Поиск по базе сайта:
Бекітілген «Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты icon

Бекітілген «Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты
НазваБекітілген «Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ-ның салықТЫҚ есепке алу саясаты
Сторінка2/4
Дата конвертації15.08.2014
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

3.1.4. Қоғамның пайдалары мен шығыстары бөлігінде корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық есепке алу тіркелмін жасау және соның негізінде пайдаға салық бойынша салықтық декларация деректерін қалыптастыру тәртібі.

1) Қоғамда ақша түріндегі пайда салықтық база деп танылады. Салықтық базаны айқындаған кезде салық салынатын пайда салықтық кезеңнің басынан бастап өсу қорытындысымен айқындалады.

Салық салу мақсатында танылған жүргізілген шығыстардың көлеміне азайтылған пайда пайда деп танылады. Пайдаға салық бойынша салықтық базаны Қоғамға есептеген кезде кіріс алуға байланысты шығыстар ескерілмейді.

2) Қоғамның жиынтық жылдық кірісі салық кезеңі ішінде ҚР және одан тысқары жерлерде алынған кірісінен тұрады. Қоғам салықтық есепке алу деректерінің негізінде әрбір есептік (салықтық) кезеңнің қорытындылары бойынша салықтық базаны есептейді.

^ 3) Мыналар кірістер мен шығыстар сомасын растайтын бастапқы құжаттар болып табылады: атқарылған жұмыстар актісі, қоса берілген мемориалды ордерлерімен бірге банктен көшірмелер, бухгалтерияның есептері және т.б.

^ 4) Кірісітер мен шығыстар бөлігінде пайдаға салық бойынша тіркелімдегі жазулар өнім берушілер мен сатып алушылардан бастапқы бухгалтерлік құжаттардың, депозиттер, ағымдағы шоттар қалдықтары, бағамдық айырмашылықтар бойынша пайыздарды есептеу туралы банктерден мемориалдық ордерлерінің түсуіне қарай жүзеге асырылады.

^ 5) Шығыстар тіркелімде оқшауланып топталады. Бұл «Өзге де кірістер мен шығыстар» шотына бухгалтерлік есеп үшін орынды болып табылады, бұл үшін екі мердігерлік шот ашылуы тиіс:

 • Өзге де кірістер;

 • Операциялықпен қатар іске асырудан тыс кірістер мен шығыстар ескерілетін өзге де шығыстар.

Қоғам алынған пайданы жүргізілген шығыстар сомасына азайтады. Қоғамдағы шығыстар негізделген және құжатпен расталған деп танылады. Негізделген шығыстар деген экономикалық өзін-өзі ақтаған шығындарды білдіреді. Құжаттамалық расталған шығыстар деген құжатпен расталған, ҚР заңнамасына сәйкес ресімделген шығындарды білдіреді.

Пайдаға салық бойынша салықтық есепке алу тіркелімінде салықтық база қорытынды жолы бойынша есептеледі. Пайдаға салықтың есебі егер қаржылық нәтиже пайданы құраған жағдайда жүзеге асырылады.

Жыл басынан бергі корпоративтік табыс салығының сомас деректерді 20% ставкаға көбейту арқылы айқындалады.

Корпоративтік салық бойынша декларация жасау үшін салықтық база бір айға және жыл басынан бастап өсу қорытындысымен есептеледі. Аванстық төлемдерді Қоғам ай сайын жүргізеді.

Салықтық базаның есебі мынадай көрсеткіштер топтарын қамтиды:

 • Салық салынатын база айқындалатын кезеңдегі база (салық салынатын кезеңнің басынан бастап өсу қорытындысымен);

 • Өткізу түрлері бойынша есепті салықтық кезеңде өткізуден түскен кірістің сомасы;

 • Өткізуден түскен кірісті азайтатын есепті салықтық кезеңдегі шығыстар сомасы;

 • Өткізуден түскен пайда (залал);

 • Өткізуден тыс кірістер сомасы;

 • Өткізуден тыс шығыстар сомасы;

 • Есепті салықтық кезеңдегі салықтық базаның жиыны;

 • Салықтық базадан алынып тасталатын алдындағы салықтық кезеңдер залалының немесе залалының бір бөлігінің сомасы.

Қоғам пайдаға салыққа салық салу мақсатында бухгалтерлік есепке алудың негізінде кірістер мен шығыстардың салықтық есебінің тіркелімін жүргізуде және есепті кезеңнің соңында салықтық есепке алудың жиынтық тіркелімі қалыптастырылады.

 • Кірістерді салықтық есепке алу водомосі;

 • Шығыстарды салықтық есепке алу ведомосі;

 • Салық салу мақсатында ескерілмейтін шығыстарды салықтық есепке алу ведомосі.

Қоғам 1 С бағдарламасының компьютерлік нұсқасында салықтық есепке алуды жүргізеді, бұл кезде сонымен бірге тіркелімді, декларацияны және корпоративтік табыс салығы бойынша декларациялардың қосымшаларын автоматты түрде толтыру қамтамасыз етіледі.

Салықтық базаның есебі корпоративтік табыс салығы жөніндегі декларацияда жүргізіледі.

Салықтық база есебінің тетігі корпоративтік табыс салығы жөніндегі декларацияда іске асырылған.

3.1.5. Амортизациялық аударымдарды есептеу

Тіркелген активтердің құнын Қоғам қоса берілген кестеге сәйкес шегерімге жатқызады:

н/н №

топтың№

^ Тіркелген активтердің атауы

Амортизацияның шекті нормасы (%)

1

2

3

4

1.

I

Мұнай, газ бұрғылары мен тарату құрылғыларын қоспағанда ғимараттар, құрылыстар

10

2.

II

Мұнайгаз өндіру машиналары мен жабдықтарын, сондай-ақ ақпарат өңдейтін компьютерлер мен жабдықтарды қоспағанда машиналар мен жабдықтар

25

3.

III

Ақпарат өңдейтін компьютерлер мен жабдықтар

40

4.

IV

Басқа топтарға қосылмаған тіркелген активтер, оның ішінде мұнай, газ бұрғылары, тарату құрылғылары, мұнайгаз өндіру машиналары мен жабдықтары

15


Қоғамда пайдаға салық салу мақсатында бухгалтерлік есептің негізінде

амортизациялық аударымдарды есептеу бойынша салықтық тіркелім жүргізіледі және кезеңнің соңында салықтық есепке алудың жиынтық тіркелімі қалыптастырылады.

Жиынтық кірісті алуға байланысты емес сатып алынған негізгі қаражат бойынша бухгалтерлік есепте туындаған амортизациялық аударымдар Қоғамда салық салу мақсатындағы шығыстар ретінде қарастырылмайды.

^ 3.1.6. Залалдарды ауыстыру

Егер есепті салыққа салықтық кезеңде Қоғам залал шексе, осы есептік кезеңдегі салықтық база нөлге тең деп танылады.

Алдындағы салықтық кезеңде шеккен залалдар ағымдағы салықтық кезеңнің салықтық базасын азайтады. Қоғам залалдарды залал шеккен жылдан кейінігі жылдан бастап 10 жыл кезеңге шегереді. Қоғамда ағымдағы салықтық кезеңнің салық салынатын базасы бұрын шеккен залалдың сомасына азайтылған кезде барлық кезең бойы шеккен залалдың көлемін растайтын құжаттар сақталады.

Қоғамда пайдаға салыққа салық салу мақсатында бухгалтерлік есептің негізінде кірістер мен шығыстардың салықтық есепке алу тіркелімі жүргізіледі және есепті кезеңнің соңында салықтық есепке алудың жиынтық тіркелімі қалыптастырылады.
^ 3.1.7. Декларациялар бойынша салықтарды шегерімге жатқызу және тіркелімді құрастыру

Қоғам есептелген салықтың шегінде салық салу объектілері бойынша Қазақстан Республикасының немесе өзге де мемлекеттің бюджетіне төленген салықтарды шегерімге алады, оғын мыналар қосылмайды:

 • жиынтық жылдық кіріс айқындалғанға дейін алынып тасталатын

салықтар;

 • корпоративтік табыс салығы мен Қазақстан Республикасының немесе өзге де мемлекеттердің аумағында төленген заңды тұлғалар кірістеріне салықтар;

 • жеңілдікті салық салынатын елдерде төленген салықтар;

 • үстеме пайда салығы.

Алдындағы салықтық кезеңге есептелген және ағымдағы салықтық кезеңде төленген салықтар мен бюджетке басқа да төлемдерді Қоғам ағымдағы салықтық кедеңде шегерімге алады.

^ 3.2. Резидент емес үшін корпоративтік табыс салығы

 • ҚР Салық кодексінде төлем көзінен кірістерге арналған салықтың мынадай негізгі элементтері белгіленді:

 • Салық төлеушілер ортасы;

 • Салық салу объектісі;

 • Салықтық база;

 • Салық кезеңі;

 • Салық ставкалары;

 • Салықты есептеу тәртібі;

 • Салықты төлеу мерзімдері.

Салық салу объектісі

ҚР Салық кордексінде айқындалған салық салу объектілрі бар резидент еместердің заңды және жеке тұлғаларының кірістері төлем көзінен корпоративтік табыс салығына салық салу объектісі болып табылады.

Резидент еместердің заңды тұлғаларының кірістерін төлеу дегенді қолма-қол немесе қолма-қол емес нысандарда ақша, құнды қағаздар, қатысу үлестерін, тауарларды, мүліктерді беру, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, ҚР-да төлем көздерінен кірістерді төлеу бойынша резидент еместің алдындағы берешекті өтеу есебінен жүргізілетін қарыз талаптарын есептен шығару немесе есепке алу деп түсіну керек.

^ Салықтық база

Қоғамда резидент емес үшін корпоративтік табыс салығы салынатын кірістерге мыналар жатады: осындай резидент еместерді үнемі құруға байланысты емес ҚР төлем көздерінен резидент еместердің кірістері;

^ Салық кезеңі

Төлем көздерінен корпоративтік табыс салығы бойынша салық кезеңі күнтізбелік тоқсан болып табылады.

Салықтық ставкалар

Қоғам ҚР қаржы көздерінен резидент емеске төлеген кірістерге, тұрақты құруға байланысты емес, 20 пайыздық мөлшер бойынша салық салынады. Қоғам кірістің нысаны мен төленген жеріне қарамастан төлем көздерінен салық ұстап қалады.

^ Салықты есептеу тәртібі

Төлем көздерінен ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасын Қоғам төлем жүзеге асырылған ай аяқталғаннан кейін жиырма бес күнтізбелік күннен кешіктірмей аударады.

Резидент еместің кірістерінен ұсталатын төлем көздерінен корпоративтік таыс салығы Қоғамның тіркелген орны бойынша бюджетке аударады:

 • есептелген және төленген кіріс сомалары бойынша – ол төленген күнге валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша төлем жүзеге асырылған ай аяқталғаннан кейін жиырма бес күнтізбелік күннен кешіктірмей;

 • шегерімге жатқызылғаннан кейін есептелген, бірақ төленебеген сомалар бойынша - ол төленген күнге валюта айырбастаудың нарықтық бағамымен корпоративтік табыс салығы бойынша декларация тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он күнтізбелік күннен кешіктірмей резидент еместің шегерімге жатқызылған кірістерінің есепті салықтық кезеңінің отыз бірінші желтоқсанына;

 • алдын ала төленген төлем бойынша - ол төленген күнге валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша резидент еместің кірісі есептелген ай айқталғаннан кейін жиырма бес күнтізбелік күннен кешіктірмей;

 • ағымдағы салықтық кезеңде резидент еместің кірісінің шегеріміне жатқызылған, бірақ одан кейінгі салықтық кезеңдерде резидент емеске төленген кірістер бойынша - ол төленген күнге валюта айырбастаудың нарықтық бағамымен корпоративтік табыс салығы бойынша декларация тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он күнтізбелік күннен кешіктірмей резидент еместің шегерімге жатқызылған кірістерінің есепті салықтық кезеңінің отыз бірінші желтоқсанына.

 • Төлем көздеріне салынатын резидент еместің кірісінен төлем көздерінен салық агенті ұстап қалатын корпоративтік табыс салығы сомасының есебін Қоғам 101.04 нысаны бойынш тапсырады.


^ Резидент емес үшін корпоративтік табыс салығын төлеу мерзімі

Резидент емес үшін корпоративтік табыс салығының сомалары бойынша есептерді Қоғам тоқсан сайын төлем жүргізілген есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15 күнінен кешіктірмей ұсынып отырады.

 • 1-тоқсанға - 15 мамырға дейін

 • 2-тоқсанға - 15 атамызға дейін;

 • 3-тоқсанға – 15 қарашаға дейін;

 • 4-тоқсанға – 15 ақпанға дейін.

Қоғам өзі орналасқан орын бойынша салық органына резидент еместің кірісінен төлем көздерінен ұсталатын корпоративтік табыс салығы бойынша есептерді мынадай мерзімдерде ұсынады:

 • Төлем көзінен табыс салығын ұстау жөнінде міндеттеме туындаған есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15 күнінен кешіктірмей;

 • Резидент еместің есептелген бірақ төленебеген шегерімге жатқызылған кірістері есепті салықтық кезеңнен кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей.

Бұл ретте Қоғам резиденттің есептелген бірақ төленбеген кірістерін шегерімге жатқызатын күні есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсаны деп танылады.

^ Төлем көзінен корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық есепке алу тіркелімін жасау және соның негізінде салықтық декларацияны қалыптастыру тәртібі.

Төлем көздерінен кірістерді төлеу сомасын растайтын бастапқы құжаттар акционерлердің жалпы жиналыстарының шешімдері, Қоғам Басқармасы төрағасының бұйрықтары, БЕД мен ҚБ анықтамалары мен есептері, есептеу-төлеу ведомстволары жиынтығы, атқарылған жұмыстар актісі, шот-фактуралар, инвойстар, төлем тапсырмалары және т.б. болып табылады.

Төлем көздерінен корпоративтік табыс салығы бойынша салықтық есепке алу тіркеліміне жазулар бастапқы бухгалтерлік құжаттардың негізінде ай сайын жүзеге асырылады. Есептелген салықтың сомасы бір ай үшін және өсу қорытындысымен айқындалады.

Бір айдағы салықтың сомасы бір айдағы салық базасының сомасын белгіленген салықтық ставкаға көбейту жолымен айқындалады.

Қоғам салықтық есепке алуды 1 С бағдарламасының компьютерлік нұсқасында жүргізеді, бұл жағдайда тіркелім мен декларацияны бірден жасау қамтамасыз етіледі.

Салық кодексінің 212-бабының 1-тармағына сәйкес резидент емеске кірісті төлеген сәтте немесе резидент еместің кірісін шегерімге жатқызған жағдайда, егер осындай резидент емес кірістің негізгі алушысы болып табылса және халықаралық шарт жасалған елдің резеиденті болып табылса Қоғам тиісті халықаралық шартта көзделгеніндей өздігінен салық салудан босата алады немесе салық ставкасын төмендете алады.

Салық салудан босату немесе салық ставкасын төмендетуді пайдалану бөлігінде халықаралық шартты қолдану егер резидент емес салық агентіне Салық кодексінің 219-бабының 4-тармағының талаптарына сәйкес келетін резиденттігін растайтын құжатты тапсырған жағдайда ғана рұқсат етіледі.

Бұл ретте, резиденттікті растайтын құжатты резидент емес Қоғамға төмендегі күндердің қайсысы бұрын келсе, содан кешіктірмей тапсырады:

 1. резидент емеске кірістер төленген немесе резидент еместің төленбеген кірістері шегерімге жатқызылған күнтізбелік жылдың 31 желтоқсаны;

 2. төлем көзінен ұсталатын табыс салығына қатысты салықтық міндеттемені орындау мәселелері бойынша есепті кезеңді жоспарлы салықтық тексеруден өткізуді бастау;

 3. төлем көзінен ұсталатын табыс салығына қатысты салықтық

міндеттемені орындау мәселелері бойынша есепті салықтық кезеңді жоспардан тыс салықтық тексеруді аяқтағанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей. Жоспардан тыс салықтық тексеруді аяқтайын күн нұсқамаға сәйкес айқындалады.
^ 3.3. Қосылған құн салығы

ҚР Салық кодексінде енгізілген қосылған құн салығы республикалық салыққа жатқызылады.

ҚР Салық кодексінде салықтың мынадай негізгі элементтері белгіленген:

 • Салық төлеушілер ортасы;

 • Салық салу объектісі;

 • Салықтық база;

 • Салық кезеңі;

 • Салық ставкалары;

 • Салықты есептеу тәртібі;

 • Салықты төлеу мерзімдері.

ҚР Салық кодексіне сәйкес қосылған құн салығы бойынша төлеушілер ретінде тіркелген ұйымдар мен жеке кәсіпкерлер ҚҚС төлеушілер болып танылады. Қоғам қосылған құн салығын төлеуші болып табылады.

Мыналар қосылған құн салығын салу объектілері болып табылады:

 • Салық салынатын айналым;

 • Салық салынатын импорт.

Қоғамда барлық іске асырылатын көлем қосылған құн салығы салынатын объект деп танылады, оның ішінде:

 • тауарды сату;

 • мүліктік кешен ретінде тұтастай кәсіпорынды сату;

 • тауарды жөнелту, оның ішінде басқа тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге айырбастау;

 • тауар экспорты;

 • тауарды өтеусіз беру;

 • жұмыс берушінің қызметкерге жалақысы есебіне тауар беруі;

 • төлемді бөліп төлеу шартымен тауар жөнелту;

 • комиссия шарты бойынша тауар жөнелту;

 • қарызды төлемеген кепілдік берушінің кепіл мүлікті (тауарды) беруі.

Жұмыстарды, қызметтерді іске асыру айналымы деген қандай да болмасын жұмыстарды орындау немесе қызметтер көрсетуді, оның ішінде өтеусіз, сондай-ақ тауарды сатудан басқа қандай да болмасын сыйақы ретінде қызмет көрсетуді білдіреді, оның ішінде:

 • мүліктік жалдау шарты бойынша мүлікті уақытша иеленуге немесе пайдалануға беру;

 • зияткерлік меншік объектілеріне құқық беру;

 • жұмыс берушінің қызметкерге жалақысы есебіне жұмыстар орындауы, қызметтер көрсетуі;

 • аванстар мен айыппұл санкцияларын қоспағанда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді іске асыруға байланысты талап ету құқығын беру;

 • сыйақыға кәсіпкерлік қызметті шектеуге немесе тоқтатуға келісу.

Салықтық базаны қосылған құнға салықты есептемегенде салық төлеушінің барлық кірістерін ескере отырып өнімді, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түсетін пайда ретінде салық төлеуші айқындайды.

Салықтық базаны есептеген кезде өнімнің сату бағасы қосылған құн салығы енгізілмейді.

Шот-фактура, жүкқұжат, атқарылған жұмыстар актілері, төлем құжаттары нақты сату сомасын растайтын бастапқы құжаттар болып табылады.

ҚҚС бойынша тіркелімге жазулар бастапқы құжаттардың өңделуіне байланысты жүзеге асырылады. Іске асыру айналымын көрсету үшін алынған шот-фактуралар бойынша тіркелім қарастырылған.

Қосылған құн салығының сомасы мынадай формула бойынша есептеледі:

Sc =

(∑өткізу ҚҚС) х 12
112

Sс – салық сомасы; Z- өткізу сомасы; 12 – салықтың есептік ставкасы.

^ Салық салынатын айналымды түзету

Тауарды толығынан немесе ішінара қайтарған не болмаса оларға ақы төлеген кезде іске асырылған тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің құнында алынған айырмашылық болған жағдайда Қоғам салық салынатын айналымның мөлшеріне түзетулер жүргізеді.

Салық салынатын айналымның мөлшерін түзеткен кезде қосымша шот-фактура жасалады, онда мыналар көрсетіледі:

 • цифрлық мәні бар қосымша шот-фактураның реттік нөмірі, оның жасалған күні;

 • қосымша шот-фактура жасалатын шот-фактураның реттік нөмірі мен жасалған күні;

 • тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізуші мен алушының атауы, мекенжайы мен сәйкестендіру нөмірі;

 • қосылған құн салығын есепке алмағанда салық салынатын айналымды түзету мөлшері;

• қосылған құн салығына түзетілген сома.

Қосымша шот-фактураны тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді

жеткізуші жасайды және көрсетілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді алушы растайды.
^ Бара-ар әдіс

Қоғам Айналымның жалпы сомасында салық салынатын айналымның үлес салмағын ескере отырып алынған тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге қосылған құн салығы сомасының есебі бойынша барабар әдісті қолданады.
Шот-фактура

Шот-фактура міндетті құжат болып және қосылған құн салығын есепке алу үшін негіз болып табылады.

Шот-фактура басшы мен бас бухгалтердің (уәкілеттік берілген қызметкердің) қолдарымен, сондай-ақ Қоғамның мөрімен расталады.

Тауардың, жұмыстың, қызметтің құны мен қосылған құн салығының сомасы шот-фактурада ҚР ұлттық валютасымен көрсетіледі, сыртқы сауда келісімшарттары бойынша қызметтер бұған қосылмайды.

Шот-фактура екі данада жазылады, оның бір данасы тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді алушыға беріледі.

Өнім берушіні немесе тауарларды, жмыстарды, қызметтерді сатып алушыны айырбастауға алып келмейтін бұдан бұрын берілген шот-фактураға өзгерістер немесе толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, қателікті түзету мақсатында бұрын берілген шот-фактура жойылады және түзетілген шот-фактура шығарылады.
Қосылған құн салығын есептеу

Салық салынатын айналым бойынша бюджетке жарнаға жататын қосылған құн салығының сомасы салық салынатын айналым бойынша есептелген қосылған құн салығының сомасы мен есепке алуға жатқызылған салық сомасының арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі.

Қосылған құн салығының ставкасы

Қосылған құн салығының ставкасы 12 пайызды құрайды және салық салынатын айналым мен салық салынатын импорттың мөлшеріне қолданылады.
^ Салықтық кезең

Қосылған құн салығы бойынша салықтық кезең күнтізбелік тоқсан болып табылады.
Салықтық декларация

Қоғам қосылған құн салығы бойынша декларацияны 300.00 нысаны бойынша, әрбір салықтық кезең үшін есепті салықтық кезеңнен кейінгі айдың 15-нан кешіктірмей ұсынады.

 • 1-тоқсанға - 15 мамырға дейін

 • 2-тоқсанға - 15 атамызға дейін;

 • 3-тоқсанға – 15 қарашаға дейін;

 • 4-тоқсанға – 15 ақпанға дейін.

Декларациямен қатар Қоғам декларацияға қосымша болып табылатын салықтық кезең ішінде сатып алынған және өткізілген тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша шот-фактуралардың тіркелімдерін ұсынады. Сатып алынған және өткізілген тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша шот-фактуралардың тіркелімдерінің нысандарын уәкілетті орган белгілейді.

Салықтық декларацияны жасау үшін тиісті үш айдағы қосылған құн салығына арналған жиынтық салық көрсеткіштерінің сомасы қосылады.

Қосылған құн салығын төлеу мерзімдері

Қосылған құн салығын төлеу есепті салықтық кезеңнен кейінгі екінші айдың 25-нен кешікірмей жүргізіледі.

 • 1-тоқсанға - 15 мамырға дейін

 • 2-тоқсанға - 15 атамызға дейін;

 • 3-тоқсанға – 15 қарашаға дейін;

 • 4-тоқсанға – 15 ақпанға дейін.

Импортталатын тауарлар бойынша қосылған құн салығы кедендік төлемдерді төлеу үшін ҚР Кеден заңнамасында айқындалған күні төленеді.

Қосылған құн салығы бойынша декларация тоқсан сайын жасалады, сондай-ақ бұл салық тоқсан сайын төленеді.

Қосылған құн салығы (ҚҚС) бойынша салықтық есепке алу тіркелімін жасау және соның негізінде ҚҚС бойынша салықтық декларацияны қалыптастыру тәртібі.

Шот-фактура, жүкқұжат, атқарылған жұмыстар актілері, төлем құжаттары айналым сомасы мен ҚҚС сомасын растайтын бастапқы құжаттар болып табылады.

Қосылған құн салығы бойынша салықтық есепке алу тіркеліміне жазулар бастапқы бухгалтерлік құжаттар негізінде ай сайын жүзеге асырылады. Есесптелген салықтың сомасы бір айға жәнке өсу қорытындысымен айқындалады.

Бір айдағы салық сомасы бір айдағы салық базасының сомасын белгіленген салықтық ставкаға көбейту жолымен айқындалады.

Қоғам салықтық есепке алуды 1 С бағдарламасының компьютерлік нұсқасында жүргізеді, бұл жағдайда тіркелім мен декларацияны бірден жасау қамтамасыз етіледі.
1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації