Поиск по базе сайта:
Бекітілген «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қОҒамының корпоративтік басқару кодексі icon

Бекітілген «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қОҒамының корпоративтік басқару кодексі
Скачати 480.07 Kb.
НазваБекітілген «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қОҒамының корпоративтік басқару кодексі
Сторінка1/3
Дата конвертації15.08.2014
Розмір480.07 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


«Қазақстандық индустрия дамыту

институты» АҚ акционерлерінің

жалпы жиналысының

2011 жылғы 1 қарашадағы

(№ 02 хаттама) шешімімен

БЕКІТІЛГЕН

«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНДУСТРИЯ ДАМЫТУ ИНСТИТУТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ

КОДЕКСІ

Астана қаласы – 2011 жыл

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ...............................................................................................................3

«ҚИДИ» АҚ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ..................................................................4

1-тарау. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚАҒИДАТТАРЫ........................5

1.1. Анықтамасы және қағидаттары....................................................................5

1.2. «ҚИДИ» АҚ-ның ішкі құжаттары................................................................11

1.3. Корпоративтік басқарудың жалпы құрылымы............................................11

2-тарау. АКЦИОНЕРЛЕРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ...................................12

2.1. Акционерлердің құқықтарын қамтамасыз ету.............................................12

2.2. Дивидендтік саясат.........................................................................................13

2.3. Жасау кезінде мүдделілігі бар мәмілелер....................................................14

2.4. «ҚИДИ» АҚ-ны тарату және қайта ұйымдастыру .....................................14

3-тарау. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ..................................................................14

3.1. Директорлар Кеңесінің функциялары..........................................................14

3.2. Директорлар Кеңесін қалыптастыру............................................................15

3.3. Директорлар Кеңесінің комитеттері.............................................................15

3.4. Директорлар Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету......................................15

3.5. Директорлар Кеңесінің қызметін бағалау....................................................16

3.6. Ақпарат және біліктілікті арттыру...............................................................16

3.7. Сыйақы............................................................................................................16

4-тарау. БАСҚАРМА..........................................................................................17

4.1. «ҚИДИ» АҚ басқармасы туралы жалпы ережелер.....................................17

4.2. «ҚИДИ» АҚ-ның басқармасын қалыптастыру............................................18

4.3. «ҚИДИ» АҚ басқармасының жұмыс тәртібі...............................................19

4.4. «ҚИДИ» АҚ басқармасының жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы....................................................................................................................19

5-тарау. «ҚИДИ» АҚ-НЫҢ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУШЫСЫ.......19

6-тарау. МАҢЫЗДЫ КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР...............................20

7-тарау. «ҚИДИ» АҚ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АШУ..................................21

7.1. Жалпы ережелер.............................................................................................21

7.2. Құпия ақпаратты қорғау................................................................................22

8-тарау. ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ БАҚЫЛАУ.......23

8.1. «ҚИДИ» АҚ-ның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау жүйесі.....23

8.2. Ішкі бақылау және аудит...............................................................................23

8.3. Сыртқы аудит..................................................................................................24

9-тарау. ЕНШІЛЕС ЖӘНЕ ТӘУЕЛДІ ҰЙЫМДАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ЖАСАУ ҚАҒИДАТТАРЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ.........................24

10-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................................25
КІРІСПЕ
1. Осы Корпоративтік басқару кодексі (бұдан әрі – Кодекс) «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ҚИДИ» АҚ) өз қызметі барысында «ҚИДИ» АҚ ішіндегі және нарықтың басқа қатысушыларымен қатынастарда іскерлік этиканың жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін басшылыққа алатын ережелер мен ұсынымдардың жиынтығы болып табылады.

2. Кодекстің мақсаттары «ҚИДИ» АҚ-ны корпоративтік басқаруды жетілдіру және жүйелендіру, «ҚИДИ» АҚ-ны басқарудың барынша ашықтығын қамтамасыз ету және «ҚИДИ» АҚ-ның корпоративтік басқару стандарттарын басшылыққа алуға үнемі дайын болуын растау болып табылады, атап айтқанда:

1) «ҚИДИ» АҚ-ны басқару Қоғамның құндылығын және «ҚИДИ» АҚ-ның акционерлері үшін басқа да пайдаларды арттыру үшін жауапкершіліктің, есеп берушіліктің және тиімділіктің жоғары деңгейімен жүзеге асырылуы тиіс;

2) ақпаратты ашып көрсету, оның ашықтығы, сондай-ақ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің тиімді жұмысы тиісті түрде қамтамасыз етілуі тиіс.

3. Кодекс Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелеріне, «ҚИДИ» АҚ-ның жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) сәйкес, сондай-ақ Қазақстанда дамып келе жатқан корпоративтік мінез-құлық тәжірибесін, этикалық нормаларды, дамуының ағымдағы кезеңінде капиталдар нарығында компаниялар қызметінің қажеттіліктері мен шарттарын және халықаралық практикада танылған корпоративтік басқару қағидаттарын ескере отырып әзірленді.

4. Қоғам корпоративтік басқару практикасы статикалық сипатта емес екендігін растайды. Директорлар Кеңесі мерзімді түрде Кодекс шарттарын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы, қазақстандық және халықаралық компанияларға қатысты корпоративтік басқаруға қолдануға келетін ұсынымдар мен үздік тәжірибе аясында қайта қарайтын болады, қажет болғанда, тиісті ұсыныстарды акционерлердің жалпы жиналасының қарауына шығаратын болады.

5. «ҚИДИ» АҚ-ның лауазымдық тұлғалары мен қызметкерлері «ҚИДИ» АҚ-мен жасалған тиісті шарттар негізінде осы Кодексте көзделген міндеттемелерді өздеріне қабылдайды және оның ережелерін «ҚИДИ» АҚ-да және оның еншілес және тәуелді ұйымдарымен өзара қарым-қатынастарда сақтауға міндеттенеді.

6. Кодексте мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:


^ Лауазымдық тұлға

-

«ҚИДИ» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелері, басқармасы;


Мүдделі тұлға

-

«ҚИДИ» АҚ қабылдайтын шешімдерге маңызды ықпал ететін немесе осы шешімдердің ықпалында болатын жеке тұлғалар, топтар немесе ұйымдар (мысалы, «ҚИДИ» АҚ қызметкерлері, клиенттері, контрагенттері және т.с.с.);


Комитет/комитеттер

-

Директорлар Кеңесінің комитеті/комитеттері;


^ Корпоративтік дау

-

Мыналардың;

1) акционерлер мен «ҚИДИ» АҚ органдарының; не

2) «ҚИДИ» АҚ органдарының немесе олардың мүшелерінің/ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің; не

3) «ҚИДИ» АҚ органдары мен «ҚИДИ» АҚ мүдделі тұлғаларының арасындағы акционерлердің мүдделеріне және «ҚИДИ» АҚ-ның қызметіне теріс әсер ететін «ҚИДИ» АҚ-ны корпоративтік басқару мәселелері бойынша келіспеушіліктер немесе дау;


^ Маңызды корпоративтік оқиғалар

-

«ҚИДИ» АҚ-ның оларды жасауы оның қызметінде іргелі өзгерістерге әкелуі мүмкін бірқатар оқиғалар және (немесе) мәмілелер.


7. Қолданылатын, бірақ Кодексте анықталмаған терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Жарғыда пайдаланылатын мағынада қолданылады.
«ҚИДИ» АҚ туралы ақпарат
8. «ҚИДИ» АҚ «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 3 шілдедегі № 508 қаулысына сәйкес индустриялық дамытудың мемлекеттік саясатын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету мақсатында құрылды.

«ҚИДИ» АҚ құрылған сәтте 100 % мемлекеттік акциялар пакетіне иелік ететін жалғыз акционер Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі болды (бұдан әрі – ҚР ИЖТМ).

2011 жылғы 24 мамырда Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 566 қаулысына сәйкес және 2011 жылғы 9 маусымдағы № 25, 26, 27 қабылдау-тапсыру актілерінің негізінде бұрын ҚР ИЖТМ-ге тиесілі «ҚИДИ» АҚ-ның акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және басқару құқықтары мыналарға берілді:

1) ҚР ИЖТМ-ге жалпы сомасы 50 000 000 (елу миллион) теңгеге 50 000 (елу мың) акция, бұл «ҚИДИ» АҚ-ның орналастырылған акцияларының жалпы санының 50 пайызын құрайды;

2) ҚР ИЖТМ Өнеркәсіп комитетіне жалпы сомасы 25 000 000 (жиырма бес миллион) теңгеге 25 000 (жиырма бес мың) акция, бұл «ҚИДИ» АҚ-ның орналастырылған акцияларының жалпы санының 25 пайызын құрайды;

3) ҚР ИЖТМ Инвестиция комитетіне жалпы сомасы 25 000 000 (жиырма бес миллион) теңгеге 25 000 (жиырма бес мың) акция, бұл «ҚИДИ» АҚ-ның орналастырылған акцияларының жалпы санының 25 пайызын құрайды.

Қоғам қызметінің негізгі мақсаты (мәні):

1) индустрияландыру саласында, сондай-ақ ҚР ИЖТМ құзыретіне жататын салалар қиылысында ҮИИДМБ жалпы нысаналы индикаторларына қол жеткізуді талдау және бағалауды жүргізу;

2) ҮИИДМБ міндеттерін түзету және іске асыру шаралары бойынша ұсынымдарды әзірлеу.

«ҚИДИ» АҚ қызметі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, басқа да заңнамалық актілермен және «ҚИДИ» АҚ Жарғысымен реттеледі.

1-тарау. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ҚАҒИДАТТАРЫ
1.1. Анықтамасы және қағидаттары

9. «ҚИДИ» АҚ қызметін басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін және акционерлер мен «ҚИДИ» АҚ мүддесіндегі акционерлер, Директорлар Кеңесі, басқармасы, ішкі аудит қызметі және Мүдделі тұлғалар арасындағы қатынастарды қамтитын үдерістердің жиынтығы, сондай-ақ ҚИДИ» АҚ-ның еншілес және тәуелді ұйымдармен өзара іс-қимылы корпоративтік басқару ретінде ұғынылады.

10. «ҚИДИ» АҚ корпоративтік басқаруды «ҚИДИ» АҚ қызметінің тиімділігін арттыру, оның беделін нығайту және өзінің капитал тартуға жұмсайтын шығындарын азайту құралы ретінде қарастырады. «ҚИДИ» АҚ корпоративтік басқарудың тиісті жүйесін өзінің Қазақстан Республикасындағы заңның үстемдік құруын қамтамасыз етуге қосқан үлесі және қазіргі заманғы экономикадағы және тұтастай алғанда қоғамдағы орнын анықтайтын фактор ретінде қарастырады.

11. «ҚИДИ» АҚ-ны корпоративтік басқару әділеттілік, шынайылық, жауапкершілік, ашықтық, кәсіпқойлық және құзыреттілік негіздерінде құрылады. Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы «ҚИДИ» АҚ-ның қызметінде барлық мүдделі тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді болжайды және «ҚИДИ» АҚ-ның табысты қызметіне, оның ішінде құндылығының өсуіне, қаржылық тұрақтылығы мен пайдалылығын қолдауға ықпал етеді.

12. Кодекстің осы тарауында баяндалған корпоративтік басқару қағидаттары «ҚИДИ» АҚ-ны басқаруға байланысты туындайтын қатынастарда сенім тудыруға бағытталған және Кодекстің кейінгі тарауларындағы барлық қағидалар мен ұсынымдардың негізі болып табылады.

13. Корпоративтік басқарудың негізін құрайтын қағидаттар:

1) «ҚИДИ» АҚ акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;

2) «ҚИДИ» АҚ-ның Директорлар Кеңесі мен «ҚИДИ» АҚ-ның басқармасын тиімді басқару қағидаты;

3) «ҚИДИ» АҚ-ның дербес қызметі қағидаты;

4) «ҚИДИ» АҚ-ның қызметі туралы ақпараттың ашықтығы, уақтылығы мен оны ашудың объективтілігі қағидаты;

5) заңдылық пен этика қағидаты;

6) тиімді дивидендтік саясат қағидаты;

7) тиімді кадр саясаты қағидаты;

8) қоршаған ортаны қорғау қағидаты;

9) корпоративтік даулар мен мүдделер қақтығысын әділ реттеу саясаты;

10) жауапкершілік қағидаты болып табылады.

14. «ҚИДИ» АҚ-ның корпоративтік басқару құрылымы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келуге және «ҚИДИ» АҚ-ның органдары арасында міндеттерді бөлуді айқын анықтауға тиіс.

15. Кодексте жазылған корпоративтік басқару қағидаттарын басшылыққа алу «ҚИДИ» АҚ-ның қызметіне объективті талдау жүргізу және қажет болған жағдайда, талдаушылардан, консультанттардан және рейтинг агенттіктерінен тиісті ұсынымдар алу үшін тиімді тәсілдеме жасауға жәрдемдесуге тиіс.
1.1.1. «ҚИДИ» АҚ акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты

16. «ҚИДИ» АҚ-да корпоративтік басқару акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидатына негізделген және «ҚИДИ» АҚ-ның тиімді қызметіне, оның ішінде «ҚИДИ» АҚ активтерінің өсуіне және «ҚИДИ» АҚ-ның қаржылық тұрақтылығы мен пайдалылығын қолдауға ықпал етеді.

17. «ҚИДИ» АҚ мен акционерлер арасында ақпарат алмасу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «ҚИДИ» АҚ-ның Жарғысымен және оның ішкі құжаттарымен реттеледі.
1.1.2. «ҚИДИ» АҚ-ның Директорлар Кеңесі мен басқармасын тиімді басқару қағидаты

1.1.2.1. Директорлар Кеңесі қызметінің қағидаттары

18. Директорлар Кеңесінің қызметі акционерлердің мүдделерін барынша сақтау және іске асыру, өз құзыретінің шеңберінде ақылға қонымдылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, шыншылдық, дәлдік және жауапкершілік қағидаттарына құрылады.

Директорлар Кеңесі акционерлерге «ҚИДИ» АҚ-ның қол жеткізген нәтижелері мен перспективаларына салиқалы және айқын бағаны «ҚИДИ» АҚ-ның ағымдағы жай-күйіне тұрақты және толық мониторинг жасау арқылы береді және акционерлердің инвестицияларын және «ҚИДИ» АҚ-ның активтерін сақтау мақсатында ішкі бақылау мен тәуелсіз аудиттің сенімді жүйесін қолдауды және оның қызмет етуін қамтамасыз етеді.

Директорлар Кеңесі тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімді жұмысын қамтамасыз етеді, корпоративтік дауларды бақылайды және реттейді.

19. Директорлар Кеңесі акционерлер алдында өз қызметінің толық ашықтығын және осындай қызметтің толық есептілігін қамтамасыз етеді.

Директорлар Кеңесі «ҚИДИ» АҚ-ның ақпаратын ашу және оның қызметін ақпараттық жария ету бойынша жауапкершілікте болады және ақпараттың негізделген жіктемесін әзірлеуге және енгізуге, сондай-ақ ішкі (қызметтік) ақпараттың қорғалуын және сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

20. Директорлар Кеңесі шешімдерді қабылдау үдерісінде ешбір адам (адамдар тобы) Директорлар Кеңесі мүшелеріне ықпал етуге құқылы емес және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген артықшылықтарға ие болмауы тиіс. Басқарма Төрағасы Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланбайды.

21. Директорлар Кеңесінің қызметін қамтамасыз етуге жауапты Директорлар Кеңесінің Төрағасы мен «ҚИДИ» АҚ-ның ағымдағы қызметіне жауапты «ҚИДИ» АҚ басқармасының Төрағасы арасындағы жауапкершіліктің аражігі айқын ажыратылған және Жарғы мен «ҚИДИ» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарында бекітілген.

22. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар Кеңесін басқаруға және үйлестіруге жауап береді, Директорлар Кеңесі мүшелерінің Директорлар Кеңесінің қарауына шығарылған және олардың бақылауындағы мәселелер бойынша шынайы әрі толық ақпараттың уақытында алуын қамтамасыз етеді.

Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар Кеңесінің тиімді қызметін қамтамасыз етеді әрі ол және «ҚИДИ» АҚ басқармасының арасындағы сындарлы қатынастарды жолға салады.

23. Директорлар Кеңесінің құрамында тәуелсіз директорлардың болуы және олардың қатысуы міндетті, олардың саны Директорлар Кеңесі мүшелерінің кемінде үштен бір бөлігін құрауы тиіс.

24. Директорлар Кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалау және әділ көтермелеу жүйесі «ҚИДИ» АҚ мен «ҚИДИ» АҚ акционерлерінің мүдделерінде олардың жұмыстарын ынталандыруды қамтамасыз етуге тиіс. Директорлар Кеңесі мүшесінің жұмысын бағалау жүйесінің негізі Директорлар Кеңесі және Қоғамның Директорлар Кеңесінің жұмыс жоспары туралы ережеде бекітілген мақсаттар, міндеттер, міндеттемелер мен функциялар, сондай-ақ олардың өз міндеттемелері мен функцияларының орындалуын бағалау болып табылады.

25. Лауазымға кіріскен кезде Директорлар Кеңесінің мүшесі заңнамамен, Жарғымен және «ҚИДИ» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарымен көзделген міндеттемелерді өзіне қабылдайды.
1.1.2.2. «ҚИДИ» АҚ басқармасы қызметінің қағидаттары

26. Басқарма Қоғамның қызметіне күнделікті басшылық етуді және оның Қоғамның даму стратегиясы мен қаржылық-шаруашылық қызметінің жоспарына сәйкестігін жүзеге асыратын Қоғамның алқалық органы болып табылады. Қоғамның басқармасын басқарма төрағасы басқарады.

27. Басқарманың қызметі акционерлер мүдделерін барынша сақтау негізіне құрылады және акционерлер мен Директорлар Кеңесінің жалпы жиналысының шешімдеріне толық есеп береді.

Басқарма қызметінің негізді қағидаттары заңдылық, шынайылық, адалдық, ақылға қонымдылық, тұрақтылық болып табылады.

28. Ешбір адам (адамдар тобы) басқарма мүшелеріне олар шешімдер қабылдау кезінде ықпал етуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген артықшылықтарға ие болуға құқылы емес.
1.1.3. «ҚИДИ» АҚ-ның дербес қызметі қағидаты

29. «ҚИДИ» АҚ-ның қызметі осы Кодекстің, Жарғының және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес «ҚИДИ» АҚ акционерлері мүдделерінің ең жақсы сақталуы мақсатында жүзеге асырылады.

30. «ҚИДИ» АҚ өз қызметін дербес жүзеге асырады.

31. «ҚИДИ» АҚ мен «ҚИДИ» АҚ акционерлері арасындағы мәмілелер мен қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
1.1.4. «ҚИДИ» АҚ қызметі туралы ақпараттың ашықтығы,

оны ашудың уақтылығы және объективтілігі қағидаты

32. «ҚИДИ» АҚ акционерлердің жалпы жиналысының негіздемелі шешімдер қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету, сондай-ақ «ҚИДИ» АҚ қызметі туралы ақпаратты Мүдделі тұлғалардың назарына жеткізу мақсатында акционерлер мен Мүдделі тұлғалар алдында «ҚИДИ» АҚ туралы, оның ішінде оның қаржылық ахуалы, экономикалық көрсеткіштері, қызметінің қорытындылары, меншік және басқару құрылымы туралы нақты ақпаратты уақытылы ашып көрсетуді қамтамасыз етеді.

33. Қандай да бір ақпаратты ашық көрсету және (немесе) жариялау кезінде «ҚИДИ» АҚ Қазақстан Республикасы заңнамасының коммерциялық және Қазақстан Республикасы заңнамасымен қорғалатын өзге де құпия туралы ережелерін, сондай-ақ «ҚИДИ» АҚ-ның ішкі құжаттарын ескереді.
1.1.5. Заңдылық және этика қағидаты

34. «ҚИДИ» АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасына, жалпы қабылданған іскерлік этика қағидаттарына, Жарғыға, осы Кодекстің ережелеріне және өзінің шарттық міндеттемелеріне қатаң сәйкестікте әрекет етеді.

35. Акционерлердің, «ҚИДИ» АҚ Директорлар Кеңесі және басқармасы мүшелерінің арасындағы қатынастар өзара сенімге, құрметке, Директорлар Кеңесі және басқармасы мүшелерінің есепті болуына, сондай-ақ акционерлер мен Директорлар Кеңесі тарапынан бақылауға құрылады.
1.1.6. Тиімді дивидендтік саясат қағидаты

36. «ҚИДИ» АҚ Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын және дивидендтік саясат мәселелерін реттейтін «ҚИДИ» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

37. Дивидендтік саясаттың негізі дивидендтер мөлшерін және оларды төлеу шарттарын айқындаудың қарапайым әрі ашық тетігін қамтамасыз ету болып табылады.

38. «ҚИДИ» АҚ-ның дивидендтік саясаты акционерлер, әлеуетті инвесторлар және Қазақстан Республикасының жұртшылығы зерделеу үшін ашық және қол жетімді болуға тиіс.
1.1.7. Тиімді кадр саясаты қағидаты

39. «ҚИДИ» АҚ-дағы корпоративтік басқару «ҚИДИ» АҚ қызметкерлерінің құқықтарын Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қорғау негізіне құрылады және әлеуметтік мәселелерді шешу мен еңбек шарттарын регламенттеуде «ҚИДИ» АҚ мен оның қызметкерлері арасындағы әріптестік қатынастарды дамытуға бағытталуға тиіс.

40. Кадр саясатының негізгі сәттерінің бірі «ҚИДИ» АҚ-дағы еңбек жағдайларын жақсарту және «ҚИДИ» АҚ-ның қызметкерлерін әлеуметтік қорғау нормаларын сақтау болып табылады.

41. Корпоративтік басқару еңбек ұжымында қолайлы және шығармашылық ахуал құру үдерістерін ынталандыруға, «ҚИДИ» АҚ қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға жәрдемдесуге тиіс.

42. «ҚИДИ» АҚ қызметкерлерді іріктеуді «ҚИДИ» АҚ-ның ішкі құжаттарына сәйкес ашық конкурстық рәсімдер негізінде жүзеге асырады.
1.1.8. Қоршаған ортаны қорғау қағидаты
43. «ҚИДИ» АҚ қызметі Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнамасының талаптарына және Қазақстан Республикасында қолданылатын қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаға барынша ұқыпты және ұтымды көзқарасқа негізделген.

44. «ҚИДИ» АҚ экологиялық аудит жүргізуге, соның ішінде өзінің еншілес және тәуелді ұйымдарында жүргізуге ұмтылатын болады.

1.1.9. Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын әділ реттеу қағидаты

45. «ҚИДИ» АҚ-ның Директорлар Кеңесі мен басқармасының мүшелері «ҚИДИ» АҚ-ның қызметкерлерімен тең дәрежеде қақтығыстарды болдырмай, акционерлер мен «ҚИДИ» АҚ-ның мүдделерінде өздерінің кәсіптік функцияларын адал, ақылға қонымды түрде әрі абайлап орындайды. Олар өз қызметінің Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына және осы Кодекстің қағидаттарына ғана емес, сонымен қатар этика стандарттары мен жалпы қабылдаған іскерлік этика нормаларына да толық сәйкес келуін қамтамасыз етеді.

46. Корпоративтік қақтығыстар және мүдделер қақтығысы болған (туындаған) жағдайда, «ҚИДИ» АҚ-ның Лауазымды тұлғалары қақтығыстың болуы (туындауы) туралы корпоративтік хатшыға уақытылы хабарлауға тиіс.


1.1.9.1. Корпоративтік қақтығыстарды әділ реттеу

47. Егер «ҚИДИ» АҚ-да корпоративтік қақтығыстар туындаған немесе туындауы мүмкін жағдайда, олардың алдын алу және реттеу жөніндегі жұмыстың тиімділігі, ең алдымен, мұндай қақтығыстарды барынша толық және дереу анықтауды және «ҚИДИ» АҚ-ның барлық органдарының іс-қимылдарын нақты үйлестіруді болжайды.

48. Корпоративтік қақтығысты бағалаудың объективтілігін қамтамасыз ету және оны тиімді реттеу үшін жағдайлар жасау мақсатында қақтығыс мүддесін қозғайтын немесе қозғауы мүмкін тұлғалар оны реттеуге қатыспауға тиіс.

49. Директорлар Кеңесі корпоративтік қақтығыстарды реттеу саясатын әзірлейді және оларды оқтын-оқтын қайта қарайды, олардың кезінде оларды шешу заңды және негізделген бола отырып, «ҚИДИ» АҚ мен акционерлердің мүдделеріне барынша жауап беретін болады.

50. Корпоративтік қақтығыстар туындаған жағдайда, қатысушылар акционерлердің құқықтарын да, «ҚИДИ» АҚ-ның іскерлік беделін де тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында келіссөздер арқылы шешу жолдарын іздестіреді.

51. Келіссөздер арқылы корпоративтік қақтығыстарды шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкестікте шешіледі.

52. «ҚИДИ» АҚ атынан басқарма Төрағасы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесінің құзыретіне олар бойынша шешімдер қабылдау жатқызылмаған барлық мәселелер бойынша корпоративтік қақтығыстарды реттеуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ корпоративтік кақтығыстарды реттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу тәртібін дербес анықтауға тиіс.

53. Директорлар Кеңесі өзінің құзіретіне жатқызылған мәселелер бойынша корпоративтік қақтығыстарды реттеуді жүзеге асырады. Бұл жағдайда, корпоративтік хатшыға корпоративтік қақтығыстың мәні және корпоративтік қақтығысты шешудегі делдалдың рөлі туралы Директорлар Кеңесінің барынша мол хабардар болуын қамтамасыз ету жөніндегі міндет жүктеледі.

54. Директорлар Кеңесі басқарманың құзіретіне жататын жекелеген корпоративтік қақтығыстарды қарайды (мысалы, егер қақтығыстың мәні осы органның әрекеті (әрекетсіздігі) не олар қабылдаған шешімдер болып табылған жағдайда).
1.1.9.2. Мүдделер қақтығысын әділ реттеу

55. Мүдделер қақтығысы заңды мүдделерге зиян келтіруі мүмкін «ҚИДИ» АҚ қызметкерінің жеке мүдделілігі мен оның лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше орындауы немесе акционерлердің заңды мүдделері арасында қарама-қайшылық туындайтын ахуал ретінде айқындалады.

56. «ҚИДИ» АҚ-ның барлық қызметкерлері өзіне (немесе өзімен байланысты тұлғаларға) қатысты да, басқаларға қатысты да мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайға жол бермейтіндей қалыпта өздерін ұстауға тиіс.

57. Мүдделер қақтығысын болдырмау мәселелері «ҚИДИ» АҚ-ның Іскерлік этика кодексінде бекітіледі.
1.1.10. Жауапкершілік қағидаты

58. «ҚИДИ» АҚ барлық Мүдделі тұлғалардың құқықтарын мойындайды және құрметтейді және өзінің дамуы мен қаржылық орнықтылықты қамтамасыз ету мақсатында осындай тұлғалармен ынтымақтастықта болуға ұмтылады.

59. Құқықтары бұзылған мүдделі тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларға келтірілген зиянның толық орнын толтырылуын талап етуге құқылы.

60. Мүдделі тұлға корпоративтік басқару үдерісіне қатысқан жағдайда, соңғысының уақтылы және тұрақты негізде мәнді, дұрыс әрі сенімді ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі болуға тиіс.

61. Мүдделі тұлғалардың басқарманың заңсыз және этикаға жатпайтын іс-қимылдары туралы Директорлар Кеңесіне еркін түрде хабарлау құқығы болуға тиіс және олардың құқықтарына мұндай хабарлау кезінде қысым жасалмауға тиіс.

62. Директорлар Кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және «ҚИДИ» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінің уақтылы және тиісінше орындалуы үшін акционерлер мен «ҚИДИ» АҚ алдында жауапты болады.

63. «ҚИДИ» АҚ басқармасының мүшелері мен корпоративтік хатшы Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға және «ҚИДИ» АҚ-ның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі шешімдерінің уақтылы және тиісінше орындалуы үшін акционерлер, Директорлар Кеңесі мен «ҚИДИ» АҚ алдында жауапты болады.
  1   2   3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації