добові)


.
2.2

Проїзд

2.3

Проживання
3

Витратні матеріали та канцтовари


3.1

3.2

3.3

3.4

4

Витрати на тиражування та друк (поліграфічні послуги)


4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5

Оренда (транспорту, обладнання. приміщення)


5.1

5.2

5.3

5.4

6

Оплата інформаційних послуг


6.1

6.2

6.3

6.4

7

Витрати на рекламу


7.1

7.2

7.3

8

Придбання (виготовлення) призів, дипломів тощо


8.1

8.2

8.3

9

Інші прямі витрати


9.1

9.2

9.3ВСЬОГОКерівник організації  ___________________     Дата  “____” ____________ 20___ р.


МП

*Якщо бюджет проекту передбачає внески партнерських організацій, необхідно надати листи-підтвердження від цих організацій щодо їхньої участі у фінансуванні даного проекту


^ Перелік документів

для подачі на конкурс соціально-культурних проектів


І

Заявка на участь у конкурсі

ст. 1

II

Реєстраційна картка проекту

ст. 2

III

Опис соціально-культурного проекту

ст.3

1.

Короткий опис проекту (рекомендований об’єм: 1 ст.)

ст.3

2.

Мета та завдання проекту (рекомендований об’єм: 1-2 ст.)

ст.

3.

Перелік заходів проекту, план їх реалізації та очікувані результати (рекомендований об’єм: 2 ст.)

ст.

4.

Очікувані результати проекту (рекомендований об’єм: 1 ст).

ст.

5.

Інформацію про діяльність організації за попередній рік (рекомендований об’єм: 1 ст.)

ст.

6.

Резюме виконавців проекту (рекомендований об’єм: 1-2 ст.)


ст.

IV

Кошторис соціально-культурного проекту (рекомендований об’єм: 2-3 ст.)

ст.

V

Листи-підтвердження щодо фінансового внеску від інших партнерів

(за умови залучення додаткового фінансування)
VI

Листи підтвердження від інших партнерів (за бажанням):

(У листі повинно бути вказана повна назва партнера, причини з яких надається лист підтвердження, а також яка саме передбачається співпраця в рамках реалізації проекту.)

ст

VII

Копія статуту (положення) організації (подається в одному примірнику)

ст.

VIII

Копію свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації

ст.

IX

^ Копію довідки про взяття громадської організації на облік у ДПІ у м. Львові та копію рішення про присвоєння їй ознаки неприбутковості

ст.Важливо:

 1. Електронну копію реєстраційної картки, опису та кошторису соціально-культурного проекту необхідно надіслати у doc-форматі на e-mail:

civicpartner1@city-adm.lviv.ua з надписом у темі «Konkurs SKP 2011»

 1. Друковані копії проекту необхідно подавати у 2 примірниках (копія статуту подається в одному примірнику)

 2. Усі додатки повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою організації

 3. Документи необхідно подавати в Центр обслуговування мешканців Львівської міської ради (пл. Ринок,1, вхід з північної сторони Ратуші).

 4. Кінцевий термін прийому документів на конкурс 10 січня 2011р., о 18 год. 00 хв.

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації