Поиск по базе сайта:
Бекітілген «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қОҒамының корпоративтік басқару кодексі icon

Бекітілген «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қОҒамының корпоративтік басқару кодексі
Скачати 480.07 Kb.
НазваБекітілген «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қОҒамының корпоративтік басқару кодексі
Сторінка2/3
Дата конвертації15.08.2014
Розмір480.07 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

^ 1.2. Қоғамның ішкі құжаттары
64. Корпоративтік басқарудың нақты құрылымдары, рәсімдері және практикасы «ҚИДИ» АҚ-ның Жарғысымен және өзге де ішкі құжаттарымен, оның ішінде:

1) Директорлар Кеңесі туралы ережемен;

2) басқарма туралы ережемен;

3) комитеттер туралы ережелермен (олардың құрылуына қарай);

4) корпоративтік хатшы туралы ережемен;

5) ішкі аудит қызметі туралы ережемен;

6) құпия ақпаратты қорғау туралы нұсқаулықпен;

7) корпоративтік басқару кодексімен реттеледі.

65. Жоғарыда санамаланған құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық практикада танылған корпоративтік басқару қағидаттарына сәйкес әзірленеді.
^ 1.3. Корпоративтік басқарудың жалпы құрылымы
66. «ҚИДИ» АҚ органдарының арасында жауапкершілікті бөлу Жарғыда және «ҚИДИ» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарында анық жазылуға және «ҚИДИ» АҚ акционерлері мүдделерінің сақталуына кепілдік беруге тиіс.

67. «ҚИДИ» АҚ органдарының өз міндеттерін сапалы және кәсіптік орындауға арналған өкілеттіктері және ресурстары болуға тиіс. Оларды басқару уақтылы, ашық және негізделген болуға тиіс.

68. «ҚИДИ» АҚ органдарының жүйесі мыналарды қамтиды:

1) акционерлердің жалпы жиналасы - «ҚИДИ» АҚ-ның жоғары органы;

2) Директорлар Кеңесі - басқарманың қызметіне жалпы басшылық пен бақылауды жүзеге асыратын басқару органы;

3) басқарма - «ҚИДИ» АҚ-ның ағымдағы жұмысына басшылық жасайтын алқалы атқарушы орган;

4) ішкі аудит қызметі – ішкі аудитті өткізу және ішкі аудит жүйесінің жай-күйіне және оның тиімділігіне объективті баға беру, сондай-ақ оны жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеу арқылы «ҚИДИ» АҚ-ның қаржылық-шаруашылық қызметіне және ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеуіне бақылауды жүзеге асыратын орган.

69. «ҚИДИ» АҚ акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтау, сондай-ақ «ҚИДИ» АҚ-ның корпоративтік басқару бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғының ережелерін және «ҚИДИ» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарын ұстану жөніндегі «ҚИДИ» АҚ акционерлері, органдары мен лауазымды тұлғалары арасындағы өзара іс-қимыл корпоративтік хатшыға жүктеледі. Корпоративтік хатшы «ҚИДИ» АҚ органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға да ықпал етеді және корпоративтік басқару мәселелері бойынша Директорлар Кеңесі мен басқарма мүшелеріне консультация береді.

70. «ҚИДИ» АҚ мен еншілес және тәуелді ұйымдар арасындағы өзара қарым-қатынастар бекітілген корпоративтік рәсімдердің шеңберінде «ҚИДИ» АҚ мен оның еншілес және тәуелді ұйымдарының тиісті органдары арқылы жүзеге асырылады. «ҚИДИ» АҚ қызметкерлерінің еншілес және тәуелді ұйымдарға бекітілген корпоративтік рәсімдерден тыс бейресми жүгінуіне тыйым салынады.
2-тарау. АКЦИОНЕРЛЕРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ
^ 2.1. Акционерлердің құқықтарын қамтамасыз ету

71. Басқарма акционерлердің негізгі құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етеді, оның ішінде:

1) акцияларды иелену, пайдалану және оларға иелік ету құқығы;

2) «ҚИДИ» АҚ-ға оның қызметі туралы жазбаша сұраныстармен жүгіну және Жарғыда белгіленген мерзімдерде уәждемеленген жауаптар алу құқығы;

3) «ҚИДИ» АҚ органдарын құруға және (немесе) сайлауға қатысу құқығы;

4) «ҚИДИ» АҚ табысының үлесін (дивидендтер) алу құқығы;

5) «ҚИДИ» АҚ таратылған кезде оның активтеріндегі үлесті алу құқығы.

72. «ҚИДИ» АҚ корпоративтік басқару саласындағы түйінді шешімдерді қабылдауда «ҚИДИ» АҚ акционерлерінің тиімді қатысуына ықпал етеді.

73. «ҚИДИ» АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда және «ҚИДИ» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен өз акционерлерінің мүддесін қозғайтын өзінің қызметі туралы уақтылы, шынайы және толық ақпаратты, әсіресе «ҚИДИ» АҚ акционерлері үшін барынша негізделген және ашық болуы тиіс акционерлік капитал (акциялар) саласындағы мәмілелер бөлігіндегі ақпаратты өз акционерлерінің назарына жеткізуі қажет.

74. Директорлар Кеңесі және басқарма «ҚИДИ» АҚ қызметінде жоспарланатын өзгерісті негіздеуге және «ҚИДИ» АҚ акционерлерінің құқықтарын сақтау және қорғаудың нақты саясатын ұсынуға міндетті.

75. Акционерлерге ұсынылатын ақпараттық материалдар олардың қарауына шығарылатын мәселелерге қатынасы бойынша жүйеленуі тиіс. Акционерлердің осы материалдарды алу немесе олармен танысудың барынша қарапайым және оңай орындалатын тәртібі белгіленуі тиіс.

76. Акционерлерге «ҚИДИ» АҚ қызметінің жоспарлары, жетістіктері мен проблемалары туралы қосымша мәліметтер, сондай-ақ талдамалық зерттеулер және «ҚИДИ» АҚ-ның қызметі туралы басқа ұйымдардың материалдары берілуі мүмкін. Ақпаратты ашу талабы «ҚИДИ» АҚ-ға артық әкімшілік ауыртпалық немесе орынсыз шығындарды жүктемеуі тиіс.

77. Акционерлердің «ҚИДИ» АҚ қызметіндегі және оны басқарудағы маңызды өзгерістерді қарау және қабылдау үдерісі осындай өзгерістерді негіздеу бойынша қосымша материалдармен қамтамасыз етілетін болады.

78. Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына Директорлар Кеңесінің мүшелерін және басқарма Төрағасын сайлау мәселесі шығарылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Жарғыға сәйкес осы лауазымдарға үміткерлер туралы барынша толық ақпарат ұсынылуы керек.

79. Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына мәселелер Директорлар Кеңесі арқылы шығарылуы тиіс, бұл ретте олар барынша анық болып, оларды түрлі түсіну ықтималдығын жоққа шығаруы тиіс.

80. «ҚИДИ» АҚ акционерлердің қарауына шығарылатын әр жеке мәселе бойынша жекелеген шешімді ұсынуы тиіс.

81. «ҚИДИ» АҚ басқармасының Төрағасы акционерлер белгіленген мерзімде олардың сұрау салуларына жауаптардың берілуін қамтамасыз етеді.

82. «ҚИДИ» АҚ-да акционерлердің өтініштерін тіркеудің және корпоративтік дауларды тиімді реттеудің жүйесі қабылданды.

83. «ҚИДИ» АҚ акционерлерінің тізілімін тәуелсіз тіркеуші жүргізеді. Барлық қажетті техникалық құралдары және мінсіз беделі бар тіркеушіні іріктеу және онымен шарт жасасу «ҚИДИ» АҚ-ға «ҚИДИ» АҚ-ның акциялары мен басқа да бағалы қағаздарына меншік құқығын сенімді әрі тиімді тіркеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
^ 2.2. Дивидендтік саясат
84. «ҚИДИ» АҚ-ның дивидендтік саясаты Жарғымен белгіленеді. «ҚИДИ» АҚ-ның дивидендтік саясаты сонымен бірге «ҚИДИ» АҚ-ның Интернет-ресурсында ашып көрсетіледі.

Дивидендтік саясат таза кірісті бөлу және дивидендтер төлеуге жіберілетін оның бөлігін айқындау тәртібін, дивидендтер мөлшерін есептеу тәртібін, дивидендтерді төлеу тәртібін, оның ішінде мерзімдерін, оларды төлеу орны мен нысанын регламенттейді. Дивидендтерді алу «ҚИДИ» АҚ акционерлері үшін қиын және шамадан тыс болмауы тиіс.

Дивиденд саясаты дивиденд төлеуге жіберілетін «ҚИДИ» АҚ-ның таза пайдасының ең төменгі үлесін анықтау тәртібін белгілеуі тиіс.

85. Дивидендтерді төлеу туралы мәселені қарау кезінде белгіленген тәртіппен «ҚИДИ» АҚ-ның ағымдағы жай-күйі назарға алынады.

86. Дивидендтер төлеу жөніндегі шешім қабылдау туралы (жариялау туралы) ақпарат дивиденд төлеуге арналған шарттардың және оларды төлеу тәртібінің болуы туралы нақты ұсыныс қалыптастыру үшін жеткілікті болуы қажет. Бұл ретте, дивидендтерді толық немесе уақытылы төлемеу мәселелеріне ерекше назар аударылады.
2.3. Жасау кезінде мүдделілігі бар мәмілелер
87. «ҚИДИ» АҚ жасау кезінде мүдделілігі бар мәмілелерді жасасқан кезде, «ҚИДИ» АҚ-ның үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ашып көрсетеді. Жасау кезінде мүдделілігі бар мәмілелер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жасалады.
^ 2.4. «ҚИДИ» АҚ-ны тарату және қайта ұйымдастыру
88. «ҚИДИ» АҚ-ны еркін таратуға/қайта ұйымдастыруға бастамашылық білдірген жағдайда Директорлар Кеңесі басқармамен бірлесіп, акционерлер мен Мүдделі тұлғаларға «ҚИДИ» АҚ-ны таратуды/қайта ұйымдастыруды жүргізу қажеттілігінің негіздемесін ұсынады. «ҚИДИ» АҚ-ны тарату/қайта ұйымдастыру туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.
3-тарау. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

3.1. Директорлар Кеңесінің функциялары

89. Директорлар Кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, Кодекске және «ҚИДИ» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

90. Директорлар Кеңесі «ҚИДИ» АҚ қызметінің басым бағыттарын айқындайды және «ҚИДИ» АҚ-ны дамыту стратегиясын бекітеді. Директорлар Кеңесі «ҚИДИ» АҚ қызметіне жалпы басшылық етуді және басқарма қызметін бақылауды жүзеге асырады.

91. Директорлар Кеңесі нарықтық ахуалды, «ҚИДИ» АҚ-ның қаржылық жағдайын және «ҚИДИ» АҚ-ның қаржылық-шаруашылық қызметіне ықпал ететін басқа да факторларды ескере отырып, бекітілген басым бағыттарды басшылыққа алуды объективті бағалауды жүргізеді.

92. Тәуекелдерді басқару бойынша «ҚИДИ» АҚ-ның ішкі рәсімдерін бекіту, осындай рәсімдердің сақталуын, сондай-ақ тиімділігін талдауды және оны жетілдіруді қамтамасыз ету Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатқызылады. Бұл ретте, осы рәсімдер тәуекелдерді басқару жүйесінде елеулі жетіспеушіліктер туралы Директорлар Кеңесінің «ҚИДИ» АҚ-ның акционерлерін уақытылы хабардар етуді көздейді.

93. Директорлар Кеңесі қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет «ҚИДИ» АҚ-ның ішкі бақылау жүйесін оның тиімділігі тұрғысынан бағалауды және, қажет болған жағдайда, оны қайта қарауды қамтамасыз етіп, акционерлерге атқарылған жұмыс туралы есеп береді.

94. Директорлар Кеңесі акционерлермен тиісті диалогты қамтамасыз ету үшін жауапкершілікте болады. Корпоративтік хатшы акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінің «ҚИДИ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің және басқармасының назарына жеткізілуін қамтамасыз етеді.

95. Директорлар Кеңесі тұрақты түрде, бірақ жартыжылдықта 1 реттен сирек емес сәйкессіздіктерді анықтап және тиісті ден қою шараларын қабылдай отырып, өз қызметін және басқарманың қызметін бағалайды.
3.2. Директорлар Кеңесін қалыптастыру
96. Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау рәсімі ресми, ашық және «ҚИДИ» АҚ акционерлері үшін түсінікті болуы тиіс.

97. Директорлар Кеңесінің сандық құрамы, өкілеттілік мерзімі, Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады.

98. Директорлар Кеңесінің мүшелігіне үміткерлерде және Директорлар Кеңесінің мүшелерінде оның міндеттерін орындауы және акционерлер мен «ҚИДИ» АҚ мүддесінде бүкіл Директорлар Кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік және (немесе) салалық ортада оң жетістіктері мен мінсіз беделі болуы тиіс.

99. Тәуелсіз директорлар лауазымына үміткерлерді іріктеу үшін үміткерлерді іріктеудің айқын критерийлері бар тиісті ережелер әзірленеді.

100. Тәуелсіз директор мен «ҚИДИ» АҚ арасындағы қарым-қатынастар Қазақстан Республикасы заңнамасының, Кодекс ережелерінің және «ҚИДИ» АҚ-ның өзге де ішкі құаттарының талаптарын ескере отырып, шарт арқылы ресімделеді. Шарттың қолданылу мерзімі акционерлердің жалпы жиналысының оны сайлау туралы шешімінде көрсетілген тәуелсіз директор сайланған мерзімге сәйкес келуі тиіс.

«ҚИДИ» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысымен тәуелсіз директормен үлгілік шарт бекітілуі мүмкін.
3.3. Директорлар Кеңесінің комитеттері
101. «ҚИДИ» АҚ-да Директорлар Кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында Комитеттер құрылады.

102. Барлық Комитеттердің қызметі Директорлар Кеңесі бекітетін, Комитеттің құрамы, құзыреті, мүшелерін сайлау тәртібі, Комитеттердің жұмыс тәртібі туралы, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелері бар ішкі құжаттармен реттеледі.

103. Комитеттерді Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің мүшелерінен және нақты Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан құрады. Комитеттің құрамына кіретін Директорлар Кеңесі мүшелерінің біреуі Комитет Төрағасымен тағайындалады. Комитеттер мүшелерінің өкілеттік мерзімдері Директорлар Кеңесінің мүшесі ретіндегі олардың өкілеттік мерзіміне сәйкес келеді, алайда жыл сайын Директорлар Кеңесі қайта қарап отырады.

«ҚИДИ» АҚ-ның басқарма Төрағасы «ҚИДИ» АҚ-ның Директорлар Кеңесі Комитетінің Төрағасы бола алмайды.

104. Комитеттің Төрағасы мен оның мүшелерінен басқа ешкімнің де Комитеттердің отырыстарына қатысуға құқығы жоқ. Қалған тұлғалар тиісті Комитеттің шақыруы бойынша ғана Комитеттердің отырыстарына қатыса алады.

105. Комитеттер жыл сайын өздерінің жұмыс жоспарын жасайды, оны Директорлар Кеңесі бекітеді. Бұл ретте олардың отырыстары үнемі өткізіліп отыруы тиіс. Комитет отырысының хаттамасы Директорлар Кеңесіне беріледі. Директорлар Кеңесінің жылдық есебінің жеке бөлімі Комитеттердің жұмысына арналады.

106. Директорлар Кеңесінің Комитеттерден ағымдағы қызметі туралы есеп беруді жыл бойы кез келген уақытта талап етуге құқығы бар. Мұндай есепті дайындау және беру мерзімін Директорлар Кеңесі айқындайды.
3.4. Директорлар Кеңесінің қызметін ұйымдастыру
107. Директорлар Кеңесінің қызметі ақылға қонымдылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, парасаттылық, жауапкершілік және тиянақтылық қағидаттарына негізделеді.

108. Директорлар Кеңесінің отырыстары оңтайлылық, тиімділік және тұрақтылық қағидаттарын ескере отырып, оның өкілеттік мерзімі басталғаннан бастап жыл сайын жасалатын жоспарға сәйкес өткізіледі. Директорлар Кеңесі жылына кем дегенде алты рет отырыс өткізуі тиіс.

109. Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу бойынша ішкі рәсімдерді әзірлейді және оларды басшылыққа алады. Бұл рәсімдер Директорлар Кеңесі қызметінің барлық қажетті өлшемдерін ретке келтіруі тиіс.

110. Директорлар Кеңесінің отырыстарын өткізу дауыс берудің нақты нысанын таңдау негіздемесі бар іштей немесе сырттай дауыс беру нысандарында көзделеді, бұл ретте сырттай дауыс беру нысанымен өткізілетін отырыстың саны азайтылған болуы тиіс.

111. Айрықша жағдайларда Директорлар Кеңесі отырысының екі нысанын үйлестіруге болады. Бұл директорлардың біреуі немесе бірнешеуі (30 %-дан көп емес) Директорлар Кеңесінің отырысына қатысу мүмкіндігі болмаған жағдайларға қатысты және олар қаралатын мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауға өз пікірін жазбаша нысанда беру арқылы қатысады.

112. «ҚИДИ» АҚ қызметінің аса маңызды, түйінді, стратегиялық мәселелері бойынша шешімдерді қарау және қабылдау дауыс берудің іштей нысанымен Директорлар Кеңесінің отырыстарында ғана жүзеге асырылады.

113. Директорлар Кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүддесі бар Директорлар Кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, ол туралы Директорлар Кеңесі отырысының хаттамасында тиісті жазба жасалады.

114. Директорлар Кеңесі «ҚИДИ» АҚ-ның қаржылық-экономикалық жай-күйінің, оның «ҚИДИ» АҚ қызметіндегі басым бағыттар мен көрсеткіштердің сақталуының тұрақты мониторингін жүргізуді жүзеге асырып, «ҚИДИ» АҚ-ның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланыстарды ұстап тұруы тиіс.

115. Директорлар Кеңесінің бұрынғы мүшелерінің олардың директорлар қызметі құрамындағы қызметін тоқтатқаннан кейін олардың «ҚИДИ» АҚ туралы құпия ақпаратты жарияламау мерзімі 5 (бес) жылды құрайды.

116. «ҚИДИ» АҚ акционерлеріне берілетін Директорлар Кеңесінің есебінде мына ақпараттарды көрсету ұсынылады, бірақ осымен шектелмейді:

1) «ҚИДИ» АҚ-ның өткізген жұмысы туралы;

2) «ҚИДИ» АҚ-ның қаржылық-шаруашылық қызметінің жоспары көрсеткіштерінің орындалуы туралы;

3) тиімділік көрсеткіштерінің орындалуы туралы;

4) «ҚИДИ» АҚ қызметіндегі басым бағыттар мен көрсеткіштердің «ҚИДИ» АҚ-да сақталуы жөніндегі Директорлар Кеңесі қабылдаған шаралар туралы;

5) тәуекелдерді басқару үдерісінің және «ҚИДИ» АҚ-ның ішкі бақылауының басқа да элементтерінің ағымдағы жай-күйі және «ҚИДИ» АҚ-ның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі рәсімдерін жетілдіру бойынша өткізілген іс-шаралар туралы.
3.5. Директорлар Кеңесінің қызметін бағалау
117. Жалпы Директорлар Кеңесі және оның мүшелері қызметінің нәтижелерін бағалауды «ҚИДИ» АҚ-ның ішкі құжаттарында белгілеген тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысы жүзеге асырады.


3.6. Ақпарат және біліктілікті арттыру
118. Директорлар Кеңесіне «ҚИДИ» АҚ-ның ішкі құжаттарын құпия ақпаратты беру бөлігінде талаптарды сақтаумен өзінің міндеттерін орындауға мүмкіндік беретін сапалы және толық ақпарат тиісті нысанда уақтылы берілуі тиіс.

119. Корпоративтік хатшы Директорлар Кеңесі мүшелерінің дәл әрі анық ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз еткені үшін жауап береді. Басқарма, ішкі аудит қызметі осындай ақпаратты беруге міндетті, ал Директорлар Кеңесінің мүшелері қажет болған жағдайларда түсініктемелерді немесе түсіндірмелерді беруді талап ете алады.

120. Корпоративтік хатшы Директорлар Кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін Директорлар Кеңесінің жұмысымен танысуға қажетті ақпаратпен қамтамасыз етуі тиіс.

121. Директорлар Кеңесі мен оның Комитеттері белгіленген тәртіппен «ҚИДИ» АҚ-ның тиісті жылға арналған қаржылық-шаруашылық қызметінің жоспарында көзделген қаражат шеңберінде сыртқы сарапшылар мен консультанттардың қызметтерін пайдалануға құқылы.

122. Директорлар Кеңесі өз функцияларын толыққанды орындау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етілуі тиіс.

123. Директорлар Кеңесінің мүшелері өз кәсіби білімдері мен дағдыларын үнемі жетілдіреді.

3.7. Сыйақы
124. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша төленеді.

Мемлекеттік қызметші болып табылатын, сондай-ақ негізгі жұмыс орны қоғамдық бірлестік болып табылатын Директорлар Кеңесінің мүшесіне сыйақы төленбейді.

125. Сыйақы мөлшері «ҚИДИ» АҚ-ның табысты қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті біліктілігі бар Директорлар Кеңесінің мүшелерін тарту, сақтау және уәждеу үшін жеткілікті болуы тиіс.

126. «ҚИДИ» АҚ-да тәуелсіз директорлар сыйақысының ашық саясаты болуы тиіс. Тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшері жұмысқа бөлінетін уақытпен және тәуелсіз директорлардың өз міндеттерін орындау сапасына баламалы болуы қажет.

Тәуелсіз директорларға сыйақы беру шарттары олармен жасалатын шарттарда және қажет болған жағдайда, «ҚИДИ» АҚ-ның ішкі құжатында көрсетіледі.

127. «ҚИДИ» АҚ-ның басқарма Төрағасы Директорлар Кеңесі құрамына сайланған жағдайда Директорлар Кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

128. «ҚИДИ» АҚ тәуелсіз директорлардың сыйақы мөлшері туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ашады. Директорлар Кеңесі мүшелерінің есептік кезеңдегі сыйақы мөлшерлері туралы мәліметтер акционерлерге берілетін есепте міндетті түрде ашылуы тиіс.
4. БАСҚАРМА
4.1. Басқарма туралы жалпы ережелер
129. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

134. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және өзге де ішкі құжаттармен «ҚИДИ» АҚ-ның басқа да органдарының құзыретіне жатқызылмаған «ҚИДИ» АҚ қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

131. Басқарма Қазақстан Республикасы заңнамасының және «ҚИДИ» АҚ-ның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ақпаратты ашып көрсетуге және «ҚИДИ» АҚ-ның қызметін ақпараттық жария етуге жауапты болады, сондай-ақ «ҚИДИ» АҚ-ның құпия ақпаратын қорғауды және оның сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

132. Басқарма акционерлер мен Директорлар Кеңесі қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қаржылық және адам ресурстарын бөлуге жауапты болады.

133. Басқарма қызметкерлердің «ҚИДИ» АҚ-ның тиімді жұмысына мүдделі болуы, әрбір қызметкер «ҚИДИ» АҚ-дағы өз қызметін қадірлеуге ұмтылуы, өзінің материалдық жағдайы оның жұмысының нәтижелеріне байланысты екенін түсінуі үшін жағдайлар жасауы қажет.

138. Басқарма қызметінің тәртібі Жарғымен, Кодекспен және «ҚИДИ» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарымен айқындалады.
4.2. «ҚИДИ» АҚ-ның Басқармасын қалыптастыру
135. «ҚИДИ» АҚ басқармасының Төрағасы мен мүшелерін сайлағанда, Директорлар Кеңесі акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін, осы лауазымдарға үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптары мен оларды сайлау рәсімін айқындайтын «ҚИДИ» АҚ-ның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

«ҚИДИ» АҚ басқармасының Төрағасын сайлауға үміткерлер бойынша ұсыныстарды акционерлер мен Директорлар Кеңесінің мүшелері, ал «ҚИДИ» АҚ басқармасының мүшелігіне сайлауға үміткерлер бойынша Директорлар Кеңесінің қарауына басқарма Төрағасы және (немесе) Директорлар Кеңесінің мүшелері енгізеді.

136. «ҚИДИ» АҚ басқармасындағы лауазымға үміткерлердің өздеріне жүктелген міндеттерді тиісінше орындау үшін қажетті тәжірибесі, білімі және біліктілігі, жағымды беделі болуы және Директорлар Кеңесі мүшелерінің көпшілігі мақұлдауы қажет.

137. Басқарма мүшелерін іріктеу және тағайындау Директорлар Кеңесі айқындайтын барынша ашық әрі айқын рәсімдер негізінде жүргізіледі.

Директорлар Кеңесі белгіленген тәртіппен басқарма Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттігін тоқтата алады.

138. «ҚИДИ» АҚ басқармасының Төрағасымен қатынастар Директорлар Кеңесі Төрағасымен еңбек шарты арқылы ресімделеді, ал «ҚИДИ» АҚ мен басқарма мүшелері Директорлар Кеңесі шешімінің (хаттама) негізінде «ҚИДИ» АҚ басқармасының Төрағасымен еңбек шарты арқылы ресімделеді.

139. Еңбек шарттарында тараптардың құқықтары, міндеттері, жауапкершілігі және Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа да маңызды шарттар, сондай-ақ басқарма мүшелерінің Кодекстің ережелерін сақтауы жөніндегі міндеттемесі қамтылуы тиіс.
4.3. «ҚИДИ» АҚ басқармасының жұмыс тәртібі
140. Басқарма іштей дауыс беру нысанында тұрақты болатын отырыстар өткізеді. Сырттай дауыс беру нысаны жазбаша пікірді білдіру арқылы науқастануы бойынша болмау, іссапарға кету және т.б. айрықша жағдайларда қолданылады.

141. Басқарма жұмысының тәртібі «ҚИДИ» АҚ-ның басқармасы туралы ережемен реттеледі.
1   2   3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації